[
  {
    "id": 3,
    "recordnr": "tg:lhhs:10001",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009557",
    "inventarisnr": "19642",
    "formaat": "21,2 x 13,3 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "–22/08/1899",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Als er twee zich zoo beminnen",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 19642",
    "auteur": "Pieter van den Broeck (1866 - 1941)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 6,
    "recordnr": "tg:lhhs:10005",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009560",
    "inventarisnr": "30632/1",
    "formaat": "34 x 21,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Medeburgers",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 30632/1",
    "auteur": "Jozef van den Broeck (1870 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 9,
    "recordnr": "tg:lhhs:10007",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009562",
    "inventarisnr": "130897",
    "formaat": "6,5 x 11,5 cm cm ",
    "genre": "Boekhouding",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ontvangstbewijs + rekening Spincemaille",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 130897",
    "auteur": "Jozef van den Broeck (1870 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 12,
    "recordnr": "tg:lhhs:10014",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009569",
    "inventarisnr": "35751",
    "formaat": "9 x 11,5 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/09/1891",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Op de zeventigste verjaring van mijn vriend David\n      Bles",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 35751",
    "auteur": "Jan ten Brink (1834 - 1901)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 15,
    "recordnr": "tg:lhhs:10015",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009570",
    "inventarisnr": "35752",
    "formaat": "33 x 21 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "1885",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een feest voor Jan van Beers",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 35752",
    "auteur": "Jan ten Brink (1834 - 1901)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 18,
    "recordnr": "tg:lhhs:10016",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009571",
    "inventarisnr": "45677",
    "formaat": "31 x 19,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Johan Ferreulx",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 45677",
    "auteur": "Cornelius Broeckx (1807 - 1869)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 21,
    "recordnr": "tg:lhhs:10017",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009572",
    "inventarisnr": "45677",
    "formaat": "31 x 19,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Johan Ferreulx",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 45677",
    "auteur": "Cornelius Broeckx (1807 - 1869)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 24,
    "recordnr": "tg:lhhs:10021",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009576",
    "inventarisnr": "14892",
    "formaat": "21,5 X 27 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1880]",
    "omvang": " 34 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Schrift nr. 7",
    "titel_2": "Het spookt in huis; John Englishman; Jan Kapoen; Ons\n      Mieken; Antwerpsche Bacchusvrienden; De foor in 1854; Bewijs van\n      vooruitgang; Liza, Trinet en Rozalie; Ons landje bovenal!; Klaes\n      en vrijt zijn leven niet; Kleermakerslof; De strooien hoed",
    "annotatie": "Liedjes van 1849 tot 1854.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 27,
    "recordnr": "tg:lhhs:10022",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009577",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 X 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1880",
    "omvang": " 8 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ruzie in 't Huishouden / Voor roggenbrood en dunnen\n      mée",
    "titel_2": "'k Weet ik hier een groote kamer / Vol met mannen van\n      verstand / Dat er zeker geen bekwamer / Zijn te vinden in ons\n      land",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 30,
    "recordnr": "tg:lhhs:10023",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009578",
    "inventarisnr": "14893",
    "formaat": "22 x 27 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1864]",
    "omvang": " 57 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Schrift nr. 3",
    "titel_2": "Onuitgegeven stukken en brokken en liedjes met het hair\n      getrokken door A. De Weerdt",
    "annotatie": "- 14893",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 33,
    "recordnr": "tg:lhhs:10024",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009579",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "17 x 11,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/04/1886",
    "omvang": " 6 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Onze-Lieve-Vrouwetoren (nr. 1530)",
    "titel_2": "Van jongsafaan, ik was altijd blij / Da 'k loopen kon van\n      aan de Schelde",
    "annotatie": "- 52272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 36,
    "recordnr": "tg:lhhs:10025",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009580",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "13 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1871",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een enkel vygenblad",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 52272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 39,
    "recordnr": "tg:lhhs:10027",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009582",
    "inventarisnr": "101835/1",
    "formaat": "33 x 21 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": "Fotokopie",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Cahier met Nederlandse gedichten",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 101835/1",
    "auteur": "Pieter-Jozef Boutens (1831 - 1878)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 42,
    "recordnr": "tg:lhhs:10028",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009583",
    "inventarisnr": "101835/2",
    "formaat": "21 x 14 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": "Fotokopie",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Vlaenderen den Leeuw!",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 101835/2",
    "auteur": "Pieter-Jozef Boutens (1831 - 1878)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 45,
    "recordnr": "tg:lhhs:10029",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009584",
    "inventarisnr": "101835/3",
    "formaat": "21,5 x 19 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": "Fotokopie",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Le Rossignol à l'Ane",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 101835/3",
    "auteur": "Pieter-Jozef Boutens (1831 - 1878)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 48,
    "recordnr": "tg:lhhs:10037",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009591",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "10 x 13 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 28 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Schriftje met diverse liederteksten",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 51,
    "recordnr": "tg:lhhs:10040",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009594",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "15 X 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/10/1884",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De zielsverhuizing",
    "titel_2": "G'hebt menschen die 't bestaan der ziel betwisten / Daar\n      zijn er veel die zeggen: - Dood is dood.",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 54,
    "recordnr": "tg:lhhs:10041",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009595",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21 x 14 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/10/1884",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De onaangenaamheden van het vooruitgaan",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 57,
    "recordnr": "tg:lhhs:10042",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009596",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21 x 27,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/1888",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een oude mensch",
    "titel_2": "'ne Mensch verlangt en zoekt om oud te worden / En 't is\n      nochtans zoo aangenaam toch niet",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 60,
    "recordnr": "tg:lhhs:10043",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009597",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "19,5 X 31,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/10/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Vanitas vanitatum",
    "titel_2": "Ge kent de spreuk van Salomon / Van vanitas met\n      vanitatum",
    "annotatie": "Er is ook een tweede (net)exemplaar, geschreven op\n      lichtblauw geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 63,
    "recordnr": "tg:lhhs:10044",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009598",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "16,5 X 15 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/08/1879",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Myn huisselyk vermaak",
    "titel_2": "Gij weet, of wel gij weet het niet / Zoo gij 't niet weet,\n      zult het hooren / 'k Heb Goddank niet veel verdriet",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 66,
    "recordnr": "tg:lhhs:10045",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009599",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "14,5 x 19 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een aprilsche gril",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 69,
    "recordnr": "tg:lhhs:10047",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009601",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "14 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Brabo",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 72,
    "recordnr": "tg:lhhs:10048",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009602",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "14 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1889",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Kunnen we niet wat zitten",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 75,
    "recordnr": "tg:lhhs:10049",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009603",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "14 X 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1886",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De wandelende jood t'Antwerpen in 't begin van 1886",
    "titel_2": "- Wel sapperloot. wie heb ik daar? / De Wandelende\n      Jood!",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 78,
    "recordnr": "tg:lhhs:10050",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009604",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "14 X 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1866]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn adres in zestig zes",
    "titel_2": "Als ge in de stad Antwerpen zijt / En 'g hebt by dag een\n      uurke tyd",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 81,
    "recordnr": "tg:lhhs:10051",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009605",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "11 X 17,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1868]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn adres van 1857 vernieuwt in 1868",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 84,
    "recordnr": "tg:lhhs:10055",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009609",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21 X 27 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/04/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een April visch",
    "titel_2": "Gij al die hebt verstand van visch / Mijn vrienden en\n      vriendinnen",
    "annotatie": "Op lichtblauw gelijnd papier. Sterk aangetast. Oude\n      herstelling met kleefband.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 87,
    "recordnr": "tg:lhhs:10061",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009612",
    "inventarisnr": "14893",
    "formaat": "10 x 15,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In d'eeuwigheid",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 14893",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 90,
    "recordnr": "tg:lhhs:10062",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009613",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "11 x 17 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In d'Eeuwigheid",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 52272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 93,
    "recordnr": "tg:lhhs:10063",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009614",
    "inventarisnr": "40880",
    "formaat": "17 x 20,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/10/1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In d'eeuwigheid",
    "titel_2": "Ik droomde lest da'k dood was / en in den Hemel\n      kwam",
    "annotatie": "- 40880",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 96,
    "recordnr": "tg:lhhs:10064",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009615",
    "inventarisnr": "50617",
    "formaat": "21 x 17 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 9 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De tehuiskomst",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 50.617",
    "auteur": "Jan Boucherij (1846 - 1911)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 99,
    "recordnr": "tg:lhhs:10065",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009616",
    "inventarisnr": "50617",
    "formaat": "20,5 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mannen",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 50.617",
    "auteur": "Jan Boucherij (1846 - 1911)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 102,
    "recordnr": "tg:lhhs:10066",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009617",
    "inventarisnr": "73859",
    "formaat": "19,8 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "–04/12/1867",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Avonduur",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 73859",
    "auteur": "Jan Boucherij (1846 - 1911)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 105,
    "recordnr": "tg:lhhs:10103",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009650",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,3 x 21,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Antwerpen gaat verloren",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 108,
    "recordnr": "tg:lhhs:10104",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009651",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,3 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/07/1884",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn kiesprogram",
    "titel_2": "Zie vrienden als ge moet gaan kiezen / Ge weet dat elk dan\n      huild en bast",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 111,
    "recordnr": "tg:lhhs:10105",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009652",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 X 21,1 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/08/1881",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De vreemde vogels",
    "titel_2": "Da's aardig dat die vreemde vogels / Hier hebben toch\n      zooveel geluk",
    "annotatie": "Laatste bladzijde: briefje in potlood aan Karel\n      (Goedemé?)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 114,
    "recordnr": "tg:lhhs:10106",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009653",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,7 x 20,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Met de gratie Gods",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "Ongedateerd. Laatste bladzijde: briefje in potlood aan Karel\n      (Goedemé)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 117,
    "recordnr": "tg:lhhs:10107",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009654",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,6 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/10/1889",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hulde en dankbetuiging aan den Heer Waterschoodt",
    "titel_2": "Beste Meester Waterschoodt / Gij die zijt voor klein en\n      groot",
    "annotatie": "Laatste bladzijde: briefje in potlood aan Karel\n      (Goedemé)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 120,
    "recordnr": "tg:lhhs:10108",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009655",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/1888",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Als niet komt tot iet",
    "titel_2": "Och' wat zijn er veel sinjoren / Van de klein geringe\n      soort",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 123,
    "recordnr": "tg:lhhs:10109",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009656",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13 X 22,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/04/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De partij van Vrankrijk",
    "titel_2": "Waar gaan ze 't nu toch halen / Da's niet\n      geparmeteerd!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 126,
    "recordnr": "tg:lhhs:10110",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009657",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,5 x 24 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/08/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan Deezeke's moeder",
    "titel_2": "'k Heb spijt, och Onslievrouwke lief / Da'k seffens kon\n      geen antwoord schrijven / Op uwen al te schoonen brief",
    "annotatie": "Met boodschap in potlood aan Karel (Goedemé)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 129,
    "recordnr": "tg:lhhs:10113",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009660",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,5 x 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Jansonnisten",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "Ongedateerd.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 132,
    "recordnr": "tg:lhhs:10114",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009661",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "25/04/1889",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat zijn ze net!",
    "titel_2": "Honderd duizend keer miljoenen / En miljards is er\n      gevloekt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 135,
    "recordnr": "tg:lhhs:10115",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009662",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18 x 18 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Waarom de menschen kwak drinken",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "Ongedateerd.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 138,
    "recordnr": "tg:lhhs:10116",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009663",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/07/1891",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De twee Zoologies",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 141,
    "recordnr": "tg:lhhs:10117",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009664",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 X 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "31/07/1891",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een welverdiend kruis",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 144,
    "recordnr": "tg:lhhs:10118",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009665",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hij want sit an little bit",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "Ongedateerd.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 147,
    "recordnr": "tg:lhhs:10119",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009666",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 X 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/02/1882",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Schaldis, herinneringen",
    "titel_2": "Zie vrienden, 'k heb ook op 'ne zondag gaan kijken / Lijk\n      d'ander sinjoors, die uit alle de wijken / Toen liepen naar 't\n      Scheld om dat schip gaan te zien",
    "annotatie": "In potlood groet aan \"vriend Karel\" (Goedemé?)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 150,
    "recordnr": "tg:lhhs:10120",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009667",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 x 21,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/08/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Waterbakken",
    "titel_2": "Da's nu toch om te treuren / Voor God en voor de\n      Jap",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 153,
    "recordnr": "tg:lhhs:10121",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009668",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 X 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/09/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Uitzonderingen",
    "titel_2": "Daar is in het fransch zoo een spreuk of dicton / Lijk die\n      heeren fransoozen dat zeggen / Il y a pas de règle sans\n      exception",
    "annotatie": "Op blz. 4: brief in inkt aan \"vriend Karel\"\n      (Goedemé?)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 156,
    "recordnr": "tg:lhhs:10123",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009670",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/04/1885",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Wereldtentoonstelling",
    "titel_2": "G' hebt al g'hoord dat heel de Wereld / Nu in 't kort hier\n      is te zien",
    "annotatie": "Op blz. 13 brief in potlood aan \"Vriend Karel\"\n      (Goedemé)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 159,
    "recordnr": "tg:lhhs:10124",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009671",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,3 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/08/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De twee Leopollen",
    "titel_2": "'k Vond ik die ploeg nogal niet beest / Die leurde met die\n      Leopollen / Daar in de stoet der handelsgeest",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 162,
    "recordnr": "tg:lhhs:10127",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009674",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,5 x 30,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/01/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Zijn me de wijvekens!",
    "titel_2": "Ik hoorde lest zoo eens / een schoon mevrouw of drij / Die\n      spraken politiek",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 165,
    "recordnr": "tg:lhhs:10128",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009675",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 X 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "22/05/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aankomst van Willem III op Stuivenberg",
    "titel_2": "Jan, Peer en Pauw en Annemie / Die op sint Job en\n      Stuivenberg / Ook gingen zien naar Willem drie",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 168,
    "recordnr": "tg:lhhs:10129",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009676",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/07/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Van wat hout nog pijlen maken",
    "titel_2": "Ik heb al gezongen van dit en van dat / En van duizend\n      verschillende dingen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 171,
    "recordnr": "tg:lhhs:10130",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009677",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,3 x 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een ijdel vat dat bonst het meest",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 174,
    "recordnr": "tg:lhhs:10131",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009678",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,8 x 19,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan Jan van schippekens ..........",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 177,
    "recordnr": "tg:lhhs:10133",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009679",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/06/1885",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Elk is dief in zijnen stiel",
    "titel_2": "Al de joden zijn habiel / In 't verkoopen / En in 't\n      stroopen / Al de joden zijn habiel / Maar elk is dief in zijnen\n      stiel",
    "annotatie": "Met stempel: \"KAREL GOEDEME / Facteur in Bier / 6,\n      Marckgravestraat / Antwerpen\"",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 180,
    "recordnr": "tg:lhhs:10134",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009680",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "27,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "12/08/1889",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Zij gaan om zeep",
    "titel_2": "'k Weet altijd nog van Poléon de derde / Da 'k in den tijd\n      een prinsje heb gezien",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 183,
    "recordnr": "tg:lhhs:10135",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009681",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,5 x 28,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/08/1885",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hulde aan de Vriendenschaar",
    "titel_2": "Wij moeten lof en dank en hulde geven / Aan onze vroom\n      sinjoorsche vriendenschaar / Die in den stoet van licht zoo hoog\n      verheven / Geschitterd heeft met echte vlaamsche waar!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 186,
    "recordnr": "tg:lhhs:10136",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009682",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/08/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Beste Kamer in d'Expositie",
    "titel_2": "'t Is alweêr mijn vrouw / die 't nog niet kan vergeten / en\n      die wilt da'k nog / op d'expositie klop",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 189,
    "recordnr": "tg:lhhs:10137",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009683",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/05/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De verlichting van de Beurs",
    "titel_2": "'t Was toch tijd dat hier de Geuzen / Kwamen in dat donker\n      kot",
    "annotatie": "Laatste bladzijde verbeteringen in potlood.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 192,
    "recordnr": "tg:lhhs:10139",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009684",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,4 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/07/1888",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat hebben wij daarmêe gewonnen?",
    "titel_2": "De Geuzen zaijn voor 't groot progres / En voor 't geluk\n      van all' de menschen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 195,
    "recordnr": "tg:lhhs:10140",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009685",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 X 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Madam de Greef",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 198,
    "recordnr": "tg:lhhs:10144",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009686",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 X 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/06/1890",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De zotte foor in 't jaar 1890",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 201,
    "recordnr": "tg:lhhs:10145",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009687",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 X 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1871",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Kwinterij",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 204,
    "recordnr": "tg:lhhs:10146",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009688",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/06/1884",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een Vlaamsche rammeling",
    "titel_2": "'k Dank u weêr met vreugde-tranen / 'k Dank u! 'k Dank u,\n      Grooten God!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 207,
    "recordnr": "tg:lhhs:10147",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009689",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/11/1884",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Bij den duivel te biechten gaan",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 210,
    "recordnr": "tg:lhhs:10148",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009690",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,9 x 21,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Geen onderscheid",
    "titel_2": "'k Weet niet waarom die trotsche mammezellen / Toch maken\n      hier zooveel en groot beslag",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 213,
    "recordnr": "tg:lhhs:10149",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009691",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,3 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/03/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het advokaten stieltje",
    "titel_2": "'Nen advokaat dat is 'ne stiel / Die 'k nooit mijn zoon zou\n      laten leeren",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 216,
    "recordnr": "tg:lhhs:10150",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009692",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,3 x 18,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De schooljufvrouwen",
    "titel_2": "Hoort eens ik kan er niet aan doen / Daar zijn misschien\n      ook bij de nonnen / Wel schaapkens met een zwart fatsoen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 219,
    "recordnr": "tg:lhhs:10151",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009693",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,7 X 17,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 8 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De toren van Babel",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 222,
    "recordnr": "tg:lhhs:10152",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009694",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14,6 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/06/1888",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De provocatie der japneuzen",
