[
  {
    "id": "53e0d9f0afa8a7cc268b45b0",
    "title": "Stimulus: lessen die de motorische ontwikkeling van uw kleuter versterken",
    "intro": "<p>Kan uw kleuter extra oefening gebruiken voor zijn grove of fijne motoriek? Schrijf hem of haar dan in voor Stimulus, een gevarieerde en leuke speeltraining waarbij uw kind zijn motorische vaardigheden spelenderwijs inoefent.</p>",
    "content": "<p>De basis van goed bewegen wordt tussen de leeftijd van 0 en 8 jaar gelegd. Door een gebrek aan ruimte en/of bewegingskansen, ontstaat er bij vele kinderen een tekort aan bewegingservaring. Dit tekort kan later leiden tot problemen bij lezen, rekenen, schrijven….</p><p>Uw kind gericht laten bewegen is extra belangrijk als uw kind moeilijkheden heeft met:</p><ul><li>grove motoriek: houterig lopen, labiel evenwicht, veel vallen, angst van ballen, moeite met hoogtes, …</li><li>fijne motoriek: moeilijkheden met tekenen, kleuren, knippen, scheuren, correct vasthouden van een potlood, …</li></ul><p>Ook kinderen met leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden, NLD, ADHD, ASS of kinderen die nog niet schoolrijp zijn, hebben zeker baat bij de lessen.</p><p>Bij Stimulus gaan de kleuters in kleine groepjes springen, huppelen, kruipen, klimmen, knutselen, werpen en rollen. Op het einde van de reeks brengen we de motorische ontwikkeling van uw kind in kaart. ​</p><p>U leest nog meer over de inhoud van de lessen op <a target=\"_blank\" href=\"http://stimulus.nu\">stimulus.nu</a>.</p><h3>Praktisch</h3><p><strong>WIE?</strong> voor kleuters van 2,5 t.e.m. 5 jaar</p><p><strong>WAAR EN WANNEER? </strong></p><ul><li>zaterdagen 18/1 - 1/2- 8/2 - 15/2 - 22/2 - 7/3 - 14/3 - 21/3 - 28/3 - 4/4</li><li>van 9.30 tot 12 uur</li><li><span>SIBLO De Leerexpert, August Leyweg 10, 2020 Antwerpen</span></li></ul><p><strong>PRIJS? </strong>150 euro voor een reeks van tien lessen (30 euro voor personen met recht op kansentarief op hun A-kaart) en een motorisch rapport aan het einde</p><h3>Meer info</h3><p><span>Sporting</span> A<br />tel. 03 338 97 02<br /><a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be?subject=Info%20over%20Stimulus\">breedtesport@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "stimulus-lessen-die-de-motorische-ontwikkeling-van-uw-kleuter-versterken",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/53e0d9f0afa8a7cc268b45b0/stimulus-lessen-die-de-motorische-ontwikkeling-van-uw-kleuter-versterken",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/064d3244-0ece-4061-9283-3f5ca17518a1/03-Stimulus-NP-1 (39).jpg",
    "tags": "sportactiviteiten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-04 12:30:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "595644422d2a3c2d297bb837",
    "title": "Kermis in Zandvliet",
    "intro": "<p>Eindelijk is het zover: de kermissen mogen weer doorgaan! Vanaf 11 juli tot en met 21 juli kan klein en groot komen genieten van verschillende kermisattracties in Zandvliet. De voorwaarden rond COVID-19 dienen wel steeds gerespecteerd te worden.</p>",
    "content": "<p>Omwille van de COVID-19 voorwaarden voor kermissen, heeft het districtsbestuur van Berendrecht-Zandvliet-Lillo extra financiële inspanningen geleverd om de omgeving van de Botermarkt vrij te laten maken. Al het materiaal voor de heraanleg van de Spaansemolenstraat werd tijdelijk ontruimd.</p><p>Zo kan men deze zomer toch nog genieten van een kermis in eigen district. De koersen slaan een jaartje over en zullen volgend jaar weer van de partij zijn.</p><p>De wekelijke vrijdagmarkt wordt tijdens de kermis verplaatst naar de Spaansemolenstraat, dit alles in het kader van de veiligheid.</p><h3>Veiligheidsmaatregelen COVID-19</h3><ul><li>Afstandsregel van 1,5 dient te worden gerespecteerd.</li><li>Loop door wanneer de wachtrij aan een kraam te lang is</li><li>Een mondmasker is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. Uiteraard blijft een goede handhygiëne erg belangrijk. De kermiskramen voorzien in handgels voor de klanten.</li></ul><h3>Meer info</h3><p><strong>Kermis </strong><br />Zaterdag 11 tot en met dinsdag 21 juli<br /><strong>Botermarkt - Zandvliet</strong><br /> </p>",
    "slug": "kermis-in-zandvliet",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/595644422d2a3c2d297bb837/kermis-in-zandvliet",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/8f49013e-846f-48c0-a280-60cf678718df/fun-fair-954499_1920.jpg",
    "tags": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;A-blad;sportactiviteiten;",
    "type": "news",
    "published_at": "2020-07-07 04:00:00",
    "published_until": "2020-07-21 16:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b34d3f12d2a3c5526527d7e",
    "title": "Doe mee met de Zandvliet Trail",
    "intro": "<p>Wandel of loop mee door cafés, tuinen en de kerk in Zandvliet. U kiest zelf hoeveel rondes u loopt.</p>",
    "content": "<p>Een verrassend loop- en wandelparcours van 3 kilometer door en langs unieke plekjes in Zandvliet: door de kerk, privétuinen, een boerderij, een hotel, een restaurant en alle cafés. </p><p>Het traject blijft twee uur open. Bepaal zelf hoeveel rondes u aflegt en hoeveel tussenstops u maakt. Verkleden in tricolore mag voor de nationale feestdag.</p><p>Uw dorst lest u tijdens het wandelen of lopen in één van de cafés. </p><h3>Meer info</h3><p><strong>Zandvliet Trail</strong><br />​zondag 21 juli van 15 tot 17 uur<br />Start aan Botermarkt, Zandvliet<br /><a target=\"_self\" href=\"http://www.zandvliettrail.be\">http://www.zandvliettrail.be</a><br /><strong>5 euro - inschrijven verplicht</strong><br /> </p>",
    "slug": "doe-mee-met-de-zandvliet-trail",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b34d3f12d2a3c5526527d7e/doe-mee-met-de-zandvliet-trail",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/7e0bc4d2-6c68-4f67-bd35-ed92d0250a9c/Zandvliet Trail.JPG",
    "tags": "A-blad;sportactiviteiten;District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-03 01:00:00",
    "published_until": "2019-07-21 15:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ceb9fa305925bbc14367d17",
    "title": "A-test - aanbod voor geslaagde bachelors/deskundigen",
    "intro": "<p>Dit zijn de vacatures voor wie slaagde in de algemene selectie 2019 voor bachelors/deskundigen. Heb je niet deelgenomen aan deze algemene selectie en heb je geen A-test op zak? Dan kan je niet voor deze vacatures solliciteren. </p>",
    "content": "<p>Meld je aan in de <span>Talentbank</span> en bekijk de openstaande vacatures:​</p><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37856&company=Antwerpen&st=B9B277A1DE3013BD5ECAF732A145465AA4F101BE\">Leidinggevende klantenteam bibliotheken / bibliotheekwerking</a>. Solliciteren tot en met 30 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37850&company=Antwerpen&st=EEB7F253985D9D5D69F6312F529287CA1579B103\">Financieel expert toelagen en subsidies</a>. Solliciteer zo snel mogelijk.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37870&company=Antwerpen&st=317B2FF6877602878438F4FF9168E179894B8337\">Community <span>builder</span> Arenberg (60%)</a>. Solliciteren tot en met 16 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37869&company=Antwerpen&st=5327493DF92652338C4F0E95FA97C93BD4B2780F\">Projectmedewerker verenigingen Luchtbal en Berendrecht-Zandvliet-Lillo</a>. Solliciteren tot en met 20 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37843&company=Antwerpen&st=9F2203B28B16F2B1C6DE0EAB4E427AF1EFE6077C\">Projectleider 'Google <span>Books</span>' Erfgoedbibliotheek & Museum <span>Plantin-Moretus</span></a>. Solliciteren tot en met 16 augustus.</li><li><a target=\"_self\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37727&company=Antwerpen&st=D7D1E3455C80BD86653C858B5BAD157198B3B99D\">Medewerker dienst woonbegeleiding</a>. Solliciteren tot en met 9 augustus.</li></ul><h3>Hoe werkt het?</h3><ol><li>Je bent geslaagd voor de algemene selectie 'bachelors/deskundigen' en blijft graag actief op de hoogte van nieuwe vacatures.  Die bekijk je hier. Geef je motivatie mee via het online sollicitatieformulier.</li><li>Voeg steeds je meest recente CV toe aan je kandidatenprofiel en motiveer jouw sollicitatie. Beide worden gebruikt om te bepalen of je op gesprek mag komen wanneer er veel kandidaten zijn voor 1 vacature. </li><li>Ben je niet uitgenodigd voor een gesprek of niet gematcht na afloop? Laat het je niet tegenhouden om je opnieuw kandidaat te stellen voor andere vacatures volgens jouw interesse en profiel, zonder opnieuw aan een selectie te moeten deelnemen.</li></ol><h3>Meer info?</h3><p>Mail:  <u><a href=\"mailto:deskundige@stad.antwerpen.be\">deskundige@stad.antwerpen.be</a></u></p><p>Of <span>contacteer</span>:</p>",
    "slug": "a-test-aanbod-voor-geslaagde-bachelors-deskundigen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ceb9fa305925bbc14367d17/a-test-aanbod-voor-geslaagde-bachelors-deskundigen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/246af7dd-1d59-4b51-8bd8-0c4bb945a7dc/Ina_AIZ4033.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-02-24 23:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Jobs, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d107e108bd7d43e28170af5",
    "title": "Boeken en gezelligheid tijdens Lillo Boekendorp",
    "intro": "<p>Op twee zondagen in juli en augustus verandert het pittoreske Lillo in een echt boekenparadijs. Maar ook de niet-boekenwurmen kunnen er wat beleven en ontdekken.</p>",
    "content": "<p>Tijdens Lillo Boekendorp kan u snuisteren tussen duizenden boeken in alle soorten en vormen: van stripboeken, fictie en non-fictie, kinderboeken tot antieke boeken. Ook kan u deelnemen aan historische wandelingen met een gids of een voorstelling van het marionettentheater in het Kruitmagazijn bekijken.</p><p>Wil u meer te weten komen over de geschiedenis van de verloren polderdorpen? Breng dan zeker een bezoek aan het Poldermuseum. Verder is er muziek en een cavabar met versnaperingen. Of zoek een terrasje uit in één van de cafés van Lillo.</p><h3>Kom met de boot naar Lillo</h3><p>Vanaf juli vaart de waterbus vanuit Antwerpen (Steenplein) naar Lillo. De tocht duurt een klein uurtje. Elk half uur vaart er een waterbus richting Lillo en terug. Ook kan u nog een bezoekje brengen aan Fort Liefkenshoek aan de overkant van het water. Die oversteek duurt 5 à 10 minuten.</p><h3>Meer info</h3><p><strong>Lillo Boekendorp</strong><br />zondag 14 juli en zondag 11 augustus van 10 tot 17 uur<br /><a target=\"_self\" href=\"https://www.lilloboekendorp.be\">https://www.lilloboekendorp.be</a><br /><strong>gratis</strong></p><p> </p>",
    "slug": "boeken-en-gezelligheid-tijdens-lillo-boekendorp",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d107e108bd7d43e28170af5/boeken-en-gezelligheid-tijdens-lillo-boekendorp",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/a5dce755-27e1-44bb-bf6a-bc722dbdaa54/2018_07_08_StadAntwerpen_Lillo_Boekendorp_@TomCornille-5871.jpg",
    "tags": "A-blad;District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-24 00:00:00",
    "published_until": "2019-07-14 15:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d0cb0733adb8e83714f68b3",
    "title": "DeWaterbus vaart naar Lillo",
    "intro": "<p>Het noordelijke Scheldetraject van DeWaterbus breidt uit: vanaf 1 juli vaart ze naar Lillo en Liefkenshoek.</p>",
    "content": "<p>Op een uur vaart u vanuit het Steenplein in Antwerpen naar Lillo. DeWaterbus vaart verder naar Fort Liefkenshoek aan de overzijde van de Schelde. Daar bent u vanuit Lillo op minder dan 10 minuten. </p><p>Elk half uur kan u DeWaterbus nemen. Ze vaart 7 dagen op 7. In het weekend zijn de uren hetzelfde als in de week. Meer info over de tarieven, dienstregelingen en haltes vindt u hieronder terug.</p><h3>Meer info</h3><p>vanaf 1 juli 2019<br />tel. 03 808 65 65<br /><a target=\"_self\" href=\"http://info@dewaterbus.be\">info@dewaterbus.be</a><br /><a target=\"_self\" href=\"http://www.dewaterbus.be\">www.dewaterbus.be</a><br /><br /><a target=\"_self\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/nieuws/vanaf-1-juli-vaart-de-waterbus-naar-fort-lillo-en-liefkenshoek\">Bekijk ook het uitgebreide artikel op Slim naar Antwerpen</a></p>",
    "slug": "dewaterbus-vaart-naar-lillo",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d0cb0733adb8e83714f68b3/dewaterbus-vaart-naar-lillo",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e44ae979-2848-46fc-b151-61a6794240af/IMG_9438.jpeg",
    "tags": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;haven;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 06:30:00",
    "published_until": "2019-09-29 22:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo, A-nieuws",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051e39d8a6ec798b4780",
    "title": "Stadspark",
    "intro": "<p>Het Stadspark van Antwerpen wordt de komende jaren in haar glorie hersteld. Blijf op de hoogte van het groenonderhoud, werken in het Stadspark, oplossingen voor de vijver en het herwaarderingsplan.</p>",
    "content": "<p>Voor alle informatie over het Stadspark kan u terecht op volgende webpagina:</p><p> </p><p> </p><h3> </h3><h3>Praktische informatie</h3><p>Grootte: 11 hectare 14 are<br />Locatie: het Stadspark ligt in het centrum van Antwerpen aan de Rubenslei, Quinten Matsijslei en de Van Eycklei.</p>",
    "slug": "stadspark",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051e39d8a6ec798b4780/stadspark",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/59b33cf7-d22a-479e-8a16-649e64a67f37/webversie-Stadspark(Tom D'haenens).jpg",
    "tags": "leefomgeving;district antwerpen;2018 Antwerpen;Groen;natuur en groen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-06-30 00:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Antwerpen, Duurzame Stad, Parken en groenomgeving",
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.4166541099548,51.212636832054]}"
  },
  {
    "id": "5aaa7b77b85c8d270f1dba0d",
    "title": "Sportarena komt naar plein Viswater",
    "intro": "<p>Vanaf 9 juli tot 27 augustus wordt het plein Viswater één grote sportarena. Iedereen kan er komen handballen, basketten, voetballen en nog veel meer.</p>",
    "content": "<p>De sportarena palmt het basketbalveld op het plein Viswater in vanaf 9 juli en blijft bijna twee maanden staan. Er staan doelen voor allerlei balsporten en een boord rond het plein om te vermijden dat de bal wegrolt. Iedereen mag gratis gebruik maken van de arena.</p><h3>Meer info</h3><p><strong>Sportarena</strong><br />doorlopend van vrijdag 9 juli tot dinsdag 27 augstus<br />Plein Viswater, Tongerlostraat 2 - Berendrecht<br />tel. 03 298 27 30<br /><a href=\"mailto:vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be\">vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be</a><br /><strong>gratis</strong></p>",
    "slug": "sportarena-komt-naar-plein-viswater",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5aaa7b77b85c8d270f1dba0d/sportarena-komt-naar-plein-viswater",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c614cda7-d46f-4419-b980-d1a438b42171/foto SportArena.JPG",
    "tags": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;sportactiviteiten;kinderen en jongeren;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-25 02:00:00",
    "published_until": "2019-08-26 15:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c1cea9f6bd53214224038da",
    "title": "Zittingen, verslagen en besluiten | districtsraad Ekeren",
    "intro": "<p>De districtsvergaderingen worden maandelijks georganiseerd op een vaste plaats, dag en uur. Ze zijn openbaar voor elke Ekerenaar.</p>",
    "content": "<h3>Districtsraadscommissie & districtsraad</h3><p><span>De districtsraadscommissie en de districtsraad vergaderen maandelijks, </span>behalve in de zomermaanden juli en augustus. De vergaderingen vinden plaats op een maandag, de raadscommissie vindt een week voor de districtsraad plaats.</p><p><span>Tijdens de raadscommissie kunnen de raadsleden inhoudelijke vragen stellen over de agendapunten van de raadszitting, zodat ze alle informatie hebben om tijdens de raadszitting een beslissing te nemen.</span></p><h3>Data districtsvergaderingen </h3><p><strong>Districtsraad</strong>​<strong>commissie</strong></p><ul><li>20 januari 2020</li><li>10 februari 2020</li><li>18 mei 2020 (virtuele zitting)</li><li>15 juni (virtuele zitting)</li><li>21 september (virtuele zitting)</li><li>19 oktober (virtuele zitting)</li><li>16 november (virtuele zitting)</li><li>7 december (virtuele zitting)</li></ul><p><strong>Districtsraad</strong></p><ul><li>27 januari 2020</li><li>17 februari 2020</li><li>23 maart 2020</li><li>27 april 2020 (virtuele zitting)</li><li>25 mei 2020 (virtuele zitting)</li><li>22 juni 2020 (virtuele zitting)</li><li>28 september (virtuele zitting)</li><li>26 oktober (virtuele zitting)</li><li>23 november (virtuele zitting)</li><li>14 december (virtuele zitting)</li></ul><h3>Zelf een zitting bijwonen?</h3><p>Door de corona-maatregelen vergadert het districtsbestuur tijdelijk virtueel. Je leest er alles over en vindt de link naar de livestream <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/nieuws/ekerse-districtsraad-en-raadscommissie-live-op-je-computer\">hier</a>.</p><p>Iedere burger kan de vergaderingen bijwonen. Tussenkomen in debatten mag evenwel niet. De zittingen gaan door in kasteel Veltwijck, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren. De raadszaal bevindt zich op de eerste verdieping.</p><h3>Agenda en besluiten raadplegen</h3><p><span>De <strong>agendapunten </strong>van elke vergadering kan je vooraf hieronder raadplegen. </span></p><p>Wil je meer informatie over de <strong>openbare besluiten</strong> van de districtsraad? Dan kan je deze elektronisch raadplegen. Surf naar <a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/\">eBesluitvorming</a> van de stad Antwerpen en kies bij 'orgaan' voor 'districtsraadEkeren'. </p><p>Ben je op zoek naar oudere besluiten? Dan kan je terecht bij het FelixArchief via <a target=\"_blank\" href=\"https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/404881\">deze link</a>.</p><p><span>Wie de geluidsfragmenten van de vorige zittingen wil beluisteren, kan dat </span><a target=\"_blank\" href=\"http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx?id_isad=477038\">hier</a><span>.</span></p><p><em><span>Op 8 januari 2019 vond de installatievergadering van de districtsraad Ekeren plaats. Je vindt de besluiten van deze vergadering eveneens via </span><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/\">eBesluitvorming</a> van de stad Antwerpen, bij 'orgaan' voor 'districtsraadEkeren' met datum 8 januari.</em></p>",
    "slug": "zittingen-verslagen-en-besluiten-districtsraad-ekeren",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c1cea9f6bd53214224038da/zittingen-verslagen-en-besluiten-districtsraad-ekeren",
    "image": null,
    "tags": "District Ekeren;ekeren;politiek;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-12-20 23:00:00",
    "published_until": "2024-12-30 23:00:00",
    "channels": "District Ekeren",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052639d8a6ec798b4b68",
    "title": "Seniorenraad district Ekeren",
    "intro": "<p>De seniorenraad van het district Ekeren ondersteunt het seniorenbeleid. Zij vormt het forum om noden en kansen vanuit het veld aan te kaarten bij het districtsbestuur, of het te adviseren rond te nemen beslissingen.</p>",
    "content": "<h3>Hoe vervult de seniorenraad van het district Ekeren haar <a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpen.be/nl/overzicht/adviesraden/senioren\">opdracht als adviesorgaan</a>?</h3><p>De seniorenraad heeft de opdracht om kwalitatieve adviezen af te leveren:</p><ul><li>op vraag van de stad en de districten;</li><li>op eigen initiatief.</li></ul><p>Dit doet de seniorenraad door de betrokkenheid en de inspraak van senioren te verzekeren bij beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.</p><p>De <span>seniorenraad</span> besteedt aandacht aan:</p><ul><li>het bevorderen van de sociale samenleving, veiligheid en mobiliteit;</li><li>de ondersteuning van organisaties met de focus op samenwerking;</li><li>het aanbieden van een ruime waaier aan activiteiten, vorming en informatie.</li></ul><p><strong>Samenstelling</strong><br />De seniorenraad bestaat uit een afvaardiging van verenigingen, onafhankelijken en professionelen. Guido Simons is de voorzitter van de huidige raad. Verder zetelen volgende personen: Mart De Meester, Simonne Dever, Constantinus Kanora, Ria Meys, Jos Bastiaensen, Maria Bernaerts, Liliane Calluy, Vincent Costa, Henri Echelpoels, Rudy Martens, Roland Reyngaert, Hilde Delmulle, Christine Verdonck, Alfred Laseure, Joe Versweyver, Nand De Mulder, Freddy Gulickx, Vital Vanbaelen, Dominique Van de Gaer, Anne Cauwe, Paul Baeten, Claire Lurquin.</p><h3>Heb je interesse? Hoe deelnemen?</h3><p>Ook jouw inbreng kan er toe bijdragen dat senioren zich nog beter thuis voelen in Ekeren. <br /><span>Als je graag wil meehelpen, neem je best contact op met de seniorenconsulent. Samen met jou bekijken we wat je kan doen.</span></p><h3><span>Data vergaderingen</span></h3><p>Voor data, inschrijven en de agenda kan je terecht bij de seniorenconsulent van het district.<br /> </p><h3><span>Adviezen en verslagen</span></h3><p>De meest recente adviezen en verslagen vind je onderaan dit bericht.</p><h3>Contact</h3><p><a href=\"mailto:senioren.ekeren@antwerpen.be\">senioren.ekeren@antwerpen.be</a></p><h3>Ondersteunende dienst</h3><p><a href=\"mailto:senioren.ekeren@antwerpen.be\">senioren.ekeren@antwerpen.be</a><br />District Ekeren | Seniorenconsulent<br />Veltwijcklaan 19, 2180 Ekeren<br />tel. 03 334 48 83</p>",
    "slug": "seniorenraad-district-ekeren",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052639d8a6ec798b4b68/seniorenraad-district-ekeren",
    "image": null,
    "tags": "ekeren;cultuur;districten;senioren;advies;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-12-20 11:00:00",
    "published_until": "2024-12-31 00:00:00",
    "channels": "District Ekeren, Adviesraden",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052739d8a6ec798b4b9e",
    "title": "Grofvuil",
    "intro": "<p>U kan grofvuil brengen naar het recyclagepark of het laten ophalen aan huis.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><ul><li><strong><strong>Op het recyclagepark</strong></strong><br />Grofvuil kost 20 euro per kubieke meter in het recyclagepark. U betaalt minimum voor een halve kubieke meter. Dit komt overeen met een bedrag van 10 euro. U kan dagelijks tot 2 m³ naar het recyclagepark brengen.</li><li><p><strong>Ophaling aan huis</strong><br />Grofvuil laten ophalen kost dan 0,30 euro per kilo. U betaalt minimum voor 10 kilo. Dit komt overeen met een bedrag van 3 euro. Een geijkte <span>weegmachine</span> aan de vuilniswagen weegt de hoeveelheid.<br />U moet aanwezig zijn bij de ophaling om de betaling van het aangeboden grofvuil te kunnen uitvoeren. U kan enkel met een bankkaart betalen (<span>Bancontact</span>, Mastercard of Visa) aan een terminal in de vuilniswagen. <br /><strong>Uitzonderlijke corona-maatregel</strong>: de betaalterminal wordt <strong>ontsmet </strong>en indien men niet kan betalen, wordt er een factuur opgemaakt <strong>zonder </strong>administratieve kost. </p></li><li>Een ophaling aan huis is niet mogelijk voor bedrijven. C<span>ontacteer hiervoor een privébedrijf. </span></li></ul><h3>Wat wel?</h3><ul><li><strong>Op het recyclagepark</strong><br />Grote meubelen, roofing, hittebestendig glas, matrassen, tapijten, bepleistering, <span>gyproc</span>, <span>Ytong</span>, boomstronken,...<br /> </li><li><strong>Ophaling aan huis</strong><br />Grote meubelen, matrassen, tapijten, harde plastic, piepschuim,...</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li><strong>Op het recyclagepark</strong><br />Kattenbakvulling, emmers, bloempotten,...<br /> </li><li><strong>Ophaling aan huis</strong><br />Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (<span><span>AEEA</span></span>), (hittebestendig) glas, metalen, roofing, steenpuin, bepleistering, <span><span>gyproc</span></span>, <span><span>Ytong</span></span>, <span>boomstronken, snoeihout, autobanden, </span>gasfornuizen en gaskachels,...</li></ul><h3>Hoe aanbieden?</h3><ul><li><strong>Op het recyclagepark </strong><br />Brandbaar en niet-brandbaar grofvuil moeten in aparte containers gedaan worden.<br /> </li><li><strong>Ophaling aan huis</strong><br />Voor de ophaling van grofvuil aan huis moet u een afspraak maken. Bij het maken van de afspraak moet u een exact lijstje doorgeven van wat u wil laten ophalen. U kan enkel brandbaar grofvuil laten ophalen aan huis. Betaling steeds via <span>Bancontact</span>, Visa of Mastercard<strong>.</strong></li></ul><h3>Ophaling aan huis: afspraak maken?</h3><ol><li>Voor een afspraak belt u naar het nummer van het stedelijk contactcenter 03 22 11 333 (maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur).</li><li>Bij het maken van de afspraak, moet u een gedetailleerd lijstje doorgeven met wat u wil aanbieden. Na het maken van deze afspraak mag u er niets extra aan toevoegen.</li><li>Zet het grofvuil op de stoep tussen 20 uur 's avonds en 7 uur 's morgens op de dag waarop u normaal huisvuilophaling hebt. Wanneer er nachtophaling is, moet het op de stoep staan de dag die daarop volgt.<br />Opgelet grofvuil geplaatst op privé-eigendom halen onze diensten niet op.</li></ol><p>U kunt een afspraak maken tot 2 werkdagen voor uw ophaaldag en zolang er voldoende capaciteit is. De ophaling gebeurt op dezelfde dag als uw huisvuilophaling.</p><h3>TIPS</h3><ul><li>Uw grofvuil kan misschien nog voor anderen bruikbaar zijn, contacteer bijvoorbeeld de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.dekringwinkel.be/\">Kringwinkel</a> voor spullen die nog in goede staat zijn (03 217 25 10). </li><li>Koopt u een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat? Dan is de handelaar van het nieuwe apparaat verplicht uw oude apparaat terug te nemen.</li><li>Bij een ophaling aan huis: dek al het grofvuil dat weergevoelig is goed af om zo weinig mogelijk te betalen bij ophaling. Sommige stukken grofvuil kunnen immers zwaarder worden, en dus meer gaan kosten, bij regenweer. Bijvoorbeeld: een niet afgedekte oude matras zal na een regenbui zwaarder wegen.</li></ul><h3>Sorteerlijst grofvuil</h3>",
    "slug": "grofvuil",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052739d8a6ec798b4b9e/grofvuil",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3c684bd6-0092-403e-a24b-82e3b66bb39b/brandbaar grof vuil.jpg",
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-05-23 10:02:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Afvalophaling, Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1a1726df25a18ec1652a84",
    "title": "Nieuwe stadscamping op een steenworp van de Schelde",
    "intro": "<p>Naast park Middenvijver op Linkeroever komt een moderne en kwaliteitsvolle stadscamping. Donderdag 18 juli en donderdag 5 september kan u een infomoment bijwonen waar de projectleiders de plannen toelichten en uw vragen beantwoorden.</p>",
    "content": "<h3>Modern kamperen in het groen</h3><p>Stad Antwerpen wil op de site Middenvijver op Linkeroever een nieuwe, moderne stadscamping bouwen. Een stadscamping met ruimte voor alle vormen van kamperen. Die camping komt aan de noordoostelijke hoek van park Middenvijver, op een oppervlakte van ongeveer 5 hectare.</p><p>Om dit te realiseren, moet die plek van bestemming veranderen. En dat kan niet zonder de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Met het RUP Stadscamping legt de stad een ruimtelijk kader vast dat bepaalt wat er per zone is toegestaan van wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groen enzovoort. De juridische procedure van zo’n RUP start met de opmaak van een proces- en startnota, die u kan inzien en waar u op kan reageren. </p><h3>Infomomenten op 18 juli en 5 september</h3><p>Om u te informeren over de plannen voor de stadscamping, bent u welkom op een van de infomomenten: donderdag 18 juli of donderdag 5 september van 16 tot 19 uur bij korfbalclub Sikopi, August van Cauwelaertlaan 5, Antwerpen-Linkeroever. Hier krijgt u meer informatie en ideeën over de plannen met de stadscamping en alles binnen het plangebied van dit RUP. Maar ook over de terinzagelegging en hoe u kan reageren op de plannen. De projectleiders beantwoorden ook al uw vragen.</p><h3>Terinzagelegging</h3><p>De ‘terinzagelegging’ van de start- en procesnota is de periode van 60 dagen waarin u kan reageren op het startdocument van de juridische procedure. Deze periode loopt van 19 juli tot en met 16 september 2019. Na deze 60 dagen worden alle reacties verder onderzocht en uitgewerkt. </p><h3>Meer info</h3><p>Kijk op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/stadscamping/over\">www.antwerpenmorgen.be/stadscamping</a> voor meer info.</p>",
    "slug": "nieuwe-stadscamping-op-een-steenworp-van-de-schelde",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1a1726df25a18ec1652a84/nieuwe-stadscamping-op-een-steenworp-van-de-schelde",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c7c7a9df-2f35-458f-ace2-c4ee391d12c1/IMG_1060.jpg",
    "tags": "stadsontwikkeling;2050 Antwerpen;District Antwerpen;samenleven;wonen;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-05 10:00:00",
    "published_until": "2019-09-20 18:00:00",
    "channels": "District Antwerpen, Stadsvernieuwing",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "57c728d1bfc9c1a8fe5a364f",
    "title": "Waar werken we nu?",
    "intro": "",
    "content": "<p><strong>FASE 1: waar werken we nu?</strong></p><ul><li>Fase 1 loopt tussen Broydenborglaan en Rodekruislaan (zonder kruispunt)</li><li>Vooropgestelde data: 5 september tot 14 oktober 2016</li></ul><p><strong>Bereikbaarheid</strong></p><ul><li>De Marneflaan is tussen de Broydenborglaan en de Rodekruislaan niet toegankelijk voor autoverkeer.</li></ul><p>Het verkeer moet omrijden via de Broydenborglaan, Walstraat en Rodekruislaan.</p><ul><li>Voetgangers kunnen langs de werfzone wandelen.</li></ul><p><strong>Veelgestelde vragen</strong></p><ul><li><em>Hoe kan ik het districtshuis bereiken?</em></li></ul><p>Het districtshuis kan te voet of met de auto bereikt worden via de Rodekruislaan.</p><p>De parkeerplaatsen aan het park kunnen nog gebruikt worden.</p><ul><li><em>Waar moet ik mijn huisvuil plaatsen?</em></li></ul><p>De bewoners van dit deel van de Marneflaan brengen hun huisvuil op het wekelijks afhaalmoment naar het voetpad op de hoek van de Broydenborglaan</p><p>​</p><p>​</p><p><strong>FASE 2: waar werken we nu?</strong></p><ul><li>Fase 2: Tussen Rodekruislaan en Van Amstelstraat (zonder kruispunt)</li><li>Vooropgestelde data: 17 oktober tot 11 december 2016</li></ul><p><strong>Bereikbaarheid</strong></p><ul><li>De Marneflaan is tussen de Rodekruislaan en de Van Amstelstraat niet toegankelijk voor autoverkeer.<br /> </li><li>Voetgangers kunnen langs de werfzone of in het park wandelen.<br /> </li><li>Het eerste deel van de Marneflaan verandert van richting. Vanuit de Broydenborglaan mag men niet meer in de Marneflaan draaien. Dit deel van de Marneflaan is via de Walstraat en de Rodekruislaan te bereiken.</li></ul><p><strong>Veelgestelde vragen</strong></p><ul><li><em>Hoe kan ik het districtshuis bereiken?</em></li></ul><p>Het districtshuis kan te voet of met de auto bereikt worden via de Rodekruislaan.</p><p>De parkeerplaatsen tegenover de stadsloketten kunnen gebruikt worden.</p><ul><li><em>Waar moet ik mijn huisvuil plaatsen?</em></li></ul><p>De bewoners brengen hun huisvuil op het wekelijks afhaalmoment naar het voetpad voor hun eigen deur.</p><p> </p><p> </p><p><strong>FASE 3: waar werken we nu?</strong></p><ul><li>Fase 3: Vanaf Kruispunt Rodekruislaan tot aan Van Amstelstraat (met kruispunt)</li><li>Vooropgestelde data: 12 december 2016  tot 16 januari 2017</li></ul><p><strong>Bereikbaarheid</strong></p><ul><li>De Marneflaan is vanaf de Rodekruislaan en de Van Amstelstraat niet toegankelijk voor autoverkeer.<br /> </li><li>De Rodekruislaan en een deel van de Marneflaan worden tijdelijk doodlopend en enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.<br /> </li><li>Voetgangers kunnen langs de werfzone of in het park wandelen.</li></ul><p> </p><p><strong>Veelgestelde vragen</strong></p><ul><li><em>Hoe kan ik het districtshuis bereiken?</em></li></ul><p>Het districtshuis kan te voet bereikt worden via de ingang op de hoek van de Marneflaan en de Broydenborglaan.</p><p>Het districtshuis kan met de auto bereikt worden via de Van Amstelstraat.</p><ul><li><em>Waar moet ik mijn huisvuil plaatsen?</em></li></ul><p>De bewoners van eerste deel van de Marneflaan brengen hun huisvuil op het wekelijks afhaalmoment naar het voetpad op de hoek van de Broydenborglaan.</p><p>De bewoners van de Rodekruislaan brengen hun huisvuil op het weekelijkse afhaalmoment naar het voetpad op de hoek van de Broydenborglaan of de Walstraat.</p><p> </p><p> </p><p><strong>FASE 4: waar werken we nu?</strong></p><ul><li>Fase 4: Kruispunt Marneflaan en Van Amstelstraat</li><li>Vooropgestelde data: 17 januari 2017 tot 13 februari 2017</li></ul><p><strong>Bereikbaarheid</strong></p><ul><li>De Marneflaan en de Van Amstelstraat worden ter hoogte van het kruispunt doodlopend.</li><li>Voetgangers kunnen langs de werfzone wandelen.</li></ul><p><strong>Veelgestelde vragen</strong></p><ul><li><em>Hoe kan ik het districtshuis bereiken?</em></li></ul><p>Het districtshuis kan te voet of met de auto bereikt worden via de Rodekruislaan.</p><ul><li><em>Waar moet ik mijn huisvuil plaatsen?</em></li></ul><p>De bewoners van het deel Marneflaan (tussen Broydenborglaan en Rodekruislaaan) en bewoners Rodekruislaan brengen hun huisvuil op het wekelijks afhaalmoment naar het voetpad voor hun eigen deur.</p><p>De bewoners van de Marneflaan (tussen Van Amstelstraat en Moretusstraat) brengen hun huisvuil naar het voetpad op de hoek met de Moretusstraat.</p><p>De bewoners van de Van Amstelstraat (tussen Marneflaan en Zorgvlietstraat) brengen hun huisvuil naar het voetpad op de hoek met de Zorgvlietstraat.</p><p> </p>",
    "slug": "waar-werken-we-nu",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/57c728d1bfc9c1a8fe5a364f/waar-werken-we-nu",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/cf4ece6e-bdf3-4cf9-9f51-85b49d74e822/4e fase.png",
    "tags": "District Hoboken;hoboken;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2016-08-28 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Hoboken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cd54c0366e37672a12a2473",
    "title": "Leidinggevende administratief team talentmanagement",
    "intro": "<p>Antwerpenaars rekenen erop dat de stad haar medewerkers begeleidt op de werkvloer zodat ze het beste van zichzelf kunnen geven. Daarom zoeken ze een inspirerende leidinggevende voor het team talentmanagement dat het opleidingsbeleid professioneel vormgeeft. </p>",
    "content": null,
    "slug": "leidinggevende-administratief-team-talentmanagement",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cd54c0366e37672a12a2473/leidinggevende-administratief-team-talentmanagement",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/f5e2201b-f6d2-4a7e-bd19-c653128d1431/Bezoek_KDG (37 van 65).jpg",
    "tags": "medewerker;jobs;selectie;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-07-03 22:00:00",
    "published_until": "2019-08-04 22:00:00",
    "channels": "Jobs, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d148cb8f81697839b199a9d",
    "title": "Trajectbepaler met kennis van talen (Arabisch/Spaans - bepaalde duur)",
    "intro": "<p>Als trajectbepaler ben je verantwoordelijk voor het eerste gesprek met nieuwe cliënten. Je geeft informatie over de inhoud en het belang van inburgering en Nederlandse taallessen. De gesprekken gebeuren in het Nederlands of een contacttaal.</p>",
    "content": null,
    "slug": "trajectbepaler-met-kennis-van-talen-arabisch-spaans-bepaalde-duur",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d148cb8f81697839b199a9d/trajectbepaler-met-kennis-van-talen-arabisch-spaans-bepaalde-duur",
    "image": null,
    "tags": "jobs;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-06-27 10:00:00",
    "published_until": "2019-07-14 22:00:00",
    "channels": "Jobs",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1de66e94160b0ab34661fe",
    "title": "Trajectbepaler met kennis van talen (Arabisch - bepaalde duur)",
    "intro": "<p>Als trajectbepaler ben je verantwoordelijk voor het eerste gesprek met nieuwe cliënten. Je geeft informatie over de inhoud en het belang van inburgering en Nederlandse taallessen. De gesprekken gebeuren in het Nederlands of een contacttaal.</p>",
    "content": null,
    "slug": "copy-trajectbepaler-met-kennis-van-talen-bepaalde-duur",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1de66e94160b0ab34661fe/copy-trajectbepaler-met-kennis-van-talen-bepaalde-duur",
    "image": null,
    "tags": "jobs;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-07-04 12:00:00",
    "published_until": "2019-07-14 22:00:00",
    "channels": "Jobs",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "58528627b4ce55773744028e",
    "title": "Projectenfonds steunt vernieuwende, duurzame projecten",
    "intro": "<p>Antwerpen wil een duurzame stad zijn waar iedereen aan kan meewerken. De stad geeft daarom via het Projectenfonds een premie voor vernieuwende en duurzame projecten. Zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen kunnen een project indienen.</p>",
    "content": "<h3>Welke projecten komen in aanmerking?</h3><p>Met elk project dat bijdraagt aan het verder verduurzamen van Antwerpen en dat op een of andere manier vernieuwend is, komt u in aanmerking voor de premie. Bij voorkeur ontwikkelt u een project waarin u samenwerkt met bewoners of de gebruikers optimaal betrekt. De stad trekt in totaal elk jaar 100.000 euro uit voor subsidies via het Projectenfonds. </p><p>Mogelijke thema’s zijn:</p><ul><li>energie (verbruik en productie),</li><li>mobiliteit,</li><li>luchtkwaliteit en geluidsklimaat,</li><li>stedelijk groen,</li><li>water (hemelwater en drinkwater),</li><li>materialen of afval,</li><li>ruimtegebruik,</li><li>voeding,</li><li>duurzame ondernemingsmodellen,</li><li>...</li></ul><h3>Met welke criteria moet u rekening houden?</h3><p>Een jury, bestaande uit medewerkers van Universiteit Antwerpen, KBC, Umicore Hoboken en de stadsdiensten Energie en Milieu en Stadsmakers, beoordeelt de dossiers en maakt een selectie van de projecten. De hoogst gerangschikte projecten krijgen, binnen het voorziene budget, een premie van het Projectenfonds.</p><p>Met deze criteria houdt u best rekening:</p><ol><li>Zorg voor <strong>milieu-impact</strong>! Doe dit vooral met het oog op een groot bereik, eenvoud, voorbeeldfunctie of eenvoudige gedragwijziging. U kiest ook best voor een project dat aandacht heeft voor maatschappelijke effecten en waarvan de financiële haalbaarheid en verankering in de tijd gegarandeerd kan worden.</li><li>Heb voldoende oog voor het<strong> innovatieve, vernieuwende karakter</strong> van uw project. Dit kan zowel op het vlak van het product of de dienst, het partnerschap, de bereikte doelgroep of de schaalgrootte.</li><li>Zorg voor een <strong>uitgewerkt plan van aanpak</strong> waarin u aantoont dat doelen, middelen en stappenplan met timing tot een haalbaar project kunnen leiden.</li><li>Draag <strong>samenwerking </strong>hoog in het vaandel en kijk over de grenzen van uw eigen organisatie. Vaak verhoogt u het draagvlak en uw kansen als u samenwerkt met andere organisaties, bij voorkeur uit een andere geleding of doelgroep dan uw eigen organisatie.</li></ol><h3>Wie kan een project indienen?</h3><p>Zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen kunnen een project indienen.</p><p>Vertegenwoordigt u een groep bewoners, een kennisinstelling of een bedrijf en wil u een duurzaam project opstarten op het grondgebied van de stad Antwerpen, of één van de districten, dan kan u een aanvraag indienen.</p><p>Secundaire of lagere scholen kunnen geen aanvraag indienen. Voor hen ontwikkelde de stad specifieke steunmaatregelen. U leest er alles over op het kanaal <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecoscholen/ondersteuning\" target=\"_self\">EcoScholen</a>.</p><h3>Hoeveel bedraagt de premie?</h3><ul><li>Het maximale bedrag van de premie is <strong>15.000 </strong>euro. Vindt de jury dat u een extra ambitieus project heeft, dan kan dit worden opgetrokken tot 20.000 euro. <strong>80 procent </strong>van uw kosten worden terugbetaald, u moet dus zelf 20 procent van de middelen inbrengen. De stad moet op voorhand uw kosten accepteren. Ze moeten een concreet en aantoonbaar verband hebben met het project. </li></ul><p>De stad betaalt de premie uit in twee delen:</p><ul><li>een <strong>voorschot van vijftig procent</strong> krijgt u na goedkeuring van het project door de beoordelingscommissie en het college;</li><li>de <strong>overige vijftig procent </strong>ontvangt u na goedkeuring van de verantwoordingstukken (kostenverslag en inhoudelijk verslag).</li></ul><h3>Aanvraag indienen</h3><ul><li>U kunt, vóór uw activiteit start, een premie aanvragen. De indieningsdata voor de dossiers zijn <strong>1 februari, 15 mei en 1 oktober</strong>. U kan maar één premie per jaar krijgen.</li><li>Het volledige reglement vindt u hieronder. Lees het grondig na.</li><li>Vindt uw project plaats op een locatie die niet uw eigendom is? Laat de eigenaar van het terrein of gebouw dan een akkoordverklaring ondertekenen en voeg het bij uw aanvraag.</li><li>Hieronder vindt u het aanvraagformulier in pdf.  Stuur het samen met de vereiste bijlagen door naar <a href=\"mailto:duurzame.stad@antwerpen.be\">duurzame.stad@antwerpen.be</a>. Als u vragen hebt, kan u die ook via dit e-mailadres stellen.</li></ul>",
    "slug": "projectenfonds-steunt-vernieuwende-duurzame-projecten",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/58528627b4ce55773744028e/projectenfonds-steunt-vernieuwende-duurzame-projecten",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/bfde0c82-9f85-479c-85c1-b79ba5ae0930/Y18-1818_STAD_stadslab2050_FB_infographic_04-02.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-12-17 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Duurzame Stad",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d14913cf81697867c7b1499",
    "title": "Kom mee de kaaien uitpakken",
    "intro": "<p>De werken aan de kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid zijn helemaal af. Dat verdient een knalfeest van formaat! Kom op 7 juli de nieuwe Kaaien uitpakken met workshops, livemuziek, een minifestival met o.a. Halve Neuro, een rommelmarkt, foodtrucks, en zoveel meer.</p>",
    "content": "<p>De historische kaaimuur is gestabiliseerd ter hoogte van Sint-Andries en Zuid en de hele zone kreeg een make-over. U vindt er nu een park, speeltuin én dijk met wandelpad. Daar bovenop krijgt u een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Er is ook een plein ter hoogte van de Zuidersluis, zodat iedereen dicht bij het water kan komen. Kom het met eigen ogen zien en vier mee!</p><h3>Het programma </h3><p>Kom dansen, knutselen, zingen, eten, drinken en genieten. Kleed u in uw kleurrijkste outfit, zet uw grootste glimlach op en vergaap u aan de duizenden vlaggen die de nieuwe kilometer kaai zullen kleuren. </p><ul><li><strong>Doorlopend</strong>: <strong>workshops</strong>, <strong>vertellingen</strong>, <strong>rommelmarkt, foodtrucks </strong>...<ul><li>Sport workshops streetsoccer, kubb, frisbee, go-carts, panna, airtrack</li><li>Workshops en theater door <span>Stormkop</span></li><li>Vliegers knutselen met <span>vliegeraar</span> Bert <span>Maetens</span></li><li>Fanfare ’t AKKOORD</li><li>Rommelmarkt</li><li>Foodtrucks en bar</li></ul></li></ul><ul><li>Vertellingen door <strong>Antwerp <span>Ghostwalk</span></strong>: vanaf 14 uur, om het halfuur start een vertelling. Om 17.30 uur is de laatste vertelling</li></ul><ul><li><strong>Minifestival </strong>gepresenteerd door Halve Neuro<ul><li>14 uur: DJ Gunne </li><li>15 uur DJ Droes </li><li>16 uur: DJ Halve</li><li>17 uur: Boelaer Bulls<br /> </li></ul></li><li><strong>Café Chantant</strong>. Captain's Table brengt jazzy swingende muziek uit de jaren '40-'60. Singer Songwriter Verlin brengt Folk Rock.<ul><li>14 uur: Verlin</li><li>14.30 uur: Captain's Table </li><li>15.30 uur: pauze </li><li>16 uur: Captain's Table </li><li>17 uur: Verlin</li><li>17.30 uur: Captain's Table</li></ul></li></ul><h3>Praktische info</h3><p><strong>Openingsfeest Scheldekaaien</strong><br /><span>Scheldekaaien, tussen Scheldestraat en Namenstraat</span><br />7 juli, 14 tot 18 uur<br /><a target=\"_self\" href=\"https://www.facebook.com/events/455437945003511/permalink/456334858247153/\">Alle laatste info vindt u op Facebook</a><br /> </p><h3>Meer over de heraanleg </h3><p>Op de website <a target=\"_self\" href=\"http://onzekaaien.be\">onzekaaien.be</a> ontdekt u alles over het hoe en waarom van de heraanleg. </p><h3>Bekijk het filmpje</h3>",
    "slug": "kom-mee-de-kaaien-uitpakken",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d14913cf81697867c7b1499/kom-mee-de-kaaien-uitpakken",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/9fad1ec5-97ba-4c20-bd91-ed5b9137575a/Openingsfeest kaaien.jpg",
    "tags": "zien en doen;ontdek antwerpen;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-03 07:00:00",
    "published_until": "2019-07-08 16:00:00",
    "channels": null,
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052739d8a6ec798b4bb8",
    "title": "Zwembad Groenenhoek in Berchem",
    "intro": "<p>Zwembad Groenenhoek beschikt over een 25-meterbad en een instructiebad van 9 op 14 meter. </p>",
    "content": "<div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren schooljaar</h1><table><tr><th>DAG</th><th>UUR</th></tr><tr><td></td><td>Let op: 15 min. voor sluitingstijd moet iedereen het water uit. U kan binnen tot 45 minuten voor sluitingstijd.</td></tr><tr><td>maandag</td><td>12 - 19 uur</td></tr><tr><td></td><td>Baantjeszwemmen 13.30 - 18 uur</td></tr><tr><td>dinsdag</td><td>8 - 12 uur</td></tr><tr><td></td><td>Baantjeszwemmen 8 - 12 uur</td></tr><tr><td>woensdag</td><td>12 - 14 uur</td></tr><tr><td>donderdag</td><td>7 - 8.30 uur & 13.30 - 18 uur</td></tr><tr><td></td><td>Enkel voor vrouwen 12 - 13.30 uur</td></tr><tr><td>vrijdag</td><td>12 - 19 uur</td></tr><tr><td></td><td>Baantjeszwemmen 13.30 - 14.30 uur</td></tr><tr><td></td><td>Baantjeszwemmen 16.30 - 18 uur</td></tr><tr><td>zaterdag</td><td>13 - 18 uur</td></tr><tr><td>zondag</td><td>gesloten</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren krokusvakantie</h1><table><tr><th>DAG</th><th>UUR</th></tr><tr><td></td><td>Let op: 15 min. voor sluitingstijd moet iedereen het water uit. U kan binnen tot 45 minuten voor sluitingstijd.</td></tr><tr><td>maandag</td><td>12 - 18 uur</td></tr><tr><td>dinsdag</td><td>12 - 18 uur</td></tr><tr><td>woensdag</td><td>12 - 18 uur</td></tr><tr><td>donderdag</td><td>12 - 18 uur</td></tr><tr><td>vrijdag</td><td>12 - 18 uur</td></tr><tr><td>zaterdag</td><td>13 - 18 uur</td></tr><tr><td>zondag</td><td>8.30 - 13 uur</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Sluitingsdagen</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>DAG</td><td>REDEN</td></tr><tr><td>woensdag 1 januari</td><td>Nieuwjaar</td></tr><tr><td>zondag 12 april</td><td>Pasen</td></tr><tr><td>vrijdag 1 mei</td><td>Feest van de arbeid</td></tr><tr><td>donderdag 21 mei</td><td>Onze-Lieve-Heer Hemelvaart</td></tr><tr><td>zondag 31 mei</td><td>Pinksteren</td></tr><tr><td>dinsdag 21 juli</td><td>Nationale Feestdag</td></tr><tr><td>zaterdag 15 augustus</td><td>Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart</td></tr><tr><td>zondag 1 november</td><td>Allerheiligen</td></tr><tr><td>woensdag 11 november</td><td>Wapenstilstand</td></tr><tr><td>donderdag 24 december</td><td>Kerstavond</td></tr><tr><td>vrijdag 25 december</td><td>Kerstmis</td></tr></table></div><ul><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052639d8a6ec798b4b4b/tarieven-zwembaden-voor-clubs-scholen-en-bedrijven\">Er bestaan aparte tarieven voor clubs, scholen en bedrijven.​</a></li><li>Als u met 15 personen of meer wil komen zwemmen, moet u reserveren via <a href=\"mailto:zwembad.groenenhoek@stad.antwerpen.be?subject=Reservatie%20voor%20een%20groep\">zwembad.groenenhoek@stad.antwerpen.be</a>.</li><li>In alle stedelijke zwembaden kan u betalen met Bancontact, Visa en Mastercard.</li><li>Uit veiligheidsoverwegingen aanvaarden we geen briefjes van 100, 200 en 500 euro.</li><li>Eén zwembeurt = drie uur zwemmen inclusief omkleedtijd.</li><li>U kan tot een kwartier voor sluitingstijd zwemmen.</li><li>U kan binnen tot drie kwartier voor sluitingstijd.</li><li>Met een 12-beurtenkaart betaalt u 10 zwembeurten en krijgt u er 2 gratis. Met deze kaart hoeft u ook niet aan te schuiven aan de kassa.</li></ul><ul><li>Een elastiekje om lange haren bijeen te binden.</li><li>Aansluitende zwembroek, badpak of bikini.</li><li>Een muntstuk van 2 euro voor in de locker.</li></ul><p>Schrijf in voor de GRATIS sms-dienst van zwembad Groenenhoek en sta zo nooit voor een gesloten deur. Sms "<strong>ZWGROENENHOEK</strong>" naar <strong>8585</strong> (0 EUR/SMS verzonden/ontvangen).</p><p>Zwembad Groenenhoek<br />Orpheusplein 1<br />2600 Berchem<br />tel. 03 292 91 80<br /><a href=\"mailto:zwembad.groenenhoek@stad.antwerpen.be\">zwembad.groenenhoek@antwerpen.be</a></p><p><strong>Kom op een slimme manier naar het zwembad</strong><br /><span>Sporting A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het sportcentrum raadpleegt u </span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><span>de routeplanner van </span></a><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><span>Slim naar Antwerpen</span></a></strong><span>.</span></p><p><strong>Fietsers </strong>kunnen gebruikmaken van de ruime fietsstalling naast het gebouw.</p><p><strong>Automobilisten</strong> kunnen parkeren op de openbare weg langsheen het zwembad. Er zijn 16 parkeerplaatsen en 2 plaatsen voor mindervaliden.</p><h3>Leren zwemmen in Groenenhoek</h3><p>Wilt u uw kind leren zwemmen of wilt u zelf zwemles krijgen in zwembad Groenenhoek? Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden:</p><ul><li>Op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/44\">deze pagina</a><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/45#0\"> </a>vindt u de <strong><span>zwemclubs</span></strong><span>,</span><strong> </strong>die actief zijn in Groenenhoek met hun <span>contactgegevens</span>.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KLXprvfYu0R2mFGarbjaLvDU745-mvwBtNlLCbZPyU/#gid=0&fvid=795505058\">Deze lijst</a> geeft u een overzicht van de door Sporting A erkende <strong><span>privélesgevers</span>, </strong>die zwemles geven in Groenenhoek.</li></ul><h3>Op de hoogte blijven van activiteiten in het zwembad?</h3><p>Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief. U krijgt dan een mail als er een activiteit plaatsvindt in uw zwembad. Vergeet uw inschrijving niet te bevestigen via de link die u per mail ontvangt.</p><p>Sporting A vindt maximale toegankelijkheid van de zwembaden een must. Zwembad Groenenhoek heeft dan ook <a target=\"_blank\" href=\"https://drive.google.com/file/d/0B5EeB9YmV4ZhaVp0dEJTZXg1cU0/view?usp=sharing\">specifieke voorzieningen voor personen met een handicap</a>.</p><p>Zwembad Groenenhoek maakt deel uit van de stedelijke sportaccommodatie en is daardoor onderhevig aan <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/22b515d2-ec12-493b-ad39-87fbb9c68b02/2018_code_van_politiereglementen_SPORTACCOMMODATIES.pdf\">de gemeentelijke politiereglementen of politiecodex. </a>Wie zich in het zwembad begeeft, dient zich hieraan te houden.</p>",
    "slug": "zwembad-groenenhoek-in-berchem",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052739d8a6ec798b4bb8/zwembad-groenenhoek-in-berchem",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/dcc38a6e-4bab-4c71-8719-ba1f2f06eeb8/jc__as_zwemgroenenhoek_03_web.jpg",
    "tags": "sport;sporten;berchem;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-05-20 12:24:36",
    "published_until": null,
    "channels": "District Berchem, Adressen en openingsuren, Infofiches, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051d39d8a6ec798b46f8",
    "title": "Digitale bekendmakingen en nieuwe reglementen",
    "intro": "<p>De stad maakt heel wat zaken bekend aan haar bevolking: openbare onderzoeken voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen, nieuwe straatnamen, een bijzonder plan van aanleg, de dagorde van de gemeenteraad, reglementen en beslissingen ...</p>",
    "content": "<p>Alle bekendmakingen op het niveau van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau gebeuren via <a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/calendar/show;jsessionid=36BD8F2EB10C2A52667DFB1ED1D4F47B\">raadpleegomgeving</a> van de stad Antwerpen. U kan het betreffende orgaan en de zittingsdatum selecteren en krijgt  dan een overzicht van de besluiten ter inzage.</p><h3>Recente stedelijke reglementen</h3><p>Hieronder vindt u een lijst met<strong> reglementen en verordeningen</strong> <strong>die recent werden goedgekeurd of aangepast </strong>door de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn. Dit overzicht vermeldt zowel de datum waarop deze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt werden. Via de snelkoppelingen in de derde kolom van het overzicht kan u de volledige tekst van de betrokken reglementen of verordeningen lezen.</p><p>Of <a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b499c/stedelijke-reglementen\">klik hier voor een volledig overzicht van alle stedelijke </a><a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b499c/stedelijke-reglementen\">reglementen</a> die van kracht zijn.</p><h3>Politiebesluiten met betrekking tot maatregelen coronavirus</h3><h3>Ministeriele besluiten met betrekking tot maatregelen coronavirus</h3><h3>Bekendmakingen op basis van andere regels of voor andere overheden</h3><p>De stad Antwerpen maakt ook nog andere documenten bekend op basis van wettelijke of decretale verplichtingen.</p><h3>Openbare onderzoeken</h3><p>Een openbaar onderzoek geeft de bevolking de kans om eventuele bezwaren tegen de toekenning van een <span>omgevingsvergunning</span> te uiten. In het kanaal <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/openbare-onderzoeken/ruimtelijke-plannen\">openbaar onderzoek</a> vindt u meer informatie.</p><h3>Vergunningen</h3><p><span>Voor het bouwen, afbreken, herbouwen en verbouwen van een constructie hebt u een omgevingsvergunning nodig. </span>In het kanaal <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/nieuws\">vergunningen</a> vindt u alle informatie.</p><h3>Specifieke bekendmakingen</h3>",
    "slug": "digitale-bekendmakingen-en-nieuwe-reglementen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051d39d8a6ec798b46f8/digitale-bekendmakingen-en-nieuwe-reglementen",
    "image": null,
    "tags": "over de stad;openbaarheid van bestuur;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-09-09 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bestuur",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c66a9942c406978383617d4",
    "title": "Werken Posthofbrug",
    "intro": "<p>In augustus 2019 startten de werken aan de Posthofbrug in Berchem. De werken duren ongeveer een half jaar. Intussen kwam er aan het licht dat er in de ondergrond leidingen aanwezig zijn waarin asbest zit. Vanaf maandag 21 oktober start een gespecialiseerde firma met het verwijderen van de leidingen op een aangepaste en veilige manier.</p>",
    "content": "<ul><li>De fietspaden en rijstroken op de Posthofbrug krijgen een nieuw wegdek. Ook wordt de waterdichting op de brug vernieuwd. Onderaan deze pagina kan u het plan downloaden.</li></ul><p><strong>Start werken:</strong> maandag 5 augustus 2019<br /><strong>Duur werken: </strong>ongeveer een half jaar</p><h3>Fasering</h3><ul><li><strong>Fase 1:</strong> Fietspad oostkant - start: maandag 5 augustus 2019</li><li><strong>Fase 2:</strong> Fietspad westkant - start: maandag 16 september 2019<ul><li>in deze fase werden er 3 asbesthoudende leidingen gevonden die over de volledige lengte van de brug lopen. Een gespecialiseerde firma startte op maandag 21 oktober met het veilig verwijderen van de leidingen.</li></ul></li><li><strong>Fase 3: </strong>Rijstroken westkant - vermoedelijke start: eind oktober of begin november 2019</li><li><strong>Fase 4:</strong> Rijstroken oostkant - vermoedelijke start: nog afhankelijk van verloop eerdere fases</li></ul><h3> </h3><h3>Bereikbaarheid</h3><ul><li>Er is altijd verkeer in beide richtingen mogelijk.</li><li>Fietsers rijden tijdelijk langs één kant van de brug.</li></ul><p>​Dit wordt aangegeven met tijdelijke signalisatie.</p><p> </p><h3>Veiligheidsmaatregelen</h3><p>Om de drie asbesthoudende leidingen op een veilige manier te verwijderen worden volgende maatregelen genomen:</p><ul><li>De volledige zone wordt afgezet zodat er geen passanten kunnen naderen;</li><li>Alle werknemers dragen beschermende kledij;</li><li>Al het uit te breken materialen worden bevochtigd met een fixatieproduct zodat er zoveel mogelijk losse deeltjes worden vastgehouden en dus niet in de lucht terecht komen;</li><li>Er wordt geen gebruik gemaakt van sneldraaiend gereedschap: er wordt niet geslepen zodat er geen stofwolken met asbest kunnen ontstaan;</li><li>Alle uitgebroken asbesthoudende materialen worden in speciaal daarvoor voorziene containers met bigbags afgevoerd, conform de geldende wetgeving;</li><li>Er worden permanent omgevingsmetingen uitgevoerd tijdens de werken.</li></ul><h3> </h3><h3>Meer info</h3><p><strong>Communicatie en participatie Berchem</strong><br />Grotesteenweg 150<br />2600 Berchem<br />tel: 03 338 40 18<br />mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be</p>",
    "slug": "werken-posthofbrug",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c66a9942c406978383617d4/werken-posthofbrug",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/d5ae2682-17e2-4207-9807-9950466a6e25/20190301_foto_stad_in_kaart.jpg",
    "tags": "District Berchem;berchem;mobiliteit;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-10-21 07:00:00",
    "published_until": "2020-02-27 23:00:00",
    "channels": "District Berchem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1e00eeabf97b13f24c14fe",
    "title": "Gezocht: organisatoren oudejaarsfuif",
    "intro": "<p>Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo erkent het recht op fuiven voor en door jongeren. Jaarlijks ging er de oudejaarsfuif 'Borderland NYE' door, maar de organisatoren hiervan gaven aan dat zij dit jaar geen editie zullen voorzien. Het district is daarom op zoek naar nieuwe organisatoren!</p>",
    "content": "<p>District Berendrecht-Zandvliet-Lillo hecht veel belang aan het feit dat jongeren op een veilige manier en dichtbij huis oudejaar moeten kunnen vieren. Hiervoor lanceert het district een oproep naar nieuwe organisatoren om deze oudejaarsfuif te organiseren! </p><p>Omdat de kosten voor de organisatie van een fuif hoog oplopen, heeft het district beslist om de fuiforganisatoren financieel te ondersteunen.</p><h3>Voorwaarden</h3><p><strong>Wie komt in aanmerking?</strong></p><ul><li>Elke erkende vereniging die actief is op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.</li><li>Individuele personen (minimaal 3) die in Berendrecht-Zandvliet-Lillo wonen.</li><li>De verantwoordelijke van de organisatie is minstens 18 jaar.</li></ul><p><strong>Verantwoordelijkheid</strong></p><p>De fuif richt zich qua publieksbereik op lokale jongeren. De verantwoordelijke van de fuif is minimum 18 jaar en is tijdens de fuif steeds aanwezig.</p><p><strong>Locatie</strong></p><ul><li>De fuif moet doorgaan op het grondgebied van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.</li><li>De organisatie voorziet zelf in een geschikte locatie.</li><li>De fuif staat open voor alle jongeren. Privéfeesten komen dus niet in aanmerking. De openbaarheid moet blijken uit de manier waarop publiciteit gemaakt wordt.</li></ul><p><strong>Communicatie</strong></p><ul><li>Affiches worden gehangen aan de aanplakborden van het district en het plakreglement wordt gerespecteerd.</li><li>Het sponsorlogo van het district wordt mee opgenomen in de communicatieproducten.</li></ul><p><strong>Verzekering</strong></p><ul><li>De wetgeving moet gerespecteerd worden (o.a. rookverbod in zalen, maximum toegelaten dB, geen alcoholische dranken schenken aan jongeren onder de 16 jaar).</li><li>District Berendrecht-Zandvliet-Lillo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en schade tijdens de fuif. De organisatie sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.</li></ul><h3>Procedure</h3><p><strong>Kandidatuur stellen</strong></p><p>Kandidaturen kunnen tot en met <strong>maandag 5 augustus</strong> worden binnengebracht bij vrijetijdscentrum De Schelde, De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet of via mail naar <a href=\"mailto:vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be\">vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be</a>. Elke kandidatuur wordt vergezeld van volgende formulieren:</p><ul><li>Een conceptvoorstel van de fuif (aantal bezoekers, locatievoorstel, muziekprogramma, ...).</li><li>Een begroting van de fuif.</li><li>Een lijst van de organisatoren van de fuif.</li><li>Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.</li></ul><p><strong>Toekenning van de fuif</strong></p><p>Alle kandidaturen worden besproken door het districtscollege en de jeugdraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Ten laatste september zal de definitieve organisator bekend gemaakt worden. Het effectieve subsidiebedrag wordt bepaald na ontvangst van het concept en de begroting van de fuif.</p><h3>Meer info</h3><p><strong>Vrijetijdscentrum De Schelde</strong><br />De Keyserhoeve 66, 2040 Antwerpen<br />03 298 27 30<br /><a href=\"mailto:vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be\">vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be</a></p><p> </p><p> </p>",
    "slug": "gezocht-organisatoren-oudejaarsfuif",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1e00eeabf97b13f24c14fe/gezocht-organisatoren-oudejaarsfuif",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/86207f86-e41a-480b-bd79-8ba3f5bfa20a/oudejaarsfuif.jpg",
    "tags": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-04 03:00:00",
    "published_until": "2019-08-05 23:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d133c04df25a1fc62531eb9",
    "title": "Gaan feesten in het Stadspark? Zo vraag je een terugbetaling van je tegoed aan",
    "intro": "<p>Op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli vierde District Antwerpen de Vlaamse Feestdag met een heus gratis tuinfeest in het hart van de stad. Het stadspark werd omgetoverd tot een zomerse oase waar je twee dagen lang de dansenbenen kon losgooien. Voor jouw gemak was Feesten in het Stadspark helemaal cashless. Heb je nog tegoed op je kaart staan? Je kan van 9 juli (vanaf 12 uur) t.e.m. 7 augustus 2019 een terugbetaling aanvragen. Hoe je dat doet, lees je hieronder. </p>",
    "content": "<p>Heb je je cashless betaalkaart bij de hand? Super! <br />Surf naar <a target=\"_self\" href=\"https://refunds.playpass.eu/nl/events/feesten-in-het-stadspark-2019\">https://refunds.playpass.eu/nl/events/feesten-in-het-stadspark-2019</a> en klik op ‘Aanvraag terugbetaling’.</p><p> </p><h3>Stap 1</h3><p>Vul eerst je e-mailadres in, daarna je unieke kaartnummer<em> </em>(14 cijfers)<em> </em>en bijhorende pincode (6 cijfers). Beide vind je terug op de achterzijde van je cashless betaalkaart. Klik op ‘Aanvraag terugbetaling’. In de volgende stap kan je zien hoeveel tegoed er nog op je kaart staat.</p><p> </p><h3>Stap 2</h3><p>Geef vervolgens je (bank)gegevens in zodat we je aanvraag tot terugbetaling kunnen verwerken. Terugbetalingen zijn enkel mogelijk naar een bankrekeningnummer. Klik op ‘Aanvraag terugbetaling’.</p><p> </p><h3>Stap 3</h3><p>In de laatste stap krijg je een overzicht van je gegevens en resterende tegoed. Heb je per ongeluk een foutje gemaakt of wil je nog wat aanpassen? Dat kan via de knop ‘Details aanpassen’. Klopt alles? Klik dan nog één keer op ‘Bevestigen’ en het resterende tegoed komt je snel tegemoet!</p><p> </p>",
    "slug": "gaan-feesten-in-het-stadspark-zo-vraag-je-een-terugbetaling-van-je-tegoed-aan",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d133c04df25a1fc62531eb9/gaan-feesten-in-het-stadspark-zo-vraag-je-een-terugbetaling-van-je-tegoed-aan",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/4bcf4f8c-00c0-4c0f-bc70-84cb76791f9e/terugbetaling cashless.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-06 08:00:00",
    "published_until": "2019-08-08 01:00:00",
    "channels": "District Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "588f64c2b4ce55d94a73dd36",
    "title": "Vakantieopvang voor kinderen met een zorgbehoefte",
    "intro": "<p>De stad Antwerpen investeert samen met partners in vakantieopvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.</p>",
    "content": "<p>We vinden het belangrijk dat elk kind kan genieten van een leuke vakantie. Daarom werd er een samenwerkingsverband opgestart met <a target=\"_blank\" href=\"http://www.heder.be\">Heder</a>, <a target=\"_blank\" href=\"http://www.katrinahof.be/oc\">OC <span>Katrinahof</span></a>, <a target=\"_blank\" href=\"http://www.voluntas.be\">Voluntas vzw</a> en <a target=\"_self\" href=\"http://koraalweb.be/site/\">Koraal vzw</a>. Samen met deze partners zorgen we voor een aanbod op maat voor zo veel mogelijk kinderen tijdens vakanties. </p><h3>Iedereen samen</h3><p>Sinds enkel jaren hebben we met deze partners een project uitgebouwd voor inclusieve vakantieopvang. Hierbij gaan kinderen met specifieke zorgbehoefte net zoals de andere kinderen spelen op speelpleinen van Koraal vzw. Om de nodige zorg en ondersteuning te bieden aan de vrijwilligers speelpleinbegeleiders, worden zij ondersteund en gecoacht door gespecialiseerde begeleiders van Heder en OC Katrinahof. Samen zorgen zij er voor dat alle kinderen een fijne tijd beleven op het speelplein.</p><p>Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de inclusieve vakantieopvang? Contacteer ons via <a href=\"mailto:regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be?subject=Inclusieve%20vakantieopvang\">regie.buitenschoolsekinderopvang@antwerpen.be</a>.</p><p>Een aanvraag voor inclusieve vakantieopvang kan rechtstreeks bij Koraal vzw via <a href=\"mailto:hannan.dupont@koraal.be?subject=Aanvraag%20inlcusieve%20vakantieopvang\">e-mail</a> of telefonisch: 03 232 97 72.</p><h3>Nood aan opvang met meer zorg tijdens vakanties?</h3><p>Heeft uw kind (momenteel) toch nood aan meer ondersteuning dan wat geboden wordt in een inclusieve werking? Samen met de (gespecialiseerde) voorzieningen <a target=\"_self\" href=\"http://www.heder.be\">Heder</a>, <a target=\"_blank\" href=\"http://www.katrinahof.be/oc\">OC Katrinahof </a>en <a target=\"_blank\" href=\"http://www.voluntas.be\">vzw Voluntas</a> zorgt de stad Antwerpen voor een extra opvangaanbod tijdens schoolvakanties. De opvang vindt plaats op de locaties van de partners.</p><p>Inschrijven voor dit aanbod doet u via een aanvraagformulier. Meer informatie over de opvang en de inschrijvingsprocedure vindt u in de informatiebrochure. Vul ook zeker het document 'medische fiche' in. Al deze documenten kan u onderaan deze pagina downloaden. Deze formulieren worden vertrouwelijk behandeld en deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van vakantieopvang voor uw kind. De ingevulde formulieren bezorgt u aan de <a href=\"mailto:regie.buitenschoolsekinderopvang@antwerpen.be?subject=Vakantieopvang%20voor%20kinderen%20met%20een%20specifieke%20zorgbehoefte\">Regie buitenschoolse kinderopvang</a>. Ook bij vragen over deze opvang kan u met hen contact opnemen.</p><p>Belangrijk om te weten:</p><ol><li>U vraagt opvang aan voor een bepaalde periode, dit is nog niet definitief.</li><li>Een van de partnerorganisaties neemt met u contact op voor een intakegesprek.</li><li>In het intakegesprek wordt samen met u bekeken wat het meest geschikte aanbod is voor uw kind.</li><li>Pas na het intakegesprek krijgt u een bevestiging van opvang.</li><li>Er is geen vervoer voorzien.</li></ol>",
    "slug": "vakantieopvang-voor-kinderen-met-een-zorgbehoefte",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/588f64c2b4ce55d94a73dd36/vakantieopvang-voor-kinderen-met-een-zorgbehoefte",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/5bd1192d-3a30-4005-910c-4172bbd0e4c8/2018-08-30 11_11_51-(85) Inclusieve vakantieopvang - YouTube.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-07-06 14:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Kinderopvang, Onderwijsmedewerkers",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "558151edb1a8a78f608b45eb",
    "title": "Heraanleg Florent Cootmansplein en omliggende straten",
    "intro": "<p>In de Berchemse wijk Groenenhoek ligt een hele buurt tussen de twee spoorwegen: het Florent Cootmansplein en de omliggende straten. Het district Berchem investeert in de heraanleg van de straten. Aquafin vernieuwt de riolering in de straten.</p>",
    "content": "<h3>Waar wordt er gewerkt?</h3><p>In de buurt tussen de twee spoorwegen staan er heel wat werken gepland. De volgende straten worden heraangelegd:</p><ul><li>Arbeidersstraat: alle praktische info over de werken vindt </li><li>Woningenstraat</li><li>Groenenhoekstraat en Lambert Briesstraat</li><li>Spoorwegstraat</li><li>Florent Cootmansplein: alle praktisch info over de werken vindt u door te klikken op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5ae1d267b85c8d127c7b60fd/heraanleg-arbeidersstraat\">deze link naar de projectpagina</a>.</li></ul><p>Eind juni 2015 stelde het district het project voor het eerst voor aan de buurtbewoners. In maart 2016 werd het voorontwerp voorgesteld aan de bewoners en in september 2016 het definitieve ontwerp. In mei 2018 gingen de werken in de Arbeidersstraat van start. U kan de infoposters en de brochure over de geplande heraanleg onderaan deze pagina downloaden.</p><h3>Meer info</h3><p>Heeft u nog vragen? Bekijk dan <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/58dba447b4ce5507cd4ca17b/veelgestelde-vragen-over-heraanleg-florent-cootmansplein-en-omgeving\">hier</a> de lijst met veelgestelde vragen en de bijpassende antwoorden over de heraanleg van het Florent Cootmansplein en omgeving.</p><p>Staat uw vraag er niet tussen? Dan kan u terecht bij:</p><p><strong>Communicatie en participatie Berchem</strong><br /><span>Grotesteenweg</span> 150<br />2600 Berchem<br />tel. 03 338 40 18<br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be\">wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be</a></p><p><strong>Contactcenter Aquafin</strong><br />voor vragen over de riolering en huisaansluitingen<br />tel. 03 450 45 45<br />Contactformulier op website van <a target=\"_blank\" href=\"http://www.aquafin.be\">www.aquafin.be</a></p>",
    "slug": "heraanleg-florent-cootmansplein-en-omliggende-straten",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/558151edb1a8a78f608b45eb/heraanleg-florent-cootmansplein-en-omliggende-straten",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1ba0ad21-c8f7-4078-993b-cb13ac234162/Simulatie_Arbeidersstraat_NT.JPG",
    "tags": "mobiliteit;Groen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-05-02 06:00:00",
    "published_until": "2019-11-29 00:00:00",
    "channels": "District Berchem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "58dba447b4ce5507cd4ca17b",
    "title": "Veelgestelde vragen over heraanleg Florent Cootmansplein en omgeving",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de heraanleg van het Florent Cootmansplein en de omliggende straten in de wijk Groenenhoek. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende thema's: de werken, groen, verkeer en mobiliteit, parkeren, sorteerstraten, riolering en overige.</p>",
    "content": "<h3>De werken</h3><p><strong>In welke straten wordt gewerkt?</strong></p><ul><li>Arbeidersstraat</li><li>Florent Cootmansplein</li><li>Woningenstraat</li><li>Lambert Briesstraat</li><li>Groenenhoekstraat</li><li>Spoorwegstraat</li></ul><p><strong>Welke werken staan er op de planning?</strong></p><p>- Rio-link vervangt in elke straat (behalve de Lambert Briesstraat) de riolering.<br />- Het district Berchem legt de straten opnieuw aan.</p><p>Het district heeft bij de heraanleg van de straten vooral aandacht voor:</p><ul><li>meer groen</li><li>meer parkeerruimte</li><li>een vlotte en veilige verkeerscirculatie</li></ul><p><strong>Welke materialen worden gebruikt voor heraanleg van de straten?</strong></p><ul><li>De rijweg wordt in elke straat asfalt.</li><li>De parkeerstroken worden aangelegd met kasseien.</li><li>De voetpaden worden aangelegd met stoeptegels.</li></ul><p><strong>Wat gebeurt er met het Florent Cootmansplein?</strong></p><p>Het Florent Cootmansplein wordt het groene hart van de wijk.</p><ul><li>Het plein loopt tot aan de voortuin van de bewoners. Dit geeft een ruimer en groener gevoel.</li><li>Het plein wordt verkeersvrij. De inritten blijven wel bereikbaar.</li><li>De paden aan de rand van het plein zorgen ervoor dat alle woningen goed bereikbaar zijn. Door de paden te verharden kan er hier ook stapvoets over gereden worden voor het laden en lossen.</li><li>Parkeren kan in de ‘parkeerpockets’ aan de rand van het plein.</li><li>Betonnen treden zijn een grens tussen de parkeervakken en het groene plein. Ze kunnen ook als zittrap gebruikt worden.</li><li>Er is een wadi (waterafvoer door infiltratie) voorzien. Dit is een ondiepe zone in het gazon die ervoor zorgt dat bij hevige stortbuien het regenwater geleidelijk aan in de ondergrond sijpelt. Deze zone staat slechts heel kort onder water na een hevige regenbui.</li><li>Centraal in het ontwerp is een speelzone voorzien voor de allerkleinste kinderen.</li></ul><p><strong>Wanneer en waar starten de werken?</strong></p><p>De eerste werken starten in de Arbeidersstraat. Aansluitend worden de andere straten heraangelegd, in deze volgorde:</p><ul><li>Woningenstraat</li><li>Groenenhoekstraat en Lambert Briesstraat</li><li>Spoorwegstraat</li><li>Florent Cootmansplein</li></ul><p>We verwachten dat de werken aan de Arbeidersstraat tot het najaar van 2018 duren, daarna komt de Woningenstraat aan de beurt. Het exacte verloop van de werken is erg afhankelijk van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.</p><h3>Groen</h3><p><strong>Hoeveel en welke bomen komen er?</strong></p><p>In totaal komen er in de wijk zo’n 140 bomen bij. Het gaat om vijf types bomen:</p><ul><li><strong>De ‘straatboom’</strong>: een type boom dat, zoals de naam al zegt, gebruikt zal worden in de straten.</li><li><strong>De ‘perspectiefboom’</strong>: grotere bomen die al van ver in de wijk zichtbaar zijn.</li><li><strong>De ‘bermboom’</strong>: bomen voor de groene berm langs de spoorweg aan de Woningstraat.</li><li><strong>De bomen van de Arbeidersstraat</strong>: hier kiezen we voor bomen die goed passen bij de bestaande bomen van de Edelgesteentestraat en Diksmuidelaan.</li><li><strong>De ‘pleinboom’</strong>: dit zijn de bomen op het Florent Cootmansplein.</li></ul><h3>Verkeer en mobiliteit</h3><p><strong>Welke snelheidsremmende maatregelen worden genomen?</strong></p><ul><li>De hele wijk wordt een zone 30.</li><li>Op verschillende plekken zijn verkeersplateaus voorzien.</li><li>De toegangen tot het Florent Cootmansplein worden ingericht als woonerf. Dit wil zeggen dat de maximumsnelheid hier beperkt is tot 20 km/uur.</li></ul><p><strong>Welke maatregelen worden genomen tegen sluipverkeer?</strong></p><p>Om het sluipverkeer terug te dringen, worden enkele straten een enkelrichtingstraat. Doordat de Spoorwegstraat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer wordt, vermindert het sluipverkeer richting Arbeidersstraat. Dit geeft minder conflicten op het kruispunt Spoorwegstraat – Arbeiderstraat.</p><p>Het Florent Cootmansplein is afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is dus tweerichtingsverkeer tot aan het plein (zowel aan de kant van de Arbeidersstraat, als aan de kant van de Groenenhoekstraat).</p><p><strong>Welke straten worden enkelrichting?</strong></p><ul><li>Groenenhoekstraat</li><li>Woningenstraat</li><li>Lambert Briesstraat</li><li>Spoorwegstraat (van Arbeidersstraat tot Groenenhoekstraat)</li></ul><h3>Parkeren</h3><p><strong>Waar kan ik parkeren?</strong></p><p>Over heel de wijk komen er 33 extra parkeerplaatsen. In de Spoorwegstraat kan er in de nieuwe situatie aan twee kanten geparkeerd worden. Op het onderstaande plan ziet u de nieuwe parkeersituatie. Al het blauw op de kaart is parkeerruimte.</p><p><strong>Hoe zit het met parkeren op het Florent Cootmansplein?</strong></p><p>Het Florent Cootmansplein wordt een centrale groene plek in de wijk. We begrijpen dat er ook op en rond het plein vraag naar parkeerplaatsen is. Daarom komen aan weerskanten van het plein ‘parkeerpockets’ waar auto’s kunnen dwarsparkeren. Het aantal parkeerplekken op het gehele Florent Cootmansplein daalt van 37 plaatsen naar 30 plaatsen. Op andere plekken in de wijk komt er veel parkeerruimte bij. In totaal levert dit 33 nieuwe plaatsen op. Daar is het verlies van de 7 plekken op het plein al afgehaald.</p><h3>Sorteerstraten</h3><p><strong>Wat is een sorteerstraat?</strong></p><p>Met het verder uitbouwen van sorteerstraatjes kiest de stad Antwerpen voor een vernieuwend en duurzaam afvalsysteem. Veel afval kunnen we opnieuw gebruiken. Dat kan alleen maar als we verschillende soorten afval apart sorteren.</p><p>Sorteerstraten bestaan uit aparte inwerpzuilen met een deksel en ondergrondse afvalcontainers. Bij een sorteerstraatje kan u uw afval aanbieden wanneer het u best uitkomt. De afvalophaling bij een sorteerstraat is efficiënter en de vuilniswagen rijdt niet langer doorheen elke straat. Meer uitgebreide communicatie hierover volgt nog.</p><p>Neem voor meer info over sorteerstraten alvast een kijkje op <a href=\"http://www.antwerpen.be/sorteerstraatjes\">www.antwerpen.be/sorteerstraatjes</a> of bel naar de infolijn: 03 22 11 333.</p><p><strong>Hoe werkt een sorteerstraat?</strong></p><p>Bij een sorteerstraatje kan u uw afval aanbieden wanneer het u best uitkomt. Met de sorteerstraatjes kunt u 7 dagen op 7, ook op zon- en feestdagen, van 7 tot 22 uur, uw huishoudelijk afval gescheiden aanbieden. U heeft geen afvalzakken van de stad meer nodig.</p><p>Hoe minder afval u aanbiedt en hoe beter u sorteert, hoe minder u betaalt. Om een sorteerstraat te gebruiken, heeft u een sorteerpasje nodig. Meer uitgebreide communicatie hierover volgt nog.</p><p>Neem voor meer info over sorteerstraten alvast een kijkje op  <a href=\"http://www.antwerpen.be/sorteerstraatjes\">www.antwerpen.be/sorteerstraatjes</a> of bel naar de infolijn: 03 22 11 333.</p><p><strong>Waar komen de sorteerstraten?</strong></p><p>De twee paarse rechthoekjes op het plan zijn ondergrondse sorteerstraten. In heel Berchem buiten de Ring komen er sorteerstraten. De uitrol gebeurt in fasen.</p><h3>Riolering</h3><p><strong>Waarom wordt de riolering vernieuwd?</strong></p><p>Rio-link vervangt in de wijk de riolering. Het rioleringsstelsel is verouderd en aan vervanging toe. Er komt een nieuw gescheiden stelsel voor in de plaats. Enkel in de Lambert Briesstraat worden er geen rioleringswerken gedaan. De riolering hier is in goede staat en blijft behouden.</p><p>Voor vragen over de riolering en huisaansluitingen kan u terecht bij het contactcenter van Aquafin:</p><p>tel. 03 450 45 45<br />Contactformulier op website van <a target=\"_blank\" href=\"http://www.aquafin.be\">www.aquafin.be</a></p><p><strong>Waarom wordt de riolering in de Lambert Briesstraat niet vernieuwd?</strong></p><p>Rio-link vervangt in de wijk tussen de twee sporen de riolering. Enkel in de Lambert Briesstraat worden er geen rioleringswerken gedaan. De riolering hier is in goede staat en blijft behouden.</p><p>Voor vragen over de riolering en <span>huisaansluitingen</span> kan u terecht bij het contactcenter van <span>Aquafin</span>:</p><p>tel. 03 450 45 45<br /><span>Contactformulier</span> op website van <a target=\"_blank\" href=\"http://www.aquafin.be\">www.aquafin.be</a></p><h3>Overige</h3><p><strong>Is er gedacht aan speelruimte en veiligheid voor kinderen?</strong></p><p>Het verruimde en vergroende Florent Cootmansplein levert speelruimte voor kinderen op. In het midden van het plein komt een speelzone. Het plein is meer verkeersvrij en de toegangen tot het Florent Cootmansplein zijn ingericht als woonerf. Extra veilig voor kinderen dus.</p><p><strong>Wordt de verlichting ook vernieuwd?</strong></p><p>Ja, in heel de wijk komt er nieuwe straatverlichting. Alles wordt LED-verlichting.</p><p> </p><h3>Meer info</h3><p>Van zodra de werken van start gaan brengen we alle bewoners op de hoogte met een infobrief. We nodigen iedereen ook uit voor een startvergadering. Op deze vergadering is ook de aannemer aanwezig en lichten we het praktische verloop van de werken toe.</p><p>U vindt de laatste info ook steeds online via <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/openbare-werken-3/heraanleg-florent-cootmansplein-en-omliggende-straten\">deze link</a>.</p><p>Voor vragen over de riolering en <span>huisaansluitingen</span> kan u terecht bij het contactcenter van <span>Aquafin</span>:</p><p>tel. 03 450 45 45<br /><span>Contactformulier</span> op website van <a target=\"_blank\" href=\"http://www.aquafin.be/\">www.aquafin.be</a></p><p>Voor andere vragen kan u terecht bij het district Berchem:</p><p>Grotesteenweg 150<br />2600 Berchem<br />tel: 03 338 40 18<br />mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be</p>",
    "slug": "veelgestelde-vragen-over-heraanleg-florent-cootmansplein-en-omgeving",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/58dba447b4ce5507cd4ca17b/veelgestelde-vragen-over-heraanleg-florent-cootmansplein-en-omgeving",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/146fd5ca-72f0-4134-a04f-483aedd45d49/FC_sorteerstraten.jpg",
    "tags": "mobiliteit;Groen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-05-01 22:00:00",
    "published_until": "2019-11-28 23:00:00",
    "channels": "District Berchem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae1d267b85c8d127c7b60fd",
    "title": "Verloop werken Florent Cootmansplein",
    "intro": "<p>In de wijk tussen de Roderveldlaan en de Saffierstraat wordt gewerkt aan een hele reeks straten. De Arbeidersstraat, Woningenstraat, Groenenhoekstraat, Lambert Briesstraat en Spoorwegstraat zijn zo goed als klaar en terug open voor verkeer. Nu is het Florent Cootmansplein nog aan de beurt. Op deze pagina vindt u meer info over het verloop van de werken.</p>",
    "content": "<p><u><em>Bovenaan deze webpagina leest u de laatste updates. Verder op de pagina leest u algemene info over het project.</em></u></p><h3>Update januari 2020</h3><ul><li>De heraanleg van het Florent Cootmansplein en de omliggende straten is zo goed als afgerond. Buurtbewoners ontvingen in januari een uitnodiging voor het openingsfeestje van de straten.</li><li>De aanleg van het speelterrein is een losstaand project. Als alles volgens plan verloopt zal deze in het voorjaar van 2020 geplaatst worden.</li><li>Het gras, de bomen en andere beplanting hebben natuurlijk nog even de tijd nodig om volledig tot hun recht te komen. Bovendien worden er na de aanleg van het speelterrein nog circa zeven bomen bijgeplaatst. De groendienst blijft de beplanting de komende maanden en jaren monitoren.</li><li>In deze buurt zouden sorteerstraten komen, maar de uitrol ervan werd halverwege deze heraanleg stopgezet. In afwachting van een geschikte permanente oplossing vragen we de bewoners van het Florent Cootmansplein voorlopig om de vuilniszakken nog naar weerskanten van het plein te brengen.</li></ul><h3>Deel van een groter project</h3><p>De Arbeiderstraat was in augustus 2018 al klaar. De Woningenstraat, Groenenhoekstraat, Lambert Briesstraat en Spoorwegstraat werden ondertussen ook afgewerkt. In maart startte de aannemer op ​het Florent Cootmansplein, dat is de laatste straat die heraangelegd wordt binnen dit project.</p><p>Wilt u weten hoe de wijk er na de heraanleg gaat uitzien? Meer info over het totale project vindt u op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/groenenhoek/heraanleg-florent-cootmansplein-en-omliggende-straten\">deze pagina</a>. Hier vindt u ook alle eerdere info terug. Heeft u nog vragen? Kijk dan zeker eerst eens <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/openbare-werken/veelgestelde-vragen-over-heraanleg-florent-cootmansplein-en-omgeving\">op deze pagina met veelgestelde vragen</a>.</p><h3>Timing en verloop werken</h3><p><strong>Florent Cootmansplein</strong></p><p>Start: 11 maart 2019<br />Vermoedelijke einde: tweede helft van november 2019</p><p>Daarna volgt nog de aanleg van het speelterrein! Dat is een apart project.</p><p>De timing van de werken blijft altijd afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties.</p><h3>Bereikbaarheid</h3><p>Het deel van de straat waar er gewerkt wordt is afgesloten voor verkeer en er geldt een<br />parkeerverbod.</p><p>De aannemer voorziet tijdelijke maatregelen, zodat de woningen altijd te voet bereikbaar<br />zijn. Tijdens en na het storten van het beton op het Florent Cootmansplein is dit op sommige plekken tijdelijk niet mogelijk!</p><p><strong>Let op de tijdelijke signalisatie en zorg ervoor dat uw auto voor de start van de werken buiten de werfzone staat.</strong></p><h3>Huisvuilophaling</h3><p>Ook voor de vuilniswagen zijn de straten waar er gewerkt wordt onbereikbaar. U brengt uw huisvuil naar de dichtstbijzijnde zijstraat en plaatst het op het voetpad buiten de werfzone.</p><p>Bewoners van het Florent Cootmansplein plaatsen het huisvuil op het voetpad in één van de volgende straten:</p><ul><li>Arbeidersstraat, maandagavond tussen 18 uur en 21.30 uur (nachtophaal!)</li><li>Groenenhoekstraat, tussen maandag 20 uur en dinsdag 7 uur.</li></ul><p>Update: In afwachting van een geschikte permanente oplossing vragen we de bewoners van het Florent Cootmansplein voorlopig om de vuilniszakken nog naar weerskanten van het plein te brengen.</p><h3>Meer info</h3><p>Belangrijke informatie wordt via infobrieven verspreid in de buurt. U vindt alle info over de werken ook steeds terug op deze webpagina.</p><p>Voor <strong>last-minute praktisch nieuws</strong> kan u zich opgeven voor <a target=\"_blank\" href=\"http://www.berchem.be/sms\">sms-communicatie</a>.</p><p><strong>Communicatie en participatie Berchem</strong><br />Grotesteenweg 150<br />2600 Berchem<br />Tel: 03 338 40 18<br />E-mail: <a href=\"mailto:wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be\">wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be</a></p><p><strong>Contactcenter <span>Aquafin</span></strong><br />voor vragen over de riolering en huisaansluitingen<br />tel. 03 450 45 45<br />Contactformulier op website van <a target=\"_blank\" href=\"http://www.aquafin.be\">www.aquafin.be</a></p>",
    "slug": "heraanleg-arbeidersstraat",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae1d267b85c8d127c7b60fd/heraanleg-arbeidersstraat",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/98ea114f-4fa6-42e2-9ac5-5f9d4f302811/20190410_Groenenhoek_we_werken_eraan.jpg",
    "tags": "mobiliteit;District Berchem;berchem;Groen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-10-23 08:10:00",
    "published_until": "2020-03-30 22:00:00",
    "channels": "District Berchem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "54f068bfb0a8a7f32a8b4e52",
    "title": "Jeugdraad Hoboken",
    "intro": "<p>Alle kinderen, tieners en jongeren tot 30 jaar die graag hun zegje doen over het beleid in de stad en het district Hoboken zijn welkom in de Hobokense jeugdraad. Die adviseert het bestuur over jongerenthema's als jeugdlokalen, sport, cultuur, veilig fietsen, speelplaatsen, fuiven, diversiteit en subsidies.</p>",
    "content": "<h3>Wat doet de adviesraad cultuur?</h3><p>De jeugdraad buigt zich over adviesvragen, geeft spontaan advies en brengt het bestaande beleid over aan jongeren. Adviezen gaan over jongerenthema's zoals jeugdlokalen, sport, cultuur, veilig fietsen, speelplaatsen, fuiven, diversiteit, subsidies, heraanleg speelterreintjes, ... Daarnaast is de jeugdraad de ideale plek om relevante informatie over het district Hoboken en de stad in te winnen en te netwerken met andere lokale jongeren en jeugdverenigingen. </p><h3>Wie zetelt in de jeugdraad Hoboken?</h3><p>Naast individuele jongeren, worden ook de Hobokense jeugdhuizen, chiro’s, scoutsgroepen en jeugdfestivalorganisaties vertegenwoordigd. ​</p><h3>Kwalitatieve adviezen</h3><p>De <span>jeugdraad</span> Hoboken levert kwalitatieve adviezen. Dit doen ze door de betrokkenheid en de inspraak van burgers te verzekeren:</p><ul><li>bij beleidsvoorbereiding.</li><li>bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening.</li><li>en bij de evaluatie ervan.</li></ul><p>De adviesraad neemt daarom ook de nodige initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren van (alle) burgers.</p><h3>Hoe deelnemen?</h3><ul><li><span>Contacteer de <a href=\"mailto:jeugddienst.hoboken@antwerpen.be\">jeugddienst Hoboken</a></span></li><li>tel. 03 292 36 32</li><li>Jeugddienst Hoboken, Gravenhof, Louisalei 7, 2660 Hoboken</li><li><span>Via <a target=\"_self\" href=\"https://www.facebook.com/jeugddienst.hoboken/?__tn__=K-R&eid=ARA_VZzvLXoRAP7Gj0sW7pcorJzXRPP3n5by2fIcIZlgzX0k3KreFHxtj3rs_2EFv9QErZIPxeCS0iK0&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARBty3ZeQkBu_JoqtQBa-8bRvWZfLn8h9ES-CkddUwnCsgYfqr3dYdpqhRK74N6fK5ew6ag6PQ0EEFq_bGZtR-jLE5kuZNnKuT4BkYpkPg1LbgknIqvU6-tOvOacYlgviytedsnyl90uGPXS805TSwzfqNK5tYd_ovrV-8-kLMNhRPKkbGkNtEiDdpbjQU8K5OuEwnvlOT9UdGERzv3AEoPlfbafBDKr78GgpI51PQ1XDfX2rG9nKKYXh5UJLeMKyx3qmcfU\">Facebook</a></span></li></ul><h3>Verslagen 2019</h3><h3>Verslagen 2018</h3><h3>Verslagen 2017</h3><h3>Adviezen</h3>",
    "slug": "jeugdraad-hoboken",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/54f068bfb0a8a7f32a8b4e52/jeugdraad-hoboken",
    "image": null,
    "tags": "hoboken;kinderen en jongeren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2015-03-01 23:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Hoboken, Adviesraden",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19c844df25a1775b5d5758",
    "title": "Jongeren van Recht-Op vzw maken foto's met een kwetsbaar verhaal",
    "intro": "<p>Jongeren van Recht-Op vzw gingen afgelopen maanden aan de slag met fotografie. Samen met een ervaren fotograaf ontdekten ze de technische en artistieke kanten van fotografie. Deze maand exposeren ze hun foto's in de nieuwste hotspot in Hoboken, de Blikfabriek. </p>",
    "content": "<h3>Een expo met een boodschap</h3><p>Met beelden tonen jongeren van Recht-Op vzw wat voor hen belangrijk is. De thema's eenzaamheid en natuur vormen de rode draad doorheen hun expositie. Maatschappelijke kwetsbaarheid laat sporen na. De jongeren van Recht-Op vzw voelen zich anders, alsof ze er niet helemaal bij horen. Met de foto's proberen ze hun eenzaamheid in beeld te brengen. Bovendien biedt Recht-Op hen een plek waar ze de moeilijkheden van het dagelijkse leven even los kunnen laten. </p><p>Kwetsbare jongeren wonen vaak klein en in dichtbevolkte wijken. Natuur geeft hen ruimte om even op adem te komen. Het staat symbool voor hun verlangen naar zuurstof en rust. Met deze tentoonstelling geven ze ook aan wakker te liggen van de klimaatveranderingen. Het zijn niet gewoon mooie plaatjes. Achter elke foto zit een verhaal. Met deze foto's tonen ze hun kwetsbaarheid in een veilige setting.</p><h3>De schommel van Cisse</h3><p>De foto van Cisse (15 jaar) blijkt ongewild een luguber kantje te hebben. Sommige bezoekers denken dat het over zelfdoding gaat. Niets in minder waar. Met dit beeld wil hij protesteren tegen het verdwijnen van een speeltuintje in zijn buurt. Hij maakte met een touw een schommel. Deelnemen aan deze expositie en Recht-Op vzw bezoeken is belangrijk voor Cisse. Bij hen kan hij helemaal zichzelf zijn. De andere jongeren die er komen zitten in een soortgelijke situatie. Wat maakt dat ze elkaar makkelijker begrijpen en steunen.</p><h3>Eliza toont haar kwetsbaarheid in beelden</h3><p>Een bezoeker ziet misschien gewoon een foto van een beschadigde muur. Maar met haar beeld toont ze hoe kwetsbaarheid eruit ziet. Zoals de muur op haar foto is ook Eliza beschadigd. Het symboliseert het effect van pesten op school. Ook zij heeft bij Recht-Op vzw een plekje gevonden waar ze zich geborgen voelt. Elisa houdt veel van dieren. Ze heeft thuis een slang en een rat. Ze was juist op tijd om een mooie foto van een vogel in het park van Hoboken te maken. Deze foto straalt vooral rust en de schoonheid van een park uit.</p><h3>Ontdek alle andere verhalen en foto's in de Blikfabriek</h3><p>Heel de zomervakantie kan je de fototentoonstelling van<a target=\"_self\" href=\"http://www.recht-op.be/projecten/jongeren\"> Recht-Op vzw</a> in de Blikfabriek te Hoboken bezoeken. Misschien kom je wel één van de fotografen tegen en delen ze de verhalen achter de foto's met jou.  </p><p><a target=\"_self\" href=\"https://blikfabriek.be\">Blikfabriek</a></p><p>Krugerstraat 208-270 te 2660 Hoboken</p><p><a href=\"mailto:info@blikfabriek.be\">info@blikfabriek.be</a></p><h3>Het Antwerps jeugdwerk draait door!</h3><p>De hele zomer toont de jeugddienst van de stad Antwerpen hoe het Antwerps jeugdwerk deze zomer door blijft draaien met projecten en activiteiten. Het professioneel en vrijwillig jeugdwerk staan paraat om Antwerpse kinderen, tieners en jongeren een boeiende vakantie te bieden. #hetAntwerpsjeugdwerkdraaitdoor</p><p>Volg ons via Facebook: <a target=\"_self\" href=\"http://www.facebook.com/100procentjonginantwerpen/\">http://www.facebook.com/100procentjonginantwerpen/</a> </p>",
    "slug": "recht-op-vzw-maakt-foto-s",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19c844df25a1775b5d5758/recht-op-vzw-maakt-foto-s",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/6f27bc5b-3f7a-458f-a627-948136356868/tussen hoop en wanhoop.jpg",
    "tags": "in de kijker;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-03 11:20:00",
    "published_until": "2019-09-28 22:00:00",
    "channels": "Jeugdverenigingen Antwerpen, Vrijetijdsaanbod voor jongeren, District Hoboken, Jeugd",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "571775f4b0a8a7a0098b45ae",
    "title": "Sporten en bewegen op de Buurtpleintjes",
    "intro": "<p>Geen zomer zonder Buurtpleintjes! Ook deze zomer wordt op een aantal buurtpleinen extra veel gesport en bewogen. Het programma vind je via de linken hieronder of de infoborden aan de pleinen. Uiteraard hou je je ook op de pleinen aan alle coronarichtlijnen.</p>",
    "content": "<h3>Goed om weten!</h3><p><strong>De activiteiten op de Buurtpleintjes worden tijdelijk stilgelegd omwille van de stijgende coronacijfers. We bekijken momenteel of en hoe we toch samen kunnen blijven sporten.</strong></p><p> </p><ul><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3922&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Tampicoplein Luchtbal (Antwerpen)</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3922&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Brooklynplein Luchtbal (Antwerpen)</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3915&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Emile Verhaerenplein Linkeroever (Antwerpen)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3919&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Stadspark (Antwerpen)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3989&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Harmoniepark (Antwerpen)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3825&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Parking Beerschot Kiel (Antwerpen)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3934&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Park Spoor Noord (Antwerpen)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3804&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Zusters-der-Armenplein (Antwerpen)</a></li><li><a href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?sport=&leeftijd=&periode=36&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Jan Borluutplein (Borgerhout</a>)</li><li><a href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?sport=&leeftijd=&periode=36&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Terloplein (Borgerhout</a>)</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/Buurtsport/bekijk/code/BUDNZO20_03\">Babbeltuin (Deurne)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/Buurtsport/bekijk/code/BUDNZO20_01\">Van Deynseplein (Deurne)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?leeftijd=&periode=3821&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">Constantin Meunierplein (Hoboken)</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/Buurtsport/bekijk/code/BUME78\">Merksem: elke week een ander plein</a></li></ul><p>Voor de activiteiten op de Buurtpleintjes gelden onderstaande coronamaatregelen.</p><h3>Meer info</h3><p><a href=\"mailto:buurtpleintjes@antwerpen.be?subject=Ik%20heb%20een%20idee%20voor%20het%20pleintje%20in%20mijn%20buurt&body=Ik%20heb%20een%20idee%20voor%20(naam%20Buurtpleintje).%0AMijn%20idee%20is%3A%20\">buurtpleintjes@antwerpen.be</a> <br />03 270 31 30</p>",
    "slug": "sporten-en-bewegen-op-de-buurtpleintjes",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/571775f4b0a8a7a0098b45ae/sporten-en-bewegen-op-de-buurtpleintjes",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/0506187c-ab35-445e-ab5e-111ce651cf34/coronarichtlijnen voor website1.jpg",
    "tags": "sport;sportactiviteiten;sporten;buurt;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-06-29 08:00:00",
    "published_until": "2020-08-30 22:00:00",
    "channels": "Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "55115602b0a8a712058b4964",
    "title": "Zwembad Sorghvliedt in Hoboken",
    "intro": "<p>Zwembad Sorghvliedt beschikt over een 25-meterbad, een instructiebad met massagejets, een peuter- en kleuterbad met fonteinen en een grote glijbaan.</p>",