    "titel_2": "Och arme toch! Die blauw partij / Verslagen door de\n      jappen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 225,
    "recordnr": "tg:lhhs:10153",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009695",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "24,8 x 16 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1879",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Liederen uit 1879",
    "titel_2": "'k Wou da 'k nog een jonge dochter was - 't Jaar 1880 -\n      Peerlala, de geus - Huilen met den Wolf - Klein en grote\n      tegenslagen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 228,
    "recordnr": "tg:lhhs:10154",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009696",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,6 X 23,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De paus is liberaal",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 231,
    "recordnr": "tg:lhhs:10155",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009697",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,6 X 20,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "21/03/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Verhuizen",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 234,
    "recordnr": "tg:lhhs:10157",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009698",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "13/03/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Apostels en martelaren",
    "titel_2": "Men zegt om van hier naar den Hemel te gaan / Dat den weg\n      is zoo eng en zoo lastig",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 237,
    "recordnr": "tg:lhhs:10158",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009699",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/07/1891",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Om honderd jaar te leven",
    "titel_2": "'k Heb ik gediend Napoleon den grooten / En 'k trok met hem\n      ook heel de wereld rond",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 240,
    "recordnr": "tg:lhhs:10159",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009700",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,8 X 20,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/03/1880",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Maak het wat kort",
    "titel_2": "Zie 'k zal nog eentje zingen / Maar nu 't zoo laat al\n      wordt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 243,
    "recordnr": "tg:lhhs:10160",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009701",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/03/1889",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn beste pijlen zijn verschoten",
    "titel_2": "'k Heb hier en daar zooal eens g'hoord: Bravo! Bravo'\n      G'hebt goed gezongen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 246,
    "recordnr": "tg:lhhs:10161",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009702",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,9 X 23,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/05/1884",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Japneus en liberaal",
    "titel_2": "Zie, als ge maar ne japneus zijt / In d'oogen van de\n      liberalen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 249,
    "recordnr": "tg:lhhs:10162",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009703",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/07/1878",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Is hoogen tijd",
    "titel_2": "Parbleu! Daar heeft nu toch de jap / 'Ne felle krook\n      gekregen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 252,
    "recordnr": "tg:lhhs:10163",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009704",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "19,4 X 15,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/08/1880",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Salut brillant 1880",
    "titel_2": "Salut briljant jaar takketik / Zoo lezen wij in veel\n      gazetten",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 255,
    "recordnr": "tg:lhhs:10164",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009705",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/06/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Vlaamsche klachten",
    "titel_2": "Zeker om fortuin te maken / Moet ge nu niet zingen\n      vlaamsch",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 258,
    "recordnr": "tg:lhhs:10169",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009707",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 X 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/1891",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Referendum",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 261,
    "recordnr": "tg:lhhs:10170",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009708",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,6 X 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/07/1878",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het nieuw kruis",
    "titel_2": "Ieder huiske heeft zijn kruiske / En 't brengt soms een\n      groot geluk",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 264,
    "recordnr": "tg:lhhs:10171",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009709",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 X 19,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/01/1886",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De houten toren",
    "titel_2": "Zeg Brusselaars, Geuzen en ketters bijeen / Het schijnt dat\n      ge zit met de poeppers",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 267,
    "recordnr": "tg:lhhs:10172",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009710",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20 x 15,9 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De spinnekop",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 270,
    "recordnr": "tg:lhhs:10173",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009711",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat eigentlijk 'ne liberaal is",
    "titel_2": "G'hebt vlaamsche liê die het nu nog niet weten / Al is het\n      hun al meer dan duizend maal / Zoo schoon verklaard, door groot'\n      en klein poëten",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 273,
    "recordnr": "tg:lhhs:10174",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009712",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/09/1886",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1553. Niemand gedwongen soldaat",
    "titel_2": "Hoort eens grauw en blauw gezellen / Met uw stuk gordijn in\n      't rood",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 276,
    "recordnr": "tg:lhhs:10175",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009713",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Verduldig, 'lijk Sint Job",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 279,
    "recordnr": "tg:lhhs:10176",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009714",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/10/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Als 't God belieft",
    "titel_2": "Ik heb zooal eens iets gezongen / Waar dat ik veel geluk\n      mee had",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 282,
    "recordnr": "tg:lhhs:10177",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009715",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/05/1885",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Naar de Congo",
    "titel_2": "De Congo, nu in onzen tijd / Is lijk het land van belofte /\n      Voor 't Joodsche volk dat smarten lijdt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 285,
    "recordnr": "tg:lhhs:10178",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009716",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18 X 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "12/02/1886",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1516. Lachen is gewonnen",
    "titel_2": "'t Is waar dat ik ben maar een stukske poëet / Maar 'ne\n      zanger van aardige vooskens",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 288,
    "recordnr": "tg:lhhs:10179",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009717",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14,6 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/06/1888",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In burgerkleêren",
    "titel_2": "Daar is een stad in 't Congoland / Waarvan de naam\n      Leopoldvill' is",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 291,
    "recordnr": "tg:lhhs:10181",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009719",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/09/1891",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De schilder en den edelman",
    "titel_2": "Daar was zoo eens 'ne zeekren Hans, / Nen heele fijne\n      schilder",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 294,
    "recordnr": "tg:lhhs:10182",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009720",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,5 x 14,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Fragment van een lied",
    "titel_2": "Het 4de koeplet",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 297,
    "recordnr": "tg:lhhs:10183",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009721",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,7 X 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "12/01/1886",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Om ter langste zwijgen",
    "titel_2": "Wat kunt ge toch lameeren / Riep Jan Baptist Krispijn / Wat\n      zien ik mijnen péere",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 300,
    "recordnr": "tg:lhhs:10184",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009722",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,6 x 19,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "22/05/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Jannestreken",
    "titel_2": "Ik zong het nog en 'k hoû het staan / Van jongs af aan die\n      liber snaken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 303,
    "recordnr": "tg:lhhs:10185",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009723",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/01/1841–04/01/1841",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Van Mons",
    "titel_2": "Ge weet wel of ge weet het niet / De Maatschappij van Mons,\n      bij Deurne, / In Borgerhout, zooals ge ziet / 't Is niet van Mons,\n      van achter Veurne",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 306,
    "recordnr": "tg:lhhs:10187",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009724",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 21,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "12/04/1886–13/04/1886",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Drie liedjes uit 1886",
    "titel_2": "Den eerste steen; Uit het Nieuwe Testament; Dat ik eens\n      keunink was",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 309,
    "recordnr": "tg:lhhs:10188",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009725",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Poets wederom poets",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 312,
    "recordnr": "tg:lhhs:10189",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009726",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,3 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/05/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ik gaan achteruit",
    "titel_2": "'t Is waar, gelijk de vrienden zeggen / Da'k niet meer ben\n      lijk vroeger tijd",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 315,
    "recordnr": "tg:lhhs:10190",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009727",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,7 X 20,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/1886",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat zijn ze liberaal",
    "titel_2": "Al wordt er veel gezegd / Door Kobe Klaas en Peer / De\n      liberalen zijn / Geen liberalen meer",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 318,
    "recordnr": "tg:lhhs:10191",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009728",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 X 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Eerste kommunie",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "Achteraan kort briefje aan Karel (Goedemé)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 321,
    "recordnr": "tg:lhhs:10192",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009729",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/03/1886",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Saus naar 't panneken",
    "titel_2": "Mijn vrouw hadt lest eens een sauspan gaan koopen / Een van\n      die schoon en die blinkende fijn",
    "annotatie": "Achteraan kort briefje aan Karel (Goedemé)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 324,
    "recordnr": "tg:lhhs:10193",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009730",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/02/1886",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Veel te goed is half zot",
    "titel_2": "Zeker staat het schoon en deftig / als 'ne mensch is goed\n      van aard",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 327,
    "recordnr": "tg:lhhs:10194",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009731",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,7 X 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/02/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een antwoord aan Jefke",
    "titel_2": "Men gaf onlangs in 't land van Artevelde / Een boeksen uit,\n      in 't fransch, heel schoon en fijn",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 330,
    "recordnr": "tg:lhhs:10195",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009732",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ge zijt er nog niet half",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 333,
    "recordnr": "tg:lhhs:10197",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009733",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,8 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Loopen",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 336,
    "recordnr": "tg:lhhs:10198",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009734",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,3 X 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Liberaal",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 339,
    "recordnr": "tg:lhhs:10199",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009735",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Brief van de boerenmeester aan mijnheer de Minister",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 342,
    "recordnr": "tg:lhhs:10200",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009736",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/03/1885",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Congorio",
    "titel_2": "Ge weet daar is een land van wilden / Waar Leopold gaat\n      spelen baas / Waar voor hij veel miljoen verspilde",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 345,
    "recordnr": "tg:lhhs:10201",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009737",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,8 x 20,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "25/06/1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan Frans Chauliac en Eliza Crabeels ter gelegenheid hunner\n      zilveren bruiloftsfeest",
    "titel_2": "Ik zing nu hier met groote vreugd' / Voor 't jubelfeest der\n      huisgenoten",
    "annotatie": "- 56546 /",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 348,
    "recordnr": "tg:lhhs:10202",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009738",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/07/1888",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De liberale dwingelanden",
    "titel_2": "Och wat een schand! Wat ongeluk / Hoe diep zijn wij toch\n      gevallen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 351,
    "recordnr": "tg:lhhs:10203",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009739",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/01/1882",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De vrouwen",
    "titel_2": "De vrouwen zijn dit en de vrouwen zijn dat / Zoo heb ik al\n      g'hoord en gelezen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 354,
    "recordnr": "tg:lhhs:10204",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009740",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/1890",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Brusselsche calverkade",
    "titel_2": "Zoodus onzen Reus en madam de Reuzin / Die gaan weêr op\n      reis naar de Ketjes",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 357,
    "recordnr": "tg:lhhs:10205",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009741",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,3 X 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Die ongelukkige slachtoffers",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 360,
    "recordnr": "tg:lhhs:10206",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009742",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/06/1888",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Op alles wat",
    "titel_2": "Zeg Scheeven zingt eens dit / Zeg Scheeven zingt eens\n      dat",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 363,
    "recordnr": "tg:lhhs:10245",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009781",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/1886",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De kapsuls van tar",
    "titel_2": "Ik weet niet hoe het moog'lijk is / Dat iemand ligt in\n      hospitalen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 366,
    "recordnr": "tg:lhhs:10246",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009782",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/05/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wordt neger, Vlaming, da's beter dan in 't leger",
    "titel_2": "Zie, nu is het gevonden / Voor al wie Vlaming is / Ik zal\n      't u gaan verkonden",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 369,
    "recordnr": "tg:lhhs:10247",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009783",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/05/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Zal beter zijn als den duivel dood is",
    "titel_2": "Wat gaat het nu toch slecht langs alle kanten / Zoo klinkt\n      het heel en gansch de wereld door",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 372,
    "recordnr": "tg:lhhs:10248",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009784",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/10/1884",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De zielsverhuizing",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 375,
    "recordnr": "tg:lhhs:10249",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009785",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 X 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/10/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een truterij",
    "titel_2": "Jan Spiegels die zijn wijf betrouwde / Niet verder als dat\n      hij heur zag / En vond dat zij voor hem verflauwde",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 378,
    "recordnr": "tg:lhhs:10250",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009786",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Razernij in Brussel",
    "titel_2": "Ge ziet nu wel dat komt er van / De razernij niet uit te\n      roeien / ô Meester Buls, en 't blauw gespan",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 381,
    "recordnr": "tg:lhhs:10251",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009787",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een hondenliedje",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 384,
    "recordnr": "tg:lhhs:10252",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009788",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,1 X 19,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1884",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De straf van Tantalus",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 387,
    "recordnr": "tg:lhhs:10253",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009789",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,2 x 15 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Over nu en binnen honderd jaar",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 390,
    "recordnr": "tg:lhhs:10254",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009790",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 20,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1890",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Stank voor dank",
    "titel_2": "'t Gaat inderdaad maar aardig op de wereld / En 't is wel\n      waar gelijk het spreekwoord zegt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 393,
    "recordnr": "tg:lhhs:10255",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009791",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "12 x 24 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Liberalen zijn jezuïeten",
    "titel_2": "In den tijd die wij beleven / Wordt het meer en meer al\n      waar",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 396,
    "recordnr": "tg:lhhs:10256",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009792",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 25,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hoe langer hoe slechter",
    "titel_2": "Ziet hoe langer nog hoe meerder / door 't progres van 't\n      Geuzendom",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 399,
    "recordnr": "tg:lhhs:10257",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009793",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,8 x 19,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Groote en klein helden, maar kleine helden het\n      meest",
    "titel_2": "De liberaal gazetten en chronikken / Zijn vol van vreugd',\n      zij hebben opgeteld",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 402,
    "recordnr": "tg:lhhs:10258",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009794",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De leste chik!",
    "titel_2": "Boerenmenschen zijn maar beesten / En vooral als 't\n      Vlaamsche zijn",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 405,
    "recordnr": "tg:lhhs:10259",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009795",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 x 22,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Advokatenstreken",
    "titel_2": "Me dunkt van al de stielen / Die er in de wereld\n      zijn",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 408,
    "recordnr": "tg:lhhs:10261",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009797",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,7 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Is er meê gedaan",
    "titel_2": "Nu maak ik nooit geen liekens meer / Op 't wijvengoed haar\n      zotte drachten",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 411,
    "recordnr": "tg:lhhs:10263",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009799",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,8 x 19,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De oude mode komt terug",
    "titel_2": "Wie zegt nog dat de mode / Van 't vrouwvolk is zoo\n      dwaas!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 414,
    "recordnr": "tg:lhhs:10264",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009800",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14,1 x 23 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/09/1878",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De naaimachienen",
    "titel_2": "We lezen thans in veel gazetten / ô Menschen lief! ziet\n      toch wel toe!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 417,
    "recordnr": "tg:lhhs:10265",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009801",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14,2 x 21,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijnheer is niet t'huis",
    "titel_2": "Menheer die na het eten / zoo geerne vong 'nen uil",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 420,
    "recordnr": "tg:lhhs:10266",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009802",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,6 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Lijk Bismark",
    "titel_2": "Pol en Mie, getrouwde menschen / Woonden in een\n      kiekenkot",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 423,
    "recordnr": "tg:lhhs:10267",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009803",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,6 X 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/02/1886",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Bruiloftsliedje",
    "titel_2": "Daar vroeg me nu weêr een vriendin / Waarvan men zegt, als\n      ge gaat trouwen / Dat ge dan stapt het bootje in",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 426,
    "recordnr": "tg:lhhs:10268",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009804",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 21,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1871",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Progrès in 't Fransch",
    "titel_2": "Ik kan maar niet begrijpen / Hoe dat een deftig man / Zich\n      meê kan laten slijpen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 429,
    "recordnr": "tg:lhhs:10269",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009805",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/06/1885",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wie de haver niet verdient, die krijgt ze",
    "titel_2": "Ge weet, daar is een spreuk die zegt / De peerden die de\n      haver winnen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 432,
    "recordnr": "tg:lhhs:10270",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009806",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/05/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een liedje dat niet van de poes is",
    "titel_2": "Kom aan, zoo sprak 'ne Vlaamschen boer / Zoo eenen van die\n      peerdenkoppen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 435,
    "recordnr": "tg:lhhs:10272",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009808",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De leste foor",
    "titel_2": "Ge weet de foor is weêr gedaan / en 't ging maar slecht\n      voor die er waren / Al hebben zij zoo schoon gestaan",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 438,
    "recordnr": "tg:lhhs:10273",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009809",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/06/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Houd u maar stil",
    "titel_2": "Gij christne mensch moet veel verdragen / 't Is Japneus\n      hier, en Japneus daar!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 441,
    "recordnr": "tg:lhhs:10275",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009810",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 X 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/04/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het vel van den beer",
    "titel_2": "Zeg boer, zoo sprak een jager fyn / 'k Heb hier ontrent\n      'nen beer zien loopen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 444,
    "recordnr": "tg:lhhs:10277",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009811",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,3 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/05/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Is den bult zijn eigen schuld",
    "titel_2": "Vlaamsche liê en Christ'nemenschen / Gij die kunt zoo\n      liberaal / Franskiljon en geus verwenschen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 447,
    "recordnr": "tg:lhhs:10281",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009814",
    "inventarisnr": "22106",
    "formaat": "33,5 x 21 cm cm ",
    "genre": "Drama",
    "datum": "",
    "omvang": " 12 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Karel van Ryn",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 22106",
    "auteur": "Louis Bouwmeester (1842 - 1925)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 450,
    "recordnr": "tg:lhhs:10282",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009815",
    "inventarisnr": "136953/25",
    "formaat": "21,5 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Plinius",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 136953/25",
    "auteur": "Cornelis Brakman (1861 - 1936)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 453,
    "recordnr": "tg:lhhs:10283",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009816",
    "inventarisnr": "136953/24",
    "formaat": "21,5 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Over eenige karaktertrekken van Facitus' stijl",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 136953/24",
    "auteur": "Cornelis Brakman (1861 - 1936)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 456,
    "recordnr": "tg:lhhs:10284",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009817",
    "inventarisnr": "136953/23b",
    "formaat": "21,5 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Iets over Salvianus",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 136953/23b",
    "auteur": "Cornelis Brakman (1861 - 1936)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 459,
    "recordnr": "tg:lhhs:10286",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009819",
    "inventarisnr": "101149",
    "formaat": "21 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "–11/1936",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het pact van Faustus",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 101149",
    "auteur": "Menno ter Braak (1902 - 1940)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 462,
    "recordnr": "tg:lhhs:10287",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009820",
    "inventarisnr": "101149",
    "formaat": "21 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "–11/1936",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het pact van Faustus",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 101149",