    "content": "<div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren</h1><table><tr><th></th><th>DAG</th><th>UUR</th><th></th></tr><tr><td></td><td>maandag tem donderdag</td><td>12 - 21.30 uur</td></tr><tr><td></td><td>donderdag</td><td>12 - 16.30 uur\n18.30 - 20.30 uur</td></tr><tr><td></td><td>zaterdag en zondag</td><td>8.30 - 18 uur</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><p><strong>Bestel je zwembeurt via onderstaande knop.</strong></p><p><span>Ondervind je problemen in de reservatietool bij de reservatie van je ticket voor dit zwembad of heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op via het telefoonnummer 03 289 12 10 of het e-mailadres </span><a href=\"mailto:zwembad.sorghvliedt@antwerpen.be?subject=Vraag%20via%20de%20website%20sportingA.be\">zwembad.sorghvliedt@antwerpen.be</a><span>.</span></p><p> </p><h3>Opgelet</h3><p>De whirlpools en de glijbaan in zwembad Sorghvliedt zijn niet beschikbaar</p><div class=\"snippet-table\"><h1>Sluitingsdagen</h1><table><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>DAG</td><td>REDEN</td><td></td></tr><tr><td>zondag 12 april</td><td>Pasen</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 1 mei</td><td>Feest van de arbeid</td><td></td></tr><tr><td>donderdag 21 mei</td><td>Onze-Lieve-Heer Hemelvaart</td><td></td></tr><tr><td>zondag 31 mei</td><td>Pinksteren</td><td></td></tr><tr><td>dinsdag 21 juli</td><td>Nationale Feestdag</td><td></td></tr><tr><td>zaterdag 15 augustus</td><td>Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart</td><td></td></tr><tr><td>zondag 1 november</td><td>Allerheiligen</td><td></td></tr><tr><td>woensdag 11 november</td><td>Wapenstilstand</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 25 december 2020</td><td>Kerstmis</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 1 januari 2021</td><td>Nieuwjaar</td><td></td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>kinderen tot en met 3 jaar</td><td>gratis</td></tr><tr><td>jongeren van 4 tot en met 25 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>volwassenen van 26 tot en met 64 jaar</td><td>3 euro</td></tr><tr><td>senioren vanaf 65 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>personen met een handicap</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>A-kaarthouders met kansentarief</td><td>0,50 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>15 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart volwassenen</td><td>30 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart A-kaarthouders met kansentarief</td><td>6 euro</td></tr><tr><td>jaarabonnement jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>75 euro of 7 euro/maand</td></tr><tr><td>jaarabonnement volwassenen</td><td>150 euro of 14 euro/maand</td></tr></table></div><h3>Betalen en reserveren</h3><ul><li>Tijdens de coronamaatregelen moet je jouw zwembeurt reserveren via <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a>. Ook voor 'gratis' tickets zoals voor een ticket met een 12-beurtenkaart of jaarabonnement moet je een zwembeurt reserveren.</li><li>Een zwembeurt = 1,5 uur zwemmen inclusief omkleedtijd.</li><li>Je dient meteen online te betalen bij het reserveren van je zwembeurt.</li><li>Aan het onthaal kan je:<ul><li>10 A-kaartbonnen inruilen voor een zwembeurt. Let wel, hiervoor boek je een reservatie op <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a> en duid je de optie 'Gratis en ENKEL op vertoon van bewijs aan kassa' aan.</li><li>nog steeds 12-beurtenkaarten en jaarabonnementen verlengen of aankopen. Betalen is wel enkel mogelijk met <span>Bancontact</span>, Visa en Mastercard of met de <span>smartphone</span>. Neem ook zeker je A-kaart mee dan!</li></ul></li><li>Lees zeker de volledige coronarichtlijnen voor een veilige zwembeurt nog eens na in <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5ed7ab30f3f2fb028b155fe5/veilig-zwemmen-dankzij-onze-maatregelen\">dit artikel</a>.</li></ul><h3>Meebrengen</h3><ul><li>Aansluitende zwembroek, badpak of bikini.</li><li>Een elastiekje om lange haren bijeen te binden.</li></ul><h3>Gratis sms-dienst</h3><p>Schrijf je in op de gratis sms-dienst van zwembad Sorghvliedt en sta nooit meer voor een gesloten deur. Sms "<strong>ZWSORGHVLIEDT</strong>" naar <strong>8585</strong> (0 euro/ verzonden of ontvangen sms).</p><h3>Leren zwemmen in Sorghvliedt</h3><p>Wil je je kind leren zwemmen of wil je zelf zwemles krijgen in zwembad Sorghvliedt? Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden:</p><ul><li>Op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/58\">deze pagina</a> vind je de <span>clubs</span><strong> </strong>die actief zijn in Sorghvliedt met hun <span>contactgegevens</span>.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KLXprvfYu0R2mFGarbjaLvDU745-mvwBtNlLCbZPyU/#gid=0&fvid=477744770\">Deze lijst</a> geeft je een overzicht van de door Sporting A erkende <strong><span>privélesgevers</span>, </strong>die zwemles geven in Sorghvliedt.</li></ul><h3>Op de hoogte blijven van activiteiten in het zwembad?</h3><p>Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Je krijgt dan een mail als er een activiteit plaatsvindt in jouw zwembad. Vergeet je inschrijving niet te bevestigen via de link die je per mail ontvangt.</p><h3>Contact & bereikbaarheid</h3><p>zwembad Sorghvliedt<br />Krijgsbaan 20<br />2660 Hoboken<br /><span>tel. 03 289 12 10</span><br /><a href=\"mailto:zwembad.sorghvliedt@antwerpen.be\">zwembad.sorghvliedt@antwerpen.be</a></p><p><strong>Fietsers</strong> kunnen gebruik maken van de fietsenstalling vooraan aan het gebouw.</p><p><strong>KOM OP EEN SLIMME MANIER NAAR ZWEMBAD <span>SORGHVLIEDT</span> </strong><br /><span>Sporting</span> A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het zwembad raadpleeg je <a target=\"_self\" href=\"http://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><strong>de routeplanner van </strong><strong>Slim naar Antwerpen</strong></a>.</p><h3>Voorzieningen voor personen met een handicap</h3><p>Sporting A vindt maximale toegangkelijkheid van de zwembaden heel belangrijk. Zwembad Sorghvliedt heeft dan ook <a target=\"_blank\" href=\"https://drive.google.com/file/d/0B5EeB9YmV4ZhMWNvcDdYYzBaTTQ/view?usp=sharing\">specifieke voorzieningen voor personen met een handicap</a>. </p><h3>Reglement stedelijke zwembaden</h3><p>Zwembad Sorghvliedt maakt deel uit van de stedelijke sportaccomodatie en is daarom onderhevig aan <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/22b515d2-ec12-493b-ad39-87fbb9c68b02/2018_code_van_politiereglementen_SPORTACCOMMODATIES.pdf\">de stedelijke politiereglementen of politiecodex</a>. Wie zich in het zwemcentrum begeeft, dient zich hier aan te houden. </p>",
    "slug": "zwembad-sorghvliedt-in-hoboken",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/55115602b0a8a712058b4964/zwembad-sorghvliedt-in-hoboken",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3ccbad9e-e1f8-488d-9cbf-2aa46421cb30/Zwembad_Sorghvliedt-4_Web.jpg",
    "tags": "sport;sporten;hoboken;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-03-18 10:20:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Hoboken, Adressen en openingsuren, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d122aa93adb8edb0e78e796",
    "title": "Slimme verkeersregeling in Antwerpen",
    "intro": "<p>Een leefbare stad is een stad waar burgers en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Voor een vlotte en veilige verplaatsing is de manier waarop verkeerslichten afgesteld zijn cruciaal. </p>",
    "content": "<p>In 2018 werd een nieuwe verkeerscomputer (VLCC of VerkeersLichtenCoördinatieCentrale) in gebruik genomen door de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. De komende jaren zal de verkeerscomputer via slimme verkeerslichten de aansturing van kruispunten in de stad overnemen. Dit gebeurt in fasen.</p><h3>VLCC</h3><p>De vorige verkeerscomputer kon enkele vooraf ingestelde regelingen beheren, via een tijdsklok. De verkeerscomputer, VLCC, biedt de mogelijkheid om meer lichtenregelingen te programmeren. Welk rood-groen schema op welk moment best van toepassing is regelt hij op basis van real-time data. Daarnaast kan hij ook verbeterpunten signaleren en data van verschillende kruispunten tegelijk verwerken.</p><h3>Slimme verkeerslichten die een veilige doorstroming verbeteren</h3><p>Bij het ontwerpen van een verkeerslichtenregeling moeten tal van afwegingen gemaakt worden.  Deze afwegingen hebben een grote invloed op de werking van het kruispunt.</p><p>Kruispunten veiliger laten werken kan door ze conflictvrijer te regelen. Minder conflicten betekent dat verschillende richtingen apart groen krijgen en bijgevolg dat de beschikbare tijd verdeeld wordt over meer richtingen. Doorgaans betekent dit dat ook de wachttijden voor verschillende verkeersdeelnemers toenemen. Om het effect op de doorstroming te beperken maakt de VLCC gebruik van meerdere detectoren. Lussen in het wegdek geven aan wanneer er meer of minder groentijd nodig is voor autoverkeer. Soms zullen fietsers en voetgangers via een drukknop moeten aangeven dat ze groentijd wensen. Op deze manier proberen we groen te geven wanneer dit nodig is, en onnodig groen te vermijden. Niemand wacht immers graag op wagens, trams of fietsers die er niet zijn.</p><p>Het project verloopt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. Verwacht wordt dat tegen 2022 alle verkeerslichten in Antwerpen nieuwe verkeerslichtenregelingen krijgen. Het beter capteren en kunnen begrijpen van de situatie en verkeersstromen laat een dynamischere regeling toe. Het resultaat daarvan is verhoogde veiligheid, minder verloren groentijd en een betere doorstroming op kruispunten.</p><h3>Verkeersveiligheid verhogen</h3><p>De nieuwe verkeerslichtenregelingen zijn waar mogelijk conflictvrij. Als wachttijden te hoog oplopen, wordt bekeken in welke mate bepaalde conflicten op kruispunten toch toegelaten kunnen worden. Dit is telkens maatwerk. Daarom worden de aangepaste kruispunten na het inlezen voortdurend opgevolgd. Indien nodig wordt de lichtenregeling bijgesteld. Het kan ook dat de markeringen ter plaatse veranderen.  </p><h3>Bekendmaking via informatieborden</h3><p>Om weggebruikers op de hoogte te brengen zullen er op de betrokken kruispunten informatieborden gehangen worden. </p><h3>Laatst aangepaste kruispunten</h3><h3>Leien</h3><p><strong>Noorderplaats - Italiëlei - Ellermanstraat </strong></p><p>Dit kruispunt bestaat uit 2 deelkruispunten. Op het noordelijke deelkruispunt sluiten de takken Londenstraat, Noorderlaan en Kempenstraat aan op de Italiëlei. Op het zuidelijke deelkruispunt sluiten de takken Ellermanstraat en de parking Holiday Inn aan op de Italiëlei.</p><p>Het noordelijke deelkruispunt was al volledig conflictvrij. Op het zuidelijke deelkruispunt worden de conflicten tussen de oversteken en auto’s die uit de Holiday Inn rijden, vermeden. Voetgangers en fietsers die de Ellermanstraat oversteken, komen in conflict met rechts afslaande voertuigen. Automobilisten worden op dit conflict gewezen met behulp van een knipperlicht.</p><p>Het kruispunt werd grondig uitgerust met detectie om de lichtenregeling zo flexibel mogelijk te maken en te laten werken op maat van de werkelijke verkeersstromen. Als er ruimte is in de regeling (met andere woorden: als dit geen fileterugslag of geen onaanvaardbare wachttijden voor voetgangers/fietsers tot gevolg heeft) krijgen aankomende trams groen op aanvraag. Bepaalde autorichtingen krijgen enkel groen op aanvraag met behulp van detectielussen in het wegdek. Ook fietsers en voetgangers die de Leien willen oversteken, moeten groen aanvragen met behulp van een drukknop.</p><p><strong>Italiëlei - Paardenmarkt - Vondelstraat</strong></p><p>In de nieuwe lichtenregeling komen fietsers en voetgangers niet meer in conflict met linksafslaand gemotoriseerd verkeer. Alle oversteken hebben wel nog steeds een conflict met rechtsafslaande voertuigen. Automobilisten worden op dit conflict gewezen met behulp van knipperlichten.</p><p>Het kruispunt werd grondig uitgerust met detectie om de lichtenregeling zo flexibel mogelijk te maken en te laten werken op maat van de werkelijke verkeersstromen. Zo is er bijvoorbeeld een extra groenvenster voorzien voor de trams en krijgen automobilisten die links willen afslaan, enkel groen op aanvraag. Ook fietsers en voetgangers die de Leien willen oversteken, moeten groen aanvragen met behulp van een drukknop.</p><p><strong>Italiëlei - Tunnelplaats - Cassierstraat</strong></p><p>De verkeersveiligheid van dit kruispunt gaat er sterk op vooruit dankzij de nieuwe lichtenregeling. Gevaarlijke conflicten tussen links afslaand verkeer en fietsers/voetgangers worden volledig vermeden. Twee oversteekbewegingen komen wel nog in conflict met gemotoriseerd verkeer: de oversteek over de Cassierstraat en de noordelijk (deel)oversteek over de Leien. Automobilisten worden op dit conflict gewezen met behulp van knipperlichten.</p><p>Het kruispunt werd grondig uitgerust met detectie om de lichtenregeling zo flexibel mogelijk te maken en te laten werken op maat van de werkelijke verkeersstromen. Zo krijgt de tram groen wanneer deze zicht heeft aangemeld, en krijgen bepaalde autorichtingen enkel groen op aanvraag met behulp van detectielussen in het wegdek. Ook fietsers en voetgangers die de Leien willen oversteken, moeten groen aanvragen met behulp van een drukknop.</p><p><strong>Frankrijklei - Maria Theresialei</strong></p><p>Dankzij de nieuwe lichtenregeling, zijn er op dit kruispunt geen conflicten meer tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers/voetgangers. Bovendien werd het kruispunt grondig uitgerust met detectie om de lichtenregeling zo flexibel mogelijk te maken en te laten werken op maat van de werkelijke verkeersstromen. Ook fietsers en voetgangers moeten groen aanvragen met behulp van drukknoppen. Zo verkleinen we de kans dat verkeer uit andere richtingen voor niets voor rood staat.</p><p><strong>Italiëlei - Van Boendalestraat - Violierstraat</strong></p><p>Dankzij de nieuwe lichtenregeling, komen fietsers en voetgangers die de Leien oversteken, niet meer in conflict met gemotoriseerd verkeer. Aangezien de tram- en autorichtingen op de Leien prioriteit krijgen op dit kruispunten, moeten voetgangers/fietsers groen aanvragen met behulp van een drukknop.</p><h3>Van De Wervestraat - Sint Jansplein</h3><p><strong>Van De Wervestraat - Cassiersstraat</strong></p><p>De nieuwe lichtenregeling op dit kruispunt werd volledig conflictvrij gemaakt voor voetgangers met behulp van een vierkant groen fase. Dit betekent dat er één fase is voorzien waarbij alle voetgangers groen krijgen en al het overige verkeer stilstaat. Deze fase moet aangevraagd worden met behulp van drukknoppen.</p><p>Aangezien fietsers op de rijbaan fietsen, blijven zij in conflict met gemotoriseerd verkeer</p><p><strong>Van De Wervestraat - Van Aerdtstraat</strong></p><p>De verkeerslichten op dit kruispunt werden weggenomen in het kader van de vernieuwing van de verkeerslichten op deze as.</p><p>Dit kruispunt werd in 2011 uitgerust met een verkeerslichtenregeling omdat het een hoge concentratie aan verkeersongevallen kende. De oorzaken waren vooral: negeren van de voorrangsregeling, onaangepaste snelheid en véél kruisend verkeer tijdens de spitsmomenten (vnl. verkeer vanuit de Van Aerdtstraat naar de Italiëlei / Koeikensgracht).</p><p>Door de recente heraanleg van de Italiëlei, waarbij onder meer de Van Aerdtstraat niet meer met een volwaardig kruispunt aansluit op de middenrijbaan, maar op de ventweg, zijn ook de verkeersstromen op het kruispunt met de Van De Wervestraat gewijzigd/afgenomen.</p><p>Ten gevolge van de gewijzigde verkeerssituatie werd beslist om de verkeerslichten niet te vernieuwen en te verwijderen. Uiteraard zal deze situatie gemonitord worden en zullen indien nodig bijsturingen plaatsvinden.</p><p><strong>Vondelstraat - Van Maerlantstraat - Sint Jansplein</strong></p><p>Net zoals de lichtenregeling op de Van De Wervestraat - Cassiersstraat, werd dit kruispunt volledig conflictvrij gemaakt voor voetgangers met behulp van een vierkant groen fase. Dit betekent dat er 1 fase is voorzien waarbij alle voetgangers groen krijgen en al het overige verkeer stilstaat. Deze fase moet aangevraagd worden met behulp van drukknoppen. Aangezien fietsers op de rijbaan fietsen, blijven zij in conflict met gemotoriseerd verkeer.</p><h3>VIIde-Olympiadelaan - Boomsesteenweg</h3><p>De nieuwe lichtenregeling wijzigt slechts beperkt ten opzichte van de vorige verkeerssituatie. Automobilisten die vanop de VIIde-Olympiadelaan links afslaan richting de Boomsesteenweg, komen niet meer in conflict met rechtdoorgaand verkeer. De conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers/fietsers blijven behouden. Knipperlichten maken afslaande automobilisten er wel op attent dat zij gelijktijdig groen licht krijgen met overstekende voetgangers en fietsers.</p><p>De nieuwe lichtenregeling kan dankzij detectie beter rekening houden met de effectieve verkeersvraag. Zo krijgen links afslaand verkeer vanop de VIIde-Olympiadelaan en het verkeer vanuit de Boomsesteenweg, enkel groen als er verkeer staat te wachten. Het is dan ook belangrijk om steeds ver genoeg door te rijden tot de stopstreep, zodat de detectielus in de weg de wagen kan detecteren. Ook voetgangers en fietsers die de VIIde-Olympiadelaan oversteken, moeten groen aanvragen met behulp van een drukknop. Zo staat niemand voor niets voor rood.</p><p><strong>Coördinatie met Olympiadekruispunt</strong></p><p>Het kruispunt VIIde-Olympiadelaan - Boomsesteenweg werkt in coördinatie met het Olympiadekruispunt (VIIde-Olympiadelaan - Jan De Voslei - Populierenlaan - Jan Van Rijswijcklaan), dat in beheer is van AWV. De coördinatie moet er onder andere voor zorgen dat er geen filevorming ontstaat op de VII-de Olympiadelaan richting het Olympiadekruispunt.</p><p>In de nieuwe lichtenregeling voor het Olympiadekruispunt worden geen extra conflicten vermeden of grote aanpassingen gemaakt aan de lichtenregeling. De lichtenregeling heeft dankzij extra detectie wel een meer dynamische werking, waarbij de flexibele bediening van de tram de grootste prioriteit is.</p><h3>Posthoflei - Stanleystraat - Cuperusstraat</h3><p><strong>Posthoflei - Statiestraat - Boomgaardstraat</strong></p><p>In de nieuwe lichtenregeling wordt de druk gebruikte voetgangers- en fietsoversteek over de Posthoflei naar Berchem station conflictvrij geregeld. Ook de bussen die vanuit de Boomgaardstraat links afslaan richting de Uitbreidingstraat hebben geen conflict meer met auto’s of voetgangers/fietsers.</p><p>Het conflict tussen bussen die vanaf de Posthoflei rechtsaf afslaan richting Uitbreidingstraat en overstekende voetgangers/fietsers, wordt wel behouden. Net als het conflict tussen rechts afslaand verkeer naar de Boomgaardstraat en overstekende voetgangers/fietsers.</p><p>Om ervoor te zorgen dat niemand voor niets voor rood staat, krijgen een aantal richtingen voor auto’s en/of bussen enkel groen op aanvraag. Ook de fietsers en voetgangers die de Posthoflei oversteken, kunnen groen aanvragen via een drukknop.</p><p><strong>Stanleystraat / Cuperusstraat - Guldenvliesstraat - Cobdenstraat - Van Luppenstraat - Lange Leemstraat</strong></p><p>De aanpassing aan de lichtenregeling gebeurde in overeenstemming met de heraanleg van de <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/56a8e133aea8a7fd168b45df/heraanleg\">Stanleystraat en Guldenvliesstraat</a>. De nieuwe lichtenregeling houdt maximaal rekening met een vlotte doorstroming van de prioritaire trambewegingen en de fietsostrade.</p><p>Het kruispunt werd grondig uitgerust met detectie om de lichtenregeling zo flexibel mogelijk te maken en te laten werken op maat van de werkelijke verkeersstromen. Fases kunnen overgeslagen worden of net vroeger ingelast worden (bv. wanneer een tram zich aanmeldt) of een tweede maal voorkomen (bv. de fietsostrade). Fietsers op de fietsostrade worden automatisch gedetecteerd en hoeven dus niet te drukken om groen aan te vragen. Fietsers en voetgangers die de Stanleystraat oversteken, moeten wel gebruik maken van een drukknop om groen aan te vragen.</p><p>Dit kruispunt gaat er niet enkel op vooruit qua flexibiliteit, maar wordt ook veiliger. Zo komen fietsers die de fietsostrade volgen niet meer in conflict met afslaand autoverkeer. Hetzelfde geldt voor overstekende fietsers/voetgangers die de Stanleystraat oversteken.</p><h3>Emiel Vloorsstraat</h3><p>In mei 2019 kregen 4 kruispunten op de as Emiel Vloorsstraat een nieuwe lichtenregeling. Deze lichtenregeling werd geëvalueerd tot en met oktober 2019 en er zijn enkele knelpunten vastgesteld. Daarnaast werd in de deze lichtenregeling gebruik gemaakt van het principe ‘alle fietsers tegelijk groen’ (AFTG), maar door de nieuwe wegcode kan het AFTG-principe niet meer worden toegepast. Om bovenstaande redenen komt midden januari een nieuwe lichtenregeling op de as Emiel Vloorsstraat.</p><p><strong>Vlottere doorstroming</strong></p><p>Op de hele as wordt de afstemming tussen de kruispunten verbeterd zodat niemand onnodig voor een rood licht staat. Daarnaast worden de oversteken voor voetgangers/fietsers om de Emiel Vloorsstraat te dwarsen niet meer vast opgenomen in de lichtenregeling. Voetgangers/fietsers krijgen dus enkel groen door de drukknop te gebruiken. Op bepaalde kruispunten wordt het conflict tussen afslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende voetgangers/fietsers terug toegelaten. Knipperlichten wijzen het gemotoriseerd verkeer op het potentieel conflict. Door deze nieuwe verkeerslichtenregeling vermindert de wachttijd voor alle verkeersdeelnemers.</p><p><strong>Emiel Vloorsstraat – August Leyweg – Pieter Rottierstraat (thv. buurtsporthal Kiel)</strong></p><p>Op dit kruispunt krijgen voetgangers/fietsers en gemotoriseerd verkeer die de Emiel Vloorsstraat volgen terug samen groen. Dit betekent dat het conflict tussen rechts afslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende voetgangers/fietsers terug wordt toegelaten. Knipperlichten wijzen het gemotoriseerd verkeer op het potentieel conflict. Links afslaand verkeer komt niet meer in conflict met overstekende voetgangers/fietsers door een extra linker afslagstrook stad inwaarts op de Emiel Vloorsstraat.</p><p><strong>Emiel Vloorsstraat - Kielsbroek</strong></p><p>Op het kruispunt Emiel Vloorsstraat - Kielsbroek werden de rijstroken (richting Hoboken) herverdeeld in een recht doorgaande en rechts afslaande rijstrook.  Aan de herverdeelde rijstroken wordt een boogpaal met pijllichten geplaatst zodat de rijstroken met verschillende rijrichting vanaf een grotere afstand zichtbaar zijn.</p><p><strong>Emiel Vloorsstraat - Herenpolderbrug</strong></p><p>Op dit kruispunt krijgt het gemotoriseerd verkeer van op de Herenpolderbrug samen groen met doorgaande voetgangers/fietsers. Hierdoor wordt het conflict tussen het rechts afslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende voetgangers/fietsers terug toegelaten. Knipperlichten wijzen gemotoriseerd verkeerd op het potentieel conflict.</p><h3>VIIde Olympiadelaan - De Bruynlaan / Berkenlaan - Kruishofstraat / P+R Olympiade</h3><p><strong>VIIde Olympiadelaan – Boomsesteenweg</strong></p><p>Linksafbewegingen van gemotoriseerd verkeer van de VIIde Olympiadelaan naar de Boomsesteenweg zijn conflictvrij in de nieuwe lichtenregeling. De andere bewegingen op het kruispunt veranderen niet. Knipperlichten wijzen automobilisten op het potentieel conflict met overstekende fietsers/voetgangers.</p><p><strong>De Bruynlaan - Julius De Geyterstraat</strong></p><p>Door de nieuwe lichtenregeling komen voetgangers die de De Bruynlaan/VIIde Olympiadelaan dwars oversteken niet meer in conflict met gemotoriseerd verkeer. De voetgangers krijgen enkel groen door de nieuwe drukknoppen te gebruiken. De overgebleven conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers/fietsers worden gesignaleerd met behulp van knipperlichten.</p><p><strong>Berkenlaan - Kruishofstraat</strong></p><p>Dit kruispunt werd volledig conflictvrij gemaakt voor fietsers en voetgangers. Fietsers en voetgangers moeten wel steeds groen aanvragen via de nieuwe drukknoppen.</p><p>Eind september 2019 werden markeringen aangebracht aan de hoek van de Kruishofstraat en de Berkenlaan ter hoogte van de apotheek. De markeringen zorgen voor een verkleining van het kruispunt waardoor de oversteeklengte over de Berkenlaan korter wordt. Door deze aanpassing zijn er kortere wachttijden voor alle verkeersdeelnemers op dit kruispunt.</p><p><strong>Populierenlaan - P+R Olympiade</strong></p><p>De auto’s die rechts afslaan naar de park and ride komen in de nieuwe situatie niet meer in conflict met de tram. Het conflict tussen diezelfde wagens en overstekende voetgangers/fietsers wordt behouden. Op de Populierenlaan is slechts 1 beschikbare rijstrook voor verkeer dat rechtdoor gaat en verkeer dat rechts afslaat. Weinig auto’s slaan rechts af dus een conflictvrije regeling met voetgangers/fietsers zorgt voor onnodig langere wachttijden voor alle verkeersdeelnemers. Het potentieel conflict wordt wel duidelijk gemaakt via knipperlichten.</p><h3>Arbeidersstraat - Roderveldlaan</h3><p><strong>Conflictvrije regeling</strong></p><p>In 2018 werd de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Arbeidersstraat - Roderveldlaan aangepast zodat afslaande auto’s of vrachtwagens niet meer in conflict komen met fietsers en voetgangers. Een nadeel van deze lichtenregeling was de hoge wachttijd voor fietsers op de fietsostrade. Om die wachttijd te verkleinen werd nu een alternatieve, verkeerveilige lichtenregeling uitgewerkt, in combinatie met een infrastructurele aanpassing. De nieuwe lichtenregeling zal in de week van 2 december worden toegepast.</p><p><strong>Tweemaal groen voor fietsostrade in 1 cyclus</strong></p><p>Op het kruispunt werd een infrastructurele aanpassing gemaakt om de wachttijden voor deze fietsers te verlagen en dezelfde verkeersveiligheid te blijven garanderen voor de fietsostrade. Door een extra rijstrook voor auto’s op de Roderveldlaan is het nu mogelijk om zowel linksafslaand, rechtdoorgaand en rechtsafslaand verkeer apart groen te geven. Fietsers die parallel rijden met die laan krijgen hierdoor samen groen met de hoofdfase van het autoverkeer. Om de wachttijd voor de fietsers nog verder te doen dalen, krijgen zij tweemaal groen binnen 1 cyclus. De maximale wachttijd voor deze fietsers is nu nog 51 seconden.</p><p><strong>Niet voor niets voor rood</strong></p><p>Detectielussen in het wegdek en drukknoppen voor voetgangers en fietsers die de Posthofbrug oversteken zorgen er bovendien voor dat de lichtenregeling rekening houdt met de effectieve verkeersvraag. Op die manier staat niemand onnodig lang voor een rood licht als er geen voetganger wil oversteken of als er zich geen verkeer aandient op een bepaalde tak.</p><p><strong>Fietspad parallel aan fietsostrade terug in conflict</strong></p><p>Het conflict tussen rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer komende van de Posthofbrug naar de Karel Coggestraat en fietsers en voetgangers die de Karel Coggestraat oversteken, wordt terug toegelaten. Dit conflict wordt aangeduid met behulp van knipperlichten.</p><h3>Londenstraat - Kattendijkdok - Oostkaai</h3><p>Op 19 februari 2018 startte de proef ‘vierkant groen’ of ‘alle fietsers tegelijk groen’ (AFTG) op het kruispunt Londenstraat - Kattendijkdok- Oostkaai - Bordeauxstraat. Tijdens AFTG krijgen alle fietsers en voetgangers tegelijk groen, terwijl het gemotoriseerd verkeer stil staat. Dit principe heeft als voordeel dat er geen conflict ontstaat tussen voetgangers/fietsers en gemotoriseerd verkeer.</p><p><strong>Evaluatie van AFTG</strong></p><p>Tijdens de proefperiode zijn er geen ongevallen geregistreerd of meldingen gedaan van gevaarlijke situaties tussen fietsers-fietsers of fietsers-voetgangers. Bovendien gebruikte ongeveer 20% van de fietsers tijdens de spits beide oversteken, wat resulteert in een verhoging van het comfort aangezien ze niet meer voor een tweede verkeerslicht moeten wachten.</p><p>Het principe AFTG heeft echter ook een aantal nadelen. De conflictvrije regeling leidde tot langere wachttijden voor alle verkeersdeelnemers en langere wachtrijen voor auto’s. De werken aan de Noorderplaats hadden bovendien een negatieve impact op de verkeerssituatie, waardoor nog langer wachtrijen ontstonden. Daarnaast houdt deze lichtenregeling geen rekening met real-time data van het verkeer. De groentijden blijven dus hetzelfde ongeacht of er zich veel of weinig verkeer aandient.</p><p><strong>Aanpassing wegcode</strong></p><p>Tijdens de start van deze proef was AFTG nog niet toegelaten volgens de wegcode, omwille van de conflictsituatie tussen fietsers onderling. Aangezien AFTG opgenomen ging worden in de wegcode, werd beslist om dit principe als proef toe te passen en het gebruik ervan te evalueren.</p><p>Op 31 mei 2019 werd de wegcode aangepast en het AFTG-principe mee opgenomen. Het nieuwe artikel specificeert dat het conflict tussen fietsers onderling is toegelaten wanneer men gebruik maakt van een verkeerslicht met pijlen rondom het silhouet van de fietser. Deze lichten gelden wel enkel voor fietsers, en dus niet voor bromfietsen klasse A, B of speed pedelecs. Dit betekent dat het AFGT-principe enkel kan worden toegepast wanneer bromfietsen en speed pedelecs zich niet op het fietspad bevinden. Aangezien in Antwerpen bromfietsen en speed pedelecs op de meeste kruispunten worden toegelaten, kan het principe hier niet worden toegepast. Dit geldt ook voor de fietspaden die het kruispunt van de Londenstraat kruisen.</p><p><strong>Nieuwe lichtenregeling vanaf 24 oktober</strong></p><p>Door de nieuwe wegcode kan geen gebruik meer worden gemaakt van AFTG. Dit principe was nochtans de meest efficiënte manier om dit kruispunt conflictvrij te maken voor fietsers en voetgangers. Een conflictvrije regeling zonder de toepassing van AFTG betekent dat zowel de fietsers en voetgangers op de as Londenstraat apart aan de beurt komen, als de fietsers en voetgangers die de Londenstraat dwarsen. Dit heeft een sterke stijging van de wachttijd voor alle verkeersdeelnemers tot gevolg. Bovendien moet er in de lichtenregeling ook extra groentijd worden voorzien voor de trambeweging naar het Havenhuis.</p><p>Om bovenstaande redenen werd beslist om de conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers/fietsers terug toe te laten vanaf 24 oktober. Er werden knipperlichten aangebracht om auto’s en vrachtwagens attent te maken op dit conflict. Voor fietsers werden informatieborden aangebracht die duidelijk maken dat de proef met vierkant groen werd beëindigd.</p><h3>Fruithoflaan – Berchemboslaan – Oogststraat</h3><p>Dit kruispunt werd heraangelegd in functie van de <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/districtenroute/over\">districtenroute</a>. In de nieuwe toestand kunnen fietsers gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm van de Fruithoflaan. Deze fietsoversteek gebeurt volledig conflictvrij.</p><p>Ook fietsers en voetgangers die de Fruithoflaan dwarsen, kunnen dit doen zonder in conflict te komen met gemotoriseerd verkeer. De overige conflicten tussen gemotoriseerd verkeer onderling en tussen afslaand verkeer rechtsaf vanop de Fruithoflaan en de voetgangersoversteken langs de Fruithoflaan, blijven bestaan.</p><p>Voetgangers die de Fruithoflaan willen dwarsen, moeten gebruik maken van de drukknoppen om groen te krijgen.</p><p>Een klein aantal auto’s rijdt linksaf van de Fruithoflaan richting de Oogststraat. Deze auto's krijgen groen op aanvraag. Zo'n aanvraag gebeurt automatisch door middel van detectielussen onder het wegdek. Het is daarom belangrijk om dicht genoeg bij de stopstreep te rijden. </p><h3>Doornstraat – Krijgslaan (Universiteitsplein)</h3><p>In april 2019 werd een conflictvrije regeling op het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan (Universiteitsplein) uitgerold. Concreet werd het conflict tussen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer en in de Doornstraat ook tussen gemotoriseerde verkeersstromen onderling, weggewerkt. Deze nieuwe regeling veroorzaakt tijdens piekmomenten file op een aantal takken van dit kruispunt. Om te vermijden dat sommige weggebruikers hierdoor bewust of onbewust door het rode verkeerslicht gaan rijden heeft de stad Antwerpen de lichtenregeling geëvalueerd.</p><p>Tussen 1 en 5 juli werd gewerkt aan een tijdelijke inrichting van het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan. Doordat het niet voor elke weggebruiker duidelijk is wat deze wijzigingen inhouden,  worden extra aanpassingen doorgevoerd:</p><ul><li>Over heel de lengte van de oostelijke tak van de Krijgslaan wordt aan de zijde van de middenberm een parkeerverbod ingesteld. Zodat vracht- en busverkeer probleemloos kunnen kruisen met tegenliggers. Tevens wordt de wegmarkering van de rijstroken hiervoor aangepast.</li><li>In de bocht aan het Universiteitsplein worden betonblokken en extra belijning aangebracht zodat het voor iedere weggebruiker duidelijk welke route die moet volgen.</li><li>Omdat buslijnen 130/135 niet via Fort VI straat kunnen rijden vanwege slechte doorstroming en verkeersveiligheid, worden zij ingekort tot het UZA. Er wordt bekeken hoe hier in de toekomst mee omgegaan kan worden.</li></ul><h3>Meer informatie</h3><p>Ook op de website van Agentschap voor Wegen en Verkeer kan u meer lezen over de <a target=\"_self\" href=\"https://wegenenverkeer.be/verkeerslichten#slimmeverkeerslichten\">slimme verkeerslichten</a> en de <a target=\"_self\" href=\"https://wegenenverkeer.be/werken/nieuwe-verkeerscomputer-loodst-weggebruikers-slimmer-en-veiliger-door-antwerpen\">nieuwe verkeerscomputer</a>.</p>",
    "slug": "slimmelichten",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d122aa93adb8edb0e78e796/slimmelichten",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/07ba37d9-3137-4be9-8c31-d08f112f1ed8/72-dpi-Speed pedelec-21.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-24 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Parkeren en mobiliteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1de21fa82d6f096d4b5275",
    "title": "Deskundige Omgevingsvergunningen",
    "intro": "<p>Antwerpenaars houden van een veerkrachtige en leefbare stad. Een stad die klaar is voor toekomstige ontwikkelingen. Om de talrijke bouwaanvragen in Antwerpen goed op te volgen, zoeken ze een expert die de aanvragers daarin adviseert en hun aanvragen behandelt. Ben jij een organisatietalent met oog voor resultaat?</p>",
    "content": null,
    "slug": "deskundige-omgevingsvergunningen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1de21fa82d6f096d4b5275/deskundige-omgevingsvergunningen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/f824881f-acb5-4a31-a6df-e8356aa8e566/72-dpi-Antwerpen_Skyline.jpg",
    "tags": "jobs;medewerker;selectie;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-12-10 23:00:00",
    "published_until": "2020-01-05 23:00:00",
    "channels": "Jobs, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5571719fb2a8a7d6018b45c2",
    "title": "Gemeenteraad: zittingen, beeldverslagen en besluiten",
    "intro": "<p>In principe vergadert de gemeenteraad eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), op maandagavond om 19.30 uur. Als de agenda tijdens die zitting niet volledig kan worden afgewerkt, vergadert de gemeenteraad de volgende dag(en) verder. Gedurende de week voor de gemeenteraadszitting vinden de gemeenteraadscommissies plaats.</p>",
    "content": "<h3>Dagorde, besluitenlijst en notulen</h3><p>Van iedere gemeenteraadszitting worden documenten gepubliceerd op onze <a href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/calendar/show;jsessionid=36BD8F2EB10C2A52667DFB1ED1D4F47B\">raadpleegomgeving</a>.<br />Via de kalender in deze raadpleegomgeving kiest u de zitting gemeenteraad (GR) die u wilt bekijken. Volgende documenten kunt u raadplegen:</p><ul><li>dagorde en een bundel van de ontwerpbesluiten van de punten die ter inzage zijn <em>(vanaf de voorlaatste donderdag voor de zitting)</em>;</li><li>bijgevoegde dagorde: bevat het initiatiefrecht van de raadsleden dat na het afsluiten van de dagorde nog wordt toegevoegd (<em>vanaf de laatste donderdag voor de zitting)</em>;</li><li>besluitenlijst <em>(vanaf 1<sup>ste</sup> of 2<sup>de</sup> werkdag na de zitting);</em></li><li>notulen van de punten die ter inzage zijn <em>(na goedkeuring van deze notulen op de eerstvolgende zitting).</em></li></ul><p>Via volgende links gaat u rechtstreeks naar de raadpleegomgeving van de desbetreffende zitting.</p><ul><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1122.8545.7902/view\">m</a><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1122.7569.4287/view\">aandag 21 oktober 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1122.3110.9383/view\">maandag 25 november 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1122.2328.2100/view\">maandag 16 december 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0923.4781.4913/view\">dinsdag 28 januari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.5600.3755/view\">maandag 17 februari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.0182.5185/view\">maandag 30 maart 2020</a> --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om alle commissies en raden <a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/88f2470d-54df-4c97-9843-1a4bf5f22de1/16032020_politieverordening_Corona_afgelasting.%20docx.pdf\">in maart af te gelasten</a>, zowel op stedelijk niveau als in de districten. <span>  </span></li><li><span><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/20.0327.8545.0264/view\">maandag 6 april 2020</a> --> </span>Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten <a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/d30e1ea1-9044-4123-9a28-6f940fd7a07f/27032020_politieverordening_raden_corona.pdf\">aan te passen</a>.<br />Voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd beslist om op maandag 6 april 2020 een digitale zitting te organiseren.<br />Er zullen geen voorafgaande voorbereidende commissies plaatsvinden. </li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/20.0409.6715.8924/view\">dinsdag 14 april 2020</a> -->  Het college van burgemeester en schepenen vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad op 14 april 2020 spoedeisend bijeen te roepen met als agendapunt de goedkeuring van het tijdelijk politiereglement houdende het opleggen van een administratieve sanctie voor de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.<br />Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten <a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/d30e1ea1-9044-4123-9a28-6f940fd7a07f/27032020_politieverordening_raden_corona.pdf\">aan te passen</a>. <br />Voor deze spoedeisende gemeenteraad werd beslist een digitale zitting te organiseren.<br />Er zullen geen voorafgaande voorbereidende commissies plaatsvinden. </li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.3338.4134/view\">maandag 27 april 2020</a> --> <span>Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten </span><a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/d30e1ea1-9044-4123-9a28-6f940fd7a07f/27032020_politieverordening_raden_corona.pdf\">aan te passen</a><span>.</span><br /><span>Voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd beslist om op maandag 27 april 2020 een virtuele zitting te organiseren. </span><br />Er zullen geen voorafgaande voorbereidende commissies plaatsvinden.  </li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/20.0427.5164.8153/view\">dinsdag 28 april 2020</a> --> De zitting van 27 april 2020 wordt voortgezet op dinsdag. <br />Deze zitting zal opnieuw een virtuele zitting zijn. </li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.2701.7260/view\">maandag 18 mei 2020</a> --> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie werd beslist om de organisatie en werking van de raden, zowel op stedelijk niveau als in de districten <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/d30e1ea1-9044-4123-9a28-6f940fd7a07f/27032020_politieverordening_raden_corona.pdf\">aan te passen</a>.<br />Voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werd beslist om op maandag 18 mei 2020 een virtuele zitting te organiseren. <br />Er worden vooraf (maandag 11 mei - donderdag 14 mei) virtuele voorbereidende commissies georganiseerd.<br />Zowel de <a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live\">virtuele raadszittingen</a> op maandag 18 mei 2020 als de <a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live\">virtuele voorbereidende commissies</a> zijn live te volgen via de website. </li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.9407.1150/view\">maandag 29 juni 2020</a> <span>--> Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie, werd voor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn beslist om op maandag 29 juni 2020 een virtuele zitting te organiseren. </span><br /><span>Er worden vooraf (maandag 22 juni - donderdag 25 juni) virtuele voorbereidende commissies georganiseerd.</span><br /><span>Zowel de </span><a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live\">virtuele raadszittingen</a><span> op maandag 29 juni 2020 als de </span><a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live\">virtuele voorbereidende commissies</a><span> zijn live te volgen via de website. </span></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.7331.1114/view\">maandag 28 september 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.8042.8090/view\">maandag 26 oktober 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0925.0393.9017/view\">maandag 23 november 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1028.2488.5528/view\">maandag 14 december 2020</a></li></ul><p>De commissies gaan steeds door de week voor de gemeenteraad. Ook deze worden gepubliceerd op onze <a href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/calendar/show;jsessionid=36BD8F2EB10C2A52667DFB1ED1D4F47B\">raadpleegomgeving</a>.</p><h3>Besluiten</h3><p>Bepaalde besluiten moeten verplicht bekendgemaakt worden. Deze besluiten kan u bekijken via de ​<a href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/calendar/show;jsessionid=36BD8F2EB10C2A52667DFB1ED1D4F47B\">raadpleegomgeving</a>. Verder worden er nog besluiten gepubliceerd die niet verplicht bekendgemaakt moeten worden, en ook deze kan u in de raadpleegomgeving terugvinden.</p><h3>(Beeld)verslagen </h3><p><strong>Vanaf december 2015</strong><br />Vanaf december 2015 kunnen de beeldopnames van de zittingen van de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-raad-live\">gemeenteraad</a> en <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bestuur/volg-de-commissies-live\">gemeenteraadscommissies</a> zowel live als achteraf bekeken worden. Uiteraard bevatten deze fragmenten alleen opnames van het openbare gedeelte van de zittingen. Volg hiervoor de links bovenaan de pagina.</p><p><strong>2008 – 2015 </strong><br />Beeldopnames zijn er ook voor eerdere zittingen. Deze kunnen in het <a target=\"_blank\" href=\"https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/7514\">archievenoverzicht</a> geraadpleegd worden: </p><ul><li>via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Beeld- en geluidsopnamen</li></ul><p><strong>Tot eind 2007</strong> werden de notulen van de openbare zittingen van de gemeenteraad gepubliceerd in boekvorm: het <strong>gemeenteblad</strong>. Per zitting was er een aparte editie.<br />U kan deze online raadplegen in het archievenoverzicht:</p><ul><li>via zoekopdracht: 'gepubliceerd zittingsverslag'</li><li>via navigatie: Archievenoverzicht > Archieven van de stad Antwerpen > Bestuur van de stad > Gemeenteraad > Zittingen > Gemeenteblad (gepubliceerd zittingsverslag)</li></ul><p>​<strong>Klacht bij de toezichthoudende overheid </strong></p><p>Tegen beslissingen van de gemeenteraad, kan een klacht worden ingediend. Meer daarover leest u<strong> </strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c1cbf45444b9c07ea12cd92/klacht-toezichthoudende-overheid\">hier</a><strong>. </strong></p>",
    "slug": "gemeenteraad-zittingen-beeldverslagen-en-besluiten",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5571719fb2a8a7d6018b45c2/gemeenteraad-zittingen-beeldverslagen-en-besluiten",
    "image": null,
    "tags": "gemeenteraad;politiek;openbaarheid van bestuur;over de stad;stadsorganisatie;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2015-06-05 09:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bestuur",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1df1ddabf97b0f9c575e22",
    "title": "Tijdelijk juridisch medewerker (50%) bij Stedelijk Onderwijs",
    "intro": "<p>Wij zijn het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Bij ons is iedereen welkom. </p>",
    "content": "<p>Kwaliteitsvol onderwijs in een open en stedelijke omgeving, dat is ons handelsmerk. Wij geloven in de groeikansen van elke lerende, ontwikkelen talenten en stimuleren actief burgerschap. Zo groeit elke leerling of cursist door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving.</p><p>In onze 116 scholen en ondersteunende diensten engageren we ons elke dag om de stad van morgen mee vorm te geven. Dit is mogelijk dankzij de inzet van meer dan 6500 leerkrachten en medewerkers. </p><p>We geloven in de passie en het talent van onze medewerkers en streven daarbij naar gelijke kansen, met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. </p><p>Onze droom? Iedereen helemaal op zijn plek!</p>",
    "slug": "tijdelijk-juridisch-medewerker-50-bij-stedelijk-onderwijs",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1df1ddabf97b0f9c575e22/tijdelijk-juridisch-medewerker-50-bij-stedelijk-onderwijs",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/b4a10f6e-91c0-404f-ae41-cdfc6c98f3c7/adult-advice-advise-1059113 (1).jpg",
    "tags": "jobs;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-07-03 22:00:00",
    "published_until": "2019-07-22 22:00:00",
    "channels": "Jobs",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c5a8ef020bb9243b415a43b",
    "title": "Projectmedewerker fiscaliteit (selectie)",
    "intro": "<p>Antwerpenaars vinden het belangrijk dat de stad hun geld helder en duurzaam beheert. Daarom zoeken ze een straffe medewerker die projecten rond stedelijke belastingen coördineert.  Ben jij een organisatietalent, communiceer je op een heldere manier en ben je kritisch ingesteld?</p>",
    "content": null,
    "slug": "projectmedewerker-fiscaliteit-selectie",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c5a8ef020bb9243b415a43b/projectmedewerker-fiscaliteit-selectie",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/4e165d7a-2a62-4bc4-bfae-ee06e106caf8/projectmedewerker_fiscaliteit.jpg",
    "tags": "medewerker;jobs;selectie;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-02-06 07:35:00",
    "published_until": "2019-02-24 23:05:00",
    "channels": "Jobs, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1f0d7b2c00074d033201a3",
    "title": "Kiel wordt roze parkeerzone",
    "intro": "<p>Vanaf 30 september 2019 verandert het parkeertarief in de oranje en een stuk van de blauwe zone rond het Kiel. Dit gebied wordt, net als de meeste andere zones buiten de Singel, roze. Zo ontstaat een consequenter parkeerbeleid tussen de zones buiten de Singel onderling. In de Abdijstraat blijft de gele zone (winkelstraatprincipe) gelden.</p>",
    "content": "<p>Het gaat om de huidige oranje zone tussen de Emiel Vloorsstraat en de VIIde-Olympiadelaan, en het stukje blauwe zone tussen die laan en de Jan de Voslei. Samen worden die twee zones een nieuw stuk roze zone. In de Abdijstraat blijft de gele zone gelden. De blauwe zone Antwerp Expo blijft ook ongewijzigd.</p><h3>Parkeertarieven</h3><p>De kleurencodes voor <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/met-de-auto/parkeerzones-en-tarieven\">betalende parkeerzones</a> zijn rood, oranje en licht- en donkergroen en geel. Voor de zones met parkeerschijf is dat blauw. Op 1 april van dit jaar kwam daar nog een nieuwe kleurcode bij: het grootste deel van de zone buiten de Singel kreeg een roze kleur.</p><p>Over het algemeen geldt voor parkeertarieven: hoe dichter bij het centrum, hoe hoger de kost per uur. Deze redenering wordt ook verder doorgetrokken bij de uitbreiding van het betalend parkeren buiten de Singel.</p><p>In de roze zone:</p><ul><li>Eerste twee uur gratis (na registratie aan de parkeerautomaat, via sms of app) en nadien 0,50 euro per uur.</li><li>De eerste twee uur gratis gelden per nummerplaat slechts één keer per zonecode per dag.</li><li>Een ticket voor langparkeren (maximaal 10 uur) kost 2,70 euro.</li></ul><p>In de gele zone</p><ul><li>0,50 euro per uur.</li><li>Bewonersparkeren is er niet mogelijk tijdens de winkeluren, en er is enkel een tarief voor kortparkeren.</li></ul><p>Betalend parkeren zorgt er voor dat bestuurders hun parkeersessie beperkt houden en alternatieven zoals park-and-rides zoeken als ze langer willen parkeren. Hierdoor daalt de parkeerdruk.</p><h3>Timing en opvolging</h3><p>De wijzigingen op straat, het aanpassen van de automaten en het plaatsen van parkeerinformatieborden zullen zichtbaar zijn vanaf half september. In de loop van augustus ontvangen buurtbewoners nog een infobrief over de aanpassing van de parkeertariefzone, iets wat vooral een impact zal hebben op hun bezoekers. Bewoners kunnen voor zichzelf steeds een parkeervergunning aanvragen.</p><p>Na de invoering van de nieuwe parkeerregeling zal de stad meldingen van bewoners over parkeerdruk nauwgezet opvolgen.</p><h3>Meer informatie</h3><p>Wil u meer informatie over de roze zone, dan kan u <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/met-de-auto/parkeren-in-de-roze-zone\">hier</a> alles nalezen.</p>",
    "slug": "kiel-wordt-roze-parkeerzone",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1f0d7b2c00074d033201a3/kiel-wordt-roze-parkeerzone",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/8329286f-904a-41a5-b606-9e8decbd096b/72-dpi-Hoboken-06.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-05 14:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Parkeren en mobiliteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d08d37b68f3d594af5ba793",
    "title": "A-test - aanbod voor geslaagde masters / consulenten en afdelingschefs",
    "intro": "<p>Dit zijn de vacatures voor wie slaagde in een algemene selectie op A-niveau (master/consulent/afdelingschef) in 2019 en 2020. </p>",
    "content": "<p>Heb je niet deelgenomen aan deze algemene selectie en heb je geen A-test op zak? Dan kan je niet voor deze vacatures solliciteren. </p><p>Meld je aan in de <span>Talentbank</span> en bekijk de openstaande vacatures:</p><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37845&company=Antwerpen&st=A8330CF4A2297E4261F64BA07B5DD266102DDBC8\">Projectleider bouwprojecten.</a> Solliciteren tot en met 12 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37844&company=Antwerpen&st=CC0F42878F49AE78762FE354AC5EEF6EB4354825\">Projectmanager digitale innovatie en health</a>. Solliciteren tot en met 23 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37740&company=Antwerpen&st=C2990CA6F414AD6CCE6B85783BA7A2DD4100566D\">Leidinggevende secretariaat en kwaliteitszorg</a>. Solliciteren tot en met 23 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37865&company=Antwerpen&st=AEAC576F0B50400DAD227AE10D24912174556957\">Curator <span>FOMU</span></a>. Solliciteren tot en met 11 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37836&company=Antwerpen&st=E4149FA3E629CB781BFBE08D0E48A161F64708EF\">Projectleider schoolontwikkeling</a>. Solliciteren tot en met 23 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=36854&company=Antwerpen&st=4DFE8104F95398834754099914D842F8D803F7AD\">Projectleider externe relaties</a>. Solliciteren tot en met 14 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=37199&company=Antwerpen\">Applicatiebeheerder Letterenhuis</a>. Solliciteren tot en met 9 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37762&company=Antwerpen&st=02C060753EDCB204094F1D8D7BAB36AD3BAB37F2\">Projectleider stadsprojecten - atelier stadsbouwmeerster</a>. Solliciteren tot en met 9 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=7070&company=Antwerpen&st=9141B18FA96C83125F49DC5398788268FF7679B9\">Strategisch selectieplanner</a>. Solliciteren tot en met 2 augustus</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37721&company=Antwerpen&st=445CDDD7B5A92CDB73D3875A1214EDC28D9A7842\">Projectleider Publieke Ruimte</a>. Solliciteren tot en met 2 augustus.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=37283&company=Antwerpen&st=EB98ECE630CA89CDAAB33FC2F983146311932370\">Conservator Geschiedenis en Toegepaste Kunsten Antwerpen MAS</a>. Solliciteren tot en met 7 augustus.</li></ul><h3>Hoe werkt het?</h3><ol><li>Je bent geslaagd voor de algemene selectie voor consulent of afdelingschef in 2019 of 2020 en blijft graag actief op de hoogte van nieuwe vacatures.  Die bekijk je hier. </li><li>Voeg steeds je meest recente CV toe aan je kandidatenprofiel en motiveer jouw sollicitatie. Beide worden gebruikt om te bepalen of je op gesprek mag komen wanneer er veel kandidaten zijn voor 1 vacature. </li><li>Ben je niet uitgenodigd voor een gesprek of niet gematcht?  Laat het je niet tegenhouden om je gedurende 1 jaar kandidaat te stellen voor andere vacatures volgens jouw interesse en profiel, zonder opnieuw aan een selectie te moeten deelnemen.</li></ol><h3>Meer info?</h3><p>Mail:  <a href=\"mailto:consulent@stad.antwerpen.be\"><u>consulent@stad.antwerpen.be</u></a></p><p>Of contacteer:</p><p>Rahime Ari | 03 338 62 03</p><p>Noëlla Breugelmans | 03 338 93 78</p><p>Laura Kas | 0494 37 50 62</p>",
    "slug": "a-test-aanbod-voor-geslaagde-masters-consulenten-en-afdelingschefs",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d08d37b68f3d594af5ba793/a-test-aanbod-voor-geslaagde-masters-consulenten-en-afdelingschefs",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/6a027ac0-ee60-4996-83b0-39f0cc177ef6/Laura_AIZ4296.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-17 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Jobs, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b0677f32382a5667360d1e9",
    "title": "Privacyverklaring sorteerpas",
    "intro": "<p>Deze verklaring werd laatst gewijzigd op 9/08/2019</p>",
    "content": "<p>De stad ontvangt en bewaart van elke pashouder persoonsgegevens welke zijn gekoppeld aan een identiteitsbewijs, een telefoonnummer en/of mailadres indien deze werden verstrekt bij aanvraag van een sorteerpas of wanneer deze nadien werden verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail of online) en de gegevens welke worden gegenereerd door het gebruik van de sorteerpas (via toegangsregistratie).</p><p>Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer van de sorteerpas, maar kunnen door de pashouder (of met toestemming van de pashouder) aan andere gegevensbestanden in het beheer van de stad gekoppeld worden door middel van de opmaak van een persoonlijk A-profiel.</p><p>De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van taken van algemeen belang. Vanuit het Materialendecreet en vanuit het besluit van de Vlaamse Regering; VLAREMA incl. het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM worden lokale besturen verplicht om te zorgen voor de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Lokale besturen mogen hierbij binnen de opgelegde regels, zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt. Stad Antwerpen staat zelf in voor de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen op haar grondgebied welke via het gemeentelijk reglement wordt geregeld. De stad kiest hierbij onder meer voor afvalbrengsystemen op korte afstand. Naast de zorgplicht dienen lokale besturen te waken over de kwaliteit van de ingezamelde stromen en moeten ze inzetten op het behalen van doelstellingen.</p><p>De persoonsgegevens van de pashouders worden gebruikt om de dienstverlening van deze afvalbrengsystemen, genaamd sorteerstraten, te organiseren. Bij (vermoeden van) niet reglementair gebruik kunnen de persoonsgegevens ook worden gebruikt voor gerichte sensibilisering en handhaving.</p><p>Om verdere communicatie te ontvangen in verband met sorteren, sorteerpas en sorteerstraten (vb. praktische tips, informeren over wijzigingen in de dienstverlening,…) wordt de pashouder steeds expliciet om toestemming gevraagd.</p><p>Elke pashouder heeft recht van mededeling en verbetering. Dit wil zeggen dat op vraag van de pashouder wordt meegedeeld welke persoonsgegevens verwerkt worden of gegevens gecorrigeerd of vervolledigd worden. Als je als pashouder deze rechten wil uitoefenen dan kan dat door contact op te nemen met het stedelijk contactcenter van stad Antwerpen via telefoon 03 22 11 333 of via mail <a href=\"mailto:info@stad.antwerpen.be\">info@stad.antwerpen.be</a></p><p>Meer informatie over de Belgische en Europese privacywetgeving kan je vinden op de website van de toezichthoudende overheid <a href=\"http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be\">www.gegevensbeschermingsautoriteit.be</a>. Ben je als pashouder van mening dat je persoonsgegevens op een foutieve manier verwerkt worden kan je daar ook klacht indienen.</p><p>De meegedeelde en verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (<a href=\"mailto:informatieveiligheid@stad.antwerpen.be\">informatieveiligheid@stad.antwerpen.be</a>).</p><p>De stad gebruikt administratieve, technische en fysieke middelen om de persoonlijke gegevens van de pashouders te beschermen tegen misbruik, onwettig onthullen, gebruiken, doorspelen en vernietigen.</p><p>De stad gebruikt deze gegevens niet voor commerciële doeleinden. De stad deelt geen gegevens met derden tenzij er een verwerkersovereenkomst werd afgesloten. De stad heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Woonhaven Antwerpen cvba, ABC cvba en De Ideale Woning. De stad deelt gegevens van (voormalige) huurders van / aan deze maatschappijen in het kader van het bestrijden en voorkomen van afvalproblematiek in en rond haar gebouwen.</p>",
    "slug": "privacyverklaring-sorteerpas",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b0677f32382a5667360d1e9/privacyverklaring-sorteerpas",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-05-24 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Sorteerstraatjes",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5763d3264b17984d73020f89",
    "title": "Start werken Floraliënlaan",
    "intro": "<p>De Floraliënlaan was aan vernieuwing toe. Het district Berchem legt samen met het district Wilrijk de straat opnieuw aan. Voorlopig wordt enkel het gedeelte tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan aangepakt.</p>",
    "content": "<h3>Update 23 oktober 2019</h3><p>Fase 4 van de heraanleg is bijna klaar. In de herfstvakantie wordt er geasfalteerd, onder voorbehoud van het weer. De aannemer werkt de straat daarna nog verder af. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van fietsbeugels en nieuwe banken.</p><p>Fase 4 is de laatste fase van deze werf en loopt van huisnummer 300 tot 322 (even zijde), dat is inclusief huisnummers 351 tot 373 aan de oneven zijde.</p><p>De aansluiting met de Elisabethlaan wordt heraangelegd tegelijktijd met het kruispunt. Dat is een apart project dat later uitgevoerd gaat worden. Daarbinnen vallen huisnummers 290 tot en met 298 van de Floraliënlaan.</p><h3>Verloop werken</h3><p>Op dinsdag 8 januari 2019 ging de aannemer met de werken van start. We verwachten dat de werken in totaal ongeveer <strong>10 maanden</strong> zullen duren. Het verloop van de werken hangt sterk af van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden.</p><p>Enkel het deel van de Floraliënlaan tussen de Elisabethlaan en de Ringlaan wordt heraangelegd. De aannemer werkt in vier fases en begint vanaf de Ringlaan en werkt zo geleidelijk naar de Elisabethlaan.</p><p>Fase 1, 2 en 3 zijn ondertussen afgerond. De aannemer werkt nu aan fase 4: de laatste fase van deze werf.</p><p><strong>Fase 4</strong><br />Floraliënlaan 300 tot en met 322 (even zijde), <span>inclusief huisnummers 351 tot 373 aan de oneven zijde. Dit is de laatste fase van de werken.</span></p><ul><li>Startdatum: maandag 9 september 2019</li><li>Vermoedelijke einddatum: november 2019</li></ul><p>Het signalisatieplan voor fase 4 kan u onderdaan deze webpagina downloaden.</p><h3>Bereikbaarheid fase 4</h3><p><strong>Doorgaande verkeer </strong>volgt de omleiding. Het laatste deel van de Rysheuvelsstraat (kant Floraliënlaan) is tijdens fase 4 tijdelijk dubbelrichting voor bewoners.</p><p><strong>Fietsers en voetgangers</strong><br />De zones waar gewerkt wordt zijn <strong>enkel toegankelijk voor voetgangers</strong>. Fietsers wordt geadviseerd de omleiding te volgen. Fietsers met een bestemming in de Floraliënlaan kunnen het laatste deel van hun route te voet afleggen. </p><p><strong>Auto’s</strong><br />Er geldt een volledig parkeerverbod in de werfzone en mogelijk ook in enkele omliggende zones. Ook garages zijn niet bereikbaar. <u>Let op de tijdelijke signalisatie in de straat en zorg ervoor dat uw auto op tijd buiten de werfzone staat.</u></p><h3>Huisvuilophaling</h3><p>Ook voor de vuilniswagen zijn de zones waar gewerkt wordt onbereikbaar. U brengt uw huisvuil naar de dichtstbijzijnde zijstraat buiten de werfzone.</p><h3>Nieuwe buurtparking</h3><p>In het nieuw gebouwde woonzorgcentrum Ruytenburg (Floraliënlaan 400A) werd een buurtparking voorzien met:</p><ul><li>20 autoparkeerplaatsen aan 70,77 euro per parkeerplek per maand (incl. BTW)</li><li>30 fietsparkeerplaatsen aan 5,45 euro per fiets per maand (incl. BTW)</li></ul><p>De plaatsen zijn bedoeld voor buurtbewoners en zijn continue beschikbaar (24 op 24 uur, 7 dagen op 7). De buurtparking blijft tijdens de volledige werken bereikbaar, maar de aanrijroute verandert wel. Tijdens de eerste fase is de buurtparking bereikbaar via de noordkant van de Floraliënlaan (kant Elisabethlaan). Tijdens de tweede fase is de buurtparking bereikbaar via de zuid-oostkant van de Floraliënlaan (kant Ringlaan).</p><p>Voor meer info over de buurtparking kan u terecht bij: <a href=\"mailto:buurtparkeren@mpa.antwerpen.be?subject=Buurtparking%20WZC%20Ruytenburg\">buurtparkeren@antwerpen.be</a> of op 03 338 21 85.</p><h3>Bewonersparkeren Nieuw Kwartier West</h3><p>Vanaf 1 april 2019 gaat de <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5abe1d0bb4ce55c1df525d64/bewonersparkeren-in-20ste-eeuwse-gordel\">nieuwe regeling van bewonersparkeren</a> in de wijken buiten de Singel van kracht, ook in de Floraliënlaan. De maatregel komt er om de parkeerdruk voor bewoners te verlagen. Om een lange wachttijd te vermijden, vraagt u best zo snel mogelijk <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c8b789e1c065cc963312307/vraag-tijdig-uw-parkeervergunning-voor-bewoners-aan\">uw parkeervergunning aan</a>. Ook buurtbewoners met een garage kunnen een parkeervergunning voor bewoners aanvragen.</p><p>Buurtbewoners van Nieuw Kwartier West kunnen vanaf 1 april met een parkeervergunning onbeperkt op het openbaar domein parkeren binnen de zone Coremansstraat (noord), Lodewijk Van Sullstraat-Lappersbrug-De Roest d'Alkemadelaan (oost) en de Pater Damiaanstraat-Pater Verbiststraat in Wilrijk (zuid). Aan de westkant vormen het ziekenhuis, de universiteitscampus, het park en de sportvelden de grens van deze parkeerzone. Meer info over bewonersparkeren in Nieuw Kwartier West en een gedetailleerd plan van de parkeerzone vindt u <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c11805a37f2c5207bfb2/bewonerszone-nieuw-kwartier-west\">hier</a>.</p><p>Lukt het niet om via de website een parkeervergunning aan te vragen? Dan kan u hulp krijgen bij een stadsloket, u maakt hiervoor telefonisch een afspraak via het stedelijk contactcenter: 03 22 11 333.</p><h3>Meer info</h3><p>Onderaan deze pagina kan u het definitief plan en alle communicatie met de buurt downloaden.</p><p>Met overige vragen kan u terecht bij:</p><p><strong>Communicatie en participatie Berchem</strong><br /><span>Grotesteenweg</span> 150<br />2600 Berchem<br />tel. 03 338 40 18<br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be\">wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "heraanleg-floralienlaan",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5763d3264b17984d73020f89/heraanleg-floralienlaan",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/59048734-f809-4e38-ae60-10cdd2a73aa3/20190319_142037.jpg",
    "tags": "District Berchem;mobiliteit;District Wilrijk;wegenwerken;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-10-23 15:45:00",
    "published_until": "2020-04-29 22:00:00",
    "channels": "District Berchem, District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "59eef180a677935e893a6708",
    "title": "Voorontwerp klaar voor heraanleg Karel du Boislaan",
    "intro": "<p>Samen met Rio-Link plant het district Hoboken over twee of drie jaar een heraanleg van de Karel du Boislaan. De projectdefinitie werd op 5 oktober 2017 aan de buurtbewoners voorgesteld.<br />Op 20/6/2019 werd nu ook het eerste voorontwerp getoond. Onderaan vindt u het grondplan, de presentatie en het verslag.</p>",
    "content": "<p>De voetpaden in de Karel du Boislaan zijn doorheen de jaren flink beschadigd door wortelopdruk. Ook moet er in de straat een nieuwe riolering worden aangelegd volgens het gescheiden stelsel van regenwater en afvalwater. Ondermeer om deze reden startte het district de procedure voor de heraanleg van de Karel du Boislaan.</p><h3>Voorontwerp</h3><p>Elke procedure voor de heraanleg van een straat start met een concept. Daarna maakt de ontwerper een voorontwerp: een eerste concrete tekening van hoe de straat er kan uitzien.</p><h3>Inspraak</h3><p>Maar daarover wil het district Hoboken graag de mening van de buurtbewoners kennen. Het concept werd op 5 oktober 2017 tijdens een bewonersvergadering aan de buurt voorgesteld. Op 20/6/2019 werd dan het voorontwerp getoond. Opnieuw konden de buurtbewoners hun opmerkingen formuleren.</p><p>Met deze opmerkingen gaat het college en de ontwerper nu verder aan de slag om een definitief ontwerp te maken. Hierover zal het district Hoboken de buurtbewoners opnieuw consulteren.</p><p>Zowel de presentatie van het voorontwerp Karel du Boislaan als het verslag van de bewonersvergadering vindt u onderaan. U vindt er ook nog de neerslag van de vorige inspraakronde.</p>",
    "slug": "voorontwerp-klaar-voor-heraanleg-karel-du-boislaan",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/59eef180a677935e893a6708/voorontwerp-klaar-voor-heraanleg-karel-du-boislaan",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/eb3952af-8254-4381-ac28-be5d0012da79/kdb6.jpg",
    "tags": "District Hoboken;wegenwerken;hoboken;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-10-24 07:00:00",
    "published_until": "2022-07-30 22:00:00",
    "channels": "District Hoboken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052339d8a6ec798b49e8",
    "title": "Zwembad Park van Merksem",
    "intro": "<p>In zwembad Park van Merksem kan u dagelijks baantjes komen trekken in het 25-meterbad, pootje komen baden in het instructiebad van 7 op 15 meter en komen plonsen in het peuterbad van 4 op 7 meter met speeltuigen.</p>",
    "content": "<div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren schooljaar</h1><table><tr><th>Dag</th><th>Uur</th><th></th></tr><tr><td></td><td>Let op: 15 min. voor sluitingstijd moet iedereen het water uit. U kan binnen tot 45 minuten voor sluitingstijd.</td><td></td></tr><tr><td>maandag</td><td>8 - 18 uur</td><td></td></tr><tr><td>dinsdag</td><td>8 - 21 uur</td><td>20 - 20.45 uur: sfeerzwemmen</td></tr><tr><td>woensdag</td><td>8 - 18 uur</td><td>13.30 - 15 uur: speelzwemmen</td></tr><tr><td>donderdag</td><td>8 - 21 uur</td><td>20 - 20.45 uur: sfeerzwemmen</td></tr><tr><td>vrijdag</td><td>8 - 18 uur</td><td></td></tr><tr><td>zaterdag</td><td>8.30 - 18 uur</td><td>14 - 16 uur: speelzwemmen</td></tr><tr><td>zondag</td><td>8.30 - 15 uur</td><td></td></tr><tr><td>BAANINVULLING</td><td>[\"https://drive.google.com/file/d/13lGKHU-AAanCgEzyF1HZd9gOBnm35Gkd/view?usp=sharing\" \"Klik hier voor de pdf\"]</td><td></td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Sluitingsdagen</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>DAG</td><td>REDEN</td></tr><tr><td>woensdag 1 januari</td><td>Nieuwjaar</td></tr><tr><td>zondag 12 april</td><td>Pasen</td></tr><tr><td>vrijdag 1 mei</td><td>Feest van de arbeid</td></tr><tr><td>donderdag 21 mei</td><td>Onze-Lieve-Heer Hemelvaart</td></tr><tr><td>zondag 31 mei</td><td>Pinksteren</td></tr><tr><td>dinsdag 21 juli</td><td>Nationale Feestdag</td></tr><tr><td>zaterdag 15 augustus</td><td>Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart</td></tr><tr><td>zondag 1 november</td><td>Allerheiligen</td></tr><tr><td>woensdag 11 november</td><td>Wapenstilstand</td></tr><tr><td>donderdag 24 december</td><td>Kerstavond</td></tr><tr><td>vrijdag 25 december</td><td>Kerstmis</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>kinderen tot en met 3 jaar</td><td>gratis</td></tr><tr><td>jongeren van 4 tot en met 25 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>volwassenen van 26 tot en met 64 jaar</td><td>3 euro</td></tr><tr><td>senioren vanaf 65 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>personen met een handicap</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>A-kaarthouders met kansentarief</td><td>0,50 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>15 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart volwassenen</td><td>30 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart A-kaarthouders met kansentarief</td><td>6 euro</td></tr><tr><td>jaarabonnement jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>75 euro of 7 euro/maand</td></tr><tr><td>jaarabonnement volwassenen</td><td>150 euro of 14 euro/maand</td></tr></table></div><ul><li>Een elastiekje om lange haren bijeen te binden</li><li>Aansluitende zwembroek, badpak of bikini</li></ul><ul><li>Er bestaan aparte <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052639d8a6ec798b4b4b/tarieven-zwembaden-voor-clubs-scholen-en-bedrijven\">tarieven voor clubs, scholen en bedrijven.</a></li><li><span>Als u met 15 personen of meer wil komen zwemmen, moet u reserveren via </span><a href=\"mailto:zwembad.parkvanmerksem@stad.antwerpen.be?subject=Groepsreservatie\">zwembad.parkvanmerksem@stad.antwerpen.be</a><span>.</span></li><li>In alle stedelijke zwembaden kan u betalen met Bancontact, Visa en Mastercard.</li><li>Uit veiligheidsoverwegingen aanvaarden we geen briefjes van 100, 200 en 500 euro.</li><li>Eén <span>zwembeurt</span> = drie uur zwemmen inclusief <span>omkleedtijd</span>.</li><li>U kan tot een kwartier voor sluitingstijd zwemmen.</li><li>U kan binnen tot drie kwartier voor sluitingstijd.</li><li>Met een 12-beurtenkaart betaalt u 10 zwembeurten en krijgt u er 2 gratis. Met deze kaart hoeft u ook niet aan te schuiven aan de kassa.</li></ul><p><span>Zwembad Park van Merksem</span><br /><span>Van Heybeeckstraat 9</span><br /><span>2170 Merksem</span><br /><span>tel. 03 502 14 50 </span><br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:zwembad.parkvanmerksem@stad.antwerpen.be\">zwembad.parkvanmerksem@stad.antwerpen.be</a></p><p><strong>Fietsers</strong> kunnen gebruikmaken van de fietsstallingen vooraan het gebouw.</p><p><strong>KOM OP EEN SLIMME MANIER NAAR ZWEMBAD PARK VAN MERKSEM </strong></p><p>Sporting A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd <span>met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het zwembad raadpleegt u <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">de routeplanner van </a></strong></span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><span>Slim<br />naar Antwerpen</span></a></strong><span>.</span></p><p>Schrijf u in op de GRATIS SMS-dienst van zwembad Park van Merksem en sta nooit meer voor een gesloten deur. <strong>SMS "<span>ZWPVM</span>" </strong>naar<strong> 8585 </strong>(0 EUR/SMS verzonden/ontvangen).</p><h3>Op de hoogte blijven van activiteiten in het zwembad?</h3><p>Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief. U krijgt dan een mail als er een activiteit plaatsvindt in uw zwembad. Vergeet uw inschrijving niet te bevestigen via de link die u per mail ontvangt.</p><h3>Leren zwemmen in Park van Merksem</h3><p>Wilt u uw kind leren zwemmen of wilt u zelf zwemles krijgen in zwembad Park van Merksem? Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden:</p><ul><li>Op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/46\">deze pagina</a><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/45#0\"> </a>vindt u de <strong><span>zwemclubs</span></strong><span>,</span><strong> </strong>die actief zijn in Park van Merksem met hun <span>contactgegevens</span>.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KLXprvfYu0R2mFGarbjaLvDU745-mvwBtNlLCbZPyU/#gid=0&fvid=24542720\">Deze lijst</a> geeft u een overzicht van de door Sporting A erkende <strong><span>privélesgevers</span>, </strong>die zwemles geven in Park van Merksem.</li></ul><p><span>Sporting A vindt maximale toegankelijkheid van de zwembaden een must. Zwembad Park van Merksem heeft dan ook </span><a target=\"_blank\" href=\"https://drive.google.com/file/d/0B5EeB9YmV4ZhYmZRd3F3aURoU1k/view?usp=sharing\">specifieke voorzieningen voor personen met een handicap</a><span><a target=\"_blank\" href=\"https://drive.google.com/file/d/0B5EeB9YmV4ZhYmZRd3F3aURoU1k/view?usp=sharing\">.</a></span></p><p> </p><p><span>Zwembad Park van Merksem maakt deel uit van de stedelijke sportaccommodatie en is daardoor onderhevig aan </span><a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/22b515d2-ec12-493b-ad39-87fbb9c68b02/2018_code_van_politiereglementen_SPORTACCOMMODATIES.pdf\">de gemeentelijke politiereglementen of politiecodex</a>.<span> Wie zich in het zwemcentrum begeeft, dient zich hieraan te houden.</span></p>",
    "slug": "zwembad-park-van-merksem",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49e8/zwembad-park-van-merksem",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/f3a9879b-66e9-4911-bc9f-57469b49f2d7/jc_as_zwem_parkmerksem_04_Web.jpg",
    "tags": "sport;sporten;merksem;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-10-03 13:30:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Merksem, Adressen en openingsuren, Infofiches, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051a39d8a6ec798b4586",
    "title": "Zwembad De Schinde in Ekeren",
    "intro": "<p>In zwembad De Schinde kan je baantjes komen trekken in het 25-meterbad en met je kleine kinderen komen spelen in het instructiebad van 6,5 op 12 meter.</p>",
    "content": "<div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren vanaf 1 augustus</h1><table><tr><th>Dag</th><th>Uur</th></tr><tr><td>maandag</td><td>12 - 14 uur</td></tr><tr><td>dinsdag</td><td>12 - 14 uur</td></tr><tr><td>donderdag</td><td>12 - 14 uur</td></tr><tr><td>vrijdag</td><td>12 - 14 uur</td></tr></table></div><p><strong>Bestel je zwembeurt via onderstaande knop.</strong></p><p>Ondervind je problemen in de reservatietool bij de reservatie van je ticket voor dit zwembad of heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op via het telefoonnummer 03 292 65 50 of e-mailadres <a href=\"mailto:zwembad.deschinde@antwerpen.be?subject=Vraag%20via%20de%20website%20sportingA.be\">zwembad.deschinde@antwerpen.be</a>.</p><p> </p><div class=\"snippet-table\"><h1>Sluitingsdagen</h1><table><tr><th>DAG</th><th>REDEN</th></tr><tr><td>dinsdag 21 juli</td><td>Nationale Feestdag</td></tr><tr><td>zaterdag 15 augustus</td><td>Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart</td></tr><tr><td>zondag 1 november</td><td>Allerheiligen</td></tr><tr><td>woensdag 11 november</td><td>Wapenstilstand</td></tr><tr><td>donderdag 24 december</td><td>Kerstavond</td></tr><tr><td>vrijdag 25 december</td><td>Kerstmis</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>kinderen tot en met 3 jaar</td><td>gratis</td></tr><tr><td>jongeren van 4 tot en met 25 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>volwassenen van 26 tot en met 64 jaar</td><td>3 euro</td></tr><tr><td>senioren vanaf 65 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>personen met een handicap</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>A-kaarthouders met kansentarief</td><td>0,50 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>15 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart volwassenen</td><td>30 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart A-kaarthouders met kansentarief</td><td>6 euro</td></tr><tr><td>jaarabonnement jongeren senioren, personen met een handicap</td><td>75 euro of 7 euro/maand</td></tr><tr><td>jaarabonnement volwassenen</td><td>150 euro of 14 euro/maand</td></tr></table></div><h3>Betalen en reserveren</h3><ul><li>Tijdens de coronamaatregelen moet je jouw zwembeurt reserveren via <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a>. Ook voor 'gratis' tickets zoals voor een ticket met een 12-beurtenkaart of jaarabonnement moet je een zwembeurt reserveren.</li><li>Een zwembeurt = 1,5 uur zwemmen inclusief omkleedtijd.</li><li>Je dient meteen online te betalen bij het reserveren van je zwembeurt.</li><li>Aan het onthaal kan je:<ul><li>10 A-kaartbonnen inruilen voor een zwembeurt. Let wel, hiervoor boek je een reservatie op <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a> en duid je de optie 'Gratis en ENKEL op vertoon van bewijs aan kassa' aan.</li><li>nog steeds 12-beurtenkaarten en jaarabonnementen verlengen of aankopen. Betalen is wel enkel mogelijk met <span>Bancontact</span>, Visa en Mastercard of met de <span>smartphone</span>. Neem ook zeker je A-kaart mee dan!</li></ul></li><li>Lees zeker de volledige coronarichtlijnen voor een veilige zwembeurt nog eens na in <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5ed7ab30f3f2fb028b155fe5/veilig-zwemmen-dankzij-onze-maatregelen\">dit artikel</a>.</li></ul><h3>Meebrengen</h3><ul><li>Een elastiekje om lange haren bijeen te binden.</li><li>Aansluitende zwembroek, badpak of bikini.</li><li>Een muntstuk van 2 euro voor in de locker.</li></ul><h3>Gratis sms-dienst</h3><p>Schrijf u in op de gratis sms-dienst van zwembad De Schinde en sta nooit meer voor een gesloten deur. Sms<strong> </strong><strong>"ZWSCHINDE"</strong> naar <strong>8585</strong><strong> </strong>(0 euro/verzonden of ontvangen sms). </p><h3>Leren zwemmen in De Schinde</h3><p>Wilt u uw kind leren zwemmen of wilt u zelf zwemles krijgen in zwembad De Schinde? Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden:</p><ul><li>Op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/51\">deze pagina</a><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/45#0\"> </a>vindt u de <strong><span>zwemclubs</span></strong><span>,</span><strong> </strong>die actief zijn in De Schinde met hun <span>contactgegevens</span>.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KLXprvfYu0R2mFGarbjaLvDU745-mvwBtNlLCbZPyU/#gid=0&fvid=1518006899\">Deze lijst</a> geeft u een overzicht van de door Sporting A erkende <strong><span>privélesgevers</span>, </strong>die zwemles geven in De Schinde.</li></ul><h3>Op de hoogte blijven van activiteiten in het zwembad?</h3><p>Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief. U krijgt dan een mail als er een activiteit plaatsvindt in uw zwembad. Vergeet uw inschrijving niet te bevestigen via de link die u per mail ontvangt.</p><h3>Voorzieningen voor personen met een handicap</h3><p>Sporting<span> A vindt maximale toegankelijkheid van de zwembaden heel belangrijk. Zwembad De Schinde heeft dan ook <a target=\"_blank\" href=\"https://drive.google.com/file/d/0B5EeB9YmV4ZheENSLVF6NFMyTEE/view?usp=sharing\">specifieke voorzieningen voor personen met een handicap</a>.</span></p><h3>Contact & bereikbaarheid</h3><p>zwembad De <span>Schinde</span><br /><span>Oorderseweg</span> 83, 2180 Ekeren <br />tel. 03 292 65 50 <br /><a href=\"mailto:zwembad.deschinde@antwerpen.be\">zwembad.deschinde@antwerpen.be</a></p><p><strong>Fietsers</strong> kunnen gebruikmaken van de fietsstallingen vooraan het gebouw.</p><p><strong>KOM OP EEN SLIMME MANIER NAAR ZWEMBAD DE SCHINDE </strong></p><p>Sporting A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd <span>met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het zwembad raadpleegt u <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">de routeplanner van </a></strong></span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><span>Slim<br />naar Antwerpen</span></a></strong><span>.</span></p><h3>Reglement stedelijke zwembaden</h3><p><span>Zwembad De Schinde maakt deel uit van de stedelijke sportaccommodatie en is daardoor onderhevig aan </span><a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/22b515d2-ec12-493b-ad39-87fbb9c68b02/2018_code_van_politiereglementen_SPORTACCOMMODATIES.pdf\">de gemeentelijke politiereglementen of politiecodex.</a><span> Wie zich in het zwemcentrum begeeft, dient zich hieraan te houden.</span></p>",
    "slug": "zwembad-de-schinde-in-ekeren",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b4586/zwembad-de-schinde-in-ekeren",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e2e1b54b-5d5c-4c5d-aafc-81973b5dc195/jc__as_zwemdeschinde_07_Web.jpg",
    "tags": "ekeren;sport;sporten;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-09-16 12:22:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Ekeren, Adressen en openingsuren, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1f2364eb88d158017ecda3",
    "title": "Opnieuw inspraak heraanleg Karel du Boislaan",
    "intro": "<p>Het proces voor de heraanleg is weer een stap verder. Op 20 juni 2019 werd het voorontwerp aan de bewoners voorgesteld. Dit is het vervolg op de inspraak over de projectdefinitie in oktober 2017.</p>",
    "content": "<p>Het district presenteerde een voorontwerp, noteerde de reacties en goot dit in een verslag.<br /><br />Je leest er alles over in het artikel op het tabblad <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-hoboken-1/werken-and-werven/voorontwerp-klaar-voor-heraanleg-karel-du-boislaan\">'Werken & Werven'</a></p>",
    "slug": "opnieuw-inspraak-heraanleg-karel-du-boislaan",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1f2364eb88d158017ecda3/opnieuw-inspraak-heraanleg-karel-du-boislaan",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/0aed3c3b-4527-48df-b58e-f50ccb30dd4f/kdb6.jpg",
    "tags": "wegenwerken;District Hoboken;hoboken;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-05 04:00:00",
    "published_until": "2019-07-19 22:00:00",
    "channels": "District Hoboken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "59ef0a65ca69bc9aa952c6f7",
    "title": "District start procedure heraanleg Karel du Boislaan",
    "intro": "<p>Samen met Rio-Link plant het district Hoboken over twee of drie jaar een heraanleg van de Karel du Boislaan. De projectdefinitie is klaar en werd op 5 oktober 2017 aan de buurtbewoners voorgesteld.</p>",
    "content": "<p>De buurtbewoners kregen de mogelijkheid om feedback te geven op een eerste concept voor de herinrichting van de straat. Ze zullen ook later nog worden geraadpleegd over de verdere ontwerpen.</p><p>Meer info vind je via de link onderaan.</p>",
    "slug": "district-start-procedure-heraanleg-karel-du-boislaan",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/59ef0a65ca69bc9aa952c6f7/district-start-procedure-heraanleg-karel-du-boislaan",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/b1a9562e-cb69-45e4-9bc9-e20bad811cb9/kdb6.jpg",
    "tags": "District Hoboken;",
    "type": "news",
    "published_at": "2017-10-24 07:00:00",
    "published_until": "2017-11-13 23:00:00",
    "channels": "District Hoboken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5755424e3d96a4c7616da7d0",
    "title": "Zomerregeling openingstijden bibliotheken",
    "intro": "<p>Tijdens de maanden juli en augustus is er een zomerregeling van kracht in de bibliotheken.</p>",
    "content": "<h3>Zomerregeling wijkbibliotheken</h3><p>De wijkbibliotheken zijn gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus 2019. Dat zijn de volgende bibliotheken:</p><ul><li>District Antwerpen: <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/bibliotheek-sint-andries\">Sint-Andries</a>, <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/bibliotheek-brederode\">Brederode</a>, <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/bibliotheek-elsschot\">Elsschot</a>, <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/bibliotheek-kielpark\">Kielpark </a>en <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/bibliotheek-luchtbal\">Luchtbal</a></li><li>District Berchem: <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/kinderbib-de-vertellerij\">De Vertellerij</a></li><li>District Deurne: <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/bibliotheek-arena\">Arena</a></li><li>District Merksem: <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren/bib-maantje\">Maantje</a></li></ul><h3>Zomerregeling districtsbibliotheken</h3><p>Bibliotheek Permeke en de districtsbibliotheken hebben tijdens de maanden juli en augustus enkele afwijkingen op de avondopening. U vindt de openingstijden en afwijkende avonduren terug op de <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren\">infofiche van elke bibliotheek</a>.</p><h3>Sluitingsdagen alle bibliotheken</h3><p>Alle bibliotheken zijn gesloten op donderdag 15 augustus.</p><h3>Meer info</h3><p><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren\">Adressen en openingstijden</a><br /><a href=\"mailto:bib.klantendienst@antwerpen.be\">bib.klantendienst@antwerpen.be</a><br />Stedelijk contactcenter 03 22 11 333</p>",
    "slug": "zomerregeling-openingstijden-bibliotheken",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5755424e3d96a4c7616da7d0/zomerregeling-openingstijden-bibliotheken",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/89963a99-12d2-4ece-a17e-b1d927f43d73/Arena_koffiehoek_MonicaJacobs_2000_1000.jpg",
    "tags": "bibliotheken wegwijs;openingsuren;Lokaal cultuurbeleid;bibliotheken;goed om weten;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-08-05 10:00:00",
    "published_until": "2019-08-31 22:00:00",
    "channels": "Bibliotheken, Kunst & Cultuur, Leeskracht, Cultuurmedewerkers",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1b10fb68f3d55b361ff4e6",
    "title": "Samen houden we de parken plezant",
    "intro": "<p>Tijdens de zomer zijn de parken van Antwerpen drukbezocht. Een gezellige picknick, een ontspannende wandeling, wat verkoeling opzoeken in de schaduw, een spelletje Kubb… iedereen heeft wel een favoriet. Soms kan al die drukte leiden tot overlast.</p>",
    "content": "<p>Kevin Van den Bleeken, buurtregisseur in Ekeren: "Niet iedereen is zich bewust van wat wel en niet mag. Daarom organiseert stadstoezicht in juli sensibiliserende acties in de parken. Nadien zullen er wel handhavingen volgen voor wie zich niet aan de regels houdt."</p><h3><br />Eerst sensibiliseren</h3><p>"We krijgen regelmatig klachten of meldingen van burgers over bijvoorbeeld loslopende honden, hondenpoep of zwerfvuil in de parken. Mensen die overlast veroorzaken, weten niet altijd dat ze iets fout doen. Daarom organiseren we eerst enkele sensibiliseringsacties. Nadien pas volgen er repressieve acties, met boetes tot 350 euro."</p><p>"Mensen die het goed doen krijgen van ons een gadget. Anderen spreken we aan en leggen uit wat ze verkeerd doen. We waarschuwen hen ook dat er in de toekomst een boete gegeven kan worden als ze zich niet aan de afspraken houden. De acties gaan door in de parken en natuurgebied de Oude Landen in Ekeren, maar de regels zijn van toepassing op alle Antwerpse parken en natuurgebieden."</p><h3><br />Laat je hond niet los lopen</h3><p>"Zelf ben ik al op een onaangename manier in contact gekomen met een loslopende hond. Tijdens mijn opleiding als sportleerkracht moest ik een estafetterun lopen in een park. Plots stond ik oog in oog met een agressief grommende hond die me niet liet passeren. Pas enkele minuten later kwam het baasje opdagen. Het heeft me wat angstzweet en een slechte tijd voor mijn examen opgeleverd."</p><h3><br />Vissen in de vijver</h3><p>"Sommige regels zijn weinig gekend bij de mensen. Zo mag de leiband van je hond niet langer zijn dan 1,5 meter en mag je niet met je paard in het park rijden. Ook vissen in de vijver van het park is niet toegestaan."</p><p>"Een aantal keren zag ik al mensen vissen in de vijver van een park. Soms hadden ze zelfs een tentje bij en maakten er een kampeeruitstapje van. Hoe leuk het ook klinkt, het is helaas in de meeste vijvers niet toegestaan."</p><h3><br />We helpen elkaar</h3><p>"Samen met stadstoezicht werkt ook de groendienst hard mee aan propere parken. In Ekeren zijn er ook veel straatvrijwilligers die uit eigen initiatief helpen met het proper houden van straten en parken. Vooral in het Veltwijckpark en natuurgebied de Oude Landen zijn zij actief. Het is echt fijn dat deze mensen zich daarvoor inzetten. Zo helpen we elkaar."</p><h3><br />Wist je dat?</h3><p>Veel wilde dieren zien een loslopende hond als een roofdier, zoals een wolf of een vos. Loslopende honden jagen reeën en hazen achterna, waardoor zij soms een stuk verderop in prikkeldraad terechtkomen. In het Veltwijckpark werd onlangs een ree gespot en in de Oude Landen lopen Gallowayrunderen en hun kalfjes los rond. Nog meer redenen om je hond aan de leiband te houden.</p>",
    "slug": "samen-houden-we-de-parken-plezant",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1b10fb68f3d55b361ff4e6/samen-houden-we-de-parken-plezant",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c695bdd2-e6cb-4207-8e30-28fb265e4f02/19070202REP003b.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-26 06:35:00",
    "published_until": "2020-01-25 23:00:00",
    "channels": "District Ekeren, Medewerkers Maatschappelijke Veiligheid",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "57626cafbfc9c1144e252b28",
    "title": "Fruithoflaan krijgt fietspad",
    "intro": "<p>De stad Antwerpen legt een fietspad aan op de Fruithoflaan in Berchem om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Dit project maakt deel uit van de districtenfietsroute. Daarnaast wordt ook de straat zelf aangepakt. Met name de kruispunten en oversteken worden grondig gerenoveerd. Op donderdag 10 januari 2019 gingen de werken van start.</p>",
    "content": "<p>Om de doorstroming van het verkeer op de Fruithoflaan te garanderen, komt er een dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm. De stad behoudt hierbij maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat. </p><p>Voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.</p><p> </p><h3>Fietspad deel van groter netwerk</h3><p>Het fietspad in de Fruithoflaan is niet enkel deel van de districtenfietsroute, maar sluit ook aan op enkele lokale fietspaden.</p><p><strong>Kruispunt Oogststraat/Berchemboslaan</strong></p><p>Aan het lichtengeregelde kruispunt met de Oogststraat/Berchemboslaan blijven de rijstroken rechtdoor en linksaf behouden. Hier kunnen voetgangers en fietsers aan de lichten veilig oversteken.</p><p><strong>Roderveldlaan/fiets-o-strade</strong></p><p>Aan de kant van de spoorlijn/Roderveldlaan komt een volwaardige aansluiting met de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen. Het smalle fietspad langs de spoorlijn wordt bovendien verbreed tot de breedte van de fiets-o-strade.</p><p>De steenvlakte aan het kruispunt met de Roderveldlaan wordt opgebroken en heraangelegd met bomen en veilige oversteekplaatsen. Ook de aanzet van de Roderveldlaan krijgt een groene middenberm en meer parkeerplaatsen.</p><p><strong>Groene middenberm herontdekt</strong></p><p>Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er zo’n 1500 m² groenberm bij met verschillende jonge bomen. Het fietspad wordt ingepast zonder bestaande waardevolle bomen te raken. Enkele waardevolle bomen zullen extra in de schijnwerpers worden geplaatst met grondspots.<br /> </p><h3>Definitief ontwerp</h3><p>Onderaan deze pagina kan u het definitief ontwerp downloaden. Ten opzichte van het eerste ontwerp werden er nog verschillende wijzigingen doorgevoerd:</p><ul><li>Aan het kruispunt van de Fruithoflaan naar de Grotesteenweg komt een extra rijstrook. Het autoverkeer krijgt drie rijstroken: één rechtdoor, één afslagstrook naar links en één naar rechts.</li><li>Het centrale fietspad is meer in detail uitgewerkt. Aan de kruispunten, ter hoogte van de zijstraten en aan de parkeerpockets in de middenberm worden conflictvrije aansluitingen op het fietspad gemaakt.</li><li>De bomen blijven maximaal behouden. Waar nodig wordt een speciale constructie gemaakt zodat het fietspad de boomwortels niet beschadigt. De voorbije maanden werden her en der op de middenberm al proefsleuven gegraven om de ligging van de wortels in kaart te brengen. Op de middenberm en aan de Roderveldlaan worden telkens drie bomen gerooid. De exacte plekken vindt u terug op het plan met de bestaande toestand.</li><li>Het kruispunt ter hoogte van de Oogststraat blijft geregeld door verkeerslichten. Het kruispunt zal nog compacter worden, waarbij rekening wordt gehouden met de draaicirkels van het verkeer.</li><li>De bushaltes van De Lijn worden integraal toegankelijk en zijn mee opgenomen in dit definitief ontwerp.</li><li>De wijken rondom de Fruithoflaan zijn zone 30. Het autoverkeer wordt hiervan bewust gemaakt door een verhoging aan elk kruispunt (behalve het kruispunt van de Oogststraat/Berchemboslaan dat met verkeerslichten geregeld is). Deze verhoging werkt als een snelheidsremmer voor afslaand verkeer vanaf de Fruithoflaan en verbetert de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers.</li></ul><p>Tijdens de vergunnigsprocedure werden nog enkele minimale aanpassingen gedaan. De belangrijkste wijziging is op de aansluiting van de Fruithoflaan naar de Roderveldlaan. Daar wordt voor de brandweer een minimumbreedte van 6 meter voorzien.</p><h3>Timing</h3><p>Startdatum werken: januari 2019<br />Einde totale werken: september 2019</p><h3>Bereikbaarheid en omleidingen </h3><p>Ondertussen is de Fruithoflaan volledig terug open voor alle verkeer.</p><h3>Handelaars</h3><p>Bent u handelaar? Door een hinderattest aan te vragen kan u mogelijk beroep doen op steunmaatregelen. Op <a href=\"http://www.ondernemeninantwerpen.be\">www.ondernemeninantwerpen.be</a> onder ‘<a target=\"_self\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/mobiliteit-en-wegenwerken\">mobiliteit en wegenwerken</a>’ vindt u alle informatie.</p><p>Tijdens de werken hangen we bij de handelaars en in de flatgebouwen een infoposter uit met het verloop van de werken. Wilt u zo'n infoposter ophangen en rechtstreeks op de hoogte gehouden worden als de werken in de buurt van uw handelszaak gaan starten? Bezorg ons dan uw gegevens via onderstaande link.</p><h3>Meer info</h3><ul><li>U vindt alle info over de werken steeds terug op deze webpagina.</li><li>Tijdens de werken leest u ook op infoposters bij verschillende handelaars en in de appartementsgebouwen in de Fruithoflaan het laatste nieuws over de werken. De buurt ontvangt dus niet voor iedere nieuwe fase van de werken een brief. U leest deze info op de infoposters.</li><li>Voor last-minute praktisch nieuws: geef u op voor <a target=\"_self\" href=\"http://www.berchem.be/sms\">sms-communicatie</a>. </li><li>Met vragen over het openbaar vervoer tijdens de werken kan u terecht bij De Lijn: <a href=\"http://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst\">www.delijn.be/nl/contact/klantendienst</a> of 070 220 200 (0,30 euro/minuut).</li><li>Directe omwonenden en handelaars werden uitgenodigd voor een infomoment.</li></ul><p>Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met:</p><p><strong>Communicatie en participatie Berchem</strong><br />Grotesteenweg 150<br />2600 Berchem <br />Tel: 03 338 40 18<br />E-mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be</p>",
    "slug": "fruithoflaan-krijgt-fietspad",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/57626cafbfc9c1144e252b28/fruithoflaan-krijgt-fietspad",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/5b793478-adb5-4902-b103-e742a03afc0c/20190529_110243.jpg",
    "tags": "mobiliteit;District Berchem;berchem;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-19 07:00:00",
    "published_until": "2019-11-28 23:00:00",
    "channels": "District Berchem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cfeb6465c6595c85503c73e",
    "title": "Speelkasteel: gratis plezier voor uw kinderen",
    "intro": "<p>Tijdens de zomervakantie opent het Speelkasteel elke voor- en namiddag haar deuren voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Ravotten, knutselen, verkleden, sporten… Er is voor elke speelvogel wat wils. Alle activiteiten worden voorbereid en begeleid door een team van ervaren en enthousiaste animatoren. Vooraf inschrijven is niet nodig en alle activiteiten van het Speelkasteel zijn gratis.</p>",
    "content": "<p>De activiteiten starten stipt. Je schrijft je kind vanaf een kwartier op voorhand ter plaatse in. Op 1 augustus, elke maandagvoormiddag en weekend-, brug- en feestdagen is er geen Speelkasteel.</p><p>Speelkasteel ligt in het Zomerpark (Bouckenborghpark). Ouders kunnen elke namiddag genieten van een verfrissend drankje op het terras van de Zomerbar terwijl uw kind zich amuseert met onze activiteiten.</p><p>Wat er concreet op het programma staat, ontdekt u wekelijks op onze Facebook-pagina: <a href=\"http://www.facebook.com/districtmerksem.\" _src=\"http://www.facebook.com/districtmerksem.\">www.facebook.com/districtmerksem.</a> </p><h3>Meer info</h3><p>Jeugddienst Merksem,<br />Bouckenborghpark,<br />Bredabaan 555<br /><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/jeugd\">www.merksem.be/jeugd</a> en<br /><a target=\"_self\" href=\"http://www.facebook.com/jeugddienstmerksem\">www.facebook.com/jeugddienstmerksem</a><br />van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur<br /><strong>gratis</strong></p>",
    "slug": "speelkasteel-gratis-plezier-voor-uw-kinderen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cfeb6465c6595c85503c73e/speelkasteel-gratis-plezier-voor-uw-kinderen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/2024024c-1e60-4c94-a7cc-fe7e8d331414/juli_2019.jpg",
    "tags": "District Merksem;merksem;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-08-06 08:00:00",
    "published_until": "2019-08-30 22:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051f39d8a6ec798b47fe",
    "title": "Afvalstickers",
    "intro": "<p>Biedt u uw restafval, PMD of bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) in containers aan? Dan kleeft u de afvalsticker op uw container.</p>",
    "content": "<h3>Waarom een afvalsticker?</h3><p>Heeft u grote hoeveelheden afval? Dan kan u dit het beste aanbieden via een plastic container. Op de container voor restafval, PMD of bedrijfsafval <span>(vergelijkbaar met huishoudelijk afval) moet een afvalsticker kleven.<br />U heeft geen sticker nodig voor groente- fruit en tuinafval (gft) of voor papier en karton. Deze ophalingen zijn gratis. </span></p><p><span>In wijken waar er sorteerstraatjes zijn en de huisvuilwagen niet meer langs komt, heeft u ook geen afvalsticker nodig. Daar biedt u uw afval via de sorteerstraatjes aan.</span></p><h3>Afvalstickers bestellen</h3><p>Vanaf donderdag 2 januari 2020 is de aankoop van een sticker voor 2020 mogelijk. Na betaling krijgt u de afvalsticker thuis gestuurd. U dient uw afvalcontainer voor februari 2020 van een afvalsticker 2020 te voorzien. <a target=\"_blank\" href=\"https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/afvalstickers-bestellen-v4\">Bestel hier</a> uw afvalsticker.</p><p>Voor de aankoop van afvalstickers moet u uw rijksregisternummer of ondernemingsnummer opgeven. Als u zelf niet de gebruiker bent van de afvalsticker, moet u het rijksregisternummer van de meerderjarige gebruiker of het ondernemingsnummer van de rechtspersoon in wiens naam en voor wiens rekening u de sticker aankoopt, opgeven.</p><p>Beschikt u niet over de mogelijkheid om de sticker online te bestellen? Dan helpt het stedelijk contactcenter u verder vanaf 3 januari 2020, elke werkdag van 9 tot 17 uur op 03 22 11 333. Hou uw  rijksregisternummer of ondernemingsnummer bij de hand. </p><h3>Scholen en verenigingen</h3><p>Scholen en verenigingen hebben ook in 2020 recht op een uitzondering. Dit betekent dat zij de goedkopere afvalstickers voor particulieren kopen. Enkel bedrijven kopen afvalstickers bedrijfsafval voor containers die huishoudelijk afval of afval vergelijkbaar met huishoudelijk afval aanbieden aan de huisvuilophaling van de stad.</p><h3>Afvalcontainer</h3><p>Een afvalcontainer kan u kopen in een <span>privéwinkel</span>.<br /><span>Denk er ook aan dat u steeds plastic containers moet gebruiken. De ijzeren containers zijn niet toegelaten.</span></p><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven: afvalstickers geldig tot 31/12/2020</h1><table><tr><th>Datum van bestelling</th><th>1/1/2020 - 31/3/2020</th><th>1/4/2020 - 30/6/2020</th><th>1/7/2020 - 30/9/2020</th><th>1/10/2020 - 31/12/2020</th></tr><tr><td>restafval 240 liter</td><td>172,64 euro</td><td>129,80 euro</td><td>86,32 euro</td><td>43,16 euro</td></tr><tr><td>restafval 770 liter</td><td>553,74 euro</td><td>416,35 euro</td><td>276,87 euro</td><td>138,44 euro</td></tr><tr><td>restafval 1.100 liter</td><td>791,12 euro</td><td>594,83 euro</td><td>395,56 euro</td><td>197,78 euro</td></tr><tr><td>pmd 770 liter</td><td>150 euro</td><td>112,5 euro</td><td>75 euro</td><td>37,5 euro</td></tr><tr><td>pmd 1.100 liter</td><td>200 euro</td><td>150 euro</td><td>100 euro</td><td>50 euro</td></tr><tr><td>bedrijfsafval 240 liter</td><td>229,61 euro</td><td>172,64 euro</td><td>114,81 euro</td><td>57,40 euro</td></tr><tr><td>bedrijfsafval 770 liter</td><td>736,48 euro</td><td>553,74 euro</td><td>368,24 euro</td><td>184,12 euro</td></tr><tr><td>bedrijfsafval 1.100 liter</td><td>1052,19 euro</td><td>791,12 euro</td><td>526,10 euro</td><td>263,05 euro</td></tr></table></div><p><span><span></span>De datum van uw bestelling bepaalt het tarief dat u betaalt. De prijs van de afvalstickers daalt tijdens het jaar. Het kan dus best interessant zijn om enkele dagen te wachten voor u uw bestelling plaatst</span><span>.</span><span> Uiteraard moet u uw afval altijd correct aanbieden. In afwachting van de afvalstickers gebruikt u dus de afvalzakken van de stad Antwerpen.</span><br /> </p><h3>Bedrijfsafval</h3><p>Bedrijven mogen restafval aanbieden in een container. Wat is een bedrijf?</p><ul><li>Iedereen die zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, een economische activiteit uitoefent en daarbij goederen levert en/of diensten verricht.</li><li>Ook elke onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en instelling, zelfs indien winsten worden afgestaan (met uitzondering van de officiële en gesubsidieerde onderwijsinstellingen, sport- en culturele verenigingen en erkende jeugdverenigingen - zoals vermeld in het retributiereglement).</li></ul><p>Een syndicus die afvalzakken of afvalstickers koopt voor het afval van gezinnen of een zelfstandige die voor zichzelf als particulier afvalzakken of -stickers aankoopt, mag vanzelfsprekend zakken en stickers voor particulieren aankopen.</p><p>Een handelaar of ondernemer die boven zijn zaak woont, mag als particulier uiteraard twee witte huisvuilzakken aanbieden.  Wenst u er meer aan te bieden dan doet u dit in de gele plastic zakken van 60 liter of in de daarvoor voorziene containers.</p><h3>U verhuist? </h3><p>U betaalt de afvalsticker voor een heel jaar. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, kunnen de resterende kwartalen terugbetaald worden. Voor informatie over de vernietiging van de afvalsticker contacteert u het stedelijk contactcenter.</p><h3>Duplicaat afvalsticker</h3><p>In volgende gevallen kan u een duplicaat van uw afvalsticker aanvragen:</p><ol><li><strong>Diefstal van de sticker of de container</strong><br /><span>Geef de diefstal aan bij de politie. Mail het pv door naar het stedelijk contactcenter. U krijgt een duplicaat van de sticker thuis opgestuurd.</span><br /> </li><li><strong>Nieuwe container</strong><br /><span>Wanneer u een nieuwe container aanschaft, moet de sticker op de oude container worden vernietigd door de dienst stadsreiniging. U krijgt daarna een duplicaat van de sticker opgestuurd. Mail hiervoor naar het stedelijk contactcenter. Vermeld in de mail zeker uw dossier- of bestelnummer.<br /><br />Indien er tijdens de ophaling door de stadsdiensten schade werd veroorzaakt aan uw container en deze daarom niet meer bruikbaar is, meldt u dat in dezelfde mail. Wij bezorgen uw dossier vervolgens aan onze verzekeraar voor verder onderzoek.<br /><br /><!--[endif]--></span></li><li><strong>Beschadiging van de sticker bij het </strong><strong>kleven</strong><br /><span>De</span><span> sticker is enkel geldig wanneer volgende zaken goed leesbaar zijn:<br /><br />- type afval (pmd of rest) en literinhoud<br />- jaartal<br />- serienummer<br /><br />Als de sticker nog niet op de container kleeft, mailt u ons een foto van de beschadigde sticker door. U krijgt daarna een duplicaat van de sticker opgestuurd.<br /><br />Kleeft de sticker al gedeeltelijk op de container en kan hij niet meer verwijderd worden? Dan moet hij vernietigd worden door stadsreiniging. Ook in dit geval mailt u ons een foto van de sticker op de container door.</span></li></ol><p>Mailadres stedelijk contactcenter: <a href=\"mailto:info@antwerpen.be\">info@antwerpen.be</a>.</p>",
    "slug": "afvalstickers",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051f39d8a6ec798b47fe/afvalstickers",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;dienstverlening;loketproducten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-12-03 13:45:00",
    "published_until": "2022-01-05 23:00:00",
    "channels": "Afvalophaling, District Ekeren, e-Dienstverlening, Stedelijk contactcenter",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1f40e394160b61152966fb",
    "title": "Werf nieuwe leden tijdens Maand van de sportclub",
    "intro": "<p>In september worden alle Vlaamse sportclubs een maand lang in de kijker gezet. Opent jouw club ook zijn deuren?</p>",
    "content": "<p>De Maand van de sportclub is het ideale moment om nieuwe leden te werven. Sport Vlaanderen zet de actie immers volop in de kijker. Toon dus wat jouw sportclub te bieden heeft, voor welke leeftijdsgroep jullie een aanbod hebben en hoe leuk het bij jullie is. Deelnemende clubs maken kans op prijzen zoals waardebonnen ter waarde van 250 euro en opleidingscheques van de Vlaamse Trainersschool ter waarde van 100 euro. </p><h3>Meedoen?</h3>",
    "slug": "werf-nieuwe-leden-tijdens-maand-van-de-sportclub",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1f40e394160b61152966fb/werf-nieuwe-leden-tijdens-maand-van-de-sportclub",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/56ea2b1f-e84c-426b-ad4d-c8c5e96c099b/A-Sport-Sportweken-Basket_web_Pasen_2016.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2020-06-24 12:00:00",
    "published_until": "2020-08-30 22:00:00",
    "channels": "Sportverenigingen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5afd5a78a677939de962bdd5",
    "title": "Vernieuwen speelterrein Sint-Jansplein",
    "intro": "<p>Het speelterrein op het Sint-Jansplein is toe aan vernieuwing. Op 23 maart 2020 gaan de werken van start.</p>",
    "content": "<h3>Timing</h3><p>De vernieuwingswerken gaan van start op <strong>23 maart 2020</strong>, naar verwachting wordt de heraanleg in mei 2020 afgerond. Dit afhankelijk van de weersomstandigheden.</p><p>Gedurende de werken is het speelterrein niet toegankelijk. De aannemer voorziet een afbakening met hekwerk. Gelieve de werf niet te betreden. Het openbare urinoir blijft toegankelijk.</p><h3>Wat staat er te gebeuren?</h3><p>De ondergrond en de speeltuigen van het speelterrein op het Sint-Jansplein worden vernieuwd. De speeltuigen worden voorzien via een design & build procedure. Dit wil zeggen dat de aannemer zowel het ontwerp als de uitvoering verzorgt. De speelzone is ingedeeld in 2 leeftijdscategorieën: 0 tot 3 jaar en 4 tot 12 jaar.<br /><br />Er worden bijkomende lichtpunten voorzien, en minimaal de helft van de banken binnen de speelzone zullen met een rugleuning uitgerust worden. Op het plan in bijlage kan u ook de locatie van het pannaveld terugvinden. Een pannaveld is een kleinschalig afgesloten voetbalpleintje. De afmetingen zijn 5m x 10m x 2m50 hoogte.</p><h3>Inspraakmoment</h3><p>Op 30 mei 2018 konden kinderen, buurtbewoners en marktkramers hun mening geven over de invulling van het speelterrein aan de hand van de voorliggende plannen. Rekening houdend met de opmerkingen en vragen werd een definitief ontwerp opgesteld.<br /> </p><h3>Meer info</h3><p>Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van het district Antwerpen,<br />via <a href=\"mailto:participatie.2060@antwerpen.be?subject=Speelterrein%20Sint-Jansplein\">participatie.2060@antwerpen.be</a> of op het nummer 03 338 33 10.</p><p> </p>",
    "slug": "vernieuwen-speelterrein-sint-jansplein",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5afd5a78a677939de962bdd5/vernieuwen-speelterrein-sint-jansplein",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/6c2a1dcc-12fe-4402-b50c-307c143b97e0/20180517_PP.png",
    "tags": "District Antwerpen;2060 Antwerpen;wegenwerken;Jeugdprojecten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-02-21 14:20:00",
    "published_until": "2020-07-31 22:00:00",
    "channels": "District Antwerpen, Wegenwerken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ad8ac5db4ce55ca5d502c31",
    "title": "Maak kans op een premie voor jouw duurzaam project",
    "intro": "<p>Wil je een duurzaam project opstarten?  Of zoek je financiering voor jouw idee voor een duurzame stad? Dien dan jouw voorstel in voor 1 oktober 2020. Je kan een premie krijgen van het Projectenfonds duurzame stad van maximaal 20.000 euro.</p>",
    "content": "<p>Antwerpen wil een duurzame stad zijn waar iedereen aan kan meewerken. De stad geeft daarom via het Projectenfonds een premie voor vernieuwende projecten die bijdragen aan een duurzaam Antwerpen. </p><h3>Welke projecten komen in aanmerking?</h3><p>Elk project dat bijdraagt aan het verduurzamen van Antwerpen en dat vernieuwend is, komt in aanmerking voor de premie. Bij voorkeur ontwikkel je een project waarin je samenwerkt met bewoners of waarbij je de gebruikers optimaal betrekt. Je kan maximaal 20.000 euro ontvangen voor jouw project. </p><h3>Wie kan een project indienen?</h3><p>Vertegenwoordig je een groep bewoners, een kennisinstelling of een bedrijf en wil je een duurzaam project opstarten op het grondgebied van de stad Antwerpen of een van de districten? Dan kan je een aanvraag indienen. </p><h3>Jouw vragen beantwoord</h3><p>Heb je een project in gedachten en overweeg je om het in te dienen bij het Projectenfonds duurzame stad? Misschien heb je hierbij nog vragen en leg je die graag even voor alvorens jouw projectdossier in te dienen? Dan kan je terecht op een van de online coffee corners die Stadslab2050 organiseert op donderdag 3 en 10 september, telkens tussen 15 uur en 18 uur. Schrijf je hiervoor zeker in via <a href=\"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdORV1m0wlR9LXUIAnzpsdHJ-Goa9l94lU7MYUMsgwULkRjQw/viewform\" target=\"_blank\">deze link</a>.</p><h3>Hoe een project indienen?</h3><p>Je wilt een project indienen om in aanmerking te komen voor subsidiëring? Stuur dan jouw inschrijvingsformulier door met alle nodige bijlagen <strong>voor donderdag 1 oktober 2020</strong>.</p><p>Lees hier meer over het <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/duurzame-stad/zelf-aan-de-slag/projectenfonds-steunt-vernieuwende-duurzame-projecten\" target=\"_blank\">projectenfonds en hoe je een aanvraag kan indienen, het inschrijvingsformulier en het reglement</a>.</p>",
    "slug": "maak-kans-op-een-premie-voor-jouw-duurzaam-project",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ad8ac5db4ce55ca5d502c31/maak-kans-op-een-premie-voor-jouw-duurzaam-project",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/fb4ebbe0-66a2-444f-947c-e6b2ad2e722e/webversie-Skyline.jpg",
    "tags": "natuur en milieu;bewonersinitiatief;",
    "type": "news",
    "published_at": "2020-08-10 14:00:00",
    "published_until": "2020-09-30 22:00:00",
    "channels": "Duurzame Stad, EcoHuis Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5bffedf6ca69bc07365e1d44",
    "title": "Stad Antwerpen en Be Planet subsidiëren innovatieve projecten via Projectenfonds Duurzame Stad",
    "intro": "<p>Dien uw vernieuwend project in voor 1 februari 2019 en maak kans op een subsidie tot 15.000 euro.</p>",
    "content": "<p>Antwerpen wil een duurzame stad zijn. Daarom trekt de stad jaarlijks een budget uit van 100.000 euro om vernieuwende en duurzame projecten een financieel duwtje in de rug te geven. Zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen kunnen via het Projectenfonds Duurzame Stad hun project indienen en kans maken op een subsidie van maximaal 15.000 euro.</p><h3>Extra budget voor energie</h3><p>Voor het eerst bundelt de stad de krachten met Be Planet, die dezelfde duurzame innovatieve doelstellingen nastreeft. Be Planet is een Belgische stichting die duurzame burgerinitiatieven ondersteunt door onder meer de brug te slaan met bedrijven en lokale overheden. Dankzij een samenwerking met Elia zorgt Be Planet voor een extra subsidiebudget van 30.000 euro. Vanuit de intentie om het maatschappelijk belang steeds voorop te stellen en de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren, is Elia structurele partner van Be Planet.</p><p>Duurzame projecten die kaderen binnen het thema ‘<strong>energie</strong>’ maken extra kans om een premie in de wacht te slepen van Be Planet. Bent u actief in een burgervereniging en werkt u aan een innovatief project rond het besparen, opwekken en/of opslaan van (hernieuwbare) energie op lokale schaal? Of heeft u een project in gedachten waarbij u de vraag naar elektriciteit beter afstemt op de productie? Dien dan zeker uw dossier in voor het Projectenfonds Duurzame stad en vermeld dat u indient in het kader van de samenwerking met Be Planet rond energie. </p><p><strong>Let op:</strong> Alle projecten zijn nog steeds welkom voor het projectenfonds Duurzame stad. Alleen voor de samenwerking met Be Planet zijn we op zoek naar energieprojecten. </p><p>Deze oproep is een uitbreiding van het projectenfond Duurzame stad, specifiek gericht tot burgers die actief zijn in een vzw, een burgercollectief binnen een feitelijke vereniging of een CVBA met sociaal oogmerk. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor deze extra financiering? Raadpleeg dan zeker eerst de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.beplanet.org/wp-content/uploads/2018/11/Reglement-projectoproep-energie-Be-Planet_Antwerpen.pdf\">voorwaarden</a>.</p><p>Meer informatie over de samenwerking met Be <span>Planet</span> rond energieprojecten vindt u <a target=\"_blank\" href=\"https://www.beplanet.org/nl/projecten/projectoproep-2/thematische-oproep-antwerpen/\">hier</a>.</p><h3>Hoe inschrijven?</h3><p>Hebt u een duurzaam project waarvoor u een subsidie wil aanvragen? Dien dan vóór 1 februari 2019 uw aanvraag in bij het Projectenfonds Duurzame Stad via het <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/eloket/projectenfonds-duurzame-stad/\">elektronisch formulier</a>. Vergeet niet om de noodzakelijke bijlagen toe te voegen. Wil u kans maken op extra financiering van Be Planet, geef dat dan zeker aan bij uw aanvraag. Een jury zal alle ingediende projecten beoordelen.</p><p> </p><h3>Meer informatie</h3><p><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/58528627b4ce55773744028e/projectenfonds-steunt-vernieuwende-duurzame-projecten\">Projectenfonds Duurzame stad</a></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://www.beplanet.org/wp-content/uploads/2018/11/Reglement-projectoproep-energie-Be-Planet_Antwerpen.pdf\">Voorwaarden extra financiering Be <span>Planet</span></a></p>",
    "slug": "stad-antwerpen-en-be-planet-subsidieren-innovatieve-projecten-via-projectenfonds-duurzame-stad",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5bffedf6ca69bc07365e1d44/stad-antwerpen-en-be-planet-subsidieren-innovatieve-projecten-via-projectenfonds-duurzame-stad",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e3b33a07-fb77-446b-b0fb-de57392bbbf4/Oproep_ProjectenfondsDuurzamestad_Energie.png",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2018-12-17 08:00:00",
    "published_until": "2019-02-03 23:00:00",
    "channels": "Duurzame Stad, EcoHuis Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "54116654aba8a7f1148b4576",
    "title": "Vernieuwend, duurzaam project? Vraag nu uw subsidie aan.",
    "intro": "<p>De stad Antwerpen wil een duurzame stad zijn. Ze wil dit doen samen met haar inwoners. Daarom geeft ze verenigingen, onderzoeks- en kennisinstellingen en bedrijven die hieraan meewerken een financieel duwtje in de rug.</p>",
    "content": "<p>Hebt u een project rond duurzaamheid in de stad Antwerpen? <br>Dien <em><strong>voor 1 oktober</strong></em> uw projectvoorstel in om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie.</p><p>Lees meer over de voorwaarden op de <a href=\"http://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Ecohuis-Hoofdnavigatie/Bewoners/Bewoners-Verenigingen/Bewoners-Verenigingen-Projectenfonds-duurzame-stad.html\" target=\"_blank\">website</a> van het EcoHuis.</p><p><strong>Welke projecten komen in aanmerking?</strong></p><p>Elk project dat vernieuwend en sensibiliserend is en aansluit bij de beleidsnota ‘<a href=\"http://ecohuis.antwerpen.be/Ecohuis/Publicatiekanalen/Stad/Ecohuis/Startpagina-Ecohuis/Startpagina-Ecohuis-Hoofdnavigatie/Plannen-en-presentaties/Beleidsnota-duurzame-stad.html\" target=\"_blank\">Antwerpen, een duurzame stad voor iedereen</a>’  en dat uitgevoerd wordt in de stad Antwerpen, komt in aanmerking voor de premie. Samen met de bewoners wil de aanvrager een bijdrage leveren om de leefkwaliteit van de stad te verhogen.</p><p>Het projectenfonds is vanaf 2014 ook opengesteld voor onderzoeks- en kennisinstellingen en bedrijven. Zo kunnen beloftevolle projecten uit bijvoorbeeld de <a href=\"http://stadslab2050.be/ontmoetingsruimte\" target=\"_blank\">Ontmoetingsruimten</a> van <a href=\"http://stadslab2050.be/duurzamestad\" target=\"_blank\">Stadslab2050</a> ook steun krijgen.</p><p><strong>Hoe verloopt de selectie?</strong></p><p>Een commissie met externe partners beoordeelt de dossiers en maakt een selectie van de projecten die voldoen aan de verschillende criteria. De beste geselecteerde projecten krijgen - binnen het voorziene budget - een toelage uit het projectenfonds.</p><h3>Voorbeelden van mogelijke projecten</h3><ul><li><strong>Ecobonus</strong>: een plaatselijke middenstandsvereniging maakt met een affiche en kortingbons in de deelnemende winkels promotie voor duurzame producten zoals spaarlampen of spaardouchekoppen.</li><li><strong>Wijken voor groene stroom:</strong> een ngo organiseert een campagne waarbij groepen bewoners van de straat en wijk samen groene energie aankopen, investeren in aankoop van regenwaterputten, isolatie of hernieuwbare energie.</li><li><strong>Duurzame wijk: </strong>een wijkvereniging maakt samen met alle betrokkenen een duurzaam plan voor de wijk en lanceert  zelf initiatieven zoals lage energie- en waterstraat, kooklessen rond slowfood en groen in de straat.</li><li><strong>Mobiele zonneboiler:</strong> een jeugdbeweging maakt mobiele zonneboilers die bijdragen aan een energiezuinig kamp en een energiezuinig lokaal.</li></ul><p> </p><p><strong>Wat is het bedrag van de premie?</strong></p><ul><li>Het maximale bedrag van de premie is 15 000 euro per jaar. Voor een extra ambitieus project kan dit tot 20 000 euro opgetrokken worden.</li><li>U krijgt 80 procent van de aanvaarde kosten (concreet en aantoonbaar verband met het project).</li></ul><p> </p><p><strong>Wat als ik nu geen project meer rond krijg?</strong></p><p>U kunt voor de activiteit start een premie aanvragen vóór 1 februari, vóór 15 mei  en vóór 1 oktober. U kunt slechts één premie per jaar krijgen.</p>",
    "slug": "vernieuwend-duurzaam-project-vraag-nu-uw-subsidie-aan",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/54116654aba8a7f1148b4576/vernieuwend-duurzaam-project-vraag-nu-uw-subsidie-aan",
    "image": "https://assetsbeta.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3e36a0c4-6af6-440d-b76d-8254367ae0d9/Merksemse imkerij4.JPG",
    "tags": "stadsontwikkeling;",
    "type": "news",
    "published_at": "2014-09-10 22:00:00",
    "published_until": "2014-09-30 22:00:00",
    "channels": "Duurzame Stad",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c0fc4832d2a3c69195344a1",
    "title": "Win een premie voor uw duurzame project",
    "intro": "<p>Antwerpen wil een duurzame stad zijn en geeft daarom premies van maximum 15.000 euro aan vernieuwende projecten. Schrijf u snel in en maak kans op een van de premies. Hier vindt u alvast enkele inspirerende projecten die een premie kregen.</p>",
    "content": "<h3>76 projecten in 5 jaar tijd</h3><p><span>In<strong> 5 jaar</strong> tijd kregen maar liefst <strong>76 projecten een premie</strong> van het projectenfonds duurzame stad. De indieners kwamen uit verschillende hoeken en de projecten namen heel uiteenlopende vormen aan. Een greep uit de vele projecten: </span>​</p><ul><li>Wooncoöperatief ‘Collectief Goed’ in Merksem bouwde met de steun van het projectenfonds <a target=\"_blank\" href=\"http://www.stadslab2050.be/projectenfonds/delende-buurt/een-deelhuis-boordevol-tuingereedschap\">een deelhuis boordevol tuingereedschap</a>. In dit deelhuis kunnen alle bewoners gereedschap lenen. Want wie gebruikt een grasmaaier nu elke dag?<br /> </li><li>Buurthuis <span>Posthof</span> in Berchem ontving een premie voor <a target=\"_blank\" href=\"https://www.stadslab2050.be/projectenfonds/projectenfonds-duurzame-stad/buren-vergoeden-elkaar-met-buren-posthof\">het project Voedsel Over</a>. Iedere week verzamelen ze voedseloverschotten uit 8 buurtwinkels en verwerken deze tot <span>voedingspakketten</span> en maaltijden. Deze bieden ze aan in een wekelijkse markt en sociaal restaurant Bistro P.<br /> </li><li>Bent u al eens naar Pakt geweest? Op het dak van deze hotspot schittert een prachtige stads<span>moestuin</span>: <a target=\"_blank\" href=\"http://www.stadslab2050.be/projectenfonds/inspirerende-projecten/e%C3%A9n-jaar-tuinieren-op-%E2%80%99t-dak-van-pakt\">’t DAK van Pakt</a>.  Dankzij de premie die oprichter De Volle Grond ontving, kon de coöperatie nog meer inzetten op communicatie naar <span>kandidaat-leden</span>. </li></ul><p><span>Ontdek op </span><a target=\"_blank\" href=\"https://stadslab2050.be/project/projectenfonds/inspirerende-projecten\">de website van Stadslab2050</a><span> nog meer inspirerende verhalen.</span></p><h3>Vraag zelf een premie aan</h3><ul><li><strong>Wie?</strong> Niet alleen bedrijven en onderzoeksinstanties kunnen een project indienen. Ook u als  bewoner kan meedingen naar een premie. U kan v<span>óó</span>r uw activiteit start een premie aanvragen. Lees <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/5fa9824c-784f-47d5-9d92-e99f806c2d3d/2016_Subsidiereglement_projectenfonds.pdf\">het reglement</a> voor alle voorwaarden.<br /> </li><li><strong>Wanneer</strong>? Er zijn 3 indieningsrondes. U kan uw project indienen vóór <strong>1 februari, 15 mei en 1 oktober.</strong> U <span>kan maar één premie per jaar krijgen.</span><br /> </li><li><strong>Hoe?</strong> Schrijf u in door het formulier op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/58528627b4ce55773744028e/projectenfonds-steunt-vernieuwende-duurzame-projecten\">deze pagina</a> in te vullen.</li></ul><h3>Meer info</h3><p>Geinteresseerd? <a target=\"_blank\" href=\"https://stadslab2050.be/stadslab2050/projectenfonds-duurzame-stad/projectenfonds-steunt-vernieuwende-duurzame-projecten\">Surf naar de website van Stadslab2050 voor alle info over de premies voor duurzame projecten</a>.</p>",
    "slug": "win-een-premie-voor-uw-duurzame-project",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c0fc4832d2a3c69195344a1/win-een-premie-voor-uw-duurzame-project",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3ad708c9-1064-4da5-9c31-1e3356942c4a/webversie-Groendak-1.jpg",
    "tags": "natuur en milieu;",
    "type": "news",
    "published_at": "2018-12-18 06:00:00",
    "published_until": "2019-10-01 05:00:00",
    "channels": "A-nieuws",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ac36adbb4ce55fb991ff63d",
    "title": "Antwerpen en Be Planet gaan samen voor een duurzame stad",
    "intro": "<p>Antwerpen zet verder in op duurzaamheid en gaat vanaf nu ook samenwerken met Be Planet.</p>",
    "content": "<p>Antwerpen zet al jarenlang in op duurzaamheid. Jaarlijks trekt de stad maar liefst 100.000 euro uit om concrete vernieuwende projecten financieel te ondersteunen via het projectenfonds Duurzame stad. <a target=\"_blank\" href=\"http://stadslab2050.be\">Stadslab2050</a> werkt daarnaast verschillende innovatieve trajecten uit waar duurzame experimenten alle ruimte krijgen en aangemoedigd worden.</p><h3>Be Planet</h3><p>De stad gaat nu een samenwerking aan met <a target=\"_blank\" href=\"http://beplanet.org/nl/\">Be Planet</a> om innovatieve initiatieven te ondersteunen. Be Planet is een erkende stichting van openbaar nut die is opgericht door een aantal koepelorganisaties van milieuverenigingen. De stichting wil lokale burgerinitiatieven met een positieve milieu- en socio-economische impact ondersteunen via nationale, regionale en thematische oproepen. Be Planet werft hiervoor fondsen bij individuele schenkers en ondernemingen.</p><p>Door de samenwerking zal de impact van beide fondsen vergroten. Het eerste resultaat van die samenwerking zal een gemeenschappelijke oproep ‘<a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/58528627b4ce55773744028e/projectenfonds-steunt-vernieuwende-duurzame-projecten\">projectenfonds Duurzame Stad</a>’ zijn waaraan een thematisch luik wordt toegevoegd. De deadline om daarvoor projecten in te dienen is 1 oktober 2018.</p><h3>Samen sterker</h3><p>Door de samenwerking zal het totale beschikbare budget en het aantal ondersteunde initiatieven via de oproep projectenfonds Duurzame Stad stijgen. Dat zal de kwaliteit van de ondersteunde initiatieven ten goede komen. Door de oproepen van beide partijen communicatief aan elkaar te verbinden, wordt bovendien de impact ervan groter. Zo zet Antwerpen zich nog steviger op de kaart als een innovatieve stad en kan Be Planet haar missie om lokale, duurzame burgerinitiatieven te helpen realiseren extra kracht bijzetten.</p><p>Zowel het projectenfonds Duurzame Stad als Be Planet kunnen tot nu toe al mooie resultaten voorleggen:</p><ul><li>Het projectenfonds Duurzame Stad ondersteunde tussen 2012 en 2017 al ruim 30 vernieuwende initiatieven voor een totaalbedrag van meer dan 430.000 euro.</li><li>Be Planet kende tussen 2016 en begin 2018 al meer dan 140.000 euro steun toe aan een 25-tal initiatieven.</li></ul>",
    "slug": "antwerpen-en-be-planet-gaan-samen-voor-een-duurzame-stad",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ac36adbb4ce55fb991ff63d/antwerpen-en-be-planet-gaan-samen-voor-een-duurzame-stad",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/7ee56543-2685-4c55-93ee-0d63896e9f5a/72-dpi-CityMarketing_copyright_Erik_D_Hamers_HR_ToestemmingVragen.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2018-04-03 12:30:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Duurzame Stad",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052339d8a6ec798b49d4",
    "title": "Algemene voorwaarden | Antwerpse Sportweken (geldig t/m Pasen 2020)",
    "intro": "<p>Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en praktische informatie over de Antwerpse Sportweken. Deze blijven geldig voor de Antwerpse Sportweken tot en met Pasen 2020. </p>",
    "content": "<h3>1. Inschrijven</h3><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.sportstad.be/Sportweken/aanbod\">V<span>ia het online inschrijvingsformulier</span></a>.<span> </span><span>Telefonisch of via e-mail inschrijven is niet mogelijk.</span></li><li>Na het verzenden van het online inschrijvingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt de inschrijving door de administratie van Sporting A verwerkt. U zult (indien uw aanvraag wordt aanvaard) een factuur voor betaling ontvangen. Na betaling van deze factuur, is de inschrijving definitief (zie punt 2). Voldoet de inschrijving niet aan de voorwaarden van de gekozen activiteit, dan wordt u gecontacteerd door een van onze medewerkers. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de Sportweek krijgt u een e-mail of brief met praktische informatie.</li><li>Twee weken voor aanvang van de Sportweken worden de online inschrijvingen afgesloten. Inschrijven kan dan enkel nog aan de balie van buurtsport (Damplein 35, 2060 Antwerpen) en dit iedere werkdag tussen 9 en 16 uur tot uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de Sportweek. Hou er rekening mee dat u hier onmiddellijk moet betalen met bancontact (geen cash geld).  </li><li>U kunt enkel inschrijven voor een volledige (sport)week. Inschrijven voor 1 of enkele dagen is niet mogelijk.</li><li>De Sportweken vinden enkel plaats bij voldoende inschrijvingen.</li></ul><h3>2. Financieel</h3><p>Na verwerking van uw aanvraag tot inschrijving, ontvangt u een factuur. Deze betaling brengt u voor de vervaldatum van de factuur in orde. Uw inschrijving is pas voltooid na ontvangst van het deelnamegeld. Indien u wilt annuleren, stuurt u een mail naar <a href=\"mailto:sportweken.sportstad@antwerpen.be\">sportweken.sportstad@antwerpen.be</a>. De annuleringsvoorwaarden vindt u terug in punt 3 van de algemene voorwaarden.<br />Door de inschrijving uit te voeren voor de Antwerpse Sportweken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd hebt. Sporting A heeft steeds het recht een inschrijving, waarvan de betaling niet tijdig is ontvangen, te annuleren. Hiervoor wordt een annuleringskost van 15 euro aangerekend.</p><p><strong>Terugbetaling</strong><br />U kan <strong>GEEN</strong> geld terug krijgen met uitzondering van medische redenen en annulering van het kamp door Sporting A. Zie punt 3.</p><h3>3. Annuleren</h3><p>A. DOOR DE OUDER(S)</p><p>Indien u annuleert <strong><em>voor</em></strong> het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en voordat u hebt betaald, is de annulering kosteloos. Indien u annuleert <strong><em>na</em></strong> het verstrijken van de vervaldatum en voordat u hebt betaald, betaalt u een annuleringskost van 15 euro. Indien u binnen dezelfde vakantieperiode overboekt naar een andere Antwerpse Sportweek of Speelprikkels vervalt de annuleringskost. De annulering kan enkel schriftelijk: per e-mail naar <a href=\"mailto:sportweken.sportstad@antwerpen.be\">sportweken.sportstad@antwerpen.be</a> of per post naar Sporting A, t.a.v. Breedtesport, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.</p><ul><li><strong><span>Annuleren wegens medische redenen</span></strong></li></ul><p>Enkel bij annuleren wegens medische redenen kan u een aanvraag tot terugbetaling indienen. U stuurt uw aanvraag en het medisch attest binnen de zeven werkdagen op na de sportweek. Aanvragen buiten deze termijn worden niet meer aanvaard.</p><p>Er wordt <strong>altijd een annuleringskost</strong> aangerekend van <strong>15 euro</strong>. Bij de terugbetaling wordt rekening gehouden met het aantal deelgenomen dagen die bovenop de annuleringskost worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.</p><ul><li><strong>Annuleren wegens andere reden(en)</strong></li></ul><p>Na ontvangst van de betaling is er geen terugbetaling of enige andere vorm van compensatie meer mogelijk.</p><p>B. DOOR SPORTING A</p><p>Indien de Sportweek niet zal plaatsvinden, worden de ouders van de ingeschreven kinderen onmiddellijk verwittigd. Het gestorte deelnamegeld wordt volledig terugbetaald. Indien gewenst en mogelijk, wordt er een overboeking naar een andere Sportweek of Speelprikkels uitgevoerd.</p><h3>4. Korting</h3><ul><li><strong>Drie </strong>kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 10% korting. Ze moeten wel alle drie tijdens eenzelfde vakantieperiode aan een sportweek of Speelprikkels deelnemen.</li><li>Personen die recht hebben op <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/a-kaart/a-kaart-met-kansentarief\">een A-kaart met kansentarief</a></strong> (verhoogde tegemoetkoming, actieve begeleiding bij OCMW Antwerpen, …)</li><li>Pleegouders van Pleegzorg Provincie Antwerpen</li></ul><p><span><em><strong>Goed om weten</strong></em>: kortingen worden niet samengeteld.</span></p><h3>5. Tussenkomst van het ziekenfonds</h3><p>U kan een tussenkomst in de kosten aanvragen bij uw ziekenfonds. Na afloop van de sportweken ontvangt u automatisch het door ons ingevulde attest. Dit bezorgt u met een klevertje aan uw ziekenfonds.</p><h3>6. Verzekering</h3><p>Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen, maar enkel indien u kunt aantonen dat u de kortste weg hebt genomen. Voor ‘ziek’ worden is er geen verzekering voorzien. Sporting A kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan persoonlijke bezittingen.  Schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen is niet verzekerd (bv. tandbeugels, gsm, kleding, uurwerken, …). Dit is dus op eigen risico. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van 250 euro, maar enkel als ze gepaard gaan met een lichamelijk letsel. Bij een ongeval kunt u steeds bij de monitor terecht.  De monitor beschikt over verzekeringsformulieren die u onmiddellijk na het ongeval kunt laten invullen door de geneesheer. Nadien bezorgt u het formulier én een klever van het ziekenfonds terug aan de monitor of stuurt u het op naar Sporting A, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Stuur het formulier <strong><u>NIET</u></strong> rechtstreeks naar de verzekering.</p><h3>7. Middagpauze</h3><p>De middagpauze staat onder toezicht van de monitoren. De deelnemers zorgen elke dag zelf voor een lunchpakket en drank (tenzij anders vermeld). Alle deelnemers blijven tijdens de middagpauze op de Sportweek.</p><h3>8. Medische informatie</h3><p><span><strong>ALGEMEEN</strong>:</span></p><p>Heeft uw kind speciale zorg nodig? Zijn er specifieke aandachtspunten waarmee monitoren rekening moeten houden? Gelieve dit altijd te laten weten bij de inschrijving in het vakje “opmerkingen”. Het is mogelijk dat wij u dan nog een inclusiefiche toesturen, waarbij wij u vragen om deze ingevuld terug te sturen. Vooraf contact met ons opnemen, kunt u altijd via <a href=\"mailto:sportweken.sportstad@antwerpen.be\">sportweken.sportstad@antwerpen.be</a>.<br />Alle informatie wordt vervolgens vooraf aan de monitoren van de Sportweek bezorgd, zodat ze uw kind zo goed mogelijk kunnen begeleiden en eventuele problemen kunnen voorkomen. Bij aanvang van de Sportweek kunt u aan de monitor alles nog nader toelichten. U kunt wat deze medische informatie betreft rekenen op de nodige discretie.</p><p><span><strong>MEDICATIE</strong>:</span><br /><br />Als uw kind medicatie moet nemen, kan dit alleen door de monitoren worden gegeven en enkel als u hiervoor een doktersvoorschrift bezorgt. Zonder doktersvoorschrift mogen de monitoren geen medicatie aan de kinderen geven, noch er op toezien dat kinderen hun medicatie innemen.<br />Vermeld dit bij uw inschrijving in het vak “opmerkingen”. De eerste dag op de Sportweek kunt u verdere uitleg aan de monitoren geven.<br /><br /><strong>Opgelet!</strong> Onze monitoren kunnen onmogelijk specialist zijn op deze uiteenlopende terreinen en zullen altijd in alle omstandigheden naar best vermogen handelen. Met gerichte vooraf gegeven informatie kan u hen echter al aardig op weg helpen.</p><h3>9. Monitoren</h3><p>We werken met monitoren die minstens 19 jaar oud zijn en opgeleid zijn voor het begeleiden van de activiteiten. Het is mogelijk dat monitoren worden bijgestaan door hulpmonitoren in opleiding. Deze hulpmonitoren moeten minstens 16 jaar oud zijn.</p><h3>10. Kleuters</h3><p>Op de Antwerpse Sportweken worden geen middagdutjes gedaan. De kleuters worden ook verondersteld zelfstandig te kunnen aangeven dat ze naar het toilet moeten. We raden ouders van de allerjongsten aan om steeds reservekledij mee te geven.</p><h3>11. Activiteiten met voor- en naopvang</h3><p>De activiteit start telkens om 9 uur en eindigt om 16 uur (tenzij anders vermeld). De vooropvang start om 8 uur en de naopvang eindigt uiterlijk om 17 uur (tenzij anders vermeld). We sturen erop aan de kinderen steeds op tijd af te halen.<br /><br />De voor- en naopvang is pure opvang. Hier worden geen activiteiten voorzien, enkel toezicht van de monitoren. We raden de kinderen aan om eventueel zelf een boek of tekengerief mee te nemen om zich bezig te houden.  Denk eraan om dit gerief ook te naamtekenen.</p><h3>12. Aan- en afmelden op de Sportweek</h3><p>Wanneer u ’s morgens aankomt op de Sportweek, meldt u zich eerst aan bij de monitor. Die noteert de aanwezigheid van uw kind op de deelnemerslijst. Bij het afhalen van uw kind meldt u dit aan de monitor en tekent u af op de uitschrijflijst.</p><p>We wijzen zowel de monitoren als de ouders op het belang van het aan- en afmelden van de deelnemer. Dit zorgt voor een controle op de aan- en afwezigheden (o.a. belangrijk bij mogelijke evacuatie) en op het veilige vertrek van de deelnemer.</p><p>U kunt bij de inschrijving uw kind de toestemming geven om na afloop zonder begeleiding de Sportweek te verlaten. Indien u dit toestaat, is het uw kind dat zich aan- en afmeldt bij de monitor.</p><h3>13. Verloren voorwerpen</h3><p>Alle kledingstukken dienen in de mate van het mogelijke getekend te worden met de naam van de deelnemer. Noch Sporting A, noch de monitoren kunnen verantwoordelijke worden gesteld voor verloren voorwerpen. Mogelijke verloren voorwerpen worden na afloop van de vakantieperiode verzameld bij de uitleendienst van sportmateriaal in Park Spoor Noord, Damplein 31, 2060 Antwerpen 03 270 31 37, <a href=\"mailto:uitleendienst.PSN@antwerpen.be\">uitleendienst.PSN@antwerpen.be</a>. Een gevonden voorwerp dat u niet binnen de maand ophaalt, gaat naar Spullenhulp.</p><h3>14. Fiscaal attest en belastingvermindering</h3><p>Ouders van kinderen tot 12 jaar (of tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap) die deelnamen aan de Antwerpse Sportweken ontvangen een fiscaal attest.</p><p>Het fiscaal attest wordt met de vermelding van het volledige bedrag en het effectief aantal deelgenomen dagen van alle Sportweken waaraan werd deelgenomen in het betrokken aanslagjaar toegestuurd naar het adres van de laatste inschrijving. Opgesplitste attesten worden niet uitgereikt.<br />In principe is het betalingsbewijs voor de belastinginspectie voldoende als bewijsmiddel en is een fiscaal attest geen absolute vereiste om de aftrek kinderopvang te kunnen inbrengen. In het geval van gescheiden ouders kan het voorvallen dat het fiscaal attest niet bij een van de partners terechtkomt, die ook een deel van de Sportweek betaalde. Dit kan voor onnodige onrust zorgen. Bewaar dus zeker goed uw betalingsbewijs, dat bij een eventuele controle een grotere bewijskracht heeft dan het fiscaal attest zelf.</p><p>De verzending van de attesten gebeurt automatisch begin mei van het volgende jaar. Als uw kind bijvoorbeeld in de zomervakantie van 2018 deelnam aan een Sportweek, ontvangt u begin mei 2019 automatisch een fiscaal attest. Probeer er dus aan te denken een mogelijke adreswijziging door te geven. Inschrijvingsgelden voor sportkampen kunnen ingebracht worden aangezien sportkampen vallen onder ‘kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector’.<br /><br />Meer informatie over fiscale attesten en belastingvermindering vindt u op <a href=\"http://www.isbvzw.be/\">www.isbvzw.be</a>. </p><h3>15. Foto's en filmopnames</h3><p>Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen of videobeelden gemaakt. Deze kunnen dienen voor de lay-out van affiches, folders of  ander drukwerk en voor gebruik op online communicatiekanalen van de stad. Wilt u niet dat deze van uw kind worden gebruikt? Laat dit dan weten via e-mail op <a href=\"mailto:sportweken.sportstad@antwerpen.be\">sportweken.sportstad@antwerpen.be</a>. </p><h3>Meer info</h3><p>Sporting A<br />Francis Wellesplein 1<br />2018 Antwerpen<br />tel. 03 338 97 44<br /><a href=\"mailto:sportweken.sportstad@antwerpen.be\">sportweken.sportstad@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "algemene-voorwaarden-antwerpse-sportweken-geldig-t-m-pasen-2020",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49d4/algemene-voorwaarden-antwerpse-sportweken-geldig-t-m-pasen-2020",
    "image": null,
    "tags": "sporten;sport;kinderen en jongeren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2016-09-09 09:13:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cd2e1ee245ad5181a37eb2e",
    "title": "Arena Beach brengt het strand naar Deurne",
    "intro": "<p>Bent u ook zo dol op de zee en het strand? Maar krijgt u al de kriebels als u denkt aan die ellenlange files richting de kust? Dan is er goed nieuws! Deze zomer rijdt u niet richting Noordzee, want met Arena Beach komt van 4 t.e.m. 14 juli het strand naar het Arenaplein in Deurne.</p>",
    "content": "<p>Het strand is elke dag om 12 uur open. Op sommige momenten zijn ook activiteiten gepland voor 12 uur, u kan dan gebruik maken van het strand, indien u meedoet aan de activiteit.   </p><h3>Programma</h3><p><strong>Dinsdag 9 juli</strong></p><p>10.00 - 11.00   Initiatie yoga<br />12.00 - 14.00   Picknick<br />13.00 - 14.00   Muzikale voorstelling Kiki & Olaf<br />13.00 - 17.00   Bibbus​<br />13.30 - 16.00   Rondrit riksja (en fietsers)<br />14.00 - 16.00   Workshop Afrikaanse dans + Theemiddag</p><p><strong>Woensdag 10 juli</strong></p><p>10.00 - 11.00   Initiatie fitness<br />12.00 - 14.00   Picknick<br />13.00 - 14.00   Green screen<br />13.00 - 17.00   Bibbus<br />14.00 - 16.00   Workshop djembé</p><p><strong>Donderdag 11 juli</strong></p><p>10.00 - 11.00   Initiatie kubb<br />10.00 - 17.00   BARena Beach ontwaakt</p><p>12.00 - 14.00   Picknick<br />13.00 - 14.00   Kindervertelling Kristine Marteleur<br />13.00 - 21.00   Bibbus<br />13.30 - 16.00   Rondrit riksja (en fietsers)<br />14.00 - 16.00   Workshop sleutelhanger maken + Taal*ooR <br />18.00 - 19.00   Workshop slam poetry Hind Eljadid en Yannick Moyson<br />19.00 - 20.00   Afro Brazil<br />20.00 - 21.00   Performer slam poetry Esohe Weyden <br />10.00 - 21.00   BARena Beach</p><p><strong>Vrijdag 12 juli</strong></p><p>10.00 - 11.00   Wandeling Kriekenhof - Arenawijk<br />12.00 - 14.00   Picknick<br />13.00 - 14.00   Biblied “Lees!”<br />13.00 - 17.00   Bibbus<br />14.00 - 16.00   Kindervoorstelling: “Iets met ne Fiets”<br />19.00 - 20.00   Urban Dance<br />17.00 - 21.00   BARena Beach</p><p><strong>Zaterdag 13 juli</strong></p><p>12.00 - 14.00   Picknick<br />17.00 - 20.00   BuurtBBQ en -picknick<br />17.00 - 19.00   Bibbus<br />19.00 - 21.00   Optreden Sofie La Digue & The Blue Skies<br />17.00 - 21.00   BARena Beach</p><p><strong>Zondag 14 juli</strong></p><p>10.00 - 10.45   Wandeling 'Op ‘t dak van den Arena' <strong>(VOLZET)</strong><br />11.00 - 11.45    Wandeling 'Op ‘t dak van den Arena' <strong>(VOLZET)</strong></p><h3>Meer info over het programma</h3><p><strong>Muzikale voorstelling Kiki en Olaf</strong></p><ul><li>Kiki houdt van letters. En van boeken. Ze wil er graag alle kinderen enthousiast voor maken. Daarom komt ze op bezoek in de bibbus. Samen met Olaf, de boekenwurm.</li><li>Van 4 tot 8 jaar</li><li>Reserveren verplicht via <a href=\"mailto:bib.arena@antwerpen.be?subject=Inschrijving%20Arena%20Beach%20-%20Kiki%20en%20Olaf\">e-mail</a> </li><li>dinsdag 9/7 van 13 tot 14 uur </li></ul><p><strong><span>Rondrit per riksja </span></strong></p><ul><li><span>Laat u door een chauffeur één uur rondrijden door Deurne-Zuid.</span></li><li>Vanaf 55 jaar </li><li><span>Max. 2 deelnemers per rit.</span></li><li>Wil u dit eens meemaken, schrijf u dan op voorhand telefonisch in bij dienstencentrum Arena (tel. 03 431 60 20)</li><li><span>dinsdag 9/7 om 13.30 uur en om 15 uur</span></li></ul><p><strong><span>Workshop Afrikaanse dans</span></strong></p><ul><li>De Afrikaanse dansmoves werken zeer bevrijdend: voetjes diep de grond, overgave aan het ritme van de aarde, losse heupen en op en neer bouncen. </li><li>Van 6 tot 12 jaar</li><li>dinsdag 9/7 van 14 tot 16 uur</li></ul><p><strong>Theemiddag</strong></p><ul><li>Een aantal vrouwen uit de buurt verzorgen een theenamiddag. Onder het genot van een lekkere tas (munt-)thee en een koekje kunt u uw buurtbewoners beter leren kennen. Kom gezellig langs! </li><li>dinsdag 9/7 van 14 tot 16 uur</li></ul><p><strong><span>Initiatie fitness</span></strong></p><ul><li><span>Wil u zien waarom onze senioren in dienstencentrum Arena zo fit blijven? Kom dan kennismaken met onze fitnessgroep tijdens deze initiatie.</span></li><li>Vanaf 55 jaar</li><li><span>Max. 15 deelnemers</span></li><li>woensdag 10/7 van 10 tot 11 uur</li></ul><p><strong>Green screen in de bibbus</strong></p><ul><li>Kies uw lievelingsboek en word zelf het hoofdpersonage. We leggen dit geweldig beeld vast en de foto ontvangt u in uw mailbox.</li><li>woensdag 10/7 van 13 tot 14 uur</li></ul><p><strong>Workshop djembé</strong></p><ul><li>Maak kennis met deze trommel uit West-Afrika, een instrument met een heel eigen geluid en karakter. Leer verschillende ritmes en ervaar de kracht die schuilt in het samenspel. Deze workshop geeft tonnen energie. </li><li>Van 6 tot 12 jaar</li><li>woensdag 10/7 van 14  tot 16 uur  </li></ul><p><strong><span>Initiatie kubb</span></strong></p><ul><li><span>Leer het kubb-spel leren en maak veel plezier.</span></li><li>Vanaf 55 jaar</li><li><span>Max. 18 deelnemers  </span></li><li>donderdag 11/7 van 10 tot 11 uur</li></ul><p><strong>BARena Beach ontwaakt</strong></p><ul><li>In buurthuis ’t Pleintje is iedereen welkom en vandaag komt de buurtwerking naar het Arenaplein! Kom gezellig een babbeltje slaan, lees de krant of geniet gewoon van een kop koffie.</li><li>Donderdag 11/7 van 10 tot 17 uur</li></ul><p><strong>Kindervertelling Kristine Marteleur</strong></p><ul><li>Van kindsbeen af vertelt Kristine Marteleur verhalen aan haar kleine zussen. Jaren later werd ze verteller in het Sprookjeshuis van Deurne. Van dan af ontpopte ze zich tot verteller van volksverhalen, verhalen van gewone mensen in penibele of komische situaties. Kristine duikt in haar verhalentrommel om de kindjes te verrassen met vertellingen à la carte.  </li><li>Vanaf 5 jaar </li><li>donderdag 11/7 van 13 tot 14 uur</li></ul><p><strong>Rondrit per riksja </strong></p><ul><li>Laat u door een chauffeur één uur rondrijden door Deurne-Zuid.</li><li>Vanaf 55 jaar </li><li>Max. 2 deelnemers per rit.</li><li>Wil u dit eens meemaken, schrijf u dan op voorhand telefonisch in bij dienstencentrum Arena (tel. 03 431 60 20)</li><li>donderdag 11/7 om 13.30 uur en om 15 uur</li></ul><p><strong>Taal*ooR</strong></p><ul><li><span>In Taal*ooR praat u in kleine groepjes. U<span> leert er nieuwe mensen kennen en <span>luistert er naar elkaars verhaal. U<span> oefent er Nederlands of helpt mensen om Nederlands te spreken.</span></span></span></span></li><li>donderdag 11/7 van 14 tot 16 uur</li></ul><p><strong>Workshop sleutelhanger maken </strong></p><ul><li>In een oldtimer bus van De Lijn kan elk kind zich creatief uitleven bij <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/pages/category/Company/zoemi-la-mouche-125974374109363/\">'Zoemi la Mouche'</a>. Maak een persoonlijke sleutelhanger uit echt leder. Kies eerst de vorm: een grappige vis, mooie bloem, stoere ster of een lief hartje. Zoek dan een mooi lapje leer uit, patroontje overnemen, knippen en aan elkaar bevestigen met een rivet. Nu nog een sleutelhangerring eraan en klaar!</li><li>Vanaf 9 jaar</li><li>donderdag 11/7 van 14 tot 16 uur</li></ul><p><strong>Workshop slam poetry </strong></p><ul><li><span>Wilt u ook graag toveren met woorden? Experimenteren met poëzie op een boeiende manier? Laat u dan inspireren door Hind en Yannick, twee ervaren slammers die graag nieuw talent willen ontdekken!</span></li><li>Vanaf 15 jaar</li><li><span>Reserveren verplicht via <a href=\"mailto:bib.arena@antwerpen.be?subject=Arena%20Beach%3A%20inschrijving%20workshop%20initiatie%20Slam%20Poetry\">e-mail</a></span></li><li><span>donderdag 11/7 van<span> 18 tot 19 uur</span></span></li></ul><p><strong>Workshop Afro Brazil</strong></p><ul><li>Samba-ritmes met een glimlach. Deze opzwepende work-out van @ The Park op Braziliaanse muziek verbetert uw conditie, coördinatie en ritmiek.</li><li>Vanaf 16 jaar</li><li>Donderdag 11/7 van 19 tot 20 uur</li></ul><p><strong>Optreden slam poetry Esohe Weyden</strong></p><ul><li>Deurnese slam poëte Esohe Weyden zal iedereen vanop het podium bekogelen met woorden. Laat u raken door haar poëzie zoals alleen Esohe dat kan!</li><li><span>donderdag</span> 11/7 van 20 tot 21 uur</li></ul><p><strong><span>Wandeling Kriekenhof - Arenawijk</span></strong></p><ul><li><span>Een wandeling door onze wijk met onderweg een woordje uitleg over de wetenswaardigheden en een kleine versnapering. </span></li><li>Vanaf 55 jaar</li><li><span>Max. 15 deelnemers</span></li><li>vrijdag 12/7 van 10 tot 11 uur</li></ul><p><strong>Zingen in de bibbus</strong></p><ul><li>Kom samen dé song van bib Arena zingen! Was het nu “Leef”? Of was het “Lees”?</li><li>Van 6 tot 12 jaar</li><li>vrijdag 12/7 van 13 tot 14 uur</li></ul><p><strong>Voorstelling: Iets met ne fiets</strong></p><ul><li>De muzikale madammen Anneleen Sels en Lies Vandeburie brengen hun klanken en gekke bekken over op het allerkleinste publiek. Leen gaat op vlinderjacht. Ze zoekt de zeldzame blauwe vlinder. Ze zingt uit volle borst. Plots hoort ze een geluid. <a target=\"_blank\" href=\"http://www.ietsmetnefiets.be/\">RETTEKETET</a>! Het is Lies met haar trompet. Zij heeft ook een vlindernet. Kunnen ze samen de vlinder vinden? Ze springen op de tandem en dan begint het muzikale avontuur. Maar waar komt dat vreemde geluid vandaan?</li><li>Van 3 tot 6 jaar</li><li>vrijdag 12/7 van 14 tot 17 uur</li></ul><p><strong>Workshop Urban dance</strong></p><ul><li>Laat u een uurtje volledig gaan tijdens de workshop Urban dance van Easy Moving.</li><li>Vanaf 16 jaar</li><li>vrijdag 12/7 van 19 tot 20 uur</li></ul><p><strong>Optreden Sofie La Digue & the Blue Skies</strong></p><ul><li>Vanavond bent u niet alleen welkom om aan te schuiven voor de heerlijke buurtbarbecue maar ook Sofie La Digue & The Blue Skies doen u ongetwijfeld goesting krijgen in meer! De band speelt oude jazz songs of nummer uit de jaren ’80 met een jazzy jasje aan.</li><li>zaterdag 13/7 van 19 tot 21 uur </li></ul><p><strong>Wandeling 'Op ‘t dak van den Arena' (VOLZET!!!)</strong></p><ul><li>De Arenasporthal in Deurne, ook wel Het Fortje genoemd, heeft een lange en bewogen geschiedenis. Gebouwd om Vesting Antwerpen te verdedigen, is het nu een sportcomplex in het hart van de Arenabuurt. Architect Renaat Braem had op het dak een grote openbare wandelboulevard getekend, die jammer genoeg nooit echt gerealiseerd is. Onder begeleiding van gids <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/jan.pandelaers\">Jan Pandelaers</a> (cultuurdienst Deurne), kunt u toch een keertje op het ‘Dak van Arena’ en krijgt u een idee van hoe Braem zich de Arenawijk én de wandelboulevard voorstelde. Bovendien hoort u hoe de Arenawijk en kleine verhalen van Deurnse mensen verweven zijn met de geschiedenis van ons land.</li><li>Max. 25 personen</li><li>Zondag 14/7 om 10 uur en om 11 uur</li><li><strong>VOLZET!!!!!!</strong></li></ul><p><strong>Bibbus</strong></p><ul><li>Lekker lang lui lezen op Arena Beach! In de bibbus van bib Arena vindt u zeker uw favoriete tijdschrift, strip of boek om mee te pakken naar uw lievelingsplek op ons strand.​</li><li>elke weekdag van 13 tot 17 uur (donderdag tot 21 uur) en zaterdag van 17 tot 19 uur</li></ul><h3>Meer info</h3><p><strong>Arena Beach</strong><br />van do 4 t.e.m. zo 14 juli 2019<br />Het strand is om 12 uur open, tenzij er al een activiteit vroeger plaatsvindt.<br />Arenaplein<br /><a href=\"mailto:sportantenne@antwerpen.be\">sportantenne@antwerpen.be</a><br />gratis<br />Arenaplein</p>",
    "slug": "arena-beach-brengt-het-strand-naar-deurne",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cd2e1ee245ad5181a37eb2e/arena-beach-brengt-het-strand-naar-deurne",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/ef9d57e6-0ba4-494e-ae05-e20f551a4002/GettyImages-500392649.jpg",
    "tags": "District Deurne;deurne;cultuur;sport;kinderen en jongeren;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-16 22:00:00",
    "published_until": "2019-07-14 21:00:00",
    "channels": "District Deurne",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "540d8458aaa8a7d5698b4585",
    "title": "Speelprikkels: algemene voorwaarden",
    "intro": "<p>Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor Speelprikkels. Lees deze even rustig door voordat u uw kind inschrijft.</p>",
    "content": "<h3>Inschrijven</h3><ul><li>Inschrijven kan enkel via de website, niet via e-mail of telefoon. </li><li>Na het verzenden van het online inschrijvingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt de inschrijving door de administratie van Sporting A verwerkt. U zult (indien uw aanvraag wordt aanvaard) een factuur voor betaling ontvangen. Na betaling van deze factuur is de inschrijving definitief. Voldoet de inschrijving niet aan de voorwaarden, dan wordt u gecontacteerd door een van onze medewerkers. Uiterlijk twee weken voor aanvang van Speelprikkels krijgt u een e-mail of brief met praktische informatie.</li><li><span>Twee weken voor aanvang van Speelprikkels worden de online inschrijvingen afgesloten. Inschrijven kan dan enkel nog aan de balie van buurtsport (</span><span>Damplein</span> 35, 2060 Antwerpen) en dit iedere werkdag tussen 9 en 16 uur tot uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de Speelprikkels. Hou er rekening mee dat u hier onmiddellijk moet betalen met <span>bancontact</span> (geen cash geld).</li><li>Speelprikkels kunnen slechts plaatsvinden bij voldoende inschrijvingen.</li></ul><h3>Betaling</h3><p>Na verwerking van uw aanvraag tot inschrijving, ontvangt u een factuur. Deze betaling brengt u voor de vervaldatum van de factuur in orde. Uw inschrijving is pas voltooid na ontvangst van het deelnamegeld. Indien u wilt annuleren, stuurt u een mail naar <a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be\">breedtesport@antwerpen.be</a>. De annuleringsvoorwaarden vindt u hieronder. Sporting A heeft steeds het recht een inschrijving, waarvan de betaling niet tijdig is ontvangen, te annuleren. Hiervoor wordt een annuleringskost van 15 euro aangerekend.</p><h3>Annuleren</h3><p>A. DOOR DE OUDER(S)</p><p>Indien u annuleert <strong><em>voor</em></strong> het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en voordat u hebt betaald, is de annulering kosteloos. Indien u annuleert <strong><em>na</em></strong> het verstrijken van de vervaldatum en voordat u hebt betaald, betaalt u een annuleringskost van 15 euro. Indien u binnen dezelfde vakantieperiode overboekt naar een andere Speelprikkels of Antwerpse Sportweek vervalt de annuleringskost. De annulering kan enkel schriftelijk: per e-mail naar <a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be\">breedtesport@antwerpen.be</a> of per post naar Sporting A, t.a.v. Breedtesport, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.</p><ul><li><strong>Annuleren wegens medische redenen</strong></li></ul><p>Enkel bij annuleren wegens medische redenen kan u een aanvraag tot terugbetaling indienen. U stuurt uw aanvraag en het medisch attest op binnen de zeven werkdagen na Speelprikkels. Aanvragen buiten deze termijn worden niet meer aanvaard.</p><p>Er wordt <strong>altijd een annuleringskost</strong> aangerekend van <strong>15 euro</strong>. Bij de terugbetaling wordt rekening gehouden met het aantal deelgenomen dagen die bovenop de annuleringskost worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.</p><ul><li><strong>Annuleren wegens andere reden(en)</strong></li></ul><p>Na ontvangst van de betaling is er geen terugbetaling of enige andere vorm van compensatie meer mogelijk.</p><p>B. DOOR SPORTING A</p><p>Indien Speelprikkels niet zal plaatsvinden, worden de ouders van de ingeschreven kinderen onmiddellijk verwittigd. Het gestorte deelnamegeld wordt volledig terugbetaald. Indien gewenst en mogelijk wordt er een overboeking naar een andere Speelprikkels of Antwerpse Sportweek uitgevoerd.</p><h3>Korting</h3><ul><li>Drie kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 10% korting. Ze moeten wel alle drie tijdens eenzelfde vakantieperiode aan Speelprikkels of een Antwerpse sportweek deelnemen.</li><li>Personen die recht hebben op een A-kaart met kansentarief (verhoogde tegemoetkoming, actieve begeleiding bij OCMW Antwerpen, …)</li><li>Pleegouders van Pleegzorg Provincie Antwerpen</li></ul><p><span><strong>Goed om weten</strong>: kortingen worden niet samengeteld.</span></p><h3>Tussenkomst ziekenfonds</h3><p>U kunt een tussenkomst in de kosten aanvragen bij uw ziekenfonds. Na afloop van de sportweek ontvangt u hiervoor automatisch het door ons ingevulde attest. Dit bezorgt u - voorzien van een klever - aan uw ziekenfonds.</p><h3>Verzekering</h3><p>Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen. Voor ‘ziek worden’ is geen verzekering voorzien. Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen is niet verzekerd (bv. tandbeugels, gsm’s, kleding, uurwerken enz.) en dus op eigen risico. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van 250 euro als ze gepaard gaat met een lichamelijk letsel. Bij een ongeval kunt u bij de monitor terecht. De monitoren beschikken over de nodige formulieren die u onmiddellijk na het ongeval kan laten invullen door de monitor en de geneesheer. Daarna stuurt u het meteen naar Sporting A, t.a.v. Speelprikkels, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (NIET rechtstreeks naar de verzekering sturen).</p><h3>Middagpauze</h3><p>De middagpauze is onder begeleiding van de monitoren. De deelnemers nemen elke dag zelf een lunchpakket en drank mee (tenzij anders vermeld). Alle deelnemers blijven tijdens de middagpauze op de sportweek.</p><h3>Medische informatie</h3><p><span>Heeft uw kind speciale zorg nodig? Zijn er aandachtspunten waar monitoren rekening mee moeten houden (ADHD, epilepsie, autisme, gedragsproblemen, fysieke problemen, allergieën...)? Vemeld dit bij de inschrijving in het vak Opmerkingen. U kunt ook altijd vooraf contact met ons opnemen via <a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be?subject=medische%20informatie%20Speelprikkels\">breedtesport@antwerpen.be</a>. Alle info wordt dan aan de monitoren van de sportweek bezorgd, zodat ze problemen kunnen voorkomen en uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen als er toch iets gebeurt. Bij de start van de week kunt u de hoofdmonitor ook nog verdere uitleg geven. Wij behandelen deze informatie altijd met de nodige discretie.</span></p><p><span>Indien uw kind medicatie moet nemen, kan dit alleen door de monitoren worden gegeven en enkel als u hiervoor een doktersvoorschrift kunt voorleggen. Zonder doktersvoorschrift geven onze monitoren geen medicatie aan kinderen en zien ze er ook niet op toe dat kinderen hun medicatie innemen. Vemeld dit bij de inschrijving in het vak Opmerking</span><span>e</span><span>n. De eerste dag bespreken de ouders/begeleider van het kind het nemen van de medicatie met de monitor van de sportweek.</span></p><p><span>Let op! Onze monitoren kunnen onmogelijk specialist zijn op deze uiteenlopende terreinen en zullen altijd naar best vermogen handelen. Met gerichte informatie kunt u hen daar al aardig mee op weg helpen.</span></p><h3>Monitoren</h3><p>We werken met monitoren die minstens 19 jaar oud zijn en opgeleid zijn voor het begeleiden van de activiteiten. Het is mogelijk dat monitoren worden bijgestaan door hulpmonitoren in opleiding die jonger zijn dan 19 jaar.</p><h3>Dutjes en zindelijkheid</h3><p><span>Op Speelprikkels worden geen middagdutjes gedaan. De kleuters worden ook verondersteld zelfstandig te kunnen aangeven dat ze naar het toilet moeten. We raden ouders van de allerjongsten aan om altijd reservekledij mee te geven.</span></p><h3>Vooropvang</h3><p>De activiteit start om 9 uur en eindigt om 16 uur. De vooropvang start om 8.30 uur en er is geen naopvang voorzien. Wij willen erop aandringen om de kinderen tijdig op te halen op de activiteit.</p><h3>Aan- en afmelden</h3><p>Wanneer u aankomt, moet u zich eerst aanmelden bij de monitor. Deze zal de aanwezigheid van uw kind noteren op de deelnemerslijst. Bij het afhalen van uw kind meldt u dit aan de monitor en noteert u op de uitschrijflijst.</p><p>We wijzen zowel de monitoren als de ouders op het belang van het aanmelden en uitschrijven van de deelnemer. Dit zorgt voor een controle op de aan- en afwezigheden (is onder andere van belang bij evacuaties) en op het ‘veilige’ vertrek van de deelnemer.</p><h3>Verloren voorwerpen</h3><p>Alle kledingstukken dienen in de mate van het mogelijke getekend te worden met de volledige naam van het kind. Noch de stedelijke sportdienst, noch de monitoren kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor voorwerpen die verloren gaan. Mogelijke verloren voorwerpen worden gecentraliseerd bij <span>bij de uitleendienst van sportmateriaal in Park Spoor Noord, Damplein 31, 2060 Antwerpen (03 270 31 37, </span><a href=\"mailto:uitleendienst.PSN@antwerpen.be\">uitleendienst.PSN@antwerpen.be</a>)<span>. </span>Een gevonden voorwerp dat niet binnen de maand wordt opgehaald wordt aan spullenhulp geschonken.</p><h3>Fiscale attesten en belastingvermindering</h3><p>Ouders van kinderen tot 12 jaar die hebben deelgenomen aan de Speelprikkels, zullen een fiscaal attest krijgen toegestuurd. De verzending van de attesten gebeurt automatisch begin mei van het volgende jaar. Als uw kind bv. in de zomervakantie van 2018 heeft deelgenomen aan Speelprikkels, zal u begin mei 2019 automatisch een fiscaal attest opgestuurd krijgen. Tracht er dus ook aan te denken een eventuele adreswijziging door te geven. Sportkampen vallen onder 'kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector'. Meer info hierover vindt u <a target=\"_blank\" href=\"http://www.isbvzw.be/papers/49\">hier</a>.</p><p>Het fiscaal attest wordt met vermelding van het volledige bedrag van alle sportweken van het betrokken aanslagjaar waaraan werd deelgenomen, toegestuurd aan het adres van de laatste inschrijving. Opgesplitste attesten worden niet uitgereikt. In principe is het betalingsbewijs voor de belastinginspectie voldoende als bewijsmiddel en is een fiscaal attest geen absolute vereiste om de aftrek kinderopvang te verantwoorden. In het geval van gescheiden ouders kan het voorvallen dat het fiscaal attest niet bij een van de partners terechtkomt die ook een deel van de sportweken heeft betaald, en kan dit voor onnodige onrust zorgen. Bewaar dus zeker goed uw betalingsbewijs dat bij eventuele controle een grotere bewijskracht heeft dan het fiscaal attest zelf.</p><h3>Foto's en filmopnames</h3><p>Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen of videobeelden geschoten. Deze kunnen dienen voor de lay-out van affiches, folders of andere drukwerk en voor gebruik op de online communicatiekanalen van de stad Antwerpen. Wilt u niet dat deze van uw kind gebruikt worden? Laat dit dan weten via een e-mail aan <a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be\">breedtesport@antwerpen.be</a>.</p><h3>Meer info</h3><p><span>Sporting</span> A<br />tel. 03 338 97 02<br /><a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be\">breedtesport@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "speelprikkels-algemene-voorwaarden",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/540d8458aaa8a7d5698b4585/speelprikkels-algemene-voorwaarden",
    "image": null,
    "tags": "sport;sporten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-09-07 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Infofiches, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "54b53e90aba8a7023b8b457a",
    "title": "Stimulus: algemene voorwaarden",
    "intro": "<p>Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor Stimulus. Lees deze even rustig door voordat u uw kind inschrijft.</p>",
    "content": "<h3>Inschrijven</h3><p>Inschrijven kan enkel via de website, niet via e-mail of telefoon.</p><p>Na het verzenden van het online inschrijvingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt de inschrijving door de administratie van Sporting A verwerkt. U zult (indien uw aanvraag wordt aanvaard) een factuur voor betaling ontvangen. Na betaling van deze factuur is de inschrijving definitief. Voldoet de inschrijving niet aan de voorwaarden, dan wordt u gecontacteerd door een van onze medewerkers.</p><p>De lessen kunnen slechts plaatsvinden als er voldoende inschrijvingen zijn.</p><h3>Betaling</h3><p><span>Na verwerking van uw aanvraag tot inschrijving, ontvangt u een factuur. Deze betaling brengt u voor de vervaldatum van de factuur in orde. Uw inschrijving is pas voltooid na ontvangst van het deelnamegeld. </span><span>Indien u wilt annuleren, stuurt u een mail naar </span><a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be\">breedtesport@antwerpen.be</a><span>. De annuleringsvoorwaarden vindt u hieronder. </span>Sporting A heeft steeds het recht een inschrijving, waarvan de betaling niet tijdig is ontvangen, te annuleren. Hiervoor wordt een annuleringskost van 15 euro aangerekend.</p><h3>Annuleren</h3><p>A. DOOR DE OUDER(S)</p><p>Indien u annuleert <strong><em>voor</em></strong> het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en voordat u hebt betaald, is de annulering kosteloos. Indien u annuleert <strong><em>na</em></strong> het verstrijken van de vervaldatum en voordat u hebt betaald, betaalt u een annuleringskost van 15 euro. De annulering kan enkel schriftelijk: per e-mail naar <a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be\">breedtesport@antwerpen.be</a> of per post naar Sporting A, t.a.v. Breedtesport, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.</p><ul><li><strong>Annuleren wegens medische redenen</strong></li></ul><p>Enkel bij annuleren wegens medische redenen kan u een aanvraag tot terugbetaling indienen. U stuurt uw aanvraag en het medisch attest op binnen de zeven werkdagen na het einde van de lessenreeks. Aanvragen buiten deze termijn worden niet meer aanvaard.</p><p>Er wordt <strong>altijd een annuleringskost</strong> aangerekend van <strong>15 euro</strong>. Bij de terugbetaling wordt rekening gehouden met het aantal deelgenomen dagen die bovenop de annuleringskost worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.</p><ul><li><strong>Annuleren wegens andere reden(en)</strong></li></ul><p>Na ontvangst van de betaling is er geen terugbetaling of enige andere vorm van compensatie meer mogelijk.</p><p>B. DOOR SPORTING A</p><p>Indien de lessenreeks niet zal plaatsvinden, worden de ouders van de ingeschreven kinderen onmiddellijk verwittigd. Het gestorte deelnamegeld wordt volledig terugbetaald.</p><h3>Korting</h3><p>Er is een korting voorzien voor personen die recht hebben op een A-kaart met Kansentarief (verhoogde tegemoetkoming, actieve begeleiding bij OCMW Antwerpen, …) en Pleegouders van Pleegzorg Provincie Antwerpen. </p><p><em><strong>Goed om weten</strong></em><span>: kortingen worden niet samengeteld.</span></p><h3>Tussenkomst ziekenfonds</h3><p>U kunt een tussenkomst in de kosten aanvragen bij uw ziekenfonds. Na afloop van de lessenreeks ontvangt u hiervoor automatisch het door ons ingevulde attest. Dit bezorgt u - voorzien van een klever - aan uw ziekenfonds.</p><h3>Verzekering</h3><p>Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen. Voor ‘ziek worden’ is geen verzekering voorzien. Schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen is niet verzekerd (bv. tandbeugels, gsm’s, kleding, uurwerken enz.) en dus op eigen risico. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van 250 euro als ze gepaard gaat met een lichamelijk letsel. Bij een ongeval kunt u bij de monitor terecht. De monitoren beschikken over de nodige formulieren die u onmiddellijk na het ongeval kan laten invullen door de monitor en de geneesheer. Daarna stuurt u het meteen naar Sporting A, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen (NIET rechtstreeks naar de verzekering sturen).</p><h3>Specifieke zorg</h3><p>Indien uw kind specifieke zorg nodig heeft, dient u dit te vermelden in het vak ‘opmerkingen’ bij uw inschrijving. De eerste les moet u ook de monitoren hiervan op de hoogte brengen.</p><h3>Medische informatie</h3><p><span>Heeft uw kind speciale zorg nodig? Zijn er aandachtspunten waar monitoren rekening mee moeten houden (ADHD, epilepsie, autisme, gedragsproblemen, fysieke problemen, allergieën...)? Vemeld dit bij de inschrijving in het vak Opmerkingen. U kunt ook altijd vooraf contact met ons opnemen via <a href=\"mailto:breedtesport@stad.antwerpen.be?subject=medische%20informatie%20Speelprikkels\">breedtesport@antwerpen.be</a>. Alle info wordt dan aan de monitoren bezorgd, zodat ze problemen kunnen voorkomen en uw kind zo goed mogelijk kunnen helpen als er toch iets gebeurt. Bij de start van de lessenreeks kunt u de hoofdmonitor ook nog verdere uitleg geven. Wij behandelen deze informatie altijd met de nodige discretie.</span></p><p><span>Let op! Onze monitoren kunnen onmogelijk specialist zijn op deze uiteenlopende terreinen en zullen altijd naar best vermogen handelen. Met gerichte informatie kunt u hen daar al aardig mee op weg helpen.</span></p><h3>Zindelijkheid</h3><p><span>De kleuters worden verondersteld zelfstandig te kunnen aangeven dat ze naar het toilet moeten. We raden ouders van de allerjongsten aan om altijd reservekledij mee te geven.</span></p><h3>Monitoren</h3><p>We werken met monitoren die minstens 19 jaar oud zijn en opgeleid zijn voor het begeleiden van de activiteiten. Het is mogelijk dat monitoren worden bijgestaan door hulpmonitoren in opleiding die jonger zijn dan 19 jaar.</p><h3>Algemene voorwaarden voor sporthallen en zwembaden</h3><p>De huishoudelijke reglementen van de sporthallen en zwembaden zijn onvoorwaardelijk van kracht.</p><h3>Aan- en afmelden</h3><p>Wanneer u aankomt, moet u zich eerst aanmelden bij de monitor. Deze zal de aanwezigheid van uw kind noteren op de deelnemerslijst. Bij het afhalen van uw kind meldt u dit aan de monitor en noteert u op de uitschrijflijst naast de naam van uw kind het uur van vertrek en uw naam zodat wij altijd weten door wie en wanneer het kind werd opgehaald.</p><p>We wijzen zowel de monitoren als de ouders op het belang van het aanmelden en uitschrijven van de deelnemer. Dit zorgt voor een controle op de aan- en afwezigheden (is onder andere van belang bij evacuaties) en op het ‘veilige’ vertrek van de deelnemer.</p><h3>Verloren voorwerpen</h3><p>Alle kledingstukken dienen in de mate van het mogelijke getekend te worden met de volledige naam van het kind. Noch de stedelijke sportdienst, noch de monitoren kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor voorwerpen die verloren gaan. Mogelijke verloren voorwerpen worden gecentraliseerd bij uitleendienst Kiel, August Leyweg 2, 2020 Antwerpen (03 237 61 29 of <a href=\"mailto:uitleendienst.kiel@antwerpen.be?subject=Verloren%20voorwerp%20Stimulus\">uitleendienst.kiel@antwerpen.be</a>). Een gevonden voorwerp dat niet binnen de maand wordt opgehaald wordt aan spullenhulp geschonken.</p><h3>Fiscale attesten en belastingvermindering</h3><p>Ouders van kinderen tot 12 jaar die hebben deelgenomen aan Stimulus, zullen een fiscaal attest krijgen toegestuurd. De verzending van de attesten gebeurt automatisch begin mei van het volgende jaar. Als uw kind bv. in het najaar van 2018 heeft deelgenomen aan deze activiteit, zal u begin mei 2019 automatisch een fiscaal attest opgestuurd krijgen. Tracht er dus ook aan te denken een eventuele adreswijziging door te geven. Deze activiteit valt onder 'kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector'. Meer info hierover vindt u <a target=\"_blank\" href=\"http://www.isbvzw.be/papers/49\">hier</a>.</p><p>Het fiscaal attest wordt met vermelding van het volledige bedrag van alle sportactiviteiten van het betrokken aanslagjaar waaraan werd deelgenomen, toegestuurd aan het adres van de laatste inschrijving. Opgesplitste attesten worden niet uitgereikt. In principe is het betalingsbewijs voor de belastinginspectie voldoende als bewijsmiddel en is een fiscaal attest geen absolute vereiste om de aftrek kinderopvang te verantwoorden. In het geval van gescheiden ouders kan het voorvallen dat het fiscaal attest niet bij een van de partners terechtkomt die ook een deel van de activiteiten heeft betaald, en kan dit voor onnodige onrust zorgen. Bewaar dus zeker goed uw betalingsbewijs dat bij eventuele controle een grotere bewijskracht heeft dan het fiscaal attest zelf.</p><h3>Foto's en <span>filmopnames</span></h3><p>Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen of videobeelden geschoten. Deze kunnen dienen voor de lay-out van affiches, folders of andere drukwerk en voor gebruik op de online communicatiekanalen van de stad Antwerpen. Wilt u niet dat deze van uw kind gebruikt worden? Laat dit dan weten via een e-mail aan <a href=\"mailto:breedtesport@antwerpen.be\">breedtesport@antwerpen.be</a>.</p>",
    "slug": "stimulus-algemene-voorwaarden",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/54b53e90aba8a7023b8b457a/stimulus-algemene-voorwaarden",
    "image": null,
    "tags": "sport;sporten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2015-01-13 16:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "56791647aaa8a794da8b4579",
    "title": "KGA-ophalingen in uw buurt",
    "intro": "<p>Hieronder vindt u een lijstje met plaatsen en locaties waar u met uw KGA terecht kan in 2020. De KGA-wagen staat steeds bij een pop-upcontainerpark en u kan er terecht van 14:00 tot 18:30 uur.</p>",
    "content": "<div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Datum</th><th>District/buurt</th><th>Adres</th></tr><tr><td>vrijdag 21 februari</td><td>Antwerpen Luchtbal</td><td>Groenendaallaan 308+350</td></tr><tr><td>vrijdag 6 maart</td><td>Ekeren</td><td>Pater Stracke + Karel Candaelstraat</td></tr><tr><td>vrijdag 28 augustus</td><td>Deurne</td><td>De Mansstraat (Conforta)</td></tr><tr><td>vrijdag 11 september</td><td>Antwerpen</td><td>Ossenmarkt</td></tr><tr><td>vrijdag 25 september</td><td>Antwerpen Luchtbal</td><td>Canadalaan, Venezuelastraat, Columbiastraat</td></tr><tr><td>vrijdag 2 oktober</td><td>Ekeren</td><td>Pater Stracke + Karel Candaelstraat</td></tr><tr><td>vrijdag 9 oktober</td><td>Antwerpen 2060</td><td>Pompoenstraat</td></tr><tr><td>vrijdag 16 oktober</td><td>Antwerpen Linkeroever</td><td>Halewijnlaan, Charles de Coster en Ernest Claes</td></tr><tr><td>vrijdag 30 oktober</td><td>Antwerpen Kiel</td><td>Emiel Vloor-, Frans Hens- en Evert Larockstraat</td></tr><tr><td>vrijdag 13 november</td><td>Merksem</td><td>nog te bepalen</td></tr><tr><td>vrijdag 20 november</td><td>Antwerpen Luchtbal</td><td>Groenendaallaan 308+350</td></tr><tr><td>vrijdag 27 november</td><td>Borgerhout</td><td>Bleekhofstraat</td></tr></table></div>",
    "slug": "kga-ophalingen-in-uw-buurt",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/56791647aaa8a794da8b4579/kga-ophalingen-in-uw-buurt",
    "image": null,
    "tags": "afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-01-02 00:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Afvalophaling, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "54dcaf4ecda8a706108b4608",
    "title": "Voorstelling P&O",
    "intro": "<p>Personeel & Organisatie werkt rond alle thema's die met de medewerkers en de organisatie van de stad te maken hebben.</p>",
    "content": "<p>Onder leiding van: Karin De <span>Craecker</span></p><p>Personeel & Organisatie (P&O) bestaat uit de voormalige bedrijfseenheid Personeelsmanagement en de voormalige Dienst Strategisch Coördinator.</p><h3><br />Personeelsmanagement</h3><p>Personeelsmanagement is opgebouwd rond 6 gedeelde dienstencentra of <em>shared service centers</em> (SSC) waarvan alle stadsmedewerkers gebruikmaken. Strategische Diensten en een Stafdienst zorgen ervoor dat de werking van de SSC gesmeerd verloopt, en dat er aandacht is voor trends en kansen op personeelsvlak.</p><p>De doelstellingen van PM situeren zich in het thema <em>Sterk bestuurde stad</em>.</p><p>De beleidsdoelstelling is: <em>Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren</em>.</p><p>De 4 hoofddoelstellingen zijn:</p><ul><li><span>1TSB0801</span> - Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant</li><li><span>1TSB0802</span> - Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt</li><li>1TSB0803 - Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen</li><li>1TSB0804 - Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking </li></ul><h3><br />Dienst Strategisch Coördinator</h3><p>De dienst Strategisch coördinator coördineert de uitvoering van de beleidsplannen van het stadsbestuur door de diverse entiteiten van de stad: de stedelijke administratie, het OCMW, lokale politie, brandweer en extern verzelfstandigde agentschappen. De dienst werkt nauw samen met de algemeen directeur.</p><p>Karin De <span>Craecker</span> is strategisch coördinator. De dienst Strategisch coördinator bestaat uit verschillende afdelingen:</p><ul><li>Team Results</li><li>Team Fondsen, Innovatie en Technologie </li><li>Team Data / <span>Beleids</span>- en managementinformatie</li><li>Team Data / Studiedienst en sociale planning</li><li>Team Data / GIS</li></ul><p>De doelstellingen van de dienst Strategisch coördinator situeren zich binnen het beleidsdomein Sterk bestuurde stad.<br />De beleidsdoelstellingen is: <em>De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden.</em></p><h3><br />Meer info</h3><p>Stadsorganisatie - <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/overzicht/stadsorganisatie-1/personeel-and-organisatie\">Personeel & Organisatie</a></p>",
    "slug": "voorstelling-p-o",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/54dcaf4ecda8a706108b4608/voorstelling-p-o",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-06-21 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Over 't Stad, Stadsorganisatie, Medewerkers Personeel & Organisatie",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1caa38e112196f65601745",
    "title": "Captatieverbod opgeheven op Laarse Beek en Zwanebeek",
    "intro": "<p>De Antwerpse provinciegouverneur besliste op maandag 2 december om het captatieverbod in de stroomgebieden van de Zwanebeek en de Laarse Beek op te heffen.</p>",
    "content": "<p>De Laarse Beek en de Zwanebeek zijn zijrivieren van de Schijn. De Laarse Beek vormt de grens tussen de districten Merksem en Ekeren. </p><p>Op 10 oktober 2019 was door de gouverneur een politiebesluit ingesteld, waardoor geen water mocht worden gecapteerd uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Laarse beek en de Zwanebeek.</p><p>Deze maatregel was nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen. Als de hoeveelheid water verder achteruit gaat, ontstaat onder meer een zuurstofgebrek dat tot vissterfte kan leiden.</p><p>Uit metingen blijkt intussen dat het waterpeil in de stroomgebieden voldoende gestegen is om het captatieverbod op te heffen.</p><p> </p><p><a target=\"_blank\" href=\"http://www.cathyberx.be\">www.cathyberx.be</a> <br /><a target=\"_blank\" href=\"https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html\">www.provincieantwerpen.be</a></p>",
    "slug": "captatieverbod-opgeheven-op-laarse-beek-en-zwanebeek",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1caa38e112196f65601745/captatieverbod-opgeheven-op-laarse-beek-en-zwanebeek",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3c5715c0-799f-4b1e-8da2-3c896eb8ad92/BEEK.jpg",
    "tags": "Crisis;District Ekeren;District Merksem;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-12-03 14:00:00",
    "published_until": "2019-12-30 23:00:00",
    "channels": "Noodplanning bij waarschuwing, incident of ramp",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "53ba6f28aba8a7ff288b4581",
    "title": "Omleiding busverkeer tijdens Vlaanderen Feest",
    "intro": "<p>De Vlaamse feestdag wordt in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo gevierd op vrijdag 5 juli op de Solftplaats in Berendrecht.</p>",
    "content": "<p>Het verkeer wordt tijdens  dit evenement omgeleid. Bussen van De Lijn volgen vanaf 18 uur tot einde dienst volgende omleiding:</p><ul><li>richting Zandvliet: normale reisweg tot Monnikenhofstraat - links Kruisbos - rechts Dominicanenstraat - links Franciscanenstraat - rechts Cecilianenstraat - links Antwerpsebaan - rechts Schouwvegerstraat - rechtdoor Sint-Jan Baptiststraat - rechts Zoutestraat en verder de normale reisweg.</li><li>richting Antwerpen: normale reisweg tot Dorpstraat - rechtdoor Dorpstraat - links Schouwvegerstraat - links Antwerpsebaan - rechts Cecilianenstraat - links Franciscanenstraat - rechts Dominicanenstraat - links Kruisbos - rechts Monnikenhofstraat en verder de normale reisweg.</li></ul><p>De haltes Kleine Bredestraat, Solftplaats, Prelaatstraat en Steenweg Zandvliet worden niet bediend. Er worden vervanghaltes voorzien ter hoogte van volgende kruispunten:</p><ul><li>Kruisbos/Monnikenhofstraat</li><li>Cecilianenstraat/Antwerpsebaan</li><li>Dorpstraat/Schouwvegerstraat</li><li>Zoutestraat/Solferinostraat</li></ul><h3>Meer info</h3><p>Districtshuis Berendrecht<br />Antwerpsebaan 140<br />03 289 28 00<br /><a href=\"mailto:district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be\">district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "omleiding-busverkeer-tijdens-vlaanderen-feest",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/53ba6f28aba8a7ff288b4581/omleiding-busverkeer-tijdens-vlaanderen-feest",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/6b536a3e-87e2-44e4-b1d9-626e632a2f11/Openbaar vervoer-22.jpg",
    "tags": "berendrecht-zandvliet-lillo;openbaar vervoer;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-02 09:25:00",
    "published_until": "2019-07-05 21:25:00",
    "channels": null,
    "pois": null
  },
  {
    "id": "57581f019eb4429dfe41773b",
    "title": "Kom Feesten in het Stadspark",
    "intro": "<p>Om de Vlaamse Feestdag te vieren, organiseert District Antwerpen op zaterdag 6 en zondag 7 juli het grootste gratis tuinfeest van Antwerpen in het hart van de stad. Het Stadspark wordt omgetoverd tot een zomerse en groene oase. Iedereen is welkom om tijdens dit gratis festival mee te feesten, dansen en genieten.</p>",
    "content": "<h3>Voor muziekliefhebbers</h3><p>Op zowel zaterdag als zondag geniet je in het Stadspark van een gezellige festivalsfeer. Uiteraard kunnen de nodige muziekoptredens niet ontbreken. Er zijn gratis oordopjes verkrijgbaar op het festivalterrein voor alle muziekliefhebbers die dit wensen.  <br /><br />Ontdek hieronder de volledige line-up:</p><p><strong>Zaterdag 6 juli</strong></p><ul><li>14.00 uur DJ Bubba</li><li>16.00 uur <a target=\"_blank\" href=\"https://www.urbancenterantwerp.com/\">Let’s Go Urban</a> dansact</li><li>17.30 uur <a target=\"_self\" href=\"https://www.facebook.com/Dangamusic/\">Danga</a></li><li>19.00 uur <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/LuieLouisRoedel/\">Luie Louis</a></li><li>20.00 uur <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/lastonandgeo/\">Laston&Geo</a><span> feat. MC Six</span></li><li>22.00 uur <a target=\"_blank\" href=\"http://www.discobargalaxie.be/\">Discobar Galaxie</a></li></ul><p><strong>Zondag 7 juli</strong></p><ul><li>09.00 uur <a target=\"_blank\" href=\"https://goegekregen.net/\">Goegekregen Rommelmarkt</a></li><li>10.00 uur Start springkasteel en kinderanimatie</li><li>11.00 uur Poëzie</li><li>11.30 uur Kinderdisco</li><li>13.00 uur Dansen met <a target=\"_blank\" href=\"http://www.davybrocatus.be/\">Davy Brocatus</a></li><li>15.30 uur <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/johnnydenartiest\">Johnny Den Artiest</a></li><li>16.30 uur Speech districtsburgemeester</li><li>16.45 uur <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/SLM.Officieel/\">SLM</a></li><li>18.00 uur <a target=\"_blank\" href=\"http://www.zaki.be/deejay\">DJ Zaki</a></li><li>20.00 uur Die van Embrechts:<span> </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/tineembrechtsofficial/\">Tine Embrechts</a><span>, </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/PieterEmbrechtsArtiest/\">Pieter Embrechts</a><span> en </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/leppobvba/\">Bert Embrechts</a><span> nodigen muzikale vrienden uit: </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/pages/Hugo-Matthijssen/105022839619144\">Hugo Matthysen</a><span>, </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/SlongsOfficial/\">Slongs</a><span>, </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/GugaBaul/\">Guga Baúl</a><span>, </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/LilianeMCLily/\">MC Lily</a><span> en Jali Madi.</span><br /> </li></ul><h3>Voor feestbeesten</h3><p>De podia waar het Gevaar van de Discobar nog niet mochten passeren, zijn intussen schaars geworden. Marktrock, Laundry Day en Tomorrowland, maar ook het zelf bedachte tussenpodium van Rock Werchter was een vaste, jaarlijkse stop. Na vele, vele jaren is Discobar Galaxie <em>still going strong</em> en spelen ze nog steeds <em>whatever they like</em>. Van het grootste festival tot het smerigste jeugdhuis, deze heren weten nog altijd de juiste platen te kiezen. <em>This Soundsystem knows what's good for you.</em></p><h3> </h3><h3>Voor foodies</h3><p>Wafels op een stokje met een lekkere topping, crunchy kip in een heerlijke wrap, een 'mighty' pulled pork sandwich, deluxe hamburgers, of artisanale frietjes - je vindt het allemaal op Feesten in het Stadspark. Ook aan vegetarische, gluten- en lactosevrije varianten werd gedacht. Onderstaande foodtrucks uit het Antwerpse vind je terug op het grootste tuinfeest in het Stadspark:</p><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/pages/category/Caterer/Ons-Lucy-212936378885883/\">Ons Lucy</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/Malle-Balle-1658651604363785/\">Malle Balle</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/Butchers-Beast-1060904280914354/\">Butcher's beast by De Laet & Van Haver</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://amalthea.be/\">Fritkot Amalthea</a></li></ul><h3> </h3><h3>Voor kinderen</h3><p>Op zondag halen kinderen hun hart op: ga op de rommelmarkt op zoek naar speelgoed van weleer, spring tot je erbij neervalt op het kleurrijke springkasteel, doe samen met je vriendjes mee aan de kinderanimatie of gooi alles los tijdens de kinderdisco om 11.30 uur.</p><h3> </h3><h3>Voor senioren</h3><p><strong>Dansen met Davy Brocatus</strong></p><p>Davy is vooral bekend als jurylid van “Sterren op de Dansvloer”. Hij begon zijn danscarrière zoals één ieder: hij belandde in de toenmalige dansschool Crikemans te Merksem op 16-jarige leeftijd en volgde er gewoon cursus. Al snel won hij samen met zijn partner de ene wedstrijd na de andere. Hij nam deel aan vele internationale kampioenschappen alsook de Europese- en Wereldkampioenschappen. Zijn danspalmares is zeer uitgebreid. Speciaal voor de bezoekers aan Feesten in het Stadspark geeft hij op zondag 7 juli om 13 uur gratis dansinitiaties.</p><p><strong>Wandelen met gids</strong></p><p>Ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag worden er ook wandelingen voor senioren georganiseerd. </p><h3>Voor verzamelaars en <span>fashionista's</span></h3><p>​Wat is er beter dan Feesten in het Stadspark? Feesten én snuisteren tussen de leuke spulletjes op de <a target=\"_self\" href=\"https://www.facebook.com/events/1265829936897441/\">rommelmarkt van Goegekregen</a>. Op zondag 7 juli wordt een deel van het Stadspark omgetoverd tot <em>the place to be</em> voor <span>snuisterijfanaten</span>. Het aanbod: zowel de gegeerde en <span>ongefilterde</span> <span>zolderkes</span> van buurtbewoners, als de betere antiek, vintage en curiosa, als de hobbyliefhebber, platenboeren en <span>fashionista’s</span>.</p><h3> </h3><h3>Voor Antwerpse vrijwilligers</h3><p>Op zondag om 16.30 uur zet het district Antwerpen haar meest verdienstelijke vrijwilliger in de bloemetjes. De Antwerpse <span>districtsburgemeester</span> geeft een korte speech op het podium. Bedankt alvast aan alle vrijwilligers.</p><h3> </h3><h3>Voor het milieu</h3><p>We hechten belang aan respect voor het milieu. Daarom worden geen wegwerpmaterialen gebruikt, vragen we aan de bezoekers om hun afval te sorteren, bieden we bio-drankjes aan en gebruiken we herbruikbare bekers. Voor zo'n beker betaal je een waarborg van 2 euro, die je terugkrijgt wanneer je je beker inlevert. Je krijgt elk drankje in een propere, nieuwe beker. Er zijn aangepaste bekers voorzien voor frisdranken, wijn en bier.</p><h3>Belangrijke info</h3><ul><li>Er zijn gratis oordopjes te verkrijgen op het festivalterrein.</li><li>Er is een tijdelijke fietsstalling op de hoek Rubenslei - Van Eycklei en aan de Louiza-Marialei.</li><li>Ter plaatse betalen doe je met een handige '<strong><span>cashless'-</span>kaart</strong>. Deze kost 1 euro. K<span>rediet dat nog op kaart staat, kan tot een maand na het evenement weer opgevraagd worden.</span></li><li>Feest met respect voor de parkomgeving</li><li>Er zijn faciliteiten voor personen met een handicap.</li><li>Makkelijk bereikbaar te voet, met de fiets of het openbaar vervoer.</li><li>Steek je A-kaart zeker op zak, want tussen het feestgedruis door spaar je een punt aan de A-kaartzuil.</li></ul><h3>Betalen met een herlaadbare kaart, hoe werkt het?</h3><ul><li>Haal een cashless betaalkaart aan de kassa’s en laad een bedrag naar keuze op.</li><li>Plaats je bestelling aan de bar of eetstanden.</li><li>Hou je kaart tegen de betaalunit.</li><li>Het bedrag van je bestelling gaat van je kaart.<br /> </li></ul><p><strong>Hoe kan ik mijn saldo raadplegen?</strong><br />Je kan aan elke kassa en aan elke toog je saldo raadplegen. Hou je kaart tegen de betaalunit en bekijk je resterende saldo op het scherm. Na elke aankoop zie je ook je resterende bedrag.<br /> </p><p><strong>Hoe kan ik herladen?</strong><br />Ga naar de kassa en laad een nieuw bedrag op. Dit kan met cash geld of via bancontact.<br /> </p><p><strong>Kan ik het resterende bedrag dat nog op mijn kaart staat terugkrijgen?</strong><br />Ja, van 9 juli om 12 uur t.e.m. 7 augustus om 23.59  uur kan je via <a href=\"http://www.districtantwerpen.be/terugbetaling\">www.districtantwerpen.be/terugbetaling</a> het eventuele resterende saldo terugvragen. Daarvoor moet je je kaartnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer invullen.</p><p>Hou je cashless betaalkaart na het evenement dus bij de hand, gooi hem niet weg!<br /><strong><u>Opgelet:</u></strong> na 7 augustus 2019 (of zonder kaart) is het niet meer mogelijk om een terugbetaling aan te vragen.<br /> </p><p><strong>Wat als ik mijn kaart verlies?</strong><br />Je kan een nieuwe kaart aan de kassa krijgen. Je verliest wel het resterende saldo op de oude kaart.</p>",
    "slug": "kom-mee-feesten-in-het-stadspark",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/57581f019eb4429dfe41773b/kom-mee-feesten-in-het-stadspark",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/f7e01337-eebf-4057-a66a-e5fa4a81ca68/Naamloos-1.jpg",
    "tags": "district antwerpen;districten;cultuur;medewerker;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-03 11:30:00",
    "published_until": "2019-07-08 04:00:00",
    "channels": "District Antwerpen, A-kaart",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d0cc61ff8169791e32d7bb8",
    "title": "Ambiance met De Romeo's tijdens Vlaanderen Feest!",
    "intro": "<p>Ook in ons district wordt Vlaanderen Feest! gevierd. Op vrijdag 5 juli kan u op de Solftplaats onder meer meezingen en -dansen met De Romeo's. Een warme oproep van Chris Van Tongelen van De Romeo's: "Kom zeker feesten. Wij laten u even al uw zorgen vergeten."</p>",
    "content": "<p><em><strong>Chris Van Tongelen</strong></em>: "Onze agenda's voor de zomermaanden staan goed vol, maar dat vinden wij niet erg. We reizen het hele land door en proberen overal waar we mogen spelen ambiance en plezier te brengen. We kennen onze planning van de komende tijd niet uit het hoofd, maar we kijken bijvoorbeeld uit naar ons optreden tijdens Maanrock Mechelen. Dat festival wilde ons al enkele jaren boeken, maar het paste nooit in onze planning. Dit jaar dus wel en daar zijn we blij om."</p><h3>Even naar Spanje</h3><p>"Onze zomertour brengt ons naar alle uithoeken van Vlaanderen. Zoals Berendrecht dus.<em> (lacht)</em> We mogen ook in het buitenland optreden. Ter gelegenheid van de nationale feestdag op 21 juli reizen we naar Spanje. In Marbella mogen we spelen op het 'Fête des Belges', een evenement voor de vele Belgen die in die buurt wonen of op vakantie zijn. Dat zal ook wel een bijzondere ervaring worden en één van de hoogtepunten van de zomer."</p><h3>Klassiekers</h3><p>"De meeste mensen die naar onze optredens komen, weten wat ze mogen verwachten. Wij brengen ambiancemuziek met enkele klassiekers. 'Viva de Romeo's' zullen we zeker spelen, maar ook andere hits brullen ze doorgaans van voor naar achter mee. Ons concept is bekend. Als het publiek zich amuseert, is het voor ons ook geslaagd. Het is toch fantastisch dat wij met onze muziek de mensen even hun miserie kunnen doen vergeten."</p><h3>Fijne sfeer</h3><p>"Bij mijn weten hebben we in Berendrecht nog niet veel gespeeld, maar in de regio passeren we toch enkele keren per jaar. Ook al is het voor de meesten van ons een heel eind rijden, we komen graag naar de rand rond Antwerpen. Ik vind dat er altijd een heel fijne sfeer hangt in het Antwerpse 'havengebied' - als ik de Polders even zo mag noemen."</p><h3>Verrassende locaties</h3><p>"De leukste verrassingen zijn vaak de optredens waar we vooraf niet echt speciale verwachtingen rond hebben. We hebben al vaak meegemaakt dat juist die momenten uitmondden in herinneringen die ons nog lang zullen bijblijven. Soms krijgen we bijvoorbeeld de vraag om op te treden in zomerbars. Dat leek ons eerst niet zo evident, maar ondertussen hebben we er enkele hele leuke leren kennen."</p><h3>Zingen en dansen</h3><p>"Kom zeker allemaal af naar de Solftplaats in Berendrecht om samen met uw familie, vrienden, buren of collega's met De Romeo's mee te zingen en dansen. Samen beginnen we met een knal aan de zomervakantie. Ook de rest van het programma ziet er leuk uit. Eerst brengen de fanfare 'Willen is Kunnen' , Roel van Bambost & Hans De Booij iedereen in de juiste stemming. Daarna zijn wij graag de kers op de verjaardagstaart voor de Vlaamse feestdag", eindigt Chris Van Tongelen van De Romeo's.</p><h3>Programma</h3><p><span>19.00 uur: Fanfare 'Willen is Kunnen'</span><br /><span>19.30 tot 20.45 uur: Roel Van </span>Bambost<span> & Hans De </span>Booij<br /><span>21.15 tot 22.00 uur: De Romeo's</span><br /><span>19.00 tot 21.00 uur: springkasteel, grime,...</span></p><h3>Meer info</h3><p><strong>Vlaanderen Feest! met De Romeo's</strong><br /><strong>vrijdag 5 juli van 19 tot 23 uur</strong><br />03 298 27 30<br /><a target=\"_self\" href=\"https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/nl/event/58921/feest\">https://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/nl/event/58921/feest</a><br />Solftplaats, Berendrecht<br /><strong>gratis</strong></p>",
    "slug": "ambiance-met-de-romeo-s-tijdens-vlaanderen-feest",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d0cc61ff8169791e32d7bb8/ambiance-met-de-romeo-s-tijdens-vlaanderen-feest",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/803ca8c6-2466-4d14-9d2c-466109652ff1/deromeos2018.jpg",
    "tags": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;A-blad;cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-21 00:00:00",
    "published_until": "2019-07-06 00:00:00",
    "channels": null,
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1c92e768f3d5ce260757a4",
    "title": "Loopevenementen in Antwerpen",
    "intro": "<p>In Antwerpen loopt u het hele jaar door! Kies uit onderstaande kalender uw favoriete loopevenement en zet uw beste beentje voor tijdens de zomer en het najaar van 2019.</p>",
    "content": "<h3>zondag 7 juli</h3><h3>zondag 4 augustus</h3><h3>maandag 26 augustus</h3><h3>zondag 1 september</h3><h3>zondag 8 september</h3><h3>zondag 29 september</h3><h3>zondag 6 oktober</h3><h3>zondag 13 oktober</h3><h3>zondag 20 oktober</h3><h3>zaterdag 26 oktober</h3><h3>zaterdag 16 november</h3><h3>zondag 17 november</h3><h3>zondag 15 december</h3><h3>?? december</h3>",
    "slug": "loopevenementen-in-antwerpen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1c92e768f3d5ce260757a4/loopevenementen-in-antwerpen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1e9e35bd-40aa-4456-8018-4d977f74ec9c/-®frederikbeyens_reuzenloop_2016-46_web.jpg",
    "tags": "sport;sporten;supporteren;sportactiviteiten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-01 06:05:00",
    "published_until": "2019-12-31 16:00:00",
    "channels": "Sporting A, District Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ce6972666e3766ee70bb3de",
    "title": "Antwerpen Danst ganse zomer langs de Schelde",
    "intro": "<p>Een dansje onder de sterrenhemel, hoe gezellig klinkt dat? Je kan deze zomer opnieuw 2 maanden lang dansen in de Scheldebocht. Pik een gratis les lindy hop, flamenco, tango of salsa mee of kom gewoon vrij dansen tot middernacht. </p>",
    "content": "<p>De Scheldebocht vormt al jaren het sfeervolle decor van Antwerpen Danst. Van <strong>2 juli tot en met 29 augustus</strong> ben je elke dinsdag, donderdag én zondag welkom aan de Kattendijksluis, kant Waagnatie.</p><p>Tijdens de zomermaanden is dit de favoriete plek van veel bevlogen dansers, maar ook beginners krijgen altijd een warm welkom.  </p><h3>Leer de basispasjes</h3><p>Elke dinsdag- en donderdagavond start met een gratis dansinitiatie van 19.30 tot 20.30 uur. Daarna kan iedereen vrij dansen op de houten vloer naast de Schelde. De dj draait nog leuke plaatjes tot middernacht.</p><h3><br />Extra dansplezier op zondag</h3><p>Dit jaar wordt er voor de allereerste keer ook op zondag gedanst. Zelfs je kinderen kunnen zich wagen aan enkele danspasjes en coole moves. Kattendijk Tango vzw organiseert deze extra dansdag in samenwerking met dansA!pen. </p><ul><li><p>10 tot 11 uur | BBB stretching<br />Leuke krachttraining voor buik, borst en billen gevolgd door een stevige stretching.</p></li><li>11 tot 12 uur | Hedendaagse dans voor volwassenen<br />Leer prachtige choreografieën waar 'pure' lichaamsbeweging centraal staat.<br /> </li><li>12 tot 13 uur | Hedendaagse dans voor kids (6 tot 12 jaar)<br />Op fijne grooves leren kinderen ritmisch bewegen op de maat van de muziek.<br /> </li></ul><p><em><u>Opgelet:</u> op zondag 28 juli is er geen Antwerpen Danst wegens een event in de Waagnatie.</em></p><div class=\"snippet-table\"><h1>Programma juli en augustus</h1><table><tr><th>Datum</th><th>Lesgever</th><th>Dansstijl</th></tr><tr><td>dinsdag 2 juli</td><td>Erna Van Mieghem</td><td>Chacarera</td></tr><tr><td>donderdag 4 juli</td><td>Dancing Sophie</td><td>Lindy Hop</td></tr><tr><td>zondag 7 juli</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans & BBB</td></tr><tr><td>dinsdag 9 juli</td><td>Tangofabriek El Sur</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 11 juli</td><td>Kalitsa</td><td>Griekse Dans</td></tr><tr><td>zondag 14 juli</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans & BBB</td></tr><tr><td>dinsdag 16 juli</td><td>Toxic Tango</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 18 juli</td><td>Peña al Andalus</td><td>Flamenco</td></tr><tr><td>zondag 21 juli</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans & BBB</td></tr><tr><td>dinsdag 23 juli</td><td>El Ardoroso</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 25 juli</td><td>Heart for Kizomba</td><td>Kizomba</td></tr><tr><td>dinsdag 30 juli</td><td>Art of Walk</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 1 augustus</td><td>Ruéda Café</td><td>Rueda de Salsa</td></tr><tr><td>zondag 4 augustus</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans & BBB</td></tr><tr><td>dinsdag 6 augustus</td><td>Anibal y Valeria</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 8 augustus</td><td>Amana Dance Theatre</td><td>Oriëntaalse dans</td></tr><tr><td>zondag 11 augustus</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans & BBB</td></tr><tr><td>dinsdag 13 augustus</td><td>Tango@Kalmthout</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 15 augustus</td><td>Alexander Zamora Vera</td><td>Cubaanse salsa</td></tr><tr><td>zondag 18 augustus</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans & BBB</td></tr><tr><td>dinsdag 20 augstus</td><td>Tango Alegre | De Koffiefabriek</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 22 augustus</td><td>Dancing Sophie</td><td>Balboa</td></tr><tr><td>zondag 25 augustus</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans & BBB</td></tr><tr><td>dinsdag 27 augustus</td><td>La Luna</td><td>Argentijnse tango</td></tr><tr><td>donderdag 29 augustus</td><td>dansA!pen</td><td>Hedendaagse dans</td></tr></table></div><h3>Meer info</h3><ul><li>Rijnkaai, Scheldebocht aan de Kattendijksluis (niet te verwarren met Kattendijkdok) | <span>zuidkant van de Kattendijksluis (tussen Waagnatie en Schelde)</span></li><li>van dinsdag 2 juli tot en met donderdag 29 augustus</li><li>elke dinsdag en donderdag van 19.30 uur tot middernacht, elke zondag van10 tot 13 uur</li><li>gratis</li><li><a href=\"http://www.kattendijktango.be/\">www.kattendijktango.be</a>          -</li><li>Kom met de fiets of met het openbaar vervoer (bus 17 of tram 7). De parkeergelegenheid is beperkt.</li></ul>",