    "auteur": "Menno ter Braak (1902 - 1940)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 465,
    "recordnr": "tg:lhhs:10288",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009821",
    "inventarisnr": "101149",
    "formaat": "21 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "–11/1936",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het pact van Faustus",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 101149",
    "auteur": "Menno ter Braak (1902 - 1940)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 468,
    "recordnr": "tg:lhhs:10301",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009834",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21,2 x 13,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/1883",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De graanelevators",
    "titel_2": "'k Ben gisteren noen 'ne papegaai gaan pakken",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 471,
    "recordnr": "tg:lhhs:10302",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009835",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23,2 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/03/1880",
    "omvang": " 6 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Vlaamsche Beweging",
    "titel_2": "Weet ge waarmeê dat de Vlaamsche beweging die al zo oud is,\n      zoo slecht gaat vooruit?",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 474,
    "recordnr": "tg:lhhs:10303",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009836",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 8 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ne mensch moet zien met d'eeuw vooruit te gaan",
    "titel_2": "Maar jongen lief! zoo sprak mijnheer Jan Dingen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 477,
    "recordnr": "tg:lhhs:10304",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009837",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "17,4 x 13,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een fransche les",
    "titel_2": "De schoonheid van de fransche taal daar kan ik vast niet\n      veel van zeggen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 480,
    "recordnr": "tg:lhhs:10305",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009838",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 8 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Baron Osy is aangekomen",
    "titel_2": "Baron Osy die zegepraald tot groot plezier der brave\n      menschen",
    "annotatie": "De Baron Osy waarvan sprake is een schip, geen\n      persoon.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 483,
    "recordnr": "tg:lhhs:10306",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009839",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23,2 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 13 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een wijfke met 'ne vent",
    "titel_2": "Daar woont in mijn geburen een wijfke met 'ne vent, die\n      hebben vieze kuren",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 486,
    "recordnr": "tg:lhhs:10307",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009840",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23,2 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Daar gaat niets boven jap!",
    "titel_2": "g' Hebt menschen nu, die met een valling loopen, 'k weet\n      niet hoe lank en hoesten dag en nacht",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 489,
    "recordnr": "tg:lhhs:10309",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009841",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21,3 x 13,9 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het tweegevecht",
    "titel_2": "Het tweegevecht is leelyk in de mode en meer en meer, we\n      zien het hier en daar",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 492,
    "recordnr": "tg:lhhs:10310",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009842",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21,3 x 13,9 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/04/1886",
    "omvang": " 6 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1524. Het voorbeeld",
    "titel_2": "g' Hebt moeders die klagen: Mijn dochters, och Heer, zijn\n      zoo zot en zoo dwaas",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 495,
    "recordnr": "tg:lhhs:10311",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009843",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "19 x 11,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 8 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hollandschen tijd en Belgischen tijd",
    "titel_2": "Ze spreken met schand van den Hollandschen tijd",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 498,
    "recordnr": "tg:lhhs:10312",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009844",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/1880",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aanzien doet gedenken",
    "titel_2": "Als ge 't aanziet wat schelmerij er nu gebeurt langs alle\n      zij",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 501,
    "recordnr": "tg:lhhs:10313",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009845",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "18,2 x 12,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/07/1880",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De logist gasten",
    "titel_2": "'k Weet hier een huis, waar dat Vader noch Moeder niets\n      heeft te zeggen",
    "annotatie": "Op blz. 8 briefje aan \"Vriend\" (wellicht Karel Goedemé), in\n      potlood.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 504,
    "recordnr": "tg:lhhs:10314",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009846",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "20,8 x 13,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/1880",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ge moet uw kruis verduldig dragen",
    "titel_2": "g' Hebt menschen die mistroostig zijn voor 't minste kruis\n      dat zij ontmoeten",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 507,
    "recordnr": "tg:lhhs:10315",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009847",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23, x 12,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1880",
    "omvang": " 10 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'k Ben nog maar pennelakker",
    "titel_2": "'k Ben van de school gekomen en op het groot kantoor voor\n      klerk al aangenomen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 510,
    "recordnr": "tg:lhhs:10316",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009848",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1880",
    "omvang": " 7 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hoe de wereld is verdraaid",
    "titel_2": "Zie, dat is iets da'k niet kan kroppen lijk nu de wereld is\n      verdraaid",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 513,
    "recordnr": "tg:lhhs:10317",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009849",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 12/03/1880",
    "omvang": " 9 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Arm en rijk",
    "titel_2": "'Nen armen mensch heeft door de band veel meer geluk dan\n      wel 'nen rijken",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 516,
    "recordnr": "tg:lhhs:10318",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009850",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1880",
    "omvang": " 9 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ja, dat is een groot geluk",
    "titel_2": "'t Is nu haast al vijftig jaren dat het huis van Leopol'\n      hier het boeltje kwam te klaren",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 519,
    "recordnr": "tg:lhhs:10319",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009851",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1880",
    "omvang": " 7 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dien armen grooten keizer",
    "titel_2": "Is nu vandaag de plaats van konink niet meer zoo goed lijk\n      in den tijd",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 522,
    "recordnr": "tg:lhhs:10320",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009852",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 03/1880",
    "omvang": " 7 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ik zal het nooit meer doen",
    "titel_2": "'k Was gisteren zat lijk een patat, en 'k zal vandaag nog\n      zatter wezen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 525,
    "recordnr": "tg:lhhs:10321",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009853",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23,2 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "11/03/1880",
    "omvang": " 8 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijnen moef",
    "titel_2": "Och wat beslag maakt mijnen vent, en dat voor 'ne\n      karneulie-vogel",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 528,
    "recordnr": "tg:lhhs:10322",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009854",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/03/1880",
    "omvang": " 10 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "We leven vrij en blij",
    "titel_2": "Ik weet 'ne vent die heeft een wijf voor zijn bazin\n      genomen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 531,
    "recordnr": "tg:lhhs:10335",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009867",
    "inventarisnr": "200333",
    "formaat": "12,5 x13,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1828–07/1833",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Twee Stances",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 200333",
    "auteur": "Karel Lodewijk Ledeganck (1805 - 1847)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 534,
    "recordnr": "tg:lhhs:10336",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000009868",
    "inventarisnr": "200335",
    "formaat": "24 x 15,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/09/1919",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Albumblad uit een liber amicorum.",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 200335",
    "auteur": "Hugo Verriest (1840 - 1922)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 537,
    "recordnr": "tg:lhhs:1038",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000978",
    "inventarisnr": "80698/4",
    "formaat": "25 x 19,8 cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "[1914]",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Inleiding tot <i>Uw eigen leven\n      leven</i>",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Eén blad aan een zijde beschreven in zwarte\n      inkt. **Citaat:** 'Bij het vernemen van de laatste feiten, heb ik\n      weer in mij voelen opkomen de strijdlust van vroeger dagen, in den\n      tijd van mijn leven aan 't Athenaeum. Toen kon ik niet uitzeggen\n      wat ik in mij had, maar nu mij het mogelijk gemaakt wordt, schrijf\n      ik m'n gedachten van vroeger met blijheid neer. Ik ken\n      Athenaeumstudenten genoeg, die denken zoo als ik. Professors die\n      ons kennen kunnen getuigen.-'",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1038h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/5c509d/tglhhs1038.jpg"
  },
  {
    "id": 540,
    "recordnr": "tg:lhhs:1039",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000979",
    "inventarisnr": "80698/5-8",
    "formaat": "33,5 x 21,1 cm (maximum)",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "[1914]",
    "omvang": " 4 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Uw eigen leven leven",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een dubbelgevouwen blad (335 x 211 mm) aan\n      een zijde beschreven in zwarte inkt en drie bladen (210 x 167 mm)\n      aan een zijde beschreven gesign. Pol van Ostaijen **Publicatie**\n      in: _Rechtuit. Orgaan van oudleerlingen van het Antwerpsch\n      Atheneum_, 2de reeks, nr. 1, juni 1914._ niet in _Verzameld\n      Werk_.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1039h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/6426f2/tglhhs1039.jpg"
  },
  {
    "id": 543,
    "recordnr": "tg:lhhs:1040",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000980",
    "inventarisnr": "80698/9-11",
    "formaat": "34,4 x 21,6 cm ",
    "genre": "Drama",
    "datum": "[1914]",
    "omvang": "Verbeterd typoscript",
    "stadium": "Verbeterd typoscript",
    "titel_1": "Samuel Falkland verboden of prefekten-vrijheidsliefde in de\n      XXe eeuw. - Document voor de geschiedenis van onzen tijd.-",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Drie bladen aan een zijde betypt, 344 x 216\n      mm.; gesign. Pol van Hove, ongedat. Handgeschreven aanvullingen en\n      signatuur in potlood. Van Ostaijens eerste groteske, in toneelvorm\n      **Publicatie** in: _Rechtuit. Orgaan van oudleerlingen van het\n      Antwerpsch Atheneum_, 2de reeks, nr. 1, juni 1914 niet in\n      _Verzameld Werk._",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1040h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/8421b3/tglhhs1040.jpg"
  },
  {
    "id": 546,
    "recordnr": "tg:lhhs:1041",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000981",
    "inventarisnr": "80697/7",
    "formaat": "22 x 14 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/01/1917–21/01/1917",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Koffiehuis",
    "titel_2": "Razend. Gedwarrel van stemmen, tot een geraas\n      vergroeid",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad (220 x 140 mm) aan twee zijden\n      beschreven in blauwe inkt. Gesign. P van Ostaijen scripsit, gedat.\n      '14-21-1-17' [op de achterzijde]. **Publicatie** in _Aula_, 1ste\n      jg., nr. 11, 15 juni 1917, p. 196. In _Verzameld Werk_, dl. 1, p.\n      118.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1041h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/9f2198/tglhhs1041.jpg"
  },
  {
    "id": 549,
    "recordnr": "tg:lhhs:1043",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000982",
    "inventarisnr": "161587",
    "formaat": "38,6 x 19,7 cm (maximum)",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1918",
    "omvang": "Verbeterde drukproef",
    "stadium": "Verbeterde drukproef",
    "titel_1": "Het Sienjaal",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Met inleidend citaat van Suarès. Uit de\n      _Liederen van het werkelike Leven_ de gedichten: Zomerregenlied;\n      Avondlied; Vincent van Gogh; Het Stille Lied; De Appel;\n      Wiegeliedje voor de Geliefde; Lied voor mezelf. Alle verbeteringen\n      zijn in potlood. Uit _Ik en de Stad_: Verlangen; Meisje; Gulden\n      Sporen Negentienhonderdzestien; Nieuwe Liefde; Koffiehuis;\n      Februarie. Twintig bladen aan een zijde bedrukt: 14 van 221 x 147;\n      1 van 212 x 176; 1 van 281 x 173; 1 van 340 x 204; 1 van 348 x\n      203; 1 van 386 x 197 mm. **Publicatie** _Het Sienjaal_, Antwerpen,\n      Uitgave Het Sienjaal, 1918, 67 + [2] bln, 23,7 x 18,3 cm\n      _Verzameld Werk_ I, p. 85-119",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1043h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/c7a775/tglhhs1043.jpg"
  },
  {
    "id": 552,
    "recordnr": "tg:lhhs:1044",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000983",
    "inventarisnr": "1950",
    "formaat": "21 x 16 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/05/1919–17/05/1919",
    "omvang": " 123 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Gnomedans",
    "titel_2": "Oneindig ruist stilte van de nachtelike bijslaap",
    "annotatie": "**Beschrijving** Cahier van 40 pp. Op pp. 1, 3, 5, 7, 9, 11:\n      _Gnomedans_. Gedateerd: Berlijn, 15-17 mei 1919. Op pp. 13, 15,\n      17, 19, 21, 23 de Duitse vertaling, _Gnomentanz_, door Van\n      Ostaijen zelf gemaakt. De andere bladen zijn blanco. Op verso van\n      de kaft (p. 2) de opdracht: 'Heinrich Campendonk gew[idmet] v[an]\n      Ostaijen'. Alles handgeschreven in zwarte inkt. Op het etiket op\n      de kaft (p. 1) staat een aantekening van Jozef Muls: 'Schrijfboek\n      met handschrift van Paul van Ostayen, door den duitschen\n      kunstschilder Campendonck overhandigd aan Jozef Muls en door hem\n      geschonken aan het Letterkundig Museum te Antwerpen.'\n      **Publicatie** Voor het eerst gepubliceerd in een artikel van\n      Jozef Muls, \"Een onuitgegeven Gedicht van Paul van Ostaijen\", in:\n      _Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie\n      voor Taal- en Letterkunde_, 1934, pp. 49-60. In _Verzameld Werk_,\n      dl. 2, pp. 157-159 de Nederlandse en pp. 249-252 de Duitse\n      versie.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1044h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/bf181b/tglhhs1044.jpg"
  },
  {
    "id": 555,
    "recordnr": "tg:lhhs:1045",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000984",
    "inventarisnr": "161587",
    "formaat": "34 x 42,6 cm (maximum)",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "12/10/1918",
    "omvang": " 50 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ekspressionisme in Vlaanderen",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Veertien dubbelgevouwen bladen, 11 van 330\n      x 420 mm en 3 van 340 x 426 mm, aan 50 zijden beschreven en een\n      blad, 330 x 209 mm, aan twee zijden beschreven. Opdracht: 'Aan\n      mijn allerbeste Floris Jespers is dit handschrift in de meest\n      trouwe bondgenootschap, dit is de wezenlikste vriendschapsuiting\n      van onze strijdende tijd, uit ganser hart gegeven. Antwerpen, 12\n      oktober 1918. P. van Ostaijen.' **Publicatie** in: _De Stroom.\n      Algemeen maandschrift voor Vlaanderen_, 1ste jg., nr. 2, 15 aug.\n      1918, pp. 103-117; nr. 3, 15 september 1918, pp. 152-171; nr. 4,\n      15 oktober 1918, pp. 208-224.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1045h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/c30f11/tglhhs1045.jpg"
  },
  {
    "id": 558,
    "recordnr": "tg:lhhs:1046",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000985",
    "inventarisnr": "47944/1",
    "formaat": "27,2 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/12/1919",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Voor groot register",
    "titel_2": "Prière Impromptue 1",
    "annotatie": "**Beschrijving** Twee bladen (272 x 214 mm) aan een zijde\n      beschreven in zwarte inkt, gesign. Paul van Ostaijen, gedat. 1919.\n      De exacte datering is overgenomen uit het cahier van Emmeke\n      Pringsheim. Versie, op talrijke plaatsen afwijkend van de\n      definitieve. Op het tweede blad, rechts bovenaan, staat in een\n      vreemde hand, in potlood genoteerd: 'E. De Bock/ 116\n      Lamorinièrestr./ Antwerpen'. Was het de bedoeling het werk in te\n      zenden voor _Ruimte_, uitgegeven door De Bock? **Publicatie**\n      \"Prière Impromptue 1\", in _De Feesten van Angst en Pijn_ In\n      _Verzameld Werk_, dl. 1, p. [204-206].",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1046h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/133ae9/tglhhs1046.jpg"
  },
  {
    "id": 561,
    "recordnr": "tg:lhhs:1047",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000986",
    "inventarisnr": "47944/4",
    "formaat": "28 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[08/04/1920]",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ik kan geen postzegels verzamelen",
    "titel_2": "Vers 6",
    "annotatie": "**Beschrijving** Eén blad aan twee zijden beschreven in\n      zwarte inkt, 280 x 220 mm, ongesign., ongedat. Versie, in enkele\n      details afwijkend van de definitieve. **Publicatie** \"Vers 6\", in\n      _De Feesten van Angst en Pijn_ In _Verzameld Werk_, dl. 1, p.\n      [231-232].",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1047h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/766bdb/tglhhs1047.jpg"
  },
  {
    "id": 564,
    "recordnr": "tg:lhhs:10479",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010009",
    "inventarisnr": "200387/9",
    "formaat": "13 x 19,5 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "1912",
    "omvang": " 50 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Keetje Oldema",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145919 en 2558 d",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 567,
    "recordnr": "tg:lhhs:1048",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000987",
    "inventarisnr": "47944/3",
    "formaat": "28 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "08/04/1920",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ik zou willen een jazz op de melodie van frère\n      Jacques",
    "titel_2": "Vers 5",
    "annotatie": "**Beschrijving** Eén blad (280 x 220 mm) aan twee zijden\n      beschreven in zwarte inkt. Ongesign., gedat.: '8/4/20' Versie,\n      licht afwijkend van de definitieve. Daarin werd de derde laatste\n      zin uit het ontwerp niet weerhouden. Met potlood werd daar\n      doorstreept: 'ik schrijf homoseksuele brieven omdat ik niet anders\n      durf'. Op rectozijde rechts bovenaan, staat in een vreemde hand in\n      potlood genoteerd: 'E. De Bock/ Lamorinièrestr. 116/ Antwerpen'.\n      **Publicatie** \"Vers 6\", in _De Feesten van Angst en Pijn_ In\n      _Verzameld Werk_, dl. 1, p. [231-232].",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1048h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/99f051/tglhhs1048.jpg"
  },
  {
    "id": 570,
    "recordnr": "tg:lhhs:10480",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010010",
    "inventarisnr": "200387/8",
    "formaat": "13 X 19,5 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "28/09/1911",
    "omvang": " 11 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Impressions de Campagne",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145920 en 2558 d Ongepubliceerd",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 573,
    "recordnr": "tg:lhhs:10481",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010011",
    "inventarisnr": "200387/14",
    "formaat": "10 X 15 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 116 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Marthe",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145921 en 2560 g Gepubliceerd in 1900",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 576,
    "recordnr": "tg:lhhs:10482",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010012",
    "inventarisnr": "200387/7",
    "formaat": "13,7 x 20 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 77 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Keetje Trottin",
    "titel_2": "Partie du brouillon",
    "annotatie": "SB nrs. B 145922 en 2558 d Verschenen bij Crès te Parijs in\n      1921",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 579,
    "recordnr": "tg:lhhs:10483",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010013",
    "inventarisnr": "200387/4",
    "formaat": "16,5 x 18,5 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "09/10/1924",
    "omvang": " 51 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Une fourmi ouvrière",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 149895 en 2556 c Voorpublicatie in \"Nouvel Age\",\n      nr. 3, maart 1931. Uitgegeven in boekvorm in 1935 te Parijs bij Au\n      Sans Pareil.",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 582,
    "recordnr": "tg:lhhs:10484",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010014",
    "inventarisnr": "200387/3",
    "formaat": "16,2 x 19 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "16/07/1924",
    "omvang": " 59 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Plan d'Une fourmi ouvrière",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145934 en 2558 d Voorpublicatie in \"Nouvel Age\",\n      nr. 3, maart 1931. Verscheen in boekvorm te Parijs in 1935 bij Au\n      Sans Pareil",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 585,
    "recordnr": "tg:lhhs:10485",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010015",
    "inventarisnr": "200387/2",
    "formaat": "14 x 22 cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "04/12/1917",
    "omvang": " 12 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Notes prises au Jardin zoologique d'Anvers",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145917 en 2556 c Tekst in inkt gevolgd door\n      bladzijden met opgeplakte notities in potlood Niet\n      gepubliceerd.",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 588,
    "recordnr": "tg:lhhs:10486",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010016",
    "inventarisnr": "200387",
    "formaat": "12 x 16 cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "08/01/1934",
    "omvang": " 10 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Réponse à une question de l'Intransigeant: \"Que pensez-vous\n      de la france\" en Lettre à Henri Poulailler",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145914 en 2560 g Verschenen in\n      L'Intransigeant",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 591,
    "recordnr": "tg:lhhs:10487",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010017",
    "inventarisnr": "200387/5",
    "formaat": "16,8 x 21 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "01/05/1925",
    "omvang": " 97 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Elva (notes) en Elva (brouillon)",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145916 en 2556 c Begindatum slaat enkel op Elva\n      (brouillon) Verscheen samen met Dans nos Bruyères in Elva suivi de\n      Dans nos Bruyères in 1929 te Parijs bij Rieder in de reeks\n      Prosateurs français contemporains.",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 594,
    "recordnr": "tg:lhhs:10488",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010018",
    "inventarisnr": "200387/12",
    "formaat": "16,3 x 21,8 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "1927",
    "omvang": " 270 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dans nos bruyères",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145911 en 2556 c Verscheen samen met Elva in Elva\n      suivi de Dans nos Bruyères in 1929 te Parijs bij Rieder in de\n      reeks Prosateurs français contemporains.",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 597,
    "recordnr": "tg:lhhs:10489",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010019",
    "inventarisnr": "200387/1",
    "formaat": "21,5 x 34 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "J'avais un cousin matelot",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 147178 en 2524 d Niet gepubliceerd",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 600,
    "recordnr": "tg:lhhs:1049",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000988",
    "inventarisnr": "198305/a-b",
    "formaat": "28,3 x 21,7 cm (maximum)",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/04/1921",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "lalla",
    "titel_2": "Vers 4",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in potlood op 2 gelinieerde\n      vellen. Het eerste (28,3 x 21,7 cm) is aan twee zijden beschreven.\n      Het tweede (21,6 x 18,3/17,3) werd aan de onderkant afgescheurd en\n      is dwars beschreven. Rechtsonder gedateerd op het laatste vel\n      '2/4/21'. Komt uit het bezit van Emma Pringsheim (Emma Clement).\n      Versie, licht afwijkend van de definitieve. **Publicatie** \"Vers\n      4\", in _De Feesten van Angst en Pijn_ In _Verzameld Werk_, dl. 1,\n      p. [224-228].",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1049h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1948a2/tglhhs1049.jpg"
  },
  {
    "id": 603,
    "recordnr": "tg:lhhs:10490",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010020",
    "inventarisnr": "200387/6",
    "formaat": "13,5 x 19,7 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 443 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Keetje Trottin",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 145913 en 2558 d Gepubliceerd bij Crès te Parijs\n      in 1921",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 606,
    "recordnr": "tg:lhhs:10491",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010021",
    "inventarisnr": "200387/11",
    "formaat": "15 x 22,4 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 659 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "L'Enfant Jésus en Flandre",
    "titel_2": "Vertaling van Het Kindeke Jezus in Vlaanderen van Felix\n      Timmermans",
    "annotatie": "SB nrs. B 145912 en 2556 c Verschenen te Parijs bij Rieder\n      in de reeks Les Prosateurs étrangers modernes",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 609,
    "recordnr": "tg:lhhs:10492",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010022",
    "inventarisnr": "200387/10",
    "formaat": "22,3 x 14 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "1920–1921",
    "omvang": " 659 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Angelinette",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 160080 en 2558 b Losbladig; twee delen in één band\n      Uitgegeven bij Crès te Parijs in 1923",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 612,
    "recordnr": "tg:lhhs:10493",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010023",
    "inventarisnr": "147033/a-b",
    "formaat": "21 x 27,2 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "13/03/1927",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Que je vous parle de Charlot",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "SB nrs. B 160080 en 2558 b Losbladig; twee delen in één band\n      Niet gepubliceerd",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 615,
    "recordnr": "tg:lhhs:10494",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010024",
    "inventarisnr": "200387/13",
    "formaat": "11,6 x 16,4 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 18 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Lettre à H. Poulaille",
    "titel_2": "Ah le dégoût qui rue la pitié! Oh, ces femmes enceintes et\n      tassées dans un grenier de l'Hôtel-Dieu de Paris!",
    "annotatie": "SB nrs. B 145915 en 2560 g Uitgegeven",
    "auteur": "Neel Doff (1858 - 1942)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 618,
    "recordnr": "tg:lhhs:1050",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000989",
    "inventarisnr": "47944/2a-2b",
    "formaat": "28,2 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[08/04/1920]",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Lalla",
    "titel_2": "Vers 4",