    "slug": "antwerpen-danst-ganse-zomer-langs-de-schelde",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ce6972666e3766ee70bb3de/antwerpen-danst-ganse-zomer-langs-de-schelde",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/46a27e2e-7c40-45d7-8ccc-951390be71d0/E2S_9693.JPG",
    "tags": "District Antwerpen;sport;sportactiviteiten;Sportprojecten;sportverenigingen;sporten;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-10 07:55:00",
    "published_until": "2019-08-29 21:55:00",
    "channels": "District Antwerpen",
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.402451813221,51.234615600085]}"
  },
  {
    "id": "5360c11faea8a7ee368b4593",
    "title": "START TO RUN",
    "intro": "<p>Zin om te gaan lopen, maar een extra duwtje nodig? Sluit je dan aan bij een Start to runsessie van een Antwerpse atletiekclub. Bij veel clubs kan je na een Start to run ook een Keep on runninsessie volgen. Check snel onderstaand overzicht.</p>",
    "content": "<h3><span>Start to run</span></h3><p><span>Trainen onder begeleiding van een coach, maar vooral in groep lopen is een perfecte stimulans. Samen lopen is nu eenmaal aangenamer dan alleen lopen, zeker in het begin! Bovendien boek je in groep ook sneller vooruitgang, omdat mensen elkaar aanmoedigen. In Antwerpen bieden heel wat atletiekclubs Start to runsessies aan op maat van de beginnende loper. Bekijk hieronder waar jij allemaal terecht kan, maak je keuze en trek je loopschoenen aan. Wedden dat je de loopmicrobe snel te pakken hebt?</span></p><p><span>Opgelet: niet alle alle Start to run-programma's worden bij de atletiekclubs in dezelfde periode georganiseerd. Vraag zeker naar het aanbod in loopbegeleiding doorheen het jaar bij de club.</span></p><p>Op zoek naar een loopschema? Kijk dan even op de website van <a target=\"_self\" href=\"https://keeponrunning.be/nl/home/\">KeepOnRunning.be</a>. Daar vind je schema's voor verschillende afstanden (5, 10, 16, 21 en 42 km).</p><h3>Antwerpen</h3><ul><li><strong>Club </strong>Beerschot Atletiek<br /><strong>Waar?</strong> Kielpark - Sint-Andries - Linkeroever<br /><strong>Alle info hierover op </strong><a target=\"_self\" href=\"http://www.beerschot-atletiek.be/recreanten/\">www.beerschot-atletiek.be/recreanten</a></li></ul><h3>Berchem</h3><ul><li><strong>Club </strong>AC Brabo<br /><strong>Waar? </strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportcentrum-het-rooi-berchem\">Sportcentrum Het Rooi</a><br /><strong><strong><strong>Alle info op </strong></strong></strong><a target=\"_self\" href=\"https://ac-brabo.be/start-to-run/\">https://ac-brabo.be/start-to-run/</a><br /> </li><li><strong>Club </strong>Beerschot Atletiek<br /><strong>Waar?</strong> <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportcentrum-het-rooi-berchem\">Sportcentrum Het Rooi</a><br />​<strong>Alle info hierover op </strong><a target=\"_self\" href=\"http://www.beerschot-atletiek.be/recreanten/\">www.beerschot-atletiek.be/recreanten</a></li></ul><h3>Borgerhout</h3><ul><li><strong>Club </strong>AC Brabo<br /><strong>Waar? </strong>Te Boelaarpark (​ingang hoek Karel De Preterlei/Gitschotellei)<br /><strong><strong><strong>Alle info op </strong></strong></strong><a target=\"_self\" href=\"https://ac-brabo.be/start-to-run/\">https://ac-brabo.be/start-to-run/</a></li></ul><h3>Deurne</h3><ul><li><strong>Club </strong>AC Brabo<br /><strong>waar? </strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051c39d8a6ec798b4650/sportpark-ruggeveld-deurne\">Sportpark Park Groot Schijn</a><br /><strong>Alle info hierover op<strong><strong> </strong></strong></strong><strong><strong><a href=\"https://ac-brabo.be/start-to-run/\">https://ac-brabo.be/start-to-run/</a></strong></strong><br /> </li><li><strong>Club </strong><span>Antwerp Athletics<br /><strong>Waar?</strong><span> </span>Sportpark Groot Schijn<br /><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportcentrum-het-rooi-berchem\"><span>​</span></a><strong>Alle info hierover op </strong><a target=\"_blank\" href=\"https://antwerpathletics.be/2019/10/10/start-to-run-2018/\">w</a><a target=\"_self\" href=\"http://antwerpathletics.be/2019/10/10/start-to-run-2018/\">w</a><a target=\"_self\" href=\"https://antwerpathletics.be/2019/10/10/start-to-run-2018/\">w.antwerpathletics.be</a></span></li></ul><h3>Merksem</h3><ul><li><strong>Club </strong>Olse Merksem<br /><span><span><strong>Waar?</strong><span> <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/sporthallen/sporthal-de-rode-loop-merksem\">Sportcentrum De Rode Loop</a></span></span>​<br /><span><span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportcentrum-het-rooi-berchem\"><span>​</span></a>Alle info hierover op</strong> <a target=\"_self\" href=\"http://www.aviwilrijk.be\">w</a><a target=\"_self\" href=\"https://www.olseac.be/index.html\">ww.olseac.be</a></span></span></span></li></ul><h3>Ekeren</h3><ul><li><strong>Club </strong>AC Break<br /><strong>Waar?</strong> Atletiekterrein De <span>Schinde</span><br /><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportcentrum-het-rooi-berchem\">​</a>Alle info hierover op</strong> <a target=\"_self\" href=\"http://www.acbreak.be/\">http://www.acbreak.be/</a></li></ul><h3>Wilrijk</h3><ul><li><strong>Club </strong>AVI Wilrijk<br /><span><span><strong>Waar?</strong><span> </span></span>Universiteitsplein te Wilrijk (Fort VI)​<br /><span><span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a/openluchtlocaties/sportcentrum-het-rooi-berchem\"><span>​</span></a>Alle info hierover op</strong> <a target=\"_self\" href=\"http://www.aviwilrijk.be\">www.aviwilrijk.be</a></span></span></span></li></ul><h3>Keep on Running</h3><p>Naast de Start to runsessies van 0 tot 5 km bieden ook heel wat clubs Keep on Runningsessies van 5 tot 10 km of zelfs van 10 tot 15 km. Vraag dus zeker naar loopbegeleiding die bij je past.</p>",
    "slug": "start-to-run-1",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5360c11faea8a7ee368b4593/start-to-run-1",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3a2e0ce9-7bd1-4faa-a1b7-872ffdd8b527/web-Lopen.jpg",
    "tags": "sport;sporten;Sporting-A;sportverenigingen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-04-30 11:56:19",
    "published_until": null,
    "channels": "District Antwerpen, Sporting A, District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d0a1ac468f3d5e92c171d13",
    "title": "Kom zondag snuffelen tussen de strips en boeken!",
    "intro": "<p>Elke derde zondag van de maand verandert het De Coninckplein in een Strip- en Boekenplein. In een gezellige sfeer kan u kiezen uit duizenden boeken en strips - en deze keer ook tijdschriften en reisgidsen. In bibliotheek Permeke is er een Leeslekker-voorleesuurtje voor kinderen en een expo met werken van Panamarenko, Ria Pacquée en Luc Deleu.</p>",
    "content": "<p>Zoekt u al jaren naar een bepaald boek? Of wil u enkele meesterwerken toevoegen aan uw collectie? Het aanbod op het Strip- en Boekenplein is de moeite waard. U vindt er tweedehandswerken en nieuwe boeken. </p><p>Bij deBuurtcorner verkoopt buurthuis deBuurt items uit bibliotheek Permeke voor maar één euro. Op 15 maart zijn er ook oude <strong>tijdschriften en reisgidsen</strong> te koop voor een prikje.</p><p>Om 11 uur kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar (en ook wel een beetje hun (groot)ouders, toch?) genieten van een leuk voorleesuurtje in de bib. Spring gerust eens binnen. Meteen ook een prima moment om de expo te bekijken: de bib kreeg werken van Panamarenko, Ria Pacquée en Luc Deleu te leen van het M HKA tijdens de Jeugdboekenmaand. </p><p> </p><h3>Meer info</h3><ul><li>Strip- en <span>boekenplein</span></li><li>zondag 15 maart van 10 tot 16 uur</li><li>De <span>Coninckplein</span>, Antwerpen</li><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.permeke.org/boekenplein2016\">www.permeke.org</a></li><li><strong>gratis toegang</strong></li></ul>",
    "slug": "kom-zondag-snuffelen-tussen-de-strips-en-boeken",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d0a1ac468f3d5e92c171d13/kom-zondag-snuffelen-tussen-de-strips-en-boeken",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/718b6abb-87c2-4030-8e2a-33d0c4bc3f2a/vm_pianomarathon_24_150516_kl.jpg",
    "tags": "bib en cultuur;cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2020-03-09 08:00:00",
    "published_until": "2020-03-15 15:00:00",
    "channels": "Bibliotheken, Kunst & Cultuur, Vrijetijdsaanbod voor kinderen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "55a35f74caa8a7ee168b4569",
    "title": "Stageplaats: Medewerker opmaak / dtp drukwerk",
    "intro": "<p>De Antwerpenaars willen op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in hun stad. Ze lezen er graag over in toegankelijke en relevante communicatiedragers van de stad Antwerpen. Daarom zoeken ze creatieve stagiairs die nauwgezet en zelfstandig drukwerk kunnen opmaken.</p><p>Er is een stageplaats voor minimum 4 weken. </p>",
    "content": null,
    "slug": "stageplaats-medewerker-opmaak-dtp-drukwerk",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/55a35f74caa8a7ee168b4569/stageplaats-medewerker-opmaak-dtp-drukwerk",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-03-11 07:50:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Jobs",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae093082d2a3c965e32b029",
    "title": "Codes en regelgeving (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u voorbeelddossiers en toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'codes en regelgeving'.</p>",
    "content": "<p>Onder het thema 'codes en regelgeving' vallen dossiers over:</p><ul><li>gedragscodes (personeel, telematica, sociale media) of dienstnota’s (kledijvoorschriften, overheidscommunicatie ...)</li><li>wetgeving op de overheidsopdrachten of andere wetgeving</li><li>personeelskwesties</li><li>vrije meningsuiting</li></ul><h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Schending beroepsgeheim (2019)</h3><p><span><span>Medewerker: "Ik vraag me af of het beroepsgeheim van de arbeidsgeneesheer werd geschonden. Een collega van de personeelsdienst verwees namelijk naar een gesprek met de arbeidsgeneesheer."</span></span></p><p><strong><span><span>Advies</span></span></strong></p><p><span><span>Het Bureau sprak </span></span>over het beroepsgeheim​ <span><span>met</span></span><span><span> de leidinggevende van Medisch toezicht (Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst). Het Bureau gaf daarop dit antwoord aan de medewerker.</span></span></p><p><span><span>Bureau voor Integriteit: "Het feit dat een arbeidsgeneesheer aan een medewerker van de personeelsdienst meldde dat u bij uw bezoek aan de arbeidsgeneesheer geen verslag van de behandelende geneesheer voorlegde, valt niet onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim betreft gegevens die verband houden met uw fysieke of mentale gezondheid. Die informatie staat in het elektronisch medisch dossier. Zowel de artsen als de medewerkers die toegang hebben tot dat dossier zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De medewerkers van de GPD tekenen daarover een privacyclausule. De medewerkers van </span></span>Personeelsmanagement​ <span><span>ondertekenen bij indiensttreding ook een privacyclausule. Er wordt verder bekeken of de medewerkers van de GPD ook de specifieke clausule voor medewerkers van Personeelsmanagement zullen ondertekenen."</span></span></p><h3>Portretrechten - extern publiceren van foto's (2018)</h3><p>Stadsmedewerker: "Een extern architectenbureau bouwt in Deurne een gebouw in opdracht van de stad Antwerpen. Dat bureau wil daarover een tekst met foto’s publiceren in een vaktijdschrift op internet. Graag uw advies of dat mag."</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Bureau voor Integriteit: "Als het architectenbureau de bron correct vermeldt en de portretrechten in orde brengt met de mensen die op de foto’s staan, adviseert het Bureau positief voor het publiceren van de tekst en foto’s."</p><p> </p><h3>Personeelsselecties (2018)</h3><p>Medewerker: "Ik nam deel aan een aantal selectieprocedures. Telkens werd mijn deelname geweigerd of werd ik niet weerhouden, hoewel ik voldeed aan de gestelde voorwaarden. Toen ik een vakbondsorganisatie inschakelde, mocht ik toch deelnemen. Daarnaast heb ik vragen bij de wachttijd voor selecties waar iemand al eens eerder aan deelnam en niet voor slaagde. Ik voel me tekortgedaan en onrechtvaardig behandeld. Ik heb de indruk dat de selecties niet objectief verlopen."<br /> </p><p><strong>Advies</strong></p><p>Het Bureau vroeg informatie aan de personeelsdienst en geeft op basis daarvan dit antwoord:<br />"Op basis van alle vergaarde informatie stelt het Bureau vast dat de regels voor selectieprocedures niet eenduidig zijn, zowel voor deelnemers aan selecties als voor personeelsleden van het Selectiecentrum. De interpretatie van de regels wordt in dossiers soms bijgesteld na opmerkingen van de vakbondsorganisatie. Dat kan de schijn van willekeur of partijdigheid wekken. Ook de communicatie naar deelnemers wordt er zo alleen maar moeilijker op. Het Bureau adviseerde de stadssecretaris en de personeelsdienst om de regels te vereenvoudigen."<br /> </p><p><strong>Vervolg</strong></p><p>Na tussenkomst door een vakbondsorganisatie werd het standpunt van de personeelsdienst bijgesteld en de situatie voor de melder geregulariseerd. Het Bureau voor Integriteit vraagt bijkomend aan de stadssecretaris of ook andere deelnemers van de selectieprocedures in dezelfde situatie zaten als de melder en of ook voor hen de situatie werd geregulariseerd. Het Bureau kreeg dit antwoord.</p><p>"We respecteren in onze selectieprocedures steeds het gelijkheidsbeginsel. Bij aanpassing of bijstelling na tussenkomst van een vakbondsorganisatie hebben we daarom de situatie geregulariseerd voor alle deelnemers die in dezelfde situatie verkeerden.</p><p>We bekijken de regels en procedures kritisch en sturen bij waar nodig. Omwille van onduidelijkheid voor kandidaten over de generieke dan wel specifieke aard van functies en de start van de wachttijd (inschrijving sollicitatie/eindverslag) werd beslist om de wachttijd van 6 maanden weer te schrappen uit de rechtspositieregeling. Dat zal gebeuren bij de volgende wijzigingsronde waarover een communicatie volgt op A-stad."</p><h3>Taalbeleid - verplicht om klanten in het Nederlands te woord te staan? (2018)</h3><p>Onthaalmedewerker: "Is het verplicht om klanten in het Nederlands te beantwoorden, ook als die het Nederlands niet beheersen?"<br /> </p><p><strong>Advies</strong></p><p>Die vraag is niet voor het Bureau voor Integriteit. Het Bureau verwijst de medewerker door naar de bedrijfseenheid District- en Loketwerking. Die antwoordt dat er geen aparte nota rond taalbeleid voor loketwerking is opgesteld en dat de algemene richtlijnen worden gevolgd. Die zijn gebaseerd op de taalwetgeving:</p><p>Het begin en einde van een gesprek verlopen altijd in het Nederlands. Enkele voorbeelden:</p><ul><li>Een burger kan een verhuis/adreswijziging enkel in het Nederlands aangeven.</li><li>Alle formulieren en informatie staan in het Nederlands op de website.</li><li>Alle attesten/uittreksels/documenten/vergunningen zijn uitsluitend in het Nederlands opgesteld.</li></ul><p>Voor een aantal specifieke opdrachten zijn er producten in 4 talen (Frans, Engels, Duits, Spaans) ter beschikking. Ook daar volgen we de wetgeving. Enkele voorbeelden:</p><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"https://eforms.antwerpen.be/formulier/scnieuwkomer.aspx/fInschrijving\">inschrijving nieuwkomers</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://businessinantwerp.eu/\">hervestigingsadministratie voor buitenlandse bedrijven</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.gate15.be/en/home\">studentenloket</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/huwelijk-in-het-buitenland\">Buitenlandse aktes</a> kunnen in verschillende talen aangeleverd worden maar het aanvragen van formulieren moet in het Nederlands gebeuren;</li><li>Asielaanvragen gebeuren in het Nederlands maar altijd met begeleiding;</li><li>Interviews over schijnrelaties gebeuren in het Nederlands maar voor anderstaligen altijd met een erkende tolk;</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez\">lage-emmissiezone en vergunningen</a>: de informatie (ook online) is in 4 talen beschikbaar. De administratie en loketafspraak verlopen in het Nederlands;</li><li>Soms komen toeristen aan het stadsloket de weg vragen. Zij kunnen een folder of kaartje in verschillende talen krijgen. We verwijzen hen ook door.</li></ul><p><strong>Besluit</strong></p><p>We geven de burgers informatie in de genoemde talen als dat hoort bij het loketproduct en de dienstverlening. De klantenbegeleider aan het onthaal/selfserviceloket zal dan overschakelen naar een van de genoemde talen.<br /> </p><h3>Vrije meningsuiting - verkiezingsaffiche bij kinderdagverblijf (2018)</h3><p>Burger: "Tijdens de gemeenteraadverkiezingen hangt er aan een privaat kinderdagverblijf een verkiezingsaffiche van een schepen. Kan het dat een schepen zelf aan zulke organisaties vraagt om affiches op te hangen? De kinderdagverblijven krijgen toch subsidies van de stad? Ik vind het niet correct naar de crèches toe maar ook niet naar de ouders van de kinderen. Ik vind dat er bij kinderdagverblijven van de stad geen verkiezingsmateriaal getoond mag worden omdat die neutraal moeten zijn."<br /> </p><p><strong>Antwoord van het Bureau</strong></p><p>Het Bureau voor Integriteit neemt contact op met de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf en vraagt wie het initiatief nam om de affiche op te hangen. </p><p>De zaakvoerster antwoordt dat ze de schepen zelf heeft gevraagd naar een affiche en dat ze die op eigen initiatief heeft opgehangen. Zij vindt dat zij daarover zelf mag beslissen.</p><p>Het Bureau voor Integriteit antwoordt aan de melder: "Het Bureau stelt vast dat de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf zich beroept op het recht op vrije meningsuiting. Dat is een recht waar het Bureau niet aan kan of wil raken."</p><p> </p><h3>Gedragscode personeel - reageren op racistisch gedrag door burgers (2018)</h3><p>Medewerker: "Ik kreeg tijdens het werk racistische opmerkingen van burgers. Ik reageerde in eerste instantie niet en zweeg, maar kwam dan toch tussenbeide, waardoor de situatie escaleerde. Ik slaagde erin om de gemoederen te bedaren en verder te werken, maar ben wel  erg aangedaan. Ik maakte over de situatie een filmpje en plaatste het op Facebook. Mijn leidinggevende vroeg me om het filmpje eraf te halen. Ik deed dat onmiddellijk. Mijn vraag aan het Bureau:</p><p>1)<span> </span>Maakte ik een fout door dat filmpje op Facebook te plaatsen? </p><p>2)<span> </span>Wat kan of mag ik doen als ik als medewerker wordt beledigd door burgers? Moet ik dan zwijgen, de politie bellen …?"</p><p><strong>Advies</strong></p><p>Bureau voor Integriteit: "In eerste instantie heeft het Bureau begrip voor uw reactie. In zulke situaties is het echter niet uw taak om in discussie te gaan, maar wel om er afstand van te nemen. Ventileren over zo’n gebeurtenissen doet u in de toekomst ook beter niet op Facebook aangezien u als ambtenaar een discretieplicht heeft en u uw privésfeer en werk beter gescheiden houdt. </p><p>Zulke situaties zouden vooral bespreekbaar moeten zijn met uw leidinggevende. Het Bureau is bovendien van mening dat er een kader moet zijn voor medewerkers die zo’n situaties meemaken. Het Bureau zou dit willen bespreken met uw leidinggevende mits uw goedkeuring."</p><h3>Wetgeving ruimtelijke ordening en toezicht (2017)</h3><p>Medewerker: "Bij een plaatsbezoek stelde ik vast dat de eigenaar van een pand niet volledig in regel is met alle nodige vergunningen. Ik stelde een proces-verbaal op. Later kreeg ik de vraag van collega-juristen om het pv aan te passen, meer bepaald om een stuk eruit te halen. Ik weiger dat te doen en meld het aan het Bureau voor Integriteit."<br /> </p><p><strong>Vervolg</strong></p><p>Het Bureau voor Integriteit voerde een gesprek met de leidinggevende van de melder. Die bevestigde dat er een interne discussie over deze zaak aan de gang was tussen toezichters en juristen over een hiaat in de wetgeving. Toezichters stellen pv’s op als ze wantoestanden tegenkomen. Juristen behandelen de pv's achteraf en toetsen ze aan de relevante juridische gronden. In deze kwestie waren de juristen van oordeel dat het dossier onvoldoende sterk was en adviseerden ze daarom om het pv aan te passen.</p><p>Het Bureau voor Integriteit stelde dat in een pv de feiten vermeld moeten worden zoals ze op dat moment worden vastgesteld. De melder heeft dus zijn job gedaan. Het Bureau drong er bij de leidinggevende op aan dat hij een gesprek zou voeren met de melder om de context beter te duiden en om goede interne afspraken te maken tussen de twee betrokken teams.<br /> </p><p><strong>Reactie leidinggevende</strong></p><p>De leidinggevende heeft dit opgenomen met de melder en een aantal afspraken gemaakt met de twee teams om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.<br /> </p><p><strong>Advies van het Bureau</strong></p><p>Het Bureau voor Integriteit nam de <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/2609edf6-e573-4918-bcae-fee9b1e2ad13\">gewijzigde versie van de gedragscode</a> door en had geen opmerkingen of aanvullingen bij de aangebrachte wijzigingen. Het Bureau gaf wel mee dat bij wijziging van gedragscodes een finale goedkeuring door de stadssecretaris nodig is en adviseerde om via een dienstnota de nieuwe gedragscode ter kennis te brengen van alle personeelsleden.</p><h3>Gedragscode sociale media (2017)</h3><p>Medewerker van de stedelijke bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing (OS): "Ik vraag advies over een aanpassing aan de gedragscode voor gebruik van sociale media. OS zou de code graag verruimen naar een gedragscode digitale media omdat de gedragsregels dan ook gelden voor media zoals het medewerkerskanaal op A-stad."<br /> </p><p><strong>Vervolg</strong></p><p>De nieuwe gedragscode voor gebruik van sociale media is op A-stad verschenen. De dienstnota wordt verstuurd naar alle medewerkers.</p><p> </p>",
    "slug": "codes-en-regelgeving-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae093082d2a3c965e32b029/codes-en-regelgeving-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-25 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b31dc672382a5972033c3a2",
    "title": "Borgerrio 2019 in beeld",
    "intro": "<p>Kom terug in de sfeer van Borgerrio.</p>",
    "content": null,
    "slug": "borgerrio-2019-in-beeld",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b31dc672382a5972033c3a2/borgerrio-2019-in-beeld",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/abf711e9-3bf1-4b86-b374-ee3587dd53b4/vm_borgerrio_22062019_lowres-11.jpg",
    "tags": "feest;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-22 06:00:00",
    "published_until": "2024-10-25 12:00:00",
    "channels": "Borgerrio",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5360d0a0aaa8a700208b4569",
    "title": "LOOPEVENEMENTENKALENDER",
    "intro": "<p>In Antwerpen loopt u het hele jaar door! Kies uit onderstaande kalender uw favoriete loopevenement en zet uw beste beentje voor tijdens het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.</p>",
    "content": "<h3>zaterdag 21 december</h3><h3>zondag 5 januari</h3><h3>zondag 19 januari</h3><h3>zaterdag 1 februari</h3><h3>zondag 2 februari</h3><h3>zondag 9 februari</h3><h3>zondag 15 maart</h3><h3>zondag 26 april</h3><h3>vrijdag 1 mei</h3><h3>zondag 3 mei</h3><h3>zondag 10 mei</h3><h3>vrijdag 15 mei</h3><h3>zaterdag 16 mei</h3><h3>zondag 17 mei</h3><h3>zondag 24 mei</h3><h3>zondag 31 mei</h3><h3>zaterdag 6 juni</h3><h3>zondag 7 juni</h3><h3>vrijdag 19 juni</h3><h3>zondag 28 juni</h3>",
    "slug": "loopevenementenkalender",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5360d0a0aaa8a700208b4569/loopevenementenkalender",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/546394a4-8131-4fdc-9247-db8e7278c9d3/Loopevenementen_2020.png",
    "tags": "sport;sporten;supporteren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-09-26 11:56:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Infofiches, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae08e0e2382a52b471d875c",
    "title": "Belangenvermenging (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u voorbeelddossiers en toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'belangenvermenging'.</p>",
    "content": "<h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Project indienen voor de burgerbegroting van een district (2019)</h3><p><span><span>Medewerker: "Ik werk als cultuurmedewerker bij de stad; en ik woon ook in Antwerpen. Mag ik een project indienen voor de burgerbegroting van mijn district?"</span></span></p><p><strong><span><span>Advies</span></span></strong></p><p><span><span>Bureau voor Integriteit: "Als stadsmedewerker en als burger van de stad kan je meewerken aan een burgerbegroting. Een stadsmedewerker heeft het recht op vrije meningsuiting. Het moet wel duidelijk zijn dat je als burger spreekt en niet als personeelslid. Je mag ook niet de indruk wekken dat je bevoordeeld zou zijn ten opzichte van andere burgers. Je kan geen projecten indienen dat te maken heeft met je werk. De gedragscode blijft gelden. Houd rekening met deze zaken: </span></span></p><p><span><em>Andere partijen - burgers, klanten, leveranciers - moeten erop kunnen rekenen dat zij in gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat het algemeen belang van de stad en het OCMW voorop staat.</em></span></p><p><span><em>We zijn het vast niet altijd eens met het beleid, maar toch zijn we loyaal aan de stad en het OCMW: aan het bestuur, aan onze bedrijfseenheid of ons departement en aan ons team. We spreken daarover in positieve termen en we verdedigen de beslissingen van onze leidinggevenden. Maar we zijn ook actief en kritisch als er beslissingen moeten worden genomen.</em></span></p><p><span><em>Natuurlijk hebben we als burger het volledige recht op onze meningsuiting. We mogen ons net als ieder ander kritisch uitlaten over alle openbare zaken. De grens ligt daar waar:</em></span></p><ul><li><span><em>het voor onze toehoorders niet meer duidelijk is of we als privépersoon of als ambtenaar spreken;</em></span></li><li><span><em>we negatief over de stad of het OCMW spreken, zonder dat we die zaken eerst binnen onze eigen organisatie hebben trachten te verbeteren;</em></span></li><li><span><em>we het imago van de stad of het OCMW ernstig zouden schaden."</em></span></li></ul><h3>Als ex-medewerker samenwerken aan een dossier van de stad (2019)</h3><p><span><span>Medewerker: "Ik ben ex-medewerker van de stad. Mag ik bij mijn nieuwe werkgever meewerken aan een bestek dat de stad uitschrijft?"</span></span></p><p><strong><span><span>Advies</span></span></strong></p><p><span><span>Bureau voor Integriteit: "Ook op het moment dat je niet meer in dienst bent van de stad, is het van belang dat jij of de firma waarvoor je werkt, rekening houdt met deze bepalingen uit bestekken van de stad Antwerpen:</span></span></p><p><span><em>In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie (‘revolving doors’) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de kandidaat of inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de aanbestedende overheid, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de aanbestedende overheid, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn aanvraag tot deelneming of offerte of een andere tussenkomst in het kader van deze plaatsingsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht.</em></span></p><p><span><em>Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze plaatsingsprocedure.</em></span></p><p><span><em>Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006."</em></span></p><p><strong><span><span>Vervolg</span></span></strong></p><p><span><span>Nadat het Bureau voor Integriteit dat advies had gegeven, kreeg het Bureau bijkomende informatie van de leidinggevende van de medewerker. Daaruit bleek dat de medewerker handelde met voorkennis. Het Bureau bracht daarom de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale op de hoogte.</span></span></p><h3>Gunning van een project (2018)</h3><p>Architectenbureau: "Het college zou een vergunning voor een bepaald project hebben geweigerd maar daarna wel een vergunning verleend hebben voor een gelijkaardig project. Wij willen graag een onderzoek."</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Bureau voor Integriteit: "Het Bureau vroeg informatie over het dossier aan de betrokken dienst. Op basis daarvan stelt het Bureau op het eerste zicht vast dat er geen sprake is van onzorgvuldigheid of belangenvermenging. De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen lijken correct gemotiveerd. Over de effectieve inhoud en de gelijkenissen of verschillen tussen beide bouwaanvragen kan het Bureau geen uitspraken doen. Het Bureau beschikt namelijk niet over de gepaste expertise. Bovendien mag het Bureau in zulke procedures niet in de plaats treden van het college of optreden als beroepsinstantie."<br /> </p><h3>Cumulatie van jobs (2017)</h3><p>Districtsschepen: "Mag ik me kandidaat stellen voor een job bij een bedrijf dat ook diensten aan de stad levert?"</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Het Bureau voor Integriteit vroeg juridisch advies en kwam zo tot deze conclusie:</p><p>"Juridisch gezien stelt er zich geen probleem op het vlak van belangenvermenging, zeker niet als het gaat om opdrachten voor de stad aangezien daar een ander orgaan over beslist waar u geen deel van uitmaakt. Indien het om opdrachten zou gaan voor het district waar u schepen bent, moet u zich onthouden van deelname aan besprekingen en stemmingen in het <span>districtscollege</span> met betrekking tot de organisatie(s) waarvan u deel uitmaakt.<br />Dat blijft echter steeds een delicate kwestie waarbij u ook best rekening houdt met de perceptie. Het betrokken maatwerkbedrijf heeft immers een raamovreeenkomst met het district in kwestie voor een materie waar u bevoegd voor bent. Dat contract werd afgesloten vooraleer u bij het maatwerkbedrijf actief was maar in de perceptie zou dat tegen u kunnen werken.</p><p>Volgende bepalingen uit de gedragscode voor collegeleden moeten ook in acht worden genomen:</p><p><br /><strong>Algemeen belang</strong></p><p>Voor collegeleden is het algemeen belang van de stad Antwerpen belangrijker dan het particuliere belang van wie dan ook. De eer en waardigheid van het mandaat komen in het gedrang als een collegelid handelt in strijd met het algemeen belang van de stad Antwerpen en als hij of zij zichzelf of een ander persoonlijk voordeel wil toekennen ten koste van de stad Antwerpen. Ook buiten hun politieke activiteiten houden collegeleden rekening met de eer en waardigheid van hun mandaat.</p><p><br /><strong>Voorzichtig met tussenkomsten</strong></p><p>Collegeleden vermijden elke schijn van particuliere begunstiging. Collegeleden onthouden zich van tussenkomsten ten bate van particuliere belangen in individuele dossiers bij het bestuur, het gerecht of de politie; zulke tussenkomsten zijn verboden. Bijgevolg wekken ze ook niet de indruk dat een goede afloop van een individueel dossier aan hun tussenkomst te danken zou zijn. Ze laten de mededeling aan de belanghebbende over de uitkomst van een behandeling over aan het stadsbestuur.</p><p><br /><strong>Voorkennis</strong></p><p>Collegeleden kunnen bij de uitoefening van hun mandaat vertrouwelijke informatie vernemen die voor anderen een grote waarde kan hebben. Collegeleden verstrekken vertrouwelijke informatie – waardevol of niet – nooit aan anderen zolang het stadsbestuur de betrokken gegevens nog niet officieel openbaar heeft gemaakt.</p><p><br /><strong>Onkreukbaarheid</strong></p><p>Als een collegelid, al dan niet via een tussenpersoon, een persoonlijke betrokkenheid of privébelang heeft bij een bepaald dossier, stelt hij of zij de voorzitter van de gemeenteraad daarvan op de hoogte en bemoeit zich niet met de behandeling van dat dossier."</p><p> </p><h3>Familiale banden (2017)</h3><p>Medewerker, verantwoordelijk voor de opmaak van sportconcessie-overeenkomsten: "Er moet een nieuwe overeenkomst van langere duur afgesloten worden met een club. De rechtstreekse contacten tussen de club enerzijds en de stad anderzijds verlopen niet via mij maar via de betrokken kabinetten. Van hen krijg ik informatie om de afgesproken zaken in een overeenkomst te zetten. Recent kreeg de club een nieuwe hoofdsponsor: een firma die eigendom is van mijn broer. De hoofdsponsor heeft geen enkele bevoegdheid of taak met betrekking tot het afsluiten van de nieuwe overeenkomst. Kan ik in die omstandigheden de verdere afhandeling van de overeenkomst opnemen of doe ik dat beter niet?"</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Bureau voor Integriteit: "Op het eerste zicht ziet het Bureau geen probleem aangezien u niet rechtstreeks betrokken bent bij de onderhandelingen over de overeenkomst en uw broer als sponsor ook niet mee aan de onderhandelingstafel zit. Op de website van de desbetreffende club vond het Bureau uw broer in het overzicht 'Vrienden van de club'.</p><p>Er staat ook dat de groep werd opgericht met als hoofddoel het genereren van fondsen om de huur van het sportcomplex te betalen aan de stad Antwerpen. Dat is het belangrijkste doel. Onrechtstreeks is er dus wel een verband met uw job. Het Bureau voor Integriteit is van oordeel dat het voor u comfortabeler zou zijn om <span>het dossier</span> niet zelf te behandelen maar door te geven aan een collega. Graag verneemt het Bureau welk gevolg u aan dit advies geeft."</p><p><br /><strong>Vervolg</strong></p><p>De adviesvrager liet het Bureau weten dat na overleg met de directie beslist werd om het advies te volgen. Het dossier werd overgedragen aan een collega.</p><p> </p>",
    "slug": "belangenvermenging-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae08e0e2382a52b471d875c/belangenvermenging-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-08 06:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "55a60c65afa8a7868b8b45b7",
    "title": "Masterplan kinderopvang 0-3 jaar",
    "intro": "<p>Het Masterplan Kinderopvang biedt organisatoren van kinderopvang die investeren in een project voor groepsopvang met een langere realisatietijd (1 tot 3 jaar) op een locatie met een tekort aan kinderopvang meer zekerheden voor het verwerven van subsidies van stad Antwerpen en/of van Kind en Gezin.</p>",
    "content": "<p><strong>1. Meer zekerheid over het bekomen van de kinderopvangtoelage (KOT) van de stad Antwerpen. </strong></p><ul><li>Met de kinderopvangtoelage ondersteunt stad Antwerpen kinderopvanginitiatieven die werken met een vaste prijs. De kinderopvangtoelage voorziet in een tussenkomst in de prijs van de opvang op basis van het inkomen van de ouder(s).</li><li>Een belangrijke voorwaarde om de kinderopvangtoelage te bekomen is beschikken over een positief locatieadvies. Het positief locatieadvies is een nieuwe voorwaarde vanaf 1 oktober 2019.</li><li>Een project (met een realisatietermijn van 1 tot 3 jaar) opgenomen in het Masterplan behoudt zijn positief locatieadvies, ook wanneer het project bij de effectieve start een negatief locatieadvies zou krijgen, bijvoorbeeld omdat het aantal kindplaatsen of het aantal kinderen in de betrokken buurt gewijzigd is.</li></ul><p><strong>​2.</strong> <strong>Relatieve zekerheid over het bekomen van werkingsmiddelen trap 2 via een uitbreidingsronde van Kind en Gezin of via pre-subsidies van de stad Antwerpen. </strong></p><ul><li>Werkingsmiddelen trap 2 of pre-subsidies van stad Antwerpen zijn subsidies waarmee een opvanginitiatief inkomensgerelateerde opvang organiseert.</li><li>Bij een uitbreidingsronde voor werkingsmiddelen trap 2 of voor pre-subsidies kent het lokaal overleg kinderopvang (LOK) per project punten toe, o.a. op basis van de nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang in de buurt. Bij opname in het Masterplan  wordt gekeken naar de puntenscore die het project op dat moment zou krijgen (Clusterlijst: zie onderaan). Het project behoudt dan deze punten, ook wanneer op het moment van de latere uitbreidingsronde de locatie minder punten zou opleveren.</li></ul><h3> </h3><h3>Welke projecten komen in aanmerking?</h3><p><strong>Voorwaarden algemeen</strong></p><ul><li>Het project wordt gerealiseerd binnen een periode van 1 tot 3 jaar.</li><li>Het project creëert minstens 18 nieuwe kindplaatsen of zorgt voor extra kindplaatsen bij een bestaand initiatief tot minstens 18 plaatsen.</li><li>Opgelet: een nieuwe groepsopvang komt in aanmerking voor pre-subsidies wanneer minstens 19 plaatsten gerealiseerd worden.</li><li>Het project voldoet aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden. Onder meer:<ul><li>Beschikken over een buitenruimte.</li><li>Beschikken over geventileerde leef- en slaapruimtes.</li><li>Werken met gekwalificeerd personeel in loondienst.</li><li>Werk maken van een vormingsplan.</li></ul></li><li>De organisator van de kinderopvang is een rechtspersoon.</li></ul><p> </p><p><strong>Extra voorwaarde voor het bekomen van de kinderopvangtoelage: </strong></p><ul><li>Het project heeft een positief locatieadvies.</li></ul><p><strong>Hoe komt het locatieadvies tot stand?</strong></p><p>De stad Antwerpen is opgedeeld in 22 geografische clusters. Elke cluster telt ongeveer 1.100 - 1.200 kinderen van 0 tot 3 jaar.</p><p>Om de tekorten en behoeften te bepalen worden het aantal en de aard (vaste prijs, inkomensgerelateerde opvang, KOT) van de bestaande kinderdagverblijven en het aantal kindplaatsen per cluster vastgesteld.</p><p>De stad Antwerpen streeft naar 39% kinderopvang per cluster: 39 kindplaatsen per 100 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar.  Deze norm wordt per cluster verfijnd rekening houdend met de tewerkstellingsgraad.</p><p>Bij het bepalen van de noden in een cluster wordt tevens rekening gehouden met het aantal nieuwe plaatsen die projecten uit het Masterplan in de toekomst zullen realiseren.</p><p>Bijkomend mogen de gemiddelde inkomens in de cluster niet te laag liggen.</p><p>Een locatie-advies houdt ook rekening met de lucht- en geluidskwaliteit op de geplande locatie.</p><p>Op het moment van aanvraag voor opname in het Masterplan (in de praktijk op de eerstkomende afsluitdatum), geeft de regie Kinderopvang een locatieadvies, tenzij de organisator nog over een geldend advies voor het project beschikt dat gegeven werd in hetzelfde jaar. Een opname in het Masterplan Kinderopvang met het oog op het bekomen van de kinderopvangtoelage is immers enkel mogelijk in het jaar dat er een positief locatieadvies geldt voor de cluster waarin het project gerealiseerd zal worden. </p><p>                                                                          </p><p><strong>Extra voorwaarde voor het bekomen van werkingsmiddelen trap 2 of pre-subsidies: </strong></p><ul><li>Het project is gelegen in een cluster met een tekort aan inkomensgerelateerde plaatsen.</li></ul><p><strong>Hoe wordt het tekort aan ikt-plaatsen bepaald?</strong></p><ul><li>Om het tekort aan inkomensgerelateerde plaatsen te bepalen wordt rekening gehouden met de kansarmoede-index van Kind en Gezin en het gemiddeld inkomen in de cluster.</li><li>Het aantal plaatsen dat opgenomen kan worden staat in verhouding tot het aantal inkomensgerelateerde plaatsen dat er tekort is in de cluster.</li><li>Bij een uitbreidingsronde van werkingsmiddelen trap 2 worden niet àlle subsidies toegekend aan projecten opgenomen in het Masterplan. Maximaal de helft van de te verdelen subsidies voor ikt-kindplaatsen worden voorbehouden aan projecten uit het Masterplan.</li></ul><p> </p><h3>Hoe verloopt de procedure?</h3><ul><li>Er zijn jaarlijks twee indienmomenten voor de aanvragen: 30 april en 31 oktober. Projectaanvragen moeten ten laatste op die dag worden ingediend.</li><li>Een projectaanvraag omvat minstens een huurovereenkomst of een bewijs van zakelijk recht met betrekking tot de locatie waar de organisator het opvanginitiatief wil realiseren. Een aanvraag omvat verder een stappenplan met een timing en verklaring dat voldaan wordt aan de stedelijke reglementen met betrekking tot kinderopvang en de regelgeving van Kind en Gezin.</li><li>Regie Kinderopvang van stad Antwerpen onderzoekt de projectaanvragen en geeft een locatieadvies voor KOT of geeft de score voor trap 2 subsidies.</li><li>De Regie Kinderopvang stelt de ingediende projecten voor aan het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK). Het LOK geeft vervolgens een advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het college is bevoegd voor de goedkeuring van de aanvragen.</li><li>Na de realisatie van het project controleert Regie Kinderopvang de kwaliteitsvoorwaarden die werden opgelegd in het reglement.</li></ul><p> </p><h3>Hoe indienen?</h3><p>Gebruik <a target=\"_self\" href=\"https://kinderopvang.csjdatabank.be/dossier/show/id/112808\">dit aanvraagformulier</a><em> </em>om uw project in te dienen.</p><p> </p><h3>Meer info</h3><p><strong>Regie Kinderopvang</strong><br /><a href=\"mailto:Regie.Kinderopvang@antwerpen.be\">Regie.Kinderopvang@antwerpen.be</a><br /><span>tel. 03 338 6587</span></p><p> </p>",
    "slug": "masterplan-kinderopvang-0-3-jaar",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/55a60c65afa8a7868b8b45b7/masterplan-kinderopvang-0-3-jaar",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2015-08-05 00:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Kinderopvang",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae19169b85c8d06d15c9ed3",
    "title": "Gebruik stadsmateriaal (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u voorbeelddossiers en toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'gebruik van stadsmateriaal door personeel van de stad'.</p>",
    "content": "<p>Volgens de <a href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9ca3a048-d663-4bbf-a9a0-4ab304f3957e\">gedragscode voor stadspersoneel</a> (p. 4) mogen stadsmedewerkers de eigendommen en materialen van de stad alleen gebruiken voor hun werk:</p><p>"We respecteren de eigendommen en de rechten van de stad en het OCMW en gebruiken die alleen voor ons werk."</p><p>Die bepaling lijkt duidelijk, maar is het in de praktijk niet altijd. Zo vergeet men bijvoorbeeld al eens dat het ook gaat over het stedelijke computernetwerk. Of er wordt gediscussieerd of die bepaling geldt voor overschotten. Daarnaast zijn er uitzonderingen zoals de smartphones van het werk, die ook privé mogen worden gebruikt. Die smartphones zijn geleverd door de stad.</p><h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Herbestemming oude bureaustoelen (2019)</h3><p><span><span>Medewerker: "Onze oude bureaustoelen worden vervangen. Mogen we die aan geïnteresseerde collega’s geven?"</span></span></p><p><strong><span><span>Advies</span></span></strong></p><p><span><span>Het Bureau voor Integriteit stelde vast dat er dienstnota’s zijn over het herbestemmen van bepaalde oude materialen zoals ICT-materiaal. Er is geen dienstnota over het herbestemmen van bureaustoelen.</span></span></p><p><span><span>Bureau voor Integriteit: "In eerste instantie moet de stad proberen om oud materiaal te verkopen. Als er geen commerciële waarde meer is, dan zijn er 2 opties. </span></span></p><ol><li><span><span>Het materiaal heeft emotionele waarde voor een medewerker: Met toestemming van de bedrijfsdirecteur zou het aan de medewerker gegeven kunnen worden. </span></span></li><li><span><span>Het materiaal heeft geen emotionele waarde voor een medewerker: Er zou een procedure voor herbestemming moeten zijn. De Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) moet daarin een rol spelen. Die dienst kan bekijken wat de beste optie is."</span></span></li></ol><p><strong><span><span>Vervolg</span></span></strong></p><p><span><span>De GAC onderzocht het verder. Soms staat in de raamovereenkomst dat de leverancier van het nieuwe materiaal kosteloos eenzelfde hoeveelheid oud materiaal overneemt. Dat moet steeds nagekeken worden vooraleer er een andere beslissing wordt genomen over de herbestemming van het materiaal. </span></span><span><span>Via raamovereenkomst GAC/2018/00440 kan er ook een veilinghuis aangesteld worden om de beste stoelen te verkopen.</span></span></p><p><span><span>Het Bureau besprak het thema ook met de algemeen directeur. Die benadrukte dat hij er geen voorstander van is dat medewerkers onder bepaalde voorwaarden oud materiaal zouden kunnen meenemen. </span></span></p><h3>Gebruik stedelijk netwerk (2017)</h3><p>Leidinggevende: "Een medewerkster mailde aan alle collega’s van onze dienst reclame voor een lunch bij een bed & breakfast in de buurt. Is dat volledig integer en moet ik haar daarover  aanspreken?"</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Het Bureau voor Integriteit bezorgde de leidinggevende een <a target=\"_blank\" href=\"http://docushare.antwerpen.be/docushare/dsweb/Get/Document-86553/D2000.035+ongewenste+email.doc\">dienstnota</a> met bepalingen over het gebruik van e-mail op het werk. Met de info in dat document kan de leidinggevende de medewerker erover aanspreken. In de nota staan onder meer deze bepalingen:</p><p>"Ongewenste e-mail: verstuur alleen e-mail over dienstaangelegenheden aan mensen waarvoor de informatie relevant is."</p><p>"Indien u meent dat u toch een ernstige mededeling aan een groot aantal personeelsleden moet doen, zijn er andere, meer rationele mogelijkheden. Vooraf neemt u alleszins contact op met uw lokale communicatiedeskundige, met ID/COM en/of met de betrokken lokale verantwoordelijke voor meer specifieke materies (informatica, personeel, financiën, dienstgebouw enz.)."</p><p> </p>",
    "slug": "gebruik-stadsmateriaal-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae19169b85c8d06d15c9ed3/gebruik-stadsmateriaal-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-26 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cf6c96bbdcceef5e279c331",
    "title": "Filmstraten: zomerse filmavonden in openlucht",
    "intro": "<p>Deze zomer toveren we 4 Merksemse straten voor één avond om tot 'Filmstraat'. U kan er genieten van een gratis film in openlucht. Neem uw stoeltje of deken mee en maak het gezellig met uw buren. Nog een lekker drankje en een pot popcorn erbij en genieten maar van die film!</p>",
    "content": "<p>In deze straten kan je deze zomer genieten van een film in openlucht:</p><ul><li><strong>Vuurkruisenlaan</strong><br />vrijdag 23 augustus - Mamma Mia! Here We Go Again<br /> </li><li><strong>Kastanjeboomplein</strong><br />donderdag 29 augustus - Niet Schieten<br /> </li><li><strong>Speelzone Winterling</strong><br />vrijdag 30 augustus - Bohemian Rhapsody<br /> </li><li><strong>Moeshofstraat</strong> <br />vrijdag 6 september - Coureur (Vlaamse film)</li></ul><p>U bent welkom vanaf 21 uur. De films starten steeds wanneer het donker wordt, omstreeks 21.30 uur. De film is gratis. U mag uw eigen drank en snacks meebrengen. </p><h3>Meer info</h3><p><a target=\"_self\" href=\"http://cutuurantenne.merksem@antwerpen.be\">cutuurantenne.merksem@antwerpen.be</a> </p>",
    "slug": "filmstraten-zomerse-filmavonden-in-openlucht",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cf6c96bbdcceef5e279c331/filmstraten-zomerse-filmavonden-in-openlucht",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/21670ace-f2d2-4162-8194-6c40417e2092/Filmstraten_header.JPG",
    "tags": "District Merksem;merksem;film;ZoMerksem;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-04 13:00:00",
    "published_until": "2019-10-09 22:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5937fdd7b85c8dbd5e71e1df",
    "title": "Gratis sport, spel en cultuur op de pleintjes en in het park",
    "intro": "<p>In juli en augustus kunnen kinderen elke week deelnemen aan gratis sport -en spelactiviteiten op verschillende speelpleinen in Deurne. Elke vrijdag is er ook een portie cultuur en straatanimatie.</p>",
    "content": "<p>De hele zomer lang kunnen kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag deelnemen aan gratis sport - en spelactiviteiten op verschillende speelpleintjes. Elke vrijdag is er ook een portie gratis cultuur en straatanimatie. Breng dus gerust uw eigen picknick mee, vlei u neer en geniet!</p><p>U hoeft niet in te schrijven, maar kinderen dienen onder begeleiding te zijn van een volwassene. <br />Bij slecht weer gaan de activiteiten niet door.</p><h3>Data en locaties</h3><ul><li>speelterrein Arenaplein op 9 (extra!), 10, 11 en 12 juli van 14 tot 17 uur</li><li>speelterrein Wim Saerensplein op 17, 18 en 19 juli van 14 tot 17 uur </li><li>speelterrein Van den Hautelei op 24, 25 en 26 juli van 14 tot 17 uur </li><li>Bisschoppenhofpark op 31 juli, 1 en 2 augustus van 14 tot 17 uur</li><li>speelterrein Ruimtevaartlaan op 7, 8 en 9 augustus van 14 tot 17 uur</li><li>speelterrein Tweegezusterslaan op 28 en 29 augustus van 14 tot 17 uur</li></ul><h3>Gratis sport en spel op de pleintjes</h3><p>Van 9 juli t.e.m. 9 augustus 2019 van 14 tot 17 uur kunnen kinderen gratis deelnemen aan sport -en spelactiviteiten op verschillende speelpleinen in Deurne. Animatoren zorgen ervoor dat uw kind zich geen minuut verveelt. </p><h3>Gratis cultuur op de pleintjes</h3><p><span>Ook cultuur mag niet ontbreken op de pleintjes. Tussen 14 en 17 uur worden alle spelende kinderen op een heerlijke portie gratis cultuur en straatanimatie getrakteerd. Vanaf 12 uur kan u eerst picknicken en vanaf 14 uur geniet u van een gratis culturele voorstelling. Breng wel uw eigen picknick mee. De voorstellingen zijn:</span></p><ul><li><strong>Iets met ne Fiets </strong><br />vrijdag 12 juli 2019 van 14 tot 17 uur - Arenaplein    <br /><br />De muzikale madammen Anneleen Sels en Lies Vandeburie brengen hun klanken en gekke bekken over op het allerkleinste publiek. Vanuit hun ervaringen in het onderwijs en theaterlandschap maken zij muziektheater waarbij de auditieve en visuele zintuigen feest vieren.  Leen gaat op vlinderjacht. Ze zoekt de zeldzame blauwe vlinder. Ze zingt uit volle borst. Plots hoort ze een geluid. RETTEKETET! Het is Lies met haar trompet. Zij heeft ook een vlindernet. Kunnen ze samen de vlinder vinden? Ze springen op de tandem en dan begint het muzikale avontuur. Maar waar komt dat vreemde geluid vandaan? <br />Meer info via <a href=\"http://www.ietsmetnefiets.be/\">www.ietsmetnefiets.be</a><br /> </li><li><strong>Uit Balans </strong><br />vrijdag 19 juli 2019 van 14 tot 17 uur - speelterrein Wim Saerensplein  <br /><br />Vergaap u aan alle zotte kuren van circusartiest Yanimo! Hij brengt alles en iedereen heerlijk uit balans met zijn wankel decor waar magische jonglerie, riskante koorddans, een hoed vol appels en een finale vuurdans de hoofdrol spelen.  Meer info via <a href=\"https://www.yanimo.be/\">www.yanimo.be</a><br /> </li><li><strong>Iets met ne Fiets </strong><br />vrijdag 26 juli 2019 van 14 tot 17 uur - speelterrein Van den Hautelei 79 <br />  <br />De muzikale madammen Anneleen Sels en Lies Vandeburie brengen hun klanken en gekke bekken over op het allerkleinste publiek. Vanuit hun ervaringen in het onderwijs en theaterlandschap maken zij muziektheater waarbij de auditieve en visuele zintuigen feest vieren. Leen gaat op vlinderjacht. Ze zoekt de zeldzame blauwe vlinder. Ze zingt uit volle borst. Plots hoort ze een geluid. RETTEKETET! Het is Lies met haar trompet. Zij heeft ook een vlindernet. Kunnen ze samen de vlinder vinden? Ze springen op de tandem en dan begint het muzikale avontuur. Maar waar komt dat vreemde geluid vandaan? Meer info via <a href=\"http://www.ietsmetnefiets.be/\">www.ietsmetnefiets.be</a><br /> </li><li><strong>Circusworkshop </strong><br />vrijdag 2 augustus 2019 van 14 tot 17 uur -<strong> </strong>Bisschoppenhofpark<br /><br />Ell Circo D’ell Fuego werd in 2004 opgericht als een collectief voor jongeren die bezig waren met circus. ECDF heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende organisaties voor circus in Europa. Waag je zelf eens aan een aantal traditionele maar ook wat minder hedendaagse circustechnieken en wie weet word jij wel een echte clown. Meer info via <a href=\"http://www.ecdf.be/\">www.ecdf.be<strong>​</strong></a><br /> </li><li><strong>Minitheater Diorama </strong><br />vrijdag 9 augustus 2019 van 14 tot 17 uur - speelterrein Ruimtevaartlaan <br /> <br />Kom eens kijken naar het kleinste theatertje! In een houten minitheater worden voorwerpen zodanig opgesteld dat er een nieuwe werkelijkheid ontstaat. Je doorloopt een fantasierijke, poëtische, visuele reis. De koffer die als toneelzaal fungeert, past perfect op iedere keukentafel en zit vol met abstracte vormen, decors en personages. Je maakt een reis doorheen deze uitklapbare kijkkast waarin verschillende werelden ontstaan. Meer info via <a href=\"http://hanafubuki.be/home/index.html\">hanafubuki.be/home/index.html</a></li></ul><h3>Meer info</h3><p>Jeugddienst Deurne<br />tel. 03 326 19 41<br /><a href=\"mailto:jeugddienst.deurne@antwerpen.be\">jeugddienst.deurne@antwerpen.be</a><br /><br />gratis<br /><br /><sub>U hoeft niet in te schrijven, maar kinderen dienen onder begeleiding te zijn van een volwassene. Bij slecht weer gaan de activiteiten niet door.</sub></p>",
    "slug": "gratis-sport-spel-en-cultuur-op-de-pleintjes-en-in-het-park",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5937fdd7b85c8dbd5e71e1df/gratis-sport-spel-en-cultuur-op-de-pleintjes-en-in-het-park",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c228f32a-62b3-4b97-ae75-4e79d164468d/DE_A-blad_editie_juli_2017_900 tekens_gratis sport en spel op pleintjes_4juli_copy Francois De Heel.jpg",
    "tags": "District Deurne;deurne;kinderen en jongeren;cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-15 10:00:00",
    "published_until": "2019-08-08 22:00:00",
    "channels": "District Deurne",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1338308bd7d4e9873d146b",
    "title": "Cultuurraad zoekt Merksemnaars met een hart voor cultuur",
    "intro": "<p>Heb je interesse in cultuur in Merksem? Heb je vernieuwende ideeën over cultuur? Heb je zin om nieuwe contacten te leggen? En ben je bereid om je enkele avonden per jaar vrij te maken om jouw ideeën te delen? Dan zoeken we jou, want jouw mening is belangrijk.</p>",
    "content": "<h3>Hoe ziet de raad eruit?</h3><p>De cultuurraad wordt onderverdeeld in een kerngroep ‘advies cultuur’, en werkgroepen die voornamelijk activiteiten organiseren met als doel om het culturele leven in Merksem te promoten of samen te brengen. Je kan lid zijn van beide groepen, maar dat hoeft niet.</p><h3>Wat wordt er verwacht?</h3><p>We verwachten dat je actief mee nadenkt over het culturele leven in Merksem. Dat betekent dat je zelf advies mee formuleert over culturele aangelegenheden in Merksem of op vraag van het districtscollege mee nadenkt over een cultureel thema of een activiteit. Je kan als lid van een werkgroep ook zelf mee een activiteit organiseren, ter promotie van het culturele leven in Merksem. Ongeveer 1 keer per twee maanden komt de raad fysiek samen. Verder overleg gebeurt digitaal. Iedereen met interesse en ‘goesting’ kan zich aanmelden.</p><h3>Welke voordelen heeft lid zijn van de cultuurraad?</h3><p>Lid zijn van de cultuurraad biedt heel wat voordelen. Je leert mensen kennen en bouwt een cultureel netwerk uit. En je bent op de hoogte van wat er op vlak van cultuur reilt en zeilt in Merksem. Je kan op je CV vermelden dat je engagement toonde. En vooral.. je kan een verschil maken, er mee voor zorgen dat elke Merksemnaar cultuur beleeft.</p><h3>Meer info?</h3><p>Om iedereen goed te informeren over de werking van de cultuurraad, organiseren we op dinsdag 10 september om 20 uur een infomoment in het districtshuis van Merksem. Tijdens dit infomoment kom je alles te weten over de raad en kan je vragen stellen.</p><p>Op dinsdag 24 september om 20 uur start de vernieuwde raad officieel.</p><h3>Inschrijven</h3><p>Inschrijven voor het infomoment of direct voor de raad zelf kan via <a href=\"mailto:cultuurantenne.merksem@antwerpen.be\">cultuurantenne.merksem@antwerpen.be</a> of 03 338 7271, graag voor 6 september 2019.</p><h3>Praktisch</h3><p>Infomoment cultuurraad Merksem<br />Dinsdag 10 september 2019<br />Uur: 20 uur<br />Locatie: Districtshuis Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein 1</p><p>Graag inschrijven via: <a href=\"mailto:cultuurantenne.merksem@antwerpen.be\">cultuurantenne.merksem@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "cultuurraad-zoekt-merksemnaars-met-een-hart-voor-cultuur",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1338308bd7d4e9873d146b/cultuurraad-zoekt-merksemnaars-met-een-hart-voor-cultuur",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/f4655bb0-276b-47f9-8c46-04204169e50b/2017_08_06_StadAntwerpen_Merksem_MuziekInDeWijk-7246 (Medium).jpg",
    "tags": "District Merksem;merksem;Cultuurprojecten;cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-08-19 09:00:00",
    "published_until": "2019-09-06 19:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "577e32764b1798016004081e",
    "title": "Jaarverslagen",
    "intro": "<p>In 2001 richtte het stadsbestuur het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen op, met de opdracht een samenhangend parkeerbeleid voor te bereiden en uit te werken. Enkele jaren later, in 2014, werd GAPA een deel van de afdeling mobiliteit binnen het bedrijf Stadsontwikkeling. Om dit totaalpakket van parkeer- en mobiliteitsdiensten als een integrale dienstverlening te presenteren werd in 2017 een naamsverandering doorgevoerd: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag. </p>",
    "content": "<p>Antwerpen telt ruim een half miljoen inwoners. Daarnaast komen er ook dagelijks een heel aantal bezoekers en werknemers naar de stad. Veel van deze mensen hebben een parkeerbehoefte. De evenwichtsoefening om aanbod, bereikbaarheid, kwaliteit en tarieven op elkaar af te stemmen is een uitdaging. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen wil dagelijks deze uitdaging aangaan om van Antwerpen een leefbare, verkeersveilige, aantrekkelijke stad te maken voor iedereen die er vertoeft. </p><p>In dit jaarverslag wordt duidelijk dat Mobiliteit en Parkeren Antwerpen niet stilzit, maar actief de innovatie opzoekt en nieuwe technologieën benut om het parkeren zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo blijkt eens te meer dat Mobiliteit en Parkeren Antwerpen technologische vooruitgang combineert met expertise. Parkeren in de stad wordt zo, voor bewoners en bezoekers, nog aangenamer.</p><h3>Vorige jaarverslagen</h3>",
    "slug": "jaarverslagen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/577e32764b1798016004081e/jaarverslagen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/6ae9f415-d5f7-4a70-be66-9b8ad2bf542b/MPA_jaarverslag_2019_hoofdpagina.jpg",
    "tags": "parkeren;auto;mobiliteit;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-02-26 08:10:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Parkeren en mobiliteit, Testkanaal - OZZIE",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "580f1f1f375551d2ae35b562",
    "title": "Textiel",
    "intro": "<p>Heeft u gedragen schoenen of kleding? Steek ze dan niet meteen in de witte restafvalzak. Uw textiel kan veel meer betekenen.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Alle soorten kleding en schoenen gemaakt uit natuurlijke/synthetische stoffen:</p><ul><li>gedragen (ook kapotte en versleten) kledij (ook ondergoed, zwemkledij, sokken, hoeden)</li><li>schoenen (per paar samengebonden)</li><li>lederwaren (handtassen, riemen)</li><li>bed- en badtextiel (lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen, dekens, handdoeken, washandjes)</li><li>decoratietextiel (gordijnen…)</li><li>knuffels…</li></ul><h3>Wat niet?</h3><p>Verontreinigde schoenen, kleding en textiel.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><ul><li>breng uw textiel naar één van ophaalpunten van <a target=\"_blank\" href=\"http://decollectieantwerpen.be/\">“De Collectie”</a>. De Collectie is een samenwerkingsverband met De Kringwinkel in de stad Antwerpen, Oxfam solidariteit, Kindervriend, Mensenzorg en Wereldmissiehulp. Textiel wordt via deze organisaties gebruikt om hun werking te ondersteunen.</li><li>op elk recyclagepark is er een collectiepunt van “De Collectie”.</li><li>bel naar het nummer van De Kringwinkel Antwerpen <strong>03 217 25 10</strong> en het textiel wordt bij u thuis opgehaald.</li><li>ook andere organisaties zoals Mensenzorg of Kindervriend houden huis-aan-huisrondes en halen textiel op bij u thuis.</li></ul><h3>TIP</h3><p>Vraag aan vrienden en familie oude kleding en schoenen en probeer zo veel mogelijk in één keer mee te geven aan De Kringwinkel of een andere organisatie.</p>",
    "slug": "textiel",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/580f1f1f375551d2ae35b562/textiel",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e6809964-30b8-4289-9178-acca81b95f05/textiel.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2016-10-24 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052039d8a6ec798b480e",
    "title": "Groente-, fruit- en tuinafval (gft)",
    "intro": "<p>De stad haalt groente-, fruit- en tuinafval (gft) afzonderlijk op. Dat is alles wat organisch afbreekbaar is. Gft-afval mag u wekelijks aanbieden op de stoep of in een sorteerstraatje.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><ul><li><strong>Nieuw </strong>vanaf 2019: plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten (bv. spaghetti)</li><li>schillen en resten van vruchten en groenten</li><li>eieren, eierschalen</li><li>bladeren en onkruid</li><li>broodresten</li><li>koffiedik, papieren koffiefilter</li><li>papier van keukenrol</li><li>noten, pitten</li><li>vlees- en <span>visresten</span>, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)</li><li>vaste zuivelproducten (kaasresten)</li><li>fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, <span>haagscheersel</span>)</li><li>kamer- en tuinplanten</li><li>schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout </li><li>mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li><strong>Nieuw </strong>vanaf 1 januari 2019: theezakjes en <span><span>koffiepads</span></span> horen niet meer bij het GFT</li><li>luiers horen niet thuis bij gft, maar bij het restafval</li><li>kattenbakvulling en vogelkooizand is geen gft en hoort thuis bij het restafval</li><li>mest van grote huisdieren (kat, hond) of grote hoeveelheden</li><li>vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…)</li><li>sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)</li><li>beenderen en dierlijk (slacht)afval</li><li>behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel)</li><li>dode dieren</li><li>schelpen van mosselen, oesters, …</li><li>broodzakken (bevatten vaak plastic)</li><li>stof uit de stofzuiger</li><li>aarde en zand</li><li>kurk</li><li><span>asresten</span>, houtskool</li><li>plastiek, glas, metalen</li><li>grof <span>ongesnipperd</span> snoeihout, dikke takken</li></ul><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>De stad haalt gft één keer per week op een vaste ophaaldag op. Op feestdagen verschuift de ophaling naar een andere dag. Meer info daarover vindt u in de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/kanalen/afvalophaling/ophaalkalender-1\">ophaalkalender</a>.</p><ol><li><p><strong>In de groene gft-zak</strong> (enkel de gft-zakken die de stad verkoopt zijn toegelaten)<br />De groene zakken kosten 0,20 euro per zak van 15 liter en 0,40 euro per zak van 50 liter. Ze zijn verkrijgbaar in de winkel, supermarkt, uw stadsloket en de stadswinkel en worden verkocht per rol van 10 zakken. Op sommige plaatsen kan u de zakken ook per stuk kopen. Opgelet, het kan zijn dat niet alle soorten zakken en volumes in voorraad zijn.  </p></li><li><p><strong>In de groene plastic gft-container</strong><br />Voor de aankoop van de groene gft-container kan u terecht bij private handelaars van <span>onderhouds</span>- en reinigingsproducten.<br />De stad haalt enkel GFT-containers van 140, 240, 770 of 1100 liter op. Gft-containers met een inhoud van 120 liter zijn niet toegelaten. <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling/ophaling-aan-huis/afvalcontainers\">Meer info over containers en afvalstickers</a>.</p></li><li><p><strong>In de witte restafvalzak</strong><br />Gft mag u ook deponeren in de witte restafvalzak als u bijvoorbeeld thuis niet genoeg plaats hebt om een extra afvalbakje te plaatsen. Gft gesorteerd aanbieden is wel beter voor het milieu.</p></li><li><p><strong>Composteren</strong><br /><span>U kan uw gft ook thuis composteren, bijvoorbeeld in een compostvat. </span></p></li></ol><p>Woont u in een gebied waar sorteerstraatjes zijn, dan kan u uw gft ook in een gft-zuil kwijt.</p><h3>TIP</h3><p>Soms hebt u groen- en tuinafval dat te groot is om in een groene gft-zak of groene gft-container te deponeren. Zo mogen er geen takken en dergelijke uitsteken uit de gft-container. Dat wordt beschouwd als grof snoeiafval. Grof snoeiafval kunt u best verknippen zodat het past in een GFT-zak of groene GFT-container.</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th></th><th>OPHALING AAN HUIS\nSORTEERSTRAAT</th><th>GRATIS IN HET RECYCLAGEPARK</th></tr><tr><td>Boomwortels en boomstronken</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Stammen > 3m of diameter > 10cm</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Stammen (andere afmetingen)</td><td>Nee</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Snoeihout (in bussel)</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Haagscheersel</td><td>Mag bij GFT</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Grof snoeihout (in bussel)</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Hout- en kolenas</td><td>Mag bij restafval</td><td>Nee</td></tr><tr><td>Tuinafval gemengd</td><td>Nee</td><td>Ja</td></tr></table></div>",
    "slug": "groente-fruit-en-tuinafval-gft",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052039d8a6ec798b480e/groente-fruit-en-tuinafval-gft",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-09-11 13:10:00",
    "published_until": "2020-09-01 22:00:00",
    "channels": "Afvalophaling, Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051d39d8a6ec798b46f3",
    "title": "PMD",
    "intro": "<p>PMD staat voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Zet uw PMD aan de deur, breng het naar een sorteerstraatje of ga ermee naar het recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Betalend:</p><ul><li>Er zijn twee soorten blauwe zakken: grote zakken van 60 liter en kleine van 30 liter. Een rol van 20 zakken kost 5 euro voor de grote versie en 2,50 euro voor de kleine. De <span>PMD-zakken</span> zijn verkrijgbaar in winkel, supermarkt en <span>districtshuis</span>. Op enkele plaatsen kan u de zakken ook in kleinere aantallen kopen. </li><li>Via een sorteerstraatje betaalt u <span><span>€ 0,20 voor 60 liter of € 0,10 voor 30 liter.</span></span></li><li>De stickers voor de containers van 770 en 1.100 liter kosten respectievelijk 150 euro en 200 euro per jaar. De container zelf koopt u in de privéhandel.</li></ul><h3>Wat wel?</h3><ul><li>plastic flessen en flacons van dranken, <span>wasproducten</span>, afwasmiddel, shampoo, douchegel, <span>onderhoudsproducten</span> …</li><li>drankblikjes</li><li>conservenblikjes</li><li>aluminiumschoteltjes, -schaaltjes en -bakjes</li><li>spuitbussen van voeding en cosmetica</li><li>metalen schroefdoppen en deksels</li><li>kroonkurken</li><li>metalen dozen en bussen</li><li>drankkartons van vloeibare producten (melk, fruitsap, room, soep, saus …)</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li>plastic bakjes en dozen</li><li>charcuterie- verpakkingen</li><li>plastic zakken en folies</li><li><span>yoghurtpotjes</span></li><li>verpakkingen van gevaarlijke stoffen</li></ul><h3>Hoe aanbieden?</h3><ul><li>in een blauwe <span>PMD-zak van de stad Antwerpen</span>, ze worden wekelijks of tweewekelijk opgehaald met de huisvuilophaling. Wanneer? Kijk op uw <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling/ophaalkalender\">ophaalkalender</a>.</li><li>in een container van 770 of 1.100 liter met een sticker. Dat is vooral interessant voor bedrijven, scholen en flatgebouwen. De containers worden wekelijks of tweewekelijk opgehaald met de huisvuilophaling. Wanneer? Kijk op uw <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling/ophaalkalender\">ophaalkalender</a>.</li><li>breng uw <span>PMD</span> naar de sorteerstraatjes of</li><li>u kan de blauwe zak ook naar het recyclagepark brengen.</li></ul><p>Zorg dat:</p><ul><li>de verpakkingen volledig leeg zijn;</li><li>u geen verpakkingen met meer dan acht liter inhoud aanbiedt.</li></ul><h3>TIP</h3><p>Druk de flessen plat, zo kunnen er meer in een zak.</p>",
    "slug": "pmd",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051d39d8a6ec798b46f3/pmd",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-07-17 12:36:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Afvalophaling, Recyclageparken, Propere straten, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cff75bdd2bc36fc3253a728",
    "title": "Win een zakje kunstig vogelzaad van Ria Pacquée",
    "intro": "<p>Het Middelheimmuseum presenteert recent en nieuw werk van de Antwerpse kunstenaar Ria Pacquée. Je ziet er installaties, videowerken en performances, de meeste specifiek voor deze tentoonstelling gecreëerd. Eén van de kunstwerken ‘Up to the sky, down to the ground’ is een verkoopstandje van vogelzaad dat je op veel toeristische bestemmingen ziet. De A-kaart mag 20 zakjes kunstig vogelzaad wegschenken. </p>",
    "content": "<p>De sculpturale installaties van Ria Pacquée<strong> </strong>zijn vaak gebaseerd op gevonden materiaal uit de publieke ruimte. Ze is gefascineerd door de manieren waarop mensen die ruimte gebruiken en de objecten die dat gebruik voortbrengt. Die zie je ook in de tentoonstelling opduiken: megafonen aan palen, verkiezingsborden, moestuintjes of kleren en klokken in bomen. Ze wil geen nieuwe vormen creëren: ze interpreteert wat ze ziet in vluchtig, maar uiterst precies werk.</p><p>Eén van de kunstwerken ‘Up to the sky, down to the ground’ is een verkoopstandje van vogelzaad dat je op veel toeristische bestemmingen ziet. Het lijkt wat op een performance: de transactie tussen de verkoper en de toerist, de toerist die de vogels lokt en hen probeert te verleiden om op schouders, armen en zelfs hoofd te komen zitten, om dan te poseren voor een foto. In de museumshop in het Kasteel kan je ook een zakje vogelzaad kopen. De zakjes zijn gemaakt als kunstenaarseditie bij deze tentoonstelling (let wel: het is verboden om in Antwerpen vogels te voeren in de openbare ruimte).</p><p>Het kunstwerk is ook een reflectie op het klimaat. In het Middelheimmuseum zie je veel halsbandparkieten. Door de klimaatopwarming zijn de winters milder waardoor exotische vogels als halsbandparkieten bij ons kunnen overle­ven – en inheemse vogels uit hun nest verjagen.</p><h3>Met je A-kaart</h3><p>Het Middelheimmuseum geeft 20 zakjes vogelzaad weg. Ben je in het bezit van een A-kaartbon? Neem dan snel deel aan de wedstrijd.</p><p><strong><em>DEZE WEDSTRIJD IS AFGELOPEN. DE WINNAARS KREGEN ONDERTUSSEN EEN E-MAIL.</em></strong></p><h3>Meer info</h3><p><strong>Expo <span>'They are looking at us, we are looking at them' van Ria Pacquée</span></strong><br />tot 22 september 2019<br />Middelheimmuseum, <span>Middelheimlaan 61, </span><span>2020 Antwerpen</span><br /><strong>gratis</strong><br /><a target=\"_self\" href=\"https://www.middelheimmuseum.be/nl/activiteit/dennis-tyfus-my-nieces-pierced-knees\">www.middelheimmuseum.be</a></p>",
    "slug": "win-een-zakje-kunstig-vogelzaad-van-ria-pacquee",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cff75bdd2bc36fc3253a728/win-een-zakje-kunstig-vogelzaad-van-ria-pacquee",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/382d3146-5a62-4748-966d-1bf0313fa354/648-432_RiaP.png",
    "tags": "a-kaart;cultuur;bib en cultuur;Musea en erfgoed;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-14 10:00:00",
    "published_until": "2019-08-31 22:00:00",
    "channels": "A-kaart",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "59537ab2ca69bc40c347b84f",
    "title": "Harde plastic",
    "intro": "<p>Plastic wasmanden, emmers, speelgoed, gieters, dakgoten, bloempotjes,… Vroeger werden deze voorwerpen gerekend tot grofvuil en waren ze dus betalend. Sinds 1 juli 2017 wordt harde plastic apart ingezameld op het recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Plastic tuinmeubelen, wasmanden, emmers, speelgoed, gieters, dakgoten, bierbakken, rolluiken (zonder draaibalk) bloempotjes en planentrays, buizen (zonder elektriciteitskabels), autobumpers (zuiver), ...</p><h3>Wat niet?</h3><ul><li>geen glasvezelkabel, koelboxen, motorhelmen, polyester golfplaten, cd’s en videobanden</li><li>de voorwerpen mogen geen ander materiaal bevatten zoals hout, metaal of batterijen</li><li>geen zachte kunststoffen zoals ballen, zeilen, folies, tuinslangen</li><li>het mag niet vervuild zijn met inkt, verf of cement</li><li>stukken kleiner dan 15 cm, die horen thuis bij het restafval</li></ul><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Controleer voor u naar het recyclagepark gaat of de harde plastic:</p><ul><li>groter is dan 15 cm</li><li>geen ander materiaal bevat( zoals hout, metaal, batterijen etc.)</li><li>niet vervuild is</li></ul><h3>TIP</h3><p>Zorg dat het harde plastic proper is, anders bemoeilijkt dat het recyclageproces.</p>",
    "slug": "harde-plastic",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/59537ab2ca69bc40c347b84f/harde-plastic",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/41db5ad2-1ecb-444a-b582-bc7c1c40f661/A-Plastiek-2-NPgecomprimeerd.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-06-30 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cf92bb6d1997496777a64cb",
    "title": "Win een toffe duoworkshop bij DIVA!",
    "intro": "<p>Wist je dat jongeren zich in DIVA van hun creatiefste kant kunnen laten zien? Op woensdag 3 juli en 28 augustus kunnen 9 tot 12-jarigen samen met hun (groot)ouder of begeleider deelnemen aan een duoworkshop juwelen met zilverklei. Goed nieuws! Eén A-kaarthouder maakt kans op een gratis duoticket voor deze workshop.</p>",
    "content": "<p>Schuilt er een juweelontwerper in jou? Leef je dan samen je mama, papa, oma, bompa of ... volledig uit tijdens de workshop <em>De wonderen van zilverklei</em> in DIVA. Tijdens de workshop maak je in duo juwelen met zilverklei. Jullie creaties worden in de oven gebakken. Op het einde van de dag neem je je zilveren juweel mee naar huis! De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar (tot 12 jaar).<br /> </p><h3>Met je A-kaart</h3><p><strong>DIVA geeft één duoworkshop weg ter waarde van 96 euro. </strong><strong>Met 10 A-kaartpunten kan je meedoen aan onze wedstrijd en zo kans maken op een gratis deelname aan deze workshop op 3 juli of 28 augustus. </strong></p><p><em>DEZE WEDSTRIJD IS AFGELOPEN. DE WINNARES KREEG ONDERTUSSEN EEN E-MAIL.</em></p><h3>Meer info</h3><p><strong>Duoworkshop 'De wonderen van zilverklei'</strong><br />woe 3/7 en 28/8 van 10 tot 18 uur<br />DIVA, Antwerp Home of <span>Diamonds</span><br /><span>Suikerrui</span> 17-19, Antwerpen<br /><a target=\"_blank\" href=\"http://www.divaantwerp.be/nl/visit/agenda/wonderkamer-i-axel-vervoordt/search/general:axel-vervoordt\">www.divaantwerp.be</a><br />48 euro per persoon, 96 euro per duo</p>",
    "slug": "win-een-toffe-duoworkshop-bij-diva",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cf92bb6d1997496777a64cb/win-een-toffe-duoworkshop-bij-diva",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/7c9e658c-94a3-43ff-9505-724b24afb6cb/648-432_zilverklei.png",
    "tags": "a-kaart;Alle musea;Musea en erfgoed;musea;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-14 10:00:00",
    "published_until": "2019-07-06 22:00:00",
    "channels": null,
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1202a3f81697df3f4244be",
    "title": "Regatta Urban Sports Park opent met eerste permanente pumptrack",
    "intro": "<p>De stad Antwerpen opent het eerste openbare en permanente pumptrack in België in het gloednieuwe urban sports park in Linkeroever. Vanaf dag 1 van de zomervakantie kan u het park verkennen. Vooral liefhebbers van urban sports van alle leeftijden komen hier aan hun trekken.</p>",
    "content": "<p> </p><h3>Aanleg van een gloednieuw sport- en speelterrein</h3><p>De stad heeft een nieuw sport- en speelpark aangelegd aan de wijk Regatta in Linkeroever. Het nieuwe speel- en sportterrein ligt in de wijk Regatta op Linkeroever en wordt begrensd door de Blancefloerlaan, het perceel van de sporthal, de voormalige Combori-loods, de Aalscholverlaan en de Hugues C. Pernathlaan.</p><h3> </h3><h3>Urban sports voor jong en oud</h3><p>Het park heeft een oppervlakte van 17.000m² en is bedoeld voor alle leeftijden. Het omvat een speeltuin voor de kleinsten, maar daarnaast vooral een zone voor tal van urban sports.</p><p>Vanaf de zomer van 2019 kunt u de volgende sporten beoefenen:</p><ul><li>Pumptracking: de stad legde het allereerste openbare en permanente pumptrack aan van België. Je kan hier met de fiets, de step, rolschaatsen of skates over het parcours crossen door middel van pompende bewegingen.</li><li>Calisthenics: fitnessen in de open lucht alleen of met vrienden.</li><li>Freerunning: uniek in Antwerpen is deze permanente, openbare, outdoor freerunning space. </li><li>Voetvolley: eveneens in uniek in Antwerpen.</li><li>Basket: aan een maar liefst viervoudige basketpaal.</li><li>Petanque: op de permanente petanquebaan.</li><li>Pannavoetbal en gewone voetbal: op het trapveld.</li></ul><p> </p><h3>Sport en spel op maat van de buurt</h3><p>De aanleg van een openbare ruimte met groenvoorzieningen en sport- en spelinfrastructuur maakt deel uit van de ontwikkeling van de wijk Regatta. Eind 2017 werd de buurt bevraagd naar wat zij verwachten van een sport- en speelterrein aan de wijk Regatta. Hier werd rekening mee gehouden bij de uitwerking van het definitief ontwerp voor het terrein.</p><p>Naast een groot groen plein met bomen zijn er kleine sportveldjes aangelegd zodat iedereen de verschillende sporten tegelijk kan beoefenen. Op uw vraag zijn er ook speel- en sportvoorzieningen geschikt voor kleine kinderen. Er is een aparte speeltuin voor kinderen tot zes jaar. Ook de piste om te skaten of te steppen heeft een groot vlak stuk om te leren fietsen en het freerunninggedeelte is multifunctioneel en geschikt voor kleine kinderen om bijvoorbeeld verstoppertje te spelen of erdoor te kruipen. Ten slotte zijn er ook rustige zitplekken.</p><h3>Wijk Regatta</h3><p>De stad werkt al langer aan de vernieuwing van Linkeroever en de gloednieuwe woonwijk Regatta. Intussen zijn de meeste nieuwbouwwoningen er bewoond. Waar vroeger een verlaten vlakte tussen de Blancefloerlaan en het zeilmeer Galgenweel was, werd een bruisende wijk aangelegd. Naast nieuwe woningen krijgen inwoners en bezoekers er ook tal van sport- en recreatiemogelijkheden bij. Het Regatta Urban Sports Park is er daar één van.</p><h3>Meer info</h3><p>Meer info over het park en de andere vernieuwingen in de wijk Regatta vindt u op  <a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpenmorgen.be/regatta\">www.antwerpenmorgen.be/regatta</a></p>",
    "slug": "regatta-urban-sports-park-opent-met-eerste-permanente-pumptrack",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1202a3f81697df3f4244be/regatta-urban-sports-park-opent-met-eerste-permanente-pumptrack",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/4c822c8b-38cf-4d66-9349-abd3d2928bb8/Regatta_Urbansportspark.png",
    "tags": "sport;Sporting-A;stadsontwikkeling;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-27 12:00:00",
    "published_until": "2021-06-23 22:00:00",
    "channels": "District Antwerpen, Sporting A, Stadsvernieuwing, Vrijetijdsaanbod voor jongeren, Vrijetijdsaanbod voor kinderen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5846dc342d2a3c62c329962d",
    "title": "Kurk",
    "intro": "<p>Heeft u kurk thuis liggen en wilt u het weggooien? Kom dan naar het recyclagepark in uw buurt en deponeer uw kurk voor een initiatief van stad Antwerpen en twee andere sociale organisaties.</p>",
    "content": "<p>De stad Antwerpen werkt samen met vzw Katrinahof en vzw Vlasplit om uw kurk nuttig te gebruiken. Kurk is eenvoudig te recycleren en kan hergebruikt worden als bijvoorbeeld isolatiemateriaal. De vzw’s recycleren uw kurk tot kurkisolatie en verkopen dit dan door aan Recycork. De opbrengst van de verkochte kurkisolatie gaat direct naar de werking van vzw Katarinahof en vzw Vlasplit.</p><h3>Gratis  of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><ul><li>wijnkurken</li><li>tegels in kurk</li><li>onderzetters in kurk</li><li>placemats in kurk</li></ul><h3>Wat niet?</h3><p>Het is belangrijk dat de kurk niet behandeld is met verf, vernis of olie.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Op elk recyclagepark is er een bak waar u de kurkmaterialen kunt aanbieden.</p><h3>TIP</h3><p>Vraag aan vrienden en familie of ze nog oude kurk thuis hebben, hoe meer kurk u kunt aanbieden, hoe beter.</p>",
    "slug": "kurk",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5846dc342d2a3c62c329962d/kurk",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/8b4ecb22-35ec-4903-9ab5-f1bb34ce06e1/kurkstoppen.jpg",
    "tags": "afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2016-12-06 23:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052639d8a6ec798b4b38",
    "title": "Papier en karton",
    "intro": "<p>Uw papier en karton worden door de stand Antwerpen wekelijks of tweewekelijks (afhankelijk van uw woonplaats) opgehaald aan uw deur. Het kan ook gebracht worden naar het recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><ul><li>papieren en kartonnen verpakkingen</li><li>tijdschriften</li><li>kranten</li><li>kartonnen dozen</li><li>postkaarten</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li>behangpapier (restafval)</li><li>broodzakken (bevat vaak een laagje plastic)</li><li>plastic zakken</li><li>vettige pizzadozen</li></ul><p>Vettig papier en karton zoals dat van pizzadozen, kunnen niet gerecycleerd worden. Dat gooit u bij het restafval.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p><strong>1. Ophaling aan huis</strong></p><p>Papier en karton wordt wekelijks of tweewekelijks aan huis opgehaald, tenzij in gebieden met verplichte sorteerstraatjes. Controleer uw ophaalkalender thuis of op <a target=\"_blank\" href=\"http://antwerpen.be/ophaalkalender\">deze pagina </a>om te zien wanneer u uw papierafval kan aanbieden.</p><p>Er zijn twee manieren om papier en karton aan te bieden:</p><ul><li>in een gesloten kartonnen doos, goed samengebonden met (natuur)touw zodat het niet kan wegwaaien</li><li>in een blauwe container die u zelf kan kopen in de winkel. De blauwe container bestaat in de volgende formaten: 140, 240, 770 of 1100 liter (<a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling/ophaling-aan-huis/afvalcontainers\">meer info</a>).</li></ul><p><strong>2. Brengsysteem</strong></p><p>Op sommige plaatsen gebruiken ze brengsystemen, hier kunt u het papier en karton zelf brengen naar sorteerstraatjes of brengcontainers bij appartementsgebouwen.</p><p><strong>3. Recyclagepark </strong></p><p>Papier en karton kan u ook gratis naar het recyclagepark brengen.</p><h3>TIP</h3><p>Kleef een sticker op uw brievenbus om geen ongeadresseerd drukwerk te ontvangen. Of surf naar <a target=\"_blank\" href=\"http://www.robinsonlist.be/\">www.robinsonlist.be</a> en schrijf u in om geen ongeadresseerde drukwerk te vermijden.</p>",
    "slug": "papier-en-karton",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052639d8a6ec798b4b38/papier-en-karton",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-07-16 05:41:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ac4d7032d2a3cdd6f354f8b",
    "title": "Frituurolie en –vet",
    "intro": "<p>Wanneer oliën en vetten in de natuur terechtkomen, veroorzaken ze heel wat schade. Breng ze daarom naar het recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Alle gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet.</p><h3>Wat niet?</h3><p>Giet olie of vet nooit in het toilet of de afvoer.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Op het recyclagepark is er een aparte fractie voorzien voor frituuroliën en -vetten.</p><ul><li><strong>Frituur- en fondueolie</strong><br />Laat de olie eerst volledig afkoelen en gebruik daarna een trechter om de olie in een fles te gieten.</li><li><strong>Frituurvet</strong>:<br />Laat het vet afkoelen tot minder dan 40°C. Giet daarna het vet in een fles met behulp van een trechter. Het gebruikte frituurvet kan je ook kort uitsmelten en opvangen in een doos of andere verpakking.</li></ul><h3>TIPS</h3><ul><li>Bewaar het afgekoelde frituurvet op een koele en donkere plaats. Zo blijft het langer goed.</li><li>Vervang frituurvet na 6 à 8 bakbeurten.</li></ul>",
    "slug": "frituurolie-en-vet",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ac4d7032d2a3cdd6f354f8b/frituurolie-en-vet",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3fdfcda6-0092-407e-9708-a730ebee5a38/frituurolie.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-04 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a5dfcbeb85c8d3e6c6cd72c",
    "title": "Ekerse sportlaureaten",
    "intro": "<p>Ken je een Ekerse atleet of ploeg die een Provinciale, Vlaamse, Belgische of Europese titel behaalde? Of ken je een Ekerse topper die aanspraak maakt op de trofee van Ekerse sportfiguur? Laat het ons dan weten en misschien huldigen we hen wel tijdens de volgende laureatenviering.</p>",
    "content": "<p>Ieder jaar zet het Ekerse districtsbestuur verdienstelijke Ekerse sporters in de bloemetjes voor de in het voorbije jaar geleverde prestaties.<br />De kampioenenviering vindt volgend jaar plaats op<strong> </strong>vrijdag 6 maart 2020 bij gastclub Doelmaatschappij Drij Akers vzw, Bist 41D, 2180 Ekeren.</p><p>Om in aanmerking te komen voor deze huldiging moeten de sporters aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria kan je nalezen in <a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/6b70ca8d-6a91-4cb4-8fe3-c57741abf537/20151123_Reglement_Sportlaureaten_Definitief.pdf\">het reglement</a>. </p><h3>Hoe een kandidaat voordragen?</h3><p>Bezorg je kandidaturen <u>ten laatste 30 november 2019</u> via onderstaande links zodat we de sporters gepast kunnen vieren. Ook de  kandidaat voor de Ekerse sportfiguur 2019 kan je indienen tot eind november 2019.</p><ul><li>individuele laureaten | via <a target=\"_self\" href=\"https://formulier.csjdatabank.be/Ekeren_Sportlaureaten_IndividueleLaureaten_2019\">deze link</a></li><li>winnende teams (zoals voetbal- en volleybalteams, ...) | via <a target=\"_self\" href=\"https://formulier.csjdatabank.be/Ekeren_Sportlaureaten_Teams_2019\">deze link</a></li><li>winnende duo's (zoals tafeltennisduo's, ...) | via <a target=\"_self\" href=\"https://formulier.csjdatabank.be/Ekeren_Laureaten_Sportduo_2019\">deze link</a></li><li>kandidaat voor Ekerse sportfiguur | via <a target=\"_self\" href=\"https://formulier.csjdatabank.be/Kandidaten_Ekerse_Sportfiguur_2019\">deze link</a></li></ul><h3>Ekerse sportfiguur</h3><p>Sporters die een bijzondere en uitzonderlijke bijdrage aan sport in Ekeren leverden of nog steeds leveren komen in aanmerking voor de trofee van de Ekerse Sporfiguur. Een sport(st)er kan bijvoorbeeld omwille van uitzonderlijke prestaties met internationale uitstraling gehuldigd worden met deze bijzondere titel. Kandidaten 'Ekers Sportfiguur' kunnen voorgedragen worden <u>t.e.m. 30 november 2019</u>.</p><h3>Meer info</h3><p>tel. 03 334 48 80<br /><a href=\"mailto:sportantenne.ekeren@antwerpen.be\">sportantenne.ekeren@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "ekerse-sportlaureaten",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a5dfcbeb85c8d3e6c6cd72c/ekerse-sportlaureaten",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/02b4fbfe-b01b-44fb-9b7b-25f77232aeb5/foto.jpg",
    "tags": "District Ekeren;ekeren;sport;sportverenigingen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-01 22:00:00",
    "published_until": "2019-11-30 23:00:00",
    "channels": "District Ekeren",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1b2eae39897be591576d05",
    "title": "Herstel voetpad Carnotstraat",
    "intro": "<p>Na het herstellen van het voetpad op het Koningin Astridplein, neemt een aanemer in opdracht van de stad het voetpad in de Carnotstraat onder handen. De werken duren tot 10 juli 2019.</p>",
    "content": "<p>Na de werken aan de Koningin Elisabethzaal zijn herstelwerkzaamheden nodig. Aannemer Verbruggen herstelt momenteel in opdracht van de stad het voetpad van de Carnotstraat tussen het Koningin Astridplein en huisnummer 16.</p><p>Tussen 24 juni 2019 en 10 juli 2019 is deze zone niet beschikbaar voor voetgangers en fietsers. tussen 10 juli 2019 en 20 juli 2019 dient de zone uit te harden, maar zullen voetgangers en fietsers opnieuw gebruik kunnen maken van voet- en fietspad.</p><ul><li>Gedurende de werkperiode dienen voetgangers over te steken aan de zebrapaden en gebruik te maken van de oneven zijde van de Carnotstraat. Het is niet toegestaan om als voetganger de rijbaan te gebruiken! Dit is bijzonder gevaarlijk in verband met het tram- en busverkeer.</li><li>Fietsers kunnen gebruik maken van de rijbaan.</li><li>Bestuurders van gemotoriseerd verkeer dienen hun snelheid aan te passen.</li></ul><h3>Meer info</h3><ul><li>Bij vragen of signalisatieproblemen kan u de aannemer contacteren op 03 227 29 83</li><li>bij gevaarlijke verkeerssituaties kan u contact opnemen met de Blauwe Lijn: <span>0800 123 12</span><br /><br /> </li></ul>",
    "slug": "herstel-voetpad-carnotstraat",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1b2eae39897be591576d05/herstel-voetpad-carnotstraat",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/7ca719f9-e10b-48bb-bb6e-539ab6ed937d/locatie.png",
    "tags": "wegenwerken;2060 Antwerpen;2018 Antwerpen;District Antwerpen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-02 10:00:00",
    "published_until": "2019-07-31 22:00:00",
    "channels": "District Antwerpen, Wegenwerken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a5347bf2382a5ee6750f552",
    "title": "Steenpuin",
    "intro": "<p>U kan steenpuin naar het recyclagepark brengen.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Betalend: u betaalt voor één kubieke meter steenpuin 37,50 euro. U kan dagelijks tot 2m³ steenpuin naar het recyclagepark brengen. Heeft u meer dan een emmer bij, dan wordt er minimum een halve kubieke meter aangerekend: 18,75 euro</p><p>Dit geldt niet voor bedrijven en verenigingen.</p><h3>Wat wel?</h3><ul><li>steenpuin (enkel zand en stenen)</li><li>aardewerk</li><li>porselein</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li>bepleisteringen</li><li>bebonden asbest</li><li>gyproc</li><li>ytong</li><li>zakken of ander verpakkingsmateriaal</li></ul><h3>Hoe aanbieden?  <strong>       </strong></h3><p>Al het steenpuin stort u los in de container, geen zakken en verpakkingen.</p><h3>TIP</h3><p>Steenpuin kan gebruikt worden <span>vo</span><span>or de </span><span>productie van stabilisé of nieuw beton. </span><br /><span>Gemalen steenpuin kan u bijvoorbeeld ook gebruiken als grind. </span></p>",
    "slug": "steenpuin",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a5347bf2382a5ee6750f552/steenpuin",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/31a759c9-1eca-4fc0-b54b-1c256c306690/steenpuin.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-05 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052039d8a6ec798b480b",
    "title": "Naaldcontainer voor injectienaalden",
    "intro": "<p>Voor de inzameling van insulinespuiten, pennaalden, bloedlancetten en andere injectienaalden gebruikt u een naaldcontainer. Die krijgt u gratis in elk containerpark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p><span>Insulinespuiten, pennaalden, bloedlancetten en andere injectienaalden.</span></p><h3>Wat niet?</h3><p>Injectienaalden horen absoluut niet thuis bij het restafval of in de pmd-zak.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>U bergt injectienaalden wél op in een naaldcontainer. Dat is een handig klein containertje waarin u gebruikte injectienaalden veilig kan opbergen om ze naar het containerpark te brengen.</p><p> Een naaldcontainer:</p><ul><li>is gratis verkrijgbaar in elk containerpark,</li><li>kan u gevuld bij het containerpark inruilen voor een nieuw containertje.</li></ul>",
    "slug": "naaldcontainer-voor-injectiena",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052039d8a6ec798b480b/naaldcontainer-voor-injectiena",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-09-24 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a4f8dac2382a5fbc700b029",
    "title": "Hout",
    "intro": "<p>Alle soorten hout en meubelen die u uit elkaar haalt zijn welkom in elk recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Heeft u een eiken kast, een beuken deur of gewoon houten balken thuis die u graag kwijt wilt? Alle soorten hout zijn welkom op het recyclagepark. Meubels die u thuis uit elkaar hebt gehaald, kan u ook brengen.</p><h3>Wat niet?</h3><ul><li>snoeihout</li><li>kerstbomen</li><li>riet</li><li>beklede meubelen (zonder bekleding wel)</li><li>spoorwegdwarsbalken</li></ul><p>Bepaalde soorten hout mogen niet in de houtcontainer, hoewel ze op hout lijken. Dit omdat er geen hout inzit, maar gemaakt zijn van geperst karton of omdat het hout bewerkt is met een ander materiaal (cement). Bij twijfel kan u het steeds vragen aan een medewerker op het recyclagepark.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Probeer het hout zo klein mogelijk te maken.</p><h3>TIP</h3><p>Breek een meubel niet meteen af, iemand anders kan het misschien gebruiken. Contacteer De Kringwinkel (<a target=\"_blank\" href=\"http://www.kringwinkel\">www.dekringwinkel.be</a>  of 0800 20 800).</p>",
    "slug": "hout",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a4f8dac2382a5fbc700b029/hout",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1cead198-72ea-4bef-b4ab-228479c71ecb/Hout 006.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-05 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052439d8a6ec798b4a07",
    "title": "Glas - flessen etc.",
    "intro": "<p>Voor wit en gekleurd glas heeft de stad Antwerpen glasbollen en ondergrondse glascontainers geplaatst. Maar u kan ook altijd kiezen om het glas naar het recyclagepark te brengen.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><ul><li>transparante/gekleurde glazen bokalen</li><li>transparante/ gekleurde (drank) flessen</li><li>transparante/gekleurde flacons</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li>hittebestendig glas zoals ovenschotels, kookplaten (wel bij restafval)</li><li>porselein en aardewerk (wel bij restafval)</li><li>stenen flessen en kruiken (wel bij restafval)</li><li>opaalglas en kristal (wel bij restafval)</li><li>vlak glas zoals ruiten en spiegels (kleine stukken wel bij restafval)</li><li>gloeilampen (wel bij restafval) of spaarlampen (wel bij Klein Gevaarlijk Afval op het recyclagepark of KGA-wagen)</li></ul><p>Gebroken glas kan u in de restafvalzak doen. Zorg er wel voor dat de vuilnisophalers zich niet kunnen kwetsen. Wikkel daarom het glas in krantenpapier.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Zorg er altijd voor dat:</p><ul><li>u wit en gekleurd glas apart houdt</li><li>alle glazen flessen en bokalen leeg zijn</li><li>u doppen, deksels en rieten vlechtwerk verwijdert</li><li>u nooit afval of glas achterlaat naast de glasbol of –container (ook niet als hij vol is): dit is <strong>sluikstorten</strong> en wordt streng beboet</li><li>u de glasbol enkel gebruikt tussen 7 en 22 uur.</li></ul><p>U kan met glas ook terecht op het recyclagepark .</p><h3>TIPS</h3><ul><li>Volle glascontainer? Maak <a href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/eloket/volle-container\">hier</a> uw melding.</li><li>Wees creatief met glas en tover je glasbokaal om in een theelichthouder of pennenhouder.</li><li>Glas houdt eten langer vers. Bewaar daarom uw zelfgemaakte limonade of etensrestjes in glas en geniet langer van uw eten.</li></ul><h3>Overzicht glascontainers</h3>",
    "slug": "glas-flessen-etc",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b4a07/glas-flessen-etc",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-07-15 06:55:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Sorteerstraatjes, Recyclageparken",
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.4228260397352,51.22308079899]}"
  },
  {
    "id": "5a4ce88a2382a547a02faddf",
    "title": "Glas - vlak glas",
    "intro": "<p>Heeft u thuis vlakglas liggen na verbouwingen of een kapotte spiegel? Breng deze gerust naar het recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Vensterglas, spiegelglas, autoglas, ...</p><h3>Wat niet?</h3><p>Glas dat hittebestendig is (pyrex) of glas dat steen-, hout of metaalachtige materialen bevat.</p><h3>Hoe aanbieden? <strong>              </strong></h3><p>Er is een speciale container waar u het vlakglas kunt aanbieden.<br />Kleine stukken vlak glas kan u ook kwijt in de restafvalzak. Zorg er wel voor dat de vuilnisophalers zich niet kunnen kwetsen. Wikkel daarom het glas in krantenpapier.</p><h3>TIP</h3><p>Gooi glas niet bij het restafval want het is 100% recycleerbaar. Na de verwerking en zuivering van het glas, wordt het opnieuw glas.</p>",
    "slug": "glas-vlak-glas",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a4ce88a2382a547a02faddf/glas-vlak-glas",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/84dd2eea-a59e-4c34-adc7-ba7a16153c63/vlakglas.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-04 15:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051d39d8a6ec798b46fa",
    "title": "Restafval",
    "intro": "<p>De stad Antwerpen haalt restafval afzonderlijk op. Alles wat u niet gescheiden kan aanbieden, hoort thuis bij het restafval. Restafval zet u wekelijks op de stoep.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Betalend.</p><p><strong>Voor bewoners</strong></p><ul><li>De witte restafvalzakken kosten € 0,41 per zak van 30 liter en € 0,83 per zak van 60 liter (vanaf 01/01/2020). Ze zijn verkrijgbaar in winkel, supermarkt en de stadsloketten en worden verkocht per rol van tien zakken. Op veel plaatsen kan u de zakken ook per stuk kopen. Een kapotte afvalzak kan u omruilen in het stadsloket, ook zonder aankoopbewijs.</li><li>De stickers voor de grijze containers van 240, 770 of 1.100 liter kosten respectievelijk € 172,64; € 553,74 of € 791,12 per jaar (vanaf 01/01/2020). De grijze container zelf koopt u in de privéhandel.</li></ul><p><strong>Voor bedrijven</strong></p><ul><li>De gele afvalzakken kosten € 1,10 per zak van 60 liter (vanaf 01/01/2020). Ze zijn verkrijgbaar in de stadsloketten en de stadswinkel. </li><li>De stickers voor de grijze containers van 240, 770 of 1.100 liter kosten respectievelijk € 229,61; € 736,48 of € 1052,19 per jaar (vanaf 01/01/2020). De grijze container zelf koopt u in de privéhandel.</li></ul><h3>Wat wel?</h3><p>Alles wat u niet gescheiden kunt aanbieden, is restafval. Bijvoorbeeld:</p><ul><li>yoghurtpotjes</li><li>aluminiumfolie</li><li>incontinentie- en babyluiers</li><li>maandverband</li><li>luiers</li><li>foto’s (geen röntgenfoto's of polaroids, dat is klein gevaarlijk afval)</li><li>cd’s, cassettes, videobanden  </li><li>…</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li>batterijen (Bebat-verzamelpunt of containerpark)</li><li>naalden (in naaldcontainer naar containerpark)</li><li>verf</li><li>lijm</li><li>inkt</li><li>white spirit</li><li>TL-lampen</li><li>spaarlampen</li><li>röntgenfoto's</li><li>lege verpakkingen of spuitbussen met een gevarensymbool (containerpark)</li><li>medicijnen (apotheker),</li><li>olie en vet (inzamelpunt of containerpark)</li><li><span>gasflessen (terug naar verdeler)</span></li><li>...</li></ul><h3><span>Hoe aanbieden?</span></h3><ul><li>in de witte <span>restafvalzak</span></li><li>of in een grijze container van 240, 770 of  1.100 liter met een sticker</li><li>verpak scherpe voorwerpen, zoals scherven van porselein, in papier. Zo voorkomt u dat onze medewerkers zich verwonden. </li><li>uw afvalzak mag max. 7.5 kg wegen</li><li>de stad haalt restafval wekelijks op, op een vaste ophaaldag. Op feestdagen verschuift de ophaling naar een andere dag. </li></ul><h3>TIP</h3><p>Etensresten en plantaardig en dierlijk keukenafval kunnen bij het gft, dit bespaart plaats in de restafvalzak.</p>",
    "slug": "restafval",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051d39d8a6ec798b46fa/restafval",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/afed81ee-c66f-45cc-81da-842d818cfe34/Wilrijk_sigridspinnox-17.jpg",
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-07-09 13:10:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a4f532b2d2a3c86f71e9b69",
    "title": "Asbest",
    "intro": "<p>VANAF DINSDAG 14 JULI KAN JE TERUG GEBONDEN ASBEST BRENGEN NAAR HET RECYCLAGEPARK.</p>",
    "content": "<p>Asbest is een gevaarlijke stof die in de eerste plaats voorkomt in de natuur. Vaak werd deze stof verwerkt in vloerbedekking, gevelisolatie, golfplaten, bloembakken,… In oude materialen en gebouwen is het nog altijd mogelijk om asbest terug te vinden. Het is daarom belangrijk om altijd alert te blijven voor deze gevaarlijke stof en uzelf te beschermen in geval van contact.</p><h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis aan te bieden in het recyclagepark.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Enkel <strong>hechtgebonden asbest </strong>mag u naar het recyclagepark brengen<strong>:</strong> asbest waar nauwelijks vezels uit vrijkomen (asbest met harde structuur) bijvoorbeeld vloertegels, asbestcement (golfplaten, leien, buizen, bloembakken,…), asbesthoudende afdichtingen,…</p><h3>Wat niet?</h3><p><strong>Niet-hechtgebonden asbest:</strong> dit is de gevaarlijkste vorm van asbest. Hierbij komen vezels vrij en deze zijn gevaarlijk wanneer ze ingeademd worden. Bijvoorbeeld bij boringen of slijpen in asbesthoudende materialen. Verwijder zelf geen asbesthoudende materialen en kies voor een professioneel bedrijf. Niet gebonden asbest is bijvoorbeeld leidingisolatie, pleisterisolatie, spuitasbest,…</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Zorg ervoor dat:                      </p><ul><li>alle gebonden asbestmaterialen in gesloten plastic zakken zitten</li><li>het materiaal niet werd gebroken</li><li>de asbestvezels zeker niet kunnen vrijkomen uit deze zakken</li><li><span>leg het materiaal zachtjes in de asbestcontainer </span><span>om stofvorming te voorkomen.</span></li></ul><p>De medewerkers van het recyclagepark dekken de asbestcontainer af met plastic folie.</p><h3>TIPS</h3><ul><li>Meer info op <a target=\"_blank\" href=\"http://asbestinfo.eu\">asbestinfo.eu</a></li><li>Download <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/27791c3b-df07-4c59-92ff-693756b1cf8f/14229057_asbest_2017_%203luik_web_Web-1.pdf\">de folder</a> voor meer informatie over het verwijderen van asbest.</li><li>Als u uw dak vervangt, zorg dan meteen voor een goede isolatie.</li><li>Controleer of er geen buren zijn met asbestdaken. Asbest gezamenlijk laten verwijderen is vaak goedkoper.</li></ul>",
    "slug": "asbest",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a4f532b2d2a3c86f71e9b69/asbest",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/349f42d6-7d58-4f4a-ad7a-43264ceeebb5/Asbest_sigridspinnox-1.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-05 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1b23218a22d2f6923d9344",
    "title": "Gezelligheid troef op de ATV-vertelling 2019",
    "intro": "<p>Op maandag 1 juli trakteerden we de Merksemnaren op een eerste gratis zomeractiviteit. De ATV-vertelling met Rob Vanoudenhoven werd een gezellige avond met veel humor en gratis biertjes van De Koninck. Bekijk in dit bericht enkele sfeerbeelden.</p>",
    "content": null,
    "slug": "gezelligheid-troef-op-de-atv-vertelling-2019",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1b23218a22d2f6923d9344/gezelligheid-troef-op-de-atv-vertelling-2019",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e12df9ee-b8c7-4796-b358-01c246684469/DSC_0460.JPG",
    "tags": "District Merksem;merksem;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-02 09:00:00",
    "published_until": "2019-09-13 05:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "54056ee6aea8a75f3d8b456d",
    "title": "Autobanden",
    "intro": "<p>Het is niet nodig om uw oude banden in de tuin op te bergen. Banden van personenwagens, aanhangwagen, motoren en scooters kunnen allemaal aangeboden worden op het recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis, maximum 10 per jaar.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Banden van personenwagens, aanhangwagens, motoren, scooters,...</p><h3>Wat niet?</h3><p>Fietsbanden (grofvuil), vrachtwagenbanden en tractorbanden.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Op elk recyclagepark kan u terecht met autobanden, zowel met als zonder velg.</p><h3>TIP</h3><p>Garage- en carrosseriebedrijven hebben een aanvaardingsplicht. Dus wanneer uw banden vervangen worden, moet de garage of het carrosseriebedrijf uw banden verplicht aanvaarden.</p>",
    "slug": "autobanden",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/54056ee6aea8a75f3d8b456d/autobanden",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/310958c6-6e1c-4b41-a793-ec0c3f7b92be/banden.jpg",
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-09-01 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052639d8a6ec798b4b12",
    "title": "Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)",
    "intro": "<p>Als u een nieuwe tv, wasmachine, computer of strijkijzer koopt, wat doet u dan u met de oude toestellen?  De Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) worden niet aan huis opgehaald en horen ook niet in restafvalzak. Er zijn verschillende oplossingen voor.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Alle afgedankte elektrische en elektronische apparaten die u als particulier aankocht:</p><ul><li>wasmachine</li><li>televisie</li><li>computer</li><li>strijkijzer</li><li>koelkast (leeg)</li><li>gsm</li><li>zaklamp</li></ul><h3>Wat niet?</h3><p>Koelkasten van winkels, kassa’s,…</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><ul><li>bij een nieuwe aankoop van een apparaat kan u het oude inleveren bij de handelaar. Voor verdere informatie kan u terecht op de website van <a target=\"_blank\" href=\"https://www.recupel.be/nl\">Recupel</a>.</li><li>mocht u een apparaat hebben dat u niet meer gebruikt (defect of werkend), dan kan u dit laten afhalen door de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.dekringwinkel.be/gratis-ophaling.html\">Kringwinkel</a>.</li><li>u kan het ook naar recyclagepark in de buurt brengen.</li></ul><h3>TIP</h3><p>Laat uw apparaat nakijken in een repairwinkel voor u het weggooit. Vaak kan u uw apparaat een tweede leven inblazen.</p>",
    "slug": "afgedankte-elektrische-en-elektronische-apparaten-aeea",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052639d8a6ec798b4b12/afgedankte-elektrische-en-elektronische-apparaten-aeea",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-06-27 09:36:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Afvalophaling, Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a5344e3a6779377ac361a28",
    "title": "Boekencontainer",
    "intro": "<p>UITZONDERLIJK GESLOTEN DOOR DE CORONACRISIS</p><p>Vindt u lezen leuk en gaat u toevallig naar het recyclagepark? Neem gerust uw boeken mee en neem een kijkje in de boekencontainer.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>De boekencontainer is een ruilproject: u mag boeken brengen naar het recyclagepark en maximaal 3 boeken meenemen per dag.</p><p>De boeken die u brengt moeten in goede staat zijn.</p><h3>Wat niet?</h3><ul><li>schriften</li><li>folders</li><li>woordenboeken</li><li>encyclopedieën</li><li>boeken in slechte staat  </li></ul><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>In elk recyclagepark staat er een boekencontainer waar u uw oude boeken kwijt kunt en andere kan meenemen, maximum 3 boeken per dag.</p><h3>TIP<strong>                                      </strong></h3><p>Boeken in goede staat zijn vaak nog geld waard.</p>",
    "slug": "boekencontainer",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a5344e3a6779377ac361a28/boekencontainer",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/56165d8f-0cf3-46aa-8510-b3a741b05571/boeken.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-08 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ce6a73e66e37673f5202d12",
    "title": "Beleef het mee in district Antwerpen",
    "intro": "<p>Er valt heel wat te beleven in jouw district. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen: ontdek hier tal van activiteiten die de lente extra leuk maken en mis niets meer in jouw bruisende district.  </p>",
    "content": "<h3>Zondag 3, 10, 17, 24 en 31 mei (geannuleerd)</h3><h3>Zaterdag 9 mei (geannuleerd)</h3><h3>Zondag 10 mei (geannuleerd)</h3><h3>Zaterdag 16 mei (geannuleerd)</h3><h3>Zondag 24  (geannuleerd)</h3><h3>Vrijdag 29 mei (geannuleerd)</h3><h3>Zondag 31 mei (geannuleerd)</h3><h3>Maandag 1 juni (geannuleerd)</h3><h3>Vanaf dinsdag 2 juni</h3><h3>Meer weten? </h3>",
    "slug": "beleef-het-mee-in-district-antwerpen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ce6a73e66e37673f5202d12/beleef-het-mee-in-district-antwerpen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/d7262835-dfb6-48b8-869b-10903d8c350f/2020-02-26 12_01_17-SEIZOENSKALENDER_LENTE_DEF.pdf - Adobe Acrobat Pro.png",
    "tags": "District Antwerpen;",
    "type": "news",
    "published_at": "2020-03-16 07:40:00",
    "published_until": "2020-06-03 21:55:00",
    "channels": "District Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a4cea9a2382a543901dba64",
    "title": "Kaarsresten",
    "intro": "<p>Nadat de kaarsen voor gezelligheid bij u thuis hebben gezorgd, kan u de kaarsen een tweede leven geven door ze naar het recyclagepark te brengen.</p>",
    "content": "<p>De inzameling van kaarsresten is een mooi voorbeeld van circulaire economie. De Kringwinkel Antwerpen werkt samen met de recyclageparken om de kaarsresten op te halen. Via De Vlaspit, een sociaal tewerkstellingsinitiatief, worden de ingezamelde kaarsresten gevormd tot nieuwe tuinkaarsen. Uw kaarsresten zijn dus geen verloren afval.</p><h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Alle kaarsresten.</p><h3>Wat niet?</h3><p>Theelichtjes, kaarshouders of verpakkingen als schalen en potten in aardewerk, glas, plastiek etc.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Op elk recyclagepark is er een speciale bak waar u de kaarsresten kunt aanbieden.</p><h3>TIP</h3><p>Bij een glazen kaarshouder kunt u de kaarshouder een uur in het vriesvak steken. Daarna is het makkelijker om de kaarsresten af te schrapen.</p>",
    "slug": "kaarsresten",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a4cea9a2382a543901dba64/kaarsresten",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/a2ab89e9-8ffb-43ae-a509-9b4d286e92b2/makecandles8.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-04 15:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b1e78082d2a3ce09341ded4",
    "title": "Extensief Maaibeheer",
    "intro": "<p>Extensief Maaibeheer wil zeggen dat een perk maar 1 tot 2 keer per jaar gemaaid wordt. Zo kan een eerder kale grond of een grasperk uitgroeien tot een weelderige bloemen- en plantenweide.</p>",
    "content": "<h3>Waarom extensief maaibeheer?</h3><ul><li>Omdat ze niet steeds gemaaid worden, krijgen bloemen, planten en kruiden de kans om volop te groeien. Er ontstaat een grotere rijkdom, zonder dat er extra aanplantingen gebeuren.</li><li>Meer soorten en planten betekent meer insecten en kleine dieren. Die trekken dan weer meer vogels aan. Kortom, minder maaien betekent meer biodiversiteit.</li><li>Meer biodiversiteit betekent minder plagen. De natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen bijvoorbeeld leven in natuurlijke grasvelden onder de bomen.</li><li>Het gemaaid gras wordt afgevoerd en er wordt niet bemest. Hierdoor wordt de bodem armer (aan voedingsstoffen) en neemt de groeikracht van de grassen af. Inheemse kruiden en wilde planten krijgen zo meer kans om te groeien.</li><li>Het tijdstip waarop gemaaid wordt, hangt niet af van de hoogte van het gras. Er wordt gemaaid wanneer de wilde bloemen uitgebloeid zijn en in zaad staan. Het zaad kan kiemen en zorgt volgend jaar voor nog meer biodiversiteit. </li></ul><h3>Hoe realiseert de stad dit?</h3><p>De stad kiest voor ieder perk het juiste beheer, afhankelijk van het gebruik en de mogelijkheden ervan. Goed opgeleide medewerkers voeren het gekozen beheer uit en volgen achteraf de resultaten nauw op.</p><h3>Waar vind ik de zones met Extensief Maaibeheer?</h3><p>Het Natuurpuntlabel voor Extensief Maaibeheer is aan volgende locaties toegekend:</p><ul><li>Schoonselhof</li><li>Stadspark (oeverrand)</li><li>Park Van Eden (randzone)</li><li>Bremweide​</li></ul><p>Of bekijk de locaties op de kaart hieronder:</p>",
    "slug": "extensief-maaibeheer",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b1e78082d2a3ce09341ded4/extensief-maaibeheer",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/b2f9fcf1-5a63-4471-b942-2a688dcad045/NPL-ExtensiefMaaibeheer.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-24 09:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Ekeren, District Merksem, Parken en groenomgeving, Plantwerpen",
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.4220935591838,51.366502701073]}"
  },
  {
    "id": "52d5052139d8a6ec798b48d8",
    "title": "Klein gevaarlijk afval (KGA)",
    "intro": "<p>Klein gevaarlijk afval (KGA) zijn resten van producten waarin gevaarlijke chemische producten zijn verwerkt. Ze horen niet bij het restafval. Breng ze naar het recyclagepark of een KGA-ophaling in uw buurt.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis. U mag maximum 50 liter of 50 kilo <span><span>KGA</span></span> per jaar per gezin aanbieden.</p><h3>Wat wel?</h3><ul><li>verven, lijmen, inkten en harsen</li><li>solventen of oplosmiddelen (white spirit, antivries, …)</li><li>zuren</li><li>basen of logen (bijtende vloeistof)</li><li>batterijen</li><li>kwikhoudend afval</li><li>bestrijdingsmiddelen</li><li>afvaloliën</li><li>brandblussers</li><li>rookdetectoren</li><li>RX-foto’s</li><li>spaarlampen</li><li>vuurwerk</li><li>insulinespuiten, injectienaalden, pennaalden (<a href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/52d5052039d8a6ec798b480b/naaldcontainer-voor-injectiena\">in naaldcontainer</a>)</li><li>lege verpakkingen van bovenstaande producten</li><li>niet-geperforeerde gasbidon voor éénmalig gebruik (bv. kamperen)</li><li>lege verpakkingen met één van deze symbolen</li></ul><h3>Wat niet?</h3><ul><li><span>casetten</span></li><li>videobanden</li><li>foto’s</li><li>gloeilampen</li><li>halogeenlampen (restafval)</li><li>medicijnen (apotheker)</li><li>cosmetica</li><li>butaan</li><li>propaan</li><li>industriële gasflessen</li><li>munitie en explosieven</li></ul><h3>Hoe aanbieden?</h3><ul><li>'Chemische’ afvalstoffen zijn vaak gevaarlijk. Het is absoluut noodzakelijk dat de producten veilig en degelijk verpakt worden aangeboden. Stop ze bij voorkeur in de originele verpakking of in een glazen verpakking waarop u duidelijk schrijft welk product het is.</li><li>Meng geen producten.</li><li>Voor de inzameling van insulinespuiten, <span>pennaalden</span>, bloedlancetten en andere injectienaalden gebruikt u verplicht een naaldcontainer. Deze kan u gratis krijgen of inruilen op het recyclagepark. </li></ul><h3>TIP</h3><p>Batterijen kan u ook naar een <span><span>Bebat-verzamelpunt</span></span> brengen.</p><h3>KGA-lijst</h3>",
    "slug": "klein-gevaarlijk-afval-kga",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052139d8a6ec798b48d8/klein-gevaarlijk-afval-kga",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/a441ddca-9ebc-4b7f-af9a-56675a6ebe13/symbolen.jpg",
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-06-14 09:01:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Infofiches, Minder afval, Recyclageparken, Afvalophaling",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d108c73df25a14f9933e354",
    "title": "In Antwerpen kan iedereen stralen",
    "intro": "<p>Tussen 8 juli en 11 augustus is de kans groot dat u de regenboogkleuren tegenkomt. Zowel online als in het straatbeeld veranderen de stad en haar partners hun logo's in een regenboogvlag. En tussen 7 en 11 augustus vindt de Antwerp Pride plaats. Antwerpen toont zo dat het achter de holebi- en transgendergemeenschap staat.</p>",
    "content": "<h3>Blijvende aandacht </h3><p>Hand in hand op straat lopen of een woning huren met uw lief. Voor veel holebi's, biseksuelen en transgenders is dat niet vanzelfsprekend. Fysiek en verbaal geweld, discriminatie op de huurmarkt en haatdragende commentaren online komen nog te vaak voor. Mensenrechtenorganisaties merken de laatste jaren een stijging van het aantal aangiftes van haat tegen holebi's en transgenders. Hoewel dat niet noodzakelijk betekent dat holebi- en transfobie toeneemt in ons land, is het wel een signaal dat de problematiek blijvende aandacht vraagt.</p><h3>Regenboog voor verdraagzaamheid</h3><p>Net zoals vorig jaar voert de stad een campagne tegen holebi- en transfobie. <span><span>En ook nu kiest ze ervoor om haar icoon, de stralende A, in te zetten voor deze campagne. Zowel online als in het straatbeeld zal die ‘grote omschakeling’ zichtbaar zijn. Op deze eenvoudige maar krachtige manier toont de stad dat ze achter holebi’s en transgenders staat. En dat ze gelooft in diversiteit en respect. Kortom: dat in Antwerpen iedereen kan stralen.</span></span> </p><h3>Doe mee</h3><p>Ook u kan Antwerpen mee doen stralen. Dat doet u zo: </p><ul><li>Haal een <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d0233139fb638f635479ba5/verdeelpunten-regenboogpin\">gratis regenboogpin</a> op en speld ze op.</li><li>Deel dit artikel. </li><li>Neem een foto van de luifel op het Theaterplein en post hem op uw sociale media met #AntwerpenStraalt.</li><li>Plaats de <a target=\"_blank\" href=\"http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=2317030408373992\">regenboogvlag op uw profielfoto</a> op sociale media.</li><li>Ga eens kijken op de spectaculaire <a target=\"_blank\" href=\"https://antwerppride.eu/\">Antwerp Pride</a> van 7 tot 11 augustus en bezoek dan meteen het <a target=\"_blank\" href=\"https://www.queerarts.be/\">Antwerp Queer Arts Festival</a>.</li><li>Alle beetjes helpen. <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5735cdc0aba8a7d06a8b45d5/hoe-kan-u-aangifte-doen-\">Doe een melding</a> als u getuige of slachtoffer bent van verbaal of fysiek geweld. Hoe meer meldingen, hoe beter gespecialiseerde organisaties en de politie zicht krijgen op de situatie en actie kunnen ondernemen.</li></ul>",
    "slug": "in-antwerpen-kan-iedereen-stralen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d108c73df25a14f9933e354/in-antwerpen-kan-iedereen-stralen",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-24 12:00:00",
    "published_until": "2019-12-28 23:00:00",
    "channels": "Antwerpen straalt",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d0233139fb638f635479ba5",
    "title": "Verdeelpunten regenboogpin",
    "intro": "<p>Vindt u ook dat iedereen in Antwerpen mag stralen? Draag mee de boodschap uit en speld een gratis regenboogpin op. U kan de pin afhalen bij u in de buurt. Alle locaties vindt u hieronder.</p>",
    "content": "<p>Hier vindt u de lijst met locaties waar u een regenboogpin kan afhalen.</p><ul><li>Stadsloketten</li><li>De bibliotheken van stad Antwerpen </li><li>Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</li><li>De stedelijke zwembaden</li><li>De stedelijke sporthallen en buurtsporthallen</li><li>De cultuurcentra</li><li>Stedelijke musea</li><li>M HKA</li><li>Fotomuseum</li><li>Stadswinkel</li><li>Onthaal den Bell</li><li>Atlas</li><li>De sociale centra</li><li>De Antwerpse politiekantoren</li><li>Verschillende zomerbars in de stad</li></ul><p><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/adressen-en-openingsuren/stadsloketten\">Klik hier</a> voor adressen van de stedelijke locaties.<br /><a target=\"_blank\" href=\"https://www.politieantwerpen.be/kantoren\">Klik hier</a> voor adressen van de politiekantoren.</p>",
    "slug": "verdeelpunten-regenboogpin",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d0233139fb638f635479ba5/verdeelpunten-regenboogpin",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/fda487cf-7c92-418e-8c20-ea26bb19857d/16343402_Stop Intimidatie_2019_fotowebsite_pin1.png",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-17 09:10:00",
    "published_until": "2019-12-30 23:00:00",
    "channels": "Antwerpen straalt",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cda7c11f5e6d4baca7c2020",
    "title": "EK Kubb: speel een potje Kubb met zicht op de skyline van Antwerpen",
    "intro": "<p>Op 5 en 6 juli houdt het EK Kubb voor het eerst halt in België. Langs de Schelde kan je supporteren voor de beste landenteams in Europa of samen met je vrienden deelnemen aan een gezellig liefhebberstornooi. Een must voor elke kubb-liefhebber!</p>",
    "content": "<p>Het EK Kubb wil zoveel mogelijk ervaren en beginnende kubbers samenbrengen op Linkeroever om er te genieten van het spelletje. Speel samen met je vrienden een potje kubb, supporter voor de officiële landenteams en geniet van de randanimatie. Het EK Kubb is een evenement voor alle leeftijden en niveaus.</p><h3>Kubben met de vrienden</h3><p>Tijdens het EK Kubb kan je op zaterdag deelnemen aan de ‘Freshman’s Cup’. Dit tornooi is er voor alle liefhebbers van het spelletje. Samen met 2 vrienden vorm je een ploeg en word je geloot tegen andere kubb-liefhebbers.</p><p>Ondertussen geniet je van de unieke locatie en de gezellige sfeer. Of verbroeder samen met je tegenstrevers aan één van de talrijke drank– en eetstandjes. Kortom: amuseren is belangrijker dan winnen. Er is plaats voor 64 teams.</p><p><em>(Klik op de bovenstaande inschrijfknop en selecteer dan het uitklapvenster 'Sign up for EKC Freshman's Cup')</em></p><h3>Beste kubbers van Europa</h3><p>Het officiële EK Kubb gaat op zoek naar de beste kubber van het Europese continent én het beste landenteam.  Dat wordt sowieso een aangenaam tactisch steekspelletje in openlucht. Kom dus zeker supporteren en laat je verbazen door de straffe werpkunsten van deze ervaren kubbers.  </p><h3>Programma</h3><p><strong>Vrijdag 5 juli:</strong></p><ul><li>8 uur | Registratie</li><li>9 uur | Europees Kampioenschap Kubb 1 tegen 1</li><li>18 uur | Europees Kampioenschap Kubb 6 tegen 6</li></ul><p><strong>Zaterdag 6 juli:</strong></p><ul><li>8 uur | Registratie</li><li>9 uur | Europees Kampioenschap Kubb 3 tegen 3 & Liefhebberstornooi Freshman’s Cup</li><li>12 uur | Halve finale 6 tegen 6</li><li>13.30 uur | Europees Kampioenschap Kubb 3 tegen 3 & Liefhebberstornooi Freshman’s Cup</li><li>19.30 uur | Finale Europees Kampioenschap Kubb 6 tegen 6</li><li>21 uur | Prijsuitreiking</li></ul><h3>Praktisch</h3><ul><li>vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2019</li><li>Kastanjedreef, 2050 Antwerpen-Linkeroever</li><li>Deelname Freshman’s Cup: €30/team (3 personen)</li><li>Supporteren officiële matchen EK Kubb: gratis</li><li>Meer info via <a href=\"http://www.kubbeurope.com/\">www.kubbeurope.com</a></li></ul>",
    "slug": "ek-kubb-speel-een-potje-kubb-met-zicht-op-de-skyline-van-antwerpen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cda7c11f5e6d4baca7c2020/ek-kubb-speel-een-potje-kubb-met-zicht-op-de-skyline-van-antwerpen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/dd9b7e81-aeea-4a42-9bab-16696afa96d5/sigridspinnox-6.jpg",
    "tags": "District Antwerpen;sport;sporten;sportactiviteiten;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-02 08:30:00",
    "published_until": "2019-07-07 01:05:00",
    "channels": null,
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.3897891044617,51.234474528657]}"
  },
  {
    "id": "52d5051b39d8a6ec798b45d8",
    "title": "Overlijdensakte",
    "intro": "<p>Een overlijdensakte vermeldt alle gegevens over een overlijden. De akte bewijst het feit van het overlijden.</p><div id=\"eid-safari-extension-is-installed\"> </div>",
    "content": "<h3>Waar aanvragen?</h3><p>In de gemeente of stad waar de persoon is overleden.<br />Bij het stadsloket kan u dus enkel een overlijdensakte aanvragen van iemand die in de stad Antwerpen of één van haar districten is overleden.  </p><p><br /><strong>Vond het overlijden in het buitenland plaats? </strong><br />U kan een afschrift aanvragen in Antwerpen, op voorwaarde dat: </p><ul><li>de overledene de Belgische nationaliteit had</li><li>een nabestaande de buitenlandse overlijdensakte liet overschrijven in Antwerpen. <br />De overschrijving kan gebeuren op verzoek van de nabestaanden in de laatste woonplaats van de overledene. U hebt daarvoor de originele, gelegaliseerde en in het Nederlands vertaalde overlijdensakte nodig. </li></ul><p> </p><h3>Wie kan een overlijdensakte aanvragen? </h3><ul><li>de echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen of erfgenamen (keuze '<a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/overlijdensakte-familie\">Overlijdensakte familie</a>')</li><li>iemand die deze beroepshalve aanvraagt, bijvoorbeeld advocaten of notarissen voor hun klanten. <br />Voeg bij uw aanvraag een document toe dat aantoont dat u recht heeft om deze akte te krijgen. Dit kan een volmacht zijn. (keuze '<a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/overlijdensakte-derde\">Overlijdensakte voor iemand anders</a>')</li><li>Een overlijdensakte die meer dan 50 jaar geleden werd opgemaakt kan eender wie verkrijgen.  (keuze '<a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/overlijdensakte-derde\">Overlijdensakte voor iemand anders</a>')</li></ul><h3> </h3><h3>Hoe aanvragen?</h3><p><br />U kan afschriften van aktes opgemaakt na 1 januari 1960, op 3 manieren opvragen. Opgelet: aktes voor 1960 worden handmatig opgezocht in het archief. Dit kan enige impact hebben op de afleveringstermijn.</p><p><strong>1.Doe een digitale aanvraag met elektronische identiteitskaart.</strong></p><ul><li>U hebt een <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/register?fromurl=https:%2F%2Fwww.antwerpen.be%2F\">A-profiel</a>, uw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. </li><li>Na 2 werkdagen ontvangt u het afschrift per e-mail.</li></ul><p><br />OF</p><p><br /><strong>2. Doe een digitale aanvraag zonder elektronische identiteitskaart.</strong></p><ul><li>Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post. Reken dus in totaal op 8 tot 10 werkdagen. Hebt u de akte na 10 werkdagen nog niet ontvangen, neem dan contact op.</li></ul><p>OF</p><p><br />3. <strong>Telefoneer naar het stadsloket</strong></p><ul><li>tel 03 22 11 333. </li><li>Na 5 werkdagen wordt de akte naar u opgestuurd per post. Reken dus in totaal op 8 tot 10 werkdagen. Hebt u de akte na 10 werkdagen nog niet ontvangen, neem dan contact op.</li></ul><p><br /><strong>Wat hebt u nodig?</strong></p><ul><li>uw identiteitskaart</li><li>voor een aanvraag voor een niet-familielid: een document van de rechtbank of een volmacht </li></ul><p><br /><strong>Opgelet!</strong>  Als het document gelegaliseerd moet zijn, regelen we voor u de legalisatie die u online kan afhandelen met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.</p><h3><br />Legalisatie</h3><p>Wil u de overlijdensakte in het buitenland gebruiken? Dan heeft uw document voor sommige landen een apostille of legalisatie nodig. </p><p>Let op: documenten die u nodig hebt voor de Belgische ambassade in het buitenland hebben <u>geen</u> legalisatie nodig.</p><p><strong>Hoe kan u de legalisatie krijgen?</strong></p><p><strong>1. Digitaal</strong></p><p>U doet de aanvraag voor uw overlijdensakte digitaal met uw elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart.</p><p>U hebt een <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/een-a-profiel-aanmaken-en-beheren\"><strong>A-profiel </strong>nodig gekoppeld met uw </a><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/een-a-profiel-aanmaken-en-beheren\">elektronische identiteitskaart(EID</a>)</strong>.</p><p>U krijgt uw overlijdensakte en de legalisatie via uw e-mail toegestuurd.</p><p><strong>2. In een stadsloket</strong></p><p>Als u de aanvraag voor een overlijdensakte zonder elektronische identiteitskaart doet, krijgt u het document thuis opgestuurd zonder legalisatie.</p><p>U kan voor de legalisatie terecht op afspraak in elk stadsloket. Aan het loket zorgen we voor de legalisatie.</p><p>Maak een afspraak op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpen.be/afspraak\">www.antwerpen.be/afspraak</a> en kies ‘Attesten en vergunningen’ en vervolgens ‘Legalisatie van een document voor het buitenland’ of via het stedelijk contactcenter op 03 22 11 333.</p><p>Meer informatie over legalisatie van documenten voor het buitenland vindt u op de <a target=\"_self\" href=\"https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten\">website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken</a>.</p><h3> </h3><h3>Waar oudere akten vinden? </h3><p>Akten opgemaakt vóór 1 januari 1906 zijn meestal niet te verkrijgen bij het stadsloket. De loketmedewerkers kunnen een opzoeking doen, maar daarvoor moet u betalen.</p><p><br />U kan wel terecht in het <a target=\"_blank\" href=\"http://www.felixarchief.be/\">FelixArchief</a>. </p><p>Daar kan u de akten gratis opzoeken en raadplegen op microfilm. Voor een print van de akte moet u ter plaatse een printkaartje aankopen. Als u een cd-rom of usb-stick meebrengt, kan u wel gratis een kopie van de akte digitaal opslaan. </p><p><br />Voor een overlijden dat niet in Antwerpen plaatsvond, kan u terecht in het <a target=\"_self\" href=\"http://www.arch.be/\">Rijksarchief</a>.</p><p> </p><h3>Tarief</h3><ul><li>gratis</li><li>uitzondering:<br />bij gebrek aan concrete informatie - zoals bij stamboomonderzoek - zal opzoekingswerk worden aangerekend, dit aan 50 euro per begonnen uur.</li></ul><p> </p><h3>Snel naar</h3><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.felixarchief.be/\">Felixarchief</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.arch.be/\">Rijksarchief</a></li><li>Overschrijving buitenlandse overlijdensakte</li></ul><h3> </h3><h3>Meer info</h3><p>Stedelijk contactcenter<br /><a href=\"mailto:info@antwerpen.be\">info@antwerpen.be</a></p><p> </p>",
    "slug": "overlijdensakte",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051b39d8a6ec798b45d8/overlijdensakte",
    "image": null,
    "tags": "dienstverlening;loketproducten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-06-19 07:38:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Mag weg, Infofiches, Overlijden, Persoonlijke documenten en attesten",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "53ea1af4afa8a7a2678b459c",
    "title": "(A-kaart-)Activiteiten voor jeugdig Deurne",
    "intro": "<p>De Deurnse jeugddienst streeft naar een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Je vervelen in Deurne? Dat bestaat niet!</p>",
    "content": "<p>De jeugddienst organiseert elke schoolvakantie activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren tussen 4 en 16 jaar (deze zomer tot 12 jaar). Reserveren is verplicht. Om deel te nemen heb je een A-kaart nodig. Jongeren tot 18 jaar steken deze kaart helemaal gratis op zak. Je kan ze verkrijgen op de jeugddienst, maar ook in de bib of  het zwembad</p><p>​<a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/560152b3b1a8a759b88b4665/a-kaart-activiteiten-jeugd\">Klik hier voor meer informatie over de A kaart.</a></p><p><a target=\"_blank\" href=\"http://inschrijven.antwerpen.be/jeugd/aanbod\">Klik hier voor meer informatie over het aanbod.</a></p><p>Andere activiteiten:</p><ul><li>Elke woensdagmiddag (niet tijdens de schoolvakanties) kunnen creatievelingen tussen 6 en 12 jaar gratis hun fantasie de vrije loop laten tijdens een creatief atelier in de Tweegezusterslaan. <span>Snel zijn is de boodschap. Plaatsen zijn beperkt. </span>Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 doe je via <a href=\"mailto:jeugddienst.deurne@antwerpen.be\">jeugddienst.deurne@antwerpen.be</a>. <span>Momenteel is er een wachtlijst. </span><br /> </li><li><span>Kinderen vanaf 8 jaar kunnen vanaf de paasvakantie tot begin juli deelnemen aan een gratis beweeg- en sportaanbod op het sportterrein in de Tweegezusterslaan. Ze proeven van verschillende sporten aan de hand van een gratis initiatie. Inschrijven kan ter plaatse met een A-kaart. <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/nieuws/laat-uw-kind-proeven-van-verschillende-sporten\">Meer info, klik hier.</a> </span><br /> </li><li><span>Houden je kinderen ook van buiten spelen? De jeugddienst organiseert ook elk jaar een buitenspeeldag. </span></li></ul><h3>Info</h3><p><strong>Jeugddienst Deurne</strong></p><ul><li>Districtshuis Deurne <br />Maurice Dequeeckerplein 1<br />tel. 03 338 45 28<br /><a href=\"mailto:jeugddienst.deurne@antwerpen.be\">jeugddienst.deurne@antwerpen.be</a><br /> </li><li>Tweegezusterslaan 47<br />tel. 03 326 19 41 <br /><a href=\"mailto:jeugddienst.deurne@antwerpen.be\">jeugddienst.deurne@antwerpen.be</a></li></ul>",
    "slug": "a-kaart-activiteiten-voor-jeugdig-deurne",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/53ea1af4afa8a7a2678b459c/a-kaart-activiteiten-voor-jeugdig-deurne",
    "image": "https://assetsbeta.antwerpen.be/srv/assets/api/image/57068e38-70bc-45e6-8795-3e0249a88397/jeugd3.jpg",
    "tags": "deurne;kinderen en jongeren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-21 23:48:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Deurne",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051d39d8a6ec798b46ff",
    "title": "Ontleen leuk sport- en spelmateriaal via onze uitleendienst",
    "intro": "<p>Wil je deze zomer sporten of spelen, maar heb je zelf geen materiaal? Neem dan zeker een kijkje in het aanbod van de uitleendienst om materiaal te reserveren. Vanaf 1 juli kan je er ook terecht voor sportkoffers in verschillende thema's of spelletjes die je in je tuin of in het park kan spelen.   </p>",
    "content": "<h3>Zoek en bestel het gewenste sportmateriaal online</h3><p><span>Een greep uit de succesmaterialen: mountainbikes, inlineskates, kleuterspeelsets, hockeysets, tennisrackets ... Het hele gamma vind je in <a target=\"_blank\" href=\"http://uitleendienst.csjdatabank.be/\">ons online bestelportaal</a>. Daar kan je ook ineens</span><span> al je gekozen materiaal reserveren. Om te kunnen bestellen moet je een profiel aanmaken, met je A-profiel kan je niet inloggen.</span></p><h3>Betaling</h3><p><span>We werken met dagprijzen. Kom je materiaal ophalen en nog dezelfde dag terugbrengen, dan betaal je de dagprijs. Je kunt het gereserveerde</span> sportmateriaal betalen via Bancontact. Zonder betaling krijg je geen materiaal mee. <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052339d8a6ec798b499d/uitleendienst-sportmateriaal-reglement\">Lees hier het volledige reglement</a><span>.</span></p><h3>Zomer 2020</h3><p>Speciaal voor de zomervakantie wordt ook het aanbod en de dienstverlening van onze uitleendienst uitgebreid! Zo is: </p><ul><li>de uitleendienst in Park Spoor Noord langer open. De hele zomer lang is de uitleendienst elke werkdag open van 9 tot 18 uur</li><li>er ook een serieuze uitbreiding van het aanbod van sport- en spelmateriaal met enkele nieuwe koffers:<ul><li>Olympische Sportkoffers (3 euro per dag) – aantal beschikbare sets: 5</li><li>Park-sportkoffer (1 euro per dag) – 12 beschikbare sets</li><li>Urban koffer (1 euro per dag) – 8 beschikbare sets</li><li>Park-relaxkoffer (1 euro per dag) – 12 beschikbare sets</li></ul></li><li><span><span>Ben je toevallig in de buurt van de uitleendienst en wil je snel iets van sport- en spelmateriaal komen ontlenen voor een namiddag? Kom dan zeker even langs en kies uit ons Parkmenu. Dit kleine spelmateriaal kan je GRATIS ontlenen op voorwaarde dat je dit de dag zelf nog terug binnenbrengt. </span></span></li><li>In <span>SPRK</span> zal er deze zomer ook een infopunt komen, waar je tijdens de openingsuren (zie onder) ook items uit het Parkmenu zal kunnen komen ontlenen. </li><li>Op de Buurtpleinen Harmoniepark en parking Beerschot zullen er ook 2 uitleendienst-bakfietsen zullen staan, waar je gratis sport- en spelmateriaal kan komen ontlenen.</li></ul><div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren uitleendienst Park Spoor Noord - juli & augustus</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>maandag - vrijdag</td><td>9 - 18 uur</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren infopunt SPRK - juli & augustus</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>maandag - vrijdag</td><td>10 - 18 uur</td></tr><tr><td>zaterdag - zondag</td><td>10 - 20 uur</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren uitleendienst Kiel - juli & augustus</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>maandag, woensdag en vrijdag</td><td>8.30 - 18 uur</td></tr><tr><td>dinsdag en donderdag</td><td>10 - 14 uur</td></tr></table></div><h3>Meer info</h3><p>Uitleendienst Park Spoor Noord<br />Damplein 31, 2060 Antwerpen (ingang tegenover station Dam, langs het spoor)<br />tel. 03 270 31 37<br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:uitleendienst.PSN@stad.antwerpen.be\">uitleendienst.PSN@stad.antwerpen.be</a></p><p>Uitleendienst Kiel<br />August Leyweg 2, 2020 Antwerpen<br />tel. 03 237 61 29<br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:uitleendienst.kiel@stad.antwerpen.be\">uitleendienst.kiel@stad.antwerpen.be</a> </p><p><span>Buurtsportsecretariaat</span><br /><span>Damplein 31</span><br /><span>2060 Antwerpen </span><br /><span>tel. 03 270 31 30 </span></p>",
    "slug": "ontleen-leuk-sport-en-spelmateriaal-via-onze-uitleendienst",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051d39d8a6ec798b46ff/ontleen-leuk-sport-en-spelmateriaal-via-onze-uitleendienst",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c4d7c295-6e0d-4cf9-86fd-44c0b7112622/72_dpi_klein-Zomeractiviteiten_42.jpg",
    "tags": "sport;sporten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-07-01 12:05:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Antwerpen, District Borgerhout, District Deurne, Sporting A, District Hoboken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1aec29e11219f8364ba506",
    "title": "De Vijver",
    "intro": "<p>De Vijver ondersteunt mensen met een beperking, hun gezin en hun netwerk.</p>",
    "content": "<p><span>Meer info vind je <a target=\"_blank\" href=\"https://www.devijvervzw.be/\">op de website van De Vijver</a>.</span></p>",
    "slug": "de-vijver",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1aec29e11219f8364ba506/de-vijver",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/5daff5c4-51e9-44e8-9c1c-83bebee11cb6/LOGO De Vijver.jpg",
    "tags": "partners;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-02 05:30:00",
    "published_until": null,
    "channels": "1 gezin, 1 plan",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "554c9a17b1a8a79e338b4587",
    "title": "Gratis vrijdagconcerten in het Openluchttheater",
    "intro": "<p>Elke vrijdag in juli en augustus kan u gratis concerten meepikken in Openluchttheater Rivierenhof in Deurne. Niet alleen ‘s avonds weerklinken er vrolijke noten, ook in de namiddag staan er concerten gepland. Hier vindt u het programma.</p>",
    "content": "<p>Dit jaar staat er een combinatie van feestelijke avonden en intiemere concerten op het programma zoals Discobaar a Moeder, Marble Sounds, Alex Agnew, Johan Verminnen, Pieter Embrechts, Discobar Galaxie, Sven van Hees,… Voor kinderen zijn er optredens van de Familie Von Kapp (met Dimitri Leue) en de KetnetBand. </p><h3>Programma<strong>​</strong></h3><ul><li><strong>vr 16 augustus 2019 </strong><br />om 20.30 uur: <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/floyd-matters-plays-bits-bricks-of-the-wall-and-best-of-pink-floyd-\">Floyd Matters </a></strong>plays bits & bricks of The Wall and best of Pink Floyd (Pink Floyd tribute)<br /> </li><li><strong>vr 23 augustus 2019</strong><br />om 14 uur: <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/nl/event/59881/casco-phil\">Casco Phil</a></strong> (klassieke muziek)<br />om 20.30 uur: <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/bloemen-noch-kransen-met-senne-guns-the-calicos-en-alex-agnew\">Bloemen noch kransen met Alex Agnew (Jim Morrison), Senne Guns (Freddie Mercury), The Calicos (George Harrison) </a></strong>(muzikanten eren hun overleden muzikale helden)<br /> </li><li><strong>vr 30 augustus 2019</strong><br />om 14 uur: <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/nl/event/59883/1958-exposed-back-to-the-future\">Along comes Mary</a>: </strong>1958 exposed (hits uit de jaren ‘50 en ’60)<br />om 20.30 uur: <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/nl/event/59824/jtothec\">Discobar Galaxie</a></strong> (Dansen op de plaatjes van dj Bobby Ewing, dj Lars Capaldi en dj Loveboat)  & <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/nl/event/59824/jtothec\">JTOTHEC</a></strong> (funk)</li></ul><p>Voor meer informatie over de gratis vrijdagconcerten in het Openluchttheater in het Rivierenhof, kan u terecht op de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/vrijdagconcerten2018\">website van het cultuurcentrum Deurne</a><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ccdeurne.be/vrijdagconcerten2019\"> </a>of via <a target=\"_blank\" href=\"http://www.oltrivierenhof.be.\">www.oltrivierenhof.be</a>.</p><h3>Meer info</h3><p><strong>Openluchttheater Rivierenhof</strong><br />Elke vrijdag in juli en augustus<br />tel. 03 360 85 50<br /><a target=\"_self\" href=\"https://www.ccdeurne.be/vrijdagconcerten2019\">www.ccdeurne.be</a><br /><a target=\"_blank\" href=\"http://www.oltrivierenhof.be.\">www.oltrivierenhof.be</a><br />Reserveren is niet nodig, maar vol is vol<br />gratis</p><p><sub>De organisatie rekent op het begrip van de bezoekers en vraagt om geen grote rugzakken en tassen mee te nemen naar het Openluchttheater. De mogelijkheid bestaat dat er toegangscontrole van kracht is, waarbij security handtassen of jassen zal controleren. Goederen die een bedreiging kunnen zijn voor de veiligheid, zoals wapens, vuurwerk, glas en blik, worden niet toegelaten.</sub></p>",
    "slug": "gratis-vrijdagconcerten-in-het-openluchttheater",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/554c9a17b1a8a79e338b4587/gratis-vrijdagconcerten-in-het-openluchttheater",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/8b57bc10-cce5-41c3-9e20-ecc81883213c/Openluchttheater Rivierenhof_copy Sigrid Spinnox_43.jpg",
    "tags": "deurne;cultuur;cultuurcentra;District Deurne;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-08-12 10:15:00",
    "published_until": "2019-08-31 21:00:00",
    "channels": "District Deurne, A-nieuws",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c9a18319f847f060b2db1ec",
    "title": "Jeugdzorg Emmaüs",
    "intro": "<p>Emmaüs biedt gezondheids- en welzijnszorg aan op maat van en in overleg met de zorgvrager.</p>",
    "content": "<p>Meer info vind je op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.emmaus.be/Nzh/Site-Root/Sites/Sites-NZ/Emmaus.html\">de website van Emmaüs</a>.</p>",
    "slug": "jeugdzorg-emmaus",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c9a18319f847f060b2db1ec/jeugdzorg-emmaus",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/4f7f56f3-9f2e-4822-8c0d-0278af0ca88d/infofiche.jpg",
    "tags": "partners;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-03-27 09:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "1 gezin, 1 plan",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1a0208f81697ea5a483862",
    "title": "Hernoeming Londenstraat 1 tot en met 11",
    "intro": "<p>De gemeenteraad besliste om de weg aan de oneven huisnummers 1 tot en met 11 in de Londenstraat te hernoemen tot Catharina Pepijnstraat. Bezwaarschriften zijn mogelijk tot en met 27 juli 2019.</p>",
    "content": "<p>In de zitting van 24 juni 2019 (jaarnummer 375) <a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/publication/19.0625.9683.4748/detail\">besliste de gemeenteraad</a> om, onder voorbehoud van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek, de nieuwe wegenis ter hoogte van de Londenstraat nummer 1 tot en met 11 te hernoemen tot <strong>Catharina Pepijnstraat</strong>. Met onderschrift: "(1619 -1688) Antwerps barokschilder".</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Besluit gemeenteraad</th></tr><tr><td>De nieuwe wegenis ter hoogte van Londenstraat nummer 1 tot en met 11 dient, omwille van de bereikbaarheid en duidelijkheid voor de hulpdiensten, een nieuwe naam te krijgen. De bewoners, eigenaars en handelszaken aldaar geadresseerd zullen daardoor van ambtswege van adres moeten veranderen. De gemeenteraad vroeg in 2017 om meer vrouwennamen te gebruiken in het Antwerpse straatbeeld. Catharina Pepijn (13 februari 1619, Antwerpen - 12 november 1688, Antwerpen) is een kunstschilder gekend voor haar portretten. Zij behoort tot de groep van Antwerpse barokschilders. Voor de toekenning van adressen en de aanleg van nutsvoorzieningen van het Palazzo gebouw, aan het straatdeel van de Londenstraat tussen de Londenbrug en de Kattendijkdok-Oostkaai, is het aangewezen om zo snel mogelijk adressen toe te kennen aan de verschillende toegangen ervan. Hiervoor kunnen de vrijgekomen huisnummers van de Londenstraat dienen (nummers 1 tot en met 11).</td></tr></table></div><h3>Openbaar onderzoek</h3><p>Van 27 juni 2019 tot en met <strong>27 juli 2019</strong> loopt hierover een openbaar onderzoek. Indien gewenst kan je hiertegen binnen deze periode een bezwaar indienen. De bezwaarschriften kunnen schriftelijk ingediend worden, telkens met vermelding van <span>bekendmakingsnummer</span> 2019/0073:</p><ul><li>per e-mail aan <a href=\"mailto:college@antwerpen.be?subject=Bezwaarschrift%20hernoemen%20Londenstraat\"><em><u>college@antwerpen.be</u></em></a></li><li>per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen<br /> </li></ul><h3>Meer informatie</h3><p>Voor meer informatie kan je terecht bij het team Participatie van het district Antwerpen via <a href=\"mailto:participatie.2000@antwerpen.be?subject=Hernoemen%20Londenstraat\">participatie.2000@antwerpen.be</a> of op het nummer 03 338 33 10.<br /> </p>",
    "slug": "hernoeming-londenstraat-1-tot-en-met-11",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1a0208f81697ea5a483862/hernoeming-londenstraat-1-tot-en-met-11",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c6bbbcfc-2765-4933-9217-a6c115c5b480/portret_VanderSterre.jpg",
    "tags": "wegenwerken;2000 Antwerpen;District Antwerpen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-01 13:00:00",
    "published_until": "2019-07-31 22:00:00",
    "channels": "Wegenwerken, District Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cee8aa5078dd20d6b7cd857",
    "title": "Rol doorheen de stad op funky beats",
    "intro": "<p>Meedoen met de Rollerparade, da's 15km rolschaatsen, skeeleren, steppen of skateboarden doorheen de stad. Samen met tientallen anderen op rolletjes cruist u achter een DJ-wagen aan. Pret verzekerd! Nog wat oefening nodig? Pik dan de gratis initiaties mee in de Buurtsporthal.</p>",
    "content": "<h3>2 Rollerparades</h3><p>>> voor geoefende rolschaatsers, inline-skaters, steppers en skateboarders (niet voor fietsers)<br />>> georganiseerd door <a target=\"_self\" href=\"http://www.beegroupe.com/\">Beegroupe</a>, een sportief bedrijf met rollerervaring in Brussel, Hasselt, Leuven en Gent<br />>> onder begeleiding van <a target=\"_self\" href=\"http://www.artisticwheelsantwerp.com/\">rolschaatsclubs Artistic Wheels</a> en <a target=\"_self\" href=\"http://www.kmodernscw.be/\">Koninklijk Modern Skateclub Wilrijk</a><br />>> <a target=\"_self\" href=\"http://www.berchem.tv/content/rollerparade-doorheen-berchem-video\">blik terug naar Rollerparade 2018</a></p><ul><li>donderdag 25/7 </li><li>donderdag 29/8</li><li>vertrek om 20 uur</li><li>start en aankomst op het Theaterplein, 2000 Antwerpen</li><li>afstand: 15km (met mogelijkheid om na 4km af te haken)</li><li>gratis</li><li>inschrijven is niet nodig</li><li>bij regenweer wordt de Rollerparade afgelast. Ook bij te warm weer kan de Rollerparade worden afgelast. Check sportingA.be voor de laatste update. </li><li>voorzie u van voldoende water en/of sportdrank</li></ul><h3>6 <span>initiaties</span></h3><p>>> Wilt u wel meedoen, maar kan u nog niet (goed genoeg) skaten? Volg dan gratis <span>initiaties</span>.<br />>> onder begeleiding van <a target=\"_self\" href=\"http://www.artisticwheelsantwerp.com/\"><span>rolschaatsclub</span> <span>Artistic</span> <span>Wheels</span></a> </p><ul><li><span>do 4,11 en 18/7 en 1, 8 en 22/8 Materialen uitlenen mogelijk. Initiaties zijn olv Artistic Wheels Antwerp.</span></li><li>vrije inloop tussen 19 en 21 uur</li><li>in <span>Buurtsporthal</span>, Park Spoor Noord (<span>Damplein</span> 36)</li><li><span>beschermkledij</span> (pols- en <span>kniebescherming</span> + helm) en rolschaatsen of skeelers (= inline skates) kunnen worden geleend (voor de hygiëne is het verplicht om kousen te dragen in onze inlineskates of rolschaatsen)</li><li>gratis</li><li>inschrijven is niet nodig</li><li>breng zeker een dorstlesser mee (= water en/of sportdrank)</li></ul><h3>Meer info</h3><p>sportantenne Wilrijk<br />tel. 03 338 53 24<br />sportantenne.wilrijk@stad.antwerpen.be</p>",
    "slug": "rol-doorheen-de-stad-op-funky-beats",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cee8aa5078dd20d6b7cd857/rol-doorheen-de-stad-op-funky-beats",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1652625a-01d4-4289-a837-9a8bb7438f85/campagnebeeld_skateparades_copyright_Jiri_Bergs.jpg",
    "tags": "Sporting-A;sport;sporten;sportactiviteiten;District Berchem;District Borgerhout;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 08:00:00",
    "published_until": "2019-08-29 22:00:00",
    "channels": "Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1365ce8a22d227eb210042",
    "title": "GP Sofie Goos en Reuskenstrofee: wielerweekend in Borgerhout",
    "intro": "<p>Terwijl er volop gefeest wordt in het park, vormen de straten rond het park het strijdtoneel voor hoogstaande wielerwedstrijden. Zo meten onze Belgische vrouwen zich in de GP Sofie Goos voor elitevrouwen zich met sterke buitenlandse concurrenten. </p>",
    "content": "<p>Ook voor deze editie van de <strong>GP Sofie Goos </strong>tekende een ruim en internationaal deelneemstersveld present. Zo heeft zelfs een Australisch team haar deelname aan de koers bevestigd! Om 15 uur wordt het startschot gegeven aan de Karel De Preterlei. Na 88 km (16 ronden van 5,5 km) weten we wie er met de bloemen naar huis gaat. </p><p>Maar alvorens de vrouwen zich op gang trekken, vindt de wielerwedstrijd de <strong>Reuskens Trofee</strong> plaats, een wedstrijd voor amateurwielrenners. Om 13 uur beginnen de wielertoeristen aan een traject van 25 ronden van 1,2 km, terwijl de The New Orleans Street Jazz Band zorgt onderwijl voor een swingende noot.  <br /> </p><h3><strong>Praktisch</strong></h3><ul><li>zo 14/7<ul><li>Reuskens Trofee<ul><li>startschot: 13u</li></ul></li><li>GP Sofie Goos<ul><li>startschot: 15u</li></ul></li></ul></li><li>Te Boelaarpark – Karel De Preterlei</li><li><strong>gratis</strong></li></ul><h3><strong>Mobiliteit en bereikbaarheid</strong></h3><p>Door de wielerwedstrijden zullen een <strong>aantal straten rond het Te Boelaarpark afgesloten en/of parkeervrij</strong> zijn. Let dus goed op eventuele verbodsborden in uw straat!</p><p>Straten met parkeerverbod en/of afgesloten voor het verkeer:</p><ul><li>Karel De Preterlei</li><li>Gitschotellei</li><li>Diksmuidelaan</li><li>Vosstraat</li><li>Gitschotellei</li><li>Drakenhoflaan</li><li>Boeckenberglei</li><li>Jozef Verbovenlei</li><li>Arthur Matthijslei</li><li>Karel Van De Woestijnelei</li><li>Spillemansstraat </li><li>Herman Van Reeckstraat</li><li>Berchemlei</li><li>Karel Van Den Oeverstraat</li></ul><p>Ook <strong>tram-en buslijnen zullen beperkte hinder ondervinden</strong>. Tramlijnen blijven operationeel; voor info met betrekking tot buslijnen 19, 20, 31 en 33 kan u vanaf 7 juli terecht op <a href=\"http://www.delijn.be\">www.delijn.be</a>. </p>",
    "slug": "gp-sofie-goos-en-reuskenstrofee-wielerweekend-in-borgerhout",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1365ce8a22d227eb210042/gp-sofie-goos-en-reuskenstrofee-wielerweekend-in-borgerhout",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/ce2513f8-7bb9-41a8-93b6-5b236b241211/gp Sofie Goos_victoriano moreno lowres.jpg",
    "tags": "District Borgerhout;borgerhout;feest;sport;sporten;sportactiviteiten;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-09 10:00:00",
    "published_until": "2019-07-14 23:00:00",
    "channels": "District Borgerhout, A-nieuws",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "56126cc5caa8a7e12d8b45a4",
    "title": "Aanvraag parkeervergunning voor bewoners",
    "intro": "<p>Ben je gedomicilieerd in een deel van de stad waar betalend parkeren geldt? Of in een blauwe zone? Dan kan je een vergunning voor bewonersparkeren of bewonerskaart aanvragen. Daarmee parkeer je gratis en zonder tijdslimiet in je bewonerszone.</p>",
    "content": "<p><strong>UPDATE CORONAVIRUS: </strong>Momenteel kan je enkel een afspraak maken voor de aanvraag van een parkeervergunning in het tijdelijk stadsloket in Den Bell. Je kan ook makkelijk een parkeervergunning aanvragen via het <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/overzicht\">E-loket</a></strong>.</p><p><span>Wie kan een parkeervergunning voor bewoners aanvragen?</span></p><ul><li><p><span><span>Je kan een parkeervergunning aanvragen, als je woont in een zone waar bewonersparkeren geldt. Een overzicht van de zones vind je op het kaartje hieronder. Een gedetailleerd plan van je bewonerszone kan je downloaden via de infofiches onderaan deze pagina.</span></span></p></li><li><p><span><span>Het domicilieadres bepaalt de zone van je parkeervergunning, je kan de zone dus niet zelf kiezen. </span></span></p></li><li><p><span><span>Per wooneenheid kan je maximum 2 parkeervergunningen voor bewoners krijgen.</span></span></p></li><li><p>Heb je een <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/vraag-de-juiste-documenten-aan/parkeerkaart-voor-personen-met-een-handicap\">parkeerkaart voor personen met een handicap</a>? Dan kan je een parkeervergunning voor bewoners aanvragen maar het hoeft niet.</p></li><li><p>Heb je een taxinummerplaat? Dan kan je geen parkeervergunning voor bewoners aanvragen.</p></li></ul><h3><span>Wat je moet weten over de parkeervergunning voor bewoners</span></h3><ul><li><p><span><span>In een aantal <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/met-de-auto/parkeren-in-een-winkelstraat\">winkelstraten</a> is de parkeervergunning voor bewoners enkel geldig na de winkeluren. Bewoners moeten dan tussen 9 en 18 uur parkeergeld betalen aan een automaat, via sms of app. Ligt de winkelstraat in een blauwe zone? Dan moeten bewoners altijd hun parkeerschijf leggen tussen 9 en 19 uur. </span></span></p></li><li><p>Met een parkeervergunning voor bewoners kan je enkel gratis en zonder tijdslimiet parkeren op openbaar domein. De parkeervergunning voor bewoners geeft je dus geen recht om op betaalparkings of privé terreinen in de bewonerszone te parkeren.</p></li><li>Met een parkeervergunning voor bewoners moet je nog altijd correct parkeren volgens de wegcode en de geldende signalisatie op straat.</li><li><p><span><span>Voor </span><a href=\"http://www.antwerpen.be/nl/info/544f99bfb1a8a7ca1a8b4567\"><span>autodelende bewoners</span></a><strong> </strong><span>zijn er speciale, gunstige voorwaarden. </span></span></p></li><li><p><span><span>Een parkeervergunning voor bewoners is geen fysiek document. Je nummerplaat wordt digitaal geregistreerd. Parkeerwachters controleren online of je de juiste vergunning hebt. </span></span></p></li><li><p><span><span>E</span>en aanvraag duurt gemiddeld 10 werkdagen*. Je bent pas vrijgesteld van het betalend of schijfparkeren zodra de parkeervergunning uitgereikt is.</span></p></li><li><p><span><span>Bestuurders met een lichte vrachtwagen kunnen een parkeervergunning krijgen, maar mogen niet parkeren in <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c93a5ab83dde44b7578b5f2/parkeren-in-een-winkelstraat-\">winkelstraten</a>.</span></span></p></li><li><p>Je kan geen parkeervergunning aanvragen voor kampeerwagens.</p></li><li><p><span><span>Is er een </span><a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/54895836aba8a728268b4579/\"><span>publieke parking</span></a><span> of </span><a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5492d000aaa8a70f4b8b458a/\"><span>buurtparking</span></a><span> in de buurt? Misschien is het interessanter voor jou om daar een parkeerplaats te huren met een </span><a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/54885ca1aaa8a7754c8b46f2/\"><span>bewonerssubsidie</span></a><span>.</span></span></p></li><li><p><span><span>Alle info over parkeervergunningen voor bewoners lees je in het algemeen reglement op de gemeentelijke parkeervergunning voor bewoners en autodelers. </span></span></p></li></ul><p><span><span>​</span></span>*Door feest- en brugdagen kan de aanvraag langer dan 10 dagen duren.</p><h3><span><span>Welke documenten heb je nodig?</span></span></h3><ul><li><p><span><strong>Je identiteitskaart</strong><span> (via mail voor- en achterzijde doorsturen)</span></span></p></li><li><p><span><strong>Het kentekenbewijs</strong><span> van het voertuig. Nieuwe kentekenbewijzen bestaan uit twee delen; bij de aanvraag hebt je DEEL1 (symbool </span><strong>auto</strong><span>) nodig (via mail voor- en achterzijde doorsturen).</span></span></p></li><li><p><span><span>In sommige gevallen een </span><strong>extra document</strong><span> </span><strong>of attest</strong><span>:</span></span></p><ul><li><p><span><span>Als je met een </span><strong>particulier voertuig rijdt ingeschreven op naam van een andere persoon:</strong><em> </em><span>verzekeringspolis waarin vermeld staat dat de aanvrager een bestuurder van het voertuig is.</span></span></p></li><li><p><span><span>Als je als </span><strong>werknemer met een</strong><em> </em><strong>bedrijfsvoertuig </strong><span>rijdt: attest van de werkgever of de leasingmaatschappij dat bevestigt dat je de wagen permanent gebruikt.</span></span></p></li><li><p><span><span>Als je als </span><strong>zaakvoerder met een bedrijfsvoertuig of leasewagen</strong><span> rijdt: kopie van de statuten uit het Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat je de zaakvoerder bent.</span></span></p></li></ul></li></ul><h3>Hoe vraag je een parkeervergunning aan?</h3><ul><li><p><span><span>Vraag de parkeervergunning voor bewoners aan via het </span><a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/eloket/overzicht/\"><span>e-loket</span></a><span> van de stad Antwerpen. Lees eerst de tips om makkelijk in te loggen bij het e-loket.</span></span></p></li><li><p>Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De stadsloketten zijn daarom enkel open voor de essentiële dienstverlening. Momenteel kan je geen afspraak maken voor de aanvraag van een parkeervergunning. Je kan wel online een parkeervergunning aanvragen via het <a target=\"_self\" href=\"https://eloket.antwerpen.be/nl/eloket/overzicht\">E-loket</a>.</p></li><li><p><span><span>Zodra je parkeervergunning in orde is, ontvang je een bevestiging per e-mail. Als je de aanvraag deed via een stadsloket, krijg je die op papier.</span></span></p></li><li><p><span><span>De parkeervergunning wordt digitaal geregistreerd. Je hoeft geen vignet of ander bewijs achter de voorruit te plakken. Aan de hand van de nummerplaat kunnen parkeertoezichters zien of je over de juiste parkeervergunning beschikt.</span></span></p></li></ul><h3><span>Hoe vernieuw je je parkeervergunning?</span></h3><p><span><span>De parkeervergunning is beperkt in de tijd.</span><strong> </strong></span></p><ul><li><p><span><span>De wagen is op je naam ingeschreven, je hebt een geldige parkeervergunning op je domicilie-adres, en er is niets aan je persoonlijke gegevens veranderd? Dan hoef je verder niets te ondernemen. De parkeervergunning wordt automatisch voor 2 jaar verlengd.</span></span></p></li><li><p><span><span>In alle andere gevallen moet je zelf het initiatief nemen. Je kan de parkeervergunning </span><a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/eloket/overzicht/\"><span>online</span></a><span> vernieuwen via het e-loket. De fiche in het e-loket om de vergunning te vernieuwen is dezelfde als die om een parkeervergunning aan te vragen. </span></span></p></li><li><p><span><span>Normaal gezien ontvang je ruim voor de einddatum een uitnodiging om je vergunning te vernieuwen op het e-mailadres dat je bij registratie doorgaf (als dit niet gekend is: het postadres). Heb je 3 weken voor het verlopen van je vergunning nog geen uitnodiging ontvangen? Dan vraag je de vergunning best zelf opnieuw aan. </span></span></p></li></ul><h3>Bijzondere situaties</h3><h3>Als je verhuist​</h3><ul><li>Je kan maar voor één bewonerszone een parkeervergunning hebben. Wanneer je verhuist kan je dus niet tegelijkertijd een parkeervergunning voor het oude en het nieuwe adres hebben.</li><li>Wanneer je nog niet gedomicilieerd bent op je nieuwe adres, kan je een tijdelijke parkeervergunning van 2 maanden aanvragen. Hiervoor moet je eerst je verhuis in orde brengen via het E-loket of stadsloket. Wanneer je een bevestiging ontvangt van de dienst Bevolking, kan je een tijdelijke vergunning aanvragen.</li><li>Na controle door de wijkagent word je nieuwe domicilieadres in het bevolkingsregister ingevoerd. De tijdelijke parkeervergunning wordt dan automatisch omgezet naar een parkeervergunning van 2 jaar. Is het nieuwe adres binnen de 2 maanden niet bevestigd door de wijkagent? Dan kan je de tijdelijke parkeervergunning maximaal 1 keer vernieuwen.</li></ul><h3><span><span>Als je een nieuwe wagen koopt</span></span></h3><ul><li><p><span><span>De nieuwe wagen is op je naam ingeschreven en de nummerplaat blijft ongewijzigd: je hoeft </span><strong>niets te doen</strong><span>.</span></span></p></li><li><p><span><span>De nieuwe wagen is een tweede wagen: dien een </span><strong>tweede aanvraag</strong><span> in.</span></span></p></li><li><p><span><span>Je krijgt ook een nieuwe nummerplaat: dien een aanvraag tot </span><strong>wijziging</strong><span> in.</span></span></p></li></ul><h3>Als je een eenmanszaak hebt</h3><p>Als je een eenmanszaak hebt en de wagen staat op de naam van de zaak, moet je bij de aanvraag aanduiden dat de wagen <strong>niet</strong> is ingeschreven op je eigen naam.</p><h3><span><span>Als je met een vervangwagen rijdt</span></span></h3><p><strong><span><span>Duurt de herstelling langer dan 2 weken?</span></span></strong></p><p>Dan kan je een tijdelijke parkeervergunning voor de vervangwagen aanvragen. Je moet hiervoor het huur- of gebruikscontract van de vervangwagen bezorgen.</p><p>Op het huur- of gebruikscontract moeten volgende zaken vermeld staan:</p><ul><li>de geschatte einddatum van het contract</li><li>de nummerplaat van de wagen die in herstelling staat (en dus vervangen wordt)</li></ul><p><strong>Duurt de herstelling minder dan 2 weken?</strong></p><p><span><span>Je kan voor uw vervangwagen zelf geen parkeervergunning krijgen. Vond je een parkeerbon op de vervangwagen? Bezorg Mobiliteit en Parkeren via </span><a href=\"mailto:mpa@stad.antwerpen.be\"><span>mpa@antwerpen.be</span></a><span> dan een kopie van:</span></span></p><ul><li><span><span>een kopie van de parkeerbon;</span></span></li><li><span><span>de factuur van de garage waaruit blijkt dat je wagen op het moment van de bon in herstelling was;</span></span></li><li><span><span>de huur- of gebruiksovereenkomst van de vervangwagen, met vermelding van de nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van het gebruik.</span></span></li></ul><h3><span><span>Als je een auto hebt met niet-Belgische nummerplaat</span></span></h3><p><span><span>Verblijf je in België, maar rijdt je met een auto met een buitenlandse nummerplaat? </span></span></p><ul><li><p><span><span>Je kan in Antwerpen een vergunning voor 3 maanden krijgen. </span></span></p></li><li><p><span><span>Ongeacht of je wel of niet de eigenaar van de wagen bent kan je een aanvraag indienen via het </span></span><a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/eloket/overzicht/\">e-loket</a><span><span>. </span></span></p></li><li><p><span><span>Laat de wagen zo snel mogelijk in België registreren bij de </span><a href=\"http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/inschrijving/\"><span>Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)</span></a><span>, ook als de auto al ingeschreven is in het buitenland. </span></span></p></li></ul><h3> </h3><h3>Stratenplannen bewonerszones</h3><div class=\"snippet-table\"><h1>Antwerpen & Berchem</h1><table><tr><th>Antwerpen</th><th>Berchem</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be7a05a37f2b900cfd44/bewonerszone-antwerpen-noord\" \"Antwerpen Noord\" \"Antwerpen Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c19105a37f2c772e7494/bewonerszone-groenenhoek-zuid\" \"Groenenhoek Zuid\" \"Groenenhoek Zuid\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49beb005a37f2bb84d2862/bewonerszone-centraal-station\" \"Centraal Station\" \"Centraal Station\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c29d05a37f2ce4304bb2/bewonerszone-luchthaven-groenenhoek-noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be5605a37f2b5e5c2ae0/bewonerszone-dam\" \"Dam\" \"Dam\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c14305a37f2c703b27e2/bewonerszone-nieuw-kwartier-oost\" \"Nieuw Kwartier Oost\" \"Nieuw Kwartier Oost\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bab405a37f2ae10d0242/bewonerszone-eilandje\" \"Eilandje\" \"Eilandje\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c11805a37f2c5207bfb2/bewonerszone-nieuw-kwartier-west\" \"Nieuw Kwartier West\" \"Nieuw Kwartier West\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bf3505a37f2bd72784b2/bewonerszone-harmonie-brederode-markgrave\" \"Harmonie - Brederode - Markgrave\" \"Harmonie - Brederode - Markgrave\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c16b05a37f2c7c63afe2/bewonerszone-nieuw-kwartier-zuid\" \"Nieuw Kwartier Zuid\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c01205a37f2bb61c6f3e/bewonerszone-haringrode-oud-berchem\" \"Haringrode\" \"Haringrode\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c01205a37f2bb61c6f3e/bewonerszone-haringrode-oud-berchem\" \"Oud-Berchem\" \"Oud-Berchem\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bbf905a37f2b0e6d9748/bewonerszone-historisch-centrum\" \"Historisch centrum\" \"Historisch centrum\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c03c05a37f2c1b097f02/bewonerszone-vijfhoek-karel-oomsstraat\" \"Vijfhoek - Karel Oomsstraat\" \"Vijfhoek - Karel Oomsstraat\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0af05a37f2c04538fc4/bewonerszone-kiel\" \"Kiel\" \"Kiel\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c08505a37f2c04538fc0/bewonerszone-kiel-noord\" \"Kiel Noord\" \"Kiel Noord\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0d005a37f2c5428a0e2/bewonerszone-kiel-zuid\" \"Kiel Zuid\" \"Kiel Zuid\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bed505a37f2bba53bfb4/bewonerszone-klein-antwerpen\" \"Klein Antwerpen\" \"Klein Antwerpen\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c51743563d70e394f668df6/bewonerszone-linkeroever\" \"Linkeroever\" \"Linkeroever\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bdda05a37f2b832973e2/bewonerszone-sint-andries\" \"Sint-Andries\" \"Sint-Andries\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c26105a37f2cd4791362/bewonerszone-tentoonstellingswijk\" \"Tentoonstellingswijk\" \"Tentoonstellingswijk\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be0105a37f2b5809ed70/bewonerszone-theaterbuurt-meir\" \"Theaterbuurt - Meir\" \"Theaterbuurt - Meir\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bbba05a37f2b065458a2/bewonerszone-universiteitsbuurt\" \"Universiteitsbuurt\" \"Universiteitsbuurt\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be3305a37f2b5e5c2ade/bewonerszone-zuid\" \"Zuid\" \"Zuid\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bfdc05a37f2bf0437f16/bewonerszone-zurenborg\" \"Zurenborg\" \"Zurenborg\"]</td><td></td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Borgerhout & Deurne</h1><table><tr><th>Borgerhout</th><th>Deurne</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bf6905a37f2bbb563f35/bewonerszone-borgerhout-im-noord\" \"Borgerhout IM-Noord\" \"Borgerhout IM-Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c33b05a37f2d0e353da2/bewonerszone-boekenberg-boterlaar-silsburg\" \"Boekenberg - Boterlaar - Silsburg\" \"Boekenberg - Boterlaar - Silsburg\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bfb505a37f2bc614171c/bewonerszone-borgerhout-im-zuid\" \"Borgerhout IM-Zuid\" \"Borgerhout IM-Zuid\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c46f05a37f2d133d5506/bewonerszone-conforta-bosuil\" \"Conforta - Bosuil\" \"Conforta - Bosuil\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3d505a37f2d232c6892/bewonerszone-joe-english\" \"Joe English\" \"Joe English\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c42305a37f2d35068b58/bewonerszone-deurne-dorp\" \"Deurne Dorp\" \"Deurne Dorp\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c29d05a37f2ce4304bb2/bewonerszone-luchthaven-groenenhoek-noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c4d705a37f2d232c68fa/bewonerszone-kronenburg\" \"Kronenburg\" \"Kronenburg\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3fa05a37f2d133d5504/bewonerszone-morckhoven\" \"Morckhoven\" \"Morckhoven\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c29d05a37f2ce4304bb2/bewonerszone-luchthaven-groenenhoek-noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c2cd05a37f2cf922f522/bewonerszone-te-boelaerpark\" \"Te Boelaerpark\" \"Te Boelaerpark\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3fa05a37f2d133d5504/bewonerszone-morckhoven\" \"Morckhoven\" \"Morckhoven\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bfdc05a37f2bf0437f16/bewonerszone-zurenborg\" \"Zurenborg\" \"Zurenborg\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c37105a37f2cf22b02d4/bewonerszone-muggenberg-kriekenhof\" \"Muggenberg - Kriekenhof\" \"Muggenberg - Kriekenhof\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3b005a37f2d1402b292/bewonerszone-nieuwe-donk\" \"Nieuwe Donk\" \"Nieuwe Donk\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c4b205a37f2cf22b030e/bewonerszone-ten-eekhove\" \"Ten Eekhove\" \"Ten Eekhove\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c44405a37f2d373973e4/bewonerszone-venneborg-ertbrugge\" \"Venneborg - Ertbrugge\"]</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Ekeren & Hoboken</h1><table><tr><th>Ekeren</th><th>Hoboken</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c51746163d70e38ea64a5e7/bewonerszone-ekeren\" \"Kristus-Koningplein\" \"Kristus-Koningplein\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c51748b63d70e38ea64a5e9/bewonerszone-jan-van-de-wouwerstraat\" \"Jan van de Wouwerstraat\" \"Jan van de Wouwerstraat\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c08505a37f2c04538fc0/bewonerszone-kiel-noord\" \"Kiel Noord\" \"Kiel Noord\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0af05a37f2c04538fc4/bewonerszone-kiel\" \"Kiel\" \"Kiel\"]</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Merksem & Wilrijk</h1><table><tr><th>Merksem</th><th>Wilrijk</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c65d05a37f2d77227e66/bewonerszone-bredabaan-noord\" \"Bredabaan Noord\" \"Bredabaan Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0d005a37f2c5428a0e2/bewonerszone-kiel-zuid\" \"Kiel Zuid\" \"Kiel Zuid\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c51605a37f2d697f6dd4/bewonerszone-bredabaan-zuid\" \"Bredabaan Zuid\" \"Bredabaan Zuid\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c5174c263d70e390c4cad74/bewonerszone-sneeuwbeslaan\" \"Sneeuwbeslaan\" \"Sneeuwbeslaan\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c4f905a37f2d77227e62/bewonerszone-oude-bredabaan\" \"Oude Bredabaan\" \"Oude Bredabaan\"]</td><td></td></tr></table></div><h3>Nieuw Zuid</h3><p>Er is geen bewonerszone in de wijk Nieuw Zuid. Bewoners kunnen dan ook geen bewonersvergunning aanvragen.</p><p>Nieuw Zuid is een nieuwe, duurzame en slimme wijk. Door de hoge bebouwing is er ruimte voor 2000 nieuwe inwoners, maar ook voor meer groen en openbare voorzieningen. Het openbaar domein laat water infiltreren, is hittebestendig en dwingt traag verkeer af. Hierdoor is er weinig ruimte voor parkeren op straat. Bij de ontwikkeling en bouw van deze wijk is er dan ook gekozen om ondergrondse gecentraliseerde garages te voorzien. De weinige parkeerplaatsen op straat dienen maximaal voor laden en lossen, deelwagens, minder validen en/of elektrisch laden. De overige plaatsen zijn vrij ter beschikking voor bezoekers die kort willen parkeren.</p>",
    "slug": "aanvraag-parkeervergunning-voor-bewoners",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/56126cc5caa8a7e12d8b45a4/aanvraag-parkeervergunning-voor-bewoners",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1f2652ec-2771-46dc-9a45-09961bd3872f/72-dpi-Autodelen_5.jpg",
    "tags": "parkeren;auto;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-03-11 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Deurne, District Ekeren, Parkeren en mobiliteit, Testkanaal - OZZIE, e-Dienstverlening, Stedelijk contactcenter",
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.6153736114502,51.121088176564]}"
  },
  {
    "id": "5d0b857439897b3386575361",
    "title": "Minder maaien, meer bijen",
    "intro": "<p>Minder maaien, extensief maaibeheer, wil zeggen dat een perk maar 1 tot 2 keer per jaar gemaaid wordt. Zo kan een eerder kale grond of een grasperk uitgroeien tot een weelderige bloemen- en plantenweide.</p>",
    "content": "<h3>Wat zijn de voordelen?</h3><ul><li>Omdat de perken niet steeds gemaaid worden, krijgen bloemen, planten en kruiden de kans om volop te groeien. Er ontstaat een grotere rijkdom, zonder dat er extra aanplantingen gebeuren.</li><li>Deze biodiversiteit is het ideale leefgebied voor allerlei dieren en insecten. Deze insecten trekken op hun beurt veel verschillende vogels aan.</li><li>Door minder te maaien is de bodem beter beschermd en oogt die natuurlijker.</li><li>Extensief Maaibeheer is beter voor het klimaat. Hoe hoger het gras, hoe meer <span>CO2</span> het uit de lucht opneemt.</li></ul><h3>Hoe realiseert de stad dit?</h3><p>De stad kiest voor ieder perk het juiste beheer, afhankelijk van het gebruik en de mogelijkheden ervan. Goed opgeleide medewerkers voeren het gekozen beheer uit en volgen achteraf de resultaten nauw op.</p>",
    "slug": "minder-maaien-meer-bijen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d0b857439897b3386575361/minder-maaien-meer-bijen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/5802f9ed-6146-4b71-9c30-8a12858ee973/DSC_0059_website.jpg",
    "tags": "District Ekeren;ekeren;Groen;natuur en groen;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-19 22:00:00",
    "published_until": "2019-12-30 23:00:00",
    "channels": "District Ekeren",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b362704ca69bc2666527bfc",
    "title": "Tournée Générale Bar in Veltwijckpark",
    "intro": "<p>Vanaf zondag 1 juli opent zomerbar 'Tournée Générale Bar' opnieuw de deuren in het Veltwijckpark. Voor het derde jaar op rij kan je een terrasje komen doen met zicht op het Hof van Veltwijck.</p>",
    "content": "<h3>Terrasje met een uniek uitzicht</h3><p>Vanaf 1 juli tot eind september kan je komen genieten van een hapje en een drankje met zicht op het park en kasteel Veltwijck. Zomerbar 'Tournée Générale Bar' is immers gelegen in het poortgebouw van kasteel Veltwijck. </p><h3>Huisgemaakte ice tea, cocktails en streetfood</h3><p>De zaakvoerders zetten in op cocktails en mocktails, een uitgebreide selectie aan bieren (klassiekers en lokale bieren) en huisgemaakte ice tea en limonade. Op de kaart staat eveneens gastronomische streetfood: culinair hoogstaande hot dogs en hamburgers, een breed gamma aan artisanaal bereide kroketten, kaas en salami en pizza.</p><h3>Praktisch</h3><p>Tournée Générale Bar is in juli en augustus elke dag geopend. Vanaf september kan je er tijdens de weekends terecht. Kijk zeker op de facebookpagina van <a target=\"_self\" href=\"https://www.facebook.com/Tourn%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-Bar-225696351349351/\">Tournée Générale Bar</a>.</p>",
    "slug": "tournee-generale-bar-in-veltwijckpark",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b362704ca69bc2666527bfc/tournee-generale-bar-in-veltwijckpark",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/127ae305-e0ab-40cb-ba00-48f7e5485852/20180701_143917.jpg",
    "tags": "District Ekeren;senioren;cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-23 22:00:00",
    "published_until": "2019-09-29 22:00:00",
    "channels": "District Ekeren",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a4f76632d2a3ce0e45f939c",
    "title": "Metalen",
    "intro": "<p>Heeft u thuis veel metalen voorwerpen en wilt u deze weg? In elk recyclagepark is er een container voorzien waar metalen weggegooid kunnen worden.</p><p> </p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis</p><h3>Wat wel?</h3><ul><li>ijzer</li><li>gietijzer</li><li>gegalvaniseerd metaal</li><li>plaatijzer</li><li>lood</li><li>zink</li><li>geel en rood koper</li><li>aluminium</li><li>inox</li><li>brons</li><li>elektriciteitskabels</li></ul><h3>Wat niet?</h3><p>Conserven en drankblikjes horen thuis in de PMD-zak.</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Op elk recyclagepark staat er een container 'Metalen', hier kan u alles weggooien.</p><h3>TIP</h3><p>Oud ijzer wordt ook aan huis opgehaald door privé-handelaars.</p>",
    "slug": "metalen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a4f76632d2a3ce0e45f939c/metalen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1277a27f-086d-4af6-8049-2afb39406d09/metalen.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-05 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Recyclageparken, Minder afval",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19d90d8a22d2a28b3b1752",
    "title": "Raadpleeg de ZoMerksem-brochure online",
    "intro": "<p>Via dit bericht kan u de ZoMerksem-brochure 2019 online raadplegen.</p>",
    "content": null,
    "slug": "raadpleeg-de-zomerksem-brochure-online",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19d90d8a22d2a28b3b1752/raadpleeg-de-zomerksem-brochure-online",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/5e83fd02-a89a-4a39-9fc2-9ccb6abc3227/brochure.jpeg",
    "tags": "District Merksem;ZoMerksem;merksem;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 08:00:00",
    "published_until": "2019-10-06 05:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a4cee8fb85c8d4f1b640a90",
    "title": "Piepschuim",
    "intro": "<p> </p><p>Piepschuim of isomo nemen veel plaats in terwijl het bijna niets weegt. Gooi het niet langer in de restafvalzak maar breng het naar het recyclagepark.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis</p><h3>Wat wel?</h3><p>U mag piepschuim enkel aanbieden op het recyclagepark als:</p><ul><li>het proper en wit is</li><li>het uit korrels of bolletjes bestaat.</li></ul><h3>Wat niet?</h3><p>U mag piepschuim niet aanbieden op het recyclagepark als:</p><ul><li>het vuil is</li><li>het een kleur heeft</li><li>het verpakkingschips is</li><li>het als vlees- of groenteschaaltjes is gebruikt.</li></ul><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Op het recyclagepark is er een container waar u het piepschuim in kunt aanbieden. Controleer altijd of het piepschuim wel in de container mag. Het piepschuim dat u niet mag aanbieden kan niet gerecycleerd worden.</p><h3>TIP</h3><p>Kleine hoeveelheden piepschuim kunt u altijd in de witte restafvalzak steken.</p>",
    "slug": "piepschuim",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a4cee8fb85c8d4f1b640a90/piepschuim",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/3da17ccd-638f-4046-b1fb-5fb436b41ebb/piepschuim.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-01-04 15:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052339d8a6ec798b49df",
    "title": "Snoeiafval",
    "intro": "<p> </p><p>Na snoeiwerken in uw tuin kan u het snoeiafval naar het recyclagepark brengen.</p>",
    "content": "<h3>Gratis of betalend?</h3><p>Gratis, maximum 3 m³ per dag.</p><h3>Wat wel?</h3><p>Alles soorten tuinafval zoals snoeihout van hagen, struiken of bomen, gras en bladeren.</p><h3>Wat niet?</h3><p>Boomstronken, grote wortels, takken met een diameter groter dan 10 cm, bloempotten, ...</p><h3>Hoe aanbieden?</h3><p>Op elk recyclagepark staat er een container 'Snoeihout', hier kan u alles weggooien.</p><h3>TIPS</h3><ul><li>Het is handig om het snoeihout bijeen te binden met natuurkoord.</li><li>Bladeren en gras kan u ook in een compostvat doen.</li></ul>",
    "slug": "snoeiafval",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052339d8a6ec798b49df/snoeiafval",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;afval;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-07-09 13:09:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Afvalophaling, Minder afval, Recyclageparken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1364893adb8e2b4744631e",
    "title": "“Ik werk met kwetsbare mensen aan werk”",
    "intro": "<p>Esther begeleidt Antwerpenaars die moeilijk werk vinden naar vast werk. Lees hier wat haar job inhoudt.</p>",
    "content": "<p> <strong>Esther</strong>: " Onze klanten komen bij ons terecht via de sociale centra. Tijdens een intakegesprek bepalen we een <em>werkervaringstraject </em>op basis van hun vaardigheden, opleiding en voorgaande werkervaring het werkervaringstraject. De klanten worden op dat moment <em>werkervaringsklanten</em>. We werken samen met meer dan 100 werkgevers en hebben een divers vacatureaanbod: onder andere onthaalmedewerker, technisch medewerker, meubelmaker, verkoper, poetsmedewerker … Onze doelstelling is dat onze klanten op termijn weer een duurzame tewerkstelling vinden."<br /> </p><h3>"De vele unieke verhalen maken mijn job extra boeiend"</h3><p>"Ik breng de noden van de klant in kaart en begeleid hem daarin. Aan welke arbeidsattitudes moet er gewerkt worden, hoe is zijn kennis van het Nederlands, hoe ziet zijn privésituatie eruit, wat moeten ze nog leren om aan het werk te kunnen blijven na hun traject …?"</p><p>"In totaal begeleid ik een 40-tal klanten: jongeren, 50-plussers, hooggeschoolden, alleenstaande moeders, analfabeten, vluchtelingen … Elke klant heeft zijn eigen unieke verhaal. Een van mijn klanten was bijvoorbeeld ontmijner van IS, die naar België was gevlucht. Tijdens een opleiding Nederlands kwam hij in contact met de vrouw van een professor aan de Universiteit Antwerpen. Nu werkt hij daar als werkervaringsklant. Al die unieke verhalen maken mijn job boeiend. Tegelijkertijd is het een uitdaging, omdat elke klant een begeleiding op maat nodig heeft om de beste kansen te hebben."</p><p>"Ik bezoek mijn klanten regelmatig op hun werkplek: de Universiteit Antwerpen, de sociale centra, tweedehandswinkel Opnieuw & co, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) … Ik versterk hen daarnaast ook in hun zelfredzaamheid: wat moet je als alleenstaande mama doen als je kindje ziek is, hoe verlaag je je waterfactuur, hoe combineer je werk en privé, hoe behaal je een rijbewijs, waar kan je je Nederlands oefenen, welke opleidingen kan je volgen …"<br /> </p><h3>"Je moet je soms ook assertief durven opstellen"</h3><p>"Er zijn veel positieve verhalen, maar er zijn ook klanten die minder goed functioneren op hun werk. Ze zijn onwettig afwezig, komen geen afspraken na ... Dan moet je je als begeleider assertief opstellen, het probleem benoemen en erover praten. Is er bijvoorbeeld geen goede match met de werkplek? Is de klant niet gemotiveerd? We pakken negatief gedrag zo snel mogelijk aan en sturen bij, door duidelijke afspraken te maken, een andere werkplaats te zoeken ... We werken nauw samen met de werkgevers, die een belangrijke partner zijn in elk traject."</p><p>"Behalve de persoonlijke begeleiding van klanten hebben we ook administratieve taken. We beheren onze klantendossiers in een digitaal systeem, beantwoorden mails, plannen evaluaties in, telefoneren …"</p><p>"Daarnaast vergaderen we elke 2 weken met het team, dat uit een 15-tal ervaren en nieuwe collega's bestaat. Tijdens die overlegmomenten bespreken we recente wetgeving, gewijzigde werkwijzen, cases … zodat iedereen goed op de hoogte is."</p><p> </p><h3>"Ik werd begeleider om mijn blik te verruimen"</h3><p>"Voordat ik startte als begeleider voor werkervaringsklanten, was ik 3 jaar lang maatschappelijk werker bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Dat was een interessante job, maar ik wilde mijn blik verruimen,  de wereld beter leren kennen. Toen kwam ik deze vacature tegen."</p><p>"Ik werd uitstekend begeleid, vanaf mijn 1e werkdag. Ik werd ontvangen door een coach aan wie ik alles mocht vragen. Ik kreeg een agenda voor de 1e weken, ging al mee op pad met andere collega's en werd getraind om zelfstandig de werkplaatsen te kunnen bezoeken."<br /> </p><h3>"Ik zie het zelfvertrouwen van mijn  klanten groeien"</h3><p>"In mijn job heb ik veel vrijheid, variatie en zelfstandigheid. Ik kies zelf hoe mijn werkdag eruitziet. De ene dag vind je me aan mijn bureau, de andere dag leg ik werkbezoeken af over heel Antwerpen. Meestal gebruik ik daarvoor mijn eigen fiets of een dienstfiets. Dankzij de flexibele werkuren kan ik de ene dag bovendien wat langer werken, en de volgende dag wat vroeger stoppen."</p><p>"Ik koos voor deze job omwille van de belangrijke maatschappelijke opdracht. Ik doe nuttig werk en zet me in voor het grotere geheel. Het is bovendien erg fijn om het zelfvertrouwen van mijn klanten te zien groeien. En de dankbaarheid die ik van hen terugkrijg, dat maakt het helemaal compleet."<br /> </p>",
    "slug": "ik-werk-met-kwetsbare-mensen-aan-werk",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1364893adb8e2b4744631e/ik-werk-met-kwetsbare-mensen-aan-werk",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/21ef4871-41cb-445c-8131-ed4ba4b2fce5/Begeleider_sigridspinnox-15 (Middel).jpg",
    "tags": "jobs;medewerker;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-10-08 07:05:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Jobs, Welkom nieuwe medewerker, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae1b35e2d2a3c9e742c27fb",
    "title": "Uitnodigingen (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u voorbeelddossiers en toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'uitnodigingen'.</p>",
    "content": "<p>Bij het ingaan op uitnodigingen dienen stadsmedewerkers rekening te houden met de richtlijnen in de <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9ca3a048-d663-4bbf-a9a0-4ab304f3957e\">gedragscode voor stadspersoneel</a> (p. 4): </p><p>"We aanvaarden geschenken, gunsten en uitnodigingen voor diners, activiteiten en bedrijfsbezoeken alleen onder strikte voorwaarden: we spreken erover in het openbaar, we stellen onze chef ervan op de hoogte, ze vertegenwoordigen een geringe materiële waarde en ze verplichten ons tot geen enkele gunst of wederdienst. Als we op een uitnodiging ingaan, kadert dat in de uitoefening van ons beroep en in het belang van onze organisatie."</p><h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Fabrieksbezoek in Zweden (2019)</h3><p>Medewerker: "Ik werk bij Ondernemen & Stadsmarketing. Een papierfabrikant nodigde me uit voor een tweedaags fabrieksbezoek in Göteborg. Op het programma staan: </p><ul><li>een bezoek aan de papierfabriek en het milieuhuis</li><li>een lezing over papier </li><li>het verkennen van de natuur in de omgeving en met elkaar van gedachten wisselen.</li></ul><p>Er wordt geen wederdienst verwacht. Omdat de uitnodiging een aanzienlijke waarde heeft, vraag ik of ik de uitnodiging mag aanvaarden."</p><p><strong>Advies</strong></p><p>Het Bureau voor Integriteit vroeg aan de medewerker hoe de leidinggevende tegenover de uitnodiging stond. Die gaf een negatief advies omdat het aanbod meer als een cadeau overkomt dan als een studiereis.</p><p>Bureau voor Integriteit: "Zo’n uitnodiging kan niet beschouwd worden als een studiereis, maar eerder als klantenbinding. De toegevoegde waarde voor de stad van de voorgenomen 'opleiding' enerzijds en de omkadering van de 'opleiding' anderzijds staan redelijkerwijze niet in verhouding. Het wekt de indruk van belangenvermenging en/of ongeoorloofde klantenbinding of kan die wekken. Het is daarom niet aangewezen om in te gaan op de uitnodiging."<br /> </p><h3>Tickets voor musical (2018)</h3><p>Medewerker: "Ik ontving van een externe firma waarmee ik samenwerk een uitnodiging voor de première van de musical 40-45. Mag ik daarop ingaan of niet?"</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Bureau voor Integriteit: "Op het aannemen van zulke uitnodigingen geeft het Bureau voor Integriteit altijd een negatief advies. Het aangeboden goed is namelijk niet van geringe waarde, en ingaan op uitnodigingen die bedoeld zijn als bedanking voor iets raden we sowieso af. We baseren ons daarvoor steeds op de gedragscode voor personeelsleden, waarin over uitnodigingen het volgende staat:</p><p><em>We aanvaarden geschenken, gunsten en uitnodigingen voor diners, activiteiten en bedrijfsbezoeken alleen onder strikte voorwaarden: </em></p><ul><li><em>We spreken erover in het openbaar en stellen onze chef ervan op de hoogte;</em></li><li><em>Ze vertegenwoordigen een geringe materiële waarde; </em></li><li><em>Ze verplichten ons tot geen enkele gunst of wederdienst;</em></li><li><em>Als we op een uitnodiging ingaan, kadert dat in de uitoefening van ons beroep en is het in het belang van onze organisatie.</em></li></ul><p><em>Zowel het vragen om als het aanvaarden van geld zijn nooit toegestaan.</em></p><p>Aangezien het ticket niet van geringe waarde is, geeft het Bureau negatief advies voor het aanvaarden van de uitnodiging."<br /> </p><h3>Uitnodiging politieke partij (2017)</h3><p>Medewerker: "Ik werd via mijn privémailadres door een politieke partij gevraagd om mijn expertise in te zetten op een lokale partijbijeenkomst in Antwerpen. Zoals ik het op basis van de zeer bescheiden aangeleverde beschrijving interpreteer is dit voornamelijk in functie van interne visievorming en mogelijk navolgende verwerking in het verkiezingsprogramma van de betrokken partij.</p><p> Ik vind zowel de vraag als de omkadering erg dubbel:</p><ul><li>Enerzijds zijn gedegen en juiste kennis en informatieverstrekking van belang, bij alle politieke partijen, ook in functie van het opstellen van het verkiezingsprogramma. Ingaan op de uitnodiging heeft dus mogelijk later invloed op een bestuursakkoord. Ik ben momenteel niet op de hoogte of ook andere ambtenaren of personeelsleden uitgenodigd werden, noch wie de andere genodigden uit de private sector zijn. Men wil zich wellicht goed informeren.<br /> </li><li>Anderzijds wil ik de neutraliteit van mijn positie als ambtenaar bewaken. Dat de vraag aan mij privé gesteld werd, maakt voor mij geen verschil. Inhoudelijk sluit de vraag volledig aan bij mijn werkactiviteiten. Bovendien komt deze vraag niet van een lid van het college of een kabinet, maar van een partij.</li></ul><p>In het kader van het correct omgaan met deontologie en de A-waarde integriteit heb ik onderstaande uitnodiging bij mijn leidinggevende afgetoetst. U vindt het bijhorende advies van mijn leidinggevende onderaan dit bericht. Zij vraagt dit ook door te sturen.</p><p>Ook omdat er mogelijk andere ambtenaren of personeelsleden van de groep Stad Antwerpen uitnodigingen ontvingen (al dan niet privé) voor deze of andere meetings bezorg ik u dit bericht/adviesverzoek.</p><p>Ik vraag uw advies of het ingaan op een dergelijke uitnodiging - zelfs in privétijd - gepast is. Mijn vermoeden zegt neen. Normaal zal ik dus niet deelnemen, ook niet buiten werktijd.</p><p>Indien het advies van het Bureau zou zijn dat aanwezigheid toch niet geheel problematisch zou zijn, met welke zaken wordt dan best rekening gehouden? Welke procedures zijn dan te volgen? Welke aandachtspunten zie ik over het hoofd?”</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Het Bureau ontving eerder gelijkaardige vragen en gaf daarop een positief advies met een aantal aandachtspunten. De medewerker kreeg een gelijkaardig antwoord.</p><p>Bureau voor Integriteit: "In je mail vindt het Bureau voor Integriteit alle afwegingen terug die van belang zijn om hierin een beslissing te nemen.</p><p>Het Bureau voor Integriteit vindt het logisch dat ambtenaren gevraagd wordt om hun expertise en ervaring te delen zodat politici beslissingen kunnen nemen met kennis van zaken. Dit moet wel gebeuren op een neutrale en onafhankelijke manier. De nodige voorzichtigheid is dus geboden.</p><p>Het Bureau gaat ervan uit dat als je deelneemt aan de denkdag, je dit doet in het kader van je functie bij de stad en niet in eigen naam:</p><ul><li>Indien je deelneemt in naam van de stad stem je inhoudelijk best af met je leidinggevende. Tijdens de denkdag is het belangrijk dat je de standpunten van de stad weergeeft en verdedigt. Je hebt bovendien een toelating van het bestuur nodig om de stad er te vertegenwoordigen, maar dat wist je al. De stadssecretaris is al op de hoogte.</li><li>indien je deelneemt in eigen naam mag je je eigen standpunt vertolken, al zal dit moeilijk los te koppelen zijn van je functie bij de stad. Je kan dan je eigen standpunten weergeven maar steeds met respect voor de standpunten van de stad.</li></ul><p>In wiens naam je deelneemt, moet in ieder geval duidelijk zijn voor de betrokken politieke partij. In beide gevallen stel je je loyaal op ten aanzien van de stad.</p><p>Het Bureau voor Integriteit wordt graag op de hoogte gehouden van het gevolg dat je aan dit advies geeft."</p><p><br /><strong>Vervolg</strong></p><p>De medewerker ging niet in op de uitnodiging. De stadssecretaris liet het Bureau voor Integriteit weten dat met het bestuur was afgesproken dat dergelijke vragen tot aan de verkiezingen zullen afgewezen worden. Er werd ook een interne communicatie hierover onder het personeel verspreid.</p>",
    "slug": "uitnodigingen-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae1b35e2d2a3c9e742c27fb/uitnodigingen-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-26 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19ea7868f3d50a3227b89c",
    "title": "Werken op- en afrittencomplex Borgerhout",
    "intro": "<p>Op 1 juli 2019 zijn de werken op het op- en afrittencomplex Borgerhout van start gegaan. Hierdoor is er geen verkeer mogelijk tussen de Luitenant Lippenslaan en de Singel richting centrum. Op 8 september zijn de werken afgerond.</p>",
    "content": "<p><strong>UPDATE: Op maandag 2 september gaat de afrit Borgerhout terug open voor het verkeer. De brug zelf, richting stad in, blijft nog gesloten tot 7 september. Op 8 september gaat de volledig brug terug open voor het verkeer.</strong></p><p>De Plantin en Moretuslei is een belangrijke invalsweg in Antwerpen, niet in het minst voor fietsers. Daarom worden de fiets- en voetpaden volledig vernieuwd en de kruispunten opnieuw ingericht tussen het stadspark en het Ringfietspad. Ook de voorbereidende nutswerken zijn volop bezig. </p><p>Op 1 juli 2019 is de eerste fase van de hoofdwerken van start gegaan op het op- en afrittencomplex Borgerhout. Hierdoor is er geen verkeer mogelijk van op de Luitenant Lippenslaan naar de Plantin en Moretuslei.  Ook de afrit Borgerhout op de Ring komende vanuit het noorden is afgesloten.</p><h3>Hinder en omleiding hoofdwerken</h3><p>Op maandag 1 juli is de grondige renovatie van het op- en afrittencomplex Borgerhout, tussen het kruispunt met de Singel en het Ringfietspad, gestart. Deze zomer is eerst de noordkant aan de beurt, dat zijn de rijstroken stadinwaarts en de afrit van de Ring voor verkeer dat vanuit het noorden komt. De zuidkant wordt in de zomer van 2020 aangepakt.</p><ul><li>geen verkeer mogelijk tussen de Luitenant Lippenslaan en het kruispunt met de Singel richting Plantin en Moretuslei</li><li>fietsers kunnen steeds via de middenberm de werken passeren</li><li>de fietsoversteek van het Ringfietspad blijft in gebruik</li><li>voetgangers kunnen steeds via de zuidkant de werken passeren</li></ul><p><strong>Omleiding auto- en vrachtverkeer</strong></p><ul><li>staduitwaarts richting Deurne is er geen hinder.</li><li>stadinwaarts vanuit Deurne rij je om via de Stenenbrug en de Singel.</li><li>vanaf de Ring komende uit het zuiden via de Luitenant Lippenslaan richting Stenenbrug en de Singel.</li><li>de opritten richting de Ring blijven open, maar zijn enkel bereikbaar vanaf de Singel.</li></ul><h3>Meer informatie</h3><p>Alle informatie over deze werken kan u terugvinden op <a href=\"http://www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus\">www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus</a>.<br /><a href=\"https://wegenenverkeer.us1.list-manage.com/subscribe?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=3065627d29\">Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte.</a></p>",
    "slug": "werken-op-en-afrittencomplex-borgerhout",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19ea7868f3d50a3227b89c/werken-op-en-afrittencomplex-borgerhout",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/bcce843c-e785-4374-a655-1b88c81d2d9d/complex borgerhout fase 1.png",
    "tags": "District Deurne;District Borgerhout;District Antwerpen;mobiliteitsprojecten;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 06:00:00",
    "published_until": "2019-09-07 22:00:00",
    "channels": "District Deurne, Mobiliteitsprojecten",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c4edd6330b356b0a97f9f32",
    "title": "Heraanleg Plantin en Moretuslei",
    "intro": "<p>Tussen 28 januari 2019 en het voorjaar van 2021 vinden er werken plaats op en rond de Plantin en Moretuslei. de stad Antwerpen en het Agentschap Wegen en Verkeer volgen dit op.</p>",