    "annotatie": "**Beschrijving** Twee bladen (282 x 220 mm) het eerste aan\n      twee zijden en het tweede aan één zijde beschreven in zwarte inkt.\n      Ongesign., ongedat. **Publicatie** \"Vers 4\", in _De Feesten van\n      Angst en Pijn_ In _Verzameld Werk_, dl. 1, p. [224-228].",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1050h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/6d572f/tglhhs1050.jpg"
  },
  {
    "id": 621,
    "recordnr": "tg:lhhs:1051",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000990",
    "inventarisnr": "47944/19",
    "formaat": "28 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[10/03/1921]",
    "omvang": " 4 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Huldegedicht aan Singer",
    "titel_2": "Singer Singer naaimasjien",
    "annotatie": "**Beschrijving** Twee bladen (281 x 221 mm) aan twee zijden\n      beschreven in zwarte inkt; ongesign., ongedat. Onderaan pag. [4],\n      in potlood een aantekening van Van Ostayen: 'tot hier voor het\n      Groteske boek'. Versie zoals in het _Verzameld Werk_, licht\n      afwijkend van de eerste publicatie. **Publicatie** Gepubliceerd in\n      _Avontuur_, 1ste jg., nr. 3, april (= juni) 1928, pp. 27-29. In\n      _Verzameld Werk_, dl. 2, pp. 168-170.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1051h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/878b6b/tglhhs1051.jpg"
  },
  {
    "id": 624,
    "recordnr": "tg:lhhs:1052",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000991",
    "inventarisnr": "43862",
    "formaat": "28,1 x 21,7 cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "[01/1921]",
    "omvang": " 8 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "H.C.",
    "titel_2": "Heinrich Campendonck",
    "annotatie": "**Beschrijving** Vier bladen aan acht zijden beschreven, 281\n      x 217 mm. Ongesign., ongedat. Duitse tekst. **Publicatie**\n      Gepubliceerd in _Das Kunstblatt_, 5de jg., nr. 6, juni 1921, pp.\n      180-186. In _Verzameld Werk_, dl. 4, pp. 135-147, staat de\n      uitgebreidere Franse versie die in _Séléction_ verscheen, jg. 3,\n      p. 142-157..",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1052h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/79713b/tglhhs1052.jpg"
  },
  {
    "id": 627,
    "recordnr": "tg:lhhs:10525",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010053",
    "inventarisnr": "200332",
    "formaat": "12,5 x 8,5 cm ",
    "genre": "Varia",
    "datum": "1857",
    "omvang": "",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Agenda voor 1857.",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 200332",
    "auteur": "Prudens van Duyse (1804 - 1859)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 630,
    "recordnr": "tg:lhhs:10526",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010054",
    "inventarisnr": "200331",
    "formaat": "15,5 x 10 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dichtkransje voor kinderen (met verzen van Emmanuel\n      Rosseels).",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 200331",
    "auteur": "Prudens van Duyse (1804 - 1859)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 633,
    "recordnr": "tg:lhhs:1053",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000992",
    "inventarisnr": "61988",
    "formaat": "27,3 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[19/06/1920]",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Land Avond",
    "titel_2": "Toeslaande Tuinslot",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad (273 x 212 mm.) aan twee zijden\n      beschreven in zwarte inkt. Op de versozijde bovenaan links de\n      doorgehaalde briefhoofding van 'Sienjaal/ Antwerpen/ 25,\n      Boisotstraat.' Dit is de versie gepubliceerd in _Ruimte_ (jg. 2,\n      nr. 6-7, juni-juli 1921, p. 81), wat blijkt uit de nota van Eugène\n      de Bock op de rectozijde bovenaan: 'Voor Ruimte/ 12 punt/ (1e blz)\n      [doorgehaald]/ na De Drempel/ & linoleum.' 'De Drempel' (p.\n      73-79) was een prozastuk van De Bock; de linoleumsnede (p. 80) was\n      van Jozef Peeters (gedateerd 1921). **Publicatie** \"Land Avond\",\n      in _Ruimte_, jg. 2, nr. 6-7 (juni-juli 1921), p. 81 In: _De\n      Feesten van Angst en Pijn_ In: _Verzameld Werk_, dl. 1, p.\n      [237-238].",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1053h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/77b1d4/tglhhs1053.jpg"
  },
  {
    "id": 636,
    "recordnr": "tg:lhhs:10535",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010063",
    "inventarisnr": "200334",
    "formaat": "21 x 16,3 cm ",
    "genre": "Varia",
    "datum": "",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Losse notities. Voorbereiding preken e.a.",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 200334",
    "auteur": "Adolf Daens (1839 - 1907)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 639,
    "recordnr": "tg:lhhs:1054",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000993",
    "inventarisnr": "80699/1",
    "formaat": "27,3 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1921",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Prière impromptue 3",
    "titel_2": "God / nu kom ik op de hoogvlakte",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad (273 x 212 mm.) aan twee zijden\n      beschreven in zwarte inkt. **Publicatie** In: _De Feesten van\n      Angst en Pijn_ In: _Verzameld Werk_, dl. 1, p. [233-234].",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1054h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/d63cef/tglhhs1054.jpg"
  },
  {
    "id": 642,
    "recordnr": "tg:lhhs:1055",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000994",
    "inventarisnr": "82729",
    "formaat": "24,8 x 34,9 cm (maximum)",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1918–1921",
    "omvang": " 106 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Feesten van Angst en Pijn",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Vijfentwintig dubbelgevouwen bladen, 248 x\n      349 mm, aan 93 zijden beschreven; drie bladen, 259 x 175 mm, aan\n      vijf zijden beschreven; in totaal 106 bladzijden. 'Omslag, 18 x\n      26,2 cm, van blauwzwart carton met een gekartelde rand van\n      verticale rode en witte stroken papier, die over de rug en 7,5 cm\n      over het voor- en het achteromslag is geplakt. Op de linker, rode\n      strook van het vooromslag staat verticaal geschreven: 1918-1921.'\n      (Gerrit Borgers, in: _Verzameld Werk_, dl. 1, p. 275). 'Tekst op\n      titelpagina (p. 1 van het hs.): Paul van Ostaijen (zwart), De\n      Feesten van Angst en Pijn (gebrande sienna), Gedichten (zwart),\n      daaronder is met een vierkant het uitgeversmerk aangegeven en met\n      2 zwarte golflijnen aan de voet de plaats voor uitgeversnaam enz.'\n      (Gerrit Borgers, ibid.). Op deze titelpagina na werd het\n      handschrift integraal in kleur gereproduceerd in het _Verzameld\n      Werk_, dl. 1. [Gescande versie][1] (Alleen zichtbaar in het\n      AMVC-Letterenhuis) [1]:\n      http://10.64.192.5/feesten/web/index.htm",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1055h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/9e1890/tglhhs1055.jpg"
  },
  {
    "id": 645,
    "recordnr": "tg:lhhs:1056",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000995",
    "inventarisnr": "82737",
    "formaat": "32,9 x 7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[05/1920]",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "l'esprit s'envole près du Seigneur",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handschrift en tekening \"l'esprit s'en vole\n      près du Seigneur\", ongesign., ongedat. Een blad aan een zijde\n      beschreven, 329 x 70 mm. De tekst bij de tekening wordt ook\n      geciteerd in een brief van Van Ostaijen aan Peter Baeyens (22 mei\n      1920)",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1056h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/6384a3/tglhhs1056.jpg"
  },
  {
    "id": 648,
    "recordnr": "tg:lhhs:1057",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000996",
    "inventarisnr": "87906",
    "formaat": "33 x 41,8 cm (maximum)",
    "genre": "Drama",
    "datum": "ca. 1921",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De jazz van het bankroet",
    "titel_2": "De bankroet-jazz",
    "annotatie": "**Beschrijving** Drie dubbelgevouwen bladen, 330 x 418 mm,\n      aan negen zijden beschreven; een blad, 330 x 209 mm, aan twee\n      zijden beschreven en een blad, 274 x 212 mm, aan twee zijden\n      beschreven in zwarte inkt. Het gaat om het eerste werk van Van\n      Ostaijen waarin invloeden van de dada-beweging manifest aanwezig\n      zijn. Op de versozijde van pagina 2 van het handschrift staat een\n      brief van Van Ostaijen uit 1919, gericht aan de redactie van _De\n      Goedendag_. Dit stuk bevat een gedrukt briefhoofd van\n      'Sienjaal/Antwerpen/25, Boisotstraat'. Van Ostaijen reageerde\n      positief op de bijdrage 'Wij geloven ...' in _De Goedendag_ van\n      juli 1919: 'Door het naar binnen dragen der internationale\n      beweging hebt Gij de lokale beweging ruimer gemaakt; naar buiten\n      maakt gij voor deze lokale beweging de duidelikste propaganda, -\n      d.i. het bewijs dat dit lokale slechts een variante op het\n      algemene is, - voorbeeld 'verfranst' is in Vlaanderen slechts een\n      andere uitdrukking voor 'burgerlik typus'. En dit verblijdende dat\n      wij eindelik uit de filologe-beweging zijn uitgegroeid.'\n      **Publicatie** Een latere definitieve versie werd door G. Borgers\n      in 1954 voor het eerst gepubliceerd in _Verzameld Werk_, dl. 3,\n      pp. 269-288, 12 pp. In 1968 bracht hij van dit kladhandschrift in\n      een editie van het Paul van Ostaijengenootschap een fotografische\n      reproduktie, met een inleiding en een transcriptie.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1057h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/6880af/tglhhs1057.jpg"
  },
  {
    "id": 651,
    "recordnr": "tg:lhhs:1058",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000997",
    "inventarisnr": "47944/1",
    "formaat": "10,6 x 16,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[02/1922]",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Winter",
    "titel_2": "De witte weg zucht",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad (106 x 165 mm) aan twee zijden\n      beschreven; ongesign., ongedat. Op de voorzijde staat \"Winter\" in\n      rode inkt. Op de versozijde staat het handschrift in zwarte inkt\n      van \"Vers [1]\" uit _De Feesten van Angst en Pijn_ **Publicatie**\n      Voor het eerst gepubliceerd in _Vlaamsche Arbeid_, 23ste jg., nr.\n      3-4, 1928, p. 185.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1058h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/b2a763/tglhhs1058.jpg"
  },
  {
    "id": 654,
    "recordnr": "tg:lhhs:1059",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000998",
    "inventarisnr": "82735",
    "formaat": "27,5 x 21,3 x 7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1923",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Avond Strand Orgel",
    "titel_2": "Als het orgel draait 's avonds",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt.\n      **Publicatie** In: _Het Overzicht_, nr. 20, januari 1924 p. 135\n      in: _Verzameld Werk 2_, p. 188-189",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1059h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/d784c2/tglhhs1059.jpg"
  },
  {
    "id": 657,
    "recordnr": "tg:lhhs:10599",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010121",
    "inventarisnr": "4836",
    "formaat": "21 x 14 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "–18/10/1901",
    "omvang": " 138 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Kleed u niet uit vòòr gij slapen gaat",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 4836",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 660,
    "recordnr": "tg:lhhs:1060",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000000999",
    "inventarisnr": "82732",
    "formaat": "27,5 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[06/09/1919]",
    "omvang": " 3 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Fragment uit \"de marsje van de hete zomer\"",
    "titel_2": "Elk huis wordt apart omsingeld door hitte en\n      verbrand",
    "annotatie": "**Beschrijving** Twee bladen (275 x 213 mm) aan drie zijden\n      beschreven in zwarte inkt, ongesign., ongedat. Met verscheidene\n      correcties in inkt en in potlood, op talrijke plaatsen afwijkend\n      van de versie in het _Verzameld Werk_. Deze versie is van\n      recentere datum dan die in het _Verzameld Werk_, gereproduceerd\n      vanuit de zgn. definitieve, integrale versie. **Publicatie** \"De\n      Marsy [sic] van de hete Zomer\", in: _Sept Arts_, nr. 26, 10 april\n      1924 in: _Verzameld Werk 1_, p. 171-182",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1060h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/fa40f3/tglhhs1060.jpg"
  },
  {
    "id": 663,
    "recordnr": "tg:lhhs:10600",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010122",
    "inventarisnr": "18961/1",
    "formaat": "21 x 17 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 143 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De rijke madame",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 18961/1",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 666,
    "recordnr": "tg:lhhs:10601",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010123",
    "inventarisnr": "4830",
    "formaat": "21 x 17 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 46 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De school en de Volksbibliotheek",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 4830",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 669,
    "recordnr": "tg:lhhs:10603",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010125",
    "inventarisnr": "18962/3",
    "formaat": "21 x 17 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 35 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Lezen, leeren en werken",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 18962/3",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 672,
    "recordnr": "tg:lhhs:10607",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010129",
    "inventarisnr": "18961/4",
    "formaat": "21 x 14 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 127 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Vondel's",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 18961/4",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 675,
    "recordnr": "tg:lhhs:10608",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010130",
    "inventarisnr": "4836",
    "formaat": "21 x 17 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 209 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In oorlogs- en vredestijd",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 4836",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 678,
    "recordnr": "tg:lhhs:10609",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010131",
    "inventarisnr": "4835",
    "formaat": "26,5 x 21 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 84 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Maria Stuart door Vondel en Schiller op het tooneel\n      gebracht",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 4835",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 681,
    "recordnr": "tg:lhhs:1061",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001000",
    "inventarisnr": "80697/8",
    "formaat": "21 x 33,1 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[05/1914]",
    "omvang": " 3 beschreven blz",
    "stadium": "Getypt",
    "titel_1": "Mort. -",
    "titel_2": "Par l'immensité",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een dubbelgevouwen blad aan drie zijden\n      betypt, 210 x 331 mm, ongesign., ongedat. Op p. 1 en 2 van dit\n      blad staat het Franse gedicht \"Mort\", met in potlood een\n      handschriftelijke opdracht 'aan René Victor'. Op p. 3 het Franse\n      gedicht \"Pastorale\" dat hij later bewerkte tot \"Archaïese\n      Pastorale\". Beide gedichten maken deel uit van een bundeltje\n      typoscripten, dat in 1918 in Van Ostaijens bureaula op het\n      Antwerpse stadhuis gevonden werd. **Publicatie** \"Archaïese\n      Pastorale\" in: _Vlaamsche Arbeid_, jg. 14, nr. 5, mei 1924, p.\n      167; in _Verzameld Werk 2_ p. 192",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1061h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1cc443/tglhhs1061.jpg"
  },
  {
    "id": 684,
    "recordnr": "tg:lhhs:10610",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010132",
    "inventarisnr": "18962",
    "formaat": "21 x 17 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 292 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In oorlogs- en vredestijd",
    "titel_2": "Neven en nichten",
    "annotatie": "- 18962",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 687,
    "recordnr": "tg:lhhs:10611",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010133",
    "inventarisnr": "18962/2",
    "formaat": "21 x 16,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 107 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Simon Verheyen",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 18962/2",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 690,
    "recordnr": "tg:lhhs:10612",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010134",
    "inventarisnr": "203451",
    "formaat": "17,5 x 11,5 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat zou ik nog zingen?...",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 203451",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 693,
    "recordnr": "tg:lhhs:10613",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010135",
    "inventarisnr": "61057",
    "formaat": "21 x 16,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 22 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Schijn en werkelijkheid",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 61057",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 696,
    "recordnr": "tg:lhhs:10614",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010136",
    "inventarisnr": "4837",
    "formaat": "21 x 16,5 cm cm ",
    "genre": "Losse notities",
    "datum": "",
    "omvang": "circa 300 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Notities over Vondel en zijn tijdgenoten",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 4837",
    "auteur": "Gustaaf Segers (1848 - 1930)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 699,
    "recordnr": "tg:lhhs:10615",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010137",
    "inventarisnr": "2770",
    "formaat": "34 x 21 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 204 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Blieckaerts",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 2770",
    "auteur": "Edward Vermeulen (1861 - 1934)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 702,
    "recordnr": "tg:lhhs:10616",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010138",
    "inventarisnr": "59111/1",
    "formaat": "34 x 21 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Eierleggers",
    "titel_2": "Uit het boerenleven",
    "annotatie": "- 59111/1",
    "auteur": "Edward Vermeulen (1861 - 1934)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 705,
    "recordnr": "tg:lhhs:1062",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001001",
    "inventarisnr": "80697/10",
    "formaat": "21 x 16,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/05/1914",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Getypt",
    "titel_1": "Avondlast",
    "titel_2": "De klokke tikt in dwaas geraas, bommend, rillend,\n      tril",
    "annotatie": "**Annotatie** Dit gedicht maak deel uit van een bundeltje\n      typoscripten, dat in 1918 in Van Ostaijens bureaula op het\n      Antwerpse stadhuis gevonden werd. **Publicatie** \"Avond\" in:\n      _Music-Hall_ in _Verzameld Werk 1_ p. 81",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1062h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/b4666c/tglhhs1062.jpg"
  },
  {
    "id": 708,
    "recordnr": "tg:lhhs:10620",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010142",
    "inventarisnr": "59111/2",
    "formaat": "34 x 21 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Heerlijkheid",
    "titel_2": "Uit het boerenleven",
    "annotatie": "- 59111/2",
    "auteur": "Edward Vermeulen (1861 - 1934)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 711,
    "recordnr": "tg:lhhs:10621",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010143",
    "inventarisnr": "1077",
    "formaat": "21 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "–22/10/1907",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Eerwaarde Heer & Vriend...",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 1077",
    "auteur": "Edward Vermeulen (1861 - 1934)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 714,
    "recordnr": "tg:lhhs:10622",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010144",
    "inventarisnr": "1077",
    "formaat": "34 x 21 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Vier gedichten",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "De vier gedichten zijn: \"Verrast\", \"De eerste uitgang der\n      koeien\", \"Uit het leven van een oorlogsonderpaster\" en\n      \"Valavond\".",
    "auteur": "Edward Vermeulen (1861 - 1934)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 717,
    "recordnr": "tg:lhhs:10623",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010145",
    "inventarisnr": "6844",
    "formaat": "22 x 17 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 75 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Sprookjes van grootmoeder",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "Het handschrift is ingebonden in een lederen kaft.",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 720,
    "recordnr": "tg:lhhs:10624",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010146",
    "inventarisnr": "102433",
    "formaat": "22 x 17 cm cm ",
    "genre": "Losse notities",
    "datum": "",
    "omvang": " 21 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Nota's over het boek \"De volkswoning en hare\n      versiering\"",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 102433",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 723,
    "recordnr": "tg:lhhs:10625",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010147",
    "inventarisnr": "13453/30",
    "formaat": "21 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Drama",
    "datum": "",
    "omvang": " 9 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Prometheus geketend",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 13453/30",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 726,
    "recordnr": "tg:lhhs:10626",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010148",
    "inventarisnr": "19132",
    "formaat": "21 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Fragment",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 19132",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 729,
    "recordnr": "tg:lhhs:10627",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010149",
    "inventarisnr": "37353",
    "formaat": "21 x 13,5 cm cm ",
    "genre": "Losse notities",
    "datum": "",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn stad in feest... mijn stad in rouw",
    "titel_2": "Ontwerp voor een dichtbundel",
    "annotatie": "Dit handschrift was een ontwerp voor een dichtbundel die \"De\n      stad\" zou heten. De bundel werd echter nooit geschreven. Het mapje\n      bevat een begeleidend schrijven van A.J.J. Delen.",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 732,
    "recordnr": "tg:lhhs:10628",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010150",
    "inventarisnr": "7002",
    "formaat": "22 x 17 cm cm ",
    "genre": "Drama",
    "datum": "",
    "omvang": " 108 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Gunlang en Helga",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 7002",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 735,
    "recordnr": "tg:lhhs:1063",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001002",
    "inventarisnr": "80697/12",
    "formaat": "21 x 16,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/1914",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Getypt",
    "titel_1": "Ik heb mijn venster wijd opengezet",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Annotatie** De datering is in potlood: 'Hove mei 14'. Dit\n      gedicht maak deel uit van een bundeltje typoscripten, dat in 1918\n      in Van Ostaijens bureaula op het Antwerpse stadhuis gevonden werd.\n      **Publicatie** Niet gepubliceerd.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1063h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/fbe9e0/tglhhs1063.jpg"
  },
  {
    "id": 738,
    "recordnr": "tg:lhhs:10630",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010152",
    "inventarisnr": "203452",
    "formaat": "24 x 17 cm cm ",
    "genre": "Drama",
    "datum": "",
    "omvang": " 27 vellen",
    "stadium": "Verbeterde drukproef",
    "titel_1": "Gunlang en Helga",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "De verbeterde drukproef bevat alleen het eerste en tweede\n      bedrijf.",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 741,
    "recordnr": "tg:lhhs:10632",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010154",
    "inventarisnr": "12503",
    "formaat": "32 x 21 cm cm ",
    "genre": "Drama",
    "datum": "",
    "omvang": " 42 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Gunlang en Helga",
    "titel_2": "Enkel het tweede en derde bedrijf",
    "annotatie": "- 12503",
    "auteur": "Victor de Meyere (1873 - 1938)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 744,
    "recordnr": "tg:lhhs:10633",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010155",
    "inventarisnr": "634",
    "formaat": "21 x 18 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "–1922",
    "omvang": " 148 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Op de vlakte",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 634",
    "auteur": "Alfons Jeurissen (1874 - 1925)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 747,
    "recordnr": "tg:lhhs:10634",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010156",
    "inventarisnr": "634",
    "formaat": "28 x 17,5 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "–1923",
    "omvang": " 7 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een eeuwenoud Wangeloof",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "\"Een eeuwenoud Wangeloof\" is een fragment uit \"Heksendans\".\n      Het handschrift is genummerd van 2 tot 8.",
    "auteur": "Alfons Jeurissen (1874 - 1925)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 750,
    "recordnr": "tg:lhhs:10636",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010158",
    "inventarisnr": "634",
    "formaat": "20,5 x 17,5 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "–1907",
    "omvang": " 20 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In de eenzaamheid",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "In de linkerbovenhoek van pagina 1 van het handschrift staat\n      in potlood volgende opmerking: \"3/4 onzin!!! Niet uit te\n      geven!!\"",
    "auteur": "Alfons Jeurissen (1874 - 1925)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 753,
    "recordnr": "tg:lhhs:10637",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010159",
    "inventarisnr": "634",
    "formaat": "22 x 15 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "",
    "omvang": " 13 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Op luie maandag",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "De pagina's zijn genummerd van 11 tot en met 27.",
    "auteur": "Alfons Jeurissen (1874 - 1925)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 756,
    "recordnr": "tg:lhhs:10638",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010160",
    "inventarisnr": "635",
    "formaat": "22 x 16 cm cm ",
    "genre": "Losse notities",
    "datum": "",
    "omvang": " 8 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Varia",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 635",
    "auteur": "Alfons Jeurissen (1874 - 1925)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 759,
    "recordnr": "tg:lhhs:10639",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010161",
    "inventarisnr": "633",
    "formaat": "34 x 25 cm cm ",
    "genre": "Muziek",
    "datum": "",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hasseltsch meilied",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 633",
    "auteur": "Alfons Jeurissen (1874 - 1925)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 762,
    "recordnr": "tg:lhhs:1064",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001003",
    "inventarisnr": "80697/9",
    "formaat": "21 x 16,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[05/1914]",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Getypt",
    "titel_1": "Nu ben ik een pacha in dees nieuw ontdekte landen",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Annotatie** Dit gedicht maak deel uit van een bundeltje\n      typoscripten, dat in 1918 in Van Ostaijens bureaula op het\n      Antwerpse stadhuis gevonden werd. Er zit ook nog de aanzet bij tot\n      een gedicht met als titel \"Wildemansdans\" **Publicatie** Niet\n      gepubliceerd.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1064h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/b61693/tglhhs1064.jpg"
  },
  {
    "id": 765,
    "recordnr": "tg:lhhs:1065",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001004",
    "inventarisnr": "1950",
    "formaat": "20,9 x 16,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1924",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Nachtelik vliegen Vogels van",
    "titel_2": "Vlerken",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad aan twee zijden beschreven in\n      zwarte inkt, 209 x 166 mm., ongesign., ongedat. Met onderlijningen\n      en aantekeningen in potlood door Van Ostaijen. Onderaan herhaalde\n      hij in potlood het eerste vers, in een lettertype dat verwijst\n      naar _De Feesten van Angst en Pijn._ Op de versozijde staan\n      (horizontaal doorstreept) het eerste en het vierde vers van het\n      gedicht \"In Gotieke letters\", 'Slank sloegen lelies' en 'onder het\n      loodrechte'. **Publicatie** Voor het eerst gepubliceerd in _Der\n      Sturm_ (jg. 15, maart 1924, p. 14) en later in _De Driehoek_ jg. 1\n      nr. 1 (april 1925). In _Verzameld Werk_, dl. 2, pp. 196",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1065h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/ba0583/tglhhs1065.jpg"
  },
  {
    "id": 768,
    "recordnr": "tg:lhhs:1066",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001005",
    "inventarisnr": "45187",
    "formaat": "21,2 x 17,1 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[12/1924]",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Berceuse presque nègre / Marc groet 's morgens de\n      dingen",
    "titel_2": "De sjimpanzee doet niet mee",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad (212 x 171 mm) aan een zijde\n      beschreven in zwarte inkt, ongesign., ongedat. **Publicatie** Deze\n      twee gedichten werden respectievelijk gepubliceerd in _Het\n      Overzicht_, nr. 22-24, februari 1925, p. 167 en in _De Driehoek_,\n      1ste jg., nr. 1, april 1925. Dit laatste gedicht was\n      oorspronkelijk getiteld Berceuse nr. 2 Kleine Marc groet 's\n      morgens de dingen. In _Verzameld Werk_, dl. 2, pp. 195 en\n      199.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1066h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/dfb47d/tglhhs1066.jpg"
  },
  {
    "id": 771,
    "recordnr": "tg:lhhs:1067",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001006",
    "inventarisnr": "82733",
    "formaat": "27,42 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[12/1924]",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Berceuse presque nègre",
    "titel_2": "De sjimpanzee",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad (274 x 215 mm) aan een zijde\n      beschreven in paarse inkt, ongesign., ongedat. Variant van de in\n      _Het Overzicht_ gepubliceerde versie Toegevoegd werd: '[Wenk voor\n      de moeders: slaapt uw kindje nog niet, zo herbegin: de sjimpanzee\n      enz.]'. **Publicatie** In _Verzameld Werk_, dl. 2, pp.\n      257-258.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1067h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/3a39ed/tglhhs1067.jpg"
  },
  {
    "id": 774,
    "recordnr": "tg:lhhs:1075",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001014",
    "inventarisnr": "45188",
    "formaat": "21,3 x 17,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1925",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Zeer kleine speeldoos",
    "titel_2": "Amarillis",
    "annotatie": "**Publicatie** Gepubliceerd in _Vlaamsche Arbeid_, 15de jg.,\n      nr. 5-6, mei-juni 1925, p. 179. In _Verzameld Werk_, dl. 2, p.\n      209.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1075h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/3346d8/tglhhs1075.jpg"
  },
  {
    "id": 777,
    "recordnr": "tg:lhhs:1076",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001015",
    "inventarisnr": "70163",
    "formaat": "25,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1926",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Loreley",
    "titel_2": "Kom aan mijn borst",
    "annotatie": "**Publicatie** Gepubliceerd in _Vlaamsche Arbeid_, 21ste\n      jg., nr. 10, okt. 1926, p. 363. In _Verzameld Werk_, dl. 2, p.\n      220. Onderdaan een notitie van Gaston Burssens: 'authentiek\n      handschrift van Paul van Ostaijen. 5-10-47. (Get.) G.\n      Burssens.'",
    "auteur": "Gaston Burssens (1896 - 1965)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1076h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/6b248f/tglhhs1076.jpg"
  },
  {
    "id": 780,
    "recordnr": "tg:lhhs:1077",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001016",
    "inventarisnr": "47944/11",
    "formaat": "27,4 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1927",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Polderlandse Arkadia / of / Werp wel de parels voor de\n      zwijnen",
    "titel_2": "Over het bij vlekken zongeplengde dak",
    "annotatie": "**Beschrijving** Geschreven in paarse inkt op een\n      ongelinieerd vel (274 x 215 mm) aan een zijde beschreven.\n      **Publicatie** Voor het eerst gepubliceerd in _Vlaamsche Arbeid_,\n      22ste jg., nr. 1-2, januari-april 1927, p. 64. In _Verzameld\n      Werk_, dl. 2, p. 228.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1077h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/fc5546/tglhhs1077.jpg"
  },
  {
    "id": 783,
    "recordnr": "tg:lhhs:1078",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001017",
    "inventarisnr": "47944/11",
    "formaat": "34,7 x 21,8 cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "ca. 1925",
    "omvang": " 6 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "[Recensie van] Karel van den Oever: 'De Heilige\n      Berg'",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Zes bladen (347 x 218 mm) aan een zijde\n      beschreven in zwarte inkt. **Publicatie** Gepubliceerd in\n      _Vlaamsche Arbeid_, 21ste jg., nr. 12, dec. 1926, pp. 502-508. In\n      _Verzameld Werk_, dl. 4, pp. 303-310.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1078h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/f05270/tglhhs1078.jpg"
  },
  {
    "id": 786,
    "recordnr": "tg:lhhs:1079",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001018",
    "inventarisnr": "2364",
    "formaat": "27,5 x 21 cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "[09/1927]",
    "omvang": " 16 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Marsman of vijftig procent",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Vijftien bladen (275 x 210 mm) aan zestien\n      zijden beschreven in blauwe inkt. Op de versozijde van het laatste\n      blad staan enkele Franse aantekeningen van Van Ostaijen over\n      Italiaanse taalkunde. **Publicatie** Gepubliceerd in _Vlaamsche\n      Arbeid_, 22ste jg., nr. 5-6, sept.-dec. 1927, pp. 345-356 en in\n      _Verzameld Werk_, dl. 4, pp. 334-348.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1079h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/ef0d89/tglhhs1079.jpg"
  },
  {
    "id": 789,
    "recordnr": "tg:lhhs:1080",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001019",
    "inventarisnr": "47944/12",
    "formaat": "27,5 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1928",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Boerecharleston",
    "titel_2": "Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blad (275 x 210 mm) aan twee zijden\n      beschreven in blauwe inkt. Op de ene zijde staat\n      \"Boerecharleston\", op de andere het handschrift van een eerste\n      versie van \"Avondgeluiden\". Deze eerste versie van\n      \"Boerecharleston\" wijkt op diverse plaatsen af van de definitieve,\n      gepubliceerd in _Avontuur_ 1ste jg., nr. 1, februari 1928, p. 3.\n      **Publicatie** \"Avondgeluiden\" zal na de dood van Van Ostaijen\n      gepubliceerd worden in _Vlaamsche Arbeid_, 23ste jg., nr. 3-4,\n      1928, p. 186. In _Verzameld Werk_, dl. 2, p. 238.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1080h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/ced690/tglhhs1080.jpg"
  },
  {
    "id": 792,
    "recordnr": "tg:lhhs:10804",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010320",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,40 x 2& cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "25/06/1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De twee zoologies",
    "titel_2": "'k Was lest eens in den Beestenhof / Maar enkel in\n      gedachten",
    "annotatie": "- 56546 /",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 795,
    "recordnr": "tg:lhhs:10805",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010321",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 22,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "31/07/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een welverdiend kruis",
    "titel_2": "Zeg niet dat 't weêr gelogen is, / Hetgeen wat ik nu zal\n      verhalen",
    "annotatie": "- 56546 /",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 798,
    "recordnr": "tg:lhhs:10806",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010322",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14,5 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1857",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'k Ben daar niet aan gewendt",
    "titel_2": "Vrienden, wil mij verschoonen / 't is maar om u te\n      toonen...",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 801,
    "recordnr": "tg:lhhs:10807",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010323",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,8 x 20,62 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/1865",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Daarom, vivan de meetingisten",
    "titel_2": "Die zijn voor kunst en nijverheid / Voor ambachtslie en\n      boerenmenschen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 804,
    "recordnr": "tg:lhhs:10808",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010324",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "13,8 x 22,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1866]",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De nieuwe ambtenaars (N° 1510)",
    "titel_2": "Die liberaal progressen / Die trekken meer en meer / 'Nen\n      burgermsnch op flessen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 807,
    "recordnr": "tg:lhhs:10809",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010325",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "08/03/1877",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Als het niet is de goesting van baas Jan of hij zal u geen\n      druppel water schenken",
    "titel_2": "En schoon en goed en eerlijk dat is zeker / Zooals men\n      zegt: langs den verkanden keert",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 810,
    "recordnr": "tg:lhhs:1081",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001020",
    "inventarisnr": "47944/12",
    "formaat": "27,3 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1928",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Boerecharleston",
    "titel_2": "Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen",
    "annotatie": "**Beschrijving** Twee bladen (273 x 212 mm) aan twee zijden\n      beschreven in blauwe inkt. **Publicatie** Voor het eerst\n      gepubliceerd in _Avontuur_, 1ste jg., nr. 1, februari 1928, p. 3.\n      In _Verzameld werk_, dl. 2, p. 239",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1081h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/be18f4/tglhhs1081.jpg"
  },
  {
    "id": 813,
    "recordnr": "tg:lhhs:10810",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010326",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "13,3 x 20,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[01/04/1872]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Gij verdiend den naam van Geuzen niet",
    "titel_2": "Gij heeren die u vrijgezind wilt noemen / En die het soms\n      maar al te weinig zijt",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 816,
    "recordnr": "tg:lhhs:10811",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010327",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,3 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/02/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "En nog en zijn ze niet kontent",
    "titel_2": "Ge weet voluit te vreden zijn / Dat heeft nog nooit bestaan\n      op d'aarde",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 819,
    "recordnr": "tg:lhhs:10812",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010328",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,5 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hoe vrij die liberalen zijn",
    "titel_2": "O katholiek wat maakt gy ons toch slaven / Wyl 't liberaal\n      de menschen maakt zoo vry",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 822,
    "recordnr": "tg:lhhs:10813",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010329",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "11 x 14 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/04/1878",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De 40 punten (van de dokken)",
    "titel_2": "Met nummer een, we vangen aan / Ge weet da's aan de kleine\n      kraan",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 825,
    "recordnr": "tg:lhhs:10814",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010330",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "10,3 x 13,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/04/1878",
    "omvang": " 7 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De kaaien van Antwerpen",
    "titel_2": "'t Is thans op d'oûw Antwerpsche kaaien / Dat ik wil myn\n      snaar afdraaien",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 828,
    "recordnr": "tg:lhhs:10815",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010331",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Geen vogel vliegt zoo hoog of hij moet zijnen kost op\n      d'aarde zoeken",
    "titel_2": "'t Is waar, ik zong al menig lied / Waarmeê ik deed de\n      vrienden lachen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 831,
    "recordnr": "tg:lhhs:10816",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010332",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/05/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Is dikwijls goed, een beetje tegenspoed",
    "titel_2": "Ô Vrienden lief, Ge moogt zoo gauw niet grollen / Wanneer u\n      God een klein beproeving zendt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 834,
    "recordnr": "tg:lhhs:10817",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010333",
    "inventarisnr": "57273",
    "formaat": "26 x 40,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/06/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan Vooruit",
    "titel_2": "Het schijnt dat vooruit het maar niet kan verdragen / Dat\n      ik altijd aan in het Vlaamsch lig te zagen",
    "annotatie": "- 57273",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 837,
    "recordnr": "tg:lhhs:10818",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010334",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/07/1878",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hoe men liberaal wordt",
    "titel_2": "Kom zegt nu nog, riep Keê de Snuit / Dat wij niet liberaal\n      zijn",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 840,
    "recordnr": "tg:lhhs:10819",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010335",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20 x 26 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/08/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'Ne mensch wordt nooit bekrozen...",
    "titel_2": "'Ne mensch wordt nooit belasterd / Dan door een vuile\n      tong",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 843,
    "recordnr": "tg:lhhs:1082",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001021",
    "inventarisnr": "80699/47-49",
    "formaat": "27,3 x 21,1 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "ca. 1928",
    "omvang": " 5 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Kluwen van Ariadne",
    "titel_2": "Optmistische reeks",
    "annotatie": "**Beschrijving** Drie bladen (273 x 211 mm) aan vijf zijden\n      beschreven in blauwe inkt. Met allerlei aanduidlingen in potlood.\n      **Publicatie** Deze drie verhalen zijn de drie laatste van de\n      vijf, als Kluwen van Ariadne verschenen in _Avontuur_, 1ste jg.,\n      nr. 1, febr. 1928, pp. 6-11. In _Verzameld werk_, dl. 3, p.\n      259-264",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1082h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/f5d6eb/tglhhs1082.jpg"
  },
  {
    "id": 846,
    "recordnr": "tg:lhhs:10820",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010336",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14,4 x 23,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/09/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De aardbeving",
    "titel_2": "Och menschen lief, wat mag dat zijn / Dat d'aarde beeft\n      langs alle kanten",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 849,
    "recordnr": "tg:lhhs:10822",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010337",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/05/1878",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een lieken van 't gat",
    "titel_2": "'Ne kleine snaak die krijgt pandoer / Die schreeuwt en rolt\n      zich op den vloer",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 852,
    "recordnr": "tg:lhhs:10823",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010338",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/04/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Leerzen poetsen",
    "titel_2": "Poetsen! Poetsen! Poetsen! Poetsen! / Leerzen poetsen doen\n      ik nooi",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 855,
    "recordnr": "tg:lhhs:10824",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010339",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/03/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De greef in huis",
    "titel_2": "Ge weet als vasten ten halven is / Dat de Greef dan een\n      toerke moet maken",
    "annotatie": "Op lichtblauw gelijnd papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 858,
    "recordnr": "tg:lhhs:10825",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010340",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,4 x 25,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/1878",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ô lieve mammezellen",
    "titel_2": "Het is nu al 'nen heelen tijd / ô Lieve mammezellen / Dat\n      ik zo niets meer heb gezeid",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 861,
    "recordnr": "tg:lhhs:10826",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010341",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "24,6 x 32 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'n Onafhankelijk man",
    "titel_2": "Zeg eens, poêet, zei me lest zoo 'ne spuiter / Ge zijt me\n      dunkt me niet weinig verflauwt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 864,
    "recordnr": "tg:lhhs:10827",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010342",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/02/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De zeven hoofdzonden",
    "titel_2": "De zeven hoofd - of in het fransch / De zeven kapitale\n      zonden / Zijn hier heel hoog verheven thans",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 867,
    "recordnr": "tg:lhhs:10828",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010343",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/07/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dat komt ervan",
    "titel_2": "Jan Klaas, die op 'ne zeek're keer / De weelde niet kon\n      dragen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 870,
    "recordnr": "tg:lhhs:10829",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010344",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/07/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Meegedragen",
    "titel_2": "Lest waren zek're bazen / Hier in een zeker huis / Aan 't\n      kijven en aan 't razen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 873,
    "recordnr": "tg:lhhs:1083",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001022",
    "inventarisnr": "47944/13",
    "formaat": "27,4 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1927",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ze staan beiden bijna roerloos in de weide",
    "titel_2": "Jong Landschap",
    "annotatie": "**Beschrijving** Geschreven in paarse inkt. **Publicatie**\n      Voor het eerst gepubliceerd onder de \"Nagelaten gedichten\" in\n      _Vlaamsche Arbeid_, 23ste jg., nr. 3/4, p. 186. In _Verzameld\n      Werk_, dl. 2, p. 230.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1083h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/13b2cc/tglhhs1083.jpg"
  },
  {
    "id": 876,
    "recordnr": "tg:lhhs:10830",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010345",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,8 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Iets op de kat",
    "titel_2": "Daar vroeg me lest 'ne kameraad / Da'k op de kat eens iets\n      zou wringen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 879,
    "recordnr": "tg:lhhs:10831",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010346",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,3 x 24,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "16/08/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat moeten nu mijn dochters leeren",
    "titel_2": "Wat moet ik met mijn dochters aan gaan vangen / Daar zit ik\n      meer meê in als met de zoon",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 882,
    "recordnr": "tg:lhhs:10832",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010347",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,2 x 25,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/08/1879",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De reis rond de wereld in zes koepletten",
    "titel_2": "Het schijnt dat z'hier in tachtig dagen / De reis nu rond\n      de wereld doen / Als 't is dat het u zou behagen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 885,
    "recordnr": "tg:lhhs:10833",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010348",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,3 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "12/08/1879",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Politiekerij",
    "titel_2": "Dat vind ik flauw, sprak Jan Verheyen / Ge zingt altoos zoo\n      politiek / Van Geus en van japneuzerijen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 888,
    "recordnr": "tg:lhhs:10834",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010349",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,3 x 24,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/08/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat moet ik hem doen leeren",
    "titel_2": "Wat moet ik nu van mijn zoontje gaan maken / Heb van d'een\n      en van d'ander al g'hoord / En ik zit ook met zoo een van die\n      snaken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 891,
    "recordnr": "tg:lhhs:10835",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010350",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,2 x 24,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/05/1879",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dat is riskant",
    "titel_2": "Maar zegt mij eens, zeê Jan Verweggen / Ge zult gij dat wel\n      weten, gij",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 894,
    "recordnr": "tg:lhhs:10836",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010351",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,4 x 14,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/1880",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn eerste liedje in 't jaar 80 en het 575e op de\n      progressery",
    "titel_2": "'t Is waar gelijk de Geuzen schreeuwen / Dat ge niet gauw\n      vooruit kunt gaan",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 897,
    "recordnr": "tg:lhhs:10837",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010352",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "12,7 x 15,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/1880",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het jubeljaar",
    "titel_2": "In 't jubeljaar, 't jaar tachtig, ô janduimen / Dat zal er\n      gaan, hier in ons Belgenland / Ge zult wat zien van die sjakoos\n      met pluimen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 900,
    "recordnr": "tg:lhhs:10838",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010353",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "19 x 14,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/06/1880",
    "omvang": " 12 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Naar Brussel",
    "titel_2": "In mijnen jongen tijd / Dan liep ik heel verblijd / Ook\n      naar het stoommachien",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 903,
    "recordnr": "tg:lhhs:10839",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010354",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "11,5 x 18 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/02/1880",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Links en rechts",
    "titel_2": "Daar vroeg me lest 'ne kameraad / Wie zijn de goei en wie\n      de slechten / Nu volgens u in onzen staat",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 906,
    "recordnr": "tg:lhhs:1084",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001023",
    "inventarisnr": "80697/6",
    "formaat": "14 x 8,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/12/1915",
    "omvang": "Inkt",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan René Victor",
    "titel_2": "Op 'n plein",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op de\n      achterzijde van een postkaart met een foto van Van Ostaijen als\n      dandy. **Publicatie** in _Music-Hall_, p. 90-91. In _Verzameld\n      Werk_, dl. 1, p. 63.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1084h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/04df5e/tglhhs1084.jpg"
  },
  {
    "id": 909,
    "recordnr": "tg:lhhs:10840",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010355",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "11,5 x 18 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/02/1880",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ik wou dat ik eens koning was",
    "titel_2": "Ik woû dat ik eens koning was / Zoo roepen veel onnoozel\n      menschen / die weten niet van eene pas",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 912,
    "recordnr": "tg:lhhs:10841",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010356",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,4 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/1880",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Als er een kiezing is op handen",
    "titel_2": "Om 't hebben steeds een goed bestuur / Dat iedereen te vreê\n      wil stellen / Dat vriendlijk is in plaats van zuur",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 915,
    "recordnr": "tg:lhhs:10842",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010357",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,6 x 21,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/07/1880",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Keert ze maar weg",
    "titel_2": "'k Zag lest een kaart met Brusseleêren / Die bezig zijn met\n      op de straat, / Onz' vlaamsche mannen weg te keeren",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 918,
    "recordnr": "tg:lhhs:10843",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010358",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 13,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/10/1880",
    "omvang": " 6 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In d'Expositie",
    "titel_2": "Enfin, 'k ben ook geweest naar Brussel / Om d'expositie\n      gaan te zien",
    "annotatie": "De expositie waarvan sprake in dit lied is de\n      Wereldtentoonstelling te Brussel",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 921,
    "recordnr": "tg:lhhs:10844",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010359",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,6 x 34,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "11/12/1880",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan mijnen vriend Alfons Janssens ter gelegenheid zijner\n      jubelfeest van vijfentwintig jaren Liefdadigheidszanger",
    "titel_2": "Alfons mijne vriend, lijk de menschen wel weten / Al ben ik\n      maar van de kleinste poëten / Niet klein van persoon, want ik ben\n      nogal vent",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 924,
    "recordnr": "tg:lhhs:10845",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010360",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "10 x 15,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/12/1880",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Huwelijksmin",
    "titel_2": "'Ne jongeman die van 't Vaderland / Hadt zijn congé\n      gekregen / Trad seffens in den echtenband",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 927,
    "recordnr": "tg:lhhs:10846",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010361",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,5 x 24,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/01/1880",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Teniers is ook al weg!",
    "titel_2": "Een van mijn kameraden / Die zei me lest, sinjoor / Gij\n      zult het ooit niet raden",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 930,
    "recordnr": "tg:lhhs:10847",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010362",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,8 x 20,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/03/1880",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Verhuizen",
    "titel_2": "Daar was zoo eens 'ne fijne krabber / Die met het mes hadt\n      onder d'hand",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 933,
    "recordnr": "tg:lhhs:1085",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001024",
    "inventarisnr": "47944/22",
    "formaat": "28,6 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[20/06/1920]",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Groteske Gedichten",
    "titel_2": "Malheur",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op een\n      gelinieerd blad. Beide gedichten werden geschreven tijdens een\n      vakantieverblijf bij Stuckenberg en Campendonk in Seeshaupt.\n      **Publicatie** _Verzameld Werk_, dl. 2, p. 171-172",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1085h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/db66ef/tglhhs1085.jpg"
  },
  {
    "id": 936,
    "recordnr": "tg:lhhs:10853",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010368",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "23,3 x 12,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "08/03/1880",
    "omvang": " 7 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dat mijn karneulie... vogel dood is",
    "titel_2": "Gij menschen die ik overtijd / 'Nen armen hond heb zien\n      beweenen / Om dat ge zoo gevoelig zijt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 939,
    "recordnr": "tg:lhhs:10854",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010369",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 x 21,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/01/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een catastrophe of beter gezegd: een apostrophe",