    "content": "<p>Vandaag is de Plantin en Moretuslei een belangrijke invalsweg voor fietsers en automobilisten.  De fietspaden zijn verouderd en niet voorzien op het aantal fietsers dat via deze weg de stad in fietst. tussen januari 2019 en het voorjaar van 2021 wordt de Plantin en Moretuslei over de hele breedte heringericht.</p><h3>Steeds op de hoogte zijn van actuele hinder?</h3><p>Schrijf in op <a target=\"_self\" href=\"https://wegenenverkeer.us1.list-manage.com/subscribe?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=3065627d29\">de nieuwsbrief </a>van het Agentschap Wegen en Verkeer en mis geen enkele update. <br /> </p><h3>Waarom dit project?</h3><p>De Plantin en Moretuslei is voor fietsers een belangrijke invalsweg naar het centrum van de stad.  Dagelijks maken vele pendelaars en scholieren gebruik van deze route.  Ze is dan ook de snelste verbinding tussen het Ring- en Singelfietspad naar het historische centrum van de stad.</p><p>De huidige fietspaden zijn sterk verouderd, veel te smal en in slechte staat.  Ook de talrijke kruispunten op de route zijn niet voorzien op de vele fietsers.  Daarnaast telt de straat heel wat zijstraten waar het autoverkeer sommige gevallen nog voor de verkeerlichten kan afslaan.  Dit alles zorgt voor onduidelijke en gevaarlijke situaties voor zowel fietsers, voetgangers en automobilisten.<br /> </p><h3>Wat gebeurt er?</h3><p>Op de volledige Plantin en Moretuslei, van aan de Quinten Matsijslei tot aan het Ringfietspad, wordt de veiligheid en het comfort van de fietsers en voetgangers verhoogd. Ook de riolering wordt gedeeltelijk vernieuwd, deze ligt grotendeels onder het huidige fiets- en voetpad.</p><h3>Meer informatie?</h3><ul><li><a _src=\"http://www.antwerpenmorgen.be\" target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/plantin-en-moretuslei/over\">www.antwerpenmorgen.be</a> </li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://wegenenverkeer.us1.list-manage.com/track/click?u=0f2bdc9633121c205a058e351&id=46e0f3fa95&e=b3aeb4c6b1\">www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus</a></li></ul><p> </p><p><strong>Over de nutswerken</strong>:</p><p>werfcoördinator Bjorn Bril:</p><ul><li> <a href=\"mailto:Bjorn.bril@eandis.be?subject=Plantin%20en%20Moretuslei\">Bjorn.bril@eandis.be</a> </li><li>Tel: 078 35 35 34<br /> </li></ul><p><strong>Over de riolerings- en wegeniswerken</strong>:</p><p>Zit u tijdens de werken aan de Plantin en Moretuslei met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via mail op <a href=\"mailto:bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be?subject=Plantin%20en%20Moretuslei\">bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be</a> of telefonisch via 0468/03.53.84<strong> </strong>(tijdens de kantooruren).</p>",
    "slug": "heraanleg-plantin-en-moretuslei",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c4edd6330b356b0a97f9f32/heraanleg-plantin-en-moretuslei",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/acf13fbf-4373-4441-b853-b3be3c5407b2/PlantinenMoretus.png",
    "tags": "2018 Antwerpen;District Antwerpen;wegenwerken;District Borgerhout;mobiliteit;mobiliteitsprojecten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-06-15 07:00:00",
    "published_until": "2021-12-31 23:00:00",
    "channels": "District Antwerpen, District Borgerhout, District Deurne",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a00b529b85c8dbbb22c73f6",
    "title": "Zwembad Ieperman Wilrijk",
    "intro": "<p>Zwembad Ieperman beschikt over een 25-meterbad en een instructiebad.</p>",
    "content": "<h3>Opgelet!</h3><p><span>Wegens een lek in de technische ruimte zijn een groot aantal installaties beschadigd. Het zwembad is hierdoor voor onbepaalde duur gesloten.</span> Je kan ondertussen terecht in de andere Antwerpse zwembaden. Onze excuses voor het ongemak.</p><p>​Heb je een vraag over het reserveren van een ticket in een specifiek zwembad?<br />Contacteer hen dan rechtstreeks. De contactgegevens vind je op de webpagina van het zwembad waar je een ticket wil reserveren. </p><p>Heb je een algemene vraag over het online reserveren van een zwembeurt? <br />Neem dan contact op via telefoon op 03 338 75 66 of via e-mail op <a href=\"mailto:a-sport@antwerpen.be\">a-sport@antwerpen.be</a>.</p><div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren</h1><table><tr><th></th><th>Dag</th><th>Uur</th></tr><tr><td></td><td>maandag</td><td>8.30 - 16 uur</td></tr><tr><td></td><td>dinsdag</td><td>11 - 19 uur</td></tr><tr><td></td><td>woensdag</td><td>8.30 - 16 uur</td></tr><tr><td></td><td>donderdag</td><td>11 - 19 uur</td></tr><tr><td></td><td>vrijdag</td><td>11 - 19 uur</td></tr><tr><td></td><td>zaterdag</td><td>8.30 - 18 uur</td></tr><tr><td></td><td>zondag</td><td>8.30 - 13 uur</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Sluitingsdagen</h1><table><tr><th>DAG</th><th>REDEN</th><th></th></tr><tr><td>woensdag 1 januari</td><td>nieuwjaar</td><td></td></tr><tr><td>zondag 12 april</td><td>Pasen</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 1 mei</td><td>Feest van de arbeid</td><td></td></tr><tr><td>donderdag 21 mei</td><td>Onze-Lieve-Heer Hemelvaart</td><td></td></tr><tr><td>zondag 31 mei</td><td>Pinksteren</td><td></td></tr><tr><td>dinsdag 21 juli</td><td>Nationale Feestdag</td><td></td></tr><tr><td>zaterdag 15 augustus</td><td>Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart</td><td></td></tr><tr><td>zondag 1 november</td><td>Allerheiligen</td><td></td></tr><tr><td>woensdag 11 november</td><td>Wapenstilstand</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 25 december 2020</td><td>Kerstmis</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 1 januari 2021</td><td>Nieuwjaar</td><td></td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>kinderen tot en met 3 jaar</td><td>gratis</td></tr><tr><td>jongeren van 4 tot en met 25 jaar</td><td>1,5 euro</td></tr><tr><td>volwassenen van 26 tot en met 64 jaar</td><td>3 euro</td></tr><tr><td>senioren 65 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>personen met een handicap</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>A-kaarthouders met een kansentarief</td><td>0,50 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>15 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart volwassenen van 26 tot en met 64 jaar</td><td>30 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart A-kaarthouders met een kansentarief</td><td>6 euro</td></tr><tr><td>jaarabonnement jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>75 euro of 7 euro/maand</td></tr><tr><td>jaarabonnement volwassenen</td><td>150 euro of 14 euro /maand</td></tr></table></div><h3>Betalen en reserveren</h3><ul><li>Tijdens de coronamaatregelen moet je jouw zwembeurt reserveren via <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a>. Ook voor 'gratis' tickets zoals voor een ticket met een 12-beurtenkaart of jaarabonnement moet je een zwembeurt reserveren.</li><li>Een zwembeurt = 1,5 uur zwemmen inclusief omkleedtijd.</li><li>Je dient meteen online te betalen bij het reserveren van je zwembeurt.</li><li>Aan het onthaal kan je:<ul><li>10 A-kaartbonnen inruilen voor een zwembeurt. Let wel, hiervoor boek je een reservatie op <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a> en duid je de optie 'Gratis en ENKEL op vertoon van bewijs aan kassa' aan.</li><li>nog steeds 12-beurtenkaarten en jaarabonnementen verlengen of aankopen. Betalen is wel enkel mogelijk met <span>Bancontact</span>, Visa en Mastercard of met de <span>smartphone</span>. Neem ook zeker je A-kaart mee dan!</li></ul></li><li>Lees zeker de volledige coronarichtlijnen voor een veilige zwembeurt nog eens na in <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5ed7ab30f3f2fb028b155fe5/veilig-zwemmen-dankzij-onze-maatregelen\">dit artikel</a>.</li></ul><h3>Meebrengen</h3><ul><li>Aansluitende zwembroek, badpak of bikini.</li><li>Een elastiekje om lange haren bijeen te binden.</li></ul><h3>Leren zwemmen in Ieperman</h3><p>Wil je je kind leren zwemmen of wil je zelf zwemles krijgen in zwembad Ieperman? Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden:</p><ul><li>Op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/42\">deze pagina</a> vind je de <strong><span>zwemclubs</span></strong><span>,</span><strong> </strong>die actief zijn in Ieperman met hun <span>contactgegevens</span>.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KLXprvfYu0R2mFGarbjaLvDU745-mvwBtNlLCbZPyU/#gid=0&fvid=466390336\">Deze lijst</a> geeft je een overzicht van de door Sporting A erkende <strong><span>privélesgevers</span>, </strong>die zwemles geven in Ieperman.</li></ul><h3>Gratis sms-dienst</h3><p>Schrijf u in op de gratis sms-dienst van zwembad Ieperman en sta nooit meer voor een gesloten deur. Sms "<strong>ZWIEPERMAN</strong>" naar <strong>8585</strong> (0 euro/ verzonden of ontvangen sms).</p><h3>Op de hoogte blijven van activiteiten in het zwembad?</h3><p>Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief. U krijgt dan een mail als er een activiteit plaatsvindt in uw zwembad. Vergeet uw inschrijving niet te bevestigen via de link die u per mail ontvangt.</p><h3>Voorzieningen voor personen met een handicap</h3><p>Sporting A vindt maximale toegangkelijkheid van de zwembaden heel belangrijk. Zwembad Ieperman heeft dan ook <a target=\"_self\" href=\"https://drive.google.com/open?id=1c1qSdr9qHKf-j8rXdkg2o-ixf0Kq1l1f\">specifieke voorzieningen voor personen met een handicap</a>. </p><h3>Contact & bereikbaarheid</h3><p>Zwembad Ieperman<br />Doornstraat 3b<br />2610 Wilrijk<br />tel. 03 291 13 60<br /><a href=\"mailto:zwembad.ieperman@stad.antwerpen.be\">zwembad.ieperman@antwerpen.be</a></p><p><strong>Fietsers</strong> kunnen gebruik maken van de fietsenstalling vooraan aan het gebouw.</p><p><strong>KOM OP EEN SLIMME MANIER NAAR ZWEMBAD IEPERMAN </strong><br /><span>Sporting</span> A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het zwembad raadpleegt u <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">de routeplanner van </a></strong><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">Slim naar Antwerpen</a></strong>.</p><h3>Reglement stedelijke zwembaden</h3><p>Zwembad Ieperman maakt deel uit van de stedelijke sportaccomodatie en is daarom onderhevig aan <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/22b515d2-ec12-493b-ad39-87fbb9c68b02/2018_code_van_politiereglementen_SPORTACCOMMODATIES.pdf\">de stedelijke politiereglementen of politiecodex</a>. Wie zich in het zwemcentrum begeeft, dient zich hier aan te houden. </p>",
    "slug": "zwembad-ieperman-wilrijk-1",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a00b529b85c8dbbb22c73f6/zwembad-ieperman-wilrijk-1",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1e916a9e-3409-45b6-92be-af18329c6268/jc__as_zwemieperman_04_Klein.jpg",
    "tags": "District Wilrijk;wilrijk;Sporting-A;sport;sporten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-11-07 11:45:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Adressen en openingsuren, Sporting A, District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d15269c8a22d2995a7ae316",
    "title": "Bezoek het gerenoveerde districtshuis van Merksem tijdens Open Monumentendag",
    "intro": "<p>Op Open Monumentendag zetten we ons districtshuis in de kijker. Nu de renovatie- en restauratiewerken bijna zijn afgerond, geven we iedereen graag de kans het resultaat te komen bewonderen.</p>",
    "content": "<h3>Renovatie districtshuis</h3><p>Afgelopen jaar ondergingen de buitengevel van het gebouw en de lokettenzaal en de meubels binnenin een grondige renovatie. Het originele ontwerp uit 1968 werd daarbij zoveel mogelijk gerespecteerd. Met een art-déco geïnspireerd interieurontwerp van Merksemnaar Jan Van Puyvelde, stoelen van kunstwerkstede De Coene en uniek gevormde diamantkoppen in de trouwzaal verbaast het niet dat het districtshuis 3 jaar geleden werd geklasseerd als monument.</p><h3>Hollywood in Merksem</h3><p>Het districtshuis kreeg al heel wat nationale en internationale film- en televisieploegen over de vloer. Series als ‘Wat Als’ en ‘Over Water’ en films zoals ‘De Collega’s’ en de internationale gangsterfilm ‘The Sound of Philadelphia’ met Matthias Schoenaerts namen hier op. Zelfs Sharon Stone draaide al eens in ons burgerhuis.</p><h3>Schrijf je in voor…</h3><ul><li>begeleide rondleidingen om 11 uur, 12.30 uur of 14 uur.</li></ul><p>Schrijf je in via <a href=\"mailto:cultuurantenne.merksem@antwerpen.be\">cultuurantenne.merksem@antwerpen.be</a> of 03 338 72 71.</p><h3>Kom langs voor…</h3><ul><li>gratis taart voor de eerste 50 bezoekers</li><li>infotentoonstelling</li><li>workshops rond architectuur voor kinderen</li><li>optreden van de Flamingo Sisters</li><li>photobooth voor een trouwfoto in de trouwzaal</li><li>zomerterras</li></ul><h3>Praktisch</h3><p>Open Monumentendag<br />Districtshuis, Burgemeester Jozef Nolfplein 1<br />zondag 8 september 2019<br />van 11 tot 15 uur</p><p><strong>gratis</strong></p><h3>Meer info</h3><p><a href=\"mailto:cultuurantenne.merksem@antwerpen.be\">cultuurantenne.merksem@antwerpen.be</a> | 03 338 72 71</p>",
    "slug": "bezoek-het-gerenoveerde-districtshuis-van-merksem-tijdens-open-monumentendag",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d15269c8a22d2995a7ae316/bezoek-het-gerenoveerde-districtshuis-van-merksem-tijdens-open-monumentendag",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/4f22c741-c291-4d6b-ad66-43b677a15dc3/09_Merksem_districtshuis_001_c_Lucid.jpg",
    "tags": "District Merksem;ZoMerksem;merksem;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 10:00:00",
    "published_until": "2019-09-09 08:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19f4e7f81697e5a23785d5",
    "title": "Geen jaarmarkt zonder...",
    "intro": "<p>Maandag 12 augustus wordt de mooiste dag van het jaar voor Wilrijk, want dan is het jaarmarkt. Er valt die dag – en ook het weekend ervoor – heel wat te beleven. We gidsen u langs een aantal niet te missen activiteiten.</p>",
    "content": "<h3>Dieren</h3><p>Al 128 jaar vormen de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/jaarmarkt/jaarmarkt-nog-steeds-een-grote-beestenboel\">veetentoonstellingen</a> het kloppende hart van de Wilrijkse jaarmarkt. U kan zich op maandagochtend in en rond de Heistraat vergapen aan de knapste prijsbeesten. Het wordt een regelrechte beestenboel met onder meer runderen, schapen, paarden en pony’s. En natuurlijk zijn ook de geitjes op de afspraak in het Geitendorp.</p><h3>Optredens</h3><p>De jaarmarkt staat synoniem voor veel sfeer en ambiance op het jaarmarktpodium op de Bist. Noteer zeker zondag 11 augustus in uw agenda. Die avond laat <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/jaarmarkt/meezingen-met-steve-tielens-op-swinging-bist\"><strong>Steve Tielens</strong></a> de Wilrijkenaren de ene polonaise na de andere dansen. Daarna trakteert hij iedereen op het meezingfeest <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/jaarmarkt/meezingen-met-steve-tielens-op-swinging-bist\"><strong>Swinging Bist</strong></a>. Ook <strong>Gene Thomas</strong> staat op zondag op het hoofdpodium.</p><p>Op maandag is het de beurt aan <strong>Sergio</strong>, die de jaarmarktdag mag afsluiten. Voor de sympathieke brulboei zorgen <strong>Swoop</strong> en <strong>Caveman</strong> voor een karrevracht partyhits en rockcovers.</p><h3>Marktjes en tentoonstellingen</h3><p>What’s in a name? Tijdens het jaarmarktweekend is het op tal van plekken snuisteren geblazen. Zo vindt u handgemaakte producten op de creatieve geitenmarkt op zondag , in het Park Ieperman vindt dan een grote rommelmarkt plaats. Op de Bist verkopen Wilrijkse kinderen dan weer hun speelgoed dat ze beu zijn. En op de jaarmarktdag zelf is er een grote feestmarkt op de Jules Moretuslei.</p><p>Kunstliefhebbers kunnen naar de expo van de Sint-Lukasgilde in het districtshuis. En ook de aquariumvereniging Rosaceus is van de partij met een kleurrijke tentoonstelling.</p><h3>Kinderactiviteiten</h3><p>De jaarmarkt is ideaal voor een dagje vertier met de (klein)kinderen. De <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/jaarmarkt/kermispret-voor-en-tijdens-de-jaarmarkt\"><strong>kermis</strong></a> draait elke dag op volle toeren en op maandag zwaait ook de <strong>jeugddienst</strong> zijn deuren open. ’s Middags is er de jaarlijkse <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/jaarmarkt/race-mee-in-de-wilrijkse-trottinettenkoers\"><strong>Trottinettenkoers</strong></a>. Ook volwassenen en senioren zijn welkom om het tegen elkaar op te nemen in een sportieve race met steps op de Bist!</p><h3>Flitsende coureurs </h3><p>Ook dit jaar staat de Wilrijkse jaarmarkt in het teken van <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/jaarmarkt/twee-wielerkoersen-tijdens-wilrijkse-jaarmarkt\">de fiets</a>. Om 15 uur bijten de dames de spits af. Om 19 uur is het de beurt aan de mannen. Wie toont zich de sterkste na 100 kilometer achter de derny’s en vervoegt toppers als Boonen en Gilbert op de erelijst?</p><h3>Vuurwerk</h3><p>Wilrijk zou Wilrijk niet zijn zonder een kleurrijk en knetterend jaarmarktvuurwerk. De eerste pijlen worden maandagavond afgeschoten om 22.30 uur. Voordien zorgen Sergio en de wielrenners al voor muzikaal en sportief vuurwerk op en rond de Bist.</p>",
    "slug": "geen-jaarmarkt-zonder",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19f4e7f81697e5a23785d5/geen-jaarmarkt-zonder",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/6c3e7990-2867-43b6-83fc-3d70ba27973c/WI_ZOMER19_P32_BACKCOVER_c_Victoriano_Moreno_web.jpg",
    "tags": "District Wilrijk;wilrijk;kinderen en jongeren;cultuur;jaarmarkt;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-08-06 14:05:00",
    "published_until": "2019-08-12 22:00:00",
    "channels": "District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "58480562ca69bc639e0c88b1",
    "title": "Slim naar Antwerpen",
    "intro": "<p>Slim naar Antwerpen, da’s de stad bereikbaar houden. Rijd u niet vast in de wegenwerken en check Slim naar Antwerpen voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om vlot in de stad te geraken.</p>",
    "content": "<p>In en rond Antwerpen zijn er heel wat wegenwerken aan de gang. Denk maar aan de <a target=\"_blank\" href=\"http://www.noorderlijn.be\">Noorderlijn</a>, de werken voor <a target=\"_self\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/wegenwerken/oosterweel-op-e17\">Oosterweel Linkeroever op de E17</a> of op de <a target=\"_self\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/wegenwerken/heraanleg-plantin-en-moretuslei\">Plantin en Moretuslei</a>. Slim naar Antwerpen brengt <strong>alle wegenwerken met grote verkeersimpact </strong>in kaart, ongeacht welke partner ze uitvoert.</p><p>Natuurlijk blijft de stad steeds bereikbaar, maar afhankelijk van wanneer en waarom u in de stad moet zijn, kan het ene vervoersmiddel al slimmer zijn dan het andere. Slim naar Antwerpen helpt u op weg om op een veilige, slimme en vlottere manier naar de stad te komen.</p><h3>Slim naar de stad</h3><p>Naar de stad, dat kan op allerlei manieren. Natuurlijk bent u welkom met de auto, maar misschien is parkeren op een P+R en overstappen op de tram wel sneller? Als u op minder dan 15 kilometer van uw werk woont, dan is de elektrische fiets een sportief alternatief. Uw <span>plooifiets</span>? Die kan gratis mee op de trein!</p><p>En wist u dat wij particulieren tot 250 euro <a target=\"_self\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/fiets/fietskorting\">korting</a><strong> </strong>geven voor de aankoop van een nieuwe (e-)fiets? Op deze website ontdekt u <strong>alle <span>mobiliteitsoplossingen</span></strong> om u aangenaam en vlot te verplaatsen in en rond de stad. En niet onbelangrijk: mobiliteit stopt niet aan de <span>stadsgrens</span>. Daarom zijn wij ook actief bij onze <span>buurgemeenten</span> en willen we ook onze buren verleiden tot <strong>slim <span>verplaatsingsgedrag</span></strong> tijdens de spits.  </p><h3>Slim naar het werk</h3><p>Bent u ondernemer in Antwerpen? Dan brengen de wegenwerken ongetwijfeld heel wat vragen met zich mee. Met welke impact moet u rekening houden, hoe geraken werknemers op het werk of klanten naar de zaak? En hoe komen leveringen vlot op hun bestemming?</p><p>Slim naar Antwerpen begeleidt werkgevers vanaf 20 werknemers bij het uitwerken van een sterk bedrijfsvervoersplan. Ervaren bereikbaarheidsadviseurs geven bedrijven <strong>mobiliteitsadvies op maat </strong>om zo hun werknemers aan te moedigen vaker met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen. Werkgevers die deel uitmaken van de <span>werkgeversaanpak</span> van Slim naar Antwerpen, kunnen gebruikmaken van o.a. een <span>proefaanbod</span> alternatieve vervoersmiddelen, een <span>mobiliteitsgids</span> op maat, <span>enz</span>…  Ontdek het allemaal <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgevers\">hier</a><strong>.</strong></p><h3>Slimme routeplanner</h3><p>Plan uw route met onze <a target=\"_self\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">unieke routeplanner</a>. Deze houdt rekening met wegenwerken en <span>omleidingen</span> op uw traject. De <strong>beste, snelste en slimste route </strong>zal steeds vooropgesteld worden. Wanneer een route toch langs wegenwerken of andere infrastructuurwerken loopt, wordt er rekening gehouden met mogelijke vertragingen en wordt dit meegenomen in het routevoorstel. Verder houdt de routeplanner ook rekening met de lage-emissiezone: als een voorgesteld traject door de <span>LEZ</span> loopt, geeft hij automatisch een waarschuwing in het routevoorstel.</p><p> </p><h3>Onze partners</h3><p>Slim naar Antwerpen zet in op de <strong>bereikbaarheid</strong> van de stad tijdens de verschillende grote infrastructuurwerken die en rond Antwerpen doorgaan sinds het voorjaar 2016. Het is een <strong>samenwerkingsverband</strong> tussen verschillende partners die de impact van de werken op het verkeer minimaal willen houden. </p><p>Om de bereikbaarheid van de regio in en rond Antwerpen maximaal te garanderen tijdens de wegenwerken, zetten alle partners in op:</p><ul><li>een <strong>gezamenlijke werfcoördinatie </strong>dankzij het impactmanagement dat in 2014 werd opgericht</li><li><strong>gezamenlijke communicatie</strong> via Slim naar Antwerpen</li><li>signalisatie en <strong>bereikbaarheidsinformatie</strong></li><li>maatregelen om de <strong>capaciteit</strong> van de wegen te verbeteren ('quick-wins')</li><li>maatregelen om de <strong>doorstroming</strong> op het hoofdwegennet te verbeteren</li><li>maatregelen om de <strong>verkeersdruk</strong> in de spits te verkleinen</li><li>de verdere <strong>uitbouw van het openbaar vervoer</strong></li></ul><p><strong>​</strong></p>",
    "slug": "slim-naar-antwerpen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/58480562ca69bc639e0c88b1/slim-naar-antwerpen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/f46fe14f-5834-456a-ab2c-19a9ada26c22/PartnersSNA.PNG",
    "tags": "mobiliteit;mobiliteitsprojecten;wegenwerken;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-04-14 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Mobiliteitsprojecten",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b28e8e52382a533bc5d820d",
    "title": "Als elke druppel telt",
    "intro": "<p>In deze workshop wordt geen druppel water verspild. Of toch? Toui uit Laos weet er alles van en daagt de leerlingen uit om ook zo weinig mogelijk water te gebruiken.</p>",
    "content": "<p>In verschillende hoeken gaan de kinderen al doende en denkende op zoek naar ideeën. Tot slot brengen we een watertoost uit op de slimme vondsten!</p><h3>Praktisch</h3><ul><li>Leeftijd: 1e graad basis</li><li>Duur: 75 minuten</li><li>Wanneer: in overleg</li><li>Waar: in de klas</li><li>Begeleiding: Djapo,<a target=\"_blank\" href=\"http://www.djapo.be\"> www.djapo.be</a></li></ul><h3>Inschrijven</h3><p>Inschrijven via <a target=\"_self\" href=\"https://eforms.antwerpen.be/formulier/scWorkshopsEcoScholen2019.aspx\">dit e-formulier</a>. Deadline inschrijvingen: 15 november 2019</p><h3>TIP</h3><p>Deze workshops rond water worden gegeven door <a href=\"https://djapo.be/wie-zijn-wij/\">Djapo vzw,</a> een educatieve organisatie die kinderen duurzame keuzes leert maken via denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken. <span>Duurzaamheidsuitdagingen</span> en hun oplossingen zijn immers complex en veranderen voortdurend. Oplossingen die vandaag prima werken, zijn morgen misschien niet meer toereikend. Daarom is het belangrijk dat leerlingen zelf leren nadenken over mogelijke oplossingen voor problemen.</p><p><strong>Infomoment</strong></p><p>Schrijft u uw  klas in voor een van deze workshops, dan vragen we u om naar het infomoment te komen waar u:</p><ul><li>leert wat (de zin van) actiegericht werken is</li><li>concrete voorbeelden krijgt van actiegericht werken</li><li>kennis maakt met <span>Djapo’s</span> projectontwerper</li><li>ervaart hoe u deze projectontwerper kan gebruiken bij andere projecten</li></ul><p>De nascholing gaat door in het <span>EcoHuis</span> op 23 oktober 2019 om 13 uur en duurt 1,5 uur. </p><p>Elke leerkracht van het basisonderwijs kan hierop inschrijven.</p>",
    "slug": "als-elke-druppel-telt",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b28e8e52382a533bc5d820d/als-elke-druppel-telt",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/10204e8b-4606-43da-8b90-833a557b0023/druppel_telt.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-19 11:20:00",
    "published_until": "2020-05-31 22:00:00",
    "channels": "EcoScholen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b2903332382a5f4b02f4845",
    "title": "Wat een soep!",
    "intro": "<p>In deze workshop maken de leerlingen kennis met Oscar, de oceanograaf. Via een voicemail laat hij een spannend bericht achter over plastic in de zee en in zijn visnet. Dat mysterie nemen de kinderen onder de loep.</p>",
    "content": "<p>Ze volgen de weg van plastic zwerfafval en ervaren hoe mens en dier overal in de wereld met plastic afval in contact komen. Ze bedenken slimme oplossingen en sturen de goednieuwsshow de wereld in.</p><h3>Praktisch</h3><ul><li>Leeftijd: 2e graad basis</li><li>Duur: 75 minuten</li><li>Wanneer: in overleg</li><li>Waar: in de klas</li><li>Begeleiding: Djapo,<a target=\"_blank\" href=\"http://www.djapo.be\"> www.djapo.be</a></li></ul><h3>Inschrijven</h3><p>Inschrijven via <a target=\"_self\" href=\"https://eforms.antwerpen.be/formulier/scWorkshopsEcoScholen2019.aspx\">dit e-formulier</a>. Deadline inschrijvingen: 15 november 2019.</p><h3>TIP</h3><p>Deze workshops rond water worden gegeven door <a href=\"https://djapo.be/wie-zijn-wij/\">Djapo vzw,</a> een educatieve organisatie die kinderen duurzame keuzes leert maken via denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken. <span>Duurzaamheidsuitdagingen</span> en hun oplossingen zijn immers complex en veranderen voortdurend. Oplossingen die vandaag prima werken, zijn morgen misschien niet meer toereikend. Daarom is het belangrijk dat leerlingen zelf leren nadenken over mogelijke oplossingen voor problemen.</p><p><strong>Infomoment</strong></p><p>Schrijft u uw  klas in voor een van deze workshops, dan vragen we u om naar het infomoment te komen waar u:</p><ul><li>leert wat (de zin van) actiegericht werken is</li><li>concrete voorbeelden krijgt van actiegericht werken</li><li>kennis maakt met <span>Djapo’s</span> projectontwerper</li><li>ervaart hoe u deze projectontwerper kan gebruiken bij andere projecten</li></ul><p>De nascholing gaat door in het <span>EcoHuis</span> op 23 oktober 2019 om 13 uur en duurt 1,5 uur. </p><p>Elke leerkracht van het basisonderwijs kan hierop inschrijven.</p>",
    "slug": "wat-een-soep",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b2903332382a5f4b02f4845/wat-een-soep",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/4a5055f0-5408-4465-956f-32f5123b4915/plastic soep.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-19 13:25:00",
    "published_until": "2020-05-31 22:00:00",
    "channels": "EcoScholen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b28f52eca69bc71100f6bca",
    "title": "Wie heeft de leiding over water?",
    "intro": "<p>In deze workshop wisselen de leerlingen waterweetjes uit. Ze ontdekken dat water niet overal zomaar uit de kraan komt. Elke druppel zuiver water legt een lange weg af.</p>",
    "content": "<p>In de klas ontstaan levende standbeelden die tonen hoe kinderen wereldwijd zelf een lange weg afleggen naar zuiver water. Zo haalt pientere Mouna uit Republiek Congo dagelijks water aan een waterpunt. De leerlingen brengen de goede en minder goede gevolgen van deze levenswijze in beeld. Vervolgens bedenken ze in watercomités waterwetten en afspraken zodat water halen overal gesmeerd verloopt.</p><h3>Praktisch</h3><ul><li>Leeftijd: 3e graad basis</li><li>Duur: 2 uur</li><li>Wanneer: in overleg</li><li>Waar: in de klas</li><li>Begeleiding: Djapo,<a target=\"_blank\" href=\"http://www.djapo.be\"> www.djapo.be</a></li></ul><h3>Inschrijven</h3><p>Inschrijven via <a target=\"_self\" href=\"https://eforms.antwerpen.be/formulier/scWorkshopsEcoScholen2019.aspx\">dit e-formulier</a>. Deadline inschrijvingen: 15 november 2019.</p><h3><strong>TIP</strong></h3><p>Deze workshops rond water worden gegeven door <a href=\"https://djapo.be/wie-zijn-wij/\">Djapo vzw,</a> een educatieve organisatie die kinderen duurzame keuzes leert maken via denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken. <span>Duurzaamheidsuitdagingen</span> en hun oplossingen zijn immers complex en veranderen voortdurend. Oplossingen die vandaag prima werken, zijn morgen misschien niet meer toereikend. Daarom is het belangrijk dat leerlingen zelf leren nadenken over mogelijke oplossingen voor problemen.</p><p><strong>Infomoment</strong></p><p>Schrijft u uw  klas in voor een van deze workshops, dan vragen we u om naar het infomoment te komen waar u:</p><ul><li>leert wat (de zin van) actiegericht werken is</li><li>concrete voorbeelden krijgt van actiegericht werken</li><li>kennis maakt met <span>Djapo’s</span> projectontwerper</li><li>ervaart hoe u deze projectontwerper kan gebruiken bij andere projecten</li></ul><p>De nascholing gaat door in het <span>EcoHuis</span> op 23 oktober 2019 om 13 uur en duurt 1,5 uur. </p><p>Elke leerkracht van het basisonderwijs kan hierop inschrijven.</p>",
    "slug": "wie-heeft-de-leiding-over-water",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b28f52eca69bc71100f6bca/wie-heeft-de-leiding-over-water",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/a2852d46-7304-4457-b3e5-d035f312fd0e/leiding_water2.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-18 12:30:00",
    "published_until": "2020-05-31 22:00:00",
    "channels": "EcoScholen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "581b59a4a67793cb8c7e2c79",
    "title": "Jaarprogramma basisonderwijs",
    "intro": "<p>Alle EcoScholen kunnen gratis educatieve workshops boeken voor alle leeftijden. De workshops worden gegeven per klas. Er zijn workshops rond verschillende thema's.</p>",
    "content": "<h3>Energie, klimaat en luchtvervuiling</h3><p>Hieronder vindt u een overzicht van de workshops rond energie, klimaat en luchtvervuiling. Meer informatie leest u op de verschillende pagina's.</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Workshop</th><th>Leeftijd</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b276fa7b4ce55b11561e23c/windkracht-10-\" \"Windkracht 10\" \"Windkracht 10\"]</td><td>1e en 2e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d08b3e1e1121983531c06e1/-luchtig-klimaat-enzo-\" \"Luchtig klimaat enzo...\" \"Luchtig klimaat enzo...\"]</td><td>3e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b27814e2d2a3c5de37ff772/de-eco-journalist\" \"De Eco-journalist\" \"De Eco-journalist\"]</td><td>3e graad basis</td></tr></table></div><h3>Water</h3><p>Hieronder vindt u een overzicht van de workshops rond het thema water. Meer informatie leest u op de verschillende pagina's.</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Workshop</th><th>Leeftijd</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b28e8e52382a533bc5d820d/als-elke-druppel-telt\" \"Als elke druppel telt\" \"Als elke druppel telt\"]</td><td>1e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b2903332382a5f4b02f4845/wat-een-soep-\" \"Wat een soep!\" \"Wat een soep!\"]</td><td>2e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b28f52eca69bc71100f6bca/wie-heeft-de-leiding-over-water-\" \"Wie heeft de leiding over water?\" \"Wie heeft de leiding over water?\"]</td><td>3e graad basis</td></tr></table></div><p><strong>TIP</strong></p><p>Deze workshops rond water worden gegeven door <a href=\"https://djapo.be/wie-zijn-wij/\">Djapo vzw,</a> een educatieve organisatie die kinderen duurzame keuzes leert maken via denkvaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken. Duurzaamheidsuitdagingen en hun oplossingen zijn immers complex en veranderen voortdurend. Oplossingen die vandaag prima werken, zijn morgen misschien niet meer toereikend. Daarom is het belangrijk dat leerlingen zelf leren nadenken over mogelijke oplossingen voor problemen.</p><p><strong>Infomoment</strong></p><p>Schrijft u uw  klas in voor een van deze workshops, dan vragen we u om naar het infomoment te komen waar u:</p><ul><li>leert wat (de zin van) actiegericht werken is</li><li>concrete voorbeelden krijgt van actiegericht werken</li><li>kennis maakt met Djapo’s projectontwerper</li><li>ervaart hoe u deze projectontwerper kan gebruiken bij andere projecten</li></ul><p>De nascholing gaat door in het EcoHuis op 23 oktober 2019 om 13 uur en duurt 1,5 uur. </p><p>Elke leerkracht van het basisonderwijs kan hierop inschrijven.</p><h3>Duurzame materialen en afval</h3><p>Hieronder vindt u een overzicht van de workshops rond duurzame materialen en afval. Meer informatie leest u op de verschillende pagina's.</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Workshop</th><th>Leeftijd</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b28f898b85c8dcc51237193/plastikman\" \"Plastikman\" \"Plastikman\"]</td><td>2e en 3e kleuterklas, 1e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b29f2c9b85c8d39500ba4b7/bamboe-atelier\" \"Bamboe-atelier\" \"Bamboe-aterlier\"]</td><td>2e en 3e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b2903332382a5f4b02f4845/wat-een-soep-\" \"Wat een soep!\" \"Wat een soep!\"]</td><td>2e graad basis</td></tr></table></div><h3>Natuur</h3><p>Hieronder vindt u een overzicht van de workshops rond natuur en voeding. Meer informatie leest u op de verschillende pagina's.</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Workshop</th><th>Leeftijd</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d09ee8639897bc7140ef460/van-micro-naar-macro-microscopie-\" \"Van micro naar macro: microscopie!\" \"Van micro naar macro: microscopie!\"]</td><td>2e en 3e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d0b7a0468f3d548c136b226/bijenrondleiding-in-het-ecohuis\" \"Bijenrondleiding\" \"Bijenrondleiding\"]</td><td>alle leeftijden, vanaf 2e kleuterklas</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b290c06a6779344ca327bfb/composteren-is-kinderspel-en-je-leert-het-snel\" \"Composteren is kinderspel en je leert het snel\" \"Composteren is kinderspel en je leert het snel\"]</td><td>alle klassen kleuter- en basisonderwijs</td></tr></table></div><h3>Duurzame ontwikkeling</h3><p>Hieronder vindt  u een overzicht van de workshops rond duurzame ontwikkeling. Meer informatie leest u op de verschillende pagina's.</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Workshop</th><th>Leeftijd</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d09e9b1f81697d2a65209d2/gelukkig-2030-\" \"Gelukkig 2030!\" \"Gelukkig 2030!\"]</td><td>3e graad basis</td></tr></table></div><h3>Duurzame voeding</h3><p>Onze voedingsgewoontes leggen een zware druk op onze planeet. Een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen, heeft te maken met ons voedsel. In veel gevallen zijn de beste keuzes voor de planeet, meteen heel goed voor de gezondheid. Minder dierlijke voedingsmiddelen, deze vervangen door seizoensgebonden groeten en fruit, peulvruchten, volkoren graanproducten, noten en zaden, leveren zowel op ecologisch als gezondheidsvlak voordelen op. Als we dan nog zo weinig mogelijk verspillen, maken we echt het verschil.</p><p>Hieronder vindt u een overzicht van de worshops rond duurzame voeding. Meer informatie leest u op de verscillende pagina's.</p><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Workshop</th><th>Leeftijd</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d09fe9939897bccaa13d06a/voedselverspilling\" \"Voedselverspilling\" \"Voedselverspilling\"]</td><td>1e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d0a23a168f3d5ec4b3377e9/seizoensgebonden-maaltijd\" \"Inleefspel seizoensgebonden groenten en fruit \" \"Inleefspel seizoensgebonden groenten en fruit \"]</td><td>2e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d0a328a8a22d2e7255a6b02/samen-plant-aardig-lunchen\" \"Samen PLANT-aardig lunchen\" \"Samen PLANT-aardig lunchen\"]</td><td>3e graad basis</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5b2a21722d2a3c334c179c32/klimaat-op-tafel\" \"Klimaat op tafel\" \"Klimaat op tafel\"]</td><td>3e graad basis</td></tr></table></div><p><strong>Tip</strong></p><p>Ga verder dan eenmalige acties! Boek ook een vorming voor leerkrachten rond hoe gezonde en duurzame voeding integreren in de scholenwerking.</p><p>Deze vorming wordt na afspraak gegeven door Goodplanet (<a href=\"http://www.goodplanet.be)\" _src=\"http://www.goodplanet.be)\">www.goodplanet.be)</a>, duurt 100 minuten en vindt plaats op de school.</p><h3>Inschrijven</h3><p>Inschrijven is mogelijk via <a target=\"_self\" href=\"https://eforms.antwerpen.be/formulier/scWorkshopsEcoScholen2019.aspx\">dit e-formulier</a>. Deadline inschrijvingen: 15 november 2019.</p><p>Vermeld welke workshops u wil boeken, samen met de data en uren. Na uw aanvraag moeten de data nog bevestigd worden door de <span>workshopbegeleider</span>. Geef bij voorkeur twee mogelijke data op om te voorkomen dat de gevraagde dag niet meer beschikbaar is.</p>",
    "slug": "jaarprogramma-basisonderwijs",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/581b59a4a67793cb8c7e2c79/jaarprogramma-basisonderwijs",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c23b3cf2-dda2-4091-a92b-7f3defb32bda/IMG_3079.jpg",
    "tags": "Basisonderwijs;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-21 08:30:00",
    "published_until": "2020-06-30 22:00:00",
    "channels": "EcoScholen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cfebededb8df232a3191880",
    "title": "Vredesfeesten: 75 jaar vrede vieren samen met De Romeo's en Isabelle A",
    "intro": "<p>We vieren de 75ste herdenking van het einde van WOII met een grootse optocht van militaire voertuigen over de Bredabaan, een re-enactment van de bevrijdingsgevechten in Bouckenborghpark en ambiance in de feesttent met onder andere De Romeo's en Isabelle A. </p>",
    "content": "<h3>Merksem Zingt</h3><p>Ook dit jaar wordt er tijdens het weekend van de Vredesfeesten stevig meegezongen in Merksem. Op vrijdag staat de tent in het Bouckenborghpark weer open voor iedereen die zich eens goed wil laten gaan op leuke meezingers. Ambiance verzekerd!</p><p>De toegang tot Merksem Zingt is gratis. Vanaf 20 uur is iedereen welkom in de feesttent. Bij je aankomst krijg je een zangkrantje zodat je de teksten kan volgen en uit volle borst kan meezingen. Wim Leys en zijn band openen het feest en daarna weerklinkt er de ene na de andere meezinger door de tent.  </p><p><em>Feesttent Bouckenborghpark<br />vrijdag 4 oktober 2019 vanaf 20 uur<br />gratis</em><br /> </p><h3>Parade</h3><p>We herdenken de bevrijding van Merksem 75 jaar geleden met een parade van militaire voertuigen en re-enactors over de Bredabaan. Kom mee juichen langs het parcours en stap mee naar het Bouckenborghpark. Daar vliegt voor de gelegenheid een gevechtsvliegtuig uit WOII over.</p><p>Na de parade kan u de voertuigen nog bezichtigen in de Gaston Berghmansdreef.</p><p><em>start op het Burgemeester Jozef Nolfplein, via de Bredabaan naar het Bouckenborghpark​<br />zaterdag 5 oktober om 13.30 uur<br />gratis </em></p><h3>Re-enactment</h3><p>Beleef het verleden tijdens een re-enactment van de bevrijdingsgevechten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Spanning en sensatie verzekerd!</p><p><em>Gaston Berghmansdreef<br />zaterdag 5 oktober omstreeks 14.30 uur<br />gratis </em></p><h3>Ambiance in de feesttent</h3><p>Lia Linda en The Melodymakers zorgen ’s <span>namiddags</span> voor een toffe sfeer in de feesttent. Tussendoor krijgt dj Danny Van Tichelen van Radio <span>Minerva</span> met zijn plaatjes de dansvloer vol.</p><p>’s Avonds kan u genieten van de swingende muziek van de Lou Roman Band met dit jaar De Romeo’s als speciale gast. Een niet te missen feest!</p><ul><li>Dj Danny Van Tichelen van Radio <span>Minerva</span> – 16.30 tot 17 uur | 18 tot 20.30 uur | 21.30 tot 22 uur</li><li>Lia Linda en The Melodymakers – 15.30 uur  </li><li>Lou Roman Band met Isabella A – 20.30 tot 21.30 uur</li><li>Lou Roman Band met De Romeo’s – 22 tot 22.45 uur</li></ul><p><em>gratis</em></p><h3>Vuurwerk</h3><p>Voor we de nacht induiken genieten we traditiegetrouw van een prachtig vuurwerk.</p><p><em>Kasteel <span>Bouckenborgh</span>​<br />zaterdag 5 oktober om 23 uur<br />gratis</em></p>",
    "slug": "vredesfeesten-75-jaar-vrede-vieren-samen-met-de-romeo-s-en-isabelle-a",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cfebededb8df232a3191880/vredesfeesten-75-jaar-vrede-vieren-samen-met-de-romeo-s-en-isabelle-a",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c0331e1e-5bd2-4990-935f-73e999a56107/isabelle A.jpg",
    "tags": "District Merksem;ZoMerksem;merksem;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-10-02 05:00:00",
    "published_until": "2019-10-04 22:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b800064ca69bce51d1c05fa",
    "title": "Nigel Williams doet Steytelinckpark schateren",
    "intro": "<p>Ook dit jaar strijken de ATV-Vertellingen neer in het Wilrijkse Steytelinckpark. Nigel Williams is er op maandag 5 augustus de verteller van dienst.</p>",
    "content": "<p>Nigel Williams, oorspronkelijk afkomstig uit het Engelse Bristol, is één van de grondleggers van de stand-upcomedy in Vlaanderen en draait al ruim twintig jaar mee in het wereldje. Hij staat bekend voor zijn onverwoestbaar engagement en brengt zijn boodschap op een even hilarische als onverbloemde manier.</p><p>In Wilrijk brengt Nigel Williams een 'best of' van zijn zeven zaalshows, aangevuld met nieuw werk dat hij speciaal voor de ATV-vertelling schreef.</p><p>Het publiek wordt opgewarmd door Patrick Van Den Kieboom, winnaar van de Antwerpse 'King of Comedy'-prijs. </p><h3>Meer info</h3><p><strong>ATV-Zomervertelling met Nigel Williams en Patrick Van den Kieboom</strong><br />Steytelinckpark, Sint-Bavostraat (bij regenweer: cc De Kern, Kern 18)<br />gratis<br />maandag 5/8 om 20 uur</p>",
    "slug": "nigel-williams-doet-steytelinckpark-schateren",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b800064ca69bce51d1c05fa/nigel-williams-doet-steytelinckpark-schateren",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/33519c92-745d-4f2f-8fcb-c80c13529c5d/webversie-Nigel Williams_3.jpg",
    "tags": "cultuur;bib en cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-17 09:45:00",
    "published_until": "2019-08-06 21:00:00",
    "channels": "District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052739d8a6ec798b4bcd",
    "title": "Bouwcode",
    "intro": "<p>De bouwcode is een verzameling van regels die bepalen hoe in de stad Antwerpen gebouwd of verbouwd mag worden. Bouwplannen moeten aan deze voorschriften voldoen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.</p>",
    "content": "<h3>Geldende bouwcode</h3><p>Sinds 1 maart 2018 is deze bouwcode van kracht. Ten opzichte van de vorige versie van 2014 werden artikel 27 en 30 aangepast.</p><p>De <a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00003/SVO_11002_233_10007_00003_Index_sv.html\">bouwcode</a> zoals die werd goedgekeurd door de deputatie geeft online een overzicht van het document. </p><p>Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening geldt niet in het havengebied. Neem in dit geval contact op via het <a target=\"_self\" href=\"http://www.portofantwerp.com/nl/uniek-loket-haven\">Vergunningenloket Haven</a>.</p><h3>Goedgekeurd beleid</h3><p><strong>Beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van eengezinswoningen (NIEUW)</strong></p><p>In de stad Antwerpen moet elke bewoner, van student tot sinjoor, een geschikte woning vinden die beantwoordt aan zijn specifieke behoefte. Daarnaast is het ook belangrijk om een voldoende groot aanbod aan eengezinswoningen, het klassieke huis, in de stad aan te bieden. De stad telt heel wat eengezinswoningen, herenhuizen en tal van grondgebonden woningen, maar ze worden steeds vaker opgedeeld in kleinere wooneenheden. Omdat de eengezinswoning belangrijk is voor het DNA van de stad, moeten deze gevrijwaard blijven. Vanaf 25 juni 2019 is de nieuwe beleidsrichtlijn van kracht ‘<a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/e157b63a-b207-4d0a-aea5-47df09404a7d/Ontwerpbesluit_BGO.pdf\">Beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van eengezinswoningen</a>’.</p><p>Om een mix op vlak van stedenbouwkundige, maatschappelijke en woonkwaliteitseisen te garanderen is het noodzakelijk om:</p><ul><li>de <strong>juiste verhoudingen</strong> te zoeken tussen verschillende <strong>woninggroottes</strong>. Er wordt een <strong>minimale oppervlakte</strong> vastgelegd, afhankelijk van het aantal slaapkamers in de woning. Hierbij wordt er ook op gelet dat de oppervlakteverhoudingen tussen de verschillende ruimtes en functies binnen deze woningen wel afgewogen zijn.</li><li>een <strong>mix van verschillende slaapkamerappartementen</strong> na te streven en wordt een woningmix opgelegd voor projecten vanaf vijf wooneenheden.</li><li>de <strong>eengezinswoning te beschermen</strong>. Een ‘te beschermen eengezinswoning’ heeft een totale vloeroppervlakte van maximum 350m² met inbegrip van eventuele complementaire functies. Deze richtlijn heeft als doel om de opdeling van deze woningen tegen te gaan.</li><li>een <strong>concentratie van studentenkamers</strong> te ontmoedigen.</li></ul><p>De ‘beleidsmatige gewenste ontwikkeling over wonen’ wordt opgenomen in de ruimere herziening van de bouwcode, maar gaat nu al van kracht in de vergunningverlening. De procedure tot herziening van de bouwcode neemt immers enige tijd in beslag.</p><p>Er kunnen afwijkingen op de minimale vloeroppervlakte overwogen worden. Dit gebeurt op basis van een motivering door de aanvrager voor dossiers ingediend na 24 juni 2019.</p><p><strong>Lees meer:</strong></p><p>Op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4abb/bestuursakkoord-2019-2024\">bestuursakkoord 2019-2024 “De Grote Verbinding”</a> goed. Dit bestuursakkoord hecht groot belang aan een kwalitatief en gevarieerd woonaanbod zodat het mogelijk is om in iedere levensfase een geschikte woning te vinden in de stad Antwerpen.</p><p>Op 24 juni 2019 (462 ) keurde de gemeenteraad de richtlijnen omtrent “beleidsmatig gewenste ontwikkeling woninggrootte, woningmix en beschermen van eengezinswoningen” goed en schaft artikelen 22 en 23 van de bouwcode af.</p><p> </p><p><strong>Stedelijke <span>ontwikkelingskost</span></strong></p><p>Alle informatie over de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5875fe1d2d2a3c8e1973ea0a/stedelijke-ontwikkelingskost\">stedelijke ontwikkelingskost</a> kan u hier raadplegen.</p><p> </p><p><strong>RUP Studentenhuisvesting </strong></p><p>Dit RUP in opmaak - met een 'kotstop' in de kernstad - werd door het stadsbestuur als 'gewenst beleid' goedgekeurd. De krachtlijnen zijn;</p><ol><li>Geen uitbreiding van de bestaande studentenhuisvesting in een afgebakend gebied in de kernstad.</li><li>Op de afgebakende campusterreinen van Middelheim en Drie Eiken kan er bijkomende studentenhuisvesting gerealiseerd worden.</li><li>Buiten deze afgebakende gebieden kan studentenhuisvesting worden toegelaten, mits bijkomende voorwaarden.</li></ol><p><strong>Ondernemen in antwerpen</strong></p><p>Alle info over de <em><a target=\"_self\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/visie-en-cijfers/beleidsnota-kantoren\">beleidsnota kantoren 2020</a></em>, de <em><a target=\"_self\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents/Beleidsnota_industrie.pdf\">beleidsnota industrie en logistiek 2020</a></em> en de <em><a target=\"_self\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents/Beleidsnota_Detailhandel_2013_FIN_VOLLEDIG.pdf\">beleidsnota detailhandel 2013</a> </em>kan u hier vinden. </p><h3>Heeft u nog vragen?</h3>",
    "slug": "bouwcode",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052739d8a6ec798b4bcd/bouwcode",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;wonen;loketproducten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2015-01-05 10:45:00",
    "published_until": "2021-10-03 22:00:00",
    "channels": "Ruimtelijke planning, Vergunningen - oud kanaal offline, Parkeren en mobiliteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1601cf68f3d50fce03e082",
    "title": "#Het Antwerps jeugdwerk draait door!",
    "intro": "<p>Voor alle Antwerpse kinderen en jongeren start de zomervakantie. Voor de Antwerpse jeugdpartners niet, zij werken verder. Ze draaien door en staan paraat. Ontdek 9 weken lang op de digitale kanalen van de jeugddienst hoe ze de Antwerpse jeugd een topvakantie bezorgen. </p>",
    "content": "<h3>Ontdek het Antwerps jeugdwerk met ons mee</h3><p>De komende maanden blijft het Antwerps jeugdwerk op volle toeren doordraaien. Vriendschappen worden gesmeed, er wordt gespeeld, nieuwe dingen geleerd of geëxerimenteerd. Jonge reporters van de stedelijke jeugddienst brengen sfeerbeelden en live verslag. Misschien bezoeken ze wel het skatepark, festival, speelplein of zomerbar in jouw buurt? </p><p>Je vind hun foto's en verslagjes op</p><p>Facebook</p><p><a target=\"_self\" href=\"http://www.facebook.com/100procentjonginantwerpen/\">http://www.facebook.com/100procentjonginantwerpen/</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"http://www.facebook.com/100procentkindinantwerpen/\">http://www.facebook.com/100procentkindinantwerpen/</a></p><p>website</p><p><a target=\"_self\" href=\"http://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijetijdsaanbod-voor-kinderen\">http://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vrijetijdsaanbod-voor-kinderen</a></p><p>#hetantwerpsjeugdwerkdraaitdoor! </p><p> </p><p> </p><h3>Ode aan de animator</h3><p>Ook deze vakantie zetten Antwerpse jongeren zich als animator in. Zo bezorgen ze kinderen en jongeren een leuke, uitdagende en boeiende vakantie. Met de dag van de animator zet de Vlaamse dienst speelpleinwerk 25 juli alle animatoren in de bloemetjes. Die week, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 juli, zetten we elke dag een Antwerpse top animator in de kijker. </p><p>Ontdek ze op <a target=\"_self\" href=\"http://www.facebook.com/100procentjonginantwerpen/\">http://www.facebook.com/100procentjonginantwerpen/</a></p><p> </p>",
    "slug": "het-antwerps-jeugdwerk-draait-door",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1601cf68f3d50fce03e082/het-antwerps-jeugdwerk-draait-door",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e2bc70e8-e5a2-4d15-95aa-40fee35363f1/hetantwerpsjeugdwerkdraaitdoor.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-03 07:00:00",
    "published_until": "2019-08-31 21:00:00",
    "channels": "Jeugdverenigingen Antwerpen, Vrijetijdsaanbod voor jongeren, Vrijetijdsaanbod voor kinderen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "58d13c742382a5075f62fd1e",
    "title": "Aanbod voor kleuteronderwijs",
    "intro": "",
    "content": "<h3>Breng de sportclub naar je school</h3><p>Ook op school beleven sporters meer! Daarom roepen Sport Vlaanderen en MOEV alle scholen op om hun leerlingen te vragen in de outfit van hun sportclub naar school te komen op woensdag 16 september. Je kan als school die dag een sportieve actie plannen om bewegen en sporten extra in de kijker te zetten.</p><h3>Kleutermenu</h3><p>Laat uw kleuters van de derde kleuterklas kennismaken met twee sport- en twee cultuuractiviteiten. De activiteiten zijn verspreid over het schooljaar. Aanmelden voor schooljaar 2020-2021 kan vanaf de derde week van augustus via <a target=\"_blank\" href=\"https://www.klasopstap.be\">www.klasopstap.be</a>.</p><h3>Kleuters op wieltjes</h3><p>Met Kleuters op wieltjes ontleent uw school gedurende 1 maand gratis 25 loopfietsen, een verkeerslicht, kegels en het fietslessenpakket 'Doki op wieltjes' van MOEV, met spelfiches voor praktijkgerichte oefeningen en het avontuurlijke verhaal van Doki die leert fietsen. Op die manier stimuleert u de stuurvaardigheid en grove motoriek van de kleuters in uw school. Het is een eerste kennismaking met de fiets en verkeersveiligheid, en het biedt de kleuters oefengelegenheid in een veilige omgeving.</p><p><strong>Dit aanbod is enkel beschikbaar voor scholen die deelnemen aan het Keifit-overleg in hun buurt. </strong>Per schooljaar kan u met uw school maximaal 1 maal een loopfietsenpakket ontlenen. Zo krijgen zo veel mogelijk scholen de kans om mee te doen.</p><p>In september en oktober worden de pakketten uitgeleend aan de scholen die vorig schooljaar o.w.v. de sluiting tijdens de coronacrisis geen gebruik konden maken van het materiaal. Vanaf november kunnen ook andere Keifit-scholen opnieuw een pakket ontlenen. Inschrijven is mogelijk vanaf 15 september 2020.</p><h3>Keifit-overleg</h3><p>Wil u uw leerlingen graag meer aan het bewegen brengen? Wil u daarvoor samenwerken met andere scholen en <span>Sporting</span> A? Sluit dan aan bij <span>Keifit!</span> Tijdens dat <span>overlegmoment</span> tussen scholen van dezelfde buurt wisselen <span>Sporting</span> A en de <span>sportleerkrachten</span> info uit. Samen zetten ze ook activiteiten op om de schoolkinderen uit de buurt meer te laten bewegen.</p><p>Wil u aansluiten bij het <span>Keifit-overleg</span> in uw buurt? Mail dan naar <a href=\"mailto:sportenonderwijs@antwerpen.be?subject=Aansluiten%20bij%20sport-%20en%20gezondheidsoverleg%20(via%20web)\">sportenonderwijs@antwerpen.be</a>.​</p><h3>Olympische scholenchallenge 2020</h3><p> </p><p><span>De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgelopen. Ingeschreven scholen vinden hieronder nog de voorwaarden van de challenge.</span></p><p><strong>Welke acties komen in aanmerking voor de challenge?</strong></p><p>In principe komt elke actie die u neemt in functie van de Olympische Spelen in aanmerking. Jullie scholen doen vaak al heel veel en hebben zelf goede initiatieven. Pimp ze met het olympisch gedachtengoed en hop! The challenge is on! </p><p>Hebt u zelf geen inspiratie, shop dan gerust uit onze ideeën:</p><ul><li>Leg met uw kleuters de afstand van een olympische marathon af (42,195 km) of beter nog: de afstand van Antwerpen naar Tokio waar de Spelen dit jaar zullen plaatsvinden (9110 km). Dit kan al fietsend, lopend, steppend, rollend, kruipend, roeiend,… Onmogelijk? Nee hoor. Laat de ouders en familie gewoon meedoen en zo ook kilometers sparen.</li><li>Steek uw school in een olympisch jasje door het helemaal aan te kleden in teken van de Olympische Spelen: maak een olympische vlag en hang deze uit aan de school, knutsel olympische vredesduiven, maak een olympische vlam en geef ze een centrale plaats in de school, enz. Laat bovendien niet alleen de kleuters genieten van al dat knutselwerk, maar toon die mooie creaties ook aan (groot-)ouders tijdens een schoolfeest, oudercontact,…</li><li>Voer met zoveel mogelijk kleuters en leerkrachten samen de olympische dans uit. Deze dans wordt samen met de Ketnetband vormgegeven en binnenkort gereleased.</li><li>Introduceer in uw lessen LO olympische sporten van 100 jaar geleden (zoals bijvoorbeeld touwtrekken, tandemrijden,...) en nu (karate, skate, BMX, 3x3 basket,…).</li><li>Breng G-sport onder de aandacht door bijvoorbeeld G-sporters uit te nodigen op school en samen te sporten, of een initiatie G-sport te organiseren op school.</li><li>Organiseer een olympische schoolfeest of een olympische sportdag​.</li></ul><p><strong>Actievoorwaarden</strong></p><ul><li>de 3 olympische waarden moeten aan bod komen in de challenge. Dat zijn uitmuntendheid, vriendschap en respect.<ul><li>Uitmuntendheid: het gaat in het leven niet om winnen of verliezen, maar om deelnemen en vooruitgang boeken. Ieder op zijn eigen manier. Vanuit een oneindige drive en winnersmentaliteit.</li><li>Vriendschap: samenleven en spelen in harmonie</li><li>Respect: voor de spelregels in de samenleving, voor jezelf en voor anderen</li></ul></li><li>Communicatie naar de ouders toe over het project</li><li>Beeldmateriaal van jullie challenge op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/groups/ScholenchallengeAntwerpenOlympisch/?source_id=455839054472144\">Facebook-event</a> plaatsen (= besloten Facebookgroep)</li><li>Sporting A beslist bij inschrijving of jullie initiatief voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking komt voor een ticket.</li></ul><h3>Meer info</h3><p>team sport en onderwijs<br />03 338 42 11<br /><a href=\"mailto:sportenonderwijs@antwerpen.be?subject=Infovraag%20via%20website%20Sporting%20A\">sportenonderwijs@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "aanbod-voor-kleuteronderwijs",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/58d13c742382a5075f62fd1e/aanbod-voor-kleuteronderwijs",
    "image": null,
    "tags": "school;sport;sporten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-05-03 07:15:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "55929250aaa8a7a7c98b45a5",
    "title": "Vier zomerse vrijdagen op de Bist met 'Muziek in de Wijk'",
    "intro": "<p>Elke vrijdag van de maand juli verandert de Bist in een zomers festivalplein waar je kan dansen, eten, drinken en genieten. 'Muziek in de Wijk' zorgt telkens voor zuiderse optredens met groepen uit alle hoeken van de wereld.</p>",
    "content": "<p>Vanaf 18 uur zorgen de animatoren van de jeugddienst voor kinderanimatie, terwijl de rest van het gezin kan genieten van een lekker drankje. Om 19 uur warmt een groep van eigen bodem het publiek op. Daarbij enkele klinkende namen zoals <strong>Buscemi</strong>, de koning van de zuiderse beats, en de befaamde hiphop-dj <strong>Grazzhoppa</strong>.</p><p>Vanaf 20 uur zorgt een internationale band ervoor dat alle remmen los gaan. Zo mag u dit jaar muziek verwachten uit Cuba, Colombia, Benin en Algerije.</p><p>Hieronder vindt u een overzicht van de bands die in juli naar de Bist afzakken.</p><div class=\"snippet-table\"><h1>Programmatie 'Muziek in de Wijk' op de Bist</h1><table><tr><th>Datum</th><th>uur</th><th>band</th></tr><tr><td>vrijdag 5 juli</td><td>19 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/buscemi\" \"Buscemi\" \"Klik hier voor meer info\"]</td></tr><tr><td></td><td>21 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/carmelo-torres-y-su-cumbia-sabanera\" \"Carmelo Torres y su Cumbia Sabanera\" \"Klik hier voor meer info\"] (Colombia)</td></tr><tr><td>vrijdag 12 juli</td><td>19 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/frank-teacher\" \"Frank & The Teacher\" \"Klik hier voor meer info\"]</td></tr><tr><td></td><td>21 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/lachy-y-la-suprema-ley\" \"Lachy y la Suprema Ley\" \"Klik hier voor meer info\"] (Cuba)</td></tr><tr><td>vrijdag 19 juli</td><td>19 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/grazzhoppa\" \"Grazzhoppa\" \"Klik hier voor meer info\"]</td></tr><tr><td></td><td>21 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/djazia-satour\" \"Djazia Satour\" \"Klik hier voor meer info\"] (Algerije)</td></tr><tr><td>vrijdag 26 juli</td><td>19 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/figures\" \"Figures\" \"Klik hier voor meer info\"]</td></tr><tr><td></td><td>21 uur</td><td>[\"https://www.zva.be/content/bim-benin-international-musical\" \"BIM - Benin International Musical\" \"Klik hier voor meer info\"] (Benin)</td></tr></table></div><h3>Zomer van Antwerpen</h3><p>'Muziek in de Wijk' maakt deel uit van de Zomer van Antwerpen. Die overspoelt Antwerpen de komende maanden met theater, cinema, muziek en nog veel meer leuks. Ontdek er alles over op de website <a href=\"http://www.zva.be.\" _src=\"http://www.zva.be.\">www.zva.be.</a> </p>",
    "slug": "vier-zomerse-vrijdagen-op-de-bist-met-muziek-in-de-wijk",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/55929250aaa8a7a7c98b45a5/vier-zomerse-vrijdagen-op-de-bist-met-muziek-in-de-wijk",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/b9a563be-c4b6-440d-9b89-f7ecf1b194b7/WI_ZOMER16_P06_MUZIEKidWIJK.jpg",
    "tags": "wilrijk;cultuur;kinderen en jongeren;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 08:20:00",
    "published_until": "2019-07-27 08:00:00",
    "channels": "District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19d6d88a22d2a09c24a1d6",
    "title": "Stagiair(e) Onderzoeker bedrijventerreinen en zakelijke dienstverlening (Investdesk)",
    "intro": "<p>Antwerpenaars willen dat hun stad een bijzonder aantrekkelijke stad is om te ondernemen. Het moet een ideale plek zijn om te starten, te groeien en te internationaliseren. Daarom zoeken ze een stagiair die de bedrijvigheid op bedrijventerreinen in kaart kan brengen, de bedrijven bevraagt naar hun locatiefactoren en verhuisplannen. Iemand die ondernemersgericht denkt en concrete voorstellen kan voorbereiden om bedrijven hier te vestigen.</p>",
    "content": null,
    "slug": "stagiair-e-onderzoeker-bedrijventerreinen-en-zakelijke-dienstverlening-investdesk",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19d6d88a22d2a09c24a1d6/stagiair-e-onderzoeker-bedrijventerreinen-en-zakelijke-dienstverlening-investdesk",
    "image": null,
    "tags": "jobs;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-06-30 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Jobs",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b35f5752382a5718834dc82",
    "title": "Muurisolatie en hoogrendementsglas - GEANNULEERD",
    "intro": "<p>Muren isoleren kan u flink wat winst opleveren. En nieuwe ramen houden de warmte wel vijf keer beter binnen. Zeker doen dus.</p>",
    "content": "<p>Maar laat u wel goed informeren voor u aan de slag gaat. Zo vermijdt u verrassingen, doorprikt u verkooppraatjes en maakt u betere keuzes. Tegelijk zorgt u voor een lagere energiefactuur en een beter wooncomfort.</p><p>U krijgt alle kennis mee die u nodig hebt over buiten-, binnen- en spouwmuurisolatie, superisolerend glas en de verschillende soorten schrijnwerk. Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten worden meegegeven in mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft u onafhankelijk advies over de voor- en nadelen van materialen en technieken. Hij illustreert alles met zowel goede als slechte praktijkvoorbeelden en verduidelijkt typische bouwproblemen, zoals bouwknopen of koudebruggen.</p><div class=\"snippet-table\"><h1>Wanneer</h1><table><tr><th>Dag</th><th>Uur</th></tr><tr><td>donderdag 23 april 2020 - GEANNULEERD</td><td>19 - 21 uur</td></tr></table></div><h3>Praktisch</h3><ul><li>gratis</li><li>inschrijven verplicht via <a href=\"mailto:ecohuis@antwerpen.be\">ecohuis@antwerpen.be</a> of tel. 03 217 08 11</li><li>EcoHuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout</li></ul><p> </p><h3>Meer infosessies</h3><p>In het EcoHuis vindt u nog meer infosessies om duurzaam te verbouwen. Benieuwd naar het volledige aanbod, kijk dan op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/te-doen/beter-renoveren-gratis-infosessies-die-u-op-weg-helpen\">deze pagina</a>.</p>",
    "slug": "muurisolatie-en-hoogrendementsglas-geannuleerd",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b35f5752382a5718834dc82/muurisolatie-en-hoogrendementsglas-geannuleerd",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1d07175b-546f-466e-9c4d-c9ad00e0c101/hoogrendementsglas-Jasper Leonard.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-11-29 09:45:00",
    "published_until": "2020-04-22 22:00:00",
    "channels": "EcoHuis Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cb97e8e6dbce898094c3c83",
    "title": "Dagboek van een teamleader vergunningen",
    "intro": "<p>Antwerpenaars kunnen vragen over hun bouw- en verbouwplannen stellen aan de dienst Omgeving. Die dienst zoekt nu een straffe nieuwe leidinggevende om een team van deskundigen te ondersteunen. Bilal, die nu de leidinggevende is, vertelt in dit dagboekverhaal over de job.</p>",
    "content": "<p><strong>09.00 uur - Vragen verdelen onder het team</strong></p><p>Bilal: "We ontvangen elke dag 40 à 50 mails van burgers, architecten en aannemers. De meeste vragen gaan over een bouw- of verbouwingsproject, en de haalbaarheid ervan. Een burger vraagt of een vergunning nodig is om isolatie te plaatsen aan de voorgevel van zijn woning. Een architect wil weten of een bepaald perceel gelegen is binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan. Ik bekijk de vragen en verdeel ze onder mijn 17 medewerkers. Zij bereiden de dossiers voor van alle bouwaanvragen in Antwerpen. Dat zijn er  ongeveer 3500 per jaar."</p><p><br /><strong>09.30 uur - Dossiers controleren op kwaliteit</strong></p><p>"Als teamverantwoordelijke doe ik een kwaliteitscontrole op elk dossier. Ik kijk enkel na wat aanleiding kan geven tot een verkeerde procedure: kloppen de dossiers op juridisch vlak, worden de termijnen gerespecteerd? In een van de dossiers is een medewerker iets vergeten dat gevolgen kan hebben voor de termijn van de procedure. Ik praat erover met die medewerker en corrigeer de info."<br /> </p><p><strong>11.30 uur - Medewerkers adviseren</strong></p><p>"Een van mijn medewerkers heeft een vraag over een mail die hij kreeg. Een eigenaar wil zijn woning uitbreiden met een veranda, maar de plannen en foto's die hij doorstuurde zijn niet duidelijk. Mijn medewerker kan daardoor niet bepalen welke stappen nodig zijn. Ook voor mij is het niet duidelijk. We spreken af dat de medewerker meer info vraagt aan de eigenaar, zodat hij een correct advies kan formuleren."</p><p><strong>13.30 uur - Teamoverleg organiseren</strong></p><p>"Vandaag vindt ons tweewekelijkse teamoverleg plaats. Een van onze agendapunten is de vernieuwde <a href=\"https://felixarchief.antwerpen.be/\">databank van het FelixArchief</a>. We raadplegen die regelmatig voor oudere vergunningen. Ik <span>hebdaarom</span> een collega van het FelixArchief uitgenodigd voor een toelichting."</p><p>"Na de toelichting bespreken we de nieuwe werkwijze voor klanten die een afspraak hebben om een bouwdossier in te kijken. Ook de samenwerking met de medewerkers van Pandtoezicht komt aan bod. Die controleren en houden toezicht op de panden in Antwerpen. Verder bespreken we enkele complexere dossiers. We sluiten af met een vragenronde."<br /> </p><p><strong>15.00 uur - Antwoorden zoeken</strong></p><p>"Sommige vragen in het teamoverleg bleven onbeantwoord. Ik contacteer de betrokken stadsdiensten om mijn team <span>die antwoorden</span> te bezorgen. Ik werk ook een uniforme werkwijze uit over de samenwerking met Pandtoezicht. Zo kan de informatiedoorstroming en dossieropvolging gestructureerd verlopen. De meest dringende zaken mail ik naar mijn collega's. De andere zaken bespreek ik op het volgende teamoverleg."<br /> </p><p><strong>16.00 uur - Dringende dossiers controleren</strong></p><p>"Ik kijk na of er nog dringende kwaliteitscontroles op dossiers moeten gebeuren, zodat de procedures tijdig kunnen opstarten. Daarna stuur ik de dossiersnaar onze administratie voor verdere opvolging."</p><p><br /><strong>17.00u - Werkdag afsluiten</strong></p><p>"De komende dagen heb ik verschillende overlegmomenten, onder meer met mijn leidinggevende. Ik neem nu even de tijd om die goed voor te bereiden."</p><h3>2 vacature voor Teamleiders </h3><p>Ben jij een peoplemanager die nauwkeurig weet om te gaan met deadlines? We zoeken 2 teamleiders. Bekijk de vacature. Solliciteer uiterlijk op 3 november.</p>",
    "slug": "dagboek-van-een-teamleader-vergunningen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cb97e8e6dbce898094c3c83/dagboek-van-een-teamleader-vergunningen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/52917c03-fdbd-4484-b890-5a432847afb0/Stedenbouw_sigridspinnox-1 (Middel).jpg",
    "tags": "medewerker;",
    "type": "news",
    "published_at": "2020-02-18 23:00:00",
    "published_until": "2020-03-08 23:05:00",
    "channels": "Jobs, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19c1c58a22d29a054ee040",
    "title": "Wegenwerken tijdens de zomervakantie",
    "intro": "<p>Tijdens de zomer staan er 20 nieuwe wegenwerken op de planning. Bekijk het overzicht op Slim naar Antwerpen en blijf op de hoogte.</p>",
    "content": "<p>Deze zomer zullen er op 20 nieuwe plaatsen werken worden uitgevoerd. Vooral in het oosten van Antwerpen staat er veel te gebeuren. Bekijk het <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/nieuws/20-nieuwe-wegenwerken-om-deze-zomer-rekening-mee-te-houden\">overzicht met de geplande werken voor deze zomer</a>. </p><p>Op de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/wegenwerken\">website van Slim naar Antwerpen</a> vindt u altijd een actueel overzicht met werken die aan de gang zijn.</p><h3>Verplaats u slim door Antwerpen</h3><p>Er zijn heel wat alternatieve manieren om u naar en door Antwerpen te verplaatsen. U kan best <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/te-voet-door-antwerpen\">te voet</a>, met de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/fiets\">fiets</a>, de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/watermobiliteit\">boot</a> of het <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/openbaar-vervoer\">openbaar vervoer</a> naar Antwerpen komen. Als u met de auto komt, raden we u aan om gratis te parkeren op één van de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/auto-taxi/park-and-ride\">P+R's</a> aan de rand van de stad. Stap daar dan over op een ander vervoersmiddel. </p><p>U kan de multimodale <a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">routeplanner</a> van Slim naar Antwerpen gebruiken om de slimste route uit te stippelen. Deze toepassing is beschikbaar via een app of op de computer.</p>",
    "slug": "wegenwerken-tijdens-de-zomervakantie",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19c1c58a22d29a054ee040/wegenwerken-tijdens-de-zomervakantie",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/f8ce0724-220b-4109-8c36-4539784a760e/webversie-ALLERLEI_DirkKerstens_1536.jpg",
    "tags": "slim naar antwerpen;wegenwerken;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 09:45:00",
    "published_until": "2019-08-30 22:00:00",
    "channels": "A-nieuws, Auto, Fiets, Mobiele stad, Mobiliteit Antwerpen, Mobiliteitsprojecten, Te voet",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c51eb8870e9e633a501dac6",
    "title": "Parkeren in uw bewonerszone",
    "intro": "<p>Antwerpen geeft bij de verdeling van het beperkte aantal parkeerplaatsen op straat voorrang aan bewoners. Bent u gedomicilieerd in een deel van de stad waar betalend parkeren geldt? Of in een blauwe zone? Dan kan u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen waarmee u gratis en zonder tijdslimiet parkeert in uw bewonerszone. Per wooneenheid zijn er maximaal 2 bewonersvergunningen beschikbaar.</p>",
    "content": "<h3>Wijzigingen parkeertariefzones in centrum Antwerpen en Merksem vanaf juni 2020</h3><p>Vanaf juni <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/detail/wijzigingen-parkeertariefzones-in-centrum-antwerpen-en-merksem-vanaf-juni\">veranderen enkele parkeertariefzones</a> in het centrum van Antwerpen en in Merksem. De zone-indeling wordt zo eenvoudiger en logischer. De aanpassingen starten op 1 juni, en ten laatste op 30 juni gelden overal de nieuwe tarieven. </p><p>Vanaf juni vallen daardoor de Vaartkaai en de Carrettestraat niet langer in de bewonerszones omdat hier ook niet langer schijfparkeren geldt. Iedereen mag hier dan vrij parkeren, ook bewoners. Als u al een bewonersvergunning hebt, dan blijft alles zoals het nu is. U kan nog steeds gratis en zonder tijdslimiet parkeren in hetzelfde gebied. Bewoners van de Carrettestraat en de Vaartkaai hebben ook nog steeds recht op een bewonersvergunning om onbeperkt in de andere straten van hun bewonerszone te parkeren.</p><h3>Hebt u nog geen parkeervergunning voor bewoners? </h3><p>Als u recht hebt op een parkeervergunning voor bewoners kan u online een <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren-en-mobiliteit/vraag-de-juiste-documenten-aan/parkeervergunning-voor-bewoners\">aanvraag</a> indienen. Hiervoor hebt u <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/register\">een A-profiel</a> nodig. </p><p>U kan uw parkeervergunning ook aanvragen na afspraak bij een <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051e39d8a6ec798b4793/stadsloketten\">stadsloket</a> naar keuze. Die afspraak maakt u via <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/afspraak-maken\">het e-loket</a> of via het stedelijk contactcenter op 03 22 11 333.</p><p>Lukt het u niet om ter plaatse te gaan? Ook een buur of familielid kan de aanvraag voor u voltooien. Thuis, in een <a target=\"_self\" href=\"https://www.webpunt.net/nl-NL/locaties\">webpunt</a> of in het stadsloket. </p><p> </p><h3>Stratenplannen bewonerszones</h3><p><strong>Tip:</strong> Download het stratenplan van uw bewonerszone, print het uit en leg het in het handschoenkastje van uw wagen. </p><div class=\"snippet-table\"><h1>Antwerpen & Berchem</h1><table><tr><th>Antwerpen</th><th>Berchem</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be7a05a37f2b900cfd44/bewonerszone-antwerpen-noord\" \"Antwerpen Noord\" \"Antwerpen Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c19105a37f2c772e7494/bewonerszone-groenenhoek-zuid\" \"Groenenhoek Zuid\" \"Groenenhoek Zuid\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49beb005a37f2bb84d2862/bewonerszone-centraal-station\" \"Centraal Station\" \"Centraal Station\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c29d05a37f2ce4304bb2/bewonerszone-luchthaven-groenenhoek-noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be5605a37f2b5e5c2ae0/bewonerszone-dam\" \"Dam\" \"Dam\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c14305a37f2c703b27e2/bewonerszone-nieuw-kwartier-oost\" \"Nieuw Kwartier Oost\" \"Nieuw Kwartier Oost\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bab405a37f2ae10d0242/bewonerszone-eilandje\" \"Eilandje\" \"Eilandje\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c11805a37f2c5207bfb2/bewonerszone-nieuw-kwartier-west\" \"Nieuw Kwartier West\" \"Nieuw Kwartier West\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bf3505a37f2bd72784b2/bewonerszone-harmonie-brederode-markgrave\" \"Harmonie - Brederode - Markgrave\" \"Harmonie - Brederode - Markgrave\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c16b05a37f2c7c63afe2/bewonerszone-nieuw-kwartier-zuid\" \"Nieuw Kwartier Zuid\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c01205a37f2bb61c6f3e/bewonerszone-haringrode-oud-berchem\" \"Haringrode\" \"Haringrode\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c01205a37f2bb61c6f3e/bewonerszone-haringrode-oud-berchem\" \"Oud-Berchem\" \"Oud-Berchem\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bbf905a37f2b0e6d9748/bewonerszone-historisch-centrum\" \"Historisch centrum\" \"Historisch centrum\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c03c05a37f2c1b097f02/bewonerszone-vijfhoek-karel-oomsstraat\" \"Vijfhoek - Karel Oomsstraat\" \"Vijfhoek - Karel Oomsstraat\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0af05a37f2c04538fc4/bewonerszone-kiel\" \"Kiel\" \"Kiel\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c08505a37f2c04538fc0/bewonerszone-kiel-noord\" \"Kiel Noord\" \"Kiel Noord\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0d005a37f2c5428a0e2/bewonerszone-kiel-zuid\" \"Kiel Zuid\" \"Kiel Zuid\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bed505a37f2bba53bfb4/bewonerszone-klein-antwerpen\" \"Klein Antwerpen\" \"Klein Antwerpen\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c51743563d70e394f668df6/bewonerszone-linkeroever\" \"Linkeroever\" \"Linkeroever\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bdda05a37f2b832973e2/bewonerszone-sint-andries\" \"Sint-Andries\" \"Sint-Andries\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c26105a37f2cd4791362/bewonerszone-tentoonstellingswijk\" \"Tentoonstellingswijk\" \"Tentoonstellingswijk\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be0105a37f2b5809ed70/bewonerszone-theaterbuurt-meir\" \"Theaterbuurt - Meir\" \"Theaterbuurt - Meir\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bbba05a37f2b065458a2/bewonerszone-universiteitsbuurt\" \"Universiteitsbuurt\" \"Universiteitsbuurt\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be3305a37f2b5e5c2ade/bewonerszone-zuid\" \"Zuid\" \"Zuid\"]</td><td></td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bfdc05a37f2bf0437f16/bewonerszone-zurenborg\" \"Zurenborg\" \"Zurenborg\"]</td><td></td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Borgerhout & Deurne</h1><table><tr><th>Borgerhout</th><th>Deurne</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bf6905a37f2bbb563f35/bewonerszone-borgerhout-im-noord\" \"Borgerhout IM-Noord\" \"Borgerhout IM-Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c33b05a37f2d0e353da2/bewonerszone-boekenberg-boterlaar-silsburg\" \"Boekenberg - Boterlaar - Silsburg\" \"Boekenberg - Boterlaar - Silsburg\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bfb505a37f2bc614171c/bewonerszone-borgerhout-im-zuid\" \"Borgerhout IM-Zuid\" \"Borgerhout IM-Zuid\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c46f05a37f2d133d5506/bewonerszone-conforta-bosuil\" \"Conforta - Bosuil\" \"Conforta - Bosuil\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3d505a37f2d232c6892/bewonerszone-joe-english\" \"Joe English\" \"Joe English\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c42305a37f2d35068b58/bewonerszone-deurne-dorp\" \"Deurne Dorp\" \"Deurne Dorp\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c29d05a37f2ce4304bb2/bewonerszone-luchthaven-groenenhoek-noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c4d705a37f2d232c68fa/bewonerszone-kronenburg\" \"Kronenburg\" \"Kronenburg\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3fa05a37f2d133d5504/bewonerszone-morckhoven\" \"Morckhoven\" \"Morckhoven\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c29d05a37f2ce4304bb2/bewonerszone-luchthaven-groenenhoek-noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\" \"Luchthaven - Groenenhoek Noord\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c2cd05a37f2cf922f522/bewonerszone-te-boelaerpark\" \"Te Boelaerpark\" \"Te Boelaerpark\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3fa05a37f2d133d5504/bewonerszone-morckhoven\" \"Morckhoven\" \"Morckhoven\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bfdc05a37f2bf0437f16/bewonerszone-zurenborg\" \"Zurenborg\" \"Zurenborg\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c37105a37f2cf22b02d4/bewonerszone-muggenberg-kriekenhof\" \"Muggenberg - Kriekenhof\" \"Muggenberg - Kriekenhof\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c3b005a37f2d1402b292/bewonerszone-nieuwe-donk\" \"Nieuwe Donk\" \"Nieuwe Donk\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c4b205a37f2cf22b030e/bewonerszone-ten-eekhove\" \"Ten Eekhove\" \"Ten Eekhove\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c44405a37f2d373973e4/bewonerszone-venneborg-ertbrugge\" \"Venneborg - Ertbrugge\"]</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Ekeren & Hoboken</h1><table><tr><th>Ekeren</th><th>Hoboken</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c51746163d70e38ea64a5e7/bewonerszone-ekeren\" \"Kristus-Koningplein\" \"Kristus-Koningplein\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c51748b63d70e38ea64a5e9/bewonerszone-jan-van-de-wouwerstraat\" \"Jan van de Wouwerstraat\" \"Jan van de Wouwerstraat\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c08505a37f2c04538fc0/bewonerszone-kiel-noord\" \"Kiel Noord\" \"Kiel Noord\"]</td></tr><tr><td></td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0af05a37f2c04538fc4/bewonerszone-kiel\" \"Kiel\" \"Kiel\"]</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Merksem & Wilrijk</h1><table><tr><th>Merksem</th><th>Wilrijk</th></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c65d05a37f2d77227e66/bewonerszone-bredabaan-noord\" \"Bredabaan Noord\" \"Bredabaan Noord\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c0d005a37f2c5428a0e2/bewonerszone-kiel-zuid\" \"Kiel Zuid\" \"Kiel Zuid\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c51605a37f2d697f6dd4/bewonerszone-bredabaan-zuid\" \"Bredabaan Zuid\" \"Bredabaan Zuid\"]</td><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c5174c263d70e390c4cad74/bewonerszone-sneeuwbeslaan\" \"Sneeuwbeslaan\" \"Sneeuwbeslaan\"]</td></tr><tr><td>[\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49c4f905a37f2d77227e62/bewonerszone-oude-bredabaan\" \"Oude Bredabaan\" \"Oude Bredabaan\"]</td><td></td></tr></table></div><h3>Nieuw Zuid</h3><p>Er is geen bewonerszone in de wijk Nieuw Zuid. Bewoners kunnen dan ook geen bewonersvergunning aanvragen.</p><p>Nieuw Zuid is een nieuwe, duurzame en slimme wijk. Door de hoge bebouwing is er ruimte voor 2000 nieuwe inwoners, maar ook voor meer groen en openbare voorzieningen. Het openbaar domein laat water infiltreren, is hittebestendig en dwingt traag verkeer af. Hierdoor is er weinig ruimte voor parkeren op straat. Bij de ontwikkeling en bouw van deze wijk is er dan ook gekozen om ondergrondse gecentraliseerde garages te voorzien. De weinige parkeerplaatsen op straat dienen maximaal voor laden en lossen, deelwagens, minder validen en/of elektrisch laden. De overige plaatsen zijn vrij ter beschikking voor bezoekers die kort willen parkeren.</p>",
    "slug": "bewonerszones",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c51eb8870e9e633a501dac6/bewonerszones",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/405b70ff-e162-42e5-9fc8-7921d64fab21/72-dpi-P+R_6.jpg",
    "tags": "Mobiliteit & Parkeren;parkeren;auto;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-05-11 07:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Parkeren en mobiliteit, District Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19bd7c8a22d29938276342",
    "title": "Haal uw gratis regenboogpin",
    "intro": "<p>Misschien zag u het al. Op veel plaatsen in de stad is de 'stralende A' veranderd in een regenboog-A. Zo toont Antwerpen dat het achter holebi's en transgenders staat. Ook u kan die boodschap mee uitdragen. Haal vanaf 8 juli een gratis regenboogpin en speld ze op of deel de boodschap online met #AntwerpenStraalt.</p>",
    "content": "<h3>Antwerpen = regenboogstad</h3><p><span>Op 8 juli ontwaakte Antwerpen in een regenboogstad. Op heel wat stadslocaties is het stadslogo 'de stralende A' vervangen door een stralende regenboog-A. Zowel online als in het straatbeeld is de regenboog-A tot en met 4 augustus te zien. </span>De blikvanger is de luifel boven het Theaterplein. Die werd bestickerd met regenboogfolie, waardoor er een vrolijk lichtspel ontstaat als de zon erop schijnt. Verder<span> zijn </span><span>de </span><span>regenboogzebrapaden aan </span><span>het kruispunt van de Suikerrui met de Ernest Van Dijckkaai en op het kruispunt van de Lange Koepoortstraat met de Minderbroedersrui en de Sint-Paulusstraat opnieuw ingekleurd. Ook het regenboogzebrapad aan de Draakplaats kreeg een opfrisbeurt. De kubus aan bibliotheek Permeke en 18 basketborden in de stad kregen een regenboogjasje.</span></p><h3><span>Laat Antwerpen mee stralen</span></h3><p><span>Wil u graag de boodschap 'In Antwerpen kan iedereen stralen' mee uitdragen? Steek dan een </span><strong>pin </strong><span>met een stralende regenboog-A op. Zo toont u op een eenvoudige maar krachtige manier dat u achter holebi's en transgenders staat. En dat u gelooft in diversiteit en respect. Niet door te focussen op wat ons zogezegd onderscheidt, zoals seksuele geaardheid, maar door wat ons bindt: het verlangen naar respect, liefde en waardering.</span></p><p><span>Haal de pin </span><strong>vanaf 8 juli gratis op in de <a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/52d5051e39d8a6ec798b4793/stadsloketten\">stadsloketten</a></strong><span>, </span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.politieantwerpen.be/kantoren\">politiekantoren</a>, de <a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek\">stadswinkel</a> en <a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/info/530b3e6baba8a717558b4569/stadswinkel-info-toerisme-en-info-cultuur-van-prospekta-op-een-plek\">info toerisme</a> </strong><span>(zolang de voorraad strekt). Ook <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5d0233139fb638f635479ba5/verdeelpunten-regenboogpin\">andere locaties</a> bieden de pin aan.</span></p><h3>#AntwerpenStraalt</h3><p>Op <span>social</span> media loopt de campagne met #AntwerpenStraalt. U kan ook daar de boodschap uitdragen, samen met <span>influencers</span> en bekende personen. Onder hen: styliste Farah El <span>Bastani</span>, zanger Jaouad <span>Alloul</span>,  tv-persoonlijkheid Lesley-Ann Poppe, hockeyspeler <span>Loïck</span> <span>Luypaert</span>, <span>comedian</span> William <span>Boeva</span>, blogster Yentl <span>Keuppens</span>, illustratrice <span>Fatinha</span> <span>Ramos</span>, presentatrice <span>Cath</span> Luyten, <span>Mister</span> Gay <span>Belgium</span> 2019 Matthias De Roover, BeroepsBelg Tanguy <span>Ottomer</span> en tv-gezicht <span>Danira</span> <span>Boukhriss</span> <span>Terkessidis. </span></p><p><span>Lees meer over de campagne op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpenstraalt.be\">Antwerpen Straalt</a>.</span></p><h3><span>Antwerp Pride</span></h3><p><span>Tot slot vindt van 7 tot en met 11 augustus de Antwerp Pride plaats. Meer info en het programma vindt u op de website van de <a target=\"_blank\" href=\"https://antwerppride.eu/\">Antwerp Pride</a>.</span></p>",
    "slug": "haal-uw-gratis-regenboogpin",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19bd7c8a22d29938276342/haal-uw-gratis-regenboogpin",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/997ad373-64f0-407e-83d8-29f7f01a4a3f/16343402_Stop Intimidatie_2019_fotowebsite.png",
    "tags": "diversiteit;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-17 05:00:00",
    "published_until": "2019-08-03 22:00:00",
    "channels": "A-nieuws",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1471308bd7d4363c76df45",
    "title": "RUP Stadscamping Antwerpen-startnota",
    "intro": "<p>Terinzagelegging: Raadpleging over de startnota voor het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Stadscamping te Antwerpen.</p>",
    "content": "<p>De stad Antwerpen wil, conform het bestuursakkoord, ten oosten van de site Middenvijver te Antwerpen-Linkeroever een nieuwe, kwalitatieve stadscamping realiseren. Een stadscamping met ruimte voor alle vormen van kamperen. Middenvijver is een omvangrijk toegankelijk groengebied van ongeveer 40 ha. De  stadscamping  krijgt  haar  locatie  in  de  noordoostelijke  hoek  van  het  terrein, op een oppervlakte van ongeveer 5 ha. </p><p>Het schepencollege keurde in zitting van 21 juni 2019 de startnota voor dit RUP goed.</p><p>Een raadpleging over deze startnota wordt georganiseerd.</p><p>Van 19 juli 2019 tot en met 16 september 2019 kunt u de startnota inkijken en uw opmerkingen geven.</p><p>U kan de nota inkijken:</p><ul><li>op de website van de stad Antwerpen: <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/ruimtelijke-planning/rup-s-in-opmaak/rup-stadscamping-linkeroever\">RUP Stadscamping</a>.</li><li>in het districtshuis van Antwerpen: Lange Gasthuisstraat 21 - 2000 Antwerpen. En dit tijdens de openingsuren van de stadsloketten.</li></ul><p>Tot en met 16 september 2019 kunt u uw opmerkingen bezorgen:</p><ul><li>aangetekend aan het stadsbestuur: Stadsontwikkeling/afdeling Ruimte, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen;</li><li>tegen ontvangstbewijs op het districtshuis van Antwerpen: Lange Gasthuisstraat 21 – 2000 Antwerpen;</li><li>E-mailen naar: <a href=\"mailto:ruimtelijkeplanning@antwerpen.be\">ruimtelijkeplanning@antwerpen.be</a> .</li></ul><p> Op 18 juli 2019 en 5 september 2019, doorlopend van 16 tot 19 uur, wordt u uitgenodigd voor een infomoment dat zal plaatsvinden bij Korfbal SIKOPI, August van Cauwelaertlaan 5, 2050 Antwerpen-Linkeroever.</p>",
    "slug": "rup-stadscamping-antwerpen-startnota",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1471308bd7d4363c76df45/rup-stadscamping-antwerpen-startnota",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-18 22:00:00",
    "published_until": "2019-09-16 22:00:00",
    "channels": "Openbare onderzoeken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c2e145c0f6194a25f694501",
    "title": "Kabinet Tom Meeuws",
    "intro": "<p>Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, sociale economie, leefmilieu en erediensten. Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten.</p>",
    "content": "<p>Algemeen telefoonnummer: <span> </span>03 338 82 91.<span> </span></p><p><span>Algemeen mailadres: </span><a href=\"mailto:secretariaat.meeuws@antwerpen.be\">secretariaat.meeuws@antwerpen.be</a><span> </span></p><p>Klantenmanagement: <a href=\"mailto:klm.ks@antwerpen.be\">klm.ks@antwerpen.be</a></p><p>U kunt de kabinetsmedewerkers ook bereiken via e-mail:</p>",
    "slug": "kabinet-tom-meeuws",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c2e145c0f6194a25f694501/kabinet-tom-meeuws",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/aa74493f-4898-4750-a079-44223756a85f/©Ana_Izamska_AIZ0622_web.jpg",
    "tags": "over de stad;politiek;contact;kabinet;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-01-07 20:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bestuur",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051b39d8a6ec798b45e6",
    "title": "Schoolsporthal H. Pius X-instituut - Antwerpen",
    "intro": "<p>In deze sporthal kunt u terecht voor badminton, baseball, basketbal, handbal, korfbal, volleybal en zaalvoetbal.</p>",
    "content": "<h3>Goed om weten!</h3><p>De sporthal is gesloten tot en met 31 augustus.</p><div class=\"snippet-table\"><h1>Afmetingen</h1><table><tr><th>lengte</th><th>breedte</th></tr><tr><td>40 meter</td><td>22 meter</td></tr></table></div><h3>Openingsuren - extra info</h3><ul><li>De schoolsporthal is gesloten van 1 juni tot en met 31 augustus, op wettelijke feestdagen en tijdens evenementen van de school.</li><li><strong><a target=\"_blank\" href=\"http://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/249\">Klik hier</a> </strong>voor een overzicht van alle clubs die in deze sporthal sporten. </li><li>U kan de zaal enkel reserveren voor een heel seizoen, niet voor eenmalige sportmomenten en niet voor wedstrijden. </li></ul><p> </p><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven</h1><table><tr><th></th><th>Basistarief</th><th>Tarief voor erkende partners via een beschikkingsaanvraag*</th><th>Tarief voor scholen in Antwerpen</th><th>Tarief voor scholen buiten Antwerpen</th></tr><tr><td>Volledige zaal</td><td>18 euro / uur</td><td>9 euro / uur</td><td>5 euro / uur</td><td>10 euro / uur</td></tr><tr><td>1/2 zaal</td><td>9 euro / uur</td><td>4,50 euro / uur</td><td>2,50 euro / uur</td><td>5 euro / uur</td></tr><tr><td>1/3 zaal</td><td>6,50 euro / uur</td><td>3,30 euro / uur</td><td>1,75 euro / uur</td><td>3,50 euro / uur</td></tr></table></div><h3>Contact en bereikbaarheid</h3><p>Schoolsporthal H. Pius X-instituut<br />VIIde-Olympiadelaan 25<br />2020 Antwerpen<br /><span>tel. </span>03 239 66 10<br /><span><a href=\"mailto:Schoolsporthallen_AN_BE@antwerpen.be\">Schoolsporthallen_AN_BE@antwerpen.be</a></span><br /><br /><strong>KOM OP EEN SLIMME MANIER NAAR SPORTHAL H. PIUS X-INSTITUUT</strong><br />Sporting A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar de sporthal raadpleegt u <a target=\"_blank\" href=\"http://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><strong>de routeplanner van </strong><strong>Slim naar Antwerpen</strong></a>.</p>",
    "slug": "schoolsporthal-h-pius-x-instituut-antwerpen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051b39d8a6ec798b45e6/schoolsporthal-h-pius-x-instituut-antwerpen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/88ff0a76-90bc-4d50-9faa-77e71294a6ea/Sporthal Pius X-2.jpg",
    "tags": "sport;sporten;district antwerpen;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-06-13 12:49:58",
    "published_until": null,
    "channels": "District Antwerpen, Adressen en openingsuren, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d14d88d8a22d286d64107f7",
    "title": "Heeft u binnenkort ook een digitale meter van Fluvius?",
    "intro": "<p>Fluvius is gestart met het installeren van digitale meters, in plaats van de analoge elektriciteits- en gasmeters die we nu kennen. De komende vijftien jaar krijgen alle Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven het nieuwe toestel. </p>",
    "content": "<p>Elke maand komen er 50.000 nieuwe meters bij, en voor eind 2022 zullen er al 1,8 miljoen digitale meters actief zijn in Vlaanderen. De analoge meters worden binnenkort niet meer geproduceerd, dus ze moeten vervangen worden door digitale exemplaren. De Vlaamse overheid kiest voor een standaard digitale meter die u zelf nog kan uitbreiden met extra 'slimme' toepassingen zoals apps of slimme toestellen. Op die manier blijft de maatschappelijke kost zo laag mogelijk. </p><h3>Wat zijn de voordelen?</h3><p>De nieuwe digitale meters hebben verschillende voordelen.</p><ul><li>U zal geen meterstanden meer moeten doorgeven, dat loopt met de digitale meter automatisch vanop afstand.</li><li>Met slimme toepassingen die u aan de meter kan installeren, kan u gemakkelijk uw energieverbruik sturen en dus ook besparen.</li><li>Mensen met zonnepanelen kunnen met de digitale meter hun groene stroom 'vermarkten' als ze meer produceren dan ze verbruiken.</li><li>De digitale meters zullen ook helpen bij de overschakeling naar hernieuwbare energie en energieopslag, en zo de algemene CO2-uitstoot verminderen. </li></ul><h3>Wanneer krijg ik een digitale meter en wat kost het?</h3><p>Er zijn vier opties:</p><ol><li>Als u bouwt of verbouwt en daarom nieuwe meters nodig hebt, krijgt u vanaf 1 juli een digitaal exemplaar. Hiervoor betaalt u nog steeds de plaatsingskost.</li><li>Als u zonnepanelen hebt, budgetmeterklant bent of een oude slimme meter uit een proefproject hebt, zal Fluvius zelf contact met u opnemen om een digitale meter te komen installeren. In dit geval is het gratis.</li><li>Als uw oude meter kapot gaat, vervangt Fluvius het gratis door een digitaal exemplaar.</li><li>Als u al sneller een digitale meter wilt dan voorzien volgens de planning, betaalt u 226 euro (exclusief BTW en exclusief meterkast) voor de gas- en elektriciteitsmeter samen.</li></ol><p>Bekijk op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-digitale-meters/planningschecker\">deze webpagina</a> wanneer Fluvius bij u zal langskomen om uw oude energiemeters te vervangen.</p><h3>Meer info</h3><p>Ontdek op <a target=\"_blank\" href=\"https://pers.fluvius.be/digitale-energiemeter-je-moet-minder-je-kan-meer#\">de website van Fluvius</a> alle voordelen van de digitale meter en verdere informatie over de installaties.</p>",
    "slug": "heeft-u-binnenkort-ook-een-digitale-meter-van-fluvius",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d14d88d8a22d286d64107f7/heeft-u-binnenkort-ook-een-digitale-meter-van-fluvius",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/df36835a-62f6-4443-94dc-b1989fa369cb/DigitMeter_Aansluit-Lubbeek_07mei19_0225 (1).jpg",
    "tags": "wonen;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 08:00:00",
    "published_until": "2019-12-31 23:00:00",
    "channels": "A-nieuws",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d19b0c6df25a16da3266811",
    "title": "Feestelijke opening speelterrein Leiebos Lange Bremstraat",
    "intro": "<p>Het speelterrein Leiebos in de Lange Bremstraat werd afgelopen vrijdag samen met de buurtbewoners feestelijk geopend. Kinderen konden zich uitleven op de nieuwe speeltoestellen terwijl buurtbewoners een initiatie petanque organiseerden. Een nieuwe speelplek om te ontdekken in Merksem voor jong en oud. </p>",
    "content": "<p>Onder een stralende zon werd het vernieuwde speelterrein in de Lange Bremstraat geopend. De kinderen testen enthousiast de nieuwe speeltoestellen. Daarnaast organiseerde de jeugddienst een knutselworkshop en een afvalspel. Verspreid over het terrein konden kinderen met hun (groot)ouders een rebus oplossen. Een aantal buurtbewoners organiseerden een initiatie petanque. Een lekker ijsje bracht de nodige verkoeling. Een nieuwe speelplek om te ontdekken in Merksem voor jong en oud.</p><p>Enkele sfeerbeelden van de feestelijke opening:</p>",
    "slug": "feestelijke-opening-speelterrein-leiebos-lange-bremstraat",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d19b0c6df25a16da3266811/feestelijke-opening-speelterrein-leiebos-lange-bremstraat",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/63fc744b-3e97-4823-990e-b1b86c4a1306/20190628_toestellen_groot.JPG",
    "tags": "kinderen en jongeren;District Merksem;merksem;natuur en groen;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-01 07:00:00",
    "published_until": "2019-09-29 22:00:00",
    "channels": "District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052039d8a6ec798b484e",
    "title": "Zwembad Plantin Moretus in Borgerhout",
    "intro": "<p>Zwembad Plantin Moretus beschikt over een 25-meterbad, een instructiebad van 9 op 14 meter en faciliteiten voor personen met een handicap.</p>",
    "content": "<h3>Goed om weten!</h3><p>In augustus is het zwembad gesloten voor renovatiewerken.</p><p>TIP! Tijdens de werken aan de Plantin Moretuslei wordt een deel van de parking ingenomen door werkmateriaal. Het zwembad blijft wel de hele tijd bereikbaar. We raden je aan zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen, indien nodig gecombineerd met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het zwembad raadpleegt u <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">de routeplanner van </a><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">Slim naar Antwerpen</a></strong>. </p><div class=\"snippet-table\"><h1>Sluitingsdagen</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>DAG</td><td>REDEN</td></tr><tr><td>woensdag 1 januari</td><td>nieuwjaar</td></tr><tr><td>zondag 12 april</td><td>Pasen</td></tr><tr><td>vrijdag 1 mei</td><td>Feest van de arbeid</td></tr><tr><td>donderdag 21mei</td><td>Onze-Lieve-Heer Hemelvaart</td></tr><tr><td>zondag 31 mei</td><td>Pinksteren</td></tr><tr><td>dinsdag 21 juli</td><td>Nationale Feestdag</td></tr><tr><td>1 - 31 augustus</td><td>onderhoud</td></tr><tr><td>zondag 1 november</td><td>Allerheiligen</td></tr><tr><td>woensdag 11 november</td><td>Wapenstilstand</td></tr><tr><td>vrijdag 25 december</td><td>Kerstmis</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>kinderen tot en met 3 jaar</td><td>gratis</td></tr><tr><td>jongeren van 4 tot en met 25 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>volwassenen van 26 tot en met 64 jaar</td><td>3 euro</td></tr><tr><td>senioren vanaf 65 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>personen met een handicap</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>A-kaarthouders met kansentarief</td><td>0,50 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>15 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart volwassenen</td><td>30 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart A-kaarthouders met kansentarief</td><td>6 euro</td></tr><tr><td>jaarabonnement jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>75 euro of 7 euro/maand</td></tr><tr><td>jaarabonnement volwassenen</td><td>150 euro of 14 euro/maand</td></tr></table></div><h3>Betalen en reserveren</h3><ul><li>Tijdens de coronamaatregelen moet je jouw zwembeurt reserveren via <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a>. Ook voor 'gratis' tickets zoals voor een ticket met een 12-beurtenkaart of jaarabonnement moet je een zwembeurt reserveren.</li><li>Een zwembeurt = 1,5 uur zwemmen inclusief omkleedtijd.</li><li>Je dient meteen online te betalen bij het reserveren van je zwembeurt.</li><li>Aan het onthaal kan je:<ul><li>10 A-kaartbonnen inruilen voor een zwembeurt. Let wel, hiervoor boek je een reservatie op <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a> en duid je de optie 'Gratis en ENKEL op vertoon van bewijs aan kassa' aan.</li><li>nog steeds 12-beurtenkaarten en jaarabonnementen verlengen of aankopen. Betalen is wel enkel mogelijk met <span>Bancontact</span>, Visa en Mastercard of met de <span>smartphone</span>. Neem ook zeker je A-kaart mee dan!</li></ul></li><li>Lees zeker de volledige coronarichtlijnen voor een veilige zwembeurt nog eens na in <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5ed7ab30f3f2fb028b155fe5/veilig-zwemmen-dankzij-onze-maatregelen\">dit artikel</a>.</li></ul><h3>Meebrengen</h3><ul><li>Aansluitende zwembroek, badpak of bikini.</li><li>Een elastiekje om lange haren bijeen te binden.</li></ul><h3><span>Contact & bereikbaarheid</span></h3><p><span>zwembad Plantin Moretus</span><br /><span>Plantin en Moretuslei 343, </span><span>2140 Borgerhout </span><br /><span>tel. 03 270 75 20 </span><br /><a href=\"mailto:zwembad.plantinmoretus@antwerpen.be\">zwembad.plantinmoretus@antwerpen.be</a></p><p><strong>KOM OP EEN SLIMME MANIER NAAR ZWEMBAD PLANTIN MORETUS</strong></p><p>Sporting A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd <span>met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het zwembad raadpleeg je <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">de routeplanner van </a></strong></span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><span>Slim<br />naar Antwerpen</span></a></strong><span>.</span></p><p><span>In Antwerpen geldt trouwens een lage-emissiezone (LEZ). Check op </span><a target=\"_blank\" href=\"https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL\">deze webpagina</a><span> op voorhand of uw auto nog binnen mag en hou er rekening mee dat de regels voor de LEZ steeds strenger worden.</span></p><h3>Gratis sms-dienst</h3><p>Schrijf je in op de GRATIS SMS-dienst van zwembad Plantin Moretus en sta nooit meer voor een gesloten deur. <strong>SMS "ZWPLANTIN" </strong>naar<strong> 8585 </strong>(0 EUR/SMS verzonden/ontvangen).</p><h3>Leren zwemmen in Plantin Moretus</h3><p>Wil je je kind leren zwemmen of wil je zelf zwemles krijgen in zwembad Plantin Moretus? Hieronder vindt u de verschillende mogelijkheden:</p><ul><li>Op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/43#0\">deze pagina</a> vind je de <strong><span>zwemclubs</span></strong><span>,</span><strong> </strong>die actief zijn in Plantin Moretus met hun <span>contactgegevens</span>.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KLXprvfYu0R2mFGarbjaLvDU745-mvwBtNlLCbZPyU/#gid=0&fvid=1017794483\">Deze lijst</a> geef je een overzicht van de door Sporting A erkende <strong><span>privélesgevers</span>, </strong>die zwemles geven in Plantin Moretus.</li></ul><h3>Op de hoogte blijven van activiteiten in het zwembad?</h3><p>Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Je krijgt dan een mail als er een activiteit plaatsvindt in jouw zwembad. Vergeet je inschrijving niet te bevestigen via de link die je per mail ontvangt.</p><h3><span>Voorzieningen voor personen met een handicap</span></h3><p><span>Sporting A vindt maximale toegankelijkheid van de zwembaden een must. Zwembad Plantin Moretus heeft dan ook </span><a target=\"_blank\" href=\"https://drive.google.com/file/d/0B5EeB9YmV4ZhS09sY3dydXVCYVE/view?usp=sharing\">specifieke voorzieningen voor personen met een handicap.</a></p><h3><span>Reglement stedelijke zwembaden</span></h3><p><span>Zwembad Plantin Moretus maakt deel uit van de stedelijke sportaccommodatie en is daardoor onderhevig aan </span><a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/22b515d2-ec12-493b-ad39-87fbb9c68b02/2018_code_van_politiereglementen_SPORTACCOMMODATIES.pdf\">de gemeentelijke politiereglementen of politiecodex</a>.<span> Wie zich in het zwemcentrum begeeft, dient zich hieraan te houden.</span></p>",
    "slug": "zwembad-plantin-moretus-borgerhout",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052039d8a6ec798b484e/zwembad-plantin-moretus-borgerhout",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/686806d8-ab8e-4d62-90eb-5fdb8d9054aa/jc__as_zwemplantinmoretus_01.jpg",
    "tags": "sport;sporten;borgerhout;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-10-21 07:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Borgerhout, Adressen en openingsuren, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052239d8a6ec798b495d",
    "title": "Zwembad Arena - Deurne",
    "intro": "<p>Zwembad Arena beschikt over een 25-meterbad, een instructiebad van 8 op 16 meter en een grote glijbaan.</p>",
    "content": "<h3>Goed om weten!</h3><ul><li>Door de coronamaatregelen is de glijbaan gesloten.</li><li>Van 10/8 tot en met 21/8 kan je op weekdagen niet in de voormiddag komen zwemmen.</li><li><span>Vanaf 24/8 kan je ook op weekdagen in de voormiddag komen zwemmen.</span></li></ul><div class=\"snippet-table\"><h1>Openingsuren</h1><table><tr><th>DAG</th><th>UUR</th></tr><tr><td>DAG</td><td>UUR</td></tr><tr><td>maandag</td><td>12 - 21.30 uur</td></tr><tr><td>dinsdag</td><td>12.30 - 21.30 uur</td></tr><tr><td>woensdag</td><td>12 - 21.30 uur</td></tr><tr><td>donderdag</td><td>12 - 21.30 uur</td></tr><tr><td>vrijdag</td><td>12 - 21.30 uur</td></tr><tr><td>zaterdag</td><td>8.30 - 18 uur</td></tr><tr><td>zondag</td><td>8.30 - 18 uur</td></tr></table></div><p><strong>Bestel je zwembeurt via onderstaande knop.</strong></p><p>Ondervind je problemen in de reservatietool bij de reservatie van je ticket voor dit zwembad of heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op via het telefoonnummer 03 293 24 61 of het e-mailadres <a href=\"mailto:zwembad.arena@antwerpen.be?subject=Vraag%20via%20de%20website%20sportingA.be\">zwembad.arena@antwerpen.be</a>.</p><p> </p><div class=\"snippet-table\"><h1>Sluitingsdagen</h1><table><tr><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>DAG</td><td>REDEN</td><td></td></tr><tr><td>woensdag 1 januari</td><td>nieuwjaar</td><td></td></tr><tr><td>zondag 12 april</td><td>Pasen</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 1 mei</td><td>Feest van de arbeid</td><td></td></tr><tr><td>donderdag 21 mei</td><td>Onze-Lieve-Heer Hemelvaart</td><td></td></tr><tr><td>zondag 31 mei</td><td>Pinksteren</td><td></td></tr><tr><td>dinsdag 21 juli</td><td>Nationale Feestdag</td><td></td></tr><tr><td>zaterdag 15 augustus</td><td>Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart</td><td></td></tr><tr><td>zondag 1 november</td><td>Allerheiligen</td><td></td></tr><tr><td>woensdag 11 november</td><td>Wapenstilstand</td><td></td></tr><tr><td>vrijdag 25 december</td><td>Kerstmis</td><td></td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Tarieven</h1><table><tr><th></th><th></th></tr><tr><td>kinderen tot en met 3 jaar</td><td>gratis</td></tr><tr><td>jongeren van 4 tot en met 25 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>volwassenen van 26 tot en met 64 jaar</td><td>3 euro</td></tr><tr><td>senioren vanaf 65 jaar</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>personen met een handicap</td><td>1,50 euro</td></tr><tr><td>A-kaarthouders met kansentarief</td><td>0,50 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart jongeren, senioren, personen met een handicap</td><td>15 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart volwassenen</td><td>30 euro</td></tr><tr><td>12-beurtenkaart A-kaarthouders met kansentarief</td><td>6 euro</td></tr><tr><td>jaarabonnement jongeren senioren, personen met een handicap</td><td>75 euro of 7 euro/maand</td></tr><tr><td>jaarabonnement volwassenen</td><td>150 euro of 14 euro/maand</td></tr></table></div><h3>Betalen en reserveren</h3><ul><li>Tijdens de coronamaatregelen moet je jouw zwembeurt reserveren via <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a>. Ook voor 'gratis' tickets zoals voor een ticket met een 12-beurtenkaart of jaarabonnement moet je een zwembeurt reserveren.</li><li>Een zwembeurt = 1,5 uur zwemmen inclusief omkleedtijd.</li><li>Je dient meteen online te betalen bij het reserveren van je zwembeurt.</li><li>Aan het onthaal kan je:<ul><li>10 A-kaartbonnen inruilen voor een zwembeurt. Let wel, hiervoor boek je een reservatie op <a target=\"_blank\" href=\"https://zwembaden.antwerpen.be\">zwembaden.antwerpen.be</a> en duid je de optie 'Gratis en ENKEL op vertoon van bewijs aan kassa' aan.</li><li>nog steeds 12-beurtenkaarten en jaarabonnementen verlengen of aankopen. Betalen is wel enkel mogelijk met <span>Bancontact</span>, Visa en Mastercard of met de <span>smartphone</span>. Neem ook zeker je A-kaart mee dan!</li></ul></li><li>Lees zeker de volledige coronarichtlijnen voor een veilige zwembeurt nog eens na in <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5ed7ab30f3f2fb028b155fe5/veilig-zwemmen-dankzij-onze-maatregelen\">dit artikel</a>.</li></ul><h3>Meebrengen</h3><ul><li>Aansluitende zwembroek, badpak of bikini.</li><li>Een elastiekje om lange haren bijeen te binden.</li><li>Een muntstuk van 1 euro voor de lockers. Binnenkort is het niet meer mogelijk cash geld te wisselen!</li></ul><h3>Gratis sms-dienst</h3><p>Schrijf je in op de gratis sms-dienst van zwembad Arena en sta nooit meer voor een gesloten deur. Sms<strong> </strong><strong>"<span>ZWARENA</span>"</strong> naar <strong>8585</strong><strong> </strong>(0 euro/verzonden of ontvangen sms).</p><h3>Leren zwemmen in Arena</h3><p>Wil je je kind leren zwemmen of wil je zelf zwemles krijgen in zwembad Arena? Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden:</p><ul><li>Op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/sportaanbod/locatie/45#0\">deze pagina </a>vind je de <strong><span>zwemclubs</span></strong>, die actief zijn in Arena met hun <span>contactgegevens</span>.</li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/spreadsheets/d/18KLXprvfYu0R2mFGarbjaLvDU745-mvwBtNlLCbZPyU/#gid=0&fvid=1259902578\">Deze lijst</a> geeft je een overzicht van de door Sporting A erkende <strong><span>privélesgevers</span></strong><span> d</span>ie zwemles geven in Arena.</li></ul><h3>Op de hoogte blijven van activiteiten in het zwembad?</h3><p>Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Je krijgt dan een mail als er een activiteit plaatsvindt in jouw zwembad. Vergeet je inschrijving niet te bevestigen via de link die je per mail ontvangt.</p><p><span>Sporting A vindt maximale toegankelijkheid van de zwembaden een must. Zwembad Arena heeft dan ook </span><a target=\"_blank\" href=\"https://drive.google.com/file/d/0B5EeB9YmV4Zha0hSaldmcl9VT28/view?usp=sharing\">specifieke voorzieningen voor personen met een handicap.</a></p><p>zwembad Arena<br />Gabriël Vervoortstraat 8, 2100 Deurne <br />tel. 03 293 24 61<br /><a href=\"mailto:zwembad.arena@antwerpen.be\">zwembad.arena@antwerpen.be</a></p><p><strong>KOM OP EEN SLIMME MANIER NAAR ZWEMBAD ARENA </strong></p><p>Sporting A moedigt verplaatsingen te voet en per fiets aan, indien nodig gecombineerd <span>met het openbaar vervoer. Voor de snelste en/of slimste route naar het zwembad raadpleeg je <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\">de routeplanner van </a></strong></span><strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/routeplanner\"><span>Slim<br />naar Antwerpen</span></a></strong><span>.</span><br /> </p><p><span>Zwembad Arena maakt deel uit van de stedelijke sportaccommodatie en is daardoor onderhevig aan </span><a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/22b515d2-ec12-493b-ad39-87fbb9c68b02/2018_code_van_politiereglementen_SPORTACCOMMODATIES.pdf\">de gemeentelijke politiereglementen of politiecodex</a><a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/6f15077b-b366-478f-a11d-37b472c8087e/Politiecodex_deel_Sport_FIN_20140101_aanpassing_2015.pdf\">.</a><span> Wie zich in het zwemcentrum begeeft, dient zich hieraan te houden.</span></p>",
    "slug": "zwembad-arena-deurne",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052239d8a6ec798b495d/zwembad-arena-deurne",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/7e5ce497-834f-4f79-8c60-b93062edef68/jc__as_zwemarena_03_web.jpg",
    "tags": "sport;sporten;deurne;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-12-06 14:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Deurne, Adressen en openingsuren, Sporting A",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "58a2d6dbb4ce55756b0753b9",
    "title": "Studentenhuisvesting verhuren",
    "intro": "<p>Verhuurt of verbouwt u een kamer, studio of appartement of woning voor studenten? Dan moet uw studentenhuisvesting voldoen aan regels over stedenbouw, woonkwaliteit en brandveiligheid. Als het in orde is, krijgt het een groen label.</p>",
    "content": "<h3>Controle van studentenhuisvesting</h3><p>De stad controleert studentenhuisvesting op:</p><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005498&param=inhoud\">de Vlaamse <span><span>Wooncode</span></span></a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051f39d8a6ec798b47be/politiecodex\">het stedelijk reglement brandveiligheid voor studentenhuisvesting</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO\">de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5ca326f380779fd4d4110280/regelgeving-bouwen-in-antwerpen\">de Antwerpse <span>Bouwcode</span></a></li></ul><h3>Wat moet u doen als kotbaas?</h3><p><strong>Meld uw studentenhuisvesting</strong><br />Meld uw studentenhuisvesting aan de stad voor u ze effectief verhuurt. Bent u een nieuwe eigenaar? Meld ze dan binnen de maand na het verlijden van de <span>eigendomsakte</span>.</p><p>Hoe? Vul het <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/e-loket/studentenhuisvesting\">meldingsformulier</a> in of plaats uw studentenhuisvesting op <span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.studentkotweb.be/nl/landlord\">Kotweb</a>.</span></p><p><span><strong>Stel een beheerder aan</strong></span><br />Stel per <span>studentenpand</span> een beheerder aan. Deze persoon is een aanspreekpunt voor studenten en volgt de verplichtingen van de eigenaar op. Studenten kunnen geen beheerder zijn. Als u geen beheerder aanstelt, wordt u zelf beschouwd als beheerder.</p><p><strong>Regels brandveiligheid ook voor gemengde gebouwen</strong><br />De regels over brandveiligheid gelden ook voor gebouwen waar naast studenten ook niet-studenten wonen. Het volledige gebouw moet dus voldoen aan deze regels.</p><h3>Hoe verloopt de controle?</h3><p><strong>Controle van uw studentenhuisvesting</strong><br />Medewerkers van de stad controleren uw studentenhuisvesting</p><ul><li>U wordt op voorhand verwittigd en u krijgt een verslag van de controle. </li><li>U moet betalen voor de controle brandveiligheid. In het <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/00dace84-335b-4088-887f-36234b61ea7b/Retributiereglement_Brandpreventie_2014_2019.pdf\"><span>retributiereglement</span> brandpreventie</a> staat hoeveel u moet betalen.</li></ul><p><strong>Resultaat: uw studentenhuisvesting is in orde</strong><br />Uw studentenhuisvesting krijgt een groen label van <a target=\"_blank\" href=\"https://www.studentkotweb.be/nl\"><span>Kotweb</span></a>.</p><p><strong>Resultaat: uw studentenhuisvesting is niet in orde</strong><br />U moet gevaarlijke situaties onmiddellijk oplossen. Andere gebreken moet u binnen de zes maanden herstellen. Nadien wordt uw studentenhuisvesting opnieuw gecontroleerd.</p><p>Als uw studentenhuisvesting nog altijd niet in orde is, kan de stad een procedure starten om ze ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren. De stad kan u ook een boete geven of uw studentenhuisvesting sluiten. </p><p><strong>Afgekeurde studentenhuisvesting</strong><br />Wilt u hierover meer informatie? E-mail <a href=\"mailto:studentenhuisvesting@antwerpen.be\">studentenhuisvesting@antwerpen.be</a>. </p><h3>Regularisatie studentenhuisvesting</h3><p>U kan uw studentenhuisvesting stedenbouwkundig in orde brengen. Contacteer hiervoor <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/vergunningen/over\">de dienst Omgevingsvergunningen</a>. </p><h3>Afwijking regels over brandveiligheid</h3><p>U kan een afwijking aanvragen op het stedelijk reglement brandveiligheid voor studentenhuisvesting (<a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051f39d8a6ec798b47be/politiecodex\"><span>politiecodex</span></a>, titel 6, hoofdstuk 3). </p><p>Vul het <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8c363f0b-4cec-41c5-8c31-c798b29ea54c/Aanvraag_afwijking_richtlijnen_studentenkamers.pdf\">aanvraagformulier</a> in en e-mail het naar <a href=\"mailto:handhaving.brand@stad.antwerpen.be\">handhaving.brand@stad.antwerpen.be</a>. Of stuur het naar Bestuurlijke Handhaving (MV/BH/KIS), Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.</p><h3>Advies op maat</h3><p>In het Woonkantoor krijgt u advies als u verhuurt aan studenten:</p><ul><li>U wordt doorheen alle regelgeving gegidst.</li><li>U krijgt ter plaatse advies over aanpassingen en werken.</li><li>U krijgt voor of na een controle advies.</li></ul><p><strong>Contact:</strong> <a href=\"mailto:studentenhuisvesting@antwerpen.be\">studentenhuisvesting@antwerpen.be</a></p><p><strong>Tip:</strong> kijkt op de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.studentkotweb.be/nl/landlord/articles\">website van Kotweb</a>. U vindt er veel informatie over verhuren aan studenten.</p>",
    "slug": "studentenhuisvesting-verhuren",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/58a2d6dbb4ce55756b0753b9/studentenhuisvesting-verhuren",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/9405fbc8-3ace-41e8-92ae-298d1dd0cf8c/a_stad_infofiche.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-04-09 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Wonen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5492d000aaa8a70f4b8b458a",
    "title": "Buurtparkings",
    "intro": "<p>Buurtparkeren is een van de initiatieven waarmee Antwerpen de parkeerdruk op straat wil verminderen.</p>",
    "content": "<p><strong>UPDATE CORONAVIRUS: Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor is de dienstverlening aangepast. Klantendienst buurtparkeren is enkel geopend via afspraak op dinsdag en donderdag tussen 10 en 14 uur. <span>U kan ook telefonisch contact opnemen via 03 338 21 85 o</span>p dinsdag en donderdag tussen 10 en 14 uur. Daarnaast kan u dagelijks mailen naar buurtparkeren@antwerpen.be.</strong></p><h3>Wat is een buurtparking?</h3><p>Bewoners kunnen in deze buurtparkings hun auto’s stallen. Enkele parkings laten ook werknemers of eigenaars van omliggende winkels of bedrijven toe. Zo blijft er meer ruimte op straat voor auto’s die dicht bij een parkeerplaats nodig hebben. Maar ook voor groen of speelruimte. </p><h3>Hebt of kent u een lege ruimte in Antwerpen?</h3><p>Geschikte panden vinden is niet altijd even gemakkelijk. Juist in de buurten waar de stallingen het hardst nodig zijn, is de ruimte schaars. Kent u panden die geschikt zijn als buurtparking of buurtfietsenstalling? Bijvoorbeeld voormalige winkelpanden die het team buurtparkeren van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen kan ombouwen en openstellen voor buurtbewoners? Of hebt u een bedrijf en bent u bereid om de personeels- of klantenparking ’s avonds en in het weekend open te stellen voor omwonenden?</p><p>Contacteer dan het team buurtparkeren telefonisch op 03 338 21 85, van maandag tot donderdag tussen 9 en 15 uur. Mailen kan via <a href=\"mailto:buurtparkeren@antwerpen.be\">buurtparkeren@antwerpen.be</a>.</p><div class=\"snippet-table\"><h1>Hoeveel kost een staanplaats voor auto's?</h1><table><tr><th>Voltijds abonnement</th><th>Prijs</th></tr><tr><td>Bewoner stad Antwerpen (met subsidie)</td><td>72,88 euro / maand - (52,88 euro / maand)</td></tr><tr><td>Niet-bewoner stad Antwerpen</td><td>94,36 euro / maand</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1></h1><table><tr><th>Deeltijds abonnement</th><th>Prijs</th></tr><tr><td>Bewoner stad Antwerpen (met subsidie)</td><td>39,24 euro / maand - (19,24 euro / maand)</td></tr><tr><td>Winkeltarief (met subsidie)</td><td>33,63 euro / maand - (13,63 euro / maand)</td></tr><tr><td>Scholentarief (met subsidie)</td><td>47,66 euro / maand - (27,66 euro / maand)</td></tr><tr><td>Kantooruren</td><td>73,39 euro / maand</td></tr></table></div><p><strong>Subsidie</strong></p><p>Bewoners van de stad Antwerpen kunnen een <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/54885ca1aaa8a7754c8b46f2/\">subsidie</a> krijgen als ze een abonnement nemen in een parking en hun parkeervergunning voor bewoners inleveren. U kan de bewonerskaart en de subsidie niet combineren.</p><h3>Hoeveel kost een staanplaats voor moto's en waar kan ik terecht?</h3><p>Een abonnement kost 39,24 euro / maand.</p><p>In buurtparkings <strong>Den Bell</strong> (2018 Antwerpen), <strong>Europark </strong>(2050 Antwerpen), <strong>Van Hombeeckplein</strong> (2600 Berchem), <strong>Kistemaeckersstraat</strong> (2140 Borgerhout) en<strong> </strong><strong>Gass</strong><strong>traat</strong> (2060 Antwerpen) kan u een plaats voor uw moto huren.  </p><h3>Hoeveel waarborg moet ik betalen?</h3><p>2x maandvergoeding (staanplaats)</p><p>25 euro (toegangsbadge)</p><p> </p><h3>Waar vind ik een buurtparking in mijn buurt?</h3><div class=\"snippet-table\"><h1>2000 - Antwerpen</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>Hangar 18*</td><td>gratis</td><td>24/7</td><td>Plantinkaai</td></tr><tr><td>*Gratis na registratie en als u een parkeervergunning voor bewonerszone [\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bdda05a37f2b832973e2/bewonerszone-sint-andries\" \"Sint-Andries\" \"bewonerszone Sint-Andries\"], [\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49bbf905a37f2b0e6d9748/bewonerszone-historisch-centrum\" \"Historisch centrum\" \"Bewonerszone Historisch centrum\"] of [\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c49be0105a37f2b5809ed70/bewonerszone-theaterbuurt-meirr\" \"Theaterbuurt-Meir\" \"Bewonerszone Theaterbuurt-Meir\"] bezit. De parking is uitgerust met ANPR-camera's die alle parkeerders registreren.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SD Worx</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Buiten de kantooruren. Weekdagen: 18 uur 's avonds tot 7.30 uur 's ochtends. Weekend: vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 7.30 uur.</td><td>Rouaansekaai 4, inrit via de Lange Schipperskapelstraat</td></tr><tr><td>Venusstraat</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Dagelijks van 18 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens.</td><td>Venusstraat 1</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>2018 - Antwerpen</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>AVA Brederode</td><td>Deeltijds winkeltarief (met/zonder subsidie)</td><td>Buiten de winkeluren. Weekdagen: van 18 uur tot de volgende ochtend 9 uur\nWeekend: zaterdagavond 18 uur tot maandagochtend 9 uur</td><td>Brederodestraat 15</td></tr><tr><td>KDG Brusselstraat</td><td>Deeltijds scholentarief (met/zonder subsidie)</td><td>Buiten de schooluren. Weekdagen van 18 uur 's avonds tot 8 uur ’s ochtends. Weekend: doorlopend van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 8 uur\nFeestdagen: doorlopend van de avond voordien 18 uur tot de ochtend nadien 8 uur.</td><td>KDG Brusselstraat 45</td></tr><tr><td>Delhaize Plantin Moretus</td><td>Deeltijds winkeltarief (met/zonder subsidie)</td><td>Buiten de winkeluren. Weekdagen: 19 tot de volgende ochtend 8 uur\nweekend: zaterdagavond 19 uur tot maandag 8 uur.</td><td>Plantin en Moretuslei 106</td></tr><tr><td>Den Bell</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie)</td><td>24/7</td><td>Sint Laureisstraat</td></tr><tr><td>Den Bell</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Weekdagen: 17.30 tot 8.30 uur. Weekend: vrijdag 17.30 uur tot maandag 8.30 uur.</td><td>Sint Laureisstraat</td></tr><tr><td>Durletstraat</td><td>Deeltijds scholentarief (met/zonder subsidie)</td><td>Weekdagen: van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur.\nWeekend: vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur. Feestdagen en schoolvakanties: avond voordien 17.00 uur tot ochtend nadien 8.00 uur.</td><td>Durletstraat 10</td></tr><tr><td>AH Karel Oomsstraat*</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie)</td><td>24/7</td><td>Karel Oomsstraat 47</td></tr><tr><td>*Deze buurtparking is gericht op bewoners uit de buurt die geen eigen garage of garagebox hebben.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AH Karel Oomsstraat*</td><td>Deeltijds winkeltarief (met/zonder subsidie)</td><td>Weekdagen: van 18 tot 9 uur.\nWeekend: zondag van 13 tot 9 uur. Feestdagen: 24/24 uur.</td><td>Karel Oomsstraat 47</td></tr><tr><td>*Deze buurtparking is gericht op bewoners uit de buurt die geen eigen garage of garagebox hebben.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lamorinierestraat</td><td>Deeltijds scholentarief (met/zonder subsidie)</td><td>Weekdagen: 17.30 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur.\nWeekend: vrijdagavond 17.30 tot maandagochtend 8.00 uur. Feestdagen en schoolvakanties: avond voordien 17.30 tot ochtend nadien 8.00 uur.</td><td>Lamorinierestraat 227</td></tr><tr><td>Mechelsesteenweg</td><td>Deeltijds scholentarief (met/zonder subsidie)</td><td>Weekdagen: 17 uur tot de volgende ochtend 7.45 uur.\nWeekend: vrijdagavond 17 uur tot maandagochtend 7.45 uur. Feestdagen en schoolvakanties: avond voordien 17 uur tot ochtend nadien 7.45 uur.</td><td>Mechelsesteenweg 71</td></tr><tr><td>Sanderusstraat</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie, niet-bewoner)</td><td>24/7</td><td>Sanderusstraat 70-72</td></tr><tr><td>Koningin Elisabethlei</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Weekdagen: 17.30 uur tot de volgende ochtend 8.30 uur.\nWeekend: vrijdagavond 17.30 uur tot maandag 8.30 uur.</td><td>Koningin Elisabethlei 22</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>2050 - Antwerpen</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>Carel van Manderstraat (Europark)</td><td>Voltijds (bewoner met/zonder subsidie, huurder Woonhaven)</td><td>24/7</td><td>Carel van Manderstraat</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>2060 - Antwerpen</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>Gasstraat</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie, niet-bewoner)</td><td>24/7</td><td>Gasstraat 56</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Berchem</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>Anjelierstraat</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie, niet-bewoners)</td><td>24/7</td><td>Anjelierstraat</td></tr><tr><td>Anjelierstraat</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Tussen 18 - 8u30 uur.</td><td>Anjelierstraat</td></tr><tr><td>Districtshuis Berchem</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Buiten de openingsuren. Weekdagen: 17.30 tot 8.30 uur.\nWeekend: vrijdagavond 17.30 uur tot maandag 8.30 uur.</td><td>Ondergrondse parking Grotesteenweg 150, 2600 Berchem</td></tr><tr><td>Boomgaardstraat (Huis van de Sport)</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Weekdagen: 17.30 uur tot de volgende ochtend 8.30 uur. \nWeekend en feestdagen: 24/24 uur.</td><td>Boomgaardstraat 22</td></tr><tr><td>Floraliënlaan</td><td>Voltijds (zonder subsidie, niet-bewoner)</td><td>24/7</td><td>Floraliënlaan 400 A</td></tr><tr><td>Van Hombeeckplein - Vijfhoek</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie, niet-bewoners)</td><td>24/7</td><td>Frans Van Hombeeckplein</td></tr><tr><td>Van Hombeeckplein - Vijfhoek</td><td>Deeltijds (kantooruren)</td><td>Tussen 7 - 19 uur.</td><td>Frans Van Hombeeckplein</td></tr><tr><td>Van Hombeeckplein - Vijfhoek</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Tussen 17 - 9 uur</td><td>Frans Van Hombeeckplein</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Borgerhout</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>Kistemaeckerstraat</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie)</td><td>24/24</td><td>Kistemaeckerstraat 48</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Deurne</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>Albert Heijn</td><td>Deeltijds (met/zonder subsidie)</td><td>Dagelijks van 18 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens.</td><td>Herentalsebaan 654</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Merksem</h1><table><tr><th>Buurtparking</th><th>Welke tarieven gelden?</th><th>Wanneer kan ik er terecht?</th><th>Wat is het adres?</th></tr><tr><td>AAK Belgium</td><td>Voltijds (met/zonder subsidie)</td><td>24/7</td><td>hoek van de Eugeen Meeusstraat en de Borrewaterstraat</td></tr></table></div><h3>Meer informatie of een plaats huren?</h3><p><strong>UPDATE CORONAVIRUS: Stad Antwerpen neemt noodzakelijke en strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor is de dienstverlening aangepast. Klantendienst buurtparkeren is enkel geopend via afspraak op dinsdag en donderdag tussen 10 en 14 uur. U kan ook telefonisch contact opnemen via 03 338 21 85 op dinsdag en donderdag tussen 10 en 14 uur. Daarnaast kan u dagelijks mailen naar buurtparkeren@antwerpen.be.</strong></p><p>Contacteer het team buurtparkeren van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via <a href=\"mailto:Buurtparkeren@antwerpen.be\">buurtparkeren@antwerpen.be</a> of op het nummer 03 338 21 85.</p>",
    "slug": "buurtparkings",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5492d000aaa8a70f4b8b458a/buurtparkings",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/26063314-441d-411b-bf1c-79ef7b6f0f4d/BP_alg_poort-gas_jongens-lopen-voorbij_h_cEV.jpg",
    "tags": "mobiliteit;auto;fietser;parkeren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-06-15 07:05:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Parkeren en mobiliteit, Testkanaal - OZZIE",
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.3672370910645,51.206238104745]}"
  },
  {
    "id": "52d5051f39d8a6ec798b47be",
    "title": "Politiecodex en reglementen",
    "intro": "<p>De politiecodex bundelt bestaande politieregels. Voluit heet de politiecodex: code van politiereglementen. Onderaan vindt u een overzicht van andere reglementen die van kracht zijn in Antwerpen.</p>",
    "content": "<p>De politiecodex bevat artikels die het de stad mogelijk moeten maken om snel en efficiënt op te treden tegen overlast zoals sluikstort, nachtlawaai en vandalisme.</p><p>Voor Antwerpen is de strijd tegen overlast prioritair. De stad wil haar burgers aanzetten tot meer sociaal gedrag. Daarbij concentreert het bestuur zich op het tegengaan van:</p><ul><li>overlast in het straatbeeld zoals sluikstort, nachtlawaai of vandalisme;</li><li>overlastgevende of brandonveilige publiektoegankelijke inrichtingen zoals cafés of clubs;</li><li>storend gedrag in openbare instellingen of op het openbaar domein.</li></ul><p>Met de huidige politiecodex kan de stad overtreders zelf ook straffen. Zo zijn er ter bestrijding van overlast administratieve boetes ingesteld die de stad zelf kan innen. Daardoor worden het parket en de rechtbanken ontlast en kunnen de gemeenten autonoom maatregelen tegen overlast nemen.</p><h3>Sancties</h3><p>Sanctionerende ambtenaren kunnen overtredingen bestraffen met <strong>boetes</strong> tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. </p><p>Andere sancties om overlast te bestrijden, zijn <strong>schorsing en intrekking van gemeentelijke toelatingen en tijdelijke of definitieve sluiting van instellingen</strong>. Het college van burgemeester en schepenen legt deze sancties op. Ook huishoudelijke reglementen van bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen en recyclagecentra zijn aangepast en in de politiecodex opgenomen. Ook daar kan overlastgedrag beboet worden.</p><h3>Drones boven stad Antwerpen</h3><p>In de politiecodex staan ook regels over het vliegen met drones. Elke (niet-recreatieve) vlucht met een drone (RPAS: remotely piloted aircraft system) boven de stad moet worden gemeld aan de burgemeester via het <a target=\"_blank\" href=\"https://docs.google.com/forms/d/1LEQBC2mrmVID8RaLjHnbgc1HxQP4v6CH45i1sTzhhzg/viewform?edit_requested=true\">meldingsformulier dronevluchten</a>.</p><p>De burgemeester kan hierbij altijd voorwaarden opleggen of desgevallend de vlucht verbieden in functie van de openbare orde (cf. politiecodex artikel 101bis). Bovendien moet u voorafgaand aan de vlucht beschikken over een toelating van de federale overheidsdienst Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). De piloot van de RPAS moet zijn melding en de toelating van het DGLV bij zich dragen op het moment dat hij een drone bestuurt ter identificatie van de politie- en stadsdiensten.</p><p>Let op: dronevluchten in het havengebied moet u ook aanvragen bij de havenkapitein. Meer informatie vindt u op de website <a target=\"_blank\" href=\"http://www.portofantwerp.com/nl/drones-het-havengebied\">Port of Antwerp</a>.</p><p>Elke niet-recreatieve vlucht met een drone boven het grondgebied van de stad Antwerpen beschouwt het DGLV als een klasse 1a-vlucht. Om te vliegen met een RPAS moeten zowel de drone als de piloot voldoen aan de regelgeving.</p><ul><li>De <span>drone</span> beschikt over een certificaat van overeenstemming afgeleverd door het <span>DGLV</span> of over een gelijkwaardig document uitgegeven door een andere luchtvaartautoriteit of onafhankelijke, erkende instantie.</li><li>Voor u de allereerste vlucht of type vluchtuitvoering van klasse 1a uitvoert, moet u een aanvraag tot toelating indienen bij het <span>DGLV</span> ten minste tien dagen vóór de eerste vluchtuitvoering. Na analyse van de aanvraag kan het <span>DGLV</span> de vluchtuitvoering toelaten of weigeren. Indien nodig kan het <span>DGLV</span> bijkomende informatie opvragen om het aanvraagdossier te vervolledigen. De <span>vluchtuitvoeringen</span> mogen pas starten na ontvangst van de toelating van het <span>DGLV</span>.</li><li>Voor elke vluchtuitvoering zelf moet u een melding aan het <span>DGLV</span> sturen.</li></ul><p><strong>Meer informatie</strong><br /><a target=\"_blank\" href=\"https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/ik_heb_een_drone_wat_nu/klasse_1\">Website FOD Mobiliteit</a></p><h3>Bijkomende reglementen</h3><p>Buiten de politiecodex zijn er nog een aantal bijkomende reglementen. Deze kan u vinden op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/\">Ondernemen in Antwerpen</a> of via volgende links:</p><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/markten\">Marktreglement</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/kermissen\">Kermisreglement</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/terrastoelating-aanvragen\">Reglement horecaterrassen</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/uitbatingsvergunning-aanvragen\">Uitbatingsvergunning</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/7bd52d88-bec9-44d5-8440-43ca05532fbd/Ontwerpbesluit_seksuitbatingen.pdf\">Reglement voor seksuitbatingen</a></li></ul>",
    "slug": "politiecodex-en-reglementen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051f39d8a6ec798b47be/politiecodex-en-reglementen",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;samenleven;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-05-02 07:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Samenleven, Evenement aanvragen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "570799c3aea8a7d6058b4626",
    "title": "Archeologienota",
    "intro": "<p>Antwerpen is een stad met een rijke geschiedenis die af en toe terug naar boven komt bij opgravingen. Om duidelijkheid te creëren over wanneer een archeoloog betrokken moet worden, is de regelgeving archeologie in 2017 gewijzigd. Ze stelt nu duidelijk wanneer u verplicht bent om een archeologienota toe te voegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. En welke stappen u dient te ondernemen?</p>",
    "content": "<p><strong>De regelgeving archeologie is begin juli 2017 <a href=\"https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/nieuws/wijzigingen-onroerenderfgoeddecreet\">gewijzigd</a> en op 1 april 2019 werd de procedure voor de acheologienota hervormd:</strong></p><ol><li><strong>er zijn nu meer aanvragen waarin toch geen archeologienota verplicht is</strong></li><li><strong>indien een archeologienota waarvan akte werd genomen verplicht is, moet de gemelde archeologienota in het aanvraagdossier aanwezig zijn. <strong>De archeologienota waarvan akte werd genomen moet minstens 5 weken voor de deadline van het dossier wordt ingediend.</strong></strong></li></ol><p> <br /><strong>Wat is een <span>archeologienota</span>?</strong></p><p>Een archeologienota is een evaluatie van de archeologische waarde in een projectgebied. Dit is enerzijds gebaseerd op bureauonderzoek en anderzijds op  proefonderzoek op het terrein indien nodig. Een archeologienota is een programma van maatregelen, dat volgens wetgeving dient te worden uitgevoerd.</p><p><strong>Wie maakt de archeologienota op?</strong></p><p>De nota wordt opgemaakt door een erkende archeoloog. Op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.vona.be/\">www.vona.be</a> vindt u een lijst van archeologische bureaus, die vertrouwd zijn met de opmaak van een archeologienota.</p><p>De archeologienota moet ter aktename worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed, dat 15 dagen tijd heeft om te beslissen.</p><p><strong>Wanneer heeft u een archeologienota nodig?</strong></p><p>De Vlaamse Overheid <strong>stelde een <a target=\"_self\" href=\"https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-verkaveling_v7.pdf\">beslissingsboom</a>  op</strong> om te weten of een archeologienota nodig is of niet. Dit is onder meer afhankelijk van:</p><ul><li>de totale oppervlakte van de betrokken percelen</li><li>de oppervlakte van de geplande bodemingrepen</li><li>de ruimtelijke bestemming van het terrein</li><li>de ligging binnen of buiten een vastgestelde archeologische zone </li><li>de ligging binnen of buiten een vastgestelde beschermde archeologische site</li></ul><p><strong>Meer info</strong></p><ul><li>Download de brochure <a target=\"_blank\" href=\"https://www.onroerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/archeologieregelgeving-voor-bouwheren-verkavelaars-en-ontwikkelaars/\">‘Archeologieregelgeving voor bouwheren, verkavelaars en ontwikkelaars</a>’.</li><li>Surf op de <a target=\"_blank\" href=\"http://www.onroerenderfgoed.be/\">website van het agentschap Onroerend Erfgoed</a>.</li><li>Archeologie stad Antwerpen: <a href=\"mailto:archeologie@stad.antwerpen.be\">archeologie@antwerpen.be</a> of 03/338 23 23.</li></ul><h3>Bijlagen</h3>",
    "slug": "archeologienota",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/570799c3aea8a7d6058b4626/archeologienota",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/cebc92ac-cc22-475d-8331-d5576a92082c/KMSKA_DRIESLUYTEN39.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2016-04-08 00:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Archeologie, Vergunningen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051e39d8a6ec798b476f",
    "title": "Bomen vellen: vergunning nodig?",
    "intro": "<p>Als u een boom wilt vellen, hebt u in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Hieronder staat beschreven hoe u eenvoudig een omgevingsvergunning aanvraagt. Een ‘aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen’ heet officieel een ‘aanvraag voor terreinaanlegwerken’, maar in de volksmond wordt vooral de term 'kapvergunning' gebruikt. U kunt de aanvraag gemakkelijk zelf opmaken en indienen. U heeft hiervoor geen architect nodig.</p>",
    "content": "<h3>Wanneer moet u een vergunning aanvragen?</h3><p>Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het vellen van een boom?</p><ol><li>De boom heeft een stamomtrek van minstens 1 meter. Hierbij meet u de stamomtrek vanaf 1 meter boven de grond (zie onderstaande tekening).<br /><strong>én</strong></li><li>De boom staat op meer dan 15 meter van een vergunde woning of een bedrijfsgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt.</li></ol><h3>Meten van de stamomtrek?</h3><p>In uitzonderlijke gevallen dient u toch een vergunning aan te vragen voor bomen met een stamomtrek van minder dan 1 meter, of bomen die op minder dan 15 meter van de woning staan:</p><ul><li>Het perceel waarop de boom staat of het gebouw waarbij de boom staat, is beschermd. Hierbij vraagt u een machtiging aan aan <a target=\"_blank\" href=\"https://www.onroerenderfgoed.be/nl/formulieren//categories/46\">Onroerend erfgoed</a>. </li><li>De boom staat in een bos, maar het bos blijft bos. Hierbij vraagt u een <a target=\"_blank\" href=\"http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/kapmachtiging\">kapmachtiging aan aan Agentschap Natuur en bos</a>.</li><li>De boom staat in een bos, en de vrijgekomen grond krijgt een andere functie dan bos. Hierbij vraagt u een omgevingsvergunning aan voor ontbossing.</li><li>Het vellen van de boom is strijdig met voorwaarden van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning of voorschriften van een stedenbouwkundige verordening, een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning ouder dan 15 jaar.</li></ul><p>In alle andere gevallen heeft u geen vergunning nodig om een boom te vellen.<br />Ook voor het (vakkundig) snoeien van bomen heeft u geen vergunning nodig.</p><h3>Waaruit bestaat uw aanvraag?</h3><p><span>Een papieren dossier bestaat uit</span><strong> 2 X<span> </span>de<span> </span>administratieve stukken (aanvraagformulier + addenda)<span> en 2</span> X de plannen.</strong></p><ul><li>Een <a target=\"_blank\" href=\"https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/B01_20190401.docx\"><u>aanvraagformulier</u></a> dat u invult en ondertekent. (<a target=\"_blank\" href=\"https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/01_Toelich_OMVbvr_20180801.docx\">De toelichting</a> vind je hier.)<br /><br /> </li><li>Een<strong> </strong><u>korte beschrijving (nota)</u> van wat u precies wilt aanvragen. Houd rekening met de onderstaande vragen:<ul><li>Welke soort boom wilt u vellen?</li><li>Hoeveel bomen van welke soort wilt u vellen?</li><li>Wat is de stamomtrek van de bomen, gemeten vanaf 1 meter hoogte van de grond?</li><li>Waarom wilt u de bomen vellen?<br />Indien u meerdere bomen wenst te vellen, dient u dit duidelijk te motiveren.</li><li>Plant u nieuwe bomen aan? Zo ja? Van welke soort? Hoeveel bomen?</li><li>Een omschrijving van de plaats waar de werken worden uitgevoerd.</li></ul></li><li><u>Minstens drie genummerde kleurenfoto’s </u>van elke boom die u wilt vellen.<br />Deze foto’s moeten een duidelijk overzicht geven van:<ul><li>De situering van de te vellen boom/bomen ten opzichte van de belangrijkste perceelsgrenzen en/of bebouwing.</li><li><span>Een zo duidelijk mogelijke foto van de te vellen boom/bomen.</span></li><li><span>In</span><span> geval van een <span>boomziekte</span>, een zo duidelijk mogelijke weergave hiervan.</span></li></ul></li></ul><p>Een <u><span><span>inplantingsplan</span></span></u>.</p><ul><li>Wat moet er zeker op het plan staan?<ul><li>de straatkant</li><li>de grenzen van uw perceel</li><li>de omtrek van uw woning en/of andere gebouwen op het perceel</li><li>de boom (of bomen) die u wenst te vellen (aangeduid met een bolletje of cirkeltje)</li><li>per boom de afstand van de stam tot de woning of het hoofdgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt</li><li>per boom de afstand van de stam tot de dichtstbijzijnde grens van het perceel</li><li>per boom de plaats vanwaar u de foto’s heeft genomen, met nummering van de foto’s</li><li>een pijl die de richting van het noorden aanwijst</li><li>de schaal van uw tekening (bijvoorbeeld 1 centimeter = 1 meter)</li></ul></li></ul><p>U kan<strong> optioneel</strong> een liggingsplan en/of omgevingsplan toevoegen, deze zijn niet verplicht als bijlage.</p><ul><li><span>Een <u><span>liggingsplan</span></u>.</span><br />Wat moet er op dit plan staan:<ul><li>De situering van het goed ten opzichte van de belangrijkste straten, met vermelding van de namen van die straten en de belangrijkste plaatsnamen.</li><li>De ligging van het perceel waarop de boom (of bomen) die u wenst te vellen, aangeduid met een bolletje of cirkeltje.</li><li>Een pijl die de richting van het noorden aanwijst.</li></ul></li></ul><ul><li>Een <u><span>omgevingsplan</span></u>.<br />Op dit plan staan:<ul><li><span>De voorkomende wegen binnen de onmiddellijke omgeving, in het bijzonder de weg of wegen waaraan het goed paalt of vanwaar het goed bereikt kan worden, met de naam van die wegen</span>.</li><li><span>De binnen de onmiddellijke omgeving van het goed voorkomende percelen met de eventueel voorkomende bebouwing</span>.</li><li><span>De boom (of bomen) die u wenst te vellen, aangeduid met een bolletje of cirkeltje.</span></li><li><span>Een pijl die de richting van het noorden aanwijst.</span></li></ul></li></ul><h3>Hoe dient u uw aanvraag in?</h3><p>U kunt de ‘aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen’ op deze manier indienen:</p><p><strong>Digitaal</strong></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/project-aanvragen\">Omgevingsloket (Vlaanderen)</a></p><ul><li>Hiervoor heeft u uw e-ID, pincode en een kaartlezer, <a target=\"_blank\" href=\"https://sma-help.fedict.belgium.be/nl/identificatie-zonder-eid#7093\">een token</a> of een code via mobiele app nodig.</li><li>Volg de stappen van de aanvraag. Het is nuttig om vooraf het <span>instructiefilmpje</span> te bekijken.</li><li>Volg deze procedure voor werken waarvoor u geen architect nodig heeft.</li></ul><p><strong>Papier</strong></p><p>Hoe bezorgen?</p><ul><li>via een a<strong>angetekende zending</strong> naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen</li><li>op <a target=\"_blank\" href=\"https://afspraken.antwerpen.be/bomen-vellen-dossier-indienen\">afspraak </a>kan u dit persoonlijk komen afgeven aan het loket vergunningen tegen een ontvangstbewijs. </li></ul><h3>Toestaan of weigeren van de vergunning</h3><p>Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning toestaan of weigeren. Bij het verlenen van een vergunning kan ze ook beslissen dat u een nieuwe boom moet planten.</p><p>Wil u een nieuwe boom aanplanten? Hou dan rekening met de richtlijnen over de afstand tussen de boom en de perceelgrens. Een hoogstammige boom moet minstens twee meter van de perceelgrens met de buren worden geplant. Leilinden vormen een uitzondering.</p>",
    "slug": "bomen-vellen-vergunning-nodig",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051e39d8a6ec798b476f/bomen-vellen-vergunning-nodig",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/d7bbc191-9370-4b86-a08b-9d4ea509b38a/20160128_omgevingsplan.png",
    "tags": "dienstverlening;loketproducten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-08-08 08:52:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Parken en groenomgeving, Vergunningen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5051b39d8a6ec798b45cd",
    "title": "Wat is een RUP en BPA?",
    "intro": "<p>Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) geven uitvoering aan het strategische Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA). </p>",
    "content": "<p>Door het opmaken van een RUP concretiseert de stad haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's vervangen de vroegere gewestplannen en BPA's. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.</p>\n<p>Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan. Na de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen worden er geen nieuwe BPA's meer gemaakt. Vanaf dan worden in Antwerpen gemeentelijke RUP's opgemaakt. De bestaande BPA's blijven wel rechtsgeldig tot ze worden vervangen door een RUP.</p><h3>Wat is een RUP?</h3><p>Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. <span>Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? </span><span>Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Alle toekomstige </span><span>ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.</span></p><h3>De voordelen van een RUP</h3><p>De RUP's zijn veel flexibeler dan de BPA's. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen ook modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen. Het RUP is een instrument dat beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving. Het beschrijft ook beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.</p><h3>Procedure</h3><p><u><strong>proces- en startnota:</strong></u> na goedkeuring door het college wordt</p><ul><li><span>een participatiemoment georganiseerd</span></li><li>advies gevraagd aan alle betrokken instanties</li><li>advies gevraagd aan de districtsraad en Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)</li></ul><p><u><strong>scopingnota: </strong></u></p><ul><li>alle adviezen op de startnota worden verwerkt tot een scopingnota</li><li>wordt goedgekeurd door het college</li></ul><p><u><strong>voorontwerp-RUP:</strong></u> na goedkeuring door het college wordt</p><ul><li>advies gevraagd aan alle betrokken instanties</li><li>advies gevraagd aan de districtsraad en de Gecoro</li></ul><p><u><strong>ontwerp RUP:</strong></u> na goedkeuring door de gemeenteraad </p><ul><li>wordt advies gevraagd aan de deputatie en het departement omgeving</li><li>wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 60 dagen</li><li>adviseert de Gecoro over de ingediende adviezen en bezwaarschriften</li></ul><p><u><strong>goedkeuring RUP:</strong></u> het RUP wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.</p><p>Na verloop van de schorsings-/vernietigingstermijn en publicatie in het staatsblad is het RUP rechtsgeldig.</p><h3>Meer info</h3><p>Stadsontwikkeling - ruimtelijke ordening<br /><br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:ruimtelijkeplanning@stad.antwerpen.be\">ruimtelijkeplanning@antwerpen.be</a><a href=\"mailto:ruimtelijkeplanning@antwerpen.be \"> </a></p>",
    "slug": "wat-is-een-rup-en-bpa",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5051b39d8a6ec798b45cd/wat-is-een-rup-en-bpa",
    "image": null,
    "tags": "stadsontwikkeling;over de stad;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-09-02 13:41:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Ruimtelijke planning, Vergunningen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c13b1152d2a3c81f35627b8",
    "title": "Wat is een verordening?",
    "intro": "<p>Een stedenbouwkundige verordening omvat het geheel aan stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor een afgebakend grondgebied of thema (bv toegankelijkheid, hemelwater). De verordening gaat over de ruimtelijke ordening van dat specifieke gebied of thema. </p>",
    "content": "<p>De stedenbouwkundige voorschriften kunnen heel divers zijn. Het kan gaan over de kwaliteit van gebouwen of openbaar domein, maar ook over de vergunningen die verplicht zijn voor bepaalde werken, de lasten bij het uitvoeren van vergunningen, enzovoort.</p><p>In tegenstelling tot een RUP dat gebiedsgericht is, is een verordening meestal stadsbreed van toepassing. Het bepaalt generieke en vaak eerder technische regels. </p><p>De stedenbouwkundige verordening kan opgemaakt worden op drie niveaus:</p><ul><li>gewestelijk</li><li>provinciaal</li><li>gemeentelijk</li></ul><p>De verordeningen die de stad opmaakt zijn per definitie gemeentelijk, maar ook het gewest of de provincie kunnen verordeningen opmaken die van toepassing zijn op een gebied in Antwerpen.</p><p>De voorschriften van een stedenbouwkundige verordening opgemaakt door een hoger overheidsniveau hebben steeds voorrang op de verordening van een lager overheidsniveau.</p><p>Een verordening van een lager overheidsniveau kan in sommige gevallen ook extra voorschriften opleggen zolang die passen binnen de voorschriften van een verordening op hoger niveau.</p>",
    "slug": "wat-is-een-verordening",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c13b1152d2a3c81f35627b8/wat-is-een-verordening",
    "image": null,
    "tags": "stadsontwikkeling;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-12-14 13:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Ruimtelijke planning, Vergunningen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052439d8a6ec798b4a9c",
    "title": "Afstand van de vergunning voor de verkaveling",
    "intro": "<p>Alle kaveleigenaars samen kunnen afstand doen van de vergunning van de verkaveling.</p>",
    "content": "<h3>Beschrijving</h3><p>Door afstand te doen van de vergunning voor de verkaveling doet u afstand van de rechten die u verkregen hebt door die vergunning, zoals de zekerheid dat u een vergunning voor de bouw of verbouwing krijgt als de aanvraag conform het verkavelingsplan en -voorschriften is. De vergunning wordt dan voortaan als onbestaande beschouwd.</p><h3>Benodigdheden</h3><p>Het dossier bevat volgende stukken:</p><ul><li>een begeleidend schrijven waarin u meldt dat het om een afstand van vergunning voor een verkaveling gaat;</li><li>een duidelijke omschrijving van de kavels;</li><li>eigendomsattesten van elke eigenaar binnen de verkaveling.</li></ul><p>Elke eigenaar binnen de verkaveling moet het dossier ondertekenen voor akkoord. De ondertekening moet de volgende gegevens bevatten:</p><ul><li>naam</li><li>adres</li><li>voor akkoord</li><li>handtekening</li><li>datum</li></ul><p>Er mag geen discussie mogelijk zijn over welke verkaveling het gaat. Vermeld referenties van de verkavelingsvergunning, zoals het intern nummer, de vergunningsdatum, het adres, het district … Deze gegevens kan u opvragen bij het team verkavelingen.</p><h3>Procedure</h3><p>Een afstand van vergunning voor een verkaveling moet per beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen worden toegestuurd. Met een beveiligde zending wordt bedoeld een aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs aan het loket.</p><ul><li>stuur het dossier aangetekend naar: College van burgemeester en schepenen, t.a.v. team verkavelingen - Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen</li><li>of <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/afspraak-maken\">op afspraak</a> aan het loket van de afdeling vergunningen tegen ontvangstbewijs.</li></ul><p><strong>Contact</strong></p><p><a target=\"_blank\" href=\"mailto:vastgoedinformatie@stad.antwerpen.be\">verkavelingen@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "afstand-van-de-vergunning-voor-de-verkaveling",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b4a9c/afstand-van-de-vergunning-voor-de-verkaveling",
    "image": null,
    "tags": "leefomgeving;wonen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2016-09-15 07:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Testkanaal Patrik, Vergunningen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "574461daaba8a78f048b45de",
    "title": "Dubbele leentermijn in de bib tijdens de zomer",
    "intro": "<p>Lange vakantie in het vooruitzicht tijdens de zomermaanden? Vertrek met een stapel boeken, muziek en films van de bibliotheek en een gerust gemoed.</p>",
    "content": "<h3>Dubbele leentermijn in de bib</h3><p>Alle materialen die u leent tussen <strong>zaterdag 22 juni en donderdag 15 augustus 2019</strong> krijgen automatisch een dubbele leentermijn. De termijn van drie weken wordt verdubbeld naar zes weken op uw leenticket. Deze promotie geldt voor alle geleende materialen, behalve <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/collectie/sprinters-in-de-bib\">sprinters</a>. Dat zijn recente boeken en films die in de belangstelling staan. </p><h3>Meer info</h3><p><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/adressen-en-openingsuren\">Adressen en openingstijden</a><br /><a href=\"mailto:bib.klantendienst@antwerpen.be\">bib.klantendienst@antwerpen.be</a><br />Stedelijk contactcenter 03 22 11 333</p>",
    "slug": "dubbele-leentermijn-in-de-bib-tijdens-de-zomer",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/574461daaba8a78f048b45de/dubbele-leentermijn-in-de-bib-tijdens-de-zomer",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/b2e9a9cb-4874-4dc8-97b1-5478ea21f8ad/Dubbele_leentermijn_zomer_Park_Spoor_Noord_JoostJoosen_960.jpg",
    "tags": "bibliotheken diensten;bibliotheken wegwijs;bibliotheken;Lokaal cultuurbeleid;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-08-05 08:00:00",
    "published_until": "2019-08-17 22:00:00",
    "channels": "A-nieuws, Bibliotheken, Kunst & Cultuur, Leeskracht, e-Dienstverlening",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "59ccc50ea6779344835386bb",
    "title": "Laatste kans: op ontdekking met Jeroen!",
    "intro": "<p>Jeroen Olyslaeghers maakte van Museum Mayer Van den Bergh een beetje zijn thuis. Dat hoor je in zijn persoonlijke audiotour die je langs topstukken voert waaronder Bruegels' Dulle Griet en de Twaalf Spreuken. Nog tot 15 september en gratis met je A-kaart.</p>",
    "content": "<p>Jeroen Olyslaegers is al  twee jaar schrijver-aan-huis in Museum Mayer van den Bergh. Hij werkte er aan zijn nieuwe boek en organiseerde samen met het museum verschillende publieksactiviteiten. De eerste interventie van Olyslaegers was een luisteravontuur dat je door het museum leidt. Nog tot 15 september kan je met het verhaal van Jeroen op ontdekking in het huis van Fritz Mayer van den Bergh.</p><p> </p><h3>Praktisch</h3><p>Je kan het verhaal downloaden op je smartphone op de <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/57f4a70c9eb442487f480d78/musea-ontdekken-met-de-antwerp-museum-app\">Antwerp Museum App</a>.  De wandeling duurt 40 minuten. Voor wie geen smartphone heeft, biedt het museum een toestelletje aan.</p><p> </p><h3>Met je A-kaart</h3><ul><li>Zorg dat je je A-kaart mee hebt. Op vertoon geniet je een gratis toegang tot het museum.</li><li>Spaar voor of na je bezoek een puntje aan de A-kaartzuil.</li></ul><h3><br />Meer info</h3><p><strong>Luisterwandeling met Jeroen Olyslaegers</strong></p><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.museummayervandenbergh.be/nl/pagina/jeroen-olyslaegers-lanceert-luisterwandeling\">Museum Mayer van den Bergh</a></li><li>Lange Gasthuisstraat 19, Antwerpen</li><li>dinsdag tot zondag</li><li>10 uur tot 17 uur</li></ul>",
    "slug": "laatste-kans-op-ontdekking-met-jeroen",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/59ccc50ea6779344835386bb/laatste-kans-op-ontdekking-met-jeroen",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/c8f1c5b5-eec1-4bb6-b3ce-a98b13981928/Olieslaegers.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-27 13:00:00",
    "published_until": "2019-08-31 22:00:00",
    "channels": "Kunst & Cultuur, A-kaart",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c4879101ee32dff89554163",
    "title": "Districtscollege Antwerpen | zittingen en besluiten",
    "intro": "<p>De besluiten van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. </p>",
    "content": "<h3>Hoe zoekt u besluiten?</h3><p>Via <a target=\"_self\" href=\"http://ebesluit.antwerpen.be/do/calendar/show;jsessionid=FAFFD4DF1B7CD3668BFC38583E811E20\">eBesluitvorming > Kalender</a> kan u besluiten zoeken op datum. U vindt er ook besluiten van de gemeenteraad (GR) en van het college van burgemeester en schepenen (CBS). <br /><br />Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.</p><h3>Kan u oudere besluiten raadplegen?</h3><p>Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. <a target=\"_self\" href=\"https://felixarchief.antwerpen.be/archievenoverzicht/404879\">Via deze link</a> komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Antwerpen.</p><h3>Besluiten districtscollege 2019</h3><ul><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1211.4409.2755/view\">maandag 14 januari 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1211.5654.8702/view\">maandag 21 januari 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1211.5375.6903/view\">maandag 28 januari 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1214.0219.7775/view\">maandag 4 februari 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1214.8171.9797/view\">maandag 11 februari 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1214.7465.8787/view\">maandag 18 februari 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1214.9819.1780/view\">maandag 25 februari 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1224.4659.3452/view\">maandag 4 maart 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.7085.8116/view\">maandag 11 maart 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.7382.4564/view\">maandag 18 maart 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.7469.7612/view\">maandag 25 maart 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.6323.6048/view\">maandag 1 april 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.5740.9991/view\">maandag 8 april 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.6372.2563/view\">maandag 15 april 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.8044.4911/view\">dinsdag 23 april 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.5944.5430/view\">maandag 29 april 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.3045.0262/view\">maandag 6 mei 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.8128.3259/view\">maandag 13 mei 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.8040.4720/view\">maandag 20 mei 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.4602.4066/view\">maandag 27 mei 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.6799.7470/view\">maandag 3 juni 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.4643.9383/view\">maandag 10 juni 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.6690.1201/view\">maandag 17 juni 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/18.1227.5241.8819/view\">maandag 24 juni 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0318.1674.0538/view\">maandag 1 juli 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0318.1999.2501/view\">maandag 8 juli 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0318.3564.7331/view\">maandag 22 juli 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.4892.0760/view\">maandag 5 augustus 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.9968.9076/view\">maandag 19 augustus 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.1014.4738/view\">maandag 26 augustus 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.1183.7160/view\">maandag 2 september 2019</a></li><li><a target=\"_blank\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.0264.2155/view\">maandag 9 september 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.7182.9831/view\">maandag 16 september 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.2149.3911/view\">maandag 23 september 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.9969.3637/view\">maandag 30 september 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.6632.8869/view\">maandag 7 oktober 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.0639.1645/view\">maandag 14 oktober 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.4580.8745/view\">maandag 21 oktober 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.9482.2955/view\">maandag 28 oktober 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.4684.5632/view\">maandag 4 november 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.5405.3501/view\">dinsdag 12 november 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.4436.3604/view\">maandag 18 november 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.6328.7185/view\">maandag 25 oktober 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.6606.2940/view\">maandag 2 december 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.1363.0721/view\">maandag 9 december 2019</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.0320.0130.4618/view\">maandag 16 december 2019</a></li></ul><h3>Besluiten districtscollege 2020</h3><ul><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.4875.2724/view\">maandag 6 januari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.4292.8752/view\">maandag 13 januari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.8500.3894/view\">maandag 20 januari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.7285.9235/view\">maandag 27 januari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.3658.7259/view\">maandag 3 februari 2020 </a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.1096.3275/view\">maandag 10 februari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.9580.9233/view\">maandag 17 februari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6710.0828/view\">maandag 24 februari 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.8324.5150/view\">maandag 2 maart 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.3655.8244/view\">maandag 9 maart 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.3895.2490/view\">maandag 16 maart 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.5862.2887/view\">maandag 23 maart 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.0497.7912/view\">maandag 30 maart 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.0699.1641/view\">maandag 6 april 2020</a> </li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.1768.9471/view\">dinsdag 14 april 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.4414.9087/view\">maandag 20 april 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.8145.2404/view\">maandag 27 april 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.8890.3223/view\">maandag 4 mei 2020 </a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.4141.1118/view\">maandag 11 mei 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.3478.0228/view\">maandag 18 mei 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.2816.8426/view\">maandag 25 mei 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6441.9702/view\">dinsdag 2 juni 2020 </a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.1189.1209/view\">maandag 8 juni 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6517.7578/view\">maandag 15 juni 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.5494.5082/view\">maandag 22 juni 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6589.5321/view\">maandag 29 juni 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.9967.4388/view\">maandag 6 juli 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.5056.9817/view\">maandag 13 juli 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6957.1448/view\">maandag 20 juli 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.7881.7418/view\">maandag 27 juli 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.9065.7315/view\">maandag 3 augustus 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.9106.7949/view\">maandag 10 augustus 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.7297.4901/view\">maandag 17 augustus 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.1324.5594/view\">maandag 24 augustus 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.5557.2834/view\">maandag 31 augustus 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.4376.1083/view\">maandag 7 september 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.7378.5918/view\">maandag 14 september 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.0238.6510/view\">maandag 21 september 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.0715.1980/view\">maandag 28 september 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.3312.3825/view\">maandag 5 oktober 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.9433.7200/view\">maandag 12 oktober 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.2924.2079/view\">maandag 19 oktober 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.5921.3894/view\">maandag 26 oktober 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6232.6655/view\">maandag 2 november 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.7458.1168/view\">maandag 9 november 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.2024.6651/view\">maandag 16 november 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.1725.2955/view\">maandag 23 november 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.0200.9138/view\">maandag 30 november 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6051.7131/view\">maandag 7 december 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.6309.9904/view\">maandag 14 december 2020</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.4421.8161/view\">maandag 21 december 2020 </a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://ebesluit.antwerpen.be/agenda/19.1017.0255.8262/view\">maandag 28 december 2020 </a></li></ul><h3>Meer info</h3><p><span>Districtshuis</span> Antwerpen<br />Lange Gasthuisstraat 21<br />2000 Antwerpen <br />tel. 03 338 34 19<br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:district.antwerpen@stad.antwerpen.be\">district.antwerpen@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "districtscollege-antwerpen-zittingen-en-besluiten",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c4879101ee32dff89554163/districtscollege-antwerpen-zittingen-en-besluiten",
    "image": null,
    "tags": "politiek;District Antwerpen;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-01-23 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "576800afbb42c4f6834ac155",
    "title": "#Komvizit: Wilrijkse zomerpret voor tieners",
    "intro": "<p>Een uitstap naar zee, action painting of een potje sporten: deze zomer heeft Jeugdcentrum Vizit heel wat in petto voor tieners.</p>",
    "content": "<p>Onder de noemer #Komvizit organiseert <a target=\"_blank\" href=\"https://www.vizitonline.be/calendar/komvizit\">jeugdcentrum Vizit</a> deze zomer een pak activiteiten voor jongeren vanaf 13 jaar. </p><p>Deelname aan de activiteiten is bijna steeds gratis, inschrijven kan bij Thomas Vancoppenolle van Jeugdcentrum Vizit (zie hieronder).</p><h3>Meer info</h3><p><strong>Jeugdcentrum Vizit </strong><br />Heistraat 34a, 2610 Wilrijk<br />tel. 03 830 60 11<br /><a target=\"_blank\" href=\"https://www.vizitonline.be/calendar/komvizit\">www.vizitonline.be</a><br /><a href=\"mailto:thomas@vizitonline.be\">thomas@vizitonline.be</a></p>",
    "slug": "komvizit-wilrijkse-zomerpret-voor-tieners",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/576800afbb42c4f6834ac155/komvizit-wilrijkse-zomerpret-voor-tieners",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/ad499644-8f0d-4642-89df-a7501efc918b/augustus agenda correct.png",
    "tags": "kinderen en jongeren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-24 22:00:00",
    "published_until": "2019-08-30 22:00:00",
    "channels": "District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1620b38a22d2d44d75bdd2",
    "title": "Zomerplezier alom voor Wilrijkse jeugd",
    "intro": "<p>De schoolpoorten zwaaien dicht, tijd voor zomervakantie! Wilrijkse kinderen en jongeren zullen zich alvast niet vervelen tijdens de maanden juli en augustus</p>",
    "content": "<h3>Zomeraanbod jeugddienst</h3><p>De Wilrijkse jeugddienst biedt tientallen leuke A-kaartactiviteiten aan voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Uitstappen, knutselworkshops, een toffe film of een flitsende brok actie: het komt allemaal aan bod. Surf naar <a target=\"_blank\" href=\"https://inschrijven.antwerpen.be/cs/jeugd/jeugd/aanbod?activiteit_code=&leeftijd=&organiserend_district=9&datum_van=&datum_tot=&rolstoeltoegankelijk=&vrije_plaatsen=alle&commit=Zoeken\">de website van de A-kaart</a> en ontdek het aanbod. </p><h3>Bioman brengt de buurt in beweging</h3><p>Bioman is een animator die alle Wilrijkse pleintjes afschuimt. Gewapend met een fietskar vol speelgoed trekt hij telkens een spelnamiddag op gang waarbij iedereen welkom is. Benieuwd waar Bioman opduikt? Hou dan zijn <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/BiomanWilrijk/\">Facebookpagina</a> in de gaten!</p><h3>#Komvizit: voor Wilrijkse tieners</h3><p>Onder de noemer #Komvizit organiseert <a target=\"_blank\" href=\"https://www.vizitonline.be/calendar/komvizit\">jeugdcentrum Vizit</a> deze zomer een pak activiteiten voor jongeren vanaf 13 jaar. Een uitstap naar zee, action painting of een potje sporten: het kan allemaal.</p><p> </p>",
    "slug": "zomerplezier-alom-voor-wilrijkse-jeugd",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1620b38a22d2d44d75bdd2/zomerplezier-alom-voor-wilrijkse-jeugd",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/77706ab8-4820-43ff-bd6c-e21a91b4b644/GettyImages-540965512.jpg",
    "tags": "District Wilrijk;wilrijk;Nieuws;kinderen en jongeren;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-28 10:00:00",
    "published_until": "2019-08-30 22:00:00",
    "channels": "District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d108e5b39897b537f5f9003",
    "title": "368 organisaties maakten kennis met 1 gezin, 1 plan",
    "intro": "<p>In juni 2019 vonden in de pilootwijken infosessies over 1 gezin, 1 plan plaats. Partners, jeugdwerkers, wijkagenten, hulpverleners, ... maakten kennis met de werking van het wijkcontactpunt in hun wijk. In totaal werden maar liefst 368 organisaties bereikt. Herbekijk de presentaties op deze pagina.</p>",
    "content": "<h3>Bekijk de presentaties</h3><ul><li><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/0097ba10-f84b-4142-bc28-6b42fe53d60d/wijkinfomoment_kiel_def.pdf\">Antwerpen-Kiel</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/19d5202b-a473-42cb-ba39-008dbaf09762/wijkinfomoment_linkeroever_def.pdf\">Antwerpen-Linkeroever</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9e56a485-b1ca-4602-86af-97f50900a87c/wijkinfomoment_antwerpen_noord_def.pdf\">Antwerpen-Noord</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/761a6d2a-0d41-49bd-80be-f9b3de9b449e/wijkinfomoment_borgerhout_def.pdf\">Borgerhout</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9872f7ff-51c3-422a-86a9-558de7274861/wijkinfomoment_deurne_noord_def.pdf\">Deurne-Noord</a></li></ul><h3>Meer info</h3><p><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan\">www.antwerpen.be/1g1p</a> </p>",
    "slug": "368-organisaties-maakten-kennis-met-1-gezin-1-plan",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d108e5b39897b537f5f9003/368-organisaties-maakten-kennis-met-1-gezin-1-plan",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/bb003224-ca3f-46f3-9f11-f38a3c9c4eee/infofiche.png",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-24 11:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "1 gezin, 1 plan",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d08ee3d68f3d59cb836dff2",
    "title": "Een zomer lang zumba in Wilrijk",
    "intro": "<p>Deze activiteit is geannuleerd wegens de maatregelen tegen het coronavirus.</p>",
    "content": null,
    "slug": "een-zomer-lang-zumba-in-wilrijk",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d08ee3d68f3d59cb836dff2/een-zomer-lang-zumba-in-wilrijk",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/5f03e223-9ca1-4191-9a38-cfca71f7913d/WI_2610MAG_2_P11_ZUMBA (2)_web.JPG",
    "tags": "sporten;sport;",
    "type": "news",
    "published_at": "2020-07-28 08:00:00",
    "published_until": "2020-08-30 22:00:00",
    "channels": "District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d1f81f2eb88d17226033058",
    "title": "Brouwers gezocht!",
    "intro": "<p>Begin september is het weer feest op het Kristus-Koningplein. Dan verenigen alle bierliefhebbers uit Ekeren en ver daarbuiten zich voor de Bierpruverfeesten. Heb jij een speciaal biertje gebrouwen? En wil je dat graag voorstellen? Laat het ons dan weten!</p>",
    "content": "<h3>De Bierpruverfeesten</h3><p>Tijdens de Bierpruverfeesten kunnen bezoekers unieke lokale en ambachtelijke bieren proeven. <br />Dat doen ze door een proefglaasje van 15 cl te ontlenen en de verschillende standjes te bezoeken voor één of meerdere degustaties. En misschien kopen ze wel enkele flesjes van dat lekker bier!</p><p>Het evenement is natuurlijk niet compleet zonder muziek. Daarvoor zorgen Labore et Constantia, Bigband St. Cecilia en een sfeervolle coverband! Om de bevrijding van Antwerpen te herdenken, is er tussen 18 en 19 uur een konvooi van legervoertuigen te bewonderen!</p><h3>Jouw bier voorstellen?</h3><p>Heb jij een bier gebrouwen? Lijkt het jou wel iets om dat met het grote publiek te delen?<br />Laat het ons dan zeker weten via een mail naar <a href=\"mailto:dries.demeester@antwerpen.be\">dries.demeester@antwerpen.be</a>. En wie weet sta jij op 8 september met een stand op onze Bierpruverfeesten!<br /> </p><h3>Praktisch</h3><p>zondag 8 september | van 13 tot 19 uur<br />Kristus-Koningplein<br />optredens gratis | degustaties te betalen met jetons</p>",
    "slug": "brouwers-gezocht",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d1f81f2eb88d17226033058/brouwers-gezocht",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/41f08a61-8970-4be9-87d0-755e34a6f46c/UYYE9787.jpg",
    "tags": "District Ekeren;ekeren;cultuur;Lokaal cultuurbeleid;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-04 22:00:00",
    "published_until": "2019-08-13 22:00:00",
    "channels": "District Ekeren",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ced37625d5078f67f747b8f",
    "title": "Een hart voor cultuur? Kom bij de cultuurraad!",
    "intro": "<p>Ben jij creatief? Misschien wel een kunstenaar? Of ben je op een andere manier bezig met cultuur in Ekeren? Dan ben jij misschien wel de geknipte persoon om onze cultuurraad te versterken.</p>",
    "content": "<p>De cultuurraad geeft advies over het cultuurbeleid en dient als spreekbuis voor het hele culturele veld.</p><h3>Iets voor jou?</h3><p>Wil jij weten hoe het in zijn werk gaat? Neem dan zeker <a target=\"_self\" href=\"http://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/cultuur/cultuurraad-district-ekeren\">hier</a> een kijkje of contacteer de cultuurantenne via <a href=\"mailto:cultuurantenne.ekeren@antwerpen.be\">cultuurantenne.ekeren@antwerpen.be</a> of 03 292 67 30.</p><p>Je kan je kandidaat stellen tot 17 oktober via <a target=\"_self\" href=\"https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7M2iCiuM23L6Y74NUwinT4zH70co90rXYxMb2bLypIa7vAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1\">dit formulier</a>.</p>",
    "slug": "een-hart-voor-cultuur-kom-bij-de-cultuurraad",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ced37625d5078f67f747b8f/een-hart-voor-cultuur-kom-bij-de-cultuurraad",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/67ed41fb-27e7-4142-bfd4-77ba7aac4ae1/applaus.jpg",
    "tags": "Lokaal cultuurbeleid;cultuur;District Ekeren;ekeren;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-09-12 22:00:00",
    "published_until": "2019-10-17 22:00:00",
    "channels": "District Ekeren",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cde6a73778f1d89590deba2",
    "title": "Hou het proper aan de glasbol",
    "intro": "<p>Glas kan u gratis naar een glasbol, sorteerstraatje of containerpark brengen.</p>",
    "content": "<h3>Enkele aandachtspunten en tips</h3><ul><li>Bied uw glas correct aan: wit bij wit, groen bij groen.</li><li>Laat geen ander afval achter in de buurt van de glasbol. Dat maakt het werk bij lediging van de glasbol makkelijker en zorgt voor een properder straatbeeld.</li><li>Sluikstorten is strafbaar en u riskeert een geldboete tot 350 euro.</li></ul><ul><li>WEL in de glasbol: glazen flessen, bokalen en flacons.</li><li>NIET in de glasbol: hittebestendig glas (bv. ovenschotels en kookplaten), porselein en aardewerk, stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal, vlak glas zoals ruiten en spiegels.</li></ul><h3>Meer info:</h3><p><a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/minder-afval/correct-sorteren\">https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/minder-afval/correct-sorteren</a></p>",
    "slug": "hou-het-proper-aan-de-glasbol",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cde6a73778f1d89590deba2/hou-het-proper-aan-de-glasbol",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/ec9e0ab9-d3e6-4f9d-bb12-661748e1140b/affiche.PNG",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-09-03 11:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "A-nieuws, District Antwerpen, District Deurne, District Ekeren, District Merksem, Minder afval, District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5457976cb0a8a773518b456a",
    "title": "Jaarverslagen Bureau voor Integriteit",
    "intro": "<p>​Het Bureau voor Integriteit rapporteert jaarlijks over de resultaten van het voorbije jaar.</p>",
    "content": "<p>Sinds editie 2017 is het jaarverslag onderverdeeld in 2 aparte stukken: enerzijds de algemene presentatie, anderzijds een aantal specifieke voorbeelddossiers die dat jaar werden behandeld.<br /> </p><h3>Overzicht van de jaarverslagen</h3><p>jaarverslag 2019: <a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/4a37beb0-f899-4f41-a400-d7944d6e5365/Presentatie_Jaarverslag_BI_2019_def.pptx\">presentatie</a> | <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bureau-voor-integriteit/thema-s-and-voorbeelddossiers\">voorbeelddossiers</a></p><p>jaarverslag 2018: <a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/c7214d6a-c2a1-4d74-8afb-3e16895afff9/Bureau_voor_Integriteit_jaarverslag_2018.pptx\">presentatie</a> | <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bureau-voor-integriteit/thema-s-and-voorbeelddossiers\">voorbeelddossiers</a></p><p>jaarverslag 2017: <a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/8f727239-a537-47b9-85d6-0fee591d9fb4/Presentatie_ABA_2017%20DEF.pptx\">presentatie</a> | <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bureau-voor-integriteit/thema-s-and-voorbeelddossiers\">voorbeelddossiers</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9245567a-f221-4a2d-ac5a-bcfe1ee4dc5c/jaarverslag%202016-laatste%20versie.pdf\">jaarverslag 2016</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/0a12e6db-d61c-4c26-a180-97f47f0ca8bc/jaarverslag_2015_online.pdf\">jaarverslag 2015</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/d08d138f-1ca7-494f-adde-a3572b361a54/jaarverslag_2014_DEF.pdf\">jaarverslag 2014</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/01f9e919-016c-47d6-bcda-4f363fcd2dc3/jaarverslag_2013_DEF.pdf\">jaarverslag 2013</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/cb857e6d-83f5-4b63-af2f-a18fd520454c/jaarverslag_2012.pdf\">jaarverslag 2012</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/ed13bcce-43de-4587-b2da-b4db245ec33a/jaarverslag_2011.pdf\">jaarverslag 2011</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/a68a838e-0f48-41d0-8621-1212eda19e70/jaarverslag_2010.pdf\">jaarverslag 2010</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/dc5b0353-a2ba-4bb9-ab99-9facee75d377/jaarverslag_2009.pdf\">jaarverslag 2009</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/ef8ba6ba-cc53-4100-87d8-24a3b3b195c9/jaarverslag_2008.pdf\">jaarverslag 2008</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/2bedcf24-1b06-4088-9d51-a68c7bb00488/jaarverslag_2007.pdf\">jaarverslag 2007</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/b7259558-ab5d-4d02-b0fb-53ebcb861301/jaarverslag_2006.pdf\">jaarverslag 2006</a></p><p><a target=\"_self\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/f3d9d72d-f829-4cdf-833e-94c49af7b801/jaarverslag_2004_2005.pdf\">jaarverslag 2004-2005</a><br /> </p><h3>Meer info</h3><p><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bureau-voor-integriteit\">kanaal Bureau voor Integriteit</a><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> </p>",
    "slug": "jaarverslagen-bureau-voor-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5457976cb0a8a773518b456a/jaarverslagen-bureau-voor-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-11-02 23:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cc0535b6dbce835cf425e80",
    "title": "Topnamen bekend voor Jazz Middelheim",
    "intro": "<p>Jazz Middelheim bestaat 50 jaar. Het festival zal deze zomer extra hard swingen. Straffe namen zijn Charles Lloyd, Joe Lovano, David Murray, Kenny Werner, Enrico Rava en STUFF. Let’s jazz... van 15 tot 18 augustus in park Den Brandt.</p>",
    "content": "<p>U hoort topmuzikanten als saxofonisten Charles Lloyd, Joe Lovano, pianist Kenny Werner en trompettist Enrico Rava. Boeiende artiesten die jazzgrenzen aftasten zijn <em>slam poet</em> <strong>Saul Williams, </strong>saxofonist <strong>David Murray </strong>en<strong> Nubya Garcia</strong>. Straffe<strong> </strong>Belgische namen zijn onder meer <strong>De Beren Gieren</strong>, <strong>WWWater</strong> en <strong>STUFF. </strong>Artist in residence is dit jaar <strong>Ambrose Akinmusire</strong>.</p><h3>Muziek in het groen</h3><p>Park Den Brandt is een heerlijke groene festivallocatie. U kan rustig luisteren in de festivaltent en al even rustig luieren op het gras. Met een gezellige bar naast de kasteelvijver en foodtrucks onder de bomen. Voor kinderen is er een zone waar ze kunnen spelen met animatoren.</p><h3>Een topper sinds 1969</h3><p>In 1969 organiseerde BRT-radiomaker Elias Gistelinck in het Antwerpse Middelheimpark voor het eerst jazzconcerten. Zijn passie groeide uit tot het oudste en gezelligste zomerfestival van het land. Jazz Middelheim vindt sinds 1973 plaats in Park Den Brandt. Typerend voor het festival is een verrassende mix van big band en avant-garde, met buitenlandse topartiesten en Belgisch talent.</p><h3>Meer info</h3><ul><li>Jazz Middelheim</li><li>Park Den Brandt, Antwerpen</li><li>15 tot 18 augustus 2019</li><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.jazzmiddelheim.be/\">www.jazzmiddelheim.be</a>: tickets en info</li></ul>",
    "slug": "topnamen-bekend-voor-jazz-middelheim",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cc0535b6dbce835cf425e80/topnamen-bekend-voor-jazz-middelheim",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/ec93322e-49c7-4a9c-b31b-1cf53d207be8/STUFF_low.jpg",
    "tags": "cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-04-30 09:50:00",
    "published_until": "2019-08-19 22:00:00",
    "channels": "A-nieuws",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cf7a177cfc8e0244e7f1bbc",
    "title": "11 julifeest: gratis optredens op Grote Markt en Groenplaats",
    "intro": "<p>Kom naar het gratis feest op donderdag 11 juli en zing mee met populaire Vlaamse artiesten. In de namiddag is er een kinderprogramma op de Groenplaats met een optreden van #likeme. 's Avonds kan u naar de Vlaanderen Boven Band met Gene Thomas op de Grote Markt. </p>",
    "content": "<h3>Met het gezin naar de Groenplaats </h3><p>Animatie vanaf 14 uur: springkastelen, reuzenzeepbellen, grime, glittertattoo’s, haarextensions, speelhoek voor de allerkleinsten, gekke fietsen, workshops (graffiti spuiten, DJ, ballonplooien).</p><ul><li>14.30 - 15.10 u: optreden Boembox</li><li>15.25 - 15.30 u: dansje Maya de Bij </li><li>15.45 - 16.45 u: optreden Ketnetband</li><li>17.15 - 18 u: optreden <a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/LikeMeKetnet/\">#Likeme</a> </li></ul><p>'Meet en Greet' met Maya de Bij: 15.30 - 16 u / 16.15 - 16.45 u / 17 - 17.25 u.</p><h3>Met vrienden naar de Grote Markt</h3><p><span>18.30 - 19.50 u: DJ </span>Dimitri d'Anvers <br /><span>19.50 - 20.50 u: Vlaanderen Feest muziekshow. </span><br /><br />Peter Van de Veire is de vrolijke gastheer van dienst en presenteert de grootste Vlaamse artiesten zoals Isabelle A, Metejoor, Suzan & Freek, Bart Kaëll, James Cooke, Tourist LeMC, Niels Destadsbader en #LikeMe. VRT zendt de show vanaf 20.10 uur live uit. <br /><span> </span><br /><span>20.50 - 22.20 u: optreden </span><a target=\"_blank\" href=\"https://www.facebook.com/vlaanderenbovenband/\">Vlaanderen Boven Band</a>. Gene Thomas treedt op en brengt 2 verrassingsacts mee, kom dat zien! </p><h3>Meer info</h3><ul><li>donderdag 11 juli 2019</li><li><strong>gratis</strong> </li><li><strong>Groenplaats: </strong>kinderprogramma van 14 tot 18 uur</li><li><strong>Grote Markt</strong>: show en concerten van 18.30 tot 22.30 uur</li><li><span> </span>Er zijn faciliteiten voor personen met een handicap: tolken gebarentaal en een rolstoelzone.</li></ul>",
    "slug": "11-julifeest-gratis-optredens-op-grote-markt-en-groenplaats",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cf7a177cfc8e0244e7f1bbc/11-julifeest-gratis-optredens-op-grote-markt-en-groenplaats",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/b7d5f8ad-7456-49ca-ab8b-d38dcac2e712/16489765_11juliviering_campagne_FB-event_1920x1080.jpg",
    "tags": "zien en doen;ontdek antwerpen;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-08 08:00:00",
    "published_until": "2019-07-11 22:00:00",
    "channels": "A-nieuws, Kunst & Cultuur",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ce2ada1245ad5db6669eea4",
    "title": "Volg tot 30 cursussen gratis via uw bibaccount",
    "intro": "<p>Tot 30 juni 2020 kan u als lid van de bibliotheek gratis online cursussen volgen. Digitale vaardigheden ontwikkelen, Time Management ontdekken of Spaans leren? In de bib of bij u thuis, aan u de keuze.</p>",
    "content": "<h3>Op uw eigen tempo</h3><p><span>De Antwerpse bibliotheken werken hiervoor samen met Skillstown. Via uw <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/mijn-bibliotheek\">Mijn Bibliotheekaccount</a> logt u in op hun website waar u een cursus kiest.</span></p><p><span>Met een online cursus bent u niet gebonden aan plaats en tijd. U volgt de cursus wanneer het u past, in de bibliotheek of bij u thuis.</span></p><p> </p><h3>Van digitale vaardigheden, Time Management tot Spaans leren</h3><p><span>Maak uw keuze uit een selectie van 30 cursussen. De onderwerpen gaan over digitale vaardigheden, talen en vrije tijd. De trainingen bestaan uit modules theorie en praktijkopdrachten. Bijkomend krijgt u elke maand ook gratis toegang tot een ‘webinar van de maand’, dat is een uiteenzetting door een specialist.</span></p><p> </p><h3>Meer informatie</h3><p><a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpen.be/bibcursussen\">www.antwerpen.be/bibcursussen</a></p>",
    "slug": "volg-tot-30-cursussen-gratis-via-uw-bibaccount",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ce2ada1245ad5db6669eea4/volg-tot-30-cursussen-gratis-via-uw-bibaccount",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/b98b22ca-2ec8-4d47-bd0d-ca65dc08faa3/Bist_onlinecursussen_SigridSpinnox_2000.jpg",
    "tags": "OCMW;bibliotheken diensten;bib en cultuur;bibliotheken scholen;bibliotheken;digitale stad;webpunten;Stedelijk Onderwijs;Secundair Onderwijs;Volwassenenonderwijs;voor onderwijsprofessionals;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-09-04 06:50:00",
    "published_until": "2020-06-29 22:00:00",
    "channels": "A-nieuws, Bibliotheken, Kunst & Cultuur, Leeskracht, Webpunten",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d01f2edd2bc3694e2605252",
    "title": "Online cursussen via Mijn Bibliotheek",
    "intro": "<p>Via de Antwerpse bibliotheken kan u gratis tot 30 cursussen streamen. In de bib of bij u thuis, aan u de keuze. Dit pilootproject loopt nog tot 31 december 2020.</p>",
    "content": "<h3>Keuze uit 30 cursussen, in de bib, bij u thuis of op locatie</h3><p><span>Via <a target=\"_blank\" href=\"https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib\">het online platform</a> volgt u cursussen van waar u maar wilt. </span>De onderwerpen gaan van time management over blind typen tot Thaise massage. Maandelijks komt er ook een webinar online.</p><div class=\"snippet-table\"><h1>Overzicht online cursussen</h1><table><tr><th>Vrije tijd, werk en welzijn</th><th>Talen</th><th>Digitale vaardigheden</th></tr><tr><td>Digitale fotografie</td><td>Dutch (cursus Nederlands voor\nEngelstaligen)</td><td>Android</td></tr><tr><td>Smartphone fotograferen kun\nje leren</td><td>Nederlands foutloos schrijven</td><td>Computer essentials</td></tr><tr><td>Thaise massage</td><td>Duits in twee weken</td><td>Digitale veiligheid</td></tr><tr><td>5 tips voor een succesvolle\nwerktoekomst</td><td>Engels in twee weken</td><td>Facebook</td></tr><tr><td>Het flexibele brein</td><td>Engels uitgebreid</td><td>Instagram</td></tr><tr><td>Sport & Voeding</td><td>Frans in twee weken</td><td>Online essentials</td></tr><tr><td>Kom in je kracht!</td><td>Italiaans in twee weken</td><td>Prezi</td></tr><tr><td>Time management</td><td>Spaans in twee weken</td><td>Twitter</td></tr><tr><td>Veranderen zonder stress</td><td>Turks in twee weken</td><td>Blind en snel typen</td></tr><tr><td>Brainstormen en mindmappen</td><td></td><td>Office 365 deel 1</td></tr><tr><td>Projectplanning in de praktijk</td><td></td><td>Office 365 deel 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><p> </p><h3>Hoe werkt het?</h3><p>Het aanbod verkennen en een cursus volgen, gebeurt als volgt:</p><ul><li>Indien u nog geen bibliotheekaccount heeft, maak eerst een profiel aan op <a target=\"_blank\" href=\"https://antwerpen.bibliotheek.be/mijn-bibliotheek\">Mijn Bibliotheek</a></li><li>Surf naar <a target=\"_blank\" href=\"https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib\">https://academieportal.nl/onlinelerenmetdebib</a></li><li>Meld u GRATIS aan met uw Mijn Bibliotheek-account</li></ul><p> </p>",
    "slug": "online-cursussen-via-mijn-bibliotheek",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d01f2edd2bc3694e2605252/online-cursussen-via-mijn-bibliotheek",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e895c13b-1104-4a44-8d3e-7104a0d8f1b8/Bist_onlinecursussen_SigridSpinnox_2000.jpg",
    "tags": "bib en cultuur;bibliotheken diensten;bibliotheken wegwijs;bibliotheken scholen;bibliotheken collectie;bibliotheken;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-06-16 22:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bibliotheken",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d23080cf1d6d3414c67d1c8",
    "title": "Medewerkers groenonderhoud en begraafplaatsen (via een individuele\nberoepsopleiding / IBO)",
    "intro": "<p>Antwerpenaars houden van groen. Ze willen dat planten en bomen in hun buurt voorbeeldig onderhouden worden en dat begraafplaatsen er vredig bijliggen. Daarom zoeken ze mensen die het groen en de begraafplaatsen in hun stad onderhouden, mensen met een liefde voor de natuur in de stad. </p>",
    "content": null,
    "slug": "medewerkers-groenonderhoud-en-begraafplaatsen-via-een-individuele-beroepsopleiding-ibo",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d23080cf1d6d3414c67d1c8/medewerkers-groenonderhoud-en-begraafplaatsen-via-een-individuele-beroepsopleiding-ibo",
    "image": null,
    "tags": "jobs;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-07-07 22:00:00",
    "published_until": "2019-08-08 22:00:00",
    "channels": "Jobs",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "577fa9213d96a4b1904be625",
    "title": "Omleiding tijdens Zandvliet Trail",
    "intro": "<p>Op zondag 21 juli vindt de Zandvliet Trail plaats. Tijdens deze recreatieve trail lopen de deelnemers doorheen de Zandvlietse straten, horeca en bezienswaardigheden. Het parcours is geopend van 15 tot 17 uur.</p>",
    "content": "<p>Het verkeer wordt tijdens deze loopwedstrijd omgeleid. Bussen van De Lijn volgen op zondag 21 juli vanaf 13 uur tot 20 uur volgende omleiding:</p><ul><li>richting Zandvliet: normale reisweg tot Zoutestraat - rechts Zandvlietse Dorpstraat - rechts Antwerpsebaan en verder de normale reisweg;</li><li>richting Antwerpen: normale reisweg tot Antwerpsebaan - links Zandvlietse Dorpstraat - links Zoutestraat en verder de normale reisweg.</li></ul><p>De haltes Bakkerstraat, Dorp, Aakstraat en Antwerpsebaan worden niet bediend. Er worden vervanghaltes voorzien in de Zandvlietse Dorpstraat ter hoogte van de Zoutestraat, Armenstraatje en Antwerpsebaan.</p><h3>Meer info</h3><p>Districtshuis Berendrecht<br />Antwerpsebaan 140<br />tel. 03 289 28 00<br /><a href=\"mailto:district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be\">district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "omleiding-tijdens-zandvliet-trail",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/577fa9213d96a4b1904be625/omleiding-tijdens-zandvliet-trail",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/1a2c11f9-828a-49a0-86bf-78bd4c17bc4f/Openbaar vervoer-22.jpg",
    "tags": "openbaar vervoer;District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-15 05:00:00",
    "published_until": "2019-07-21 19:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b3b2df52382a5136d26ad29",
    "title": "Vlaanderen Feest! in Deurne",
    "intro": "<p>De 11 juliviering werd door de jaren heen een gevestigde waarde voor Deurne. Ook dit jaar laat het district het Feest van de Vlaamse Gemeenschap niet onopgemerkt voorbijgaan. Yevgueni gaf op 5 juli een gratis concert in het OLT Rivierenhof en in het districtshuis vindt op 11 juli een sfeervolle viering plaats met een optreden van Utopia Ensemble.</p>",
    "content": "<p>Ook dit jaar laat het district het Feest van de Vlaamse Gemeenschap niet onopgemerkt voorbijgaan. Op 5 juli gaf Yevgueni de aftrap met een gratis concert in OLT Rivierenhof, op 11 juli is er een viering met receptie.</p><h3>Sfeervolle viering in het districtshuis</h3><p>Op 11 juli om 15 uur vindt in het districtshuis van Deurne een traditionele, sfeervolle viering plaats met een optreden van Utopia Ensemble (vijf Vlaamse zangers met een voorliefde voor oude meerstemmige muziek). </p><h3>Meer info</h3><p><strong>Vlaanderen Feest! in Deurne</strong><br /><br />Viering in het districtshuis<br />donderdag 11 juli 2019 om 15 uur in het districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1<br />gratis (Inschrijven voor de viering in het districtshuis is verplicht via <a href=\"mailto:district.deurne@antwerpen.be\">district.deurne@antwerpen.be</a> of 03 338 45 41)<br /> </p>",
    "slug": "vlaanderen-feest-in-deurne",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b3b2df52382a5136d26ad29/vlaanderen-feest-in-deurne",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/87ed41b7-6989-4ef3-9a7d-f6e4cea13b52/00-CM-logo-VF-kleur def.JPG",
    "tags": "District Deurne;deurne;cultuur;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-16 22:00:00",
    "published_until": "2019-07-11 21:00:00",
    "channels": "District Deurne",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5b433f3f2382a5b1fe179e3e",
    "title": "Omleiding busverkeer tijdens koersen in Zandvliet",
    "intro": "<p>Op zondag 14 en dinsdag 16 juli vinden er twee wielerwedstrijden plaats in Zandvliet.</p>",
    "content": "<p>Op zondag strijden de Polderklievers om 15 uur tijdens het clubkampioenschap voor de ereplaatsen. Op dinsdag om 19 uur strijden de verschillende ploegen uit de polder tijdens de 'Polderkoers met een hart' voor de titel.</p><p>Het verkeer wordt tijdens deze wielerwedstrijden omgeleid. Bussen van De Lijn volgen op zondag 14 juli vanaf 10 uur tot einde dienst en op dinsdag 16 juli vanaf 13 uur tot einde dienst volgende omleiding:</p><ul><li>richting Zandvliet: normale reisweg tot Zoutestraat - rechts Zandvlietse Dorpstraat - rechts Antwerpsebaan en verder de normale reisweg.</li><li>richting Antwerpen: normale reisweg tot Antwerpsebaan - links Zandvlietse Dorpstraat - links Zoutestraat en verder de normale reisweg.</li></ul><p>De haltes Bakkerstraat, Dorp, Aakstraat en Antwerpsebaan worden niet bediend. Er worden vervanghaltes voorzien in de Zandvlietse Dorpstraat, ter hoogte van de Zoutestraat, Armenstraatje en Antwerpsebaan.</p><h3>Meer info</h3><p>Districtshuis Berendrecht<br />Antwerpsbaan 140<br />tel. 03 289 28 00<br /><a href=\"mailto:district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be\">district.BerendrechtZandvlietLillo@antwerpen.be</a></p>",
    "slug": "omleiding-busverkeer-tijdens-koersen-in-zandvliet",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5b433f3f2382a5b1fe179e3e/omleiding-busverkeer-tijdens-koersen-in-zandvliet",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/2d77117f-75b2-4661-9b5e-21f7c1358fb8/Openbaar vervoer-22.jpg",
    "tags": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo;openbaar vervoer;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-09 13:00:00",
    "published_until": "2019-07-16 21:00:00",