    "titel_2": "Een wreede ramp, heeft klein en groot getroffen / Maar\n      bovenal de groote dezen keer / G'hebt anderszins, de meeste\n      kattastroffen",
    "annotatie": "N.a.v. een brand in het apenpaviljoen van de dierentuin. Met\n      doorhalingen en correcties.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 942,
    "recordnr": "tg:lhhs:10855",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010370",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "9,7 x 15,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/1881",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'Ne wijvenraad!",
    "titel_2": "Les op een kinderfeestje / Heb ik de wijven g'hoord / Die\n      maakten een tempeestje / En riepen: 't is een moord!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 945,
    "recordnr": "tg:lhhs:10856",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010371",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "10,7 x 17,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/03/1881",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Oorlog aan de luizen",
    "titel_2": "Ik moet nu toch weêr eens wat zingen / Op onzen toer van\n      karnaval / Daar zag men nu de flauwste dingen / Dank aan die soort\n      van 't liberal",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 948,
    "recordnr": "tg:lhhs:10857",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010372",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "19,8 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/03/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De schaapkens op het droog",
    "titel_2": "Ze mogen hier 'ne japneus nu verwijten / Dat hij al veel te\n      scherwegachtig is, / Dat hij doet niets of 't is voor zijn\n      profijten",
    "annotatie": "Met talrijke correcties.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 951,
    "recordnr": "tg:lhhs:10858",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010373",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/04/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Schoenmaker blijft bij uwen leest",
    "titel_2": "'k Heb al gezongen op 't een en 't ander / Maar altijd was\n      't alleen voor de grap / Vraagt ge waarom ik van toon niet\n      verander",
    "annotatie": "Op keerzijde van doodsbrief van Gustave Martin Grisar\n      (1825-1881). Met correcties.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 954,
    "recordnr": "tg:lhhs:10859",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010374",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "10,7 x 17,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/05/1881",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Huwelijksliefde. Getrokken uit De Oude Veteraan van\n      Theodoor Van Ryswyck",
    "titel_2": "'Ne jongman die van 't Vaderland / Zijn vrijheid gadt\n      verkegen / Trad seffens in den echtenband",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 957,
    "recordnr": "tg:lhhs:1086",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001025",
    "inventarisnr": "47944/21a-b",
    "formaat": "33 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1921",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Woord-Jazz op russies gegeven",
    "titel_2": "Donkozakken donkozakken",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op twee\n      gelinieerde foliovellen. **Publicatie** _Verzameld Werk_, dl. 2,\n      p. 164-165.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1086h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/5b130c/tglhhs1086.jpg"
  },
  {
    "id": 960,
    "recordnr": "tg:lhhs:10860",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010375",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "25/08/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Onz' eigen luizen",
    "titel_2": "'k Heb hier een spreuk die aardig is / Waarop ik wil een\n      liedje zingen / Maar 'k weet vooruit dat Peer en Sis",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 963,
    "recordnr": "tg:lhhs:10861",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010376",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/09/1881",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Och God! Wat leven!",
    "titel_2": "'k Weet niets zoo schoon, sprak mijn matant / Dat ge aan\n      een kind kunt geven / Dan veel geleerdheid en verstand",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 966,
    "recordnr": "tg:lhhs:10862",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010377",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/11/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het duivenkot",
    "titel_2": "Het schijnt dat hier soldaten zijn / Niet om de Pruis of\n      Oostenrijker / Of om den Djek te kappen klein",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 969,
    "recordnr": "tg:lhhs:10863",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010378",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "25/11/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een reisje naar Mechelen",
    "titel_2": "Daar heeft 'ne groote liberaal / Zijn eigen gaan\n      bekeeren",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 972,
    "recordnr": "tg:lhhs:10864",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010379",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/12/1881",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dat is het manneken",
    "titel_2": "'k Heb duizendmaal gedacht, ik wou da'k toch eens vond /\n      Een lieken op die spreuk, die is in ieders mond, / Als 't een of\n      't ander meê inplaats van tegen slaat",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 975,
    "recordnr": "tg:lhhs:10865",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010380",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,8 x 20,1 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/05/1881",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dinamiet",
    "titel_2": "Net, lijk op de modepoppen / Da's voor mij de schoonste\n      kans / Om in 't Vlaams een air te kloppen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 978,
    "recordnr": "tg:lhhs:10867",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010382",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/06/1882",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een smeekschrift van de Falconstraat",
    "titel_2": "Och Mijnheeren Generalen / en kornels en grootmajoors, /\n      Wij de beste liberalen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 981,
    "recordnr": "tg:lhhs:10868",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010383",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/05/1882",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ô Die mode",
    "titel_2": "Ô Meisjes lief, 'k zong in den tijd / Gij ziet er uit lijk\n      poesjenellen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 984,
    "recordnr": "tg:lhhs:10869",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010384",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "25/05/1882",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Drij groote verliezen",
    "titel_2": "Och! Wat zal er nog gebeuren / In onz' eeuw van\n      klatergoud",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 987,
    "recordnr": "tg:lhhs:1087",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001026",
    "inventarisnr": "82738",
    "formaat": "21,1 x 16,6 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "ca. 1923",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Akwarel",
    "titel_2": "Vier korte vertellingen",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een blaadje blauwgeruit papier, links\n      geperforeerd, aan linker en bovenzijde afgescheurd, en aan beide\n      zijde beschreven met zwarte inkt. **Publicatie** _Vlaamsche\n      Arbeid_, jg. 14 nr. 4 (april 1924), p. 122 _Verzameld Werk_, dl.\n      3, p. 215.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/d78d59/3c8bf270.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/48ba57/2780d58c.gif"
  },
  {
    "id": 990,
    "recordnr": "tg:lhhs:10870",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010385",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,2 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "25/01/1882",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Voor- en achterkant",
    "titel_2": "Daar vroeg me lest nu weêr 'ne vrind / - Wat is het best,\n      vooruit of achter?",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 993,
    "recordnr": "tg:lhhs:10871",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010386",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "22/08/1882",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De regatten",
    "titel_2": "ô Dat is toch een plezier / Wat gewoel, wat getier / Is er\n      hier, aan 't rivier",
    "annotatie": "Over roeiwedstrijd op de Schelde. Herneemt refrein van\n      Scheldeliedje. Op blauw gelijnd papier. Genaaid in omslag van\n      bruin papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 996,
    "recordnr": "tg:lhhs:10874",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010387",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/10/1882",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Nen rijreep",
    "titel_2": "Men komt bij tijd mij plagen / - Zeg eens, gij\n      flamingant",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 999,
    "recordnr": "tg:lhhs:10875",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010388",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,8 x 22,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "08/1882",
    "omvang": " 6 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Antwerpsche Gemeentefeest",
    "titel_2": "Vier boeren en boerinnen / Die kwamen aangegaan",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1002,
    "recordnr": "tg:lhhs:10876",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010389",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,7 X 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/05/1883",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De foor van 1883",
    "titel_2": "Jo en Mie en Klaas en Piet / Hoort en ziet, Dat is\n      iet",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1005,
    "recordnr": "tg:lhhs:10877",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010390",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21,2 X 34 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "13/04/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De vogel zingt lijk hij gebekt (is)",
    "titel_2": "'t Is waar, ik zing er maar op aan / En klinkt het niet ik\n      laat het botsen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1008,
    "recordnr": "tg:lhhs:10878",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010391",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/06/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dat kan niet blijven duren",
    "titel_2": "Zeg, Annemie, hoe vindt ge't he? / Hij meende mij weer af\n      te pekken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1011,
    "recordnr": "tg:lhhs:10879",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010392",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1883]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Consciences beeltenis",
    "titel_2": "Conscience van hier en Conscience van daar / Zoo klinkt het\n      bij mannen en vrouwen",
    "annotatie": "Op gelijnd lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1014,
    "recordnr": "tg:lhhs:1088",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001027",
    "inventarisnr": "47944/14",
    "formaat": "25,2 x 17,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1927",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Van 't lauwe kroes doorgeurt ligt om de vijver loom de\n      lucht",
    "titel_2": "Onbewuste avond",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in paarse inkt en paars\n      potlood op de achterzijde van een strooiblaadje met de\n      voorjaarsuitgaven 1924 van uitgeverij De Sikkel. **Publicatie** Na\n      de dood van Van Ostaijen voor het eerst gepubliceerd onder de\n      \"Nagelaten gedichten\" in Vlaamsche Arbeid, jg. 23 (1928), afl.\n      3/4, p. 187 _Verzameld Werk_, dl. 2, p. 231.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1088h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/fa659e/tglhhs1088.jpg"
  },
  {
    "id": 1017,
    "recordnr": "tg:lhhs:10880",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010393",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "11/02/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Vlaamse djentelmans",
    "titel_2": "Honderd duizend keren al / Heb ik dit en dat\n      gezongen",
    "annotatie": "Op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1020,
    "recordnr": "tg:lhhs:10881",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010394",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/02/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Nieuwe soldaten",
    "titel_2": "'k Ben geen vriend der loterij / Zoo min als al die vrij\n      Sinjoren",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw gelijnd papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1023,
    "recordnr": "tg:lhhs:10882",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010395",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "08/06/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Opslag van lasten",
    "titel_2": "Ge weet van ouds, sprak Kobe Vanderzanden / 'k Ben liberaal\n      gelijk de grootste geus",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw gelijnd papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1026,
    "recordnr": "tg:lhhs:10883",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010396",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/07/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hendrik Conscience",
    "titel_2": "'k Ben lest eens op een avond laat / Wat versche lucht gaan\n      pakken / Waar onzen Door en Kwinten staat",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1029,
    "recordnr": "tg:lhhs:10884",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010397",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "31/08/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Uitslag van den oorlog",
    "titel_2": "'k Heb nu gezien van op den toren / Hoe generaal Jan\n      Onversaagd / Nu toch den slag niet heeft verloren",
    "annotatie": "Geschreven met paarse inkt op lichtblauw geruit\n      papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1032,
    "recordnr": "tg:lhhs:10885",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010398",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 X 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/09/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het kiesexaam",
    "titel_2": "Ge weet voortaan, dat elke man / Die kan / Passeeren als\n      geleerde Jan / Heeft dan / Het recht van kiezen wie dat\n      gaat",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1035,
    "recordnr": "tg:lhhs:10886",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010399",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21,2 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/12/1883",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het daget in den Oosten",
    "titel_2": "Eind'lijk ja, nu gaan wij winnen / Het wordt dag in\n      Vlaand'ren land, / 't Immerlicht gaat ook beginnen / Schijnen aan\n      het Vlaamsche strand",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1038,
    "recordnr": "tg:lhhs:10887",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010400",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 34,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/01/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het zijn mij ook de mannekens",
    "titel_2": "Een uitval van onz' Annemie / Om dat ik de jongens\n      beklaag",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1041,
    "recordnr": "tg:lhhs:10888",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010401",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/01/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Twee honden vechten voor het been. Een derde gaat er dan\n      meê heen",
    "titel_2": "Kom vrinden, die vinden mijn liedjes te plat / 'k Wil\n      zingen en wringen wat hooger mijn blad",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1044,
    "recordnr": "tg:lhhs:10889",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010402",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 34,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "21/01/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De vooruitganger",
    "titel_2": "Da's toch al te vies, hoe die lichte matroozen / Die op het\n      schip 'De Vooruitganger' zijn / Klagen en schreeuwen en vloeken\n      bij poozen",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1047,
    "recordnr": "tg:lhhs:1089",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001028",
    "inventarisnr": "47944/18",
    "formaat": "33,1 x 21,1 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1921",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De droom van het weesje",
    "titel_2": "Het weesje staart over zijn schapen heen",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op een\n      dubbelgevouwen ruitjesblad. **Publicatie** _Verzameld Werk_, dl.\n      2, p. 175-176.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1089h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/07f4ee/tglhhs1089.jpg"
  },
  {
    "id": 1050,
    "recordnr": "tg:lhhs:10890",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010403",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 34,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/01/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Plat Vlaamsch",
    "titel_2": "'t Is waar ze zijn al oud en vuil / De liedjes van die\n      klein Sinjoren / Maar z' hebben in den leeuwenkuil",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1053,
    "recordnr": "tg:lhhs:10891",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010404",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het daget in den Oosten",
    "titel_2": "Eind'lijk ja, nu gaan wij winnen / Het wordt dag in\n      Vlaand'ren land, / 't Immerlicht gaat ook beginnen / Schijnen aan\n      het Vlaamsche strand",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw geruit papier. Met brief aan\n      \"Vriend Karel\" (Goedemé). Er is ook een handschrift van eind 1883\n      (H) 4.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1056,
    "recordnr": "tg:lhhs:10892",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010405",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/05/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Brussel zeehaven",
    "titel_2": "Het groot fortuin der zee sinjoren / Steekt overal nu d'\n      oogen uit",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1059,
    "recordnr": "tg:lhhs:10893",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010406",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/05/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Zevenhonderd vijftig",
    "titel_2": "Wie mag daar nu de schuld van zijn / Met zeven honderd\n      vijftig stemmen",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1062,
    "recordnr": "tg:lhhs:10894",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010407",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,4 x 27,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Koning Willem's reisgedachten",
    "titel_2": "Ja 'k heb nu een reis naar de Belgen gedaan / Maar het zal\n      me niet ras meer gebeuren",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1065,
    "recordnr": "tg:lhhs:10895",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010408",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/06/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Blauwen baard",
    "titel_2": "Klein en groot van alle zij'en / Hier in 't Vlaamsch\n      tooneel vergaard",
    "annotatie": "Geschreven op lichtblauw geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1068,
    "recordnr": "tg:lhhs:10896",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010409",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/06/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De zegepraal der achteruitkruipers",
    "titel_2": "Hoort het geschreeuw van die zotte verstanden / Omdat het\n      rood nu is boven het blauw / Da's niet alleen een verlies maar een\n      schande",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1071,
    "recordnr": "tg:lhhs:10897",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010410",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/07/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Is gedaan",
    "titel_2": "Nu is het vast voor goed gedaan / Met 't ongediert van non\n      en papen",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1074,
    "recordnr": "tg:lhhs:1090",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001029",
    "inventarisnr": "47944/23",
    "formaat": "28,6 x 21,9 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "08/1920",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "3. groteske",
    "titel_2": "Een / twee",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op een\n      gelinieerd blad. **Publicatie** _Verzameld Werk_, dl. 2, p.\n      173",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1090h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/c0cf0f/tglhhs1090.jpg"
  },
  {
    "id": 1077,
    "recordnr": "tg:lhhs:1091",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001030",
    "inventarisnr": "47944/10",
    "formaat": "13,7 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1927",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Gedicht",
    "titel_2": "Leg uw hoofd zo in mijn arm",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in paarse inkt op een half\n      gelinieerd blad. **Publicatie** Na de dood van Van Ostaijen voor\n      het eerst gepubliceerd onder de \"Nagelaten gedichten\" in\n      _Vlaamsche Arbeid_, jg. 23 (1928), afl. 3/4, p. 184 _Verzameld\n      Werk_, dl. 2, p. 227",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1091h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/5d6187/tglhhs1091.jpg"
  },
  {
    "id": 1080,
    "recordnr": "tg:lhhs:10918",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010431",
    "inventarisnr": "40879",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/07/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Maar verlost ons van den kwaden",
    "titel_2": "Zeker honderd duizend keeren / Zien ik liever katholiek /\n      Dan die geuzen blauw mijnheeren",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1083,
    "recordnr": "tg:lhhs:10919",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010432",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "16/08/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het kattelieken",
    "titel_2": "Ik weet een huis waar man en vrouw / Gedurig zijn aan 't\n      ruzie maken",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1086,
    "recordnr": "tg:lhhs:1092",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001031",
    "inventarisnr": "82734",
    "formaat": "27,5 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1922",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Gedichtje voor St. Niklaas",
    "titel_2": "Sint Niklaas / appelbaas / uit het land van Waas",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in paarse inkt op een\n      gelinieerd blad. **Publicatie** Gepubliceerd in _Vlaamsche\n      Arbeid_, jg. 13 nr. 11-12 (nov.-dec. 1923), p. 443 _Verzameld\n      Werk_, dl. 2, p. 186-187",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1092h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/f8584f/tglhhs1092.jpg"
  },
  {
    "id": 1089,
    "recordnr": "tg:lhhs:10920",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010433",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/09/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het zal toch aan mij niet liegen",
    "titel_2": "Men zegt dat weer de dwingelandij / Het fransch geweld moet\n      zegepralen",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1092,
    "recordnr": "tg:lhhs:10921",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010434",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/09/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een reisje naar China",
    "titel_2": "Ge weet dat ze in China aan 't borstelen zijn / De\n      fransoozen met d'echte chineezen",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1095,
    "recordnr": "tg:lhhs:10922",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010435",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/09/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Die meester is...",
    "titel_2": "In 't een en in het ander huis / En in een school en op de\n      schepen",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1098,
    "recordnr": "tg:lhhs:10923",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010436",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/09/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een goed artikel",
    "titel_2": "'k Heb lest hier aan de statie g'hoord / Een samenspraak\n      die 'k moet vertellen",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1101,
    "recordnr": "tg:lhhs:10924",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010437",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het water naar de zee",
    "titel_2": "Daar is nu weêr, een vriend mij komen vragen / Dat ik de\n      zee en 't water eens bezing",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1104,
    "recordnr": "tg:lhhs:10925",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010438",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Troost u, japneuzen",
    "titel_2": "De vlaamsche jongens en d'echte sinjoren / Die men zoo\n      flauw hier de japneuzen heet",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1107,
    "recordnr": "tg:lhhs:10926",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010439",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "22/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De derde lijst",
    "titel_2": "Als ge toch ziet hoe de menschen nu kiezen / Tegen hun\n      eigen profijt en geluk",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier. Over de\n      socialistische verkiezingsdeelname.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1110,
    "recordnr": "tg:lhhs:10927",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010440",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een geluk bij een ongeluk",
    "titel_2": "Zie vlaamsche liê dat g'hebt niet kunnen kloppen / De\n      grooten turk met franschman, djek en pruis",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier. Over de\n      socialistische verkiezingsdeelname.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1113,
    "recordnr": "tg:lhhs:10928",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010441",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ons heer is dood!",
    "titel_2": "Och Heer! Zoo sprak een arme sloor / Zijn wij dan toch maar\n      op de wereld",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1116,
    "recordnr": "tg:lhhs:10929",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010442",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/12/1884",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De straf van Tantalus",
    "titel_2": "Men schreeuwt nu veel op kleine Jaak / Die vroeger was een\n      groot minister / Dat hij zoo wreed met groot vermaak",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1119,
    "recordnr": "tg:lhhs:1093",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001032",
    "inventarisnr": "47944/9",
    "formaat": "13,8 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1926",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Nog sloeg niet om uw luide lijf",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in paarse inkt op een half\n      gelinieerd vel. Het woord \"verste\" in vers 7 is met potlood\n      doorstreept. **Publicatie** Na de dood van Van Ostaijen voor het\n      eerst gepubliceerd onder de \"Nagelaten gedichten\" in _Vlaamsche\n      Arbeid_, jg. 23 (1928), afl. 3/4, p. 182 _Verzameld Werk_, dl. 2,\n      p. 225.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1093h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/0f967a/tglhhs1093.jpg"
  },
  {
    "id": 1122,
    "recordnr": "tg:lhhs:10930",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010443",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,1 x 30,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "31/12/1884",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het schrikkeljaar 1885",
    "titel_2": "'t Schrikkeljaar dat achttienhonderd / vier en tachtig was\n      genaamd / 'k zal daarvan niet staan verwondert",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1125,
    "recordnr": "tg:lhhs:10931",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010444",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/08/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het ongediert",
    "titel_2": "Dat ongediert, da's nu toch iet / Dat ge niet kunt\n      ontloopen",
    "annotatie": "Geschreven op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1128,
    "recordnr": "tg:lhhs:10935",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010448",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,2 x 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/1884",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een Vlaamsche rammeling, als 't u belieft",
    "titel_2": "'k Dank u weêr met smart en tranen / 'k Dank u, 'k dank u\n      grooten God",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1131,
    "recordnr": "tg:lhhs:10936",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010449",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,2 x 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/11/1884",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "God is veel te goed",
    "titel_2": "Daar is 'nen God, maar toch bij tijd / Zou het 'ne mensch\n      wel niet gelooven",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1134,
    "recordnr": "tg:lhhs:10937",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010450",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 X 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/11/1884",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Die ongelukkige slachtoffers",
    "titel_2": "ô Menschen lief, ô brave christene zielen / Heb medelij met\n      d'arme martelaars",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1137,