    "channels": "District Berendrecht-Zandvliet-Lillo",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "585b9644b4ce555b2c775980",
    "title": "Vormingen sector kinderopvang",
    "intro": "<p>Heb je een vormingsplan opgesteld? Ken je je noden en die van je medewerkers? Door het volgen van vormingen versterk je je pedagogische en organisatorische vaardigheden en die van je team en werk je aan de kwaliteit van je opvang. Dit jaar begeleiden we je bij het opstellen van een vormingsplan. </p>",
    "content": "<p>Via het fonds 331 kan je overdag gratis <a target=\"_blank\" href=\"https://www.icoba.be/gratis%20vormingsaanbod%20KOP\">vormingen </a>volgen indien je aangesloten bent bij het paritair comité 331 en een RSZ kengetal 322 of 122 hebt. </p><p>Om te blijven werken aan de kwaliteit van je opvang, is het belangrijk om je persoonlijk vormingsplan op te stellen en regelmatig onder de loep te nemen. <span>Iedere organisator gaat, volgens het decreet, jaarlijks na <a target=\"_self\" href=\"https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/personen-in-de-opvang/opleiding-en-vorming/default.jsp\">welke vorming de verantwoordelijke en kinderbegeleiders nodig hebben en voorziet hiervoor een aanbod</a>. Voor organisatoren van een opvang met meer dan 18 opvangplaatsen, maakt deze aanpak deel uit van het kwaliteitshandboek. </span></p><p>Heb je nood aan een bepaalde vorming? Laat het ons zeker weten.<br />Heb je ondersteuning nodig om je vormingsplan op te stellen? Schrijf je dan in voor een vorming. Je levert je vormingsplan aan bij de regie kinderopvang aan de hand van het sjabloon.  </p><h3>Werken aan een vormingsplan is werken aan kwaliteit</h3><p>Deze sessies zijn afgelopen. Toch een sessie nodig? Contacteer de regie kinderopvang. <br /><br />Een vormingsplan opmaken vraagt voorbereiding. Wat is een vormingsplan en wat staat er in? Hoe begin je eraan en wat doe je ermee? Hoe bepaal je thema’s voor uw vormingsplan? Aan de hand van Memo Q of een verslag van de zorginspectie  kan je je noden en behoeften ontdekken. We bekijken verschillende mogelijkheden om te komen tot een degelijke evaluatie van je opvang. Je gaat op zoek naar welke aanpak voor jou en je team het beste werkt.  </p><p>Volgens de regelgeving moet je de vormingsnood van je team jaarlijks bepalen. Wie de raamsticker ‘Samen werken aan kwaliteit’ wil of een toelage wil aanvragen, is verplicht om een vormingsplan in te dienen tegen 31 december 2019. Zo toon je aan dat je voortdurend aan de kwaliteit van je opvang werkt.</p><h3><strong>​​</strong></h3><h3><span>Webinar</span>s</h3><p><strong>Webinar 'Wat is de rol van de boekhouder bij de overname van een kleine onderneming?'</strong><br />Kom meer te weten over de rol van de boekhouder bij de overname van een kleine onderneming in deze <a target=\"_self\" href=\"https://www.vlaio.be/nl/nieuws/wat-is-de-rol-van-de-boekhouder-bij-de-overname-van-een-kleine-onderneming?utm_campaign=4573bf15b1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_07_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Vlaio%20nieuwsbrief&utm_term=0_dd3067564a-4573bf15b1-84826183\">webinar</a> van Agentschap Innovatie en Ondernemen. De webinar geeft het standpunt vanuit de verkoper weer en niet vanuit de koper, maar kan ook voor kandidaatovernemers interessant zijn. Het gaat niet specifiek over kinderopvang, maar bevat wel interessante info. </p><p> </p><p><strong><span>Webinar</span> 'Privacyregels'</strong><br /><span>Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe privacyregels, ook voor de kinderopvang. Deze <span>privacyverplichtingen</span> zijn opgelegd door Europa. Op de site van <a target=\"_blank\" href=\"https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/regelgeving-en-juridisch/privacy/\">Kind en Gezin </a>vindt u meer informatie, een <span>powerpoint</span> en een <span>webinar</span>. </span></p><p> </p><p><strong>Webinar ‘Schijnzelfstandigheid: risico’s en hoe correct samenwerken’</strong></p><p>i.s.m Unizo<br /><a target=\"_blank\" href=\"https://youtu.be/IzRz-damab0\">Herbekijk</a> de uitzending. </p><p>Werken met zelfstandige medewerkers of met werknemers? Er zijn talloze verschillen, vooral op het financiële vlak en op het vlak van flexibiliteit en organisatie. De keuze tussen zelfstandigen en werknemers is echter niet zonder gevolgen: wie gezag wil kunnen uitoefenen over zijn medewerkers en ze toch als zelfstandigen inschrijft, riskeert bij <span>schijnzelfstandigheid</span> terecht te komen, met belangrijke risico’s tot gevolg.</p><p>Tijdens dit webinar brengen we voor u in kaart wat het inhoudt om een werknemer of zelfstandige  te zijn, wat de voornaamste verschillen en de voor- en nadelen zijn. We bekijken wat <span>schijnzelfstandigheid</span> precies is, hoe men riskeert daarmee geconfronteerd te worden en wat de gevolgen zijn.</p><p>Uiteraard komt ook aan bod hoe men <span>schijnzelfstandigheid</span> kan vermijden en wat daarbij de do’s en don’ts zijn. We gaan ten slotte in op specifieke vragen zoals hoe het zit met familieleden, met werkend vennoten of met zaakvoerders van een vennootschap.<br />Docente: meester Line Hellemans​</p><p> </p><h3>Be​talende vormingen</h3><p>Volgende vorming wordt niet georganiseerd door de stad Antwerpen en is betalend, maar de moeite waard om te bekijken:</p><p><strong>Kiddo ontbijt 2020</strong></p><p>VBJK biedt een voormiddag aan met twee workshops:</p><ul><li>Zindelijk worden, spannend!</li><li>Verwonder en bewonder: baby's ontdekken zichzelf en de wereld</li></ul><p>Datum: zaterdag 25 april van 9u tot 12u30</p><p>Prijs: 30 euro</p><p>Waar? VBJK, Raas van Gaeverestraat 67a, 9000 Gent</p><p>Meer info vind je <a target=\"_self\" href=\"https://vbjk.be/nl/events/2020/4/kiddo-ontbijt-2020\">hier</a>.</p><p> </p><h3>Meer info</h3><ul><li>Vormingen georganiseerd door Stad Antwerpen zijn gratis voor zelfstandigen gezinsopvang- en groepsopvang (trap 0, trap 1 en trap 2b) gelegen in de stad Antwerpen (en districten): verantwoordelijken en kinderbegeleiders (tenzij anders vermeld)</li><li>Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen</li><li>Wilt u een bepaalde vorming volgen die we op een weekavond aanbieden en u kunt enkel op zaterdag? Laat het dan weten via <a href=\"mailto:regie.kinderopvang@antwerpen.be\">mail</a>.  <br />Bij voldoende deelnemers organiseren we deze vorming op een ander tijdstip.</li></ul><p><strong>Regie Kinderopvang</strong>: <a href=\"mailto:Regie.Kinderopvang@antwerpen.be?subject=Vormingen\">regie.kinderopvang@antwerpen.be</a><br />tel. 03 338 65 87</p>",
    "slug": "vormingen-sector-kinderopvang",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/585b9644b4ce555b2c775980/vormingen-sector-kinderopvang",
    "image": null,
    "tags": "kinderopvang;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2016-12-20 23:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Kinderopvang",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5718777cafa8a74fad8b4568",
    "title": "Technisch vakspecialist: Onderhoudscontroleur HVAC",
    "intro": "<p>Antwerpenaars verwachten dat de stad zorg draagt voor haar gebouwen. Daarom zoeken ze een medewerker die storingen analyseert aan verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties en die de werkopdrachten die daaruit voortvloeien opvolgt. Je combineert een technische kennis met administratieve skills en laat je niet afschrikken door deadlines.</p>",
    "content": null,
    "slug": "technisch-onderhoudscontroleur-hvac",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5718777cafa8a74fad8b4568/technisch-onderhoudscontroleur-hvac",
    "image": null,
    "tags": "medewerker;jobs;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2019-07-08 00:00:00",
    "published_until": "2019-08-14 22:00:00",
    "channels": "Jobs, Vacatures",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5c064ae0ca69bca2ae7f403a",
    "title": "Goudleerbehang uit kabinet burgemeester wordt met grootste zorg gerestaureerd",
    "intro": "<p>Het goudleerbehang in het kabinet van de burgemeester is in slechte staat. Luc Hautekeete en zijn collega’s Veerle Vercammen en Kristel Herwege, gespecialiseerd in de restauratie van papier, leer en goudleer nemen het onder handen. “Het restaureren zelf is één ding”, legt Luc Hautekeete uit, “maar het komt er vooral op aan om alles heel goed te documenteren en alle stukken later in exact hetzelfde patroon te monteren zoals het was.”</p>",
    "content": "<h3>Met goud heeft het niets te maken</h3><p>“Goudleerbehang werd vooral gebruikt in de 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> eeuw,” legt Luc uit. “Je kan het vergelijken met een wandtapijt, maar dan anders. Goudleerbehang heeft altijd een drager van leer, daarop werd bladzilver of, later, een ander metaal aangebracht en nadien afgewerkt met een gele vernis waardoor het een gouden look krijgt. Met goud heeft het dus helemaal niets te maken. Daarboven werd dan vaak nog een reliëf aangebracht met houten of metalen mallen en handstempeltjes. Tenslotte werd het goudleerbehang afgewerkt met een verflaag met motieven.”</p><h3>Retro behang in slechte staat</h3><p>Het goudleerbehang in het kabinet van de burgemeester dateert niet uit de 17<sup>e</sup> of 18<sup>e</sup> eeuw, maar is een herneming uit de jaren 50 van de 20<sup>ste </sup>eeuw. De tekening werd wel gemaakt naar het voorbeeld van 17<sup>e</sup>-eeuws goudleer. Echt retro dus. “Het uitzicht is bijna hetzelfde”, vertelt Luc, “maar de kwaliteit is minder. Tijdens de 20<sup>ste</sup> eeuw werd leer van mindere kwaliteit gebruikt. Daarom wordt het sneller fragiel en is het nu in zo’n slechte staat.”  </p><h3>De restauratie in enkele stappen</h3><p>Bij de restauratie van het goudleerbehang komt heel wat kijken. Luc legt uit welke stappen hij en zijn team allemaal doorlopen:</p><p><strong>Verwijderen</strong><br />“Het goudleer behang in het kabinet van de burgemeester is ongeveer 40 m2, verdeeld in 68 afzonderlijke stukken van 86 cm hoog en 68 cm breed. Al die vellen werden aan elkaar genaaid. Voordat we deze stukken van de muur verwijderden, deden we een uitgebreid vooronderzoek: we noteerden alles wat we zagen, fotografeerden en maakten een uitgebreide plaatsbeschrijving. Pas daarna hebben we alle stukken heel voorzichtig van de muur verwijderd.”</p><p><strong>Inpakken</strong><br />“Eens van de muur, namen we ter plaatse het grootste vuil weg. We pakten alle stukken zorgvuldig in en nummerden alles. Tegelijk maakten we duidelijke referentieplannen op om heel goed te weten welk stuk waar op de muur hoort.”</p><p><strong>Beschadigingen in kaart brengen</strong><br />“Eens in ons atelier hebben we weer elk fragment opnieuw gefotografeerd en per stuk een heel dossier opgemaakt over de te restaureren beschadigingen.”</p><p><strong>Restaureren</strong><br />“En dan kunnen we er echt aan beginnen. We reinigen het goudleer opnieuw, we herstellen de scheuren, vullen de gaatjes op, we verhelderen de kleuren en glans en we verstevigen het leer langs achter met Japans papier.”</p><p><strong>Opnieuw monteren</strong><br />“We zijn er nog niet aan toe, maar we bedenken wel al volop nieuwe manieren om het goudleerbehang binnenkort weer op zijn plek te hangen. In de 20<sup>ste</sup>  eeuw werd het met spijkers aan de muur genageld. Maar dat brengt heel wat schade toe aan het leer. Leer leeft en een ophanging met nagels veroorzaakt dan scheuren. Wij zorgen daarom voor een montage met klittenband. Zo kan het goudleer nog wat bewegen én zo zorgen we er ook voor dat, indien het behang nog eens moet worden verwijderd, het kan worden afgenomen zonder het te beschadigen.</p><p><strong>Wilt u meer weten over de grote renovatie- en restauratiewerken en de toekomst van het stadhuis van Antwerpen? Lees er alles over in dit uitgebreide <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/dossier/restauratie-stadhuis/\">achtergrondartikel</a>.</strong></p>",
    "slug": "goudleerbehang-uit-kabinet-burgemeester-wordt-met-grootste-zorg-gerestaureerd",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c064ae0ca69bca2ae7f403a/goudleerbehang-uit-kabinet-burgemeester-wordt-met-grootste-zorg-gerestaureerd",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/be0029d5-ee01-45d7-a65d-22f6ddae60f0/ANTWERPCITYHALL_jeroenverrecht_4957.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2018-12-04 10:30:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Stadhuis van Antwerpen, District Antwerpen, Gebouwen en patrimonium",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d230ea32c0007272a294175",
    "title": "Een compacter en veiliger kruispunt Universiteitsplein-Krijgslaan - Doornstraat",
    "intro": "<p>Al in 2019 werd de verkeerslichtenregeling op het kruispunt aangepast. In 2020 wordt het Universiteitsplein en het kruispunt heraangelegd.</p>",
    "content": "<h3>Waarom?</h3><p>Binnen het project van de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) paste de stad Antwerpen in april 2019 de verkeerslichtenregeling op het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan aan.</p><p>De randvoorwaarde bij het ontwerpen van de nieuwe VLCC regelingen is om zowel een verbetering van de doorstroming voor wagens/fietsen /voetgangers te bekomen en dit met zo weinig mogelijk conflicten in de verkeerslichten. De laatste maanden zijn er verschillende instellingen getest en geëvalueerd. Door de bijsturingen is de veiligheid verhoogd en is de doorstroming terug op het niveau gebracht zoals het vroeger was. </p><p>Door het halveren van het kruispunt in grootte werden de tijden om het kruispunt te verlaten, nadat de verkeerslichten op rood en oranje springen, sterk verkort. Deze vrijgekomen tijd konden we gebruiken om bepaalde verkeersdeelnemers die nu samen groen kregen, eruit te halen. Concreet betekent dit dat zij dan na elkaar groen krijgen, in plaats van tegelijk groen. </p><p>Voor het kruispunt Doornstraat – Krijgslaan werd in de nieuwe verkeerslichtenregeling onderstaande keuzes ingevoerd: </p><ul><li>alle voetgangers- en fietsoversteken conflictvrij (met het gemotoriseerd verkeer) te regelen</li><li>verkeer vanuit beide takken van de Doornstraat afzonderlijk groen licht te geven.</li></ul><p>Aangezien de huidige aanleg tijdelijk is, en er ook een aantal parkeerplaatsen geschrapt diende te worden, is er besloten om het kruispunt en Universiteitsplein opnieuw aan te leggen.  Hierdoor stijgt het aantal parkeerplaatsen terug, en wordt het kruispunt veiliger en beter leesbaar voor alle weggebruikers. Ook het comfort voor de fietser zal sterk toenemen en de bushaltes worden comfortabeler aangelegd met schuilhuisjes, vuilbakken en een verhoogde aanleg.</p><h3>Wanneer?</h3><p>De werken werden opgesplitst in een tijdelijke en een definitieve inrichting. De heraanleg is voorzien tijdens het najaar van 2020. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen starten tijdens het voorjaar.</p><h3>Wat?</h3><p>De definitieve inrichting houdt het onderstaande in:</p><p>De stad voorziet:</p><ul><li>een compacter kruispunt.</li><li>extra parkeerplaatsen.</li><li>een heraanleg van de bushalte in de Doornstraat met een schuilhuisje en vuilbak.</li><li>een nieuwe fietsoversteek van de Krijgslaan naar het Universiteitsplein.</li><li>grotere opstelruimte voor fietsers aan het verkeerslicht.</li><li>niet noodzakelijke verharding in de voetpadzones wordt verwijderd en vergroend</li></ul><p>Het district voorziet:</p><ul><li>een vernieuwde fietspad in de bocht  langs het Universiteitsplein/Fort VI-straat.</li><li>een herinrichting van de parkingtoegang van de universiteit.</li><li>een vernieuwde bushalte op het Universiteitsplein met een schuilhuisje en vuilbak.</li></ul><p>Het definitieve plan kan je hieronder bekijken.<br />Een infomoment om dit plan toe te lichten kan door de huidige omstandigheden niet worden georganiseerd.</p>",
    "slug": "een-compacter-en-veiliger-kruispunt-universiteitsplein-krijgslaan-doornstraat",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d230ea32c0007272a294175/een-compacter-en-veiliger-kruispunt-universiteitsplein-krijgslaan-doornstraat",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/a4f52997-7dac-4819-b484-2e7f35b89a29/2019-07-08 12.06.27.jpg",
    "tags": "District Wilrijk;wilrijk;wegenwerken;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-04-18 22:00:00",
    "published_until": "2021-12-30 23:00:00",
    "channels": "District Wilrijk",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "54e1b701afa8a78d7e8b48fe",
    "title": "Voorstelling Stadsbeheer",
    "intro": "<p>Stadsbeheer maakt de stad tot een aangename woon- en werkomgeving.</p>",
    "content": "<p>Onder leiding van: Tim De Mulder</p><p>Stadsbeheer bestaat uit deze pijlers:</p><ul><li>Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal</li><li>Exploitatie en facility</li><li>Groen en Begraafplaatsen</li><li>Stadsreiniging </li><li>Voertuigencentrum</li><li>Evenementen, Film, Markten en Foren</li></ul><h3><span>Stadsbeheer in beeld</span></h3><h3><br />Meer info</h3><p><a href=\"mailto:info@antwerpen.be\">info@antwerpen.be</a> / 03 22 11 333</p><p>Stadsorganisatie - <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/overzicht/stadsorganisatie-1/stadsbeheer\">Stadsbeheer</a></p>",
    "slug": "voorstelling-stadsbeheer",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/54e1b701afa8a78d7e8b48fe/voorstelling-stadsbeheer",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2020-02-02 23:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Over 't Stad, Stadsorganisatie",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5cff6ed45c6595f48e5ce4b4",
    "title": "Containerpark Luchtbal gesloten 11-14 juni",
    "intro": "<p>Wegens werkzaamheden aan de betonnen muren is het containerpark Luchtbal gesloten van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni. <span style=\"display: none;\"> </span></p>",
    "content": "<p><span>Wegens werken aan de betonnen muren is het containerpark Luchtbal dinsdag tot en met vrijdag gesloten. De stad excuseert zich voor het eventuele ongemak. Alle andere stedelijke containerparken zijn geopend zoals normaal. Vanuit Luchtbal zijn de dichtstbijzijnde containerparken die van Deurne (Belcrownlaan 1A, 2100 Deurne) en Linkeroever (Blancefloerlaan 179B, 2050 Antwerpen). Beide parken zijn dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 9 tot 17 uur en woensdag van 12 tot 20 uur.</span></p>",
    "slug": "containerpark-luchtbal-gesloten-11-14-juni",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5cff6ed45c6595f48e5ce4b4/containerpark-luchtbal-gesloten-11-14-juni",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-06-07 06:00:00",
    "published_until": "2019-06-20 22:00:00",
    "channels": "Containerparken, District Merksem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d230f77893541376f5c882d",
    "title": "Binnentuin en ondergrondse fietsparking",
    "intro": "<p>De werken aan de buitenruimte die zich bevindt in de zone Kaasstraat-Zilversmidstraat-Gildekamersstraat-Suikerrui zijn gestart. Er komt een ondergrondse fietsparking en de binnentuin wordt opnieuw ingericht.</p>",
    "content": "<h3>Groene parel</h3><p>De gebruikers van het stadhuis, het DIVA museum en de omwonenden krijgen een nieuwe ondergrondse fietsparking. </p><p>De voormalige niet-publieke binnentuin wordt opnieuw aangelegd als publieke ruimte waar iedereen welkom is.<br />Het ontwerp verwijst naar de herkomst van diamanten: de open mijnen waaruit de waardevolle grondstoffen gewonnen worden. Deze mijnen kenmerken zich door een sterke gelaagdheid. Na de ontginning herovert de natuur de ontgonnen site. In de binnentuin worden deze lagen weergegeven met messing lijnen die het bestaande reliëf accentueren. De natuurlijke beplanting verwijst naar de rijke museale collectie van het DIVA museum: elegante esdoorns die robijn verkleuren in de herfst met een onderbegroeiing van irissen, meiklokjes en grijskleurige varens. Ook de nieuwe tuinbanken hebben een link met DIVA. Ze zijn gemaakt van het waardevolle zwarte marmer van de trappen uit het voormalige museumgebouw.</p><p>De stedelijke binnentuin wordt zo een groene parel in de drukke historische binnenstad. </p><p>Het deel van de binnentuin dat grenst aan de Zilversmidstraat is steeds open voor publiek. Het deel van de binnentuin dat grenst aan de Kaasstraat en de achterzijde van het DIVA museum wordt tijdens de openingsuren van DIVA opengesteld. Een hekwerk sluit dit gedeelte ’s avonds af en vormt zo een extra beveiliging voor het museum.</p><h3>Voorjaar 2020</h3><p>In juni zijn de grondwerken gestart. Nadien vindt het archeologisch onderzoek van de bodem plaats. In het najaar start de bouw van de ondergrondse fietskelder.</p><p>Tot slot volgt de nieuwe inrichting van de tuin. In het voorjaar van 2020 worden de aanplanting en het hek voorzien. </p><p> </p>",
    "slug": "binnentuin-en-ondergrondse-fietsparking",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d230f77893541376f5c882d/binnentuin-en-ondergrondse-fietsparking",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/2da16a80-c778-46d5-b292-64f34b64bbe6/20190701_stadAntwerpen.jpg",
    "tags": null,
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-08 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Stadhuis van Antwerpen, District Antwerpen, Gebouwen en patrimonium",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "57cfd23c15fb6da9993a42e1",
    "title": "Brandweerman (m/v)",
    "intro": "<p>De opdrachten van de brandweer zijn erg verscheiden waardoor elke shift anders is. Een brandweerman of -vrouw blust niet alleen branden, maar helpt ook bij ongevallen en springt in de bres voor mensen en dieren in nood. Brandweer Zone Antwerpen gaat daarom geregeld op zoek naar gemotiveerde brandweercollega’s.</p>",
    "content": "<p>De inschrijvingstermijn voor de laatste selecties is afgelopen. Hou onze kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuwe aanwervingen.</p><p>Spontaan solliciteren kan ook steeds via <a target=\"_self\" href=\"https://forms.gle/dw4dncB9bomL4wCKA\">dit formulier</a>. We houden je dan per mail op de hoogte.</p><p>De infobrochure en de infopresentatie van de vorige selectie vind je terug onderaan deze pagina.</p><h3> </h3><h3>Alles goed gelezen,maar toch nog een vraag?</h3><p>Neem dan contact op via mail naar <a href=\"mailto:BZA_brandweerselectie@brandweerzone.antwerpen.be\">BZA.<span>brandweerselectie</span>@brandweerzone.antwerpen.be</a> of telefonisch via ​03 338 89 80.</p>",
    "slug": "brandweerman-m-v",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/57cfd23c15fb6da9993a42e1/brandweerman-m-v",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/24380d62-7832-4e45-84b8-6a038bc98ce5/bwm2.png",
    "tags": "hulpdiensten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-04-05 06:20:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Brandweer",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ce7d12d245ad525150d017d",
    "title": "Derny-initiatie: koers in het spoor van een derny over de Grote Markt",
    "intro": "<p>Antwerpen is zot van de koers. Op 31 juli brengt het Na-Tour Criterium duizenden wielerfans samen om te genieten van toprenners achter brommende dernymotoren. Tijdens gratis derny-initiaties kan u zelf ervaren hoe geweldig dat voelt.</p>",
    "content": "<h3>In het spoor van een derny</h3><p>Wielerliefhebbers kunnen zich wagen aan een ritje achter de derny tijdens een unieke derny-initiatie. Alle deelnemers krijgen de kans om het parcours te verkennen in een select groepje tijdens korte manches. Er zijn 3 verschillende manches. Per manche kunnen er 14 renners deelnemen. Adrenaline verzekerd!</p><p>Inschrijven is verplicht en kan via deze<strong> <a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/District_Antwerpen/aanbod\">inschrijflink</a></strong>. <br />Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.</p><p><strong>Heb je zelf geen koersfiets?</strong> Maak gebruik van de <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051d39d8a6ec798b46ff/uitleendienst-sportmateriaal\">uitleendienst</a></strong> van <span>Sporting</span> A. Zowel in Park Spoor Noord als op het Kiel is er een handige uitleendienst waar je het beste sportmateriaal kan huren tegen <span>héél</span> democratische prijzen. <br /> </p><h3>Plan: onthaal & start</h3><h3>Ontknoping Ronde van het district</h3><p>Dit jaar startte de allereerste <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5c584ef33c17d003f8420a09/ronde-van-het-district-3-wielerdisciplines-in-een-unieke-rittenkoers\">Ronde van het district</a></strong>. Deze unieke rittenkoers zorgt voor een buitengewone koerservaring door 3 wielerdisciplines te bundelen: een cross, een wegrit en een derny-initiatie. De derny-initiatie vormt het sluitstuk van deze ronde.<br /><br />Op 31 juli kennen we dus meest veelzijdige wielerliefhebber van Antwerpen. Hij of zij kroont zich tot Coureur Combiné en wint een exclusieve wielerervaring en trofee.</p><p> </p><h3>Topcoureurs onder de kathedraal </h3><p>Het is nog wat vroeg voor de Tour de France-gekte. De deelnemende koersvedetten aan het <strong><a target=\"_blank\" href=\"https://www.dernyantwerpen.be/nl/\">Na-Tour Dernycriterium</a></strong> worden pas later bekend gemaakt. Maar één ding is zeker: alle deelnemers tonen op 31 juli maar wat graag dat ze nog niet volledig moegestreden zijn en bekampen elkaar vol vuur in de Antwerpse binnenstad.   </p><p> </p><div class=\"snippet-table\"><h1>Programma</h1><table><tr><th>Uur</th><th>Activteit</th></tr><tr><td>14.30 - 16.30 uur</td><td>Derny-initiaties van district Antwerpen</td></tr><tr><td>16.30 - 16.45 uur</td><td>Publicaravaan</td></tr><tr><td>16.45 - 17.55 uur</td><td>Voorstelling wielrenners op podium Grote Markt</td></tr><tr><td>18.00 - 18.25 uur</td><td>Afvallingswedstrijd koppels</td></tr><tr><td>18.30 - 18.55 uur</td><td>Ronde van het district | Finale (achter derny)</td></tr><tr><td>18.55 - 19.10 uur</td><td>Publicaravaan</td></tr><tr><td>19.10 - 19.40 uur</td><td>SD Worx Na-Tour Dernycriterium | Finale bij de vrouwen (30 minuten)</td></tr><tr><td>19.50 - 20.30 uur</td><td>SD Worx Na-Tour Dernycriterium | Finale bij de mannen (40 minuten)</td></tr><tr><td>20.40 - 20.55 uur</td><td>SD Worx Na-Tour Dernycriterium | Podiumceremonie (mannen & vrouwen)</td></tr><tr><td>21.00 - 21.10 uur</td><td>Ronde van het district | Podiumceremonie</td></tr></table></div><h3>Praktisch</h3><ul><li>woensdag 31 juli</li><li>vanaf 14.30 uur</li><li>Grote Markt, Antwerpen-Centrum  </li><li>gratis</li><li>Meer info via <a href=\"mailto:sportantenne.districtantwerpen@antwerpen.be\">sportantenne.districtantwerpen@antwerpen.be</a> of 03 338 35 18</li><li><a target=\"_blank\" href=\"http://www.dernyantwerpen.be\">www.dernyantwerpen.be</a></li></ul>",
    "slug": "derny-initiatie-koers-in-het-spoor-van-een-derny-over-de-grote-markt",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ce7d12d245ad525150d017d/derny-initiatie-koers-in-het-spoor-van-een-derny-over-de-grote-markt",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/530f80b3-dbde-4840-ad7e-f3ecf7fcfe38/inplantigsplan.png",
    "tags": "District Antwerpen;sport;Sportprojecten;sporten;sportactiviteiten;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-23 09:00:00",
    "published_until": "2019-07-31 21:30:00",
    "channels": "District Antwerpen",
    "pois": "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[4.3996167182922,51.221621778887]}"
  },
  {
    "id": "5c7fab8454da78db595414a6",
    "title": "Speel-O-Rama 2019: maak het mee!",
    "intro": "<p>In de zomervakantie heet kinderfestival Speel-O-Rama alle kinderen van 7 tot 13 jaar welkom om zich (creatief) uit te leven. Van 15 juli tot en met 9 augustus geniet je 4 weken lang van verschillende ateliers, spelletjes, workshops en leuke attracties. </p>",
    "content": "<h3>Programma Speel-O-Rama Zomer</h3><ul><li><strong>Knutselatelier</strong><br />We gaan aan de slag met schaar, papier, touw en lijm en maken samen de mooiste marionetten! Dansende dieren, gekke vogels en klimmende kikkers, ze komen allemaal aan bod!<br /> </li><li><strong>FX lab ‘Movie Ride’</strong><br />TIjdens de zomervakantie ligt Hollywood even langs de Schelde. Leer hoe een film wordt gemaakt en ga aan de slag met special effects. Bedenk een leuk scenario, verkleed je en bouw je eigen miniatuurdecor. Wil jij bij de filmcrew van <a target=\"_blank\" href=\"http://www.fxlab.be/\">FX Lab</a> komen? Actie!<br /> </li><li><strong>Drukken </strong><br />Leer drukken met etsen op zinken platen en rijstpapier en maak de mooiste beelden met allerlei vreemde voorwerpen. Een nieuwe workshop waar je iets origineel kan maken om mee naar huis kan nemen.</li><li><p><strong>Theater</strong><br />Leer grappige toneeltjes in elkaar steken en laat de gekste versie van jezelf zien.</p></li><li><strong>Attracties</strong><br />Springen en klimmen op supercoole springkastelen voor groot en klein. Nieuw dit jaar is de Time Run'-obstakelbaan, een uitdagende klimhelling met 3D-elementen. Strijd tegen een vriendje en raak als eerste de spots van jouw kleur aan. Heb jij binnen de tijd de meeste spots van jouw kleur aangeraakt en ben je het snelst aan het eind van de stormbaan, dan ben jij de winnaar!<br /> </li><li><strong>Waterspelletjes</strong><br />Lekker verfrissen op een warme zomerdag door actief te zijn met water. Fun en afkoeling zijn verzekerd tijdens onze doldwaze waterspelavonturen. Alle kinderen kunnen vrijblijvend plonzen in een zwembadje onder toeziend oog van een animator. Neem hiervoor wel je eigen zwemgerief mee.</li><li><p><strong>Zomerbar & Terras</strong><br />Voor de ouders en begeleiders is er een zomerbar met een leuk terras waar het altijd aangenaam vertoeven is.</p></li></ul><h3>Praktisch</h3><ul><li>15 juli tot en met 9 augustus 2019</li><li>elk werkdag van 10 tot 16.30 uur</li><li>Zuiderpershuis | Leuvenstraat, 2000 Antwerpen</li><li>2 euro inkom per dag | contant of bancontact</li><li>Meer info via 03 338 34 77 of <a href=\"mailto:jeugddienst.antwerpen@stad.antwerpen.be\">jeugddienst.antwerpen@antwerpen.be</a></li><li>Alle kinderen kunnen vrijblijvend plonzen in een zwembadje onder toeziend oog van een animator. Neem hiervoor wel je eigen zwemgerief mee.</li><li><span>Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen tussen 7 en 13 jaar. <span>Kinderen tot 6 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene. Meer info over </span><strong>'Afspraken en regels'</strong><span> kan je onderaan deze pagina uitklappen. </span></span></li></ul><p><strong><span><span>​Steek zeker je A-kaart op zak en spaar een puntje aan de A-kaartzuil!</span></span></strong></p><h3>Tarieven</h3><p>De inkomprijs bedraagt 2 euro per dag.<br />Er kan betaald worden met contant geld of bancontact. <br /><br />Wie moet betalen? Iedereen die binnenkomt, behalve baby's en peuters tussen 0 en 3 jaar.<br />Kinderen tot 6 jaar moeten steeds vergezeld worden door een volwassene.</p><h3>Groepstarieven</h3><p>Er is geen kortingstarief voor groepen.</p><p>Groepen kunnen wel op factuur betalen. <br />Graag op voorhand een seintje wanneer je in groep komt of op factuur wenst te betalen.</p><p>De jeugddienst kan op voorhand een offerte en betalingsinformatie bezorgen via e-mail. Ook aan de kassa van Speel-O-Rama kan je een document invullen om op factuur te betalen.</p><h3>Bereikbaarheid</h3><p><u><strong>Speel-O-Rama Splash (Paasvakantie)</strong></u></p><p>De paaseditie van Speel-O-Rama gaat door in de <strong>Zappa en het zwembad (August Leyweg 6, Antwerpen Kiel)</strong>. </p><ul><li><strong>Met de fiets</strong></li></ul><p>Zappa ligt vlak naast de ring rond Antwerpen, op fietsafstand van het centrum. Er is een ruime fietsenstalling.</p><ul><li><span><strong>Met het openbaar vervoer</strong></span></li></ul><p><span>Bus 1, 13 en Tram 4 en 24 hebben een halte op wandelafstand van Zappa. </span><span>Plan </span><a target=\"_blank\" href=\"http://www.delijn.be/\">hier</a><span> je route. </span><br /><span>Treinstation Antwerpen Zuid is ook op wandelafstand. Plan </span><a target=\"_blank\" href=\"http://www.belgianrail.be/nl\">hier</a><span> je route met de trein.</span><br /> </p><p><strong><u>Speel-O-Rama (Zomervakantie)</u></strong><br /><br />De zomereditie van Speel-O-Rama gaat door in het <strong>Zuiderpershuis (Leuvenstraat, 2000 Antwerpen)</strong>.<br />Het Zuiderpershuis bevindt zich op de Gedempte Zuiderdokken, op hoek van de Waalsekaai en de Timmerwerfstraat. Het ligt op wandelafstand van de Groenplaats en het historisch centrum.</p><ul><li><strong>Met de fiets</strong></li></ul><p>Wie met de fiets komt, kan rijden langs het fietspad aan de Scheldekaaien. Het fietsknooppunt 59 van Fietsnet ligt net om de hoek.</p><ul><li><p><strong>Met het openbaar vervoer</strong></p></li></ul><p>De locatie op het Antwerpse Zuid is vlot te bereiken met het openbaar vervoer:</p><ul><li>vanuit station Antwerpen-Centraal neem je premetro 3, 5, 9 of 15 richting Groenplaats, bus 1 richting Hemiksem of bus 13 richting Polderstad tot de halte Montigny</li><li>vanuit station Antwerpen-Berchem stap je op bus 30 richting Zuid tot aan de halte Waterpoort</li><li>langs station Antwerpen-Zuid passeren zowel tram 4 als bussen 180-183, 291 en 295 richting centrum. Je stapt uit aan halte Museum (KMSKA).</li></ul><h3>Toegankelijkheid</h3><p>Speel-O-Rama is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen met een beperking. Alle activiteiten zijn op het gelijkvloers. Onze animatoren staan klaar om kinderen en tieners met een beperking te helpen.<br />Bij vragen kan je terecht bij <a href=\"mailto:jeugddienst.antwerpen@stad.antwerpen\">jeugddienst.antwerpen@antwerpen</a><a target=\"_blank\" href=\"http://jeugddienst.antwerpen@antwerpen.be/\">.be</a>.</p><h3>Afspraken en regels</h3><p>Speel-O-Rama heeft heel wat in petto voor de talrijke kinderen die afzakken naar dit creatieve kinderevenement. Om alles vlot te laten verlopen geven we een aantal richtlijnen en info mee.</p><p><strong>Deelnemen aan activiteiten</strong></p><ul><li>Bij sommige activiteiten kunnen kinderen vrij in- en uitlopen. Wanneer een activiteit volzet is, dan schuiven de kinderen aan tot iemand de activiteit verlaat. Sommige activiteiten duren maximum 1 uur. Daarna kan een een nieuwe groep deelnemen.<br /> </li><li>Alle activiteiten zijn geschikt voor deelnemers tussen 7 en 13 jaar. Enkele activiteiten zijn ook toegankelijk voor de iets jongere kinderen. Dit staat duidelijk aangegeven. Kinderen tot 6 jaar moeten vergezeld worden door een volwassene. </li></ul><p><strong>Rode en groene bandjes</strong><br />Speel-O-Rama werkt met een systeem van gekleurde bandjes.</p><ul><li><strong>Rode bandjes: </strong>kinderen tussen 7 en 13 jaar die niet buiten het domein mogen zonder ouder, krijgen een rood bandje. Ze mogen vrij rondlopen binnen het domein. Bij het binnenkomen worden ze op weg geholpen door een animator. Daarna zijn ze vrij. Wanneer kinderen een hele dag blijven, hebben ze zelf eten en drinken bij. <br /> </li><li><strong>Groene bandjes: </strong>deze bandjes dienen als inkombewijs. Kinderen met een groen bandje kunnen het domein verlaten zonder dat een volwassene hen ophaalt. Willen ze later die dag terugkomen? Dan kan dat als ze hun groen bandje nog dragen.</li></ul><p><strong>Verzekering</strong><br />Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. De deelnemers zijn niet verzekerd voor diefstal of beschadigingen van eigen materiaal. </p><p><strong>Vol is vol</strong><br />Het is mogelijk dat we de deuren moeten sluiten omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Vraagt u dit graag na vooraleer u naar Speel-O-Rama vertrekt? Dan kan u bellen naar 03 338 34 78.</p><p><strong>Zwemmen</strong><br />Tijdens Speel-O-Rama <span>Splash</span> in de paasvakantie is er steeds een zwembad. In blokken van 1 uur kunnen er telkens maximum 20 kinderen in het zwembad.</p><p>Aan de inkom wordt er naar het zwemniveau gevraagd, want er zijn zwemsessies voorzien voor de goede en minder goede zwemmers. We laten alle kinderen een lengte zwemmen onder het toeziend oog van een ervaren redder. Voor de groep met de minder goede zwemmers worden er zwembandjes en zwemvestjes voorzien.</p><p>Jongens en meisjes kleden zich apart om. De kleinste groep gaat in afzonderlijke kleedhokjes de andere groep in een gezamenlijke kleedkamer.</p><p><strong>Fotomateriaal en publiciteit</strong><br />Tijdens de activiteiten is het mogelijk dat er foto's genomen worden. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor communicatie van de stad Antwerpen.</p><p>Indien u niet wil dat er beelden van uw kind worden gemaakt, houden wij hier rekening mee. U meldt dit aan de inkom én stuurt een <a target=\"_blank\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/overzicht/district-antwerpen-1/jeugd/speel-o-rama-2019-maak-het-mee?subject=beeldmateriaal%20speel-o-rama\">e-mail</a> met foto van uw kind of een korte omschrijving van de kledij en zijn of haar uiterlijke kenmerken.</p>",
    "slug": "speel-o-rama-2019-maak-het-mee",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5c7fab8454da78db595414a6/speel-o-rama-2019-maak-het-mee",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/e2214f83-64f7-4242-ac67-a3c588c279b7/Artikel_SORzomer_final.jpg",
    "tags": "District Antwerpen;Speel-O-Rama;speelorama;Jeugdprojecten;kinderen en jongeren;",
    "type": "news",
    "published_at": "2019-07-15 10:05:00",
    "published_until": "2019-10-01 04:00:00",
    "channels": "A-nieuws, District Antwerpen",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "53ec78e4aba8a7cf388b4585",
    "title": "De stad ondersteunt de sector kinderopvang (0-3 jaar)",
    "intro": "<p>Hebt u een kinderopvang of wilt u kinderopvang starten in de stad Antwerpen en haar districten? De stad Antwerpen ondersteunt u hierin. </p>",
    "content": "<h3>Begeleiding</h3><ul><li>De stad helpt u bij vragen of problemen over kinderopvang waarop u elders geen antwoord vindt. </li><li>De stad geeft advies over de plaats waar u wil opstarten. </li><li>De stad organiseert vormingen.</li><li>Uw kinderopvang wordt opgenomen op <a target=\"_self\" href=\"http://www.antwerpen.be/kinderopvangzoeker\">www.antwerpen.be/kinderopvangzoeker</a>.</li><li>De stad helpt u met het publiceren van vrije plaatsen.</li></ul><p> </p><h3>Toelages​</h3><p><strong>De investeringstoelage: </strong>Wilt u een nieuw kinderopvanginitiatief groepsopvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar opstarten? Wenst u het aantal kindplaatsen in uw kinderopvang uit te breiden? Of wilt u een bestaand opvanginitiatief kwalitatief verbeteren?  Dan kunt u een investeringstoelage aanvragen.</p><p><strong>De kinderopvangtoelage:</strong> Met de kinderopvangtoelage past de stad Antwerpen een deel bij van de factuur die ouders betalen in een kinderdagverblijf (groepsopvang, trap 0 en 1) met een vaste prijs. Zo wordt de opvang betaalbaar voor een grotere groep ouders. </p><p><strong>Presubsidiering van opvang volgens inkomenstarief: </strong>De stad Antwerpen voorziet in financiële middelen voor de creatie van bijkomende opvangplaatsen volgens inkomenstarief (voor groepsopvang). Dit gebeurt door een presubsidiëring van opvangplaatsen volgens inkomenstarief, in afwachting van een overname van de subsidiëring door Kind en Gezin. Er kan enkel een aanvraag tot presubsidiëring ingediend worden na de lancering van een oproep.</p><p><strong>De kwaliteitstoelage:</strong> Deze toelage biedt financiële ondersteuning aan nieuwe opvanginitiatieven voor gezinsopvang (of groepsopvang samenwerkende onthaalouders). De toelage bedraagt 500 euro per opvanginitiatief, in de vorm van een aankoopcheque. </p><p>Alle informatie over de toelages vindt u op de webpagina '<a target=\"_self\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-eigen-bedrijf/kinderopvang-starten\">Ondernemen in Antwerpen - Kinderopvang'</a>. U kan er ook een toelage aanvragen.</p><p>De volledige reglementen vindt u hier:</p><ul><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents/20200629_Investeringstoelage.pdf\">investeringstoelage</a> </li><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents/20200629_toelagereglement_werkingstoelages_kinderopvang.pdf\">werkingstoelages</a></li></ul><p> </p><h3>Overleg</h3><ul><li>Lokaal Overleg Kinderopvang: klik <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/kinderopvang-3/ondersteuning-sector/lokaal-overleg-kinderopvang-lok\">hier</a> voor meer informatie</li><li>Er is overleg per soort opvang. U wordt uitgenodigd via de nieuwsbrief <em>Regie Kinderopvang Antwerpen - Nieuws!</em><br />U maakt er kennis met je collega's en u krijgt informatie over allerlei onderwerpen. </li></ul><h3><br />Regie kinderopvang</h3><p>Deze ondersteuning wordt aangeboden door Regie kinderopvang. </p><p>De Regie kinderopvang begeleidt alle kinderopvangintiatieven die zich in de stad Antwerpen bevinden. Deze onderhoudt en versterkt het netwerk in de sector. </p><p>Het <a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/54105aedb1a8a7be0c8b4567/contactpunt-kinderopvang\">contactpunt kinderopvang</a> is een onderdeel van de regie kinderopvang. Het contactpunt kinderopvang begeleidt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. </p>",
    "slug": "de-stad-ondersteunt-de-sector-kinderopvang-0-3-jaar",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/53ec78e4aba8a7cf388b4585/de-stad-ondersteunt-de-sector-kinderopvang-0-3-jaar",
    "image": null,
    "tags": "kinderen en jongeren;kinderopvang;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-08-18 09:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Kinderopvang",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5a97fffeb4ce55efb752872a",
    "title": "Geschenken (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u voorbeelddossier en toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'geschenken'.</p>",
    "content": "<p>Bij het aanvaarden van geschenken of ingaan op uitnodigingen dienen medewerkers van de stad Antwerpen rekening te houden met volgende richtlijnen uit de <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9ca3a048-d663-4bbf-a9a0-4ab304f3957e\">gedragscode voor stadspersoneel</a> (p. 4):</p><p>“We aanvaarden geschenken, gunsten en uitnodigingen voor diners, activiteiten en bedrijfsbezoeken alleen onder strikte voorwaarden: we spreken erover in het openbaar, we stellen onze chef ervan op de hoogte, ze vertegenwoordigen een geringe materiële waarde en ze verplichten ons tot geen enkele gunst of wederdienst. Als we op een uitnodiging ingaan, kadert dat in de uitoefening van ons beroep en in het belang van onze organisatie. Zowel het vragen naar, als het aanvaarden van geld is echter nooit toegestaan.”<br /> </p><h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Geschenken uitdelen (2017)</h3><p>Medewerker: “Wij hielden de voorbije jaren telkens een grote studiedag. We bedankten sprekers met een attentie. We hebben een aantal van de attenties op overschot. Het gaat enerzijds om enkele boeken, anderzijds om een aantal fotokadertjes (waarin we een foto van een tentoonstelling hadden gestoken). Vraag is nu wat we hiermee moeten doen. De boeken kunnen we aan de vakbibliotheek schenken, maar er zaten ook enkele voorleesboekjes bij. Mogen we die kadertjes in de koffiehoek zetten en mensen de kans geven om ze mee te nemen, in plaats van ze weg te gooien?”</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Bureau voor Integriteit: “Het is inderdaad best om zoveel mogelijk van die zaken naar de stad te laten terugvloeien. In het geval van boeken en voorleesboekjes is dat dan naar de (vak)bibliotheek. Ik kan me echter voorstellen dat dat voor de kadertjes niet lukt. Vaak worden zulke  voorwerpen verloot onder personeel zodat iedereen van de dienst of bedrijfseenheid de kans krijgt om ze te winnen.”</p>",
    "slug": "geschenken-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5a97fffeb4ce55efb752872a/geschenken-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-25 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae198392d2a3c79a625fd6b",
    "title": "Nevenactiviteiten (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u voorbeelddossiers en toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'nevenactiviteiten'.</p>",
    "content": "<p>Bij dossiers over nevenactiviteiten buigt het Bureau voor Integriteit zich vooral over de vraag of er geen risico bestaat op belangenvermenging. Regels hierover staan in:</p><ul><li>de <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/29289fb9-4057-4f11-aaef-754ee2ca6b19\">gedragscode voor personeelsleden</a> (p. 5), die stelt dat bepaalde (ex-)personeelsleden van de stad niet mogen meedingen naar opdrachten uitbesteed door de stad:<br /><br />"Als stad/OCMW een overheidsopdracht (werken, leveringen, diensten) uitschrijft, mogen ook de volgende personen zich hiervoor niet kandidaat stellen:<br />- medewerkers die een vorm van onbetaalde afwezigheid hebben<br />- ex-medewerkers die in de loop van de voorbije twee jaar nog officieel in dienst waren bij stad/OCMW of in die periode nog prestaties hebben verricht voor stad/OCMW."</li></ul><ul><li>de <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/29289fb9-4057-4f11-aaef-754ee2ca6b19\">rechtspositieregeling</a> voor stadspersoneel bevat een reglement op het uitoefenen van nevenactiviteiten (p. 11), dat aandachtspunten en afspraken bevat vertrekkend vanuit de filosofie dat de hoofdactiviteit steeds primeert op de nevenactiviteit, inclusief een verbod om tegelijk voor de stad te werken en er tegen betaling goederen of diensten aan te leveren: <br /><br />"<strong>Artikel 16: Verbod van winstgevende nevenactiviteit aan stad/OCMW</strong><p>Alle leveringen van goederen en diensten in het kader van een winstgevende nevenactiviteit aan stad/OCMW door medewerkers, rechtstreeks of onrechtstreeks, zijn verboden."</p>Het Bureau voor Integriteit is van mening dat dit verbod als groepsbreed (voor de hele groep Stad Antwerpen) toepasbaar geïnterpreteerd moet worden.</li></ul><p>Het Bureau voor Integriteit is daarnaast van mening dat in bijberoep samenwerken met firma’s waar de stad zaken mee doet, niet kan. Het baseert zich daarvoor op artikels 1, 3, 6 en 7 van het reglement op de nevenactiviteiten vervat in de rechtspositieregeling.</p><h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Zetelen in raden en commissies (2019)</h3><p><strong>Zetelen in de milieuraad</strong></p><p><span><span>Medewerker: "Mag ik als medewerker en inwoner van de stad, als burger dus, zetelen in de milieuraad van de stad?"</span></span></p><p><strong><span><span>Advies</span></span></strong></p><p><span>Bureau voor Integriteit: "Het </span><span><span>Bureau is van mening dat je het recht hebt om in een adviesraad te zetelen; als de statuten van de adviesraad dat niet verbieden. Je moet de activiteit strikt gescheiden houden van je hoofdactiviteit. </span></span><span><span>Omdat er in dat geval geen inhoudelijk raakvlak is tussen beide activiteiten, zou dat geen probleem mogen zijn. Het Bureau beveelt aan om de voorzitter van de adviesraad op de hoogte te brengen van het feit dat je een hoofdactiviteit uitvoert bij de stad."</span></span></p><p> </p><p><strong><span><span>Zetelen </span></span><span>in Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)</span></strong></p><p>Medewerker: "Mag ik me <span><span>kandidaat stellen om te zetelen in de adviesraad van GECORO, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening?"</span></span></p><p><span><span><strong>Advies</strong></span></span></p><p>Bureau voor Integriteit:<strong> </strong>"De adviesraad bepaalde dat werknemers van de stad Antwerpen geen lid of plaatsvervanger kunnen zijn van de adviesraad. Zo benadrukken ze het belang van de onafhankelijke werking van de GECORO. Dat vind je ook terug op de infofiche van GECORO op <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a81/\">antwerpen.be</a>."</p><h3>Werken als vrijwilliger bij een vzw van de stad (2019)</h3><p><span><span>Medewerker: "Ik werk als redder bij Sporting A. Mogen redders activiteiten van de vzw Antwerpen Sportstad ondersteunen? Ik zou dat buiten de diensttijd doen en daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgen."</span></span></p><p><strong><span><span>Advies</span></span></strong></p><p><span><span>Bureau voor Integriteit: "Er is geen bezwaar om in de geschetste omstandigheden als vrijwilliger te werken in een ander zwembad dan het zwembad waar je normaal gezien werkt. Het Bureau gaat er vanuit dat je niet bevoordeeld bent tegenover mogelijke andere kandidaten, dat de activiteiten buiten de gewone werkuren vallen en dat er geen belangenvermenging kan ontstaan. Ook de overige bepalingen uit het reglement op de nevenactiviteiten zijn van toepassing. Artikel 16 stelt dat er geen diensten aan de stad mogen aangeboden worden in het kader van een winstgevende activiteit. Vrijwilligerswerk wordt niet aanzien als een winstgevende activiteit."</span></span></p><h3>Nevenactiviteit als zelfstandige in bijberoep (2018)</h3><p>Medewerker: "Ik ben zelfstandige in bijberoep en geef sporadisch les op locaties van de stad, onrechtstreeks voor de stad. Ik maak deel uit van een pool van lesgevers bij een vzw. Kan dat?"</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Bureau voor Integriteit: "Het Bureau is van mening dat je de nevenactiviteit kan uitvoeren, zo lang je je hoofactiviteit bij de stad en je nevenactiviteit te allen tijde strak gescheiden houdt.</p><p>Wat artikel 16 uit het reglement op de nevenactiviteiten betreft, nuanceerde het Bureau de bepaling als volgt: "Aangezien je de opdrachten krijgt via de vzw en je geen zeggenschap hebt in deze vzw, kan het voor het Bureau dat je deze opdrachten uitvoert. Het Bureau beschouwt dit niet als onrechtstreeks prestaties uitvoeren voor de stad Antwerpen."</p><p>Het Bureau bezorgde een kopie van het advies aan de leidinggevende en de bedrijfsdirecteur van de medewerker.<br /> </p><h3>Nevenactiviteit als zelfstandige in bijberoep (2017)</h3><p>Medewerker: "Een tijdje geleden solliciteerde ik als zelfstandige in bijberoep voor de positie van BOV-coach in Schoten, waarvoor ik ondertussen ook werd geselecteerd. BOV staat voor Bewegen op Verwijzing: personen die omwille van medische of paramedische redenen meer moeten bewegen, worden door huisartsen naar ons doorgestuurd om samen met de cliënt het bewegen meer in hun leven te integreren.</p><p>Een collega van mij werkt binnen de stad mee aan het BOV-project. Vorige week kreeg ik de vraag of ik naast Schoten ook de regio van Antwerpen-Noord voor mijn rekening wou nemen. Vooraleer ik hier een definitieve beslissing in neem wilde ik de bevestiging krijgen dat dit inhoudelijk te combineren is met mijn functie als sportantenne Antwerpen. Indien u hier nog vragen over heeft hoor ik die graag."</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Het Bureau won extra informatie in. Daaruit bleek dat de medewerker zou vergoed worden via een projectfonds en niet door de burgers aan wie hij advies verleent. De burgers zouden doorverwezen worden naar de sportcoach via de huisartsen en niet door de stad.</p><p>Dat leidde tot dit advies.</p><p>Bureau voor Integriteit: "Het Bureau heeft zich vooral gebogen over de vraag of je bijberoep verenigbaar is met je hoofdactiviteit als medewerker van de Sportdienst. Zolang er een muur staat tussen de twee, dus zolang je vanuit de stad je privéactiviteit geen voordeel kan geven, en omgekeerd, zolang je vanuit je privéactiviteiten het beleid van de stad niet kan aansturen (en daar ook de schijn niet van verwekt) is er op deontologisch vlak geen probleem. Uiteraard moet je dat te allen tijde bewaken, ook als je in de toekomst een andere invulling zou geven aan je nevenactiviteit of als je die zou uitbreiden. Uit bijkomende informatie die je telefonisch gaf, bleek dat:</p><ul><li>je bij de stad niet werkt voor de districten waar je als BOV-coach zou gaan werken;</li><li>je als zelfstandige in bijberoep geen prestaties voor de stad zou leveren;</li><li>je geen directe raakvlakken ziet met de job bij de stad.</li></ul><p>Op basis hiervan geeft het Bureau voor Integriteit een gunstig advies om dit bijberoep uit te oefenen naast je job bij de stad, gesteld dat:</p><ul><li>je bij de stad niet werkt voor een van de districten waar je in bijberoep actief zou zijn;</li><li>je geen prestaties levert aan de stad als zelfstandige;</li><li>je ervoor zorgt niet betrokken te worden bij adviesverlening vanuit de stad aangaande het BOV-project.</li></ul><p>Uiteraard zijn hier alle bepalingen van toepassing die in het reglement op de nevenactiviteiten zijn opgenomen. Dat reglement maakt ook deel uit van de rechtspositieregeling.</p><p>Het Bureau voor Integriteit verneemt graag jouw reactie op dit advies."<br /> </p>",
    "slug": "nevenactiviteiten-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae198392d2a3c79a625fd6b/nevenactiviteiten-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-26 08:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae1ae5a2d2a3c549113b068",
    "title": "Privacy (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'privacy', evenals een of meerdere behandelde voorbeelddossiers.</p>",
    "content": "<h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Vrijgeven van namen van medewerkers (2018)</h3><p>Het Bureau ontvangt een vraag van een secretaris van een stedelijk comité. Dit comité geeft advies aan het college en aan derden. Een burger vraagt naar de samenstelling van dit comité. Het bestaat uit een aantal stadsmedewerkers met vakkennis en een aantal externe leden. De secretaris vreest dat de burger met alle leden apart contact wil opnemen over een dossier waarover het comité kort geleden ongunstig heeft geadviseerd. In het collegebesluit dat dat advies bevat, staan de externe leden met naam vermeld maar de interne leden niet.</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>Het bureau vraagt advies aan de juridische dienst en krijgt het volgend antwoord, dat ook aan de adviesvrager wordt bezorgd: </p><p>"Het collegebesluit is openbaar en kan dus opgezocht worden door de adviesvrager in e-Besluitvorming, de publieke website voor raadpleging van stedelijke besluiten. Dat betekent dat de namen van de externe leden van het comité al openbaar zijn en dus mogen doorgegeven worden. Maar voor de interne leden, die in het besluit alleen met hun functie worden aangeduid, geldt dit niet. <br />De vraag van de burger kan bovendien niet beschouwd worden als een vraag naar een bestuursdocument in het kader van het Decreet openbaarheid van bestuur. Desondanks is het een vraag om inlichtingen waarop moet geantwoord worden. Maar wanneer digitaal (per mail) op deze vraag wordt geantwoord, geldt dit als een verwerking van persoonsgegevens en is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. <br />Het desbetreffende comité werd ten slotte niet opgericht op basis van een wettelijke opdracht (hogere regelgeving). Of hier het algemeen belang van toepassing is, kan bediscussieerd worden.</p><p>Onze conclusie: de enige manier waarop de namen van de interne leden mogen worden doorgegeven is om aan elk van hen toestemming hiervoor te vragen. Zonder die toestemming kunnen de namen niet worden doorgegeven."</p><h3>Gebruik camerabeelden (2017)</h3><p>Medewerker: "Mag een werkgever camerabeelden van een persoon gebruiken en doorsturen naar andere diensten in het kader van een onderzoek zonder de gefilmde persoon daarvan op de hoogte te brengen?"</p><p><br /><strong>Advies</strong></p><p>“Het Bureau voor Integriteit heeft van de Juridische Dienst van de bedrijfseenheid Personeelsmanagement vernomen dat het antwoord op de vraag afhankelijk is van een aantal factoren:</p><ul><li>Werden de gebruikte camera’s aangegeven bij de privacycommissie?</li><li>Voor welke doeleinden werden de camera's aangebracht: veiligheid van de medewerkers, bescherming van de goederen van de onderneming …?</li><li>Aan welke entiteit zouden de beelden worden doorgegeven: een dienst binnen de stad of een andere rechtspersoon?</li></ul><p>Stel: de camera’s zijn aangegeven en er wordt misbruik vastgesteld bij het bekijken van beelden in het kader van de doeleinden waarvoor de camera's werden aangebracht. De betrokken beelden kunnen worden gebruikt om dit misbruik te bewijzen maar mogen niet worden doorgegeven aan een andere rechtspersoon (behalve de politie) zonder toelating door de personen die op de beelden te zien zijn.</p><p>Het doorgeven van beelden aan de politie gebeurt meestal naar aanleiding van een verzoekschrift van het parket. In dit geval moeten de gefilmde personen niet op de hoogte gebracht worden.</p><p>Als iemand in dergelijk geval meent dat zijn persoonlijke levenssfeer werd geschonden, kan deze persoon bij drie instanties aankloppen:</p><ol><li>de Privacycommissie</li><li>de politie</li><li>de rechtbank (bij de procureur des Konings of bij de (voorzitter van de) rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de melder).</li></ol><p>Hopelijk kan u hiermee verder? Het Bureau voor Integriteit verneemt graag van u welke stappen u onderneemt na ons advies.”</p>",
    "slug": "privacy-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae1ae5a2d2a3c549113b068/privacy-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-26 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5ae1a7c52d2a3c34886d8ed0",
    "title": "Samenwerking (integriteit)",
    "intro": "<p>Op deze pagina vindt u voorbeelddossier en toelichting bij de werking van het Bureau voor Integriteit rond het thema 'samenwerking'.</p>",
    "content": "<p>De regels binnen de stad op het vlak van samenwerking tussen medewerkers zijn opgenomen in de <a target=\"_blank\" href=\"https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/9ca3a048-d663-4bbf-a9a0-4ab304f3957e\">gedragscode</a> voor stadspersoneel (p. 3).</p><p>Bij de behandeling van dossiers die bij het Bureau voor Integriteit worden aangebracht als een expliciet samenwerkingsprobleem zal het Bureau altijd eerst nagaan of dit probleem is opgenomen met de betrokken leidinggevende(n) of met een vertrouwenspersoon. Indien dit niet het geval blijkt, zal het Bureau adviseren om eerst deze weg te volgen tenzij dat omwille van bepaalde redenen niet mogelijk is.</p><p>Geregeld lijkt een dossier initieel niet te gaan om een samenwerkingsprobleem maar om een integriteitskwestie en blijkt pas later de ware oorzaak. Ook dan zal het Bureau aanraden om een vertrouwenspersoon in te schakelen indien nodig.</p><h3>Voorbeelddossiers</h3><h3>Samenwerking met leidinggevende (2017)</h3><p>Medewerker: "Ik heb bij de samenwerking met mijnleidinggevende op het vlak van werkuren en integriteit. Meer bepaald vind ik de afbakening van mijn werkuren onduidelijk en dat er te weinig regels en procedures beschikbaar zijn om ter zake op terug te vallen.</p><p>Tijdens een functioneringsgesprek met mijn leidinggevende kreeg ik opmerkingen op mijn werkuren. Het ging om onnodig uren opbouwen en vroeger intikken dan toegelaten is. Ik gaf bij mijn leidinggevende aan dat het voor mij niet duidelijk was binnen welke uren er juist gewerkt moet worden. Op aanraden van een vakbond schreef ik een weerwoord waarin ik stelde dat ik niet akkoord was met het functioneringsverslag. De leidinggevende zag dat weerwoord als een persoonlijke aanval en dreigde met ontslag. De leidinggevende is heel dominant ten aanzien van zijn medewerkers, maar ook naar burgers toe. Ik geef ook nog door dat mijn leidinggevende flessen champagne mee naar huis heeft genomen die de afdeling cadeau had gekregen. Ik vrees voor mijn job en vraag bescherming aan het Bureau bescherming. Ik diende ook een dossier in ij de preventieadviseur."</p><p><br /><strong>Vervolg</strong></p><p>Het Bureau voerde een gesprek met de leidinggevende, in aanwezigheid van de preventieadviseur. De leidinggevende gaf aan dat hij veel problemen heeft met de melder, die nog niet zo lang op zijn dienst werkt. Vanaf het begin toonde de melder weinig of geen initiatief. Hij stelt bijvoorbeeld wel rapporten op bij incidenten, maar doet geen voorstellen voor aanpak ervan. Na een incident in verband met werkuren plande hij een functioneringsgesprek in. Tijdens dit gesprek kaartte hij met de medewerker ook de problemen aangaande tijdsregistratie aan, waarop geen reactie kwam. De melder stelt zich ook niet flexibel op tegenover andere collega’s.</p><p>Tijdens dit gesprek gaf de leidinggevende toe dat hij niet wist wat er met de flessen champagne moest gebeuren en ze inderdaad naar huis heeft meegenomen. Intussen heeft hij een integriteitsopleiding gevolgd en beseft hij dat hij dat niet had mogen doen.</p><p><br /><strong>Conclusie</strong></p><p>Het Bureau voor Integriteit oordeelde dat dit een functioneringsdossier betreft in plaats van een integriteitsdossier, aangezien het gaat om een conflict tussen de leidinggevende en de melder dat ontstond na een functioneringsgesprek. De melder voelt zich geviseerd en viseert op zijn beurt zijn leidinggevende.</p><p>Op integriteitsvlak valt de leidinggevende weinig ten laste te leggen, buiten het meenemen van de flessen champagne.</p><p>Het Bureau besliste om geen bescherming toe te kennen aan de melder omdat de melding niet voldoet aan een van de vereiste criteria, namelijk het criterium ‘voldoende zwaarwichtig’.</p><p>Ten slotte adviseerde het Bureau om indien nodig de preventieadviseur of Personeelsmanagement in te schakelen.</p>",
    "slug": "samenwerking-integriteit",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5ae1a7c52d2a3c34886d8ed0/samenwerking-integriteit",
    "image": null,
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2018-04-26 10:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Bureau voor Integriteit",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052439d8a6ec798b4aa0",
    "title": "Nutswerken in Berchem",
    "intro": "<p>Nutsmaatschappijen kunnen in Berchem werken uitvoeren. Deze werken verlopen volgens bepaalde afspraken om de hinder te beperken.</p>",
    "content": "<h3><span>Werken vergund - effectieve werken</span></h3><p>De werken zijn voor een lange periode vergund, maar de periode waarin effectief gewerkt wordt, is beduidend korter. De <strong>periode van de effectieve werken</strong> staat hieronder in <strong>vet</strong>. Door onvoorziene omstandigheden kunnen deze data echter wijzigen en later in de vergunde periode plaatsvinden. Als de aannemer buiten deze periode werken wil uitvoeren, vraagt hij een nieuwe vergunning aan bij de verkeerspolitie.</p><p><strong>Fluvius (het vroegere Eandis)</strong> heeft op <a target=\"_self\" href=\"https://werkenvan.fluvius.be/\">werkenvan.fluvius.be</a>  een handig plannetje met waar er wanneer gewerkt wordt. Op de pagina ‘<a target=\"_self\" href=\"https://www.fluvius.be/nl\">Onze diensten</a>’ kan u alle webtools van Fluvius, bijvoorbeeld over een stroomonderbrekingen of voor het melden van een defecte straatverlichting, terugvinden.</p><p>Ook <strong>water-link</strong> heeft <a target=\"_blank\" href=\"https://www.water-link.be/\">een website</a> met meer info over hun werken.</p><p>Hebt u vragen bij <strong>een parkeerverbod in uw straat</strong> of buurt? Op <a target=\"_blank\" href=\"https://parkeerverbod.info\">dit plan</a> vindt u terug of het gaat om een particuliere aanvraag (bv. een verhuis) of om een aanvraag voor wegenwerken en hoe lang de werken duren.</p><h3>Arthur Sterckstraat</h3><p>​Nutswerken: Water-link, <span>Fluvius</span>. Werken: leiding vernieuwen. De werken zijn vergund van 13/09/2019 tot en met 13/05/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Arthur Sterckstraat 2-64 en 1-67, voetpad: <strong>11/05/2020 - 24/06/2020</strong></li><li>Arthur Sterckstraat 67, doorsteek rijbaan: <strong>11/05/2020 - 24/06/2020</strong></li></ul><h3>Baron de Catersstraat</h3><p>Nutswerken: Proximus. Werken: netuitbreiding. De werken zijn vergund van 18/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Baron de Catersstraat 45-50, in voetpad en rijstrook: <strong>27/01/2020 - 06/03/2020</strong></li></ul><h3>Berchemboslaan - Herman Vosstraat</h3><p>​Nutswerken: OVAM. Werken: plaatsing van peilbuis in functie van bodemsaneringswerken. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Berchemboslaan 5-7, ter hoogte van Herman Vosstraat: <strong>najaar/winter 2019</strong></li></ul><p>​Nutswerken: VGB. Werken: boring. <span>Werken vergund van 20/12/2019 tot en met 20/08/2020. </span>Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li><span>Berchemboslaan</span> 2 en 3-7, voetpad en rijstrook: <strong>12/01/2020 - 28/02/2020</strong></li></ul><h3>Berthoutstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Berthoutstraat 32, 47 en 48-50, in voetpad en rijstrook: <strong>03/02/2020 - 28/02/2020</strong></li></ul><p><strong>​​​​</strong>Nutswerken: <span>MVG, Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 22/11/2019 tot en met 22/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Berthoutstraat 2-28, in het voetpad: <strong>16/03/2020 - 12/06/2020</strong></li></ul><p><strong>​</strong>Nutswerken: Aquafin. Werken: proefsleuf. De werken zijn vergund van 02/04/2020 tot en met 15/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Hoeken thv Berthoutstraat 32, 46 en 12-14, in voetpad en rijstrook: <strong>25/05/2020 - 05/06/2020</strong></li></ul><h3>Binnensingel</h3><p>Nutswerken: Elia. Werken: kabeldeel binnen het project Petrol-Zurenborg (meer info op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.elia.be/petrol-zurenborg\">www.elia.be/petrol-zurenborg</a>). Data van de werken (richtdata, kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Binnensingel, in de parkeerstrook en gedeeltelijk in de rijweg: <strong>05/08/2019 - 30/01/2020</strong></li></ul><p>Nutswerken: <span>MVG</span>. Werken: verkeerslichten. Werken vergund van 28/06/2019 tot en met 28/02/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​</p><ul><li>Binnensingel, aan kruispunt met de Grotesteenweg-Uitbreidingsstraat, in het voetpad, fietspad en de rijstrook: <strong>06/01/2019 - 14/02/2020</strong></li></ul><p>Nutswerken: Eurofiber. Werken: klantaansluiting. Werken vergund van 14/02/2020 tot en met 14/10/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​</p><ul><li>Binnensingel, ter hoogte van de voetgangersbrug tussen station Berchem en Post X, in de berm: <strong>23/03/2020 - 27/03/2020 en 11/05/2020 - 15/05/2020</strong></li></ul><h3>Boomgaardstraat</h3><p>​Nutswerken: Water-link, Fluvius, Integan, Proximus. Werken: vernieuwing nutsleidingen in voorbereiding op heraanleg Boomgaardstraat. Omleidingsinfo over deze nutswerken leest u op <a target=\"_self\" href=\"https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/wegenwerken/nutswerken-boomgaardstraat\">www.slimnaarantwerpen.be/nl/wegenwerken/nutswerken-boomgaardstraat</a>.</p><p>De werken zijn vergund van 17/05/2019 tot en met 17/01/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Fase 1, Boomgaardstraat 3-35 en 4-76, in het voetpad en deel rijbaan: werd reeds uitgevoerd</li><li>Fase 2, Boomgaardstraat 78-198 en 37-99, in het voetpad en deel van de rijbaan: werd reeds uitgevoerd</li><li>Fase 3, Boomgaardstraat 99-351 en 198-352, in het voetpad en deel van de rijbaan: werd reeds uitgevoerd</li><li>Boomgaardstraat 191-251 en aan de overzijde 306-348, in het voetpad: <strong>27/04/2020 - 26/06/2020</strong></li><li>Laatste fases en aanwerkingen: <strong>22/06/2020 - 10/07/2020</strong></li></ul><h3>Burgemeester Woutersstraat</h3><p>​Nutswerken: <span>Fluvius</span>, <span>Proximus</span>, Water-link. Werken: <span>netuitbreiding</span>. Werken vergund van 28/02/2020 tot en met 28/10/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​</p><ul><li>Burgemeester Woutersstraat 1-39, in het voetpad en doorsteken in de rijbaan (<span>thv</span> nr 17 en 28):<strong> 25/05/2019 - 26/06/2020</strong></li><li>Burgemeester Woutersstraat, klantaansluitingen: <strong>04/06/2020 - 28/08/2020</strong></li></ul><h3>Cameliastraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Cameliastraat 31 en 31-34, in voetpad en rijstrook: <strong>08/01/2020 - 08/04/2020</strong></li><li>Cameliastraat 26-36 en 31, in voetpad en rijstrook: <strong>03/02/2020 - 28/02/2020</strong></li></ul><h3>Cogels Osylei</h3><p>Nutswerken: <span><span>Proximus</span></span>. Werken: <span><span>netuitbreiding</span></span>. De werken zijn vergund van 06/03/2020 tot en met 15/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Cogels Osylei nr. 36/38, in het voetpad: <strong>15/06/2020 - 20/07/2020</strong></li></ul><h3>Daenenstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Daenenstraat 43-49, in voetpad en rijstrook: <strong>08/01/2020 - 08/04/2020</strong></li></ul><h3>De Villegasstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>De Villegasstraat 13 en 39-45, in voetpad en rijstrook: <strong>27/01/2020 - 06/03/2020</strong></li><li>De Villegasstraat 1-3, in voetpad en rijstrook:<strong> 08/01/2020 - 08/04/2020</strong></li></ul><h3>De <span>Wittestraat</span></h3><p>Nutswerken: <span>Proximus, Integan</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>De Wittestraat 2, 73, 75, in het voetpad en de rijstrook: <strong>02/03/2020 - 01/04/2020</strong></li></ul><h3>Driekoningenstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Driekoningenstraat 31 en 120-134, in het voetpad: <strong>03/02/2020 - 28/02/2020</strong></li></ul><p><strong>​​</strong>Nutswerken: MVG, Proximus. Werken: netuitbreiding. De werken zijn vergund van 22/11/2019 tot en met 22/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Driekoningenstraat 14-74, in de rijweg: <strong>16/03/2020 - 12/06/2020</strong></li></ul><h3>Elisabethlaan</h3><p>​Nutswerken: <span>MVG</span>. Werken: verkeerslichten. De werken zijn vergund van 28/06/2019 tot en met 28/02/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Kruispunt Koninklijkelaan-Elisabethlaan, in voetpad, fietspad en rijstrook: <strong>20/01/2020 - 13/03/2020</strong></li></ul><h3>Ferdinand Coosemansstraat</h3><p>​Nutswerken: <span>Fluvius</span>. Werken: sanering, netuitbreiding, aardgas, elektriciteit, telecom. Data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Ferdinand Coosemansstraat: <strong>26/02/2020 - 10/04/2020</strong></li></ul><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​</p><ul><li>Ferdinand Coosemansstraat 99-101, in voetpad en rijstrook:<strong> 01/06/2020 - 12/06/2020</strong></li></ul><h3>Frans Van Hombeeckplein</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Frans Van Hombeeckplein 27-39, voetpad: <strong>22/01/2020 - 14/02/2020</strong></li></ul><h3>Fruithoflaan</h3><p>Nutswerken: <span>MVG</span>. Werken: verkeerslichten. Werken vergund van 28/06/2019 tot en met 31/05/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li><p>Kruispunt <span>Fruithoflaan-Grotesteenweg-</span>Ringlaan, in het voetpad, fietspad en de rijstrook:<strong> 06/04<strong>/2020 - 30/04/2020</strong></strong></p></li></ul><h3>Generaal Lemanstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Generaal Lemanstraat 74-92, in het voetpad: <strong>28/01/2020 - 28/02/2020</strong></li></ul><h3><span>Generaal Van Merlenstraat</span></h3><p>Nutswerken: <span><span><span>Proximus</span></span></span>. Werken: <span><span><span>netuitbreiding</span></span></span>. De werken zijn vergund van 06/03/2020 tot en met 15/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><p>Generaal Van Merlenstraat 23-53/28-44, in het voetpad en de rijstrook: <strong>15/06/2020 - 20/07/2020</strong></p><h3>Grotesteenweg</h3><p><strong>​</strong>​Nutswerken: Vlaamse overheid. Werken: netuitbreiding en verkeerslichten. Werken vergund van 28/06/2019 tot en met 31/05/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​</p><ul><li>Grotesteenweg 432, aan kruispunt met Jan <span>Moorkensstraat</span>, in het fietspad, zebrapad en de rijstrook:<strong> 09/12/2019 - 05/06/2020</strong></li><li>Grotesteenweg, aan kruispunt met de Fruithoflaan en Ringlaan, in het voetpad, fietspad en de rijstrook: <strong>20/01/2020 - 13/03/2020</strong></li><li>Grotesteenweg, aan kruispunt met Binnensingel-Uitbreidingstraat, in het voetpad, fietspad en de rijstrook: <strong>06/01/2019 - 14/02/2020</strong></li><li>Grotesteenweg 195, in het voetpad, fietspad en de rijstrook:<strong> 27/01/2019 - 14/02/2020</strong></li></ul><p><strong>​​</strong>​Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. Werken vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Grotesteenweg 186-212, voetpad: <strong>16/12/2019 - 20/12/2019</strong></li><li>Grotesteenweg 150-178 en 202-214, in voetpad, fietspad en rijstrook:<strong> 13/02/2020 - 17/03/2020</strong></li></ul><p>Nutswerken: <span>Proximus, Integan</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Grotesteenweg 81, 97-105, 127-143, 166, 173-195, in het voetpad: <strong>02/03/2020 - 22/05/2020</strong></li></ul><p><strong>​</strong>Nutswerken: <span>Eurofiber</span>. Werken: <span>klantaansluiting</span>. Werken vergund van 30/04/2020 tot en met 30/12/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Grotesteenweg 214, in het voetpad en fietspad: <strong>08/06/2020 - 12/06/2020</strong></li></ul><h3><span>Heilig Hartstraat</span></h3><p>Nutswerken: <span>Proximus, Integan</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Heilig Hartstraat 1-5 en 11-14, in het voetpad en de rijstrook: <strong>02/03/2020 - 01/04/2020</strong></li></ul><h3>Hogeweg</h3><p><strong>​​</strong>​Nutswerken: Proximus. Werken: netuitbreiding. Werken vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Hogeweg 54-84, in voetpad en rijstrook:<strong> 13/02/2020 - 17/03/2020</strong></li></ul><h3>Jan Breydelstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Jan Breydelstraat 12-28, 35-3 en 94, voetpad: <strong>22/01/2020 - 14/02/2020</strong></li></ul><h3>Jan Moorkensstraat</h3><p>​Nutswerken: Vlaamse overheid. Werken: verkeerslichten. Werken vergund van 28/06/2019 tot en met 31/05/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​</p><ul><li>Jan Moorkensstraat, aan kruispunt met de Grotesteenweg, in het fietspad, zebrapad en de rijstrook:<strong> 09/12/2019 - 05/06/2020</strong></li></ul><p>​Nutswerken: Fluvius, Proximus, Water-link. Werken: netuitbreiding. Werken vergund van 28/02/2020 tot en met 28/10/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​</p><ul><li>Jan <span>Moorkensstraat 15-99</span>, in het voetpad en doorsteken in de rijstrook (thv nr 44/46 en 95A):<strong> 25/05/2019 - 26/06/2020</strong></li></ul><h3>Kemmelbergstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus, Integan</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Kemmelbergstraat 1-9, 24 en 54-80 (overkant voetpad), in het voetpad en de rijstrook: <strong>02/04/2020 - 22/05/2020</strong></li><li>Kemmelbergstraat 22, in het voetpad en de rijstrook:<strong> 02/03/2020 - 13/03/2020</strong></li></ul><h3>Klauwaardsstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus, Integan</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Klauwaardsstraat 2, 24-28 en 33, in het voetpad en de rijstrook: <strong>02/03/2020 - 10/04/2020</strong></li></ul><h3>Koninklijkelaan</h3><p>​Nutswerken: MVG. Werken: verkeerslichten. De werken zijn vergund van 28/06/2019 tot en met 28/02/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Kruispunt Koninklijkelaan-Elisabethlaan, in voetpad, fietspad en rijstrook: <strong>20/01/2020 - 13/03/2020</strong></li><li>Koninklijkelaan 70, in voetpad, fietspad en rijstrook: <strong>20/01/2020 - 13/03/2020</strong></li></ul><h3>Lange Pastoorstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus, Integan</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Lange Pastoorstraat 30-45, in het voetpad: <strong>02/03/2020 - 22/05/2020</strong></li></ul><h3>Meibloemstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 18/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Meibloemstraat 22-30 en de volledige overkant van de straat, in voetpad en rijstrook: <strong>27/01/2020 - 06/03/2020</strong></li></ul><h3>Patriottenstraat</h3><p><strong>​​</strong>​Nutswerken: Proximus. Werken: netuitbreiding. Werken vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Patriottenstraat 17-35, in het voetpad:<strong> 24/02/2020 - 04/03/2020</strong></li></ul><h3>Pieter Jozef Nauwelaertsstraat</h3><p><strong>​</strong>Nutswerken: <span>Water-link</span>. Werken: klantaansluiting. De werken zijn vergund van 11/05/2020 tot en met 06/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Pieter Jozef Nauwelaertsstraat 35, in voetpad en rijstrook: <strong>10/06/2020 - 10/06/2020</strong></li></ul><h3>Posthofbrug</h3><p>​Nutswerken: Proximus. Werken: kast plaatsen en netuitbreiding. De werken zijn vergund van 13/09/2019 tot en met 13/05/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Posthofbrug 4-6, berm en voetpad: <strong>20/01/2020 - 07/02/2020</strong></li></ul><h3>Pretoriastraat</h3><p><span>​​</span>​Nutswerken: Fluvius, Proximus, Water-link. Werken: elektriciteit, openbare verlichting, telecom, water. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Pretoriastraat, verschillende fases:<span> <strong>09/06/2020 - 01/12/2020</strong></span></li></ul><h3><span>Ringlaanlaan</span></h3><p>Nutswerken: Vlaamse overheid (AWV). Werken: verkeerslichten. Werken vergund van 28/06/2019 tot en met 28/02/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Kruispunt <span>Fruithoflaan-Grotesteenweg-Ringlaan</span>, in het voetpad, fietspad en de rijstrook:<strong> <strong>20/01/2020 - 13/03/2020</strong></strong></li></ul><h3>Sint-Hubertusstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Sint-Hubertusstraat 16-40, in het voetpad: <strong>28/01/2020 - 28/02/2020</strong></li></ul><h3>Sint-Lambertusstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Fluvius</span>. Werken: <span>netuitbreiding voor klantaansluiting en sanering</span>. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Sint-Lambertusstraat: <strong>16/03/2020 - 09/04/2020</strong></li></ul><p><strong>​​</strong>Nutswerken: <span>Aquafin</span>. Werken: proefsleuf. De werken zijn vergund van 02/04/2020 tot en met 15/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Sint-Lambertusstraat 70-73 en 98-103, in de rijstrook: <strong>25/05/2020 - 05/06/2020</strong></li></ul><h3>Stanleystraat</h3><p><span>Nutswerken: Fluvius (het vroegere Eandis), </span>Proximus, Integan, Waterlink<span>. Werken: er wordt gewerkt aan de nutsleidingen voor </span>aardgas, elektriciteit, openbare verlichting, telecom en water<span>.</span></p><ul><li>In 2019 en 2020 vinden er doorlopend nutswerken plaats in de Stanleystraat-Cuperusstraat, in voorbereiding op wegenwerken.</li></ul><h3>Statiestraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Statiestraat 26-30 en 19-30, in voetpad en rijstrook: <strong>08/01/2020 - 08/04/2020</strong></li></ul><h3><span>Uitbreidingstraat</span></h3><p><span>Nutswerken</span>: <span>Elia</span>. Werken: <span>kabeldeel binnen het project Petrol-Zurenborg (meer info op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.elia.be/petrol-zurenborg\">www.elia.be/petrol-zurenborg</a>).</span> Data van de werken (<span>richtdata</span>, kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Uitbreidingstraat, in de parkeerstrook en gedeeltelijk in de rijweg: <strong>05/01/2020 - 28/02/2020​​</strong></li></ul><p>Nutswerken: Blue Corner. Werken: kast plaatsen, laadpalen. De werken zijn vergund van 29/11/2019 tot en met 29/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li><span>Uitbreidingstraat</span> 470/472, in het voetpad: <strong>13/01/2020 - 14/01/2020</strong></li></ul><p><strong>​</strong>Nutswerken: Proximus. Werken: netuitbreiding. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Uitbreidingstraat 2-32, 46-52, 56-84 en 180-186, in het voetpad: <strong>22/01/2020 - 14/02/2020</strong></li><li>Uitbreidingstraat 10-32, in het voetpad: <strong>28/01/2020 - 28/02/2020</strong></li><li>Uitbreidingstraat 78-80, 240-256, 301, 331 en 392, in voetpad, fietspad en rijstrook: <strong>13/02/2020 - 24/03/2020</strong></li></ul><p>​Nutswerken: <span>MVG</span>. Werken: verkeerslichten. Werken vergund van 28/06/2019 tot en met 28/02/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):​​</p><ul><li>Uitbreidingstraat, aan kruispunt met Grotesteenweg-Binnensingel, in het voetpad, fietspad en de rijstrook: <strong>06/01/2020 - 14/02/2020</strong></li></ul><p>Nutswerken: <span>Proximus, Integan</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 04/10/2019 tot en met 04/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Uitbreidingsstraat 180-186, in het voetpad: <strong>02/03/2020 - 01/04/2020</strong></li></ul><h3>Van Campenhoutstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Van Campenhoutstraat 42 en 53-55, in voetpad en rijstrook: <strong>08/01/2020 - 08/04/2020</strong></li><li>Van Campenhoutstraat 23-25, 40-42 en 51-53, in voetpad en rijstrook:<strong> 03/02/2020 - 28/02/2020</strong></li><li>Van Campenhoutstraat 6-10, in voetpad en rijstrook:<strong> 01/06/2020 - 12/06/2020</strong></li></ul><p><strong>​​</strong>Nutswerken: <span>Aquafin</span>. Werken: proefsleuf. De werken zijn vergund van 02/04/2020 tot en met 15/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Hoek Van Campenhoutstraat-Woeringenstraat, in voetpad en rijstrook: <strong>25/05/2020 - 05/06/2020</strong></li></ul><h3>Van Vaerenberghstraat</h3><p>​Nutswerken: Water-link, <span>Fluvius</span>. Werken: leiding vernieuwen. De werken zijn vergund van 13/09/2019 tot en met 13/05/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Van Vaerenberghstraat 50-68, in het voetpad en aan de doorsteek in de rijbaan aan huisnummer 66: <strong>06/01/2020 - 24/06/2020</strong></li></ul><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 18/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Van <span>Vaerenberghstraat</span> 31 en 53-63, voetpad: <strong>27/01/2020 - 06/03/2020</strong></li></ul><h3>Vredestraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 18/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Vredestraat 82-94, 93, 97-103, in voetpad en rijstrook: <strong>27/01/2020 - 06/03/2020</strong></li><li>Vredestraat 4-36, 25-25A, 79, 82-94, 93-103, in voetpad en rijstrook: <strong>13/02/2020 - 17/03/2020</strong></li></ul><h3>Walemstraat​​</h3><p>Nutswerken: <span>MVG, Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 22/11/2019 tot en met 22/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Walemstraat 63-83, in het voetpad en doorsteken in de rijbaan: <strong>16/03/2020 - 12/06/2020</strong></li></ul><h3><span>Waterloostraat</span></h3><p>Nutswerken: <span><span><span>Proximus</span></span></span>. Werken: <span><span><span>netuitbreiding</span></span></span>. De werken zijn vergund van 06/03/2020 tot en met 15/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><p>Waterloostraat 1-59 / 2-32, voetpad: <strong>15/06/2020 - 20/07/2020</strong></p><h3>Willem Van Laarstraat</h3><p><strong>​​</strong>​Nutswerken: Proximus. Werken: netuitbreiding. Werken vergund van 08/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Willem Van Laarstraat 1, 4-6, 13-25, 43, 53-63, 64-66, 84-90, in het voetpad:<strong> 13/02/2020 - 17/03/2020</strong></li><li>Willem Van Laarstraat 78-80, 86-96: <strong>12/03/2020 - 24/03/2020</strong></li></ul><h3>Woeringenstraat</h3><p><strong>​</strong>Nutswerken: <span>Aquafin</span>. Werken: proefsleuf. De werken zijn vergund van 02/04/2020 tot en met 15/06/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Hoek Woeringenstraat-Van Campenhoutstraat, in voetpad en rijstrook: <strong>25/05/2020 - 05/06/2020</strong></li></ul><h3>Zonnebloemstraat</h3><p>Nutswerken: <span>Proximus</span>. Werken: <span>netuitbreiding</span>. De werken zijn vergund van 18/11/2019 tot en met 08/07/2020. Effectieve data en details van de werken (dit zijn richtdata, deze kunnen nog wijzigen):</p><ul><li>Zonnebloemstraat 1-3 en 8-10, in voetpad en rijstrook: <strong>27/01/2020 - 06/03/2020</strong></li></ul><h3>Meer info</h3><p><strong>Participatie en communicatie Berchem</strong><br />Grotesteenweg 150<br />2600 Berchem <br />tel. 03 338 40 18<br /><a target=\"_blank\" href=\"mailto:wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be\">wijkoverleg.berchem@antwerpen.be</a> </p>",
    "slug": "nutswerken-in-berchem",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b4aa0/nutswerken-in-berchem",
    "image": null,
    "tags": "districten;berchem;leefomgeving;mobiliteit;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2017-09-11 12:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "District Berchem",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "576bc6bfdbae017db164154e",
    "title": "Leidinggevenden op masterniveau",
    "intro": "<p>Meer dan een half miljoen Antwerpenaars verwachten van de stad een uitmuntende dienstverlening.  Op elk moment, op elke dienst. Daarom zoeken ze ambitieuze en inspirerende leidinggevenden, die een team kunnen motiveren en aansturen en die overtuigen door hun aanpak en visie.</p>",
    "content": null,
    "slug": "leidinggevenden-op-masterniveau",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/576bc6bfdbae017db164154e/leidinggevenden-op-masterniveau",
    "image": null,
    "tags": "jobs;medewerker;",
    "type": "vacature",
    "published_at": "2016-06-23 22:00:00",
    "published_until": "2016-12-31 23:00:00",
    "channels": "Vacatures, Jobs",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5d232b29abf97b36cf61d63a",
    "title": "Een vraag over opvoeding? Bel De Opvoedingslijn",
    "intro": "<p>Hebt u vragen over de opvoeding van uw kinderen? Blijf er niet mee zitten. Bel naar De Opvoedingslijn. U krijgt anoniem advies van een deskundige. </p>",
    "content": "<p>De Opvoedingslijn beantwoordt uw vragen over opvoeding. Spijbelen, huilbaby, pubergedrag, eetgewoonten, pesten, grenzen stellen, ... U kan met allerlei vragen De Opvoedingslijn contacteren. U krijgt advies op maat of wordt doorverwezen naar een organisatie die u kan helpen.</p><h3>De Opvoedingslijn</h3><p>De Opvoedingslijn is bereikbaar:</p><ul><li>maandag tot vrijdag:<ul><li>10 tot 13 uur</li><li>14 tot 17 uur<br /> </li></ul></li><li>donderdag:<ul><li>10 tot 13 uur</li><li>14 tot 17 uur</li><li>19 tot 21 uur</li></ul></li></ul><p>Niet bereikbaar op woensdagen, zaterdagen en zondagen.</p><p><strong>Bel De Opoedingslijn: 078 15 00 10</strong></p><p><a href=\"http://www.opvoedingslijn.be\" _src=\"http://www.opvoedingslijn.be\">www.opvoedingslijn.be</a> | <a href=\"mailto:opvoedingslijn@groeimee.be\">opvoedingslijn@groeimee.be</a></p><p>U vindt ook info:</p><ul><li>op <a href=\"http://www.groeimee.be\" _src=\"http://www.groeimee.be\">www.groeimee.be</a></li><li>in <a target=\"_self\" href=\"https://medewerkers.antwerpen.be/nl/overzicht/huis-van-het-kind/huizen-van-het-kind\">een Huis van het Kind in uw buurt</a></li></ul>",
    "slug": "een-vraag-over-opvoeding-bel-de-opvoedingslijn",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5d232b29abf97b36cf61d63a/een-vraag-over-opvoeding-bel-de-opvoedingslijn",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/d95c688e-c7d1-4bc3-b20a-c4ca92f91568/Tulpenpluk-19.jpg",
    "tags": null,
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-18 06:00:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Huis van het Kind",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "52d5052439d8a6ec798b4a36",
    "title": "Bibliotheek Luchtbal",
    "intro": "<p>Luchtbal is een wijkbibliotheek in de gelijknamige Antwerpse wijk.</p>",
    "content": "<h3>Alle bibliotheken hebben aangepaste openingstijden tussen 2 juni en 31 augustus 2020. Raadpleeg <a target=\"_self\" href=\"https://antwerpen.bibliotheek.be/adressen-en-openingstijden\">antwerpen.bibliotheek.be </a>en bekijk de juiste regeling voor jouw bibliotheek.</h3><h3> </h3><p> </p><p> </p><h3>Meer info</h3><p><span>Bibliotheek Luchtbal</span><br /><span>Montrealstraat 6</span><br /><span>2030 Antwerpen</span></p><p><a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/bibliotheken/contact\">Neem contact op met de bib</a></p><p> </p><h3>Lage-emissiezone</h3><p>Komt u met de auto naar Antwerpen? Houd er dan rekening mee dat de hele Antwerpse binnenstad en Linkeroever vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone zijn. Voertuigen die te veel roet en fijnstof uitstoten, mogen de lage-emissiezone niet meer inrijden. Kijk tijdig na of uw voertuig aan de toelatingsvoorwaarden voldoet via <a target=\"_blank\" href=\"https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL\">deze test</a>. </p><p><strong>Verplichte registratie</strong><br />Voertuigen met een buitenlandse nummerplaat (behalve Nederlandse) die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, moet u eenmalig registreren. Dit is gratis en kan ten laatste tot 24 uur nadat u de zone binnenrijdt. <a target=\"_blank\" href=\"https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL\">Registreer hier uw auto</a>. </p><p>Meer informatie over de lage-emissiezone in Antwerpen vindt u op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ\">www.slimnaarantwerpen.be/LEZ</a></p>",
    "slug": "bibliotheek-luchtbal",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b4a36/bibliotheek-luchtbal",
    "image": "https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/image/dedf4dc7-af34-4299-a876-9725b89e532d/Victoriano_moreno_12.jpeg",
    "tags": "bib en cultuur;bibliotheken;district antwerpen;openingsuren;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2019-07-09 12:48:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Adressen en openingsuren, Bibliotheken, District Antwerpen, Kunst & Cultuur",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "5357cb4eaba8a70e718b4579",
    "title": "Huwelijk en huwelijksaangifte",
    "intro": "<p>Als u wil trouwen, moet u een aangifte doen bij het stadsloket van het district waar u of uw partner ingeschreven is. U kan trouwen met iemand van het andere of van hetzelfde geslacht.</p>",
    "content": "<h3>Voorwaarden</h3><ul><li>U moet minimaal 18 jaar zijn;</li><li>U moet het huwelijk uit vrije wil aangaan;</li><li>U mag niet tegelijk met iemand anders gehuwd zijn; </li><li>Er mag geen nauw bloed- of aanverwantschap zijn tussen de partners.</li></ul><p>Meer informatie over de huwelijksstelsels en het verschil tussen trouwen en wettelijk samenwonen, vindt u op <a href=\"http://www.notaris.be\">www.notaris.be</a>.</p><h3> </h3><h3>Huwelijksaangifte</h3><p>Tijdens de aangifte:</p><ul><li>Kiest u uw huwelijksdatum</li><li>Controleren we de voorwaarden</li><li>Toont u de bewijsstukken (zie verder bij 'Wat meebrengen') die u moet meebrengen</li><li>Betaalt u <a target=\"_blank\" href=\"http://www.antwerpen.be/nl/info/5dd41c054e6a06e2f11d0cd6/prijzen-persoonlijke-documenten-en-attesten-2020\">het tarief</a> voor uw huwelijk</li></ul><h3> </h3><h3>Huwelijksdatum</h3><p>U kiest de datum waarop uw huwelijk voltrokken wordt tijdens of na de huwelijksaangifte aan het loket, in overleg met de loketmedewerker. </p><p>U kan volgende data kiezen:</p><ul><li>ten vroegste de veertiende dag na de aangifte</li><li>ten laatste zes maanden na deze veertiende dag </li><li>Geen zondag of <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5dd699924e6a067381705a36/wettelijke-feestdagen-en-extra-feestdagen-voor-stadspersoneel-2020\">feestdag</a></li></ul><p>Voorbeeld: het is vandaag 20 maart. U kan dan ten vroegste trouwen op 3 april en ten laatste op 3 oktober.<br />U kan uw huwelijksdatum opgeven tijdens of na de huwelijksaangifte. Het burgerlijke huwelijk moet in elk geval plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk.</p><h3> </h3><h3>Wie kan de aangifte doen?</h3><ul><li>beide partners samen</li><li>één van beide partners, mits formulier toestemming huwelijksaangifte (zie onderaan)</li></ul><h3> </h3><h3>Hoe aangeven?</h3><p>Er zijn 2 mogelijkheden:</p><p><strong>1. Doe een digitale aanvraag via het e-loket bij het stadsloket waar u of uw partner is ingeschreven.</strong></p><ul><li>U hebt een <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/register?fromurl=https:%2F%2Fwww.antwerpen.be%2F\">A-profiel</a> nodig.</li><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/huwelijksaangifte\">Vul het formulier in</a>.<br />Met dit formulier kan de loketmedewerker uw dossier voorbereiden. Zo wordt u sneller geholpen.</li><li>Binnen de 2 weken contacteert de medewerker u om een afspraak te maken. U komt dan langs bij het stadsloket om het dossier te overlopen.</li></ul><p><strong>2. Maak een afspraak in het stadsloket waar u of uw partner is ingeschreven.</strong></p><ul><li>U maakt een <a target=\"_self\" href=\"https://afspraken.antwerpen.be/huwelijksaangifte\">afspraak</a>.</li><li>U moet u persoonlijk aanmelden.</li></ul><p> </p><h3>Wat meebrengen?</h3><p>Elke partner moet volgende documenten bezorgen:</p><ul><li>identiteitskaart/ paspoort (kopie mag) van beide partners</li><li>formulier toestemming huwelijksaangifte als slechts één van de partners aanwezig is (zie onderaan)<br />* Bent u nog in het buitenland? Dan laat u deze toestemming wettigen door een notaris of plaatselijke overheid in het buitenland</li><li>een afschrift van uw geboorteakte als u niet in België bent geboren</li><li>een bewijs van ongehuwde staat (niet nodig als u altijd in België hebt gewoond, of u dit reeds eerder bewezen hebt en nog steeds in België woont)</li><li>een bewijs van ontbinding van elk vorig huwelijk dat niet in België is ontbonden</li><li>voor niet-Belgen: een bewijs van nationaliteit als u niet in België bent ingeschreven.<br />* voor niet-Europeanen: een geldig nationaal paspoort<br />* voor Europeanen: een geldig Europees paspoort of Europese identiteitskaart</li></ul><p><strong>Opgelet! </strong>Alle documenten die in het buitenland opgesteld zijn moeten gelegaliseerd zijn om in België te gebruiken. U vindt meer informatie over legalisatie op <a target=\"_blank\" href=\"http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/\">diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/</a><br />Alle documenten die niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van een officiële vertaling naar het Nederlands, Frans, Engels of Duits. </p><p>We bezorgen u een persoonlijk overzicht van alle documenten die u nodig hebt als u een <a href=\"https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/huwelijksaangifte\">digitale aanvraag</a> doet via het e-loket.</p><p>U kan ook een <a target=\"_self\" href=\"https://afspraken.antwerpen.be/huwelijksaangifte\">afspraak</a> maken in het stadsloket om deze informatie te verkrijgen.</p><p> </p><h3>Wat gebeurt er na de aangifte?</h3><ul><li>Er volgt een onderzoek naar de huwelijksintentie.</li><li>Het burgerlijke huwelijk vindt plaats in het district waar u de aangifte hebt gedaan.</li><li>U kan maximaal 4 getuigen meebrengen. Getuigen zijn niet verplicht.</li></ul><h3> </h3><h3>Tarief </h3><p><strong>Huwelijksaangifte:</strong></p><p>De huwelijksaangifte is gratis. </p><p><strong>Huwelijk:</strong></p><p>Bekijk <a target=\"_blank\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/5dd41c054e6a06e2f11d0cd6/prijzen-persoonlijke-documenten-en-attesten-2020\">de prijzen voor persoonlijke documenten en attesten</a>.</p><p>U kan betalen met bancontact, Visa of Mastercard. U betaalt het tarief tijdens uw afspraak huwelijksaangifte.</p><p> </p><p> </p><h3>Snel naar</h3><ul><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052539d8a6ec798b4add/schijn-en-gedwongen-relatie-melden\"><span>Schijnrelatie</span> melden</a></li><li><a target=\"_self\" href=\"https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5052439d8a6ec798b4a62/wettelijk-samenwonen\">Wettelijk samenwonen</a></li></ul><h3> </h3><h3>Meer info</h3><p>Stedelijk Contactcenter<br /><a href=\"mailto:info@stad.antwerpen.be\">info@stad.antwerpen.be</a></p><h3>Formulier 'Toestemming huwelijksaangifte'</h3>",
    "slug": "huwelijk-en-huwelijksaangifte",
    "url": "https://www.antwerpen.be/info/5357cb4eaba8a70e718b4579/huwelijk-en-huwelijksaangifte",
    "image": null,
    "tags": "dienstverlening;loketproducten;",
    "type": "infosheet",
    "published_at": "2014-06-18 14:29:00",
    "published_until": null,
    "channels": "Mag weg, Infofiches, Persoonlijke documenten en attesten",
    "pois": null
  },
  {
    "id": "57cd6af5dbae0199d100c208",
    "title": "Buurtsport Antwerpen Noord",
    "intro": "<p>Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen. Het is goed voor uw gezondheid, sociale contacten en lijn, maar het is vooral heel leuk. Daarom probeert Buurtsport het voor iedereen mogelijk te maken om te sporten of bewegen in de eigen wijk.</p>",
    "content": "<p>Hieronder vindt u een overzicht van de sportmogelijkheden in wijk Antwerpen Noord.</p><h3>Eigen aanbod Buurtsport in de wijk</h3><p><a target=\"_blank\" href=\"https://www.sportstad.be/buurtsport/aanbod?sport=&leeftijd=&periode=34&datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken\">​Klik hier voor het overzicht.</a></p><div class=\"snippet-table\"><h1>Sportclubs in de wijk</h1><table><tr><th>Naam club</th><th>Sport(en)</th><th>Meer info</th></tr><tr><td>ABA</td><td>boksen</td><td>[\"https://www.facebook.com/pg/AntwerpBoxingAcademy/about/?ref=page_internal\" \"Facebook\" \"Facebook\"]</td></tr><tr><td>Abada</td><td>capoeira</td><td>[\"http://www.abada-capoeira-antwerpen.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Artistic Wheels Antwerp</td><td>rolschaatsen</td><td>[\"http://www.artisticwheelsantwerp.com/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Beerschot Vrienden Atletiek Club</td><td>atletiek</td><td>[\"https://www.beerschot-atletiek.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Borz</td><td>worstelen</td><td>[\"https://www.facebook.com/WrestlingClubBorz/ \" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>City Pirates Dam</td><td>veldvoetbal</td><td>[\"http://www.citypirates.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>dansA!pen</td><td>dansen</td><td>[\"http://www.dansapen.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Ell Circo D'ell Fuego</td><td>circus en acrobatie</td><td>[\"http://www.ecdf.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Koninklijke Modern Skaters Club</td><td>rolschaatsen, inline skaten, rinkhockey</td><td>[\"http://www.kmodernscw.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Rising You</td><td>work-out</td><td>[\"https://club.risingyou.eu/we-work-out/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Said Gym</td><td>thaiboks</td><td>[\"http://www.saidgym.be/#home\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>SBA Antwerpen</td><td>skateboarden</td><td>[\"https://www.skateboardacademy.be/clubs/antwerp-skateboard-academy/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Stadsdanser</td><td>dans</td><td>[\"https://www.stadsdanser.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Taekwondo Araab</td><td>taekwondo</td><td>taekwondoaarab@gmail.com</td></tr><tr><td>Taekwondo Kriss</td><td>taekwondo</td><td>[\"http://www.tkdkriss.be\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>TTK Dam</td><td>tafeltennis</td><td>[\"http://www.ttkdam.be\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Turnkring SWA</td><td>turnen en volleybal</td><td>[\"https://www.turnkringswa.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Willibies</td><td>basketbal</td><td>[\"https://willibies.sportadministratie.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Witte Kraanvogel</td><td>kungfu</td><td>[\"http://www.qwankido.be/index.php/nl/witte-kraanvogel\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr></table></div><div class=\"snippet-table\"><h1>Andere partners in de wijk</h1><table><tr><th>Naam</th><th>Sport(en)</th><th>Meer info</th></tr><tr><td>Antwerpen op Wieltjes</td><td>lenen en ruilen van fietsen</td><td>[\"https://www.apenopwieltjes.be/\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Bijbelhuis</td><td>zaalvoetbal</td><td>Ernst Van Velzen, 0496 53 46 04</td></tr><tr><td>Buurthuis deBuurt</td><td>sjoelbakken, sport en spel</td><td>[\"http://www.deconincplein.com/buurthuis%20debuurt.htm\" \"Website\" \"Website\"]</td></tr><tr><td>Dienstencentrum Essenhof</td><td>seniorensport</td><td>[\"https://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/dienstencentra/dienstencentrum-essenhof/aanbod\" \"Website\" \"Website\"]</td