    "recordnr": "tg:lhhs:10938",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010451",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/02/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dat groot progres",
    "titel_2": "Och! Wat maakt dat groot progres / Ons gelukkig! Ons\n      gelukkig",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1140,
    "recordnr": "tg:lhhs:10939",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010452",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Max Mees en Bal",
    "titel_2": "Al ben ik zoo 'ne kloeke kerel / Ze slagen plat my op de\n      grond / Die kleintjes met een beetje perel",
    "annotatie": "Op geruit lichtblauw papier. Achteraan korte nota gericht\n      aan Karel Goedemé.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1143,
    "recordnr": "tg:lhhs:1094",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001033",
    "inventarisnr": "70162",
    "formaat": "13,8 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1926",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Nog sloeg niet om uw luide lijf",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in paarse inkt op een half\n      gelinieerd vel. **Publicatie** Na de dood van Van Ostaijen voor\n      het eerst gepubliceerd onder de \"Nagelaten gedichten\" in\n      _Vlaamsche Arbeid_, jg. 23 (1928), afl. 3/4, p. 182 _Verzameld\n      Werk_, dl. 2, p. 225.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1094h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/d89b53/tglhhs1094.jpg"
  },
  {
    "id": 1146,
    "recordnr": "tg:lhhs:10940",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010453",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/01/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De sinjorinnen kommifoo",
    "titel_2": "G'hebt zoo als g'hoort de sjouwelarij / van platte\n      sinjorinnen",
    "annotatie": "Op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1149,
    "recordnr": "tg:lhhs:10941",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010454",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/06/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Zwartmakerij",
    "titel_2": "'k Heb een briefke te huis gekregen / Zoo verteld 'ne\n      watergeus",
    "annotatie": "Op gelijnd lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1152,
    "recordnr": "tg:lhhs:10942",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010455",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het Antwerpsch snijers huis",
    "titel_2": "G'hebt menschen die nog altijd aan / Al zijn zz'er slechtg\n      meê uitgemeten / Naar 'nen bazar van Brussel gaan",
    "annotatie": "Op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1155,
    "recordnr": "tg:lhhs:10943",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010456",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,5 x 34,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/01/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'k Zeg da'k de jongens beklaag die nog trouwen\n      vandaag",
    "titel_2": "In mijnen tijd van nog liebere jongen / Heb ik met vreugde\n      en menigen keer",
    "annotatie": "Op gelijnd papier. In slechte staat (vouwen\n      gescheurd).",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1158,
    "recordnr": "tg:lhhs:10944",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010457",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,2 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Heeft er iemand gevonden",
    "titel_2": "Ting, tingeling, ting, tgingeling / Heeft er niemand nog\n      niet gevonden",
    "annotatie": "Op geruit lichtblauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1161,
    "recordnr": "tg:lhhs:10945",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010458",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20,2 x 26,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Brief van Kwinten aan den Door",
    "titel_2": "Zie, Door, g'hebt misschien nog een aardig gepeis / Om da'k\n      u zoo geen woord heb gesproken",
    "annotatie": "Op geruit lichtblauw papier. Achteraan korte nota t.a.v.\n      Karel Goedemé.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1164,
    "recordnr": "tg:lhhs:10949",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010462",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,5 x 35 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/05/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De koning van Holland in Antwerpen",
    "titel_2": "Wel Willem wie hadt dat zoo leven gedacht! / Lijk dat\n      klinkt in de Brabandsche zonne / Dat Gij wordt door ons en de waal\n      nu verwacht",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1167,
    "recordnr": "tg:lhhs:1095",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001034",
    "inventarisnr": "1950",
    "formaat": "13,8 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1926",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Zon brandt de rozelaar",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op de\n      voorzijde een half gelinieerd vel. Er staan verder enkele\n      potloodtekeningen op. Op de achterzijde staat nogmaals het zelfde\n      gedicht, deze maal in potlood. **Publicatie** Na de dood van Van\n      Ostaijen voor het eerst gepubliceerd onder de \"Nagelaten\n      gedichten\" in _Vlaamsche Arbeid_, jg. 23 (1928), afl. 3/4, p. 185\n      _Verzameld Werk_, dl. 2, p. 222",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1095h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/2cc0b3/tglhhs1095.jpg"
  },
  {
    "id": 1170,
    "recordnr": "tg:lhhs:10950",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010463",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "27,6 x 37,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "31/10/1884",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Congo Opsinjoro",
    "titel_2": "G' hebt ook misschien dat nu al g'hoord / Daar ginder wijd\n      bij d'Afrikanen",
    "annotatie": "Geschreven op de onbedrukte binnenkant van een omslag van De\n      Belgische Illustratie. Zondags-lectuur voor Alle Standen. Deze is\n      gedecoreerd met een neogitische illustratie.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1173,
    "recordnr": "tg:lhhs:10953",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010466",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/11/1884",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Niemand gedwongen soldaat",
    "titel_2": "In dezen tijd van vrijheid / Het is de lichte soort / Die\n      krijgt hier al de blijheid",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1176,
    "recordnr": "tg:lhhs:10954",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010467",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/05/1885",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Victor Hugo de Groote",
    "titel_2": "ô Man! ô Man. Wat Groote Jan / Is toch dat Victorke / Nog\n      grooter als Dorke",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1179,
    "recordnr": "tg:lhhs:10955",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010468",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/07/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De stoet der koopmanschappen",
    "titel_2": "Of ik wil of niet / 'k Ben min of meer gedwongen / Van te\n      zingen op / de Koopmanschappen stoet",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1182,
    "recordnr": "tg:lhhs:10956",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010469",
    "inventarisnr": "57273",
    "formaat": "21,4 x 28,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "11/02/1885",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een aprilvisch",
    "titel_2": "Gij al die hebt verstand van visch / Mijn vrienden en\n      vriendinnen",
    "annotatie": "\"Gesigneerd\" met monogram ADW en gedateerd 1885, maar GEEN\n      autograaf van André De Weerdt.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1185,
    "recordnr": "tg:lhhs:10957",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010470",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,5 x 30,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/01/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De kruiwagen met vorschen",
    "titel_2": "Ge weet daar is een kunst / bij d'ander allegaar / Een\n      kunst die Satan nooit",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1188,
    "recordnr": "tg:lhhs:10958",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010471",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 20 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "11/02/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Zijn me de wijvekens! (2)",
    "titel_2": "Ik heb het lest beloofd / lijk voor de vorschery / Da'k\n      voor de wijven ook / Zou zingen logt en blij",
    "annotatie": "Zelfde titel, maar andere tekst.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1191,
    "recordnr": "tg:lhhs:10959",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010472",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/02/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een verschrikkelijk tweegevecht",
    "titel_2": "Twee groote militairs, die kregen samen ruzie / D'een hadt\n      getrapt op d'andre zijnen teen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1194,
    "recordnr": "tg:lhhs:1096",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001035",
    "inventarisnr": "47944/6",
    "formaat": "21 x 16,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1924",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Zo ook gaat de geliefde",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op de\n      voorzijde een geruit blaadje. **Publicatie** Na de dood van Van\n      Ostaijen voor het eerst gepubliceerd in _Avontuur_, jg. 1 nr. 3\n      (April [= Juni] 1928), p. 24 _Verzameld Werk_, dl. 2, p.\n      203",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1096h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/ae8159/tglhhs1096.jpg"
  },
  {
    "id": 1197,
    "recordnr": "tg:lhhs:10960",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010473",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "12,8 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/03/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Proficiat",
    "titel_2": "Proficiat! Mijnheer de Keizer / Zoo schreef den boer van d'\n      (onleesbaar) / Al ben ik niet een groote prijzer",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1200,
    "recordnr": "tg:lhhs:10961",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010474",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/03/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Rubens gedachten",
    "titel_2": "Ja, Kwinten, sprak Rubens, 't is zoo lijk den Door / Het\n      aan u overtijd heeft geschreven / Daar is nu vandaag van den\n      echten Sinjoor / Maar zoo weinig meer overgebleven.",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1203,
    "recordnr": "tg:lhhs:10962",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010475",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/04/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Ge zult gaan weten waar het mart is",
    "titel_2": "Als ik nog was een klein schavuit / En 'k had gefatst of\n      moeten bakken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1206,
    "recordnr": "tg:lhhs:10963",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010476",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,6 x 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/05/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het doet me spijt dat gij niet Vlaamscher zijt",
    "titel_2": "Zeker is ' met recht / dat al de Scheldezonen / Zijn zoo\n      trots en fier",
    "annotatie": "In inkt op gelijnd papier; op blz. 9 toevoeging in\n      potlood.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1209,
    "recordnr": "tg:lhhs:10964",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010477",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "16/05/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Bismarck en Cie.",
    "titel_2": "Ha! Ha! Ha! Wat moet ik lachen / Riep de Satan op 'ne\n      keer",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1212,
    "recordnr": "tg:lhhs:10966",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010478",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,9 x 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "21/05/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Massala",
    "titel_2": "'k Heb d'eer ook g'hadt van eens te spreken / Met Massala,\n      ge weet dat is / 'Ne konink van die Congo streken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1215,
    "recordnr": "tg:lhhs:10967",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010479",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,6 x 19,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "13/06/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan mijnheer De Coninck",
    "titel_2": "Mijnheer de Coninck heeft geklaagd / Dat wij het Waalsch\n      verdrukken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1218,
    "recordnr": "tg:lhhs:10969",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010480",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mouwfleemerij",
    "titel_2": "Ja maar zeg eens dat gaat te ver / De koning zoo de mouw\n      gaan strijken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1221,
    "recordnr": "tg:lhhs:1097",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001036",
    "inventarisnr": "47944/8",
    "formaat": "22,3 x 15 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1927",
    "omvang": " 1 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn ogen zijn omfloersde tamboerijnen",
    "titel_2": "Gedicht",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in potlood op de achterzijde\n      een catalogusblaadje. **Publicatie** Na de dood van Van Ostaijen\n      voor het eerst gepubliceerd in _Avontuur_, jg. 1 nr. 3 (April [=\n      Juni] 1928), p. 25 _Verzameld Werk_, dl. 2, p. 224",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1097h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/88b0f0/tglhhs1097.jpg"
  },
  {
    "id": 1224,
    "recordnr": "tg:lhhs:10970",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010481",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Spaarzaamheid",
    "titel_2": "Nu zal in 't kort 'ne man gaan kunnen sparen / Die is\n      getrouwd met zoo een modepop",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1227,
    "recordnr": "tg:lhhs:10971",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010482",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,8 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De kloeke patriot",
    "titel_2": "Zie, da's nu toch een beetje wreed / Als ge voor al uw\n      moedig streven / Nog door de jap wordt uitgekleed",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1230,
    "recordnr": "tg:lhhs:10972",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010483",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,4 x 19,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/06/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het leger onteerd",
    "titel_2": "Maar of ge 't nu nog in uw leven g'hoord hebt / Wat dat 'ne\n      mensch nu toch verdragen moet",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1233,
    "recordnr": "tg:lhhs:10973",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010484",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 22,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/1885",
    "omvang": " 6 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De twee bulten, een vertelseltje van grootmoeder",
    "titel_2": "'k Ga eens iets zingen nu / van over duizend jaren / Ja,\n      iets van in den tijd",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1236,
    "recordnr": "tg:lhhs:10974",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010485",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16 x 19,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/07/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De grootste stroopery der wereld",
    "titel_2": "Ik weet nog niet wat nu het netste / Hier in onze expositie\n      is",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1239,
    "recordnr": "tg:lhhs:10975",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010486",
    "inventarisnr": "57273",
    "formaat": "16 x 21 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "30/07/1885",
    "omvang": " 5 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Zondag, maandag, dynsdag",
    "titel_2": "Sprekende/ 'k Gaan eens iets zingen nu / Van over duizend\n      jaren / Van in den ouden tijd / Als er nog spooken waren / En\n      tooverheksen ook",
    "annotatie": "- 57273",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1242,
    "recordnr": "tg:lhhs:10976",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010487",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/08/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Naar Brussel",
    "titel_2": "Gauw sinjoren, vliegt naar Brussel / Gij vooral die vlaming\n      zijt / Om te zien van in de bussel",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1245,
    "recordnr": "tg:lhhs:10977",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010488",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,5 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/08/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Brief van Onz'Lievrouwke aan den burgemeester",
    "titel_2": "Ons Lievrouwke heeft geschreven / aan den baas der\n      Opsinjoors / Zoo vertelt me daar zoo even",
    "annotatie": "Op laatste bladzijde notitie in potlood voor \"Charles\",\n      zijnde Karel Goedemé.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1248,
    "recordnr": "tg:lhhs:10978",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010489",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,2 x 19,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "31/08/1885",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "A la voyou",
    "titel_2": "Zie Ketjes, 't is een jaar geleden / Op uwen Buls zijn\n      woord van eer",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1251,
    "recordnr": "tg:lhhs:10979",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010490",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,6 x 13,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/09/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Tegenwoordig",
    "titel_2": "Het gaat nu toch al aardig / Hier in ons Belgeland / bijal\n      da'k ben onwaardig",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1254,
    "recordnr": "tg:lhhs:1098",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001037",
    "inventarisnr": "61989",
    "formaat": "27,3 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1926",
    "omvang": "Handgeschreven",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De profundis",
    "titel_2": "Wij zijn de overwonnenen",
    "annotatie": "**Publicatie** Gepubliceerd in _Vlaamsche Arbeid_, 15de jg.,\n      nr. 9-10, sept.-oct. 1925, p. 309. In _Verzameld Werk_, dl. 2, p.\n      212",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1098h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/655b7b/tglhhs1098.jpg"
  },
  {
    "id": 1257,
    "recordnr": "tg:lhhs:10980",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010491",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,8 x 24,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/10/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In 't jaar een en twintig honderd",
    "titel_2": "In 't jaar een en twintig honderd / Als ge dan wilt komen\n      hier / Zie, dan zult ge staan verwonderd",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1260,
    "recordnr": "tg:lhhs:10981",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010492",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,7 x 19,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/10/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Roekedekoe",
    "titel_2": "'k Was overtijd zoo eens aan 't droomen / Da'k in een mand\n      met duiven zat / Waarmeê ik naar Parijs ging stoomen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1263,
    "recordnr": "tg:lhhs:10982",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010493",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,7 x 19,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/10/1885",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'Ne liberaal",
    "titel_2": "'Ne liberaal / ligt altijd aan te stoeffen / Van 't groot\n      progres / Dat hij ons doet aan d'hand",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1266,
    "recordnr": "tg:lhhs:10983",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010494",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21 x 32,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "27/11/1885",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Mijn kruissen",
    "titel_2": "'k Heb vrienden die nu nog niet zijn te vreden / Om da'k\n      maar kreeg een kruis van tweede klas",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1269,
    "recordnr": "tg:lhhs:10984",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010495",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "15,7 x 20,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "21/12/1885",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Licht, immer licht!",
    "titel_2": "De Geuzen die in 't fransch blaggeeren / Lijk eerste soort\n      van charlatans / Die weten niet wat uit fineeren",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1272,
    "recordnr": "tg:lhhs:10985",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010496",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "08/04/1886",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1523. De wandelende jood in 1886",
    "titel_2": "- Wel sapperloot. wie heb ik daar? / De Wandelende\n      Jood!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1275,
    "recordnr": "tg:lhhs:10986",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010497",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,9 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "16/03/1886",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "O zwarte Makoko, helpt ons, wij vergaan!",
    "titel_2": "In plaats dat Leopold zou naar de Congo gaan / Met zijn\n      soldaten en met zijn geuzenvaan / Om 't daar te maken ook een vrij\n      verlichte ploeg",
    "annotatie": "In purperen inkt op geruit papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1278,
    "recordnr": "tg:lhhs:10987",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010498",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/04/1886",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De vijf zinnen",
    "titel_2": "Ge weet 'ne mensch die is volmaakt / Die ziet / En hoort en\n      riekt en voelt en smaakt",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1281,
    "recordnr": "tg:lhhs:10988",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010499",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 27,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "07/1886",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het vlaamsch geld",
    "titel_2": "Zoo! Daar is een fransch gazetje / In de stad van Meester\n      Buls",
    "annotatie": "Op keerzijde doodsbrief van Petrus Henricus Hens (+\n      10-07-1886).",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1284,
    "recordnr": "tg:lhhs:10989",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010500",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/07/1886",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1544. De groote parade",
    "titel_2": "Vast zal ik dat niet gauw vergeten / Da'k lest heb op de\n      foor gezien",
    "annotatie": "Op papier met brede zwarte rouwband.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1287,
    "recordnr": "tg:lhhs:1099",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001038",
    "inventarisnr": "1950",
    "formaat": "20,9 x 16,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1921",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Snoek schiet diep",
    "titel_2": "Valavond",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op\n      ruitjespapier. Verscheidene aantekeningen en een signatuur in\n      potlood. Een van de aantekeningen is in het Duits. **Publicatie**\n      _Verzameld Werk_, dl. 2, p. 205-206",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1099h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/0ca387/tglhhs1099.jpg"
  },
  {
    "id": 1290,
    "recordnr": "tg:lhhs:10990",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010501",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,6 x 20,1 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/05/1886",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1532. De verkeerde kant",
    "titel_2": "'t Is waar, 'k ben ook maar zoo 'nen uil / Die 't fransch\n      progres niet goed kan lijen",
    "annotatie": "Achteraan berijmde notitie aan het adres van Karel\n      (Goedemé).",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1293,
    "recordnr": "tg:lhhs:10991",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010502",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,7 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "20/04/1886",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1529. De flieremuizen",
    "titel_2": "'k Heb meer dan eens al blij gezongen / Een lieken op het\n      duivenkot",
    "annotatie": "Genaaid.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1296,
    "recordnr": "tg:lhhs:10992",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010503",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18 x 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/04/1886",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1530. Onz'Lievrouwentoren",
    "titel_2": "Van jongsafaan, 'k was altijd blij / Da'k loopen kon van\n      aan de Schelde",
    "annotatie": "Genaaid.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1299,
    "recordnr": "tg:lhhs:10993",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010504",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,7 x 22 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/04/1886",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1528. Catechismus",
    "titel_2": "In dezen tijd, nu ieder spreekt / Van Katte\n      Kissemus",
    "annotatie": "Genaaid.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1302,
    "recordnr": "tg:lhhs:10994",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010505",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,7 x 21,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/04/1886",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1531. Mijn testament",
    "titel_2": "Bij al da'k nog niet ben genegen / Om gaan te zien naar 't\n      pierenland",
    "annotatie": "Genaaid.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1305,
    "recordnr": "tg:lhhs:10995",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010506",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,8 x 21,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "13/12/1886",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Sadi Carnot",
    "titel_2": "Ge weet, den baas van 't fransch bestuur / Was Jul de Greef\n      nu op het leste",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1308,
    "recordnr": "tg:lhhs:10997",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010507",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,8 x 28,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/01/1887",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De vrouwen",
    "titel_2": "Een modepop zoo rond de twintig jaren / die haastig is om\n      ook madam te zijn",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1311,
    "recordnr": "tg:lhhs:10998",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010508",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,8 x 28,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "14/01/1887",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1570. Naar een van die drij plaatsen",
    "titel_2": "Waar gaat 'ne mensch nu henen / Die stapt in 't echtlijk\n      schip",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1314,
    "recordnr": "tg:lhhs:10999",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010509",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,8 x 28,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/01/1887",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1573. De franskiljons",
    "titel_2": "Ô Vlaamsche liê, met fransche fraai manieren / Wanneer zult\n      gij begrijpen toch hoe dom",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1317,
    "recordnr": "tg:lhhs:1100",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001039",
    "inventarisnr": "47944/5",
    "formaat": "20,9 x 16,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1923",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "En elke nieuwe stad",
    "titel_2": "Gedicht",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op een\n      ruitjesblad. Eigenlijk is dit de achterzijde van de derde\n      bladzijde van het handschrift van \"Banlieue\" (inschrijvingsnummer\n      47944/16) **Publicatie** Na de dood van Van Ostaijen voor het\n      eerst gepubliceerd onder de \"Nagelaten gedichten\" in _Vlaamsche\n      Arbeid_, jg. 23 (1928), afl. 3/4, p. 185 _Verzameld Werk_, dl. 2,\n      p. 200",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1100h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/5cfe69/tglhhs1100.jpg"
  },
  {
    "id": 1320,
    "recordnr": "tg:lhhs:11000",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010510",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,8 x 28,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1887]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1576. Daar moet ge jonk voor zijn",
    "titel_2": "Ja'k ondervind als ge zijt zestig jaren / Dat 't niet meer\n      is lijk in den jongen tijd",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1323,
    "recordnr": "tg:lhhs:11001",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010511",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,8 x 28,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1887]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1577. Alle soorten van visch",
    "titel_2": "De visch markt lijk wij alle weten / Daar vindt ge rog en\n      vloot en steur",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1326,
    "recordnr": "tg:lhhs:11002",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010512",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,8 x 28,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1887]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1578. Prins Boudewijn",
    "titel_2": "Prins boudewijn heb ik vernomen / Kan al in 't vlaamsch een\n      praatje doen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1329,
    "recordnr": "tg:lhhs:11003",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010513",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,8 x 28,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/01/1887",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1572. De Vlaamsche zon",
    "titel_2": "Ziet hoe de zon bij lente dagen / Komt zachtjes op, in\n      vollen gloed",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1332,
    "recordnr": "tg:lhhs:1101",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001040",
    "inventarisnr": "47944/16",
    "formaat": "20,9 x 16,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1923",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Banlieue",
    "titel_2": "Zand / overweg / rachities hofje",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op een\n      ruitjesblad. De derde pagina staat aan de voorzijde van het\n      handschrift van \"En elke nieuwe stad\" (inschrijvingsnummer\n      47944/5). Met enkele verbeteringen in paars pootlood.\n      **Publicatie** Na de dood van Van Ostaijen voor het eerst\n      gepubliceerd onder de \"Nagelaten gedichten\" in _Avontuur_, jg. 1\n      nr. 3 (April [= Juni] 1928), p. 19-20 _Verzameld Werk_, dl. 2, p.\n      200",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1101h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/118fa4/tglhhs1101.jpg"
  },
  {
    "id": 1335,
    "recordnr": "tg:lhhs:11012",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010521",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,5 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "01/11/1888",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'Ne mensch die wordt dat beu",
    "titel_2": "'t veertig jaar dat ik al ben aan 't zingen / Uit al mijn\n      kracht op geus en franskiljon",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1338,
    "recordnr": "tg:lhhs:11013",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010522",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 27,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/09/1888",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "N° 1552. Naar 't Kiel",
    "titel_2": "Met d'honderd duizend man, die waren op de baan / 'k Ben\n      meê ook naar het graf van onzen Rik gegaan",
    "annotatie": "Gesigneerd: De Wederstaander. Op keerzijde doodsbrief van\n      Antonius Livinus Andelhof (+ 02-06-1886)",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1341,
    "recordnr": "tg:lhhs:11014",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010523",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/09/1888",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een berisping aan de kerk",
    "titel_2": "'k Ben geen vent om te gaan schreeuwen / Gelijk 'ne Geus: à\n      bas l'calott'!",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1344,
    "recordnr": "tg:lhhs:11015",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010524",
    "inventarisnr": "19618",
    "formaat": "18,5 x 12,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1834",
    "omvang": " 155 beschreven blz",
    "stadium": "Verbeterde druk",
    "titel_1": "Reinaert de vos, naer de oudste beryming",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Boekuitgave van _ ** Reinaert de Vos, naer\n      de oudste beryming _** Van Han : Eeclo, 1834, 140p. De inleiding\n      is de drukproef met correcties van Willems, die in de definitieve\n      uitgave opgenomen zijn.",
    "auteur": "Jan Frans Willems (1793 - 1846)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1347,
    "recordnr": "tg:lhhs:11016",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010525",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21 x 27,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "16/07/1888",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "A bas la calotte!",
    "titel_2": "Maar zeg eens zoo vroeg mij een boerke van buiten / Die\n      lest had in Brussel de Blauw horen fluiten",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1350,
    "recordnr": "tg:lhhs:11017",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010526",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "20 x 25,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "22/07/1888",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Eilaas! Och arme! Die gendarmen!",
    "titel_2": "De Geuzen nu al jaren / Die zijn het hier gewoon / Van\n      altijd wel te varen",
    "annotatie": "Op blz. 4: in potlood geschreven notitie voor \"Beste vriend\n      Karel\", i.e. Karel Goedemé.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1353,
    "recordnr": "tg:lhhs:11018",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010527",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,6 x 20,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/10/1888",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Madam wordt advokaat",
    "titel_2": "'t Is niet genoeg in onz' verlichte dagen / Dat in ons huis\n      het wijf is kapitein",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1356,
    "recordnr": "tg:lhhs:11019",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010528",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "22,2 x 27,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/12/1888",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Leve! Coremans",
    "titel_2": "Leve! Leve! Coremans, / En de die van Gent en\n      Brugge",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1359,
    "recordnr": "tg:lhhs:1102",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001041",
    "inventarisnr": "47944/20",
    "formaat": "33,1 x 21,1 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1921",
    "omvang": " 4 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Belgiese Zondag",
    "titel_2": "Een gramofoon van 's morgens acht",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op een\n      dubbelgevouwen ruitjesblad. **Publicatie** _Verzameld Werk_, dl.\n      2, p. 179-181.",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1102h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/25c0f6/tglhhs1102.jpg"
  },
  {
    "id": 1362,
    "recordnr": "tg:lhhs:11020",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010529",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "21,6 x 27,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "22/01/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Volkshulde aan Coremans",
    "titel_2": "Kom zegt nu nog, verwaande franskiljonnen / Gij met uw\n      vlaamsch, wat wilt ge daarmee doen",
    "annotatie": "- 57272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1365,
    "recordnr": "tg:lhhs:11021",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010530",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,5 x 26 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/01/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Pakt wat gars",
    "titel_2": "Wat zijn toch de mensen moedwillig zen zot / Van hun eigen\n      zoo lastig te maken",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1368,
    "recordnr": "tg:lhhs:11022",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010531",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "19 x 25,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/06/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Schandalig bedrogen",
    "titel_2": "Ge ziet nu wel Jan Peer en Klaas / En ander soort van\n      Natiebaas",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1371,
    "recordnr": "tg:lhhs:11023",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010532",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "18,7 x 25,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "10/06/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De gewapende natie",
    "titel_2": "'t Is meeting alhier en meeting aldaar / Door de mannen met\n      fransche blagatie",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1374,
    "recordnr": "tg:lhhs:11024",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010533",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "21/06/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Den bruinen",
    "titel_2": "Ja maar, zoo sprak Jan Aldermacht / 'ne voerman die, op\n      zijnen wagen / Hadt liggen een te zware vracht",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1377,
    "recordnr": "tg:lhhs:11025",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010534",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "23/08/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dichterlijke bespiegelingen op de kap der wijven",
    "titel_2": "Ja, 'k pak ze alweêr eens bij den kop / Dat wijvengoed ik\n      kan 't niet laten",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier. In slechte staat.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1380,
    "recordnr": "tg:lhhs:11026",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010535",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/08/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Last verkoopen",
    "titel_2": "'Ne mensch kan op d'aarde wel hebben plezier / Maar hij\n      komt ook somwijlen wat tegen",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier. Grote vlek.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1383,
    "recordnr": "tg:lhhs:11027",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010536",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/08/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Oorlog",
    "titel_2": "A, sa! Ge weet dat we gaan vechten / 't Wordt oorlog in ons\n      eigen land",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1386,
    "recordnr": "tg:lhhs:11028",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010537",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "13/11/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De honden expositie",
    "titel_2": "Ge weet of wel ge zult gaan hooren / We krijgen haast hier\n      in de stad",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1389,
    "recordnr": "tg:lhhs:11029",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010538",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "13/10/1889",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het Natiepaleis",
    "titel_2": "Zeg Annemie hebt ge dat g'hoort / Het heeft gebrand in\n      Brussel",
    "annotatie": "Op geruit blauw papier.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1392,
    "recordnr": "tg:lhhs:1103",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001042",
    "inventarisnr": "82739",
    "formaat": "21 x 16,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "ca. 1924",
    "omvang": " 2 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Toen Maria neerzonk",
    "titel_2": "In gotieke letters",
    "annotatie": "**Beschrijving** Een geperforeerd ruitjesblad aan twee\n      zijden beschreven in zwarte inkt, met onderaan \"met beste groeten\n      voor u en Mia, je Paul\" De gedichten hebben geen titel, maar zijn\n      genummerd 1. en 2. Ze staan onder elkaar. **Publicatie** \"In\n      gotieke letters\" werd gepubliceerd in _Vlaamsche Arbeid_, jg. 14\n      nr. 10-11 (oct-nov 1924), p. 335. \"Vlerken\" werd voor het eerst\n      gepubliceerd in _Der Sturm_ (jg. 15, maart 1924, p. 14) en later\n      in _De Driehoek_ jg. 1 nr. 1 (april 1925). In _Verzameld Werk_,\n      dl. 2, pp. 193 + 196",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1103h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/242d77/tglhhs1103.jpg"
  },
  {
    "id": 1395,
    "recordnr": "tg:lhhs:11030",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010539",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,2 x 20,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "06/1890",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een fransche profecie, den 11 april 1901, vergaat de\n      Wereld",
    "titel_2": "Ge weet daar is 'ne profeet / Die schrijft dat wij gaan\n      oorlog krijgen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1398,
    "recordnr": "tg:lhhs:11031",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010540",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 34,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "15/05/1890",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan onze Karel op zijn eerste Communiefeest",
    "titel_2": "Beste Karel, brave jongen / 'k Heb voor u ook nog\n      gezongen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1401,
    "recordnr": "tg:lhhs:11032",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010541",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 34,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/1890",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan Karel Goedemé",
    "titel_2": "Zoo iemand ooit bijzonder wel verdiende / Van 't Vlaamsche\n      volk veel lof en eer en dank / Dan is het vast hier wel 'nen oû\n      gediende",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1404,
    "recordnr": "tg:lhhs:11033",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010542",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21 x 27,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "26/07/1890",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Getrouw tot aan den bedelzak",
    "titel_2": "De Geuzen zijn de beste koningsvrienden / En dat is waar\n      want z'hebben 't zelf gezeid",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1407,
    "recordnr": "tg:lhhs:11034",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010543",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "10,7 x 17,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/1891",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Vlaamsch vooruit!",
    "titel_2": "Dat er in 't vlaamsch gazetten zijn / Die 't fransch zoo\n      veel gebruiken",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1410,
    "recordnr": "tg:lhhs:11035",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010544",
    "inventarisnr": "57273",
    "formaat": "22 x 32,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "18/08/1891",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Niet in mijn element",
    "titel_2": "Da'k vijftig jaar al dien d'administratie / Die in het\n      Vlaamsch genoemd wordt 'van den tol'",
    "annotatie": "Bovenaan rechts in potlood geschreven (door G. Schmook?):\n      \"zie bundel Hulde aan A de W met verzen van H. Schaefels\"",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1413,
    "recordnr": "tg:lhhs:11036",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010545",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,9 x 21,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/1891",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "'t Referendum",
    "titel_2": "Maar Trien, gij die in alle soort / Van politiek zijt zoo\n      geslepen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1416,
    "recordnr": "tg:lhhs:11037",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010546",
    "inventarisnr": "40877",
    "formaat": "21,2 x 34,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1891",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Dankzegging aan de vlaamsche vrienden - Mijne\n      levensschets",
    "titel_2": "Mijnheeren en vrouwen, gij weet het al jaren / Maar 'ik wil\n      het nog eens u hier komen verklaren",
    "annotatie": "- 40877",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1419,
    "recordnr": "tg:lhhs:11038",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010547",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,4 x 23,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1891]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Jan Maat en de Zwaluw",
    "titel_2": "Daar was overtijd zoo 'ne vieze Jan Maat / Ne matroos, in\n      't begin van de lente",
    "annotatie": "Afschrift van een tekst van 9 mei 1862 op keerzijde van een\n      gedrukte huwelijksaankondiging van 10 oktober 1891.\n      Autograaf.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1422,
    "recordnr": "tg:lhhs:11039",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010548",
    "inventarisnr": "14893",
    "formaat": "21 x 30 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "[1893]",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Kunnen we niet wat zitten",
    "titel_2": "Zijn laatste lied",
    "annotatie": "Zeker GEEN autograaf van A. De Weerdt. Het gaat om een copie\n      van een oud gedicht, niet om de laatste tekst van De\n      Weerdt.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1425,
    "recordnr": "tg:lhhs:1104",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001043",
    "inventarisnr": "82740/a-d",
    "formaat": "28,4 x 21,9 cm ",
    "genre": "Varia",
    "datum": "ca. 1923",
    "omvang": " 7 beschreven blz",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Merkwaardige aanval",
    "titel_2": "Banlieue",
    "annotatie": "**Beschrijving** Handgeschreven in zwarte inkt op vier\n      vellen geruit papier. **Publicatie** De groteske \"Merkwaardige\n      aanval\" verscheen als vierde van \"Vier korte Vertellingen\" in\n      _Vlaamsche Arbeid_, jg. 14 nr. 4 (April 1924), p. 122-127.\n      \"Banlieue\" werd na de dood van Van Ostaijen voor het eerst\n      gepubliceerd onder de \"Nagelaten gedichten\" in _Avontuur_, jg. 1\n      nr. 3 (April [= Juni] 1928), p. 19-20 \"Land Mei\" verscheen in\n      _Vlaamsche Arbeid_, jg. 15 nr. 5/6 (Mei-Juni 1925), p. 164.\n      \"Valavond\" werd voor het eerst gepubliceerd in _Verzameld Werk_,\n      dl. 2, p. 205-206",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1104h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/49dfa4/tglhhs1104.jpg"
  },
  {
    "id": 1428,
    "recordnr": "tg:lhhs:11040",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010549",
    "inventarisnr": "14893",
    "formaat": "21,9 x 32,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "17/02/1892",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Tusschen alle koren is kaf",
    "titel_2": "Daar wordt hier veel gezongen / En zeker hoog en\n      schoon",
    "annotatie": "- 14893",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1431,
    "recordnr": "tg:lhhs:11041",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010550",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "22,4 x 14 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "24/04/1892",
    "omvang": " 4 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hulde aan de Gildebarden",
    "titel_2": "Van al de vermaarde genootschappen hier / Die bestaan in de\n      stad der Sinjoren",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1434,
    "recordnr": "tg:lhhs:11042",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010551",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,5 x 27,7 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/1892",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het zachtste kussen",
    "titel_2": "Zie, kinders, wat ge nooit niet moogt vergeten / Dat voor\n      den slaap geen zachter kussen is / Geen beter bed, dan een gerust\n      geweten",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1437,
    "recordnr": "tg:lhhs:11043",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010552",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,8 x 20,5 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "19/07/1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Och, arme toch!",
    "titel_2": "Och arme toch! In Brussel zijn gazetten, / Die voor het\n      fransch nu maken groot beklag",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1440,
    "recordnr": "tg:lhhs:11044",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010553",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "16,8 x 21 cm ",
    "genre": "Varia",
    "datum": "1893",
    "omvang": " 22 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Uitvaart van Andreas De Weerdt",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "Een onbekende schreef artikels (met de tekst van\n      lijkredenen) uit o.m. Het Handelsblad over de uitvaart van André\n      De Weerdt over en bracht ze bijeen in dit bundeltje.",
    "auteur": "Frans Fiten",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1443,
    "recordnr": "tg:lhhs:11048",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010556",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "11,5 x 17,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Het vrijwilligersleger",
    "titel_2": "Daar zei me lest 'ne zeek'ren heer, / Wij willen een\n      vrijwillige leger",
    "annotatie": "Op keerzijde van 2 exemplaren van de huwelijksaankondiging\n      van Arnold Hendrix en Bertha van Bergen uit Peer.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1446,
    "recordnr": "tg:lhhs:11049",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010557",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,2 x 26,8 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een verfranschte huisvrouw",
    "titel_2": "'k Heb in den tijd zoo nog eens iets gezongen / En 'k hou\n      het staan, als 't is voor huisbazen / Dat ik beklaag den armen\n      burgerjongen",
    "annotatie": "Op keerzijde van een uitnodiging voor het\n      liefdadigheidsfeest van de Fanfarenmaatschappij De Vriendenkring\n      uit de Lange Beeldekensstraat, d.d. 14 januari 1893. Op laatste\n      bladzijde notitie t.a.v. Karel Goedemé.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1449,
    "recordnr": "tg:lhhs:1105",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001044",
    "inventarisnr": "80699/66",
    "formaat": "22,1 x 17 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "[18/08/1919]",
    "omvang": "Verbeterde drukproef",
    "stadium": "Verbeterde drukproef",
    "titel_1": "De overtuiging van notaris Telleke",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "**Beschrijving** Drukproef voor _Ruimte_ met verbeteringen\n      in zwarte inkt. **Publicatie** Voor het eerst gepubliceerd in\n      _Ruimte_, jg. 1 nr. 8/9, (1920) p. 103 _Verzameld Werk_, dl. 3, p\n      173",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1105h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/c633d3/tglhhs1105.jpg"
  },
  {
    "id": 1452,
    "recordnr": "tg:lhhs:11050",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010558",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/1893",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "In 't jaer een als d'uilen preken",
    "titel_2": "In 't jaar een als d'uilen prêken / Dan zult g'eerst\n      vooruitgang zien",
    "annotatie": "Op laatste bladzijde notitie t.a.v. Karel Goedemé.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1455,
    "recordnr": "tg:lhhs:11051",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010559",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Wat ik kan",
    "titel_2": "Ik kan het een en 't ander dingen / Gelijk 'ne mensch van\n      vijftig jaar",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1458,
    "recordnr": "tg:lhhs:11052",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010560",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,5 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "02/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De meiskens doen de jongens naar",
    "titel_2": "Daar zijn voorwaar geen meiskens meer / 't Zijn allegaar\n      mammezellen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1461,
    "recordnr": "tg:lhhs:11053",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010561",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "28/02/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Aan Coremans",
    "titel_2": "Aan Coremans al wie het kan / Moet lof en eer en hulde\n      geven",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1464,
    "recordnr": "tg:lhhs:11054",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010562",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Op goed val het uit",
    "titel_2": "'k Zou geeren weêr iets aardig zingen / Maar 'k weet het\n      nog niet goed waarop",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1467,
    "recordnr": "tg:lhhs:11055",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010563",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De Wandelende Jood 't Antwerpen in 1893",
    "titel_2": "Dag Peer, sprak Jood de Wandelaar / Wat nieuws is er zoo\n      al",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1470,
    "recordnr": "tg:lhhs:11056",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010564",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "13,7 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "03/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "English Bar",
    "titel_2": "'t Was in den tijd Estaminé / taverne of op zijn grootsch\n      café",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1473,
    "recordnr": "tg:lhhs:11057",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010565",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "10,7 x 20,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "04/1893",
    "omvang": " 3 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Lachen is gewonnen. Gezelschapslied.",
    "titel_2": "Voor het refrain moet heel het / gezelschap, ieder op zijne\n      manier / om ter kluchtigste lachen / op de wijze der trompetterij\n      / daar ligt 'ne schelvisch in de vliet",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1476,
    "recordnr": "tg:lhhs:11058",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010566",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "14 x 21,4 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "09/06/1893",
    "omvang": " 2 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "De zotte foor in 't jaar 1890",
    "titel_2": "Sinjoren, Sinjoren, waar moet dat naar toe / Met die pracht\n      en die zotte pleizieren",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1479,
    "recordnr": "tg:lhhs:11059",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010567",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "21,3 x 28,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "13/06/1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Een werkman is zoo ongelukkig niet",
    "titel_2": "'Ne werkman mag somwijlen wel eens klagen / Hij heeft er\n      soms wel groote reden voor / Want hij beleeft nogal eens droeve\n      dagen",
    "annotatie": "- 56546",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1482,
    "recordnr": "tg:lhhs:1106",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000001045",
    "inventarisnr": "80699/67-68",
    "formaat": "27,2 x 21,4 cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "[1923]",
    "omvang": "Verbeterde drukproef",
    "stadium": "Verbeterde drukproef",
    "titel_1": "De Kaset",
    "titel_2": "De Casette",
    "annotatie": "**Beschrijving** Knipsel uit het zondagsblad van _De\n      Schelde_ met verbeteringen in zwarte inkt. **Publicatie** Voor het\n      eerst gepubliceerd in _De Schelde_, jg. 6 nr. 158, (zondag 10 juni\n      1923) p. 7 \"De Casette\" in: _Verzameld Werk_, dl. 3, p\n      170-172",
    "auteur": "Paul van Ostaijen (1896 - 1928)",
    "lowres": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1106h.gif",
    "thumbnail": "http://anet.ua.ac.be/docman/lh/1d3d8b/tglhhs1106.jpg"
  },
  {
    "id": 1485,
    "recordnr": "tg:lhhs:11060",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010568",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,4 x 22,6 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "05/09/1893",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Om goed gezond te zijn",
    "titel_2": "'k Heb meer dan eens al overpeist / Da's toch al vies van\n      die mijnheeren",
    "annotatie": "Geschreven op voor- en keerzijde van de gedrukte\n      aankondiging van het huwelijk van Philomena Carpentero en Franz\n      Fiten in 1891.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1488,
    "recordnr": "tg:lhhs:11061",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010569",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "17,2 x 21,3 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Eerste kommunie",
    "titel_2": "Maria! ô Gij, die zijt heden zoo lief / En die als een\n      engel zoo hoog u verhief",
    "annotatie": "- 52272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1491,
    "recordnr": "tg:lhhs:11062",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010570",
    "inventarisnr": "57272",
    "formaat": "23 x 12 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 7 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Hoe de wereld is verdraaid",
    "titel_2": "Zie, dat is iets da'k niet kan kroppen / Lijk nu de wereld\n      is verdraaid",
    "annotatie": "- 52272",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1494,
    "recordnr": "tg:lhhs:11063",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010571",
    "inventarisnr": "56546",
    "formaat": "17,6 x 21,2 cm ",
    "genre": "Poëzie",
    "datum": "",
    "omvang": " 1 vellen",
    "stadium": "Handgeschreven",
    "titel_1": "Suksie den hongerlijer",
    "titel_2": "Zie, als ge u nu wilt amuseeren / sinjoren met oprecht\n      plezier",
    "annotatie": "Op blz. 4 stempel: KAREL GOEDEMÉ / Facteur in Bier / 6,\n      Marckgravestraat / Antwerpen.",
    "auteur": "Andreas de Weerdt (1825 - 1893)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1497,
    "recordnr": "tg:lhhs:11066",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010573",
    "inventarisnr": "62303",
    "formaat": "18,5 x 14 cm cm ",
    "genre": "Beschouwend proza",
    "datum": "–1870",
    "omvang": " 42 vellen",
    "stadium": "Verbeterde drukproef",
    "titel_1": "Kunst en liefde",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 62.303",
    "auteur": "Domien Sleeckx (1818 - 1901)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  },
  {
    "id": 1500,
    "recordnr": "tg:lhhs:11067",
    "referentie": "BE-ANN07/hs/000010574",
    "inventarisnr": "11178",
    "formaat": "18,5 x 12 cm cm ",
    "genre": "Verhalend Proza",
    "datum": "–1858",
    "omvang": " 90 vellen",
    "stadium": "Verbeterde drukproef",
    "titel_1": "Paul",
    "titel_2": "",
    "annotatie": "- 11178",
    "auteur": "Domien Sleeckx (1818 - 1901)",
    "lowres": "",
    "thumbnail": ""
  }
